ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sunnersbergs socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 190 Naturnamn : 95 Bebyggelsenamn : 563 Naturnamn : 526
Sunnersberg sn Naturnamn i Sunnersbergs sn förteckning Nummerförteckning förteckning Abrahamsberg berg
Sunnersberg sn Broar i Sunnersbergs gäld förteckning Nummerförteckning förteckning Abrahamsberget berg
Sunnersberg sn Ankareskäret holme Nummerförteckning förteckning Abrahamsgårdsvägen vägkrök
Sunnersberga sn Blånälebergen berg Nummerförteckning förteckning Almossen mosse
Sunnersberg sn Blånälebergen öar /Se Nummerförteckning förteckning Almänningen skog
Sunnersberg sn Bondskogen skog /Se Nummerförteckning förteckning Altare, Anders berg
Sunnersberg sn Bottnars udde udde Saknas Saknas Anders altare bergsklint
Sunnersberg sn Brusebacke terräng Sunnesberg sn Anders Altare bergsklint
Sunnersberg sn Brännemossen mosse Sunnersberg socken Andersaltareledet led
Sunnersberg sn Degerhuvud udde Sunnersberg Saknas Ankarskären Saknas
Sunnersberg sn Degleberget åkerholme Sunnersberg sn Apelleriet skogsmark
Sunnersberg sn Digerhuvud udde /Se Abrahamsgård bebyggelse Askebacken backe
Sunnersberg sn *Djurhagen hage? Agnesberg lht. Backajorden fält
Sunnersberg socken Dunderbacken terräng Agnesberg Saknas Backaliden lid
Sunnersberg sn Dåneliderna landsvägslider /Se Agneteberg lht Backamad fält
Sunnersberg sn Dånsholmen skogsparti Agneteberg lht Backe, Riddaregårds backe
Sunnersberg sn Fagerängsberget terräng Alebäck t Backe, Stenhusets Saknas
Sunnersberg sn Frits udde udde Alebäcken t. Backe, Ståls backe
Sunnersberg sn Fågelsången ägomark Alebäcken = Alebäck Saknas Backen, Lilla backe
Sunnerbergs kyrka, se Sunnerberg Saknas Fästaudden udde Alebäcken Saknas Backen, Stora backe
Sunnersberg sn /Se Fästaviken vik Alvetorp l. Bergdammen damm
Sunnersberg sn Grå märren stenblock /Se Alfsetorp gård Biten fält
Sunnersberg sn Gråtarestenarna stenar /Se Alvetorp gd Björkhagen fält
Sunnersberg sn *Grönvallsviken vik Filsbäck 2 Anders Bryngelsgården gård Blaggarnsåmmen sänka
Sunnersberg sn Gärdesviken, Lilla vik Anderstorp Saknas Blecksmad mad
Sunnersberg sn Gärdesviken, Lilla, Stora vik Anderstorp hus Blecksmad mad
Sunnersberg sn Gärdesviken, Stora vik Anderstorp Saknas Blecksmadhalsen förträngning
Sunnersberg sn Hjortmossen mosse /Se Anneberg Saknas Bleckmadledet led
Sunnersberg sn Hjälmeviken vik Anneberg hus Blecksmadsvasslan källa
Sunnersberg sn Holmaberget terräng Anneberg Saknas Blånälebergen Saknas
Sunnersberg socken Hägnaden skogsmark /Se Anettelund Saknas Blånälsbergen berg
Sunnersberg sn Jordfallet skogsbacke Torpa 3 Arvid Snickaregården gård Blånäleviken Saknas
Sunnersberg sn Juteberget skogsghöjd Avid Snickaregård = Snickaregården Saknas Bockbron bro
Sunnersberg socken Jätteberget terräng Aspelund hus Bodbacken backe
Sunnersberg sn Jätteberget berg /Se Backa bebyggelse Bonde-Karlskogen skog
Sunnersberg socken Kaxeberget skogshöjd Berget Saknas Bondskogen skog
Sunnersberg by och socken Kolbacken backe /Se Björkelund hus Botten område
Sunnersberg sn Kolgravarna gropar? /Se Björkelund lht Botteskiftet skog
Sunnersberg sn Korsbergen berg Björkelund stuga Bottenudden udde
Sunnersberg sn Kvarnbäcken bäck Björkelund Saknas Bro, Gustavs bro
Sunnersberg sn Kvarnbäcksviken vik Björkelund lht Brobackarna backar
Sunnersberg sn Kvarnbäcksviken vik Björkelund hmd Bron nedanför Kråkliden Saknas
