ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österplana socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 48 Bebyggelsenamn : 210 Naturnamn : 121
Österplana, Medelplana och Västerplana snr Aleholmen holme Skagaborna inbyggarbeteckning Aleholmen holme
Österplana sn Berglands källa hälsokälla /Se Österplana sn Aleholmen holme
Österplana sn Björkudden udde Österplana sn Amerika gärde
Österplana sn Booxe sten Alebäck Saknas Backgårdsgärdet gärde
Österplana sn Bråtan terräng Alehagen försv. t Bassgatan väg
Österplana sn /Se Dimbo terräng Anders Ersgården bebyggelse Berglands källa hälsokälla
Österplana sn Fyrbacken terräng Andora bebyggelse Bjällebrunn damm /Se
Österplana sn Gasäckra ängsholme Axvall Saknas Booxe sten
Österplana sn Heden terräng Backelycka Saknas Bredängen äng
Österplana sn Högkullen del av Kinnekulle Backen Saknas Bruksdammen damm
Österplana sn Högkullen del av Kinnekulle Backelycke bebyggelse Bråterna skog
Österplana sn Högkullen mosse Backgården bebyggelse Brätteforsabäcken bäck
Österplana sn Högkullen del av Kinnekulle Bandstorp Saknas Byvässlabäcken bäck
Östherplanda Saknas Högsta kullen, se Högkullen Saknas Björkudden Saknas Byvässlan källa
Österplana sn Hönsäters hamn vik Björneberg Saknas Bäckgårdslyckan gärde
Österplanda Saknas *Julångaröse gränsmärke Blomberg Saknas Bäckgårdsängen gärde
Österplana sn Kinnekulle höjd Bäckadrågen Saknas Dimbolyckan gärde
Österplana sn Kinnekulle höjd Bäckamarken Saknas Djurgårdsängen äng
Österplana sn Kinnekulle berg Bäckgården bebyggelse Dyhagen hage
Österplana sn Kinnekulle berg Dalabacke Saknas Falkängen Saknas
Österplana Saknas Kinnekulle berg /Se Dalbergstorp Saknas Firskötera gärde
Österplana Saknas Kinnekulle berg Dimbo försv. hus Floen damm
Österplana sn /Se Kolebäck terräng Djurgården Lilla Saknas Funkes damm damm
Österplana sn /Se Krigsmans rör terräng Djurgården Stora Saknas Fyrbacken backe
Österplana sn /Se Kullen, se Kinnekulle berg Djurgårdstorp Saknas Gullkroken mark
Österplana sn /Se Kullen del av Kinnekulle Duvehemmet Saknas Gullringen gärden
Alehagen förr torp? *Kvarnebäcken bäck Egypten lht Hagen gärde
Backgården gd Långskär skär Ekeberget t. Havralanden gärde
Backagården Saknas Madberget holme Ekebergslyckan t. Heden område
Gössäter gd /Se Ormadammen damm Ekedalen lht Humlegården nu potatisåker
Hönsäter hg /Se Port Artur sten Ekelund lht Hälsokällan källa
Hönsäter by, gd Röde sten sten? Eliædal lht Hästabetet äng
Hönsäter hg Sjöråsviken vik Finnabacken Saknas Hästehagen björkskog
Hönsäter hg Sjöråsviken vik Fridhem Saknas Högkullen del av Kinnekulle
Hönsäter hg Sjöråsviken vik Gasäkran Saknas Höksåkera gärde
Hönsäter herrgård Sjöråsviken vik Granbäcken lht Kalvabacken gärde
Hönsäter gd Sjöråsviken vik Granelund Saknas Kaffesten sten
Hönsäter hg Sjöråsån å Gransäter Saknas Kampavall vall
Hönsäter Saknas Skans undantag sank mark Grimstorp Saknas Kastet kast el. fall
Hönsäter hrgd? Sprängestan dal? Grönegatan lht Kattedammen damm
Hönsäter hrgd Stenåsen ås Grönelid Saknas Kavlebron stenbro
Hönsäter herrgård Stussabäcken bäck Grönhagen Saknas Kestadbäcken bäck
Hönsäter herrgård *Uplanden avsats Gudmundstorp Saknas Kjortlabäcken bäck
Hönsäter hg Viksnäs udde Gustavsberg Saknas Klockareliden landsvägslid
Hönsäter hg Viknäs udde Gömmet Saknas Knåltabäcken bäck
Hönsäter hg Västerbroån å Gömmet lht Knösen beteshage
Hönsäter hg Åttunga terräng Hasselbacken Saknas Kohagen gärde
Hönsäter by, gd Österplana vall terräng Heden Saknas Kohagslyckan gärde
Hönsäter hg   Helledal lht Krigsmans rör plats
Hönsäter hg   Hoppet t Kroarebacken skog
Hönsäter hg   Hunken nybygge Kroken gärde
Hönsäter hg   Hälleberg allmänning Kvarnavägen väg
Hönsäter hg   Hällekis järnvägsstation Saknas Kyrkholmen, Stora och Lilla holmar
Hönsäter hg   Hästhagen t. Källemossen mosse
Hönsäter hg   Högebo bebyggelse Käringaknållen höjning
Hönsäter hrgd   Högebo bebyggelse Käringalyckan tomtplats (f.d. hus)
Hönsäter gd o. by   Höjen handelsbod Kärrsakerna gärden
Hönsäter gd o. by   Hönsäter säteri Kärrtomtabäcken bäck
Hönsäter hg   Hönsäter alunverk Ladkastet bukt
Hönsäter hrgd   Hönsäter Saknas Laxekan vik och grund
Hönsäter hrgd   Hönsäters kapell Saknas Liderna gärde
Hönsäter hg   Hörnet Saknas Lustigbacke backe
Hönsäter gd /Se   Johansberg lht Mad strandmark
Hönsäter gods /Se   Jonsberg lht Madberget skär
*Kerragården = Kärregården gd   Jonsberg t. Madberget skär
Kerretomten, se Kärrtomten gd   Jönspersäng Saknas Malmelund gärde
Kullatorp torp   Karlsberg lht Malmgatan väg
Kärrtomten gd /Se   Karlsdal lht Mon skog
Mosselid förr torp?   Carlsro lht Mårtens damm damm
Nordskagen gd:ar   Klastorp lht Mörkekleven eller Rödstenskleven avsats
Sjörås gd, kvarn och såg   Kleven lht Nordkastet utsiktspunkt
Sjörås gd, kvarn och såg   Kleven Saknas Ollesängen äng
Sjörås gd, kvarn och såg   Klippan lht Oxabetet Gamla mark
Sjörås gd   Kohagen t Oxabetet mark
Sjörås gd   Kolebäck Saknas Pantaregärdet gärde
Sjörås gd   Kolebäck Saknas Pera kök hålighet
Sjörås gd, kvarn och såg   Kolebäck f.d. soldatbost. Prästäng skogsteg
Sjörås by   Kolebäck Saknas Pölsan gärde
Siöraas qwarn   Kolebäck Saknas Rudsmarken Saknas
Skagen by   Korsgården bebyggelse Rävabacken gärde
Skagen by   Korstorp lht Rödjan sockenallmänning
Skagen by   Kråkebo Saknas Rörsmarken lövskog och enemark
Skagen by   Kråkelund Saknas Salen odlad mark
Skagen, Norra o. Södra by /Se   Kullatorp Saknas Sandkastet ställe
Skalletomten gd   Kulleberg Saknas Siffrestenen minnessten
Skalletomten gd   Kyrkogården Saknas Sjöråsviken vik
Stommen f.d. gd   Kyrkoherdebostället, se Prästgården Saknas Skaga-heden hed /Se
Storegården Saknas   Källebacken lht Skateled lycka, f.d. hus
Törnsäter by   Källeberg Saknas Skitnekärr gärde
Törnesäter by   Källemossen Saknas Slätten betesmark
Törnesäter by   Kärrtomten Saknas Smedsmad mad
Törnesäter by   Kärretomten bebyggelse Sothornet sidd
Törnsäter by /Se   Lars Svensgården bebyggelse Sprängestaden mosse
Törnsäter by /Se   Lassebo Saknas Sprängestaden mosse
Upplanden del av Kinnekulle   Ledsängen t Sprängestadbäcken bäck
Önekulla gd:ar   Ledsängen lht Stakeklev boningshus
Örnekulle el. Önekulla by   Liebacken Saknas Stenfallet ställe, nu järnvägsstation
Örnekulla el. Önekulla by   Lockgården Saknas Stenåsen ås
Örnekulla by   Lockgården Saknas Storängen äng
Örnekulla by   Lundsberg allmänning Stubberå hage
Örnekulla by /Se   Lunneberg Saknas Stussabäcken bäck
Örnekulla by /Se   Lövåsen lht Svarthålan vik
Öthenkulla, se Örnekulla el. Önekulla by   Marieberg lht Sörkastet del av Kastet?
