ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bredsäters socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 23 Naturnamn : 30 Bebyggelsenamn : 190 Naturnamn : 72
Bredsäter sn *.....anbecken bäck? Bredsäter sn Arvids Ryda skogsmark
Bresäter sn Arvids ryda terräng Bredsäter sn Barkakärren kärr
Bredsäter sn /Se Fallabäcken bäck Bredsätrar inbyggarbeteckning Bredsäters mo odlad jord
Bredsäter sn /Se Fåragungsan terräng Ambjörn Persgården bebyggelse Bredsätraliden landsvägslid
Bredsäterskyrka »offerkyrka» /Se Hallorna terräng Ambjörn Persgården gd Bredsätraskogen skog
Bresäter by o. hg Halvvägsberget terräng Ambjörnstorp lht Brona landsvägsbro
Stenstorp gd? Jättaberge berg Ambjörnstorp Saknas Bäckaskogabäcken bäck
Svaneberg hrgd? Jättaberget, se Trappareberget ås Anders Månsgården bebyggelse Diligensvägen landsväg
Tolstorp by? Jättaberget del av bergsträckning /Se Anders Månsgården gd Djupekärret äng
Källstorp kvarn och såg Jättakällan källa Anderstorp bebyggelse Dykärret och Hulthagsmosse äng
Stutsbäcken by Jättakällan offerkälla Anderstorp gd Fallabäcken bäck
Bresäter sn Jättakälla offerkälla /Se Anderstorp bebyggelse Fallet skogsmark
?Bredsäter by Kalebäcken bäck Anderstorp lht Gatan äng
Bresäter by Karlebäcken, se Fallabäcken bäck Backen lht Gatan äng
Bresäter by Karlstorp terräng Backen Saknas Grymmakärret äng
Bredsäter by Kinneskog del av hd /Se Banelund lht Gullhagen hage
Fåragungsan torp /Se Kosahål terräng Banelund Saknas Gullåker äng
Fåragungsan tp /Se Kvarnehagen ängsmark Banvaktsstugan lht Hagars mark mark
Tolstorp gd Källebergsbergen berg Barkatorp, se Tolstorp Saknas Hultäng eller Kollbokärret äng
?Tolstorp by Lindåsen terräng Barkatorp Saknas Hörsbjällan gärden
Tolltorp Saknas Linnelund ägomark Berget lht Jättaberg berg med offerkälla
Älekärr by? Mankakors vägkors Berget Saknas Jättaberg berg
Älekärr by Sandbäcken terräng Berget lht Jättafjät jättespår
  Skaterud terräng Björkelund lht Jättakälla offerkälla
  Sällabäcken bäck Björkelund Saknas Jättakällan källa
  Trappareberget del av ås Botorp lht Kalebäcken Saknas
  Tyskafallet terräng Bredsäter by Krinneskogen, Västra kronopark
  Tyskes grotta grotta Bredsäter Saknas Kollbokärret, se Hultäng Saknas
  Västermossen mosse Bredsäter Saknas Kosahål mosse
  *Äskemosesten gränmärke Bredsäter Saknas Kringelängen äng
    Bredsäter Saknas Kringelängen äng
    Bredsätersmo lht Kungsvägen Saknas
    Bredsätersmo Saknas Kvarnehagabäcken Saknas
    Byfallen skogsmark Kvarnfallsbacke äng
    Byfallet t Kvarnfallsbacken äng
    Byfallet Saknas Källebergsbergen berg
    Börjesgården bebyggelse Källebergsängen äng
    Börjesgården gd Kärrebäcksmosse äng
    Diket st. Lindåsakärret äng
    Diket Saknas Lindåsebackaliden landsvägslid
    Fallet t. Maden eller Stockekärrsmosse äng
    Fallet Saknas Mankakors korsväg
    Fridhem lht Mankavägen väg
    Fridhem Saknas Moliden landsväglid
    Furukullarne del av f.d. kronoparken Moskogsrydjan lht, skogsmark
    Furumossen eller Källemossen, se Nygård Saknas Motorp äng
    Furumossen och Källemossen, se 1 Nygården Saknas Nolhagagärdet gärde
    Fåragungsan lht Pinan marker
    Fåragungsan Saknas Planterhagen hage
    Fåragungsan torp /Se Pukabäcken bäck
    Gatan = Ambjörn Persgården Saknas Ramslätt Saknas
    Gevaldigersgården = Peter Svenningsgården Saknas Rosendalsängen lht, hagmark
    Gevaldigersgården gd Rynningen lht, åker o. skog
    Hageby torp Råsen äng
    Halmstadbacken lht Silleberget nästan bortskjutet berg
    Halmstadbacken Saknas Skatorna gärden
    Hjortekullen bost. Skattgärdsmarken odlad mark
    Hjortekullen bebyggelse Skåpebrona landsvägsbro
    Hälleryd lht Skåpekälle källa
    Hälleryd Saknas Spisölstunnevägen väg
    Hästhagen bebyggelse Stegelvikskärret äng
    Hästhagen, Lilla gd Storkekärrsmosse, se Maden Saknas
    Hästhagen Saknas Svaneberg lht, äng
    Hästhagen och Ränterhagen äng Svanebergsängen mark
    Inge Persgård = Anders Månsgården Saknas Svaneholm åker, lht
    Innerfallet bebyggelse Svaneteg äng
    Innerfallet Saknas Såvarebacken plats med grustag
    Karlstorp lht Torpamossen äng
    Karlstorp Saknas Trapparebergen berg
    Kinneskogsäng lht Viksnäs, se Ramslätt Saknas
    Knipan lht Vollsbro landsvägsbro
    Koppalyckan lht Ån bäck
    Krabbalyckan lht  
    Kvarnhagen lht  
    Kvarnhagen Saknas  
    Kyrkbacken bebyggelse  
    Kyrkebacken gd  
    Källeberg hmd.  
