ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerplana socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 20 Bebyggelsenamn : 89 Naturnamn : 75
Västerplana sn Booxe sten Västerplana sn Allmänningen Saknas
Västerplana by o. sn Enemarken terräng Västerplana sn Baljahaget stenhag
Västerplana sn Frälsehagen hagmark Backen bebyggelse Betet område
Westherplanda Saknas Fågelöarna öar Beväringen Saknas Bråterna mark
Vestherplanda Saknas Hästhalls kyrka brant stup Blombergs Saknas Dagsgärdet del av åkerjord
Västerplana sn Hästings kyrka stup Byn by Dalabäcken vattendrag
Västerplana sn Hästingskyrka stup Ekesbacke Saknas Dalen sänka
Vesterplanda Saknas Hästings kyrka stup Frälsehagen äng Dusabäcken bäck
Västerplana sn Hästings kyrka klippa Gröneberg Saknas Dygatan väg
Vesterplana sn o. gd Högehall fornlämning /Se Gustavsberg Saknas Dygatebrunnen brunn
Västerplana sn Kinneviken vik Gästgivaregården förr gästgiveri Ekesvägen landsväg
Vesterplana sn Landskogen skogsmark Hagaberg Saknas Eket åker och skog
Vesterplana sn. Pingstavallen backe /Se Halleberg Saknas Enemarken mark
Vesterplana sn Pusabäcken bäck Hammars el. Hammaren Saknas Fiskastigen väg
Västerplana sn /Se Ryssmarken terräng Hares Saknas Fräslehagen utmark
Västerplana sn /Se Röde sten sten? Holmen Saknas Fägatan väg
Västerplana sn /Se Storängen Saknas Jon Andersgården bebyggelse Grannabacke backe
*Biskopsgården Saknas Trollkätten skogsmark Jon Andersgården gd Gästgivarns elvakalva krök
Biskopsgården Saknas *Urrör gränsrör Klippan Saknas Götabrunnen källa
Medelplana gäll Saknas *Västerplana äng Saknas Kranshagen Saknas Götabrunnen brunn
Rudet ödetorp?   Kronas bebyggelse Hammarebrunnen källa
Stommen f.d. gd   Kvarnåsen Saknas Hammarebrunnen källa
Vinnsätter förr torp?   Kyrkoherdebostället = Stommen Saknas Holkakällan källa
Västerplana, Medelplana och Österplana snr   Liden hus Holken källa
Västerplana sn   Limugnsbacken Saknas Hästhalls kyrka, se Hästings kyrka Saknas
Västerplana by, sn   Lunneberg Saknas Hästings kyrka stup
Vesterplana by, sn   Motorp t Hästings kyrka stup
Vesterplana sn, by   Måns Persgården bebyggelse Hästängs kyrka berg
Vesterplana sn, by   Måns Persgården gd Högehall stenhall
Västerplana by, sn   Nederste Nolgården bebyggelse Jonsonsviken vik
Västerplana by, sn   Nilsatorp Saknas Klipporna ängar
Västerplana by   Nils Persgården bebyggelse Kolaberget bergrev
Västerplana by, sn   Nils Persgården gd Kropplyckorna gärde
Västerplana by, sn   Nolegården gård Kullabäcken bäck
Västerplana by o. sn   Nolgården gd Kvarnagatan väg
Västerplana by o. sn   Olof Olofsgården bebyggelse Kåstafallet kyrka
Vesterplana Saknas   Olovsgården gd Källagatan väg
Västerplana by   Per Måns Saknas Landskoga mark
Västerplana sn /Se   Per Olofsgården bebyggelse Lillegärds knulle stenkulle
Västerplana by   Per Olovsgården gd Lillegärdsknulle höjd
Västerplana by   Per Persgården bebyggelse Lindkällsliden lid
Västerplana by   Per Persgården gd Martorpsbäcken bäck
Västerplana by   Per Töresgården bebyggelse Milapålsgärdet gärde
Västerplana by o. sn   Per Töresgården gd Mon skog
Västerplana by o. sn   Påvels Saknas Myren åker
Vesterplana by   Rangeles Saknas Myrslyckorna åker
Västerplana by   Rangeles gd Måkeberget holme
Västerplana by   Ryd Saknas Nolhagen utmark
Västerplana by   Ryssmarken Saknas Nolvässlan källa
Västerplana by   Sandrödjan Saknas Ringstavall backe
Västerplana by o. sn   Sigfridsgården bebyggelse Pintel höjd
Vesterplana sn   Sigfridsgården gd Pusabäcken bäck
Västerplana sn   Skattegården bebyggelse Rydsmarken utmark
Vesterplana gd   Skattegården gd Rödjorna hörn av Västerplana
Västerplana by o. sn   Skedesgården gd Sjökleven klev
Västerplana sn   Skedesgården, Västra hmd Skalebacke äng och backe
Vesterplana sn.   Skedesgården bebyggelse Skans mosse mosse
Västerplana kyrkby   Skedesgården, Östra bebyggelse Smeabrunnen källa
Västerplana by   Stenbacken Saknas Smeabrunnen brunn
Västerplana by   Stenhuggaregården gd Socknaledet ställe
Västerplana by och sn   Stenhuggaregården bebyggelse Stockakällan källa
Västerplana sn   Stenmarken Saknas Storegårdsliden landsvägslid
Vesterplana sn   Stenstorp Saknas Storgärdet del av åkerjord
Västerplana by   Stommen bebyggelse Stubbagärdet gärde
Västerplana by, sn   Stommen gd Tackorna sumpmarker
Västerplana Saknas   Storebacken bebyggelse Torparängen gärde
    Storegården bebyggelse Trollafallet fall
    Storegården gd Trollkätten skogsskifte
    Stålarp Saknas Utmarken marker
    Ståls Saknas Västerplana kyrkojord Saknas
    Torlagården bebyggelse Västerplana Storäng Saknas
    Torlagården gd Åkersäter ägor
    Tyskagården bebyggelse Åsekrok odlad höjdstäckning
    Tyskagården gd Åsen odlad höjdstäckning
    Tån Saknas Ängen mark
    Tån Saknas  
    Vinsäter t  
    Västerplana by  
    Västerplana Saknas  
    Västerplana Saknas  
    Västerplana Saknas  
    Västerplana Saknas  
    Västerplana Saknas  
    Åtorp f.d. sold.boställe  
    Ängaledet Saknas  
    Ängatorp Saknas  
    Ängeberg Saknas  
    Ängen t  
    Överste Nolgården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.