ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rackeby socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 239 Naturnamn : 251 Bebyggelsenamn : 346 Naturnamn : 647
Rackeby gd o. sn Rackeby naturnamnsförteckning Nummerförteckning förteckning Ahlsö = Aschön Saknas
Rackeby sn Rackeby naturnamnsförteckning Nummerförteckning förteckning Akademifältet fält
Rackeby sn Rackeby naturnamnsförteckning Nummerförteckning förteckning Akademivägen väg
Rackeby sn *...liaholmen holme Nummerförteckning förteckning Aleholmen holme
Rackeby sn Akademien terräng Nummerförteckning förteckning Alholmen = Aleholmen Saknas
Rackeby sn Aleholmen holme Nummerförteckning förteckning Allébron bro
Rackeby sn Almeryds stenar Saknas /Se Nummerförteckning förteckning Allén allé
Rackeby sn Almuljekroken åker /Se Nummerförteckning förteckning Alléträdet träd
Rackeby sn Alsöbro holme holme Nummerförteckning förteckning Allmänningen vid Axiöbro = Lastplatsen Saknas
Rackeby sn Alsöbroskogen skogsmark Nummerförteckning förteckning Almerydskroken åker
Rackeby sn /Se Alsöbroviken vik Nummerförteckning förteckning Almerydsvägen väg
Rackeby sn Alsön ö Nummerförteckning förteckning Alsön Saknas
Rackeby sn Alsöviken vik Nummerförteckning förteckning Alsön = Aschön Saknas
Rackeby sn Arsön ö /Se Saknas Saknas Aludden udde
Rackeby sn Asphagen hagmark? Rackeby socken Aludden udde
Rackeby sn o. gd Aspholmen holme Rackeby socken sn »Alun» fält
Rackeby sn Bankö, se Utterholmen holme Husarnas inbyggarbeteckning Anders-Svensbacken backe
Rackeby sn Bastekroken vik /Se Rackeby socken Anders-Svensledet led
Rackeby socken Bastekroken vik /Se Rackebonlinge, Rackebolingar inbyggarbeteckning Anders-Svenslyckan, Lilla fält
Rackeby sn Blaggarus mad äga /Se Rackebölingarna inbyggarbeteckning Anders-Svenslyckan, Stora fält
Rackeby sn Bockestenen sten rackebörding inbyggarbeteckning Andra Parkholmen holme
Rackeby sn Bollas holme holme Adams t Aschersbroholmen holme
Rackeby sn Borsten holme Akademien torp Aschön ö
Rackeby sn Bratthallsberget holme Akademien t. Aschövikan vik
Rackeby sn Broken, Lilla ö Akademien t. Asphagen fält
Rackeby by Broken, Stora holme Alebäck = Bäcken Saknas Asphagsbacken backe
Rackeby sn Broken, Stora ö Alebäcken t. Aspholmen holme
Rackeby sn Brokesundet, Norra sund Alelund lht Aspholmen Saknas
Rackeby sn Brokesundet, Södra sund Alelund Saknas Axiöbro skog
Rackeby sn Brokholmen ö Almeryd gårdar Axiöbro Holme holme
Rackeby sn Broåkern åker /Se Almeryd Saknas Axiöbroskogen skog
Rackeby socken sn Bäckeberget skogsbacke Almeryd, Andersgården bebyggelse Axiöbroviken vik
Rackeby sn Bärstadholmen halvö Almeryd gd Backe, Prästens backe
Rackeby sn Bärstadviken vik Almeryd bebyggelse Backgårdsvändan fält
Rackeby sn Dansaren skär Almeryd 2 Andersgården gård Bastekroken bukt
Rackeby sn Degerbergsbukten, se Degerbergsviken vik Almerödjan Saknas Bengtskullen kulle
Rackeby sn Degerbergsviken vik Gulleberg 3 Anders Gisslegården gård Bengtsvallen fält
Rackeby sn Dikesberget terräng Westölet 2 Andersgården gård Bergsdammen damm
Rackeby sn Dyviken vik Andreelund t. (rivet) Bergstadholmen holme
Rackeby sn Dyviken vik Apelbacken lht Bergstadviken vik
Rackeby pst, sn Dyviken vik Apelbacken Saknas Björkbacken backe
Rackeby sn Dyviken vik Apelbacken Saknas Björkelund lund
Rackeby sn Dyviken vik Hansala 1 Assarsgården gård Blandkornslyckorna fält
Rackeby sn Dyviken vik Assarsgården gd Bobacken udde
Rackeby sn Dyviksholmen halvö Assarsgården = 1 Hunsala Saknas Bocken sten
Rackeby sn *Dyviksådran(?) bäck? Hunsala 1 Assarsgården Saknas Bocksnipen fält
Rackeby sn Ekeriset terräng Axiebro lht Bockstenen sten
Rackeby sn Enebacken skogsbacke Axiöbro Saknas Bojarna varp
Rackeby sn Enholmarna holmar Axiöbro lht Bojudden udde
Rackaby Saknas Enholmarna, Norra holmar Backen gd Bollalyckorna fält
Rackeby sn Enholmarna, Norra holmar Gulleberg 2 Backgården gård Bollas Holme holme
Rackeby sn Enholmarna, Södra holmar Backgården gd Bollas Hål sund
Rackaby Saknas Enholmsgrundet grund Backgården = 2 Gulleberg Saknas Borggärdet gärde
Rackeby sn Enholmsgrundet grund Backgårdstorpet t. Borsten holme
Rackeby sn Enudden udde Backgårdstorpet Saknas Borsten ö
Rackeby sn *Erne mosse? mosse Almryd 1 Bengtsgården gård Boställsjorden mark
Rackeby sn Filosofen terräng Bengtsgården = 2 Hunsala Saknas Bottlebacken backe
Rackeby sn »Fiskestigz Bergen» Saknas /Se Bengtsgården gd Bratthallsberget berg
Rackeby sn Flåback holme Berget, se 3 Hunsala Saknas Bro, Storegårds bro
Rackeby sn Flåbergen, se Parkudden udde Bocken, se Per Torbjörnsgården Saknas Broka holme
Rackeby sn Flåbergen udde Bocken frånsåld åtting Broken ö
Rackeby sn Fotekullen skogsbacke med fornlämning /Se Bo-Jonases bs nu riven Brokholmen = Broka Saknas
Rackeby Saknas Frestamossen vik Borgs = Erikstorp Saknas Brokedyn vik
Rackeby sn *Främjebäck , Botaniska Trädgården stuga och kulle Brokesunden sund
Rackeby sn *Furkärrs halsen mosse /Se Bryggeriet rivet bryggeri Broliden lid
Rackeby sn Furuholmarna holmar Byskogen, L. t. Bromans lid lid
Rackeby sn /Se Galteryggen backe Byskogen, St. t. Broåkern åker
Rackeby socken socken Galtryggen, Stora och Lilla holmar /Se Byskogstorp, se Sjödalen Saknas Broåkern åker
Rackeby sn /Se Granåsen skogsbacke Båtstad Saknas Brännerivägen väg
Rackeby sn /Se Grimman holme Båtstaden Saknas Byskogsvägen väg
Rackeby sn /Se Gråen ö Bäckan Saknas Byskog skog
Rackeby sn /Se Gråen skär Bäcken t. Byskog f.d. allmänning
Rackeby kyrka kyrka Gråen ö Bäcken Saknas Byskogen = Byskog skog
rakkaby, se Rackeby gd o sn Gråen holme Silleberg 3 Börje Olofsgården gård Byxhålan håla
Rackeby sn /Se Grån holme Börje Olofsgården = 3 Silleberg Saknas Bäckberget berg
Rackeby sn /Se Gråen ö Börje-Olofsgården (skrivaregården), gd Bäcken sund
Akademien torp Gräsvik vik Börje-Olovsgården gd Bäcken sänka
*Alevik gd? Gullpick holme Degeberg gård Dammen varp
Almeryd by Gunnekroken åker /Se Degeberg säteri och ladugård Dansaren Saknas
Almeryd Saknas /Se Gåsen holme Degeberg säteri och ladugård Dansaren, L. grund
Bocken del av Hunsala Assarsgården /Se Gåseviken vik Degeberg egendom Dansaren, St. grund
Båtstaden torp /Se ?Gäcken, jfr Narren skär Digrahed Saknas Degeberg förteckning
Båtstaden torp /Se Gäcken holme Digridhed Saknas Degeberg förteckning
Deinbergh Saknas Gökeburen holme Digrihed = Hedan Saknas Degerbergs Mad mad eller fält
Degeberg hg Hagebacken skogsbacke med fornlämning /Se Dons = Staffanstorp Saknas Degerbergsbugten Saknas
Deiberga Saknas Hagen hagmark Donslund = Staffanstorp lht Degerbergsviken = Sandviken? Saknas
Degeberg hrgd? Hallholmarna holmar Ekeberg lht Degerbergsvägen väg
Degeberg hg Holmen gråå holme Ekeberg Saknas Det smala del av Parkudden
Degeberg gd Holmengrå, se Gråen skär Ekeberg Saknas Dikesberget berg
Degeberg hg /Se *Holmängsö ö Ekedal Saknas Djupgr. Saknas
Degeberg g. *Hungersbergen berg? Ekedal Saknas Djurvarpet varp
Degerberg gd Hängenäven ö Ekedal nu övergiven boplats Drottningskär skär
Degeberg hg Högeholm, Lilla holme Ekedalen lht Dyngestadviken annat namn på Bastekroken
Degerberg hrgd Högeholm, Stora holme Entorp t. nu rivet Dyvik vik
Degeberg hg Högeholm, Stora holme Entorp Saknas Dyviken vik
Degeberg Saknas Jarlehus ruin Entorp Saknas Dyviksholmen holme
Degeberg hrgd Jarlehus udde Erikesgård Saknas Dämmet mosse
Degeberg hrgd Jarlehus hamn hamnplats Eriksgården = 1 Hunsala Saknas Eken, Lilla berg
Degeberg hg *Jarlehusudden udde Erikstorp t. Eken, Stora berg
Degeberg hrgd Jäcken skär Erikstorp Saknas Ekriset skg
