ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fullösa socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 13 Bebyggelsenamn : 190 Naturnamn : 66
Fullösa sn Gneten ägomark Tullösa sn Bollingabäcken Saknas
Fullösa sn Jättegrytan grop? Adolfsberg Saknas Bolum åker
Fullösa sn *Kärregårds klev klev Adolfsborg lht Bottnalösemossen mosse
Fullösa sn Lysekälleskogen skogsmark Anderstorp lht Brevisängen gärde
Fullösa sn Lysorna ägomark Andertorp lht Brokvarnsbro landsvägsbro
Fullösa sn /Se Oxamossen terräng Anderstorp Saknas Brokvarnsbron landsvägsbro
Fullösa sn Silån å Anneberg lht Brokällsäng gärde
Fullösa sn Sjöråsån å Annedal Saknas Bäckgårdsbäcken bäck
Fullösa sn Sjöråsån å Aspelund lht Ekshagen gärde
Fullösa sn Sjöråsån å Axelstorp t Fullösa kyrkojord
Fullösa sn Svartån å Backelund lht Glyttum korsväg
Fullösa sn Svartån å Backen förr hus Glädjen gärde
Fullösa sn Västerbroån å Backen Saknas Gneten gärde
Fullösa sn   Backen Lilla bebyggelse Gröngateledet försv. led
Fullösa sn   Backen Stora bebyggelse Hakeköksliden landsvägslid
Fullösa sn   Backlund Saknas Hjälmabackarna landsvägslider
Fullelösa, Fullösa Saknas   Berget bs Hultängen Saknas
Fullösa sn   Bergshyddan bs Janslyckan åker
Fullösa sn   Bergslyckan Saknas Jeriko gärde
Fullalösa, Fullösa Saknas   Björkelund bs Jättekällan jättegryta
Fullösa sn   Björkliden Saknas Kaneberget berg
Fullösa sn   Bolum by Karlabron bro
Fullösa sn   Broholm lht Knutsmosse åker
Fullösa Saknas   Brokvarn tullkvarn Krakabacken backe
Fullösa sn /Se   Brokällsäng lht Kyrkekällan försv. källa
Fullösa sn /Se   Brokällsängen Saknas Kyrkogärdet gårde
Fullösa by o. sn /Se   Broslätt lht Kärringaängen äng
Fullösa sn /Se   Brunnsbacken bs Kärrgårdsliden landsvägslid
Fullösa sn /Se   Brunnsbacken Saknas Lyckabröstet gärde
Fullösa sn /Se   Bäckgården, se Stommen Saknas Lysabäcken bäck
Anderstorp förr torp?   Clasborg Saknas Lysan Lilla gärde
Bolum sn, se Bolum by by   Dagsberg Saknas Lysan Stora gärde
Bolum by   Dahlsäter Saknas Lyrekälle källa
Bolum förr sn, nu by   Damsäng gd Lysekälleslätten åker
Bolum förr sn, nu del av sn   Drängaslåttan, se Lunnebäck Saknas Lysekällevärmslan källa
Bolum by   Dunderhult lht Lysorna utmarker
Bolem nu del av Fullösa sn   Ekshagen t Mad gärde
Bohlum Saknas   Ekohagen lht Malmaån å
Bolum f.d. sn, nu del av sn   Ekslund lht Nordbron landsvägsbro
Bolum by   Enebacken Saknas Orrehålan gärde
Bolum by   Fika kvarn kvarn Oxamossen mosse
Bolum by   Flinkatorp Saknas Riddarebacken landsvägslid
Bolum by   Fredriksberg Saknas Rulva hagen gärde
Bolum förr sn, nu by /Se   Fredriksfors hus Rån skogsbacke
Bolum by, (förr egen sn)   Fredriksfors kvar och såg Sandagärdet gärde
Bolem sn, (nu del af sn)   Fredriksfors Saknas Skrifvareslätterna eller Stora Slåtterna Saknas
Bolum by   Fredsborg lht Skåreberg del av Store Backen
Bolum by   Fribacken Saknas Snikabron gångbro
Bolum by   Fridhem Saknas Snikahuljen fördjupning
Bolum by o. gd   Frälsegården, se 2 Vässäter Frälsegården Saknas Stampabron landsvägsbro
Brulem Saknas   Frälsegården bebyggelse Stekareberget berg
Bolum by   Fullösa by Storbackaliden landsvägslid
Bolum förr egen sn, nu by   Fullösa Saknas Storebacka slåttor del av Skrifvareslåtterna
Bolum f. sn, nu del av sn   Furubacken Saknas Store bergen berg
Bolum by med kvarn   Fyrkanten lht Floen Store damm
Bolum by?, sn?   Fårbacken Saknas Svartån Saknas
Bolum by o. f.d. sn   Gasäckorna Saknas Svinatån gärde
Bolum by /Se   Granliden Saknas Torsbergsbacke landsvägslid
Dagsberg ödetorp?   Gräppatorp t Truve åkerområde
Fullösa by   Gustavsberg lht Törnsätersvägen väg
Fullösa by   Gustavsberg lht Vallgatan åkerväg
Fwllalösa Saknas   Göksholmen lht Vedumaån å
Fullösa sn   Gössaters staton järnvägsstation Vedumsängen utjord