    Källeberg Saknas  
    Källemossen, se Nygård Saknas  
    Källemossen hus  
    Källemossen, se 1 Nygården Saknas  
    Källemossen gd  
    Källstorp Saknas  
    Källstorp egendom  
    Kärrebäck, se Nyäng Saknas  
    Kärret lht  
    Kärret Saknas  
    Leksberg lht  
    Leksberg Saknas  
    Lindskvarn lht  
    Lindskvarn Saknas  
    Lindåsbacken st.  
    Lindåsbacken Saknas  
    Lindåsen lht  
    Lindåsen Saknas  
    Mon lht  
    Mon torp  
    Mon Saknas  
    Mon beb. /Se  
    Mossarynningen lht  
    Mossarynningen Saknas  
    Motorp t  
    Motorp Lilla sold. bost.  
    Myran Lilla bebyggelse  
    Myran Lilla gd  
    Myrbacken lht  
    Myrebacken Saknas  
    Nils Persgård = Nils Månsgården Saknas  
    Nolgården bebyggelse  
    Nordgården gd  
    Nybygget st.  
    Nygård eller Furumossen och Källemossen bebyggelse  
    Nygård gd  
    Nygården Saknas  
    Nylund utgård  
    Nylund Saknas  
    Nytorp lht  
    Nytorp Saknas  
    Nyäng eller Kärrebäck med Planterhagen äng  
    Oxhagsbacken t  
    Peter Svenningsgården bebyggelse  
    Peter Svenningsgården Saknas  
    Planterhagen, se Nyäng Saknas  
    Påvelstorp, se Ramsekärr Saknas  
    Ramsekärr bebyggelse  
    Ramsekärr gd  
    Ramslåttan Saknas  
    Ramstorp lht  
    Ramstorp Saknas  
    Rappslyckan och Krabbslyckan hus  
    Rosendalen bebyggelse  
    Rosendalen gd  
    Ränterhagen, se Hästhagen Saknas  
    Sandbacken lht  
    Sandbacken Saknas  
    Sandbäcken lht  
    Sandbäcken Saknas  
    Sandtorp lht  
    Sextorp t  
    Skateryd lht  
    Skatteryd Saknas  
    Skogsbo lht  
    Slåttan Saknas  
    Slåttan hus  
    Slåttorna underjägarboställe  
    Slåttorna bost.  
    Smedsgården Saknas  
    Smedsgården Saknas  
    Snickaregården t  
    Snickaregården gd  
    Stationen lht  
    Stenstorp bebyggelse  
    Stenstorp gd  
    Strömsdal lht  
    Strömsdal Saknas  
    Stutsbäcken Lilla bebyggelse  
    Stutsbäcken Lilla gd  
    Stutsbäcken Stora bebyggelse  
    Stutsbäcken Store gd  
    Svaneberg egendom  
    Svaneberg gd  
    Svaneberg egendom  
    Svaneberg egendom  
    Svaneberg kvarn  
    Svaneberg Saknas  
    Svanerydjan bebyggelse  
    Svanerödjan gd  
    Svanerödjan, se 1 Vasamossen Saknas  
    Sven Larsgården bebyggelse  
    Sven Larsgården el. Västergården Saknas  
    Sågen såg  
    Tolstorp bebyggelse  
    Tolstorp gd  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten gd  
    Torpet, se 2 Svaneberg Saknas  
    Vasamossen eller Svanerydjan t  
    Vasamossen Saknas  
    Viksnäs Saknas  
    Västergården = Sven Larsgården Saknas  
    Västergården Saknas  
    Västermark avs.  
    Västermark Saknas  
    Västeräng lht  
    Älekullen lht  
    Älