ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skalunda socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 58 Naturnamn : 31
Skalunda sn Bobacken udde Saknas Saknas Elikevall åker
Skalunda sn Bobacken, Lilla skär Skalunda socken Baggbetet skifte
Skalunda sn Framnäs terräng Skalunda sn Baggetall skog
Skalunda sn Fremige udde, se Hinden udde Backa gd Enerånna allmänning
Skalunda sn *Fremige udde udde Backen Saknas Enerånna beteshage
Skalunda sn /Se Främjan terräng Baldershage Saknas Frimansgärdet åkerskifte
Skalunda sn *Främjebäck bäck Baldershage torp Kalvhagen åker
Skalunda socken Främme Udde, se Hinden udde Bengtstorp Saknas Kofallsberget berg
Skalunda sn Furubacken skogsbacke Billingsberg Saknas Kovallen bergklint
Skalunda sn Hinden udde Brundsbo frälse utjord Kovallsgärdet åkerskifte
Skalunda socken Korran åker /Se Brunsbo Saknas Kroppdammen åkerskifte, förr sumpmark
Skalunda sn Kovallen terräng Enebacken Saknas Kung Skjolms hög gravhög
Skalunda sn Kung Sjolms hög hög /Se Enebacken Saknas Kurran åker
Skalunda sn Lunnebacken skogsbacke Framnäs Saknas Kurran skifte
Skalunda sn Nylännet åker /Se Framnäs torp Kvarnvändan åkerskifte
Skalanda Saknas Sandviken vik Främjan kronoutjord Kyrkvallen samfällighet
Skalunda sn Sandviken vik Glömstorp by Käringberget berg
Skalunda sn Sandviken vik Glömstorp gård Parkvändan åker
Skalunda sn Skalunda hög triangelpunkt Hovmansgården Saknas Sandvik samfällighet
Skalanda Saknas Skalunda hög gravhög /Se Skalunda 3 Hulegården gård Skalunda hög gravhög /Se
Skalunda Saknas Skalene högh höjd Hulegården gd Skalunda hög höjd
Skallanda socken Skalunda hög Saknas /Se Håbergsbacken hmd Skalunda hög höjd
Skalunda sn Skalunda höjd sandkulle /Se Glömstorp 1 Håkansgården gård Skalunda hög höjd
Skalunda Saknas Skalunda höjd sandkulle Håkansgården gd Skams undantag åkerskifte
Skalene Saknas Skarne höjd, se Skalunda höjd Saknas Skalunda 2 Höjen gård Skiftena ängstegar
Skalunda sn Slätteskär skär Höjen gd Smedjevändan åker
Skalunda sn? Sogapet gärdesgårdsöppning? /Se Slaöimda 7 Lagmansgården gård Stommens hög gravhög
Skalunda sn /Se Svinetå äga /Se Lagmansgården gd Tåliden vägbacke
Skalunda sn /Se Tåliden landsvägslid /Se Lagmanstorp Saknas Tån åker
Skalunda by o. sn /Se Vasselliden landsvägslid /Se Ljungslund Saknas Vasselliden vägbacke
Skalunda sn /Se *Vänersten höjd? Ljungslund Saknas Wässlebron bro
Skalunda sn /Se Väner-sten Saknas Måsen Saknas  
Skalunda sn /Se   Nytorp Saknas  
Skalunda sn /Se   Nytorp Saknas  
Skarne Saknas /Se   Olstorp Lilla bebyggelse  
Backe gd   Oltorp, Stora gård  
Backa gd   Oltorp by  
(Backa) gd   Skalunda 5 Pantegården gård  
Bakka Saknas   Pantegården gd  
*Backa gård   Rosenlund Saknas  
Backa, Lilla gård   Glömstorp 4 Ryttaregården gård  
Backa, Lilla gård   Ryttaregården gd  
Backa, (nu Glömstorp) by   Sandåsen Saknas  
Backa gd   Skalunda by  
Backa, Lilla gd   Skalunda 1 Skattegården gård  
Byggningen bebyggelse /Se   Skattegården gd  
Dalbodörn kyrkdörr   Skiftena hmd  
?Främjan utjord   Skalunda 6 Smedegården gård  
Glomstorp Saknas   Smedegården Saknas  
Glömserydh Saknas   Skalunda 4 Stommen gård  
Glömströ Saknas   Stommen gd  
Glömsrydh, se Glömstorp by   Glömstorp 3 Storegården gård  
Glömstorp by /Se   Storegården gd  
?Glömstorp by   Glömstorp 2 Tomten gård  
Glömstorp by   Tomten gd  
Glömstorp by   Vedbacka hmd  
Glömstorp by   Västerhagen Saknas  
Glömstorp by   Vesterhagen Saknas  
Glömstorp Saknas /Se      
Glömstorp by /Se      
*Hælghestad Saknas      
Höjen gårdar /Se      
?Oltorp by      
Saknas Saknas      
Saknas förr gods, nu by      
Skalunda by      
Skalunda by      
Skalunda by      
Skalunda by      
Skalunda by      
Skalunda by      
Skalunda f d kungsgård /Se      
skalandæbo Saknas      
Skandæ bo Saknas      
skalanbo Saknas      
Stommen = 4 Skalunda prästgd      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.