ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gösslunda socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 46 Bebyggelsenamn : 176 Naturnamn : 55
Gösslunda sn Gösslunda socken Saknas Saknas Bränneberget berg
Gösslunda sn Gösslunda sn Gösslunda sn Bymaden mad
Gösslunda sn Saknas Saknas Gösslunda socken Dymaden sankmark
Gösslunda sn Apellebacken skogsbacke Gösslunda socken sn Elsanorabergen Saknas
Gösslunda sn Byxelin äga /Se Albäck l. Finnebodaberget berg
Gösslunda sn Byxängen äga /Se Allmänningen Saknas Fjärdingsslätten betesmark
Gösslunda sn /Se Capellansängen äng /Se Vestanåker 3 Anders Heljesgården gård Flugbackarna Saknas
Göslunda sn Garnewägswiken, se *Järnevägsviken vik Anders Helgesgården Saknas Gungsemossen Saknas
Gösslunda socken +Gräsbytet äng Vestanåker 4 Anders Larsgården gård Hattekullen berg
?Gösslunda sn Grönevallsviken vik Anderstorp Saknas Hjortmossen Saknas
Gösslunda sn *Gösslunda löt snskog /Se Anneberg l. Hästknålen kulle
Gösslunda sn Hjortemossen mosse /Se Annelund l. Högtidsbacke backe
Gösslunda sn Hägermansbacken skogsbacke Apelskog lht Högtidsbacke backe
Gösslunda sn Höglidsbacken skogsbacke Apeltorp l. Hökebacken backe
Gösslunda sn? Jubels fur raste- och drickeställe /Se Apelås gård Järnvägsliden vägbacke
Gösslunda sn Järnevägsliden landsvägslid /Se Led 2 Arvid Ersgården gård Kaffekvarnen väderkvarn
Giödislunda Saknas *Järnevägsviken vik Arvid Ersgården Saknas Kalvhagsbergen berg
Gösslunda sn Järnevägsviken vik Gösslunda 3 Arvid Ersgården gård Kaneberget berg
Giöslunda Saknas Kanereberget äga /Se Arvidstorp Saknas Katten ängsmark
Gösslunda sn *Kapellansängen äng /Se Gösslunda 2 Backgården gård Kornlyckan lycka
Giötzlunda Saknas Kvarnbäcken bäck Berge Saknas Kringelmad Saknas
Gösslund sn Kvarnbäcksviken vik Björkelund Saknas Kvarnbäcksviken Saknas
Gösslunda sn Kvarnbäcksviken vik Bro gård Käckeberget, se Nyckelberget Saknas
Gösslunda sn /Se Lafylla åker /Se Bro gd Ladfyllan åker
Gösslunda sn /Se Ledboskogen skog /Se Brolund Saknas Ledboskogen skog
Gösslunda sn Likkistan hage /Se Brynåsa gård Ledboskogen skogsmark
Gösslunda sn, by /Se Lockörn udde /Se Brynåsa gd Lockörn rev
Gösslunda sn /Se Lockörn sankbank /Se Bäckaskog Saknas Lockörn Saknas
Gösslunda sn /Se Missunnan åker /Se Bäcksholm Saknas Lockörn Saknas
Basteledet beb.-n.? /Se Nyckelberget skogsbacke Egenstorp gård Lockörn Saknas
Bro gd Oran skogsomr. Egenstorp gd Lågvrån åker
Brynåsa gd Prädikante åker /Se Entorp Saknas Maltvrån utmark
Brynåsa gård *Rävegraven äga /Se Entorp t. Mörkängen äng
Egenstorp gd Sillerumpen äga /Se Ersberg l. Nyckelberget berg
Egenstorp gd Sjölundaviken vik Erstorp gd Oran äga
Egenstorp gd Skjena äga /Se Erstorp, Lilla gård Oxelbacken Saknas
?Egenstorp gd Tjäreberget, se Bränneberget Saknas Erstorp, Stora gård Predikante åker
Egenstorp gd Toftabäcken bäck Finneboden Saknas Predikante åker
?Egenstorp gd Toftabäcken bäck Finneboden gd Rullsbacken Saknas
Egenstorp gd /Se Toftabäcken bäck Fredrikstorp l. Rönnarna ängsmark
Erstorp by *Toftabäcksviken vik Finnebodan gård Sannorna sandstrand
Erstorp, Stora gd Toftabäcksviken vik Fridhem lht Sillerumpen åker
Erstorp by /Se Tuvemossen mosse Fridslugn Saknas Skanterna del av sockenskog
Estorp Saknas äga /Se Fridslund Saknas Spiras grotta bergsklyfta
Frisgården hemman /Se Villa-örn, se Lockörn sandbank Fröjdegården gård Spiras grotta bergsklyfta
Fröjdegården hemman /Se Örnekulan skogsmark Fröjdegården gd Storekarleviken vik
Gösslunda by   Fröjdelund Saknas Tjuvgömman Saknas
Gösslunda by   Grönelund Saknas Toftabäcken bäck
Gösslunda förr tingsställe   Gärdet Saknas Torken backe
Hagadal lht /Se   Gösslunda Saknas Villaskogen skog
Hagaäng lht /Se   Gösslunda Saknas Villa örn rev
Hornkrogen by /Se   Gösslunda by Vipholmarna Saknas
Höjentorp öde torp?   Gösslunda by Vrålahoppestupet sluttning
Järneväg gård /Se   Hagadal Saknas Åskberget berg
*Korsgården förr gård(?)   Hagalund lht Örnekulan skogsbacke
Korsgården gd   Led 1 Hans Larsgården gård  
Korsgården Saknas   Hedenborg lht  
Liidh Saknas   Hedenborg Saknas  
?Led by   Hejdridaretorp lht  
Led by   Hildeberg lht  
Led by   Hillberga lht  
Leedh Saknas   Holmen lht  
Led by   Hornkrogen t.  