Degerberg hg Järma sund, se Lomefjorden fjord Fattigstugan = Gunnarsberg Saknas Ekholmen holme
Degeberg säteri Järne mosse sankmark Fisk-Jonas bs, nu riven Ekholmen Saknas
Degeberg hrgd Järnemossen mosse /Se Främjan = Främjeslätt Saknas Enebergslyckan åker
Degeberg hg Järneskogen skogsmark Främjeslätt t. Enebärslyckorna fält
Degeberg hg Järne sund sund Främjeslätt Saknas Eneholmarna Saknas
Degeberg gd Järnesundet vik Främjeslätt Saknas Enholmarna, N. holmar
Degeberg hg Jättebrunn, Lilla vik Furuhäll lht Enholmarna holmar
Degeberg hg Jättebrunn, Stora vik Girt = Gissledet Saknas Enholmen, Wetra holme
Degeberg Saknas Jättebrunn jättegryta /Se Gissledet lht Enholmsgr., N. Saknas
Degeberg hg Jättebrunn, Stora o. Lilla Saknas /Se Gissledet Saknas Enholmsgrundet, se Mellangrundet Saknas
Degeberg hrgd Katehallen holme Granåsen Saknas Enudden Saknas
Degeberg Saknas Kattedammen sund Granåsen = Sjöstrands Saknas Evigheten fält
Degeberg Saknas Kattehålet vik(?) Granåsen Saknas Fattigstugan fält
Degeberg hrgd Katten holme Grindstugan Saknas Fattigstugukullen kulle
Degeberg gd /Se Kaxebackarna skogsbacke Grindstugan Saknas Filip fält
Degeberg Saknas Kaxelyckan åker /Se Gulleberg by Filosofen dunge
Degeberg by /Se Klockaren holme Gulleberg by Flåback holme
Dyghrahedh Saknas Korset grund Gulleberg Saknas Flåback holme
Digrihede by Kotten holme Gulleberg Saknas Flåberg berg
Digrahede, se Hedan by Koön, se Köön ö Gulleberg, Olof Nilsgården Saknas Flåbergen = Parkudden? Saknas
*Eket gd Kringelängen äng /Se Gulleberg, Backgården bebyggelse Folkskola, se Solbacken Saknas
[Fornarp] Saknas Kringsholmen skogsholme i åkermark Gulleberg, Anders Gisslegården bebyggelse Fotkullen kulle
Granåsen torp Krogliden landsvägslid /Se Gulleberg, Jon Mattsgården el. Backen bebyggelse Frestamossen mosse
Grindstugan torp /Se *Krokiga stenmuren åker /Se Gullebergstomt Saknas Frestamossen mosse
Gulleberg by Kronogårdslyckan åker /Se Gunnarsberg lht Fresta mosse sankmark
Gulleberg Saknas /Se Kråkeskär holme Hunsala 2 Gunnarsgården gård Fruhålan varp
Hedan by Krängerna vik Gunnarsgården, se Bengtsgården Saknas Fruhålsberget berg
?Hedan by Kung Rackes sten fornlämning /Se Gunnarstorp t. Frukosten skär
Heden by /Se Kung Rackes sten Saknas /Se Gustafslund Saknas Frukosten ö
Hedan, se Dygrahede Saknas Kvarneberget berg med fornlämning /Se Hagstorp Saknas Frölyckan fält
Hedenborg Saknas /Se Kvinäs ö Hagatorp Saknas Frölyckan åker
*Hedeviksholm utflyttat säteri /Se Kvinäs ö Hagatorp t. Frölyckan åker
Hunsala by Kvinässundet sund Hagebacken Saknas Furholmen holme
Hunsala by Kyrkhäbbaret bårhus och materialbod /Se Hagelås t. Furuholmarna = Furuholmen Saknas
Hunsala by Kälken grund Hagelås Saknas Furuholmen holme
Hunsala by Kälken grund Hagelås Saknas Furulunden dunge
Hunsala by Källevass vik Hagen Saknas Fårhagen hage
Hunsala by Käringudden udde Hagen Saknas Fårhagen bergig dunge
Hunsala by Kölnelyckan åker /Se Hagen t. Fårholmen Saknas
Hunsala by Kölnekullen ättehög /Se Halleberg t. Fårholmen = Furuholmen Saknas
Hunsala by Köön ö Halleberg Saknas Första Parkholmen holme
Hunsala by Köön ö Hanebäcken Saknas Galten, Lilla skär
Hunsala by Köösundet sund Hanebäcken t. Galten, Stora skär
Hunsala by /Se Lagårdsviken vik Hanebäcken, B. Saknas Galtryggen holme
Hunsala by /Se *Lillholmen Saknas Hanebäcken Saknas Galtryggsådran vik
Hunsala by /Se Limommen terräng /Se Hedan gård Gaveln varp
Hunsala by /Se Lindön ö Hedan gd Getbacken backe
Högsäter gård /Se Lindön f.d. ö, numera udde Hedan Lars, se 1 Digrahed Saknas Geten varp
Järna ort Lindön halvö Hedan Lars gård Geten, Lilla varp
Järna Saknas Lomefjorden fjärd Hedan Larsgården gd Geten, Stora varp
Järna del av sn /Se Lomefjorden vik Hedan, Larsgården bebyggelse Gilet del av landsväg
Järnehus ruin Lomefjorden fjord Hedan Lars = 1 Hedan Saknas Granhäcken fält och bäck
Järnehus Saknas Lomefjorden vik /Se Hedan rå och rör Granåsafältet fält
Järnehus torp /Se Lomeskär skär Heden Saknas Granåsen ås
Kategården gd /Se Loppan skär Hedenborg Saknas Graven varp
Kategården hemman /Se Lusekrubban terräng Hedendal Saknas Grimman ö
*Lindö huvud ?udde Låkaken grund Hedendal t. Grindstugusnipen, Lilla fält
*Lindö huvud ?udde Långön ö Hedendal Saknas Grindstugusnipen, Stora fält
Linjeberg torp /Se Långön ö Hee Saknas Grirla holme
*Näntorp gd Långö ö Herrgården = Storegården Saknas Gränsstigen stig
Rackeby hg /Se Långön ö Holms tomt Gräsvik vik
*Rackeby kloster, nu = Rackeby hg /Se Långön ö Hults lht Gråen = Grån Saknas
Rackeby gård o sn Långö ö Hunsala by Gråen ö
Rackeby egendom o. sn Lövängen ängsmark Hunsala by Grån holme
Rackeby gd o sn Mellskär holme Hunsala by /Se Gräsviken vik
Rackeby gård o sn Mjölkebacken ägomark Hunsala Saknas Holme, Gröne holme
Rackeby egendom o. sn Mjölkeviken vik Hunsala Assarsgården bebyggelse Gullebergsvägen väg
Rackaby kl. Mårtensåkern åker /Se Hunsala, Gunnarsgården bebyggelse Gullpick ö
Rackeby egendom o. sn Narren skär Hunsala, Lars Andersgården bebyggelse Gunnekroken fält
Rackeby egendom o. sn Narren holme Hunsala, Per Torbjörnsgården bebyggelse Gunnekroken åker
Rackaby kl. Nordhamnen hamn Hunsala Torbjörnsgården Saknas Gunnekroken åker
Rackeby by, sn Näbben udde Höglunda t. Guntorpsvägen väg
Rackeby egendom o. sn Nötebackesten jättekast /Se Höglunda Saknas Gåsen ö
Rackaby kl. Onshögen backe Höglunda Saknas Gåsen skär
Rackeby f. kloster Onshögen fornlämning /Se Högsäter Saknas Gåsen holme
Rackeby by, sn Onshögen kulle /Se Högsäter = 3 Hunsala Saknas Gåsviken vik
Rackeby egendom o. sn Ornekärr kärr Jarlehus = Järnehus Ruin Saknas Gäcken skär
Rackeby egendom o. sn Otterholmen holme /Se Jarlehus ruin Gärdet, Lilla gärde
Rackeby f. kloster Otterön ö Jarlehustorp t. Gärdet vid Roshaget gärde
Rackeby kloster f. kloster Otterön ö Johannas stuga Gökebur = Gökburen Saknas
Rackeby kloster f. kloster Oxebacken skogsbacke Gulleberg 4 Jon Mattsgården eller Backen gård Gökburen ö
Rackeby by, förr kloster Parke udde udde Järla = Järna lht Hagatorpshagen hage
Rackeby kl. o. gd Parkholmarna holmar Järla = Järna Saknas Hagen fält
Rackeby förr kloster Parkudden udde Järna lht Hagen hage
Rackeby förr kloster, num. gd Parkudden udde Järna Saknas Hagen fält
Rackeby gd, sn Parkudden udde Järna Saknas Hagen fält
Rackeby förr kloster Parkudden udde Järnehus Saknas Hagebacken backe
Rackeby by Parkudden udde Järnehus t. rivet Hagebacken backe
Rackeby by Parkudden udde Järnehus Ruin ruin Hagebondslyckorna fält
Rackeby by Parkudden udde Karl Svens t. Hagedammen damm
Rackeby g Parkudden udde Karlberg lht Hagevägen väg
Rackeby sn sn Peten grund /Se Kategården Saknas Hallbergs spis Saknas
Rackeby by och socken Pusten holme Rackeby 1 Kategården gård Hallgrens berg fiskeplats
Rackeby hg Ratestenen sten Kategården gd Hallholmarna holmar
Rackeby by Rate sten sten /Se Katrineberg Saknas Hanebäcksberget berg
Rackeby hg Rolfs hög fornlämning /Se Katrineberg t. Hanebäcksberget berg
Rackeby by Rolfs hög kulle /Se Kringsholmen t. Hanebäcksberget berg
Rackeby by Rovegården åker /Se Kringsholmen Saknas Hedeshålan sankt fält
Rackeby gd Rumpebacken skogsbacke Kringsholmen Saknas Hedeshålebacken backe
Rackeby sn Russelbacken åker /Se Kyrkoherdebostället = 1 Prestbolet Saknas Hemmarkerna fält
Rackeby Saknas Räveholmen holme Hunsala 3 Lars Andersgården gård Herrebyggningen mark
Rackeby gd Räveholmen holme Lars Andersgården gd Holme, Store holme
Rackeby egd. Röjebacken backe Larsgården = 1 Vestölet gårdar Holme Kulle kulle
