ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Strö socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 288 Naturnamn : 201 Bebyggelsenamn : 224 Naturnamn : 439
Strö sn Naturnamn i Strö sn förteckning Nummerförteckning förteckning Arnemossarna samkmark
Strö sn Naturnamn i Strö sn förteckning Nummerförteckning förteckning Arneviken Saknas
Strö sn Naturnamn i Strö sn förteckning Nummerförteckning förteckning Asphagsliden lid
Strö sn *.... ugö ö Nummerförteckning förteckning Axeltorpsgärdet fält
Strö sn Arnemossarna mossar Saknas Saknas Backkålgården fält
Strö sn Arnemossen mosse /Se Strö socken Backvasslan källa
Strö sn Arneviken vik Strö socken Bakviken vik
Strö sn o. gd Arneviken vik /Se Strö sn sn Basehanket fält
Strö sn /Se Björnholmen holme Strö sn Baskåkrarna mark
Strö sn Björnsundsholmen holme Strö sn Berg, Gamla kulle
Strö sn Bockarmen bergsträckning /Se Anders Gunnarsgården gd Bergas Askar vägkrök
Strö socken Bockkarmen ägomark Strö 4 Anders Persgården gård Berg hagen hage
Strö socken Borneholm udde Anders Persgården = Storeberg Saknas Björnbacken backe
Strö sn Botten åker /Se Anneberg = Tåsen Saknas Björnbacken, Lilla backe
Strö sn Brokedyn sjö Axeltorp nu rivet t. Björnhagen hage
Strö sn Broken ö Axelstorp t. Björnholmen holme
Strö Saknas Broken ö /Se Bengt Jonsgården = Rättaregården Saknas Björnholmssundet sund
Strö sn Brände sten skogstrakt /Se Strö Bengt Jonsgården eller Rättaregården gård Björnkullen höjd
Strö sn Brännerikullen terräng Strö 9 Bengt Jonsgården gård Björnlyckan åker
Ströö Saknas Bränningen skogsomr. Bengt Jonsgården = Jönsgården Saknas Björnsundet, se Björnholmssundet Saknas
Strö sn Bäcken vik Berg = Ströberg Saknas Bockarmen holme
Strö sn /Se Djurgårdsmad (förr Lagmansängen) mad /Se Berget t. Bockhallen notvarp
Strö sn Draget udde /Se Bettis = Rosenlund Saknas Borneholm holme
Strö sn /Se Dunebotten vik /Se Bostället stuga Bornholmsvarpet varp
Strö sn /Se Ekeberg terräng Brasenlund hmd Botten åker
Strö by o. sn /Se Ekeberg skogsbacke /Se Bredeberg Saknas Bredbergs backen Saknas
Djurgården torp /Se Ekholmarna holme Bredängen t. Bredbergsgärdet fält
»falem» Saknas Fiskeviken vik Bredängen t Bredängsgärdet Saknas
Falem, se Falun gård Flarkesjön fjärd Bredängen t Bro, Broars = Katsviksbro Saknas
Faleem (Falun), se Lindholmen hg Flarkesjön sjö Briteslund = Britteslund Saknas Broars Mosse fält
Falu ladugård bebyggelse /Se Flarkes räv el. Räven udde /Se Briteslund t. Brokebyn varp
Falu ladugård Saknas /Se Flatskär skär Briteslund Saknas Brunnsgärdet fält
Fa(h)lun, se Lindholmen Saknas Flårkefioln, se Flarkesjön fjärd Brittelund = Britteslund Saknas Brännberget skär
Falun, se Lindholmen hg Fårebogen udde Britteslund t Brännerikullen kulle
Falun, se Lindholmen Saknas Galten skär /Se Broars lht Bränningen fält
Falun gård Gastekullen terräng Bryngelstorp t Bäckarna varp