Österplana sn   Melltorp Saknas Tittut utsiktsplats
Österplana by   Millomgården bebyggelse Tomtamarken gärde och hage
Österplana sn   Mosselid t. Tranekärr gärde
Österplana sn   Mossen Saknas Trollsäter ängsmark
Österplana sn   Neregården Saknas Tryneborg åkerlycka
Österplana by   Nils Olofsgården Saknas Trädeshagen gärde
Österplana sn   Nilstorp Saknas Trädgårdsgärdet gärde
Österplana sn   Nolgården bebyggelse Täpporna gärde
Österplana by   Nolgården bebyggelse Udden spets av Österplana
Österplana by   Nolhagen Saknas Valacksmossarna ofarbara mossar
Österplana by   Noltorp hus Vall, se Österplana vall Saknas
Österplana by   Nordskægen Saknas Vallgatan väg
Österplana by   Nordskagen Saknas Viksnäs udde
Österplana by   Nybygget Saknas Villerknållen kulle
Österplana sn   Nylund lht Åmunnen åmynning
Österplana sn   Nyängen lht Ån å
Österplana socken   Odenslund Saknas Österplana kasten utsiktsställen
Österplana sn   Orreberg Saknas Österplana vall mark
Österplana sn   Oxelbacken Saknas  
Österplana sn   Per Assmundsgården bebyggelse  
Österplana by   Perstorp lht  
Österplana sn   Petersburg lht  
Österplana by   Pilebro Saknas  
Österplana by   Prästegården bebyggelse  
Österplana by   Ramsbacken lht  
Österplana by   Rosendal lht  
    Rännagården åker  
    Rävhålan Saknas  
    Rödjan Saknas  
    Sandhagen eller Sylten lht  
    Sjörås bebyggelse  
    Skagbotå Saknas  
    Skagelund Saknas  
    Skagen by  
    Skagen Saknas  
    Skagen Saknas  
    Skagen Saknas  
    Skagen Saknas  
    Skagen Saknas  
    Skattegården Saknas  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattetomten bebyggelse  
    Skogsbacken Saknas  
    Skogslund lht  
    Skogsskiftet Saknas  
    Skräddaretorp bebyggelse  
    Slängen Saknas  
    Smedjebacken Saknas  
    Solhagen Saknas  
    Solhaga Saknas  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solstugan Saknas  
    Stenbrotten Saknas  
    Stenrödjan Saknas  
    Storgården bebyggelse  
    Stussaledet hus  
    Svanbacken plats  
    Svanebacken Saknas  
    Svanelid Saknas  
    Svanelidskogen Saknas  
    Sven Andersgården bebyggelse  
    Sven Björsgården bebyggelse  
    Sven Eriksgården bebyggelse  
    Svenningsberg lht  
    Svenningstorp Saknas  
    Svenstorp intäkt  
    Svenstorp Saknas  
    Sylten, se Sandhagen Saknas  
    Sylten Saknas  
    Södera bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Tomten bebyggelse  
    Torsberg lht  
    Träsäter Saknas  
    Tån Saknas  
    Törnesäter Saknas  
    Törnslund Saknas  
    Törnsäter Saknas  
    Törnsäter by  
    Törnsäterslyckan lht  
    Törnsäter Millomgården Saknas  
    Törnsäter Nolgården Saknas  
    Törnsäter Sörgården Saknas  
    Utmål till en kvarn, se 6 Örnekulla Saknas  
    Varsla Saknas  
    Vassbacken Saknas  
    Vennerlindstorp Saknas  
    Viksnäs hus  
    Världen Saknas  
    Västerås försv. hus  
    Åsen lht  
    Åslund Saknas  
    Älvdalen Saknas  
    Ängen hmd  
    Örnekulla Saknas  
    Örnekulla Saknas  
    Örnekulla eller Önekulla by  
    Örnekulla eller Önekulla bebyggelse  
    Örnsberg lht  
    Österplana Saknas  
    Österplana Saknas  
    Österplana by  
    Österplana kyrkogård, se 1 Kyrkogården Saknas  
    Österplana Rännagården Saknas  
    Övergården Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.