ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Götlunda socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : 256 Naturnamn : 14
Götlunda sn Bredängen ägomark Götlunda socken och by Bastabäcken bäck
Götlunda sn Brännemoskog skog Alfa lht Bromsabackarna höjder
Götlunda sn /Se *Båretall skatterör gränsmärke Alvaret lht Bromsastigen bygdeväg
Götlunda sn Degermossen mosse Anderstorp lht Degermossen mosse
Götlunda sn Degermossen sank mark Anderstorp lht Gredebybäcken bäck
Götlunda sn Forsbäcken bäck Anderstorp lht Hägnabäcken bäck
Götlunda sn Grankärr kärr Anderstorp, Lilla lht Kattebomosse mosse
Götlunda sn Grebybäcken bäck Annedal lht, f.d. husarbost. Käringaberget berg
Götlunda sn Hulemossen sank mark Anners lht Kärravägen, se Långebovägen Saknas
Götlunda sn Jimmerkållen åkergärde Arvidstorp gård Långebovägen väg
?Götlunda sn Kalabomosse, se Kattebo mosse mosse Bastabron lht Oxhagsbäcken bäck
Götlunda sn Kattebomosse mosse Bastabron lht Spänget väg
Götlunda sn Kattmossen mosse Berget lht Stingsmossen mosse
Götlunda sn Kokärret ägomark Bergvik handslägenh. Vallbybäcken bäck
Götlunda sn Kolängen äng Björkelund lht  
Götlunda sn? Kungsgraven fornlämning /Se Björkelund lht  
Götlunda sn Källemossen sank mark Björketorp, se Björkmossen Saknas  
Götlunda sn Käringaberget berg Björkhagen lht  
Götlunda sn Lassäng ägomark Björklunda lht  
Götlunda sn Lunnebäcken bäck Björkmossen lht  
Götlunda sn Lunnhultalyckan ängsmark Björn Store åker  
Göthelwnda Saknas Lyckes ägomark Blackekärr gård  
Götlunda sn Oxhagsbäcken bäck Blankeberg lht  
Götlunda sn Ripesten ägomark Boagärdet gård  
Götlunda sn Rossmålet ägomark Bredängen lht  
Götlunda sn Rörmossen ägomark Brotorp, se Stornäsens Saknas  
Götlunda sn *Skatterör gränsmärke Brotorp Saknas  
Götlunda sn Skeppsbrobäcken bäck Brännemon lht  
?Götlunda sn Stormossen mosse Bäckeråsen och Mellanråsen äng  
Götlunda sn Stöpen, Östra triangelpunkt Bäcken torp  
Götlunda sn /Se Tidan å Bäcken lht  
Götlunda sn /Se Topphult ägomark Digerö skogstrakt  
Götlunda sn /Se Uppsalamarken ägomark Dumparebacken, se Sörhaga Saknas  
Götlunda sn /Se *Vitehall gränssten Dumpen, se Sörhaga Saknas  
Götlunda sn /Se Vändesten ägomark? Dunsberg lht  
Götlunda sn /Se   Edhem lht  
Götlunda sn /Se   Edhem lht  
Götlunda sn /Se   Ekefjälla gård  
Götlunda sn /Se   Erikslund lht  
*Agnås äng t.   Fagerlund lht  
Greby by   Fredriksberg lht  
Greby by   Fredrikslund lht  
?Greby by   Fridhem lht  
Grefby by   Frälsegården, se Holmesgården Saknas  
Greby by   Frälsegården gård  
Greby by   Furulund lht  
Greby by   Fähusmon gård  
Greby by   Fästningen torp  
Greby gd   Grankärr lhter  
Greby by   Grankärr lhter  
Greby by   Grankärr lht  
Greby by   Greby åker  
Greby by   Greby by  
Greby by   Gunnhaga gårdar  
Grevby by   Gåsängen hmd  
?Greby by   Gåsängen, se 1 Torpemad Saknas  
Grillby Saknas   Gäddeberg gård  
Grydhby, se Greby gd   Gästgivaregården, se Nolgården Saknas  
Gäddeberg gd   Hagsberg lht  
Gäddeberg by   Hagatorp lht  
Gäddeberg by   Hagen lht  
Gäddeberg by   Hallagapet torp  
Götlunda kyrkby   Hallåsen gård  
Götlunda by   Hansatorp gård  
Götlunda kyrkby   Harzängen torp  
Götlunda by o. sn   Holmesgården gård  
Götlunda by   Hovmansgården, se Raskagården Saknas  
Götlunda by o. sn /Se   Hulemosselagg äng  
Götlunda by /Se   Hultet, se Hålet Saknas  
Hagatorp Saknas   Hultet förpantn.-lht  
Lamåsa gd   Hultängen lht  
Lunne by   Hålet lht  
Lunne by   Hägnaden lht  
Lunne by   Hägnaden hmd  
Lunne by   Häntelyckan lht  
Lunna gd   Häntelyckan lht  
?Lunne by   Hästabråten lht  
Lunne by med kvarn   Hästebråten äng  
?Lunne den lilla tullkvarn   Höglunda lht  
?Lunne den stora tullkvarn   Johannedal lht  
*Lunnekvarn Saknas   Johansro lht  
Lunne kvarn Saknas   Järnåsen lht  
Lunne kvarn Saknas   Kannemakaretorp gård  
Skyttetorp? Saknas   Karlsberg lht  
Stommen gd   Karlslund lht  
?Stöpen, Östra häradsallmänning   Karlsro lht  
Torpemad by /Se   Karlstorp lht o. hus  
?Vallby gd   Kattebomosse, se Kattmossen Saknas  
Vallby Sörgården gd /Se   Kattebomosse, se 6 Vallby Saknas  