Fullösa kyrkby   Gösäter by Vessladammen damm
Fullösa by och sn   Gösäter gård Vinningamossen mosse
Fullalösa Saknas   Hagen hus Ödekyrkas slåttor del i Skrifvareslåtterna
Fullösa kyrkby   Hedvigsborg Saknas  
Fullösa by   Henriksberg Lilla Saknas  
Fullösa by /Se   Herreledet Västra Saknas  
Gössäter by   Herreledet Östra Saknas  
Gösätter by   Hulegården bebyggelse  
Gösäter by   Hästhagen Saknas  
Gjösätter Saknas   Intagan Saknas  
Gössäter by   Jonstorp bs  
Göttsetter Saknas   Karlsberg bs  
Gösäter by   Karlsberg Saknas  
Gösätter by   Karlslund Saknas  
Gösäter by /Se   Klockarejorden, se Fullösa kyrkojord Saknas  
Gössäter by m.m. /Se   Knektängen, se Sörhagen Saknas  
Gösäter by /Se   Kohagen t  
Kållstorp by   Kollstorp Saknas  
Kållstorp by?   Kollstorp Millomgården Saknas  
Kållstorp by   Kollstorp Nolgården Saknas  
Kålstorp Saknas   Kollstorp Sörgården Saknas  
Kollstorp gd   Komossen Saknas  
Kållstorp by   Korpbäcken Saknas  
Kållstorp by   Krokgården bebyggelse  
Kollstorp by   Krokgårdens soldattorp Saknas  
Kållstorp by   Krokstorp hmd  
Kållstorp by   Kullebo villa  
Kållstorp by   Kvarnegårdens kvarn kvarn  
Kållstorp by o. gd   Kvarn Lilla, se Fika kvarn Saknas  
?Kållstorp by   Kyrkelund lht  
Kålstorp by   Kållstorp by  
Kålstorp by /Se   Källeberg bs  
Kärregården gd   Källeberg lht  
?Kärregården gd   Källstorp lht  
Kärregården gd   Källstorp lht  
Malme Saknas   Kärregården bebyggelse  
Stommen f.d. gd   Kärret Saknas  
Stommen gd   Kärrgårdens hållplats Saknas  
Väsäter by   Kärrhagen t  
Väsäter by   Lansholmen Saknas  
    Larstorp Saknas  
    Laxefors Saknas  
    Liljeholmen lht  
    Lilleberg Saknas  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillsäter Saknas  
    Lillängen lht  
    Lunneberg lht  
    Lunnebäck lht  
    Lyckan t  
    Lyckeberg lht  
    Lysorna Saknas  
    Lönneberg Saknas  
    Lövängen bebyggelse  
    Malma, se Måns Jonsgården Saknas  
    Marieberg lht  
    Millomgården bebyggelse  
    Mossen Saknas  
    Måns Jonsgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nyholm Saknas  
    Nylund Saknas  
    Nylyckan Saknas  
    Olofsro lht  
    Orrekulan Saknas  
    Oskarsberg lht  
    Oskarsberg Saknas  
    Pepersberg bs  
    Perstorp lht  
    Ramsbacken lht  
    Ramsbacken t  
    Ramsberg allmänning  
    Rosenlund bs  
    Sandbacken lht  
    Siggesgård bebyggelse  
    Skagen Saknas  
    Skareberg Saknas  
    Skattegården bebyggelse  
    Skogen t  
    Skogslund lht  
    Skogslund Saknas  
    Skrivareslåttan f.d. soldatbost.  
    Slåttan Stora lht  
    Slåttorna Saknas  
    Slåttorna Saknas  
    Slåttorna lht  
    Smedegården bebyggelse  
    Snika tullkvarn  
    Snika lht  
    Solliden Saknas  
    Spångemossen lht  
    Stampen såg (och kvarn?)  
    Stenbacken Saknas  
    Stenstorp förr hus  
    Stensäter Saknas  
    Stommen bebyggelse  
    Stomsäng Saknas  
    Sveaborg Saknas  
    Svinatån, se Brunnsbacken Saknas  
    Sällestorp bs  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörhagen Saknas  
    Söråker lht  
    Toreborg Saknas  
    Torildsborg Saknas  
    Truve Saknas  
    Truvetomten Saknas  
    Tyskagården bebyggelse  
    Tyskahemmet Saknas  
    Täppan bs  
    Vassvik lht  
    Villa Artemisia Saknas  
    Vipetomten bebyggelse  
    Värmagården bebyggelse  
    Vässäter Saknas  
    Vässäter Frälsegården Saknas  
    Vässäter Krokgården Saknas  
    Vässäter Kärregården Saknas  
    Väsäter eller Västersäter by  
    Årödjorna t  
    Äspås Saknas  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegårdsmarken bebyggelse  
    Ödekyrkan bebyggelse  
    Österbo lht  
    Överstegården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.