Liden el. Lusthusgrind lht /Se   Höjentorp Saknas  
Lusthusgrind el. Liden lht /Se   Ingemarsgården gd  
Löten lht /Se   Jakobstorp lht  
Nasenborg gård /Se   Tåstorp 4 Jon Ingemarsgården gård  
Nasenborg gd /Se   Vestanåker 2 Jon Larsgården gård  
Nylöten lht /Se   Vestanåker 1 Jon Skräddaresgården gård  
Skanterna torp /Se   Jonstorp Saknas  
Skogshyddan lht /Se   Järneväg Saknas  
Stommen gd   Järnväg, se 1 Villa Giacomina Saknas  
Stähammars led beb.-n. /Se   Led 3 Jönsegården gård  
Tillfällan torp /Se   Karlberg Saknas  
Trostatorp Saknas   Karlshult lht  
Tåstorp by   Karlstorp Saknas  
Tåstorp by   Gösslunda 1 Kasegården gård  
Tåstorp by   Kasegården gd  
?Tåstorp by   Katrinelund t.  
Underbacken gd /Se   Klövagården gd  
Villa Giacomina gård /Se   Gösslund 9 Klöfvagården gård  
Västanåkern by   Gösslunda 6 Knektsgården gård  
Västanåker by   Kaffekvarnen Saknas  
Vestanåker by?   Kringsholmen lht  
Västanåker 1 Jon Skräddareg. gård   Kringsholmen Saknas  
Västanåker 1 Jon Skräddareg. gård /Se   Kristineberg l.  
Västanåker by   Gösslunda 5 Kroken gård  
Västanåker by /Se   Kyrkängen Saknas  
Åsgapet lht /Se   Led by  
    Led by  
    Led Saknas  
    Frisgården Saknas  
    *Liden Saknas  
    Liden eller Lusthusgrind lht  
    Lidåker lht  
    Ljungbacken Saknas  
    Lugnet lht  
    Lunna by  
    Lunna gård  
    Lunna by  
    Låckörn Saknas  
    Lockörn Saknas  
    Löfholmen Saknas  
    Löfåsen t.  
    Löten Saknas  
    Löten Saknas  
    Magnustorp Saknas  
    Marieberg Saknas  
    Mariedal Saknas  
    Marielund t.  
    Missunna backstuga  
    Missunna Saknas  
    Missunna Saknas  
    Nasenborg gård  
    Nasenborg gd  
    Nasenborg Saknas  
    Nasenborg Saknas  
    Nybygget Saknas  
    Nyhagen lht  
    Nykvarn lht  
    Nylöten t.  
    Nytorp Saknas  
    Olofstorp Saknas  
    Piperska småskolan Saknas  
    Sandbäcken Saknas  
    Sandtorp Saknas  
    Sirapskyrkan missionshus  
    Sjötorp eller Allmännigen Saknas  
    Skanterna Saknas  
    Lunna 1 Skattegården gård  
    Skogshyddan lht  
    Stenhammar Saknas  
    Stenhammar l.  
    Stenstorp lht  
    Gösslunda 4 Stommen gård  
    Strömslund Saknas  
    Led 4 Sven Frisgården gård  
    Sven Frisegården gd  
    Svenstorp t.  
    Sylvielund lht  
    Sörtorp Saknas  
    Sörängen t.  
    Sörängen Saknas  
    Tefällan Saknas  
    Tillfällan lägenheter  
    Tillfällan Saknas  
    Till skolhusplan o planteringsland,se 25 Gösslunda Saknas  
    Toftalund lht  
    Torsborg Saknas  
    Tåstorp gårdar  
    Tåstorp Saknas  
    Tåstorp Saknas  
    Tåstorp gd  
    Tåstorp 2 Lilla Tåstorp gård  
    Törnsberg lht  
    Gösslunda 10 Tössegården gård  
    Tössegården gd  
    Ulriksdal t.  
    Underbacken gård  
    Underbacken gd  
    Gösslunda 8 Ungegården gård  
    Ungegården gd  
    Villa Giacomina Saknas  
    Willa Giacomina eller Jernväg gård  
    Willa Giacomina eller Jernväg gård  
    Vestanåker by  
    Västanåker by  
    Västanåker Saknas  
    Västanåker Saknas  
    Vesttorp Saknas  
    Åsen Saknas  
    Åsgapet lht  
    Åsgapet Saknas  
    Åsled t.  
    Åsliden Saknas  
    Åsliden Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.