Rackeby el. Storegården hg Rörholmen holme Westölet 1 Lars Larsgården gård Hunsalabacken backe
*Rossvälle gd Rörskär skär Lars-Larsgården gd Hunsalalyckan, Lilla fält
Rumpekullen torp Sandhålan sjö Silleberg 4 Lars Svensgården gård Hunsalalyckan, Stora fält
Stallstugan beb.n. /Se Sandviken vik Larstorp Saknas Hunsalavägen väg
Stensholmen hg Sandviken vik Larstorp t. Hunsalaåkern åker
Stensholmen hg Sillberget holme Larstorp Saknas Husberget berg
Stensholmen hg Sjöflyet sankmark Liden t. Hålan fält
Stensholmen hg Skarefjorden vik Lidåker lht Hålan fält
Stensholmen gd Skarefjorden vik Lidåker Saknas Hängenäven ö
Stensholmen hg Skenningsmad äng /Se Lidåker Saknas Hängnäven del av Oterön
Stensholm gd Skrattebergen holmar Liljedal = Liljedalen Saknas Hängnävsundet sund
Stensholmen hrgd? Skrattefjorden vik Liljedalen lht Hängnävsvarpet varp
Stensholmen hg Skratten holme Linieberg t. Hästhagen fält
Stensholmen hg Skratten holme Lindön Saknas Hästskon fält
Stenstorp Saknas Skrivaregårdskroken åker /Se Lindön Saknas Höga Bergen berg och skog
Stensholmen hg Skåreberg berg med fornlämningar /Se Linieberg Saknas Högaholm = Stora Högaholm Saknas
Stensholmen (f. Stenstorp) hg Sköljebacken udde Linjeberg Saknas Högeholm, Lilla holme
Stensholmen gård Slinnebacken skogsbacke Lund Saknas Högeholm, Stora holme
Stensholmen hg Småholmarna holmar Lund Saknas Jarlehus Hamn Saknas
Stensholmen herrg. Somunnen sund Lund t. Jerna Saknas
Stensholm Saknas Stenskär skär Madberg Saknas Jäcken ö
Stensholmen hg Svarta bergen skär Madberg Saknas Järlahusudden udde
Stensholmen hg »thorswnd» fiske Madberg lht Järna = Järneskogen Saknas
Stensholmen hg Tjalken grund /Se Mauritzgården = 1 Silleberg Saknas Järna Mossar mossar
Stensholm Saknas Tjuvudden udde Silleberg 1 Mauritsgården gård Järnehus udde
Stensholmen tp Tjälken, se Kälken grund Mauritzgården Saknas Järne mosse mosse
»stens thorp», se Stensholmen gd Tomtelyckan åker /Se Gulleberg l. Olof Nilsgården gård Järneskogen skog
Stenstorp tp /Se Trollö ö Olof Nilsgården gd Järnesundet sund
Storegården gård Träla, Lilla holmar Ormbacken, se 1 Gulleberg Saknas Järnesund sund
Storegården el. Rackeby hg Träla, Stora holme Orres bs, nu riven Järnevägen väg
Storegården gd Tullbacken holme Per Torbjörnsgården = 4 Hunsala Saknas Jättebrunn vik
Storegården gård Tullbacken holme /Se Hunsala 4 Per Torbjörnsgården gård Jättebrunn, Lilla vik
*Wermetorpet tp /Se Ullerholmen holme Per Torbjörnsgården gd Jättebrunn, Stora vik
Västölet by Utterholmen holme Petersborg t. Jättestenen sten
Västölet by /Se Vadholmen landfast ö /Se Petersborg Saknas Jättestenen sten
*Öffre gårdh f. gd Valnot vik Prestbolet kyrkoherdeboställe Jättestenslyckorna fält
  Valnotviken vik /Se Prestbolet = Prästbolet Saknas Kaneberget berg
  Vassfåran åker /Se Prestbolet gd Kanebergslyckorna fält
  Vedholmen holme Prästbolet kyrkoherdeboställe Kaningebacken backe
  Vipåkrarna åkrar /Se Prästgården komministerbostad Katehallen ö och varp
  Åholmen udde Pumpstationen Saknas Kathallen skär
  Åttungarna äng /Se Rackeby pst Kattdammen vik
  Äggholmen holme Rackeby Saknas Kattedammen vik
  (?) Örnekulan höjd Rackeby, se Kategården bebyggelse Katten skär
  Örnekuleudden udde Rackeby by Katten holme
  Örnekuleviken vik Rackeby Prestbol = 1 Prestbolet Saknas Katthålet sund
  Örnekullen, se Örnekulan höjd Rackeby, se Storegården Saknas Katthålet sund
  Örns grav fornlämning /Se Rumpebacken numera rivet t. Kaxebackarna backar
    Rasslefall stuga Kaxelyckan åker
    Rågården gård Kaxelyckan åker
    Rättaregården del av Storegården Kaxelyckan, Lilla fält
    Rödjebacken Saknas Kaxelyckan, Stora fält
    Samuelstorpet Saknas Keddeholmen holme
    Samuelstorp lht Klittholmen sund
    Samuelstorp Saknas Saknas Saknas