»falem», nuv. Lindholmen? Saknas Gastekullen del av Smedjeön /Se Bryngelstorp torp Bäcken sund
Falun gd Gnistholmen holme Bryngelstorp Saknas Dalängen äng
*Faalom Saknas Grev Bengta väg väg /Se Bäcken lht Dalängen åker
Falun? Saknas Grisarna skär /Se Djurgården arrende Dammen vik
Falun gård /Se Gråtarestenarna stenar /Se Djurgården t. Dike, Sunnerbergs dike
Falun gd Gräshagsmad mosse Ekholmen t. Djupa Mosse mosse
Falun förr gd Gubbene håla vik Ekholmen Saknas Djurgårdsmad mad
Falun gård Gullberget holme Ens lht Djurgårdsviken vik
Falun gård Gäddeskär skär Falu ladugård = 1 Lindholmen Saknas Djurgårdsviken notvarp
*Faleem ström Hjortemossen mosse Falu ladugård gård Dunbotten mark
Falem = Lindholmen? Saknas Hjorterö fornlämning /Se Falun = 1 Lindholmen Saknas Egendomen holmar
Falun gd? Hjorterör stenrös /Se Flarken arrende Egypten åker
Falun Saknas Hjortröret stenrös /Se Flarken t. Ekbacken backe
Falun gd Hästhagsberget berg Flarken Saknas Ekbron bro
Falun Saknas Jackeskörtet åker /Se Fläskatorp = Flarken Saknas Ekebacken berg
Falun Saknas Jutebergen höjder? /Se Framnäs lht Ekeberg hage
Fale gd? Juteliden backe? /Se Guntorp t Ekebergsledet led
Fale gd? Jätteröven håla i berg /Se Guntorp gård Ekebergsvägen väg
Falun herrg. Karlsholmen holme Guntorp gd Eken fält
Ffalem Falem Saknas Karl tiondes väg Saknas /Se Guntorp Saknas Ekholmarna holmar
Falun? Saknas Kassvikevarpet varp /Se Hansagården bebyggelse Ekholmen t
Falun Saknas Katseviken Saknas /Se Hansatorp t Ekholmen, Lilla och Stora Saknas
Guntorp Saknas Kitt, Lille ö Hansatorp torp Enudden udde
Guntorp gård Kjellbergs bro Saknas /Se Hyllingsund torp Enudden udde
Guntorp gård Klas holme holme Hyllingsund = Sundet Saknas Falunsberget berg
Guntorp gård /Se Klitt ö Hyllingsund Saknas Fiskeviken vik
Hedenborg Saknas Klitt ö Hällingsund = Sundet Saknas Flarkebergen berg
*Helgeandsgården Saknas Klitt ö Hästhagen t Flarken vik
*Helgeandsgården Saknas Klitt ö Jorsgård lht Flarkesjön sjö
*Helgeandsspetalen Saknas Klitt ö Jönsgården bebyggelse Flarkevägen väg
*Helgeandsspetalen Saknas Klitt ö Kallegården Saknas Flyt fält
Kankerukan bebyggelse /Se Klitt ö Kankerukan bebyggelse Flån, Stora vik
Kassviken torp /Se Klittehålan vik Kankerukan gård Flån, Lilla och Stora notvarp
Katseviken, Lilla lg /Se Klittekäringen terräng Kankerukan gd Flärn, Lilla varp
Keserukan gd /Se »Klitt-Kiäringh» udde /Se Karlberg lht Flärn, Stora varp
Keserukan del av Ströberg /Se *Klittogrundet grund Karlberg lht Flärn, Lilla och Stora notvarp
Lindholmen hg Klitts hamn hamnplats Karlegården = Kallegården Saknas Flöja fält
Lindholmen hg Klittsholmarna holmar Strö 2 Karlegården gård Flöjebacken backe
Lindholmen g. Kobenet skär Kassviksäng = Katsviksäng Saknas Frostholmsmaderna mader
Lindholmen g. Kohall holme Katseviken Saknas Främjeslätt fält
Lindholmen, (Falun) gård Kohall sten Katseviken, Lilla eller Skepparebygget = Broars Saknas Främjebacken backe
Lindholmen (förr »falem») hgd Korssund ägomark Lilla Katseviken eller Skepparebygget t. Frösslundadiket dike
Lindholmen hgd Korssundet sund Stora Katseviken t. Furubacken varp
Lindholmen hg Krynkel udde Katseviken, Stora = Katsviken Saknas Fågeländan korsväg
Lindholmen hg Kyrke Dyen, Kyrke Dyet Saknas /Se Kattseviken = Broars Saknas Fågeländsvägen förr led
Lindholmen, (Falun) gård Kåtorna åkrar /Se Katseviksäng = Katsviksäng Saknas Fårbetet hage
Lindholmen hg Kävelstocken del av Ullersund /Se Katseviksäng arrendegård Fårbetsledet led
Lindholmen (Falun) gård Kölnetomta äga /Se Keserukan = Ströberg Saknas Fårbogen udde
Lindholmen (f. Falun) hg Lagmansängen, se Djurgårdsmad mad Klaestorp = Klastorp Saknas Fårhagen hage
Lindholmen hg Lilleken udde Klastorp t Fåråkrarna, se Kålåkrarna Saknas
Lindholmen hg Lindholmen udde, f.d. holme Klastorp eller Ängen t. Fäbron bro
Lindholmen förr spetal, hg Lindholmens slottsruin Saknas /Se Knuts bs Fäbron bro
Lindholmen hgd Lindholmssundet sund Komministerbostället = Hansegården Saknas Galten skär
?Lindholmen hg Lindöhalsen landtunga(?) Kongsbacken = Kungsbacken lht. Galten, son, grisarna skär
Lindholmen hg /Se *Lindö huvud udde /Se Korslund = Korssund Saknas Gastkullen kulle
Lindholmen Saknas Lomefjorden fjärd Korssund t Gatudammen damm
Lindholmen hg Lomefjorden vik Korssund t. Gatuliden lid
Lindholmen hgd Lundabergen skogsbackar Korssund Saknas Gnistholmen holme
Lindholmen säteri Lundbergskullen skogsbacke Kungsbacken t. Gnistholmen holme
Lindholmen hg Lustigkullagärdet åker /Se Kungsbacken lht. Gnistholms flån vatten
Lindholmen hgd Lusthusberget berg /Se Kyrkebacka bebyggelse Granholmsmad mad
Lindholmen hg Långebron bro /Se Strö 1 Kyrkebacka gård Gravehållet jaktpass
Lindholmen hg Långe hals sankmark /Se Köpingen bebyggelse Grisarna öar
Lindholm Saknas Långe hals åker /Se Lantorp = Larstorp Saknas Grundsåten »såt»
Lyndholm Saknas Långemossen ägomark Larstorp t Gräshagen hage
Lindholm Saknas Löjehålet sund(?) Larstorp t. Gräshagsmad mad
Lynholmen Saknas Löpareholmen udde Liden = Plåmmekärr Saknas Gubbehåla vik
Linholmen gård Madberg skogsmark Lilleskog t Gullberget berg och ö
Lindholm Saknas Mareberget terräng Lilleskog t. Gullberget holme
Lindholmen Saknas Mellberg skogshöjd Lillskog = Lilleskog t Gullkällan källa
Linholmen Saknas Minneslunden skogsmark Lillskog, St. = Lilleskog t. Guntorpsfältet fält
Lindholmen Saknas Mjölkebacken udde Lindholmen Saknas Gundtorpsmad fält
Lindholm Saknas Mjölkebacken backe /Se Lindholmen gård Gåslandet fält
Lindholmen Saknas Murebacken gränsmärke /Se Lindholmen gård Gåsmossen mosse
Lindholmen Saknas Myrbacken terräng Lindholmen 1 och Lindholmens Ladugård,Falun kallad gårdar Gäldeskär Saknas
Lindholm Saknas Myrbacken skogsbacke Lindholmen gård Gäddskär skär
Lindholmen hg Måsbergen holmar Lindholmen, Säteriet = 1 Lindholmen Saknas Hacket åker
Lindholmen hg Nordskogen skogsmark Lund bebyggelse Hacket fält
Lindholmen hg Nätudden udde Lunden = Lund Saknas Hallen notvarp
Lindholmen hg Orabacken skog /Se Lunden gård Mals, Långa fält
Lindholmen hrgd Oterholmarna holmar Lustigkulla, Lilla = Ens Saknas Hammarn backe
Lindholmen hg Otterholmarna holmar Store Lustigkulla t. Hanseliden lid
Lindholmen hg Paradisbron bro /Se Lustigkulla Saknas Havretäppan mark
Lindholmen hg Paradis sankmark Lycke t. Hansekällan källa
Lindholmen hg Potteskogen skog /Se Lycke t. Hemligheterna fält
Lindholmen hg Pusten ö /Se Långebron stuga Herrgårdsstigen stig
Lindholmen hg Risbron väg /Se Långebron Saknas Hjortmossen mosse
Lindholmen förr spetal, hg Rishagsviken vik Långemossen t. Hjortrö hög med stenrös
Lindholmen hg Rishagsviken vik /Se Långemossen t. Hjortröliden lid
Lindholmen hrgd Ruskegrund grund /Se Långåsen lht (?) Hjortröret stenrös
Lindholmen hrgd? Räven el. Flarkes räv udde /Se Långåsen t. Hjortstigen fält
Lindholmen hg Rödjorna terräng Madberg t. Hundkällan källa
Lindholmen hg Rörholmen holme Madberg rivet t. Hål, Korssunds sund
Lindholmen hg Rövarebergen berg Marbogården = Hansegården Saknas Hål, Tuppens mark
Lindholmen hg Sandhålan sjö Strö 8 Marbogården gård Håla, Otters vik
Lindholmen hg Sandhålsudden udde Marareteberg, (Syringen) lht (?) Håla, Slättebergs vik
Lindholmen hrgd Sidvarpet varp /Se Mosshagen t, nu rivet Hålan varp
Lindholmen hg Sjödämmsudden udde Månstorp t Hålan vik
Lindholmen hg Skameken ek (nu borta) /Se Månstorp t. Håbergen öar
Lindholmen (f. Falun) hg Skams undantag åker /Se Nils Håkansgård = Köpingen Saknas Hästhagsbergen berg
Lindholmen hgd Skarefjorden vik Nytorp t Hästhagsudden udde
Lindholmen sl. Skarefjorden vik Nytorp t. Högberget berg
Lindholmen hg Skorven udde Pellegården bebyggelse Högerspängemossen mosse
Lindholmen hg Skrikareberget berg Strö 3 Pellesgården Saknas Insjöarna sjöliknande utvidningar
Lindholmen hrgd Skräckemossen mosse Perstorp t. Jackskötet åker
Lindholmen hg Skårevass vik Perstorp t Jakten varp
Lindholmen hg Slätten grund /Se Plåmmekärr hus Jessängsvägen väg
Lindholmen hrgd Smedjeön udde Potterna Saknas Jutahålan håla
Lindholmen hg Snesudden udde Pottorna bebyggelse Jutbodvägarna vägar
Lindholmen hg Snurreberget berg Potterna gd Jutebovägen, Juteboliden notvarp
Lindholmen sätesgd Snurrudden udde Potterna gård Jönsgårdsvägen väg
Lindholmen hg Son holme Rivs lht. Kalvgrinden grind
Lindholmen hgd Son skär /Se Rosenlund lht Kalvhagen hage
Lindholmen hgd Spårö huvud udde /Se Rättaregården bebyggelse Kalvhagsbergen berg
Lindholmen hg Spårön ö Skepparebygget = Broars Saknas Kalvhagsbergen berg
?Lindholmen hg Spårön ö Skepparetorp t. Kari skär
Lindholmen hrgd Spårön ö Skeppartorpet nu rivet torp Karin skär
Lindholmen hg Spårön ö Skogshyddan lht Kattseviken vik
Lindholmen hg Spårön ö Skogshyddan = Hästhagen Saknas Katsviken jord, förr t.