Swndesberg Saknas Kvarnmossen ägomark Björkelund Saknas Brostugan mark
Sunnersberg sn Källåsen skogshöjd Björkelund Saknas Brusebacke backe
Sunnersberg sn Käringeberget skogsbacke Björkelund Saknas Brusebacksberget berg
Sunnersberg sn Ladbergen berg Björkhaga stuga Bryggkällan källa
Sunnersberg sn Lastarberget udde Blankås = Blänkås Saknas Brännebacken backe
Swndersbergs prosteri ?Lasteviken vik Blänkås eller Rosenlund Saknas Brännmossen mosse
Sunnersberg sn Lasteviken vik Blänkås Saknas Brännemossen Saknas
Sunnersberg sn Loneberg terräng Blänkås rivet torp Brännorna jord
Sunnersberg sn Lussarn terräng Boliden lht Brännorna ljungbackar
Synnersberg Saknas Långeberget triangelpunkt Brahus hus Byvägen väg
Sunnersberg sn Långe bottnen skogsom. Brostugan lht Bäckvallarna fält
Sunnersberg sn Långe viken vik Brostugan Saknas Bält, Lilla fält
Sunnersberg sn Medviken, se Möviken vik Brusebacke Saknas Bält, Stora fält
Sunnersberg sn Månsebergen terräng Brusebacka = Idet Saknas Dagmålsbergen berg
Sunnersberg Saknas Märrberget skär Bryngelsgården bebyggelse Dagermålsbergen berg
Sunnersberg sn. Märrberget berg /Se Bryngelsgård gd Dalängen mark
Sunnersberg sn /Se Möviken vik Bryngelstorp hmd Dammliden lid
Sunnersberg sn /Se Möviken vik /Se Bryngelstorp Saknas Dansholmen backe
Sunnersberg sn /Se Möviken vik /Se Bryngelstorp Saknas Dansholmen höjd
Alvestorp gd Möviken vik Bråteberg Saknas Dansholmsberget berg
Aaspanes gd Ormhammaren udde Bråteberga t Degerhuvud udde
*Aspanes gd Ormhammarsviken vik Brännarns t Degerhuvud djupt ställe i Vänern
Alfvestorp gd Orrehögen kulle /Se Brännsäter = Brännars Saknas Degerhuvud udde
Alvetorp gd /Se Pannekakeberget terräng Byggnan Saknas Degerhuvudvarpen varp
»Backa» gård Persbacken skogsbacke Byggningen Saknas Degleberget berg
Brostugan beb.n /Se Prästekorsen korsväg /Se Båts rivet hus Dimmerhammarsåker åker
Byggningen lht /Se Rinnaren vik Bäckaskog lht Djupedalen Saknas
Dimmerhammar tp /Se Rydbergs påle milsten /Se Bäckaskog t. Dånliderna lider
Djurgårdsröret lht /Se Rävekullen åkerbacke Bäcken t. Dånliderna vägbackar
Filsbäck gd Röda skäret holme Bäcken t. Dånsholmen holme
Filsbäck by Sjöbergen udde Carlberg = Karlberg t Dånsholmsberget Saknas
Filsbäck by Sjölundaviken vik Charlottelund Saknas Ekebacken backe
Filsbäck by Skrumpedalen terräng Charlottelund = Charlottenlund Saknas Ekebacken backe
Filsbäck gd Skutviken vik /Se Charlottenlund lht Ekebergsbron bro
Filsbäck by Spireskär holme Dalängen t Ekebergsledet led
Filsbech Saknas Stenhusbacken fornlämningsområde Dalängen Saknas Fagransberget, se Fagerhallsberget Saknas
Litla Fyltbeck Saknas Stenviksudden udde Dalängen Saknas Fagransbergsvasslan källa
Fylsbeck Saknas Stöberget berg /Se Digerhäll lht Fagransvasslan källa
Fijlsbech Saknas Stöberget berg /Se Dimmerhammar rå och rör Fagerhallsberget berg
Filsbäck by Sunnars udde udde Dimmerhammar gård Fagerallsberget berg
Filsbäck by Svinhusskär holme Dimmerhammar gd Fagerallsverget berg
Filsbäck by Tisslekroken åker /Se Djupedal t Filsbäcksledet led
Filsbäck by Tonebacken backe /Se Djupedal t. Fiskarängen äng
?Filsbäck Lillegården gd Trinne holme udde Djupedal Saknas Flybotten fält
Fröslunda Saknas Tåhagen äga /Se Djurgårdsröret Saknas Flyhagen fält
Fröslunda hg Ullersbro bro Djurgårdsröret Saknas Flåbergen berg
Fröslunda hg Ullersbro bro /Se Djurgårdsröset = Röret Saknas Frösslundamad mad
Fröslunda hg Varggårdsmossen ägomark Djäknegården Saknas Furubergen berg
Fröslunda hg Vingmeden terräng Djäknegården hmd Fårbergen berg
Fröslunda herrg. Vitemossen ägomark Ekebacken lht Fårbergen åker
Fröslunda hg Wåmmen, Wåmmagierdet ägor /Se Ekebacken Saknas Fårhagen hage
Fröslunda hg Äleberget skogshöjd Elimkapellet = 1 Torpa Saknas Fårskogen skog
Fröslunda herrg. Örnsberg terräng Eliseberg Saknas Fähagen skog
Fröslunda gd /Se   Eneberg lht Fähagen skog
Fröslunda hg   Eneberg lht Fähagen skog
?Fröslunda hg   Eriksberg stuga Fähagen skog
Fröslunda hrgd.   Fattigstugan hus Fästabrunnen brunn
Fröslunda hg   Filsbäck Saknas Fästalanden terräng
Fröslunda hrgd.?   Filsbäck by Fästa ledet led
Fröslunda Saknas   Filsbäck by Fästamarken skog
Fröslunda hg   Filsbäck skattegården Fästamarken skog
Frösslunda Saknas   Filsbäck Saknas Fästaskogen skog
Fröslunda Saknas   Filsbäck, Anders Bryngelsgården Saknas Fästaskäret Saknas
Fröslunda hg   Filsbäck Bryngelsgården Saknas Fästaudden udde
Fröslunda hg   Filsbäck, Torbjörns- eller Jöns- Bengtsgården Saknas Fästaviken vik
Fröslunda hg   Filsbäck, se Riddaregården Saknas Fästaviken vik
Frösslunda Saknas   Filsbäck, Smedsgården Saknas Fördärvet åker
Frösslunda Saknas   Filsbäck = Fiskaregården Saknas Fördärvet fält
Fröslunda hg   Filsbäck Fiskaregården Saknas Förklädsnibben fält
Frösslunda säteri /Se   Filsbäck = Hulan Saknas Förstuguberg, Lilla fält
Fröslunda hg /Se   Filsbäck = Lillegården Saknas Förstuguberg, Stora fält
Fröslunda gd /Se   Filsbäcka skola skola Gamla varpet notvarp
Frösslunda gård /Se   Fingelins hus, rivet Gata, Uddars madväg
»gaardstadha» Saknas   Fiskaregården bebyggelse Gata fält
»Garstadh» Saknas   Fredriksberg t. Grannehagsbergen väg
Gålstad gård   Fridhem Saknas Greje-Karls kula jordkula
Hienslunda, se Jönslunda by   Fridhem lht Gretas mosse mosse
Holma by?   Fröslunda Saknas Grevevägen väg
Holm Saknas   Frösslunda gård Märrren, Gråa stenblock
Holma gård   Frösslunda gd Grå märren sten
Holm Saknas   Frässlunda = Frösslunda Saknas Grå Märren stenblock
Holma by   Fröslunda Skola = Filsbäcks Skola Saknas Grå märren stenblock
Holma gårdar   Frösslunda bebyggelse Gröne vall sluttning
Holma by   Fågelsång t. Grönvalls udde udde
Holma Saknas   Fågelsången Saknas Gubben udde
Holma by   Fågelsången lht Gärdeviksörn stenrös
Holma by   Fähagen lht Gömmet fält
Hygget lht /Se   Fähagen Saknas Gömmet däld
Hägnaden torp /Se   Fähagen Saknas Hage, Alvetorps hage
?Hög by   Fästa t Hagen jord
Jönslunda by   Fästa, se Tranebergs gården Saknas Hammaren höjd
?Jönslunda by   Fästa hmd Hansegårdsviken Saknas
Jönslunda by   Fästamarken Saknas Harberget berg
Jönslunda by   Fästan Saknas Helvetet, Lilla mark
Jönslunda gårdar /Se   Gisaängen = Jessängen Saknas Helvetet, Stora mark
Lobacka torp /Se   Granehagen Saknas Hemgärdet fält
Lunnaregården gd /Se   Grannehag Saknas Hemgärdet fält
Noleby Saknas   Grannehagen soldatboställe Hemgärdet fält
Nordby Saknas   Grannehagen Saknas Hemjorden fält
Noleby hg   Grannehagen hmd Hemmamad mad
Noleby hgd   Grannehagen lht Hjortmossen mosse
Noleby by   Grannehagen Saknas Hjulsbacken backe
Olofstorp by   Grejebo hmd Hjulsbacksledet led
Röret lht /Se   Grejebot Saknas Hjulsbacksliden landsvägslid
Sal by   Grejebo Saknas Hjulsbackstäppan fält
Sal by   Grejebot stuga Hjälmeviken Saknas
Sal by?   Grejebot stuga Holmaberget berg
Sal by   Grönedal Saknas Holmadiket dike
Sal by /Se   Grönelund lht Holmavägen väg
Sal gd /Se   Grönskog överbliven tomt Holmen björkbacke
Sal gd /Se   Gustavsberg lht Hotellet plats
Skogskämman Saknas /Se   Gustavsro = Ekebacken Saknas Håbergsbackarna backar
Skyttelbacken torp /Se   Gustafsro lht Håbbergsgärdet gärde
Sunnersberg Saknas   Gustavsberg lht Håberget berg
Sunnersberg prästgård   Gäddeviken, L. = Rönnarn Saknas Håbergsberget berg
Syltaröret lht /Se   Gärdeviken Saknas Hålgatan vägklyka
»Syltan», se Sölten by   Gärdeviken, Lilla Saknas Hålgatsliden lid
Sölten by   Gärdeviksäng Saknas Hålgatsvägen väg
Teglunda gd   Gärdeviksängen lund Hägnaden skogsmark
Teglunda g.   Gässängen = Jessängen Saknas Hägnaneliden lid
Teglunda gd   Gässängen gård Hägnarebackarna backar
Teglunda gd   Gässängen gd Bergen, Höga berg
Teglunda bebyggelse /Se   Hagalund Saknas Bergen, Höga berg
Tolsjö by   Hagalund lht Högmans mark
Tolsjö by   Halleberg t Högsliden lid
Tolsjö by   Hansagården bebyggelse Isaks vik
Tolsjö by   Torpa 2 Hansagården gård Isaksmaderna mader
Tolsjö by   Hansatorp Saknas Jaens backen, Lille backe
Tolsjö by   Hansatorp = Tornebacken Saknas Jasons fält
Tordsiö, se Tolsjö by   Hansatorp Saknas Jessängvägen väg
Thorisridh Saknas   Hedvigsberg t. Jonssonsvarpet varp
Torpa? Saknas   Hedvigsberg = Brännars Saknas Jonssonsvarpet notvarp
Torpa by   Herrgården = 4 Torpa Saknas Jonssonsviken vik
Torpa by   Hessenstein = Stenhuset Saknas Jordfallet brant
Torpa by   Hessenstein torp Jordfallet jordras
Torpa by   Hildeberg Saknas Jordfallsörn ör
?Torpa by   Hildeberg lund Jutebergen berg
Torpa by   Hjortmossen t Jätteberget Saknas
Ulvedalen lht /Se   Holma Saknas Jätteberget berg
Utbogården gd /Se   Holma gård Jätteberget berg
Varggårdsmossen lht /Se   Holma gd Jätteberget berg
Varggårdsmossen tp /Se   Filsbäck 7 Hulan gård Jättegrytan jättegryta
Äng by   Hulan bebyggelse Jättestenarna stenar
Österbacka Saknas   Hulan gd Jönsberget Saknas
Österbacka gd   Sal 3 Hulegården gård Jönselundakorsen vägklyka
Österbacka gd   Hulegården gd Kain och Abelslyckan Saknas
Österbacka gd   Hygget Saknas Kalvhagen hage
Österbacka gd   Hygget Saknas Kamkullarna kullar
    Hägnan Saknas Kamkullsgärdet gärde
    Hägnan Saknas Karl-Annas skär Saknas
    Hägnan avs Kattedammen notvarp
    Häradskrivargården = 4 Torpa Saknas Kaxebacken backe
    Hästhagen t Kaxeberget berg
    Hästhagen t. Kaxedammen damm
    Hästhagen Saknas Kaxemad mad
    Hög gård Kaxevasslan källa
    Hög Saknas Kattdammen vik
    Hög gd Kilen Mellan Vägarna fält
    Höglunda lht Klockarebron bro
    Höglunda lht Klovsten sten
    Höglunda Saknas Klåboälven bäck
    Högslund Saknas Knålteliden = Lunnaregårdsliden Saknas
    Högslund rivet t Koberget udde
    Högsäter t. Kohagen mark
    Högsäter Saknas Kohagen skog
    Idastorp = Klastorp Saknas Kohagen hage
    Idet hmd Kohagsdammen damm
    Idet eller Brusebacke lht Kohagsdammen, Lilla damm
    Idet Saknas Kohagsdammen damm
    Jaleviken, L-a Saknas Kohagsliden lid
    Jessängen bebyggelse Kolbacken Saknas
    Johannesberg lht Kolbotten skogsområde
    Johannesberg lht Kolbotten skog
    Jon Bengtsg. = Abrahamsgård Saknas Kolgruvorna rester av kolmilor
    Jonstorp t Kopparberget berg
    Jonstorp Saknas Korsbergen berg
    Jon Önnersgården = Linneberg Saknas Korsbergen skogsbacke
    Tolsjö 4 Jon Önnersgården gård Korsbergsdammen damm
    Jon Önnersgården gdr Korsbergsmad fält
    Jäleviken = Rönnarn Saknas Korsbron bro
    Jäleviken, L. = Rönnarn Saknas Korsen vid Prästgården = Prästkorsen Saknas
    Jönslunda bebyggelse Korödjan mark
    Jönslunda bebyggelse Kransdammen damm
    Jönslunda by Kringlemad sank mad
    Karlberg Saknas Kroken väg
    Karlberg Saknas Kronodiket dike
    Karlsberg Saknas Krymplingsmad mad
    Karlslund lht Kråkbacken backe
    Karlslund Saknas Kråkliden Lilla lid
    Karlsmossen Saknas Kråkliden, Stora Saknas
    Karlsmosse Saknas Kullagärdet fält
    Karlsten lht Kulleberget berg
    Karlstorp = Källstorp Saknas Kullebergsdammen damm
    Kapellet kapell Kungsholmsberget berg
    Karlberg t Kvarnbackarna backar
    Karlsborg hmd Kvarnbacken backe
    Karlslund bs Kvarnbacken backe
    Karlsmosse lht Kvarnbacken backe
    Karlsmossen = Karlsmosse Jönslunda Saknas Kvarnbacken backe
    Karlsten hus Kvarnbacksliden lid
    Kehagen t Kvarnbäcken bäck
    Klasberg lht Kvarngärdet fält
    Klasberg lht Kvarnledet led
    Klasberg Saknas Kvarnmosse mosse
    Klasberg Saknas Kvarnmossen Saknas
    Klasberg t Kvarnvägen väg
    Klastorp t Kyrka, Larsbergs grotta
    Klastorp t. Kyrkestätte fält
    Klockarebolet Saknas Kyrkhagen hage
    Klockarebolet = Kyrkskolan Saknas Kyrkhagen fält
    Klockaretomten gd Kyrkhagen fält
    Kohagen lht Kyrkhagsbackarna backar
    Kohagen lht Kyrkhagsbron Saknas
    Kolbacken bebyggelse Kyrkhagsdammen damm
    Kolbacken lht Kyrkhagslanden fält
    Kolbacken Saknas Kyrkkroken fält
    Kvarnbacken Saknas Kyrkkällan källa
    Kvarnbacken lht Kyrkvägen väg
    Kvarnen = Johannesberg Saknas Kållandsövägen Saknas
    Kyrkhagen, se Backa Saknas Källa Smedgårds källa
    Kyrkoherdebostället Saknas Källbergsbacken backe
    Kyrkskolan Saknas Källåsen ås
    Kånds-Lars rivet hus Käringeberget berg
    Källstorp t Käringen notvarp
    Källstorp lht Käringtackan fält
    Käringevallen Saknas Käringudden udde
    Käringvallen = Nordbacken Saknas Käringvallen fält
    Laberg Saknas Käringvarpet varp
    Ladbäck t nu rivet Ladubergen berg
    Lars Bengtsgården bebyggelse Ladubergsdammen damm
    Tolsjö 5 Lars Bengsgården gård Ladubergsmad fält
    Liljebacken Saknas Laggarebacken terräng
    Lillebo hus Laggarehålan fält
    Lillegård = Lillegården Saknas Laggareliden lid
    Lillegården bebyggelse Laggarn dalgång
    Lillegården bebyggelse Lassagårdsliden Saknas
    Filsbäck 8 Lillegården gård Lastviken vik
    Sal 4 Lillegården gård Lastviken vik
    Lineberg = Linneberg Saknas Leringen fält
    Linneberg Saknas Liden lid
    Liselund lht Liden, Gröna lid
    Ljungbergs hus, rivet Lilla Gärdeviken vik
    Ljungstorp t Lillegårdsbron bro
    Ljungstorp t. Linjen väg och mosse
    Lobacka t. Lirkliden lid
    Lobacka Saknas Listäppan mark
    Lobacka t Lobackarna backen
    Lobacken t Lockörn stenrös
    Loberg torp Lunnaregårdsliden lid
    Loneberg Saknas Lussarn kulle
    Loneberg, L. (t? lht?) Lussan skog
    Loneberg t. Lussegubbebacken backe
    Loneberg, St. Saknas Lussegubbehålan håla
    Lugnet lht Lusthuskullebacksvändan fält
    Lugnet lht Lusthuskullen kulle
    Lugnet, se Sjöskogen Saknas Lysegubbens mosse mosse
    Lugnet Saknas Långa botten vik
    Lugnås t Långa botten skogsmark
    Lugnås t. Långa viken Saknas
    Lugnås Saknas Långeberga berg
    Tolsjö 7 Lunnaregården gård Långe botten skogstrakt
    Lunnaregården bebyggelse Långfredagen fält
    Lunnaregården gd Långfredag åker
    Stora Lycke lht Långfredagen mark
    Lycke, St. bebyggelse Långfredagen fält
    Lycke Saknas Långvändan fält
    Långeberga t. Långemosse mosse
    Långebott Saknas Lättekällan källa
    Långebott lht. Mad fält
    Lätts nu rivet hus Mad fält
    Lövdalen t Mad, Smedgårds mad
    Löfdalen Saknas Madbacken backe
    Maberg t. Madbron bro
    Madberg Saknas Madbron bro
    Madberg avs. Maderna fält
    Maderna t Madvägarna vägar
    Maderna Saknas Madvägen väg
    Maderna Saknas Madvägen väg
    Marieberg Saknas Madvändan fält
    Marieberg lund Mossar Gärdeviks mossar
    Marieberg hus Mossen mosse
    Mejeriet mejeri Mossvägen väg
    Mellombacken backe Murbron bro
    Missionshuset frikyrklig gudstjänstlokal Murledet borttaget led
    Myrtorpet t Myrtorpsledet led
    Myrtorpet t. Myrtorpsängen fält
    Myrtorpet Saknas Månsbergen berg
    Torpe 4 Måns Jonsgården, 5 Arvid Snickaresgården häradsskrivareboställe Märrberget berg
    Nilstorp t. Märrberget berg
    Nilstorp hmd Märreberget berg
    Nolbacken lht Möberget berg
    Nolbacken eller Käringvallen lht Mölleberget berg
    Nolbacken Saknas Möviken vik
    Noleby gård Nolebyliden lid
    Noleby länsmansboställe Nordgärdet gärde
    Nolgården = Norrgården Saknas Nordgärdet fält
    Nordbacken lht Nordgärdsbacken backe
    Nordmansgärdet Saknas Nordgärdsvägen väg
    Nordmansgärdet Saknas Nordhögskullen kulle
    Norrgården lht Nordmad mad
    Nybygget t Nordmad mad och fält
    Nybygget t. Norrgårdsbergen berg
    Nysäter Saknas Norrgårdskogen skog
    Nysäter lht Noten fält
    Nytorp Saknas Nylandsvägen Saknas
    Nytorp t Nylundavägen väg
    Olofstorp bebyggelse Nylyckshagen hage
    Olofstorp gård Nylänna fält
    Olofstorp Saknas Nötabäcken vattendrag
    Olofstorp Saknas Nötbäcken bäck
    Perstorp t Nötbäcksbron bro
    Perstorp t. Ora mark
    Postg. = Grannehagen Saknas Ormhammaren berg
    Tolsjö 2 Postgården gård Ormhammaren vik
    Postgården bebyggelse Ormhammaren Saknas
    Prestbolet = Prästbolet Saknas Ormhammarens södra udde Saknas
    Prestebolet kyrkoherdeboställe Ormhammarsudden udde
    Prästbolet bebyggelse Ormhammarsviken vik
    Prästgården Saknas Orrebacken backe
    Riddaregården bebyggelse Orrehögen grushög
    Filsbäck 4 Riddaregården gård Orrehögen ättehög
    Rifveholm = Rivekroken Saknas Oskarsvik vik
    Rivekroken t Ottersslätt fält
    Rosenlund t Pannkaksberget berg
    Rosenlund = Blänkås Saknas Piskapungen björkhage
    Råsdalen = Råssdalen Saknas Prång, Torra väg
    Råsdalen t. Prästkorsen korsväg
    Råssdalen t. Prästskogen skog
    Rönnarn Saknas Riddaregårds kvarn väderkvarn
    Röret t Riddaregårdsliden landsvägslid
    Röret el. Strömsborg Saknas Rivebacken ängsmad
    Röret eller Strömsborg Saknas Ropareberget berg
    Röret Saknas Rullsbacken Saknas
    Röven = Ekebacken lht Rullsbacksgärdet fält
    Sal Saknas Råsdalsliden vägbacke
    Sal by Råsdalsliden backe
    Sal by Rävberget berg
    Sal by /Se Räveberget berg
    Sal, Storegården Saknas Rävemossen sankmark
    Sal Hulegården Saknas Rävkullen kulle
    Sal, se Lillegården Saknas Rävkullen fält och kulle
    Saltarn Saknas Röda berget Saknas
    Samängen avs. Röda skäret Saknas
    Samängen Saknas Röjorna björkbacke