    Saras bs. nu riven Klockaren grund
    Segarstorp = Segerstorp Saknas Klockarjorden fält
    Segers = Segerstorp t. Kloliden backe
    Segerstorp Saknas Klubben udde
    Segerstorp Saknas Kohagen skog
    Segerstorp t. Kokelbacken backe
    Silleberg Saknas Kokelbacksgärdet gärde
    Silleberg Saknas Korsberget = Korset holme
    Silleberg Saknas Korset holme
    Silleberg by Korta sand åker
    Silleberg by Kostberget Saknas
    Silleberg, se Mauritzgården Saknas Koön Saknas
    Silleberg, Svens Persgården bebyggelse Koön ö
    Silleberg, Lars Svensgården till kronan indraget trumpetareboställe Koösundet sund
    Simonstorp t. Kringsholmen holme
    Sjödalen lht Kringsholmsbron bro
    Sjöhagen = Järna lht Kringsholmsfältet fält
    Sjöhagen Saknas Kringsholmsvägen väg
    Sjöhagen Saknas Kringelängen åker
    Sjöstrands tomt (mark) Krogliden vägbacke
    Skalunda skolplansvidgande, se 9 Silleberg Saknas Krokarna fält
    Skogen t. Kroken åker
    Skogen Saknas Krokiga stenmuren åker
    Skogvaktarns t. nu rivet Krokigastenmursvändan Saknas
    Skräddartorp Saknas Kronodiket dike
    Skräddaretorpet Saknas Kronogårdsdamm damm
    Småskolan = Solbacken Saknas Kronogårdens källa källa
    Sickare Grens = Lund Saknas Kronogårdslyckan åker
    Snickarehustorp = Snickartorp Saknas Kronolyckorna fält
    Snickaretorpet = Snickartorp Saknas Krunegårdens Damm = Kronogårdens Damm Saknas
    Snickaretorpet Saknas Krunegårdens källa = Kronogårdens Källa Saknas
    Snickartorp t. Kråkbacken backe
    Solbacken lht (småskola) Kråkbackegärdet gärde
    Solliden lht Kråkskär skär
    Staffanstorp lht Krängerna vik
    Stallstugan = Ekedalen Saknas Kullen = Korset holme
    Stallstugan Saknas Kung Rackes Sten sten
    Stallstugorna =Ekedalen Saknas Kung Rackes sten bautasten
    Stensholmen säteri och ladugård Kung Örne Grav grav
    Stensholmsjärla = Skräddartorp Saknas Kvarnbacken backe
    Stenstorp t. Kvarnberget berg
    Stensholmen gård Kvarnhagen fält
    Stenholmen gd Kvinnäs = Kvinäs Saknas
    Stenstorp Saknas Kvinäs ö
    Stenstorp Saknas Kvinäs ö
    Rackeby Storegården gård Kvinäsesundet sund
    Rackeby Storegården gård Kyrkmadsvägen väg
    Rackeby Storegården gård Kyrkmadsvägen väg
    Rackeby Storegården gård Kyrkogårdslyckan åker
    Storegården by Kyrkogårdslyckan fält
    Storegården gd Kåtevrån utmark
    Storegården säteri och ladugård Kälkegrundet grund
    Storegården, Nedre del av Storegården Kälken grund
    Storegården, Övre del av Storegården Kälken skär och grund
    Silleberg 2 Sven Persgården gård Källarebacken backe
    Sven Persgården gd Källarbacksbron bro
    Södra Stallstugan stallstuga Källarbacksvägen väg
    Svenstorp t. Källevass vassbevuxet område
    Svenstorp Saknas Källevass sund
    Svenstorp Saknas Käringberget berg
    Till Rackeby och Skalunda skolplansvidgande Saknas Käringudden udde
    Tomtebacken Saknas Köksbacken fält
    Tomtebacken t. Kölnekullen höjd
    Tomtebacken Saknas Kölnekullen kulle
    Tomteliden Saknas Kölnelyckan åker
    Tomteliden lht Kölnelyckan åker
    Tomten t. Ladubacken backe
    Torbjörnsgården = 4 Hunsala Saknas Ladugårdsviken vik
    Trädgårdstorp lht Lagårdsviken vik
    Trädgårdstorpet Saknas Lakgärdet gärde
    Valkesberg lht Land, Långe fält
    Vallen t. Landsvägsvändan fält
    Vallen Saknas Larsgårdsgärdet gärde
    Vallen Saknas Lastplatsen lastageplats
    Vånngården = Larsgården Saknas Liderna fält
    Västölet Saknas Lilla Berget backe
    Vestölet, Andersgården bebyggelse Lilla Berget berg
    Westölet by Lilla berget mötesplats
    Västölet by Lillestadbacken backe
    Åker by Lillestadgärdet gärde
    Åker by Lillängen äng
    Åker bebyggelse Limmåmmen berg
    Åker gård Lindön Saknas