*Ægystorp Saknas   Kattebomosse Saknas  
*Æghiszsthorp Saknas   Kattmossen lht  
*Æghiszsthorp Saknas /Se   Klackafallet lht  
?Överlunne by   Klacken gård  
    Klasborg lht  
    Kocko lht  
    Korsvägen torp  
    Korragården, se Kåragården Saknas  
    Kronogården bebyggelse  
    Krontomten lht  
    Krontorp torp  
    Krontorpet torp  
    Kullåsen lht  
    Kyrkogården Saknas  
    Kyrkogårdsutvidgningen, se 2 Kyrkogården Saknas  
    Kåragården gård  
    Källedal lht  
    Källemosselagg äng  
    Källeråsen äng  
    Källstorp, se Kättilstorp Saknas  
    Källtorp eller Kättilstorp, se 1 Kättilstorp Saknas  
    Kärret gård  
    Kärret äng  
    Kättilskärr, se Nilsatorp Saknas  
    Kättilskärr, se 1 Nilsatorp Saknas  
    Kättilstorp Saknas  
    Kättilstorp gård  
    Kättilstorp eller Vickerbråten, se 1 Vickebråten Saknas  
    Lakatorpet torp  
    Lammåsen Saknas  
    Lammåsen gård  
    Larsgården, se Lassagården Saknas  
    Larstorp torp  
    Lassagården gård  
    Lassäng lht  
    Lerängen hmd  
    Levinsborg lht  
    Liljebacken hmd  
    Lillebo lht  
    Lillegården gård  
    Lillegården gård  
    Ljunghem lht  
    Lunne kvarntomt  
    Lunne by  
    Lunneberg lht  
    Lunnemaden lht  
    Lunnemaden lht  
    Lyckes, se Oxhagelyckan Saknas  
    Långebro jordlht  
    Långebro, se Hästabråten Saknas  
    Marieborg lht  
    Mellangården gård  
    Mellanråsen, se Bäckaråsen Saknas  
    Midskog torp  
    Midskogsråsen, se Midskog Saknas  
    Nerlunne Saknas  
    Nilsatorp Saknas  
    Nilsatorp gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården, se Vallby Saknas  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nordtorp lht  
    Nygärdet lht  
    Nygärdet lht  
    Nygärdshagen lht  
    Nylund lht  
    Nytorp lht  
    Närlunda Saknas  
    Olofsgård Saknas  
    Olovshem lht  
    Olovstorp lht  
    Oxhagelyckan lht  
    Oxhagen hmd  
    Persgården gård  
    Perstorp gård  
    Ransta lht  
    Raskagården eller Hovmansgården gård  
    Rosenhaga Saknas  
    Rosenhill lht  
    Rosenlund lht  
    Rossmålet lht  
    Råsten lht  
    Råstorp lht  
    Rättaregården, se Persgården Saknas  
    Rörviksäng lht  
    Rösmålet f. torp  
    Sandrevlan lht  
    Skattegården gård  
    Skattegården sk.gård  
    Skattegården sk.gård  
    Skogen lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogstorp lht  
    Skrivaregården sk.gård  
    Skräddaremossen torp  
    Skulebo gård  
    Skuleboäng lht  
    Skyttatorp gård  
    Slåtterna lhter  
    Smedstomten lht  
    Smedstorp gård  
    Snickaretorp lht  
    Snipen äng  
    Sofielund lht  
    Solhem hmd  
    Solskenet lht  
    Spakås torp  
    Stenatorp gård  
    Stenbrohult lht  
    Stenhagen lht  
    Stenås lht  
    Stockerhult gård  
    Stommen gård  
    Storegården gård  
    Storåsen och Brotorp torp  
    Storåsen och Brotorp, se 1 Brotorp Saknas  
    Strömstorp lht  
    Stångshagen torp  
    Stämma skogstrakter, avs.  
    Stämme lht  
    Stämmobacken Saknas  
    Stöpen häradallmänning  
    Sörgården, se Vallby Saknas  
    Sörhaga lht  
    Sörtorp lht  
    Tallbacken lht  
    Tidaberg lht  
    Tidalund lhter  
    Tidan jvst.  
    Tidhem lht  
    Tomten sk.gård  
    Tomten sk.gård  
    Tomtängen, se Tomängen Saknas  
    Tomängen gård  
    Topphult lht  
    Torpemad Saknas  
    Torpemad gård  
    Torsborg lht  
    Torvelunne gård  
    Tovatorp gård  
    Träde gård  
    Valandsäng lht  
    Vallby gårdar  
    Vallby Saknas  
    Vegaholm lht  
    Vickerbråten gård  
    Vickebråten Saknas  
    Västerängen lht  
    Åkerlunda lht  
    Åkersberg, se Nolgården Saknas  
    Ånäs lht  
    Åsen gård  
    Åsängen lht  
    Ängatorp lht  
    Ängen torp  
    Ängen hmd  
    Ängeråsen äng  
    Ängeråsen gård  
    Ännabacken bebyggelse  
    Äspelund lht  
    Östergården gård  
    Österlid lht  
    Österås lht  
    Österäng lht  
    Överlunne gårdar  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.