    Samängen Saknas Rönnarn bäck och vik
    Sandviken Saknas Rönnaren vik
    Sandviken Saknas Rösshaga berg
    Sandviken lht Rösshagarna hagar
    Sanneberg lht Sal åker
    Sanneberg lht Salavägen väg
    Sanneberg Saknas Salskogen skog
    Sjögerlid Saknas Sandhålorna sandhåla
    Sjölunda avs Sandviken vik
    Sjölunda Saknas Sjöbergen berg
    Sjölunda Saknas Sjöbergen berg
    Sjöskogen Saknas Sjölundaledet led
    Sjöskogen lht Sjölundaviken vik
    Sjöskogen lund Sjöstrandskroken fält
    Sjöskogen lund Skottbackeberget berg
    Sjöskogen lht Skottbackeberget berg
    Sjöskogen avs. Skrikareberget berg
    Sjöskogstegen = Sjöskogen Saknas Skrumpedalsledet led
    Sjöskogstegen lht Skrumpedalsliden lid
    Filsbäck 1 Skattegården gård Skräddarevarpet varp
    Sal 1 Skattegården gård Skutviken vik
    Tolsjö 1 Skattegården gård Skäreberget berg
    Torpa 1 Skattegården gård Skärebergsledet led
    Skattegården Saknas Smedjebergen berg
    Skattegården Saknas Smedgårdsbergen berg
    Skattegården bebyggelse Smedjekullen kulle
    Skattegården Saknas Snipen fält
    Skoghem lht Snipen nere i mad fält
    Skogsbo stuga Soldatjorden fält
    Skogsbro = Skogsbo Saknas Soliden lid
    Skogshall lht Sollidebergen berg
    Skola, Klastorp Saknas Spettaln fält
    Skolhus = Klastorps Skola Saknas Spireskär skär
    Skrumpedalen torp Spirgärdet gärde
    Skrumpedalen t. Stallmossen mosse o. fält
    Skrumpedalen Saknas Stavverbacken backe
    Skräddaregården = 3 Torpa Saknas Sten Rubergs milstolpe
    Skyttetorpet t Stenbacksvägen väg
    Skyttelbacken torp Stenbron bro
    Skyttelbacken t. Stenbroliden lid
    Skyttelbacken Saknas Stenhusbacken = Stenhustes Backe Saknas
    Skyttetorpet t. Stenhusvägen väg
    Smedebo Saknas Stenhålsbottnen mark
    Smedbo lht Stenviken Saknas
    Smedebo = Smedbo Saknas Stenviksudden udde
    Smedgården bebyggelse Stolavägen väg
    Filsbäck 5 Smedegården gård Storkällan källa
    Smedjebacken backe Storskogen skog
    Smedsgården = Smedgården Saknas Ströbergsvägen väg
    Smedsgården gd Ströms mark
    Snickaregården bebyggelse Stöberget bergknalle
    Snipen = Biten Saknas Stöberget berg
    Solbacken folkskola Stödberget berg
    Solberga lht Stödbergsliden lid
    Solberga Saknas Stötteberget berg
    Stenbroliden Saknas Stötteberget berg
    Stenbrolid torp Sundbergsgärdet fält
    Stenhuset hus Sunnare udde udde
    Sal 2 Storegården gård Sunnerbergs mad sankmark
    Strumpedalen Saknas Svinhusskär Saknas
    Strömsborg lht Sågedammen damm
    Strömsborg Saknas Sågdammen damm
    Sunnersbergsbacka gårdar Sågkullen kulle
    Sunnersbergsbacka = Backa Saknas Sågkullsdammen damm
    Sunnevalla lht Sältegärdsbacken backe
    Sunnevalla Saknas Södermad mad
    Sunnevallen lht Södermad mad o. fält
    Svaneberg Saknas Sörsjön sjö
    Svaneberg t. Teglundabackarna backar
    Svaneberg lht Teglundadammen damm
    Svanehall hus Tistelkroken ängsmark
    Svanehall l. Fjuern mark
    Svarvaremossen Saknas Tjuren åsrygg
    Svarfvaremossen = Agnesberg Saknas Tjörn Saknas
    Svarvaremossen = Agnesberg Saknas Tolsjökorsen vägklyka
    Svarfvaremossen Saknas Tolsjökoisen korsväg
    Filsbäck 6 Sven Fiskaregården gård Tolsjöledet led
    Sventorp t. Tolsjövägen väg
    Sventorp Saknas Tonebacken höjd
    Syltakärret Saknas Torget backe
    Sylten Saknas Tornebacke backe