    Åker gård Lindösundet sund
    Åker gård Linjegrundet metegrund
    Åkersberg bebyggelse Lockpipan backe
    Åkersberg Saknas Lomefjorden fjärd
    Öbergskullen bs, nu riven Lomfjorden fjord
      Lomefjorden = Lomfjorden Saknas
      Lomskär skär
      Loppan holme
      Loppan holme
      Lunden fält
      Lunden, Långa lund
      Ludkrubban skog
      Lusekrubban badplats
      Lyckan, Långa fält
      Låkaken skär
      Låkakön Saknas
      Långa landen åker
      Långa sand åker
      Långåsen ö och varp
      Långåsen ö
      Långö, se Långön Saknas
      Långö Saknas
      Långön ö
      Löklandet fält
      Löknäsbacken backe
      Lössviken varp
      Lövängen hage
      Madberg berg
      Madlandena fält
      Madåkrarna åkrar
      Madåkern åker
      Magasinsvändan fält
      Majasvidledetslyckorna fält
      Majasvidledetsvägen väg
      Majdammen damm
      Magrundet grund
      Mellangrundet grund
      Mellskär skär
      Mjölkbacken backe
      Mjölkebacken höjd
      Mjölkviken vik
      Mossbergen skär
      Mosstycket fält
      Månsa fält
      Mårtensåkern åker
      Måsbergen = Mossbergen Saknas
      Mörkängen åker
      Mörtersåkern åker
      Nabben udde
      Narren skär
      Narren, se Gäcken skär
      Nermarken fält
      Nordgärdet gärde
      Nordgärdsvägen väg
      Nordhammen sund
      Näbben udde
      Nätudden udde
      Nötbacken backe
      Nötbackstenen sten
      Odenshögen Saknas
      Odners berg Saknas
      Olasgrundet grund
      Olas grund metegrund
      Onshögen backe
      Ornekärr skog
      Ornekärr terräng
      Orregärdet fält
      Otterön Saknas
      Oxbacken backe
      Oxelkullen kulle
      Oxhagen skog
      Oxhagssnipen fält
      Oterön ö
      Otterh. Saknas
      Otterö = Otterön Saknas
      Parkholmen, Lilla holme
      Parken park
      Parkholmen, Stora holme
      Parklanden fält
      Parklanden åker
      Parkudden udde
      Parkudden udde
      Parkörn Saknas
      Petediket dike
      Peten grund
      Peten, Lilla fält
      Peten, Stora fält
      Peten, Stora, Lilla åkrar
      Peten åkerfält
      Peten grund
      Petersborgsskogen skog
      Pillyckan fält
      Planteringsbacken backe
      Planteringsbäcken bäck
      Poplifält, Stora och Lilla fält
      Popligält fält
      Poppelpilfältet, Lilla fält
      Poppelpilfätet, Stora fält
      Prästbiten mark
      Prästholmen udde
      Prästehålan åker
      Prästhålan fält
      Prästhålan åker
      Prästlorten udde
      Prästvägen väg
      Pusten ö
      Qvinnäs = Kvinäs Saknas
      Rackeby Skärgård Saknas
      Rate sten sten
      Ratestenen sten
      Rate sten klippblock
      Ratestensvändan fält
      Rolfs hög kulle med grav (?) och domarring
      Rolfs hög gravhög
      Rolfshögsfältet fält
      Rolfshögsvägen väg
      Rosängsbacken backe
      Rovegården åker
      Ruin af Jarlehus Saknas
      Rumpbacken backe
      Russebacken åker
      Russlebacken åker
      Räfholmen = Rävholmen Saknas
      Rävbacken backe
      Rävbergslyckan, Lilla fält
      Rävbergslyckan, Stora fält
      Rävholmen holme
      Rävholmen Saknas
      Rävhålsbacken backe
      Rävhålsviken vik
      Röjebacken backe
      Rörholmen holme
      Rörsåker skär
      Salegärdet fält
      Sand fält
      Sanden fält
      Sanden Korta fält
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Silberget berg
      Sillebergs Håla = Äggholmsviken Saknas
      Sillebergs håla vik
      Sillebergs Udde udde
      Sillebergssnipen gärde
      Sillebergsvägen väg
      Sillebergsvändan gärde
      Sjögera fält
      Sjöflyet sank mark
      Skalundavägen väg
      Skams Ugn ugn
      Skams åmm backe
      Skams Ugnsbacken backe
      Skams Ugnsvägen väg
      Skarnevägen = Skalundavägen Saknas
      Skeningsmad mad
      Skibacken backe
      Skibacken åker
      Skibacksåkern åker
      Skogen, Övre skog
      Skrattbergen skär
      Skrattefjorden fjord
      Skrattefjorden vatten
      Skratten ö
      Skratten holme
      Skratten, Lilla skär
      Skrinndalen dal
      Skrivaregårdskroken åker
      Skrivaregårdskroken åker
      Skåreberg berg
      Skårbergsbacken backe
      Skäcka varp
      Skäppe sund
      Skäppe sund
      Sköljbacken backe
      Sköljebacken sköljplats
      Slinnebacken backe
      Slottsudden udde
      Slätgr. = Slätpricken Saknas
      Slätteskär Saknas
      Slätteskär skär
      Slättpricken grund
      Smedjebacken backe
      Smedjebacken backe
      Småbergen berg
      Småholmarna holmar
      Snipen, Stora fält
      Socken-Almmänning = Rackeby skärgård Saknas
      Soldatjorden fält
      Somunnen sund
      Stenbacken backe
      Stenskär holme
      Stenstycket fält
      Stensundet sund
      Storbergsflyt fält
      Storegården förteckning
      Storegården förteckning
      Storegården förteckning
      Storegården förteckning
      Storegårds Utmark utmark
      Storegårdsbron bro
      Storegårdsgärdet gärde
      Storekällan källa
      Storängen fält
      Strövägen väg
      Störs Backe backe
      Backen, Svarta backe
      Svarta Bergen holmar
      Svarta bergen skär
      Svartbergshall Saknas
      Svenssons fält fält
      Tavlan fält
      Tavlorna fält
      Tegeldammen åker
      »Tidsförsättandet» fält
      Tjalkens gr. = Kälken Saknas
      Tjocka backen udde
      Tjockebackeberget berg
      Tjuvudden udde
      Tjuvudden udde
      Tjårnekullarna kullar
      Tjårnelyckorna fält
      Tjälken = Kälken grund
      Tomteliden lid
      Tomteliden landsvägslid
      Tomtelyckan åker
      Tomtelyckan åker
      Tossmad mad
      Tåssemad åker
      Tossemad åker
      Trehörningen dunge
      Trollö Saknas
      Trollön ö
      Träds Backe backe
      Träla ö
      Träla, Lilla ö
      Tullbacken, se Furuholmen Saknas
      Tån backe
      Udde, Store udde
      Ungers Berg berg
      Ugnen vik
      Ullerholmen holme
      Utskämman fält
      Utskämman fält
      Vadhänget förr allmänning
      Vah. = Vedholmen Saknas
      Vahänget lastagelats
      Valkesberg berg med lht
      Valkesberg berg
      Valkesbergsledet led
      Vallarens mad mad
      Valnot udde
      Valnotviken vik
      Vantemossen damm
      Varnot vik
      Vasebacken backe
      Vasen bro
      Vasen bro och fly
      Vassfåran åker
      Vassfåran åker
      Vasslan Saknas
      Vasslebacken backe
      Vassleberget berg
      Vasslegärdet gärde
      Vasslelyckorna fält
      Vattenfåran fält
      Vedbodvändan fält
      Vedholmen holme
      Vedholmsberget berg
      V. gr Saknas
      Vilhelmsgärdet fält
      Vipåkrarna åkrar
      Vipåkrarna åkrar
      Vålebackarna höjd
      Vommen fält
      Vårbackarna backar
      Vägen, Nya väg
      Vändan, Den Korta fält
      Vändan, Korta fält
      Vänersborgshålet del av Brokesunden
      Växeln fält
      Yttergrundet grund
      Åholmen holme
      Åholmen Saknas
      Åkareliden åker
      Åkareliderna fält
      Åkersberg fält
      Åkershallarna = Åkershallen Saknas
      Åkershallen skär
      Åkersled gärde
      Åliderna fält
      Åliderna åker
      Åsliden landsvägslid
      Åttingbacken backe
      Äggholmen holme
      Äggholmsviken vik
      Ängevall åker
      Ängsvrån fält
      Öbergsbron bro
      Öbergskullen kulle
      Örn udde
      Örnbacken backe
      Örnkulan backe
      Örnekulan höjd, åker
      Örnkuludden udde
      Örnkulviken vik

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.