ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Medelplana socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 274 Naturnamn : 71 Bebyggelsenamn : 251 Naturnamn : 227
Medelplana Saknas Annikehage skogsmark Röbeningar inbyggarbeteckning Allenegärdet gärde
Medelplana sn Barkhult terräng Medelplana sn Annekehage skog
Medelplana, Västerplana och Österplana snr Bjurklinten terräng Medelplana sn Annikes hage skog
Medelplana sn Bränseln terräng Anneberg bebyggelse Apostlagrottan klippskreva
Saknas Saknas Djurgården skog o. gärden Backen Saknas Aspagärdet gärde
Medelplana sn Drottningastenen minnesmärke Backgården bebyggelse Backgårdskällan källa
Medelplana Saknas Dunkemad terräng Bergbso t. Barkhult slätt
Medelplana sn /Se Elins källa källa /Se Bestorp gd Barrkullen skog
Medelplana sn Gamleriket terräng Bestorp bebyggelse Berggärdet gärde
Medelplana sn Gamleriket äng /Se Björkeberga Saknas Berggärdsmossarna gärden
Medelplana sn Gule mossen mosse Blomdalen lht Bertalund kulle
Medelplana sn Hattarviken vik Bossgården bebyggelse Bokhållaremossen mossmark
Medelplana sn *Hattaskären skär Bossgården gd Bredlännet gärde
Medelplana sn Hattaskären skär Bostället Saknas Brunnsbackagärdet gärde
Medelplana sn *Hatten skär Brunnsbacken Saknas Bråterna utmark
Medelplana sn Hålängen terräng Brunnsgården bebyggelse Bulltorpagärdet gärde
Medelplana sn *Hällekis hamn hamnplats Brunnsnäs Saknas Bulltorpa vallar marker
Medelplana sn Hällekis hamn vik Brunnsnäs t. Bäckgårds hage mark
Medelplana sn Hellekis ora skogsmark Brunnstorp Saknas Dalinegärdet gärde
Medelplana sn Hälles grav hällkista /Se Brunnstorp bebyggelse Djurgården skog och gärden
Medelplana sn Högkullen del av Kinnekulle Bulltorp Saknas Djurgårdslid landsvägslid
Medelplana sn Högkullen del av Kinnekulle Bultorp Lilla Saknas Djurgårdstrapporna stentrappor
Medelplana sn Högkullen del av Kinnekulle Bulltorp Lilla bebyggelse Drakaslättens bäck Saknas
Mellæmplanæ Saknas Högsta kullen, se Högkullen Saknas Bultorp Stora Saknas Drottningastenen sten
Medellvpland Saknas Hökabacken backe Bulltorp Stora bebyggelse Drottningstenen Saknas
Medelplana sn Hatten ö Bulltorp gd Dumingärdet gärde
Medelplana sn Kinnekulle bg Bygget Saknas Dunkelmad mosse
Medelplana sn Kinnekulle höjd Bäckgården bebyggelse Elinkällan källa
Medelplana sn Kinnekulle höjd Bäckgården gd Fägatan landsväg
Medelplana sn Kinnekulle berg Dalagården bebyggelse Gamle riket skog
Medelplana sn Kinnekulle berg Dalagården Saknas Gamleriket äng
Medelplana sn Kinnekulle berg /Se Dalagården gd Gamleriksdammen damm
Medelplana sn Kinneviken vik Damsbacken Saknas Glasbackagärdet gärde
Medleplana sn Kisas grav hällkista /Se Djurgårdstorp Saknas Glädjen gärde
Medherplanda Saknas Kisas grav hällkista /Se Drakaslätten Saknas Gruvegärdet nästan försvunnet gärde
Medelplana sn Korsbäcken bäck Drakaslätten t. Grytekärr nästan utdikat kärr
Medelplanda Saknas Krokabäcken bäck Ekedal Saknas Grytekärrkällan källa
Medhelplanna Saknas Kuleken terräng Eriksberg skola Gräsrödjan mark
Medelplana sn Kullen del av Kinnekulle Flygars Saknas Gröna liden lid