    Syltröret hmd Torpavägen väg
    Såghagen torp, rivet Torphagen hage
    Såghagen Saknas Torpäng varp
    Sältan = Sylten Saknas Tors utmark
    Sälten eller Syltan Saknas Torsmad mad
    Sölten Saknas Torsmaden sankmark
    Sölten gård Torsmassen mosse
    Sölten = Sylten Saknas Holme, Trinde holme
    Söltaröret Saknas Trinsa holme Saknas
    Söltaröret = Syltröret Saknas Mosse Trinda mosse
    Sörgården, se Jönslunda Saknas Trollemadhagen Saknas
    Talludden villa Trolmahagen hage
    Teglunda rå och rör Trolmahålen håla
    Teglunda gård Trädet, Saras träd
    Teglunda gd Trädgårdsdammen damm
    Telefonväxeln = Karlssten Saknas Tvärvägen väg
    Tolsjön Saknas Tådammen damm
    Tolsjö by Tådammen damm
    Tolsjö Saknas Täppa, Högers täppa
    Tolsjö Saknas Täppan mark
    Tolsjö = Postgården Saknas Udde, Bottnars udde
    Tolsjö = Utbogården Saknas Udde, Fritz udde
    Tolsjö, Jon Önnersgården = Linneberg Saknas Ullersbroledet led
    Tolsjö = Lars Bengtsgården Saknas Ullersbroskogen skog
    Tolsjö = Tranebergsgården Saknas Ullerängsliden lid
    Tolsjö = Lunnaregården Saknas Undantag, Skams fält
    Tolsjö Önnersgården Saknas Utloppsdiket dike
    Tomten hmd Utterslätten terräng
    Tomten Saknas Varggårdsmossen fält
    Tomten Saknas Vasebacken backe
    Tonebacken Saknas Vasslan källa
    Torbjörnsgård = Abrahamsgård Saknas Vasslan källa
    Filsbäck 3 Torbjörnsgård eller Jöns Bengtsgården gård Vasslebacken Saknas
    Torbjörnsgården gd Vassleliden lid
    Tornebacken lht Vidjebacken backe
    Torpa Saknas Viken, Långa vik
    Torpa by Vindmaden skog
    Torpa = Skattegården Saknas Vindmeden skog
    Torpa = Hansagården Saknas Vindemeden skog
    Torpa Saknas Vipmad fält
    Torpa = Snickaregården Saknas Vipholmen holme
    Torpa Jonsgården Saknas Vitemossen mosse
    Torpa Måns Jonsgården bebyggelse Västerås fält
    Torpa Saknas Ådran fält
    Torpa, Arvid Snickaregården bebyggelse Åkrer, Lars fält
    Torpabyn, 1-5 Torpa Saknas Åkermarken fält
    Torparängen Saknas Ålleberg berg
    Torpängen t Åskroken, Västra fält
    Torsmaden t. Åleberg(et) berg
    Torsmaden Saknas Äleberg berg
    Torsmosse hmd Ängen mark
    Torsmosse Saknas Ängsledet led
    Torsmosse Saknas Änkesnipen fält
    Tolsjö 6 Tranebergsgården gård Äppleholmsbacken backe
    Tranebergsgården bebyggelse Ärleberg berg
    Tönebacken t Ärlebergsberget berg
    Uddars = Riddaregården Saknas Ärlebergsliden lid
    Ulleredsbro lht Ölmhammarsudden udde
    Ulleredsbro t Österbackeliden lid
    Ulvedalen lund  
    Ulfvedalen t.  
    Ulleredsbro lht  
    Ulleredsbro Saknas  
    Ulvedalen Saknas  
    Tolsjö 3 Utbogården gård  
    Utbogården gd.  
    Utbogården bebyggelse  
    Vallen = 3 Sal Saknas  
    Vallen t.  
    Vallen t  
    Varggårdsmosse Saknas  
    Varggårdsmosse lht  
    Västerlund lht  
    Vesterlund Saknas  
    Åkerhäll lht  
    Äng l.  
    Äng gård  
    Ängbergs hus  
    Ängabacken lht  
    Ängsbacken lht  
    Ängsbacken Saknas  
    Ängeberg Saknas  
    Ängeberg gård  
    Ängeledshagen lht  
    Ängeledshagen Saknas  
    Ängeslätt l.  
    Ängeslätt lht  
    Ängeslätt Saknas  
    Ängledshagen lht  
    Örnsberg torp, nu rivet  
    Örnsberg t.  
    Östanlid lht  
    Östanlid lht  
    Österbacka bebyggelse  
    Österbacka gård  
    Österbacka gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.