ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kestads socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 21
Kestad sn Bäckadalen område Kestad sn Allmänningen, se Backås Saknas
Kestad sn Pettrabacken åkerbacke Anders Persgården bebyggelse Backås äng
Kestad sn /Se Silån å Annemossen, se 1 Arnemossen Saknas Bytägt äng
Kestad sn Skälabäcken bäck Annemossen t. Bäckadalen gärde
Kestad by Svartån å Antorp Saknas Grannahallen häll
Kestad sn   Arnemossen Saknas Kalvhagen skog och ängar
Kijdisstad Saknas   Fogdeängen Saknas Kalvhagskleven avstats
Kydista Saknas   Furulund lht Kalvhagsliden landsvägslid
Kestad sn   Gräppagården bebyggelse Kestad jord
Kestad sn   Gruntorp f.d. sold. t. Kestad utjord
Kestad sn   Göksholmen Saknas Kestadbron landsvägsbro
Kesta sn /Se   Gökstomt äng Kestadån å
Kestad sn /Se   Gökstorp äng Kettelhöljen fördjupning
Kestad sn /Se   Göteborg lht Kvarnabäcken bäck
Kestad by o. sn /Se   Haralds bebyggelse Kyrkoägan Saknas
Grannehallen Saknas /Se   Kestad by Lortigfors försv. kvarn
?Göksholmen by   Kestad Saknas Mjölnarebacken Saknas
Göksholmen gd /Se   Kestad Saknas Prästamyren Saknas
Kestad sn   Kestadstorp bebyggelse Prästängen Saknas
Kestad by   Klockaregården bebyggelse Skälabäcken bäck
?Kestad by o. sn   Ljungsberg Saknas Solängen äng
?Kestad by och sn   Marieberg lht  
Kestad by   Nordhagen Saknas  
Kestad by   Olof Månsgården bebyggelse  
Kestad sn   Olofstorp Saknas  
Kestad sn   Rotneby bebyggelse  
Kestad by   Rännagården bebyggelse  
Kestad by   Simberg bebyggelse  
Kestad by   Sjättingen bebyggelse  
Kestad by   Solängsberg gd  
Kestad gd   Stommen bebyggelse  
Stommen gd   Storgården bebyggelse  
Storegården gd /Se   Svenstorp Saknas  
Tåstorp Saknas /Se   Tomten hmd  
    Tåstorp allmänning o. hus  
    Ågården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.