Lindholmen hrgd? Spårön ö Skogvaktaretorp t. Katsviksbro bro
Lindholmen hrgd? Spårön ö Skogvaktaretorpet t Katsvikssjön vik
Lindholmen hrgd Spårön ö Smocken = Bäcken Saknas Katsvikesjön del av Kävelstocken
Lindholmen hg Spårön ö Smucken, se Bäcken Saknas Katsvikevarpet notvarp
Lindholmen gd Spårön ö Smucken t. Kavelbrorinnaren vattendrag
Lindholmen hg Spårön ö Smucken Saknas Ke(d)ön ö
Lindholmen hg Spårön triangelpunkt Soldatstuga = Bostället Saknas Klanggärdet fält
Lindholmen hg Spårön ö /Se Spårhuvud = Spåröhuvud Saknas Holme, Klas holme
?Lindholmen herrg. Stadhöga holme /Se Spårhufvud t. Klitt ö
Lindholmen hg »Stawiken» vik /Se Spåröhuvud arrende Klitt ö
Lindholmen hg Stegelsberget berg Spårhuvud Saknas Klitt, Lilla del av Klitt
Lindholmen hg Stegelsund sund Stohagen t. Klitthamnen vik
Lindholmen hrgd? Stegelsund sund Stohagen lht (?) Klitthålan vik
Lindholmen hg Stegelsund sund Stola Saknas Klittkäringen berg
Lindholm Saknas Stenbrona bro /Se Stola gård Klitt-Kiaringh udde
Lindholmen hg Stenhålet sund Stola gård Klittshamn = Klitthamnen? Saknas
Lindholmen hrgd? Stenkaret vik Stola gd Klittskummel Saknas
Lindholmen Saknas Stenskär skär Storeberg bebyggelse Kobenet holmar
Lindholmen Saknas Stenörnsberget berg /Se Strö by Kohagen binamn på Borneholm
Lindholmen hg Sumpön holme Strö by Kohagsdammen damm
Lindholmen hrgd Sursiken åker /Se Strö Saknas Kohall udde
Lindholmen tegelbr. Svarthallsviken vik Strö Saknas Kohall skär
Lindholmen bebyggelse Svarvestolsberget terräng Strö = Kallegården Saknas Kohall, Lilla och Stora skär
Lindholmen bebyggelse Svepefjorden vik Strö = Storeberg Saknas Komossen mosse
Lindholmen förr sätesgård, nu herrgård /Se Svepudden udde Strö gård Korsmossen mosse
Lindholmen numera styckat gods /Se Söberget udde /Se Strö rå och rör Korssundet sund
Marbogården gd /Se Sörskogen skogsmark Strö gård Kofie-Bro bro
Marbogården gd /Se Timla hed holme Strö Saknas Krokgärdet fält
Pörtena Saknas /Se *Timlahed holme /Se Strö Nils Håkansgården rå och rör Kronbacken backe
Skepparebygget, se Katseviken, Lilla lg Tindringen holme Strö = Tomten Saknas Krongärdet fält
Skeppartorp Saknas /Se Tindringens öra skär /Se Strö = Hansegården Saknas Kronhagen hage
Skog gård Torkuddarna uddar Strö = Jönsgården Saknas Krynkel udde
Skog Saknas Torrsundet sund Strö Jönsagården Saknas Kvarndammen damm
Skog gård *Torrsund sund Strö Persgården Saknas Kvarndammen damm
Skogshyddan lht /Se Torssundet sund Strö = Rättaregården Saknas Kvarnkullen kulle
Släpenhus gård /Se Tvätthallsvarpet varp /Se Strö Rättaregården Saknas Kvarnkullen höjd
Stola hg Tängersundet sund Ströberg Saknas Kyrkholmen Saknas
Stola hg Ungersberg skogsbacke Strö 11 Ströberg gård Kyrkliden lid
Stola hrgd? *Wadhaholmen ö Strötorp = Kyrkebacka Saknas Kyrkskogen ö
Stola hg /Se *Wadhaholmen Saknas Strörs = Tomten Saknas Kåltäppan fält
Stola hg /Se *Wadhaholmen ö? Sundarens = Sund Saknas Kålåkrarna åkrar
Stola hgd *Vadhaholmen ö /Se Sundet t. Kåtorna åker
Stola gd Valnot vik Syringen = Margareteberg Saknas Kåtorna åkerlyckor
Stordha Saknas Vänsjösjön sjö Syringen t. Källarebacken backe
Stola hg Yxneholmen holme Tegelbruket ruin Käringen notvarp
Stola hg Öxneholmen Saknas /Se Tegeltorp = Berget Saknas Kävelstocken vatten
Stola hg   Tomtebacken = Tomtekulla Saknas Kävelstocken fjärdliknande utvidning
Stola hg   Tomtekulla lht. Köket varp
Stola hg   Tomtekulla t. Kökskulleberget berg
Stola hrgd   Tomtekulla Saknas Köpingsbacken hage
Stola hg   Strö 7 Tomten gård Köpingsberget berg
?Stola herrg.   Tomten gårdslott Köpingdammen, Gamla damm
Storde Saknas   Torget lht Ladugårdsbacken backe
Stola hg   Torssund t. Ladutaksberget berg
Stola hg   Torrsund t. Lagmansängen = Djurgårdsmad Saknas
Stola hg   Torrsund Saknas Larsa land notvarp
Storde Saknas   Trädgård, Stola t. Larselund lund
Stola hg   Trädgården = Stola Trädgård Saknas Ledbergslyckorna fält
Stola hg   Trädgården Saknas Lerbrinken fält
Stola hrgd   Trädgården Saknas Lergärdet fält
Stola hg   Tvätthall Saknas Liderna fält
Stordha Saknas   Tvätthall hus Likbacken backe
Stola hg   Tvätthall hus Lillegärdet fält
Stordha Saknas   Tyskatorp t. Lilleken udde
Stola hg   Tåsen lht Lilleskog beteshage
Stola hg   Tåsen t. Lilleskog notvarp
Stola hg   Ungersberg = Lycke Saknas Lillgärdet fält
Stola Saknas   Ungersberg t. Lindholms Trädgård trädgårds- el. parkanläggning
Stola hg   Änga, se Månstorp, Klastorp o. Ekholmen Saknas Lindholmsberget udde
Storda Saknas     Lindholmssjön vik
Stola säteri     Lindholmssundet sund
Stola hg     Lindö del av Spårön
Stola hg     Linnestubben fält
Stola hrgd     Linjen linje
Stola hg     Lundevägen väg
Stola hrgd     Lundbergen berg
Stola hg     Lundbergskullegärdet berg
Stola hg     Lundsbergskullen kulle
Stola Saknas     Lunnebergen höjdsträckning
Stola herrg.     Lusthusberget berg
Stola hg     Lustkullarna kullar
Stola hrgd     Lustkullebacken backe
Stola hg     Lustkullegärdet fält
Stola Saknas     Lustkulleliden lid
Stola hrgd     Lustkullevasslan källa
Stola hrgd     Långa halsen åker
Stola hg     Långbron bro
Stola hrgd?     Långbron bro
Stola hg     Långbroliden lid
Stoa hg     Långbrovägen väg
Stola hg     Långemosse Saknas
Stola hrgd     Långemossen mosse
Stola hg     Långåsen ås
Stola hg     Långåsen höjdsträckning
Stola hrgd     Långängen fält
Stola hg     Lämningegärdet fält
Stola hg     Lämningen backe
Stola hg     Länges Mosse mosse
Stola hg     Längesmossebron bro
Stola hg     Löjehålet sund
Stoola Saknas     Löjfjorden fjord
Stola hg     Löjhålet passage i sund
Stola Saknas     Löjhålsudden udde
Stola hg     Löpareholmen holme
Stola hg     Löpareholmen Saknas
Stola Saknas     Löpareholmsjorden jord
Stola säteri     Mad mad
Stola hrgd     Mad mad
Stola bebyggelse     Mad fält
Stola bebyggelse     Madberg backe och mark
Stola gård /Se     Maderna fält
Stola gods /Se     Madvägen väg
Stola gd /Se     Mellberg backe
Stola herrgd /Se     Missunnan fält
Stommen f.d. gård     Mjölkebacken backe
»stoordha», se Stola hg     Mjölkebacken berg
Stræte Saknas     Murbackgärdet åker
»stræte» Saknas     Myrbacken backe
*Sträte Saknas     Myrbackestättan stätta
*Stræte Saknas     Myrbackskullen kulle
»Stræte» ödetomter /Se     Märrberget berg
Strö by, socken     Nertomterna hage
Strö by, socken     Nordgärdet åker
Strö by     Nordgärdet fält
Strö by     Nordgärdet fält
Strö gd     Nygärdet fält
Strö by     Nylänt fält
*Strö, Övre gd     Nyängen fält
Ströbergh säteri     Nätudden udde
Strötorp = 1 Kyrkebacka Saknas     Odlingen fält
Torget lht /Se     Oterholmerna holmar
Torrsund t.     Pardis mad
Torrsund torp     Pardisbron bro
      Paradisbron bro
      Paradismaden sankmark
      Paradisåkern åker
      Paradisliden lid
      Parke skog
      Pellegårdsliden lid
      Pilhäcken häck
      Plommelund lund
      Plåmmekärr mark
      Popel hage
      Pottediket dike