Medernplanda Saknas *Källstorps djurgård Saknas Fridhem bebyggelse Gröna Sätet plats
Medelplana sn Käringen udde Fyrkanten lht Guds änglars skar plan
Medelplana sn Mellangårdsudden udde Gata Saknas Hasselängslyckan gärde
Medelplana sn Munkakroken ägomark Glasbacken t. Hatteviken vik
Medelplana sn Munkängen terräng Glasbacken Saknas Hellekishamnen hamnplats
Medelplana sn Månstorp terräng Glaspet öknamn på Kullingen Hissingsgårdsgatan väg
Medelplana sn Mörkeklev terräng Granhult Saknas Hjelmsäterskären skär
Medelplana Saknas Pusabäcken bäck Granliden Saknas Hundagärdet gärde
Medelplana Saknas Råbäcks hamn vik Gransäter bebyggelse Hålevägen stig
Medelplana sn Röde sten sten? Grindstugan Saknas Hålsängen ängsmark och hage
Medelplana sn /Se Skams undantag sank mark Grindstugan Saknas Hålängen mark
Medelplana sn /Se Snipeglugg udde Gripsnäs t. Hästhagen skog
Medelplana sn /Se Snipeglugg vik Grönelid t. Högkullen del av Kinnekulle
Medelplana sn /Se Snipeglugg udde Grönelid t. Hökabackegärdet gärde
Medelplana sn /Se Stussabäcken bäck Gustavsberg Saknas Hökabacken backe
Medelplana sn /Se Sågerstabäcken bäck Gustavsdal Saknas Hökagärdet gärde
Medelplana sn /Se Såtaskogen skogsmark Hagaberg bebyggelse Hökaliden lid
Medelplana sn /Se Söcke vik? Hagen Saknas Jungfrulyckan gärde
»madiloplanda», se Medelplana sn Söcke vik Haget t Karlavägen väg
Mellplana sn /Se Söcke udde Hall Saknas Kavelbron bro
*Backabol förr gd Söckö hamn hamnplats Hamnen Saknas Kinnekulle berg
?Backagården gd Söckön halvö Hamnen Saknas Kinnekulle berg
Backgården gd Tredingsstenar milstolpe? Helgerum Saknas Kinnekulle berg
Backgården gård Trollkätten skogsmark Helgerum Saknas Klevagärdet gärde
Backagården by o. sn Trolmens hamn hamn Hissingsgården gd Knarren dunge
?Backgården gd *Trommen åker Hissingsgården bebyggelse Knarragärdet gärde
*Backebol Saknas *Tröm förr åker Hjälmsäter säteri Knultarne stenig trakt
Backieboll Saknas Ugglehagen skogsmark Hjälmsäter egendom Korsbäcken bäck
Bestorp gd *Urrör gränsrör Hjälmsäter gd Krim öppen plats
Besstorp g Utkiken terräng Hjälmsäterstorp bebyggelse Krokabäcken bäck
Bestorp gd Örviken vik Hotellet turisthotell Krokagärdet gärde
Bossgården gd Örviken vik Hulegården bebyggelse Kroksgärdet gärde
Bossgården gd   Hulegården gd Kullabäcken bäck
Bozgorde gård   Hulltorp bebyggelse Kullaskogen skog
Bossgården säteri   Hultatorp Saknas Kullatorpsåsen ås
Bossgården gd   Hellekis Saknas Kullen, se Kinnekulle berg
Bossgården gård   Hellekis egendom Kullängen äng
?Bossgården säteri   Hällekis gods Kvarnabacken gärde
?Bossgården säteri   Hellekis bebyggelse Kvarnagärdet Saknas
Bossgården säteri   Hästhagsbacken Saknas Kyrkestigen stig
Bossgården säteri   Högaryd Saknas Källaregärdet gärde
Bossgårdh Saknas   Hökastaden Saknas Källstorpagärdet gärde
Bossgården säteri   Jonsbol t. Kärrgårdsliden landsvägslid
Bulltorp by   Jutegården bebyggelse Ladlyckan gärde
?Bulltorp by   Jutegården gd Lagårdsgärdet gärde
Bulltorp gd   Kalkgruvan Saknas Landagärdet gärde
Bultorp Saknas   Karlsgården Saknas Landskoga gärde gärde
Bulltorp by   Karlsgården gd Laskalyckan skogsmark
Forsa Saknas   Carlsgården bebyggelse Lidaskogen skog
Fyrkanten lht /Se   Kleven t Lillängen gärde
Hellekis eg. /Se   Klippan Saknas Limomsgärdet gärde
Hjälmsäter hg   Klockarebolet, se Medelplana Klockareboställe Saknas Limomsgärdet gärde
Hjälmsäter säteri   Knapegården gd Lukastorpagärdet gärde
Hjälmsäter hg /Se   Knapegården bebyggelse Lustigbacken backe
Helmsäter gårdar   Knapegårdshage bebyggelse Medelplana Sal odlad
Hjälmsäter säteri   Knapängen lht Medelplana Sprängesdal Saknas
Hjälmsäter g   Knapängen lht Mellangårds udden udde
Hjälmsäter säteri   Kockatorp bebyggelse Mellomåsen ås
Hielmsæter Saknas   Kockas bebyggelse Mellumgärdet gärde
Hjälmsäter säteri   Kohagen bebyggelse Mellumskogen skog
Hjälmsäter hg   Kråkebo Saknas Mellomskogen skog
Hjälmsäter hg   Kulladal Saknas Mon skog
Hielmsätter Saknas   Kullatorp bebyggelse Mon skog
Hjälmsäter hg   Kullatorp gd Mosteralandet gärde
Hjelmsäter gd?   Kullegården bebyggelse Multragärdet gärde
Hjelmsäter hrgd?   Kullingen Saknas Munkakroken gärde
Hjelmsäter hrgd   Kullingen t. Munkamossen mosse
Hjelmsäter eg. /Se   Kullängen t. Munkängen ängsmark
Hielmsätter Saknas   Kuragebacken Saknas Munkängen ängsmark
Hjälmsäter eg. /Se   Kyrkelyckan gärde Munkängen mark
Hjälmsäter hgd /Se   Kyrkoherdebostället = Prästgården Saknas Mörkeklev ställe
(Hollm) Saknas   Källeberg bebyggelse Mörkeklev ställe
?Hulegården gd   Källstorp bebyggelse Mörkeklevs grotta grotta
*Hullen Saknas   Källstorp gd Mössan del av krinnekulle?
*Hullen gd   Kärrgården gd Nolegärdet gärde
Hällekis hg /Se   Kärrgården bebyggelse Nolegärdet gärde
Hällekis hgd   Liden Saknas Nordgärdet gärde
Hellekis hg   Lillegården bebyggelse Nordledsgärdet gärde
Hällekis hg   Lillegården gd Nordledsgärdet gärde
Hällekis hg   Lillegårdskrok t. Nordlyckan gärde
Hällekis hg   Lillekullen Saknas Nordängsgärdet gärde
Helgekes Saknas   Limtägten Saknas Nyråsgärdet f.d. sank mark
Hällekis by   Linugnshagen Saknas Odlingen gärde
Hällekis hg   Lindsberg bebyggelse Onadammen damm
Hellekis hg   Ljungsbacken Saknas Prinsessan Ingeborgs väg väg
Hällekis herrg.   Lommers ök t Prästagärdet gärde
Hellekis hg   Loviseholm Saknas Prästäng äng
Hällekis hg   Lugnet Saknas Raddagärdet gärde
Hellekis hgd   Lukastorp Saknas Rakås hage, mark
Hällekis hgd   Lukastorp bebyggelse Rodinebacken backe
Hällekis hg   Lukastorp gd Rubbegårdarna stenrös
Hellekis hrgd   Lukastorp Lilla Saknas Rubbegårdarna bebyggelse
Hellekis hgd   Lunnelid Saknas Rubbenäs försv. sjöstad
Hällekis hg   Marieberg Saknas Rustesätra gärde åkermark
Hellekis hrgd   Marielund Saknas Rydgärdet gärde
Hällekis hg   Marielund bebyggelse Råbäckshamn lastageplats
Hällekis hg   Mauritzdal Saknas Råbäcksudden udde
Hellekis hrgd   Medelplana by Råttåsen skog
Hellekis hrgd   Medelplana Klockareboställe Saknas Rävagärdet gärde
Hällekis hg   Medelplana kyrkojord Saknas Rödebacke backe
Hällekis hg   Mellomgården bebyggelse Rödjemarken gärde
Hällekis hg   Mellomgården gd Rörmossen mark
Hellekis hrgd   Mossen Saknas Rörsgärdet Lilla gärde
Helleckis Saknas   Mossen Saknas Rör Smedsskogen skogsmark
Hällekis hg   Murmästaretorp Saknas Salsbacken öppen plan
Hällekis hg   Månstorp Saknas Salsliden lid
Hällekis herrg.   Mällströms torp Saknas Salsvägen väg
Hällekis Saknas   Märkesstenarna Saknas Sandbäckagärdet gärde
Hällekis hg   Märkestena t Sandängen äng
Hellekis hrgd   Mörta - Petters Saknas Sankt Apollonias källa offerkälla
Hällekis gd   Mörkelund Saknas Sibirien gärde
Hellekis hrgd   Nils Nilstorp bebyggelse Sjökleven klev
Hällekis Saknas   Nilstorp Saknas Sjöskogen skog
Hällekijs Hällekis Saknas   Nordberga Saknas Sjöskogen skog
Hällekis hg   Nordledet Saknas Sjöängen Lilla och Stora ängsmarker
Hällekis hg   Nubben Saknas Skammen gärde
Hellekis hrgd   Nybygget t Skammen gärde
Hellekis hrgd   Nygård bebyggelse Skammen gärde
Hellekis hrgd   Ol(of)sgården Saknas /Se Skatehagen hage
Hellekijss Saknas   Olstorp t Skatemad ställe
Hällekis hg   Perstorp t Skatthagen skog
Hällekis hg   Pettersberg Saknas Skedesgärdesmossarna marker
Hellekis hrgd   Posseska skolan Saknas Skedesgärdet gärde
Hällekis hg   Prästgården bebyggelse Skedesgärdet gärde
Hällekis hg   Radden försvunnen rad med hus Skedet gärde
Hellekis hrgd   Radden plats med bostäder Skogslyckan gärde
Hellekis hrgd   Radden t. Skogslyckan gärde
Hällekis hg   Ramsnäs Saknas Skulet berg
Hellekis hrgd   Rangeles t. Smigärdet gärde
Hällekis samhälle /Se   Rappet bebyggelse Smigärdet gärde
Hällekis hgd /Se   Redberga Saknas Smilyckan gärde
Hällekis hg /Se   Rosenlund Saknas Snipeg lugg udde
Hellekis säteri /Se   Rustsäter Saknas Snipeglugg udde
Hällekis gd /Se   Rustesäter gd Snipens fyr fyr
Hällekis hgd /Se   Rustesäter bebyggelse Snålhagaledet f.d. grind
Hällekis gd /Se   Ryd, se Högaryd Saknas Sprängestadsbäcken bäck
Hällekis eg. /Se   Råbäck säteri Sprängestaden del på Kinnekulle
Jutegården Saknas   Råbäck gods Sprängestaden mosse
*Kollebol försv. gd   Råbäcks järnvägsstation Saknas Stallbacken gärde
Kolleboll ödegård   Råbäcks kvarn Saknas Stjärnkikarhyttorna plats
Kullatorp gd?   Rödjan Saknas Stockaliderna gärde
Källstorp gd   Rödjan lht Storegärdena gärden
Medelplana by o. sn   Rödjan Saknas Storgärdet gärde
Medelplana by   Rödjan Saknas Storhamnsudden udde
Medelplana by, sn   Rödjan Saknas Store Mosse mossmark
Mellplana (Medelplana) sn   Rörmossen hmd? Storhamnen hamn
Medelplana by   Rörmossen Fredsberg bebyggelse Storängen gärde
Medelplana by   Rörmossen Lilla Skogshyddan bebyggelse Strömsholms bäck Saknas
Medelplana by   Rörmossen Skgosbo Saknas Stussabäcken bäck
Medelplana by   Rörmossen Skogshyddan lht Stötagärdet gärde
Medelplana by   Rör Smedsgården bebyggelse Svarta led ställe
Mædellwpland Saknas   Rör Smedsgården gd Svarthålan källa
Medelplana by, sn   Salen Stora Saknas Svedjan gärde
Medelplana by o. sn.   Salen Stora Skogslund lht Svephagen skog
Medelplana by o. sn   Sandbäck Nedre t. Syningagärdet Saknas
Medelplana by   Sandbäck Övre Saknas Sågerstadsbäcken bäck
Medelplana by   Sini t Sågerstadkvarnen kvarn
Medelplana by   Sjöskogen Saknas Såtaskogen skog
Medelplana by   Sjöängen Saknas Söcke vik med sandstrand
Medelplana by   Skattegården bebyggelse Söcke vik
Medelplana by   Skattegården gd Söderängsgärdet gärde
Medelplana by o. sn   Skedesled t. Timmelidhed f.d. hedmark, nu skog
Medelplana by, sn   Skedesled t. Torparehagen skogsmark
Medelloplande Saknas   Skedesled Lilla lht Torparelyckan gärde
Medelplana sn   Skillnaden Saknas Trollkätten skogsmark
Medelplana by   Skogelund Saknas Trollkätten skog
Medelplana by   Skogen Saknas Trolmens hamn lastageplats
Medelplana by   Skoghem Saknas Trädgårdsgärdet Saknas
Medelplana by o. sn   Skogshyddan rör mossen Trädgårdsgärdet gärde
Medelplana by   Skoglund Saknas Tullen plats
Medelplana by   Skygget Saknas Tvädörrs hallor kalkstenar
Medelplana by   Smedjebacken Saknas Tvädörrs hallor kalkstenar
Medelplana by   Sofielund Saknas Tå liden lid
Medelplana by   Soldattorpet, se Skedesled, Lilla Saknas Tån betesmark och skog
Medelplana by   Stenstorp t. Ugglehagen skog
Medelplana by   Stenstugan Saknas Underkleven avsats
Medelplana by   Storekulla Saknas Underkleven avsats
Medelplana by   Storängen Saknas Understa vägen väg
Medelplana by   Strömsberg hus Utkiken äng
Medelplana by   Strömsborg Saknas Vinberges plats
*Odelsgården Saknas   Strömsholm Saknas Vintergapet väg med grind
Prästgården Saknas   Sulingen Saknas Vässlagärdet gärde
»ringxholmmen» ödetomt   Surdegsgården Saknas Västergärdet gärde
[Ringxholmen] Saknas   Sågarbacken Saknas Ångagärdet gärde
*Ruda, Västra beb.   Sågersta t. Ängalyckan gärde
[Västra Rud] Saknas   Sågerstad Saknas Örevik vik
*Västra Ruda Saknas   Såtan Saknas Örevik vik
*Västra Rud Saknas   Såtatorp Saknas Östergärdet gärde
*Västra Ruda Saknas   Såten t.  
Ruda (Västra) förr beb.   Tittås t.  
[Ruden] Saknas   Tomten bebyggelse  
*Ruden Saknas   Trekanten bebyggelse  
Ruden Saknas   Trollehöjd handelsbod  
[Västra Rud] Saknas   Trolmen Lilla bebyggelse  
*Ryd, Västra by?   Trolmen gods  
Rustesäter gd   Trolmen, Stora bebyggelse  
Rösätter, Rustsäter Saknas   Trädgårdstorp Saknas  
Råbäck hg   Trädgårds(mästare)torp bebyggelse  
Råbäck gd   Tån t.  
Råbäck hg   Uppsalegärdet gärde  
Rabäck (Råbäck?) Saknas   Utlyckan torp  
Råbäck Saknas   Utsiktstornet utsiktstorn  
Råbäck gd   Valåsen bebyggelse  
Råbäck herrgård   Vråna bebyggelse  
Råbäck hg   Vråna t.  
Råbäck gd?   Vråna gd  
Råbäck hg   Vässlan, Nedre Saknas  
Råbäck hrgd   Vässlan, Övre Saknas  
Råbäck hg   Ängen Saknas  
Råbäck hrgd   Ängsliden Saknas  
Råbäck gd   Örnsberg Saknas  
Råbeck hrgd   Österberga Saknas  
Råbäck hg      
Råbäck gods /Se      
*Röden, Väster- försv. by      
*Röden, Öster- försv. by      
*Röden, Väster- o. Öster- försv. byar      
*Röden, Väster- o. Öster- försv. byar      
Rörsmedsgården ödegård      
»sandebode» beb.      
Sandbäck, Nedre förr torp?      
Sandbäck, Övre förr torp?      
*Sandeboda gd      
*Sandebode förr gd      
Stommen f.d. gd      
Såta torp /Se      
Trolmen by      
Trolmen by      
Trömmen Saknas      
Trolmen by      
Trölmene Saknas      
Trolmen by      
Trolmen by?      
Trolmen gd      
Värslen, Övre förr torp?      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.