ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Karlsborgs socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 77 Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 43
Karlsborg fästn. /Se Bottensjön sjö Karlsborg sn Backudden udde
  Bottensjön sjö Arvfurstens palats lht Bottensjöviken vik
  Bottensjön sjö Framnäs lht Gimmerstensudden udde
  Bottensjön sjö Fridhem lht Grytgrundet grund
  Bottensjön sjö Grebbegården lht Gudehamnsgrundet grund
  Gimmerstensudden udde Gråbo fästning Haganäsudden udde
  Gimmerstensudden udde /Se Gräshult by Hankaliden landsvägslid
  *Grytenäs udde udde Gästgivaregården lht Hamkaviken vik
  *Grytenäs wijken vik Göta kanalbolags område Saknas Heden mark
  *Gräshultså å Haganäset torp Hingeholmen, se Ilingaholmen Saknas
  *Gudharabnen terräng? Hildasborg lht Hästbonäsudden udde
  Göta kanal kanal Kanalholmen lhtr Hästhagalanden land
  Haganäset strandområde Kanalhotellet lht Ilingaholmen holme
  Haganäsudden udde Kanalstugan lht Kanalholmen holme
  Heden ängsmark Kråksmossen lht Karlsborgsviken vik
  Kanalholmen holme Kråksmossen lht Kruthusudden udde
  Karlsborgsviken vik Kråksmossen lht Kruthusviken vik
  Karlsborgsviken vik Kråksmossen lht Kullås skog
  Käringakroken bukt Lindön fiske Käringakroken vik
  Lindön ö Ludvigsdal lht Lusharpan exercished
  Lindön ö Lusasken hus Mobackaliden landsvägslid
  Lindön ö S.k. Marknadsplatsen vid Rödesund, se 4 Rödesund Saknas Mosskärrsviken vik
  Lindön ö Mossekärr, Lilla bebyggelse Pukön ö
  Lindön ö Mossekärr, Stora bebyggelse Rödesund sund
  Mosskärrsviken vik Nybo lht Rödesundsviken vik
  Nabben triangelpunkt Nynäs lht Sandliden landsvägsbacke
  Puken ö Prästegården, se Ulvstigen Saknas Sandudden udde
  Pukholmen, se Pukön ö Pukagården bebyggelse Skackanäset udde
  Pukön ö Rödesund marknadsplats, municipalsamhälle Skackaudden udde
  Puken ö Rödesund bebyggelse Skacksundet sund
  Pukön ö Slutvärnet kasern Stenknasket plats
  Pukön ö Strandbo lht Sundet, se Rödesund sund
  Pukön ö Sundet, se Rödesund samhälle Svartfjällsviken vik
  Pukön ö /Se Svanvik avsöndring Ulvstigkäppe hage
  Rödesund Saknas Sälleviken bebyggelse Ulvstiglanden strandremsa
  Rödesund sund Tappen, se Öltappen vik Ulvstigudde udde
  Rödesund sund Tyghuset förrådshus Ulvstigviken vik
  Rödesund sund Tygstationen förrådshus Underbackaliden landsvägslid
  Rödesund sund Ulvstigen gd, pastors löneställe Vanäs udde udde
  Rödesund sund Underbacken bebyggelse Åsaskogen skog
  Rödesund snd Vakstugan lht Äspenäset udde
  Rödesund sund Vanäs bebyggelse Ödegårdsliden landsvägslid
  Rödesund sund Villa timmerbo lht Öltappen vik
  Rödesund sund Ödegården bebyggelse  
  Rödesund sund Öltappen lht  
  Rödesund sund Överbacken bebyggelse  
  Rödesund sund    
  Rödesund sund    
  Rödesund snd    
  Rödesund sund    
  Rödesundsviken vik    
  Rösund, se Rödesund sund    
  Sandudden udde    
  Skackasundet sund    
  Skogen, Norra skog?    
  Stora grundet grund    
  *Sundsnäset näs?    
  *Sundsnäset näs    
  Sälleviken, se Karlsborgsviken vik    
  Ulvstigudden udde    
  Ulvstigviken vik    
  Wahrnäs udde, se Vanäs udde udde    
  Vanäs udde    
  Vanäs udde udde    
  Vanäs udde udde    
  Vanäs udde udde    
  Vanäs udde udde    
  Vanäs udde udde    
  Vanäs udde udde    
  Vanäs udde triangelpunkt    
  Vanäs udde udde /Se    
  *Vanäsviken vik    
  Våta graven tjärn?    
  Vättern insjö /Se    
  Älingaholmen holme    
  Äspenäset näs    
  Öltappen sjö    

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.