      Potteskogen skog
      Potteskogen skog
      Pottgärdet gärde
      Prånget väg
      Rinnaren åker
      Rishagsviken vik
      Rättaregårdsliden lid
      Rävkullen kulle
      Röjorna skog
      Rörholmen holme
      Rövarebergen berg
      Rövarebergen berg
      Rövarebergen notvarp
      Röv, Flarkes udde
      Röven udde
      Saltkarlsbergen berg
      Saltkarlsmad mad
      Sandhålan vik
      Sandhålsudden udde
      Sidvarpen varp
      Sidvarpet notvarp
      Sidvarpsudden, se Sivarpsudden Saknas
      Silkessvepan varp
      Sivarpsudden udde
      Sjödämmena mark
      Sjödämmena notvarp
      Sjödämsudden udde
      Skamseken plats
      Skarfjorden fjord
      Skolbron bro
      Skolliden lid
      Skorven, Lilla udde o. varp
      Skorven, Stora udde o. varp
      Skorven, Lilla och Stora notvarp
      Skrikareberget berg
      Skyttelstycket fält
      Skårevass vik
      Skräckmossen mosse
      Skäret skär
      Sköljberget berg
      Skördäckran terräng
      Slonkebron bro
      Slunkbron bro
      Smedjebergen berg
      Smedjegärdet gärde
      Smedjeön ö
      Smedjeön, Lilla och Stora norvarp
      Småbroarna broar
      Snesudden udde
      Snesudden udde
      Snurrberget berg
      Snurrudden udde
      Son ö
      Son, Galten, Grisarna skär
      Sorlbäcken, se Sölbäcken Saknas
      Spårrö = Spårön Saknas
      Spårö huvud udde
      Spåröhuvudsvägen väg
      Spåröhuvudsbacken backe
      Spårön ö
      Spårön ö
      Stahögarna terräng
      Stadhögarna fält
      Stallvarpet norvarp
      Staviken vik
      Stegelsberget berg
      Stegelsmad mad
      Stejersund sund
      Steket fält
      Stenarna, Höga backe
      Stenhålet sund
      Stenhålet sund
      Stenkaret vik
      Stenskär skär
      Stenuvsberget berg
      Stenuvsmaden sankmark
      Stockbäcksdiket dike
      Stohagsliderna lider
      Berg, Stora berg
      Storgärdet fält
      Storgärdsliden lid
      Sträckdiket dike
      Strödiket dike
      Stubbslätten slätt
      Stångsund Saknas
      Sumpön ö
      Sundarens träde, se Sundet Saknas
      Sundet varp
      Sundet Saknas
      Sundsvarpet notvarp
      Svarthallsviken vik
      Svarvstolsbergen berg
      Svarvstolsberget berg
      Svepfjorden fjord
      Svepudden udde
      Svältteg holme
      Sölbäcken vik
      Sölebäcken bäck
      Sörjehagsvägen väg
      Sörjehålet dal
      Teljabacken backe
      Hed, Timla holme
      Timla hed udde
      Timlahedhålet, Lilla sund
      Timlahedhålet, Stora sund
      Tindringen ö
      Tindringen ö
      Tidningsvarpet notvarp
      Tomtekulleliderna fält
      Torget glänta
      Torkuddarna uddar
      Torkuddarna uddar
      Torssundsvägen väg
      Trädgården trädgårds- och parkanläggning
      Trädgårdsliden lid
      Trädgårdsvasslan källa
      Träla varp
      Tvätthallsvarpet notvarp
      Täppan mark
      Täpporna fält
      Udde, Kassviks udde
      Udde Korssunds udde
      Udde, Sundarens udde
      Uppertomterna hage
      Vagnväll varp
      Vallar, Skarstad fält
      Valrotsgrundet grund
      Vasslan källa
      Vinnebergsledet led
      Vinterslätten mark
      Vrån varp
      Vården, Vita kummel
      Västeruddarna uddar
      Ängarna åkrar
      Ängen mark
      Ängsvägen väg
      Örnsbacken backe
      Örnsgärdet fält
      Öxneholmen Saknas
      Öxneholmsudden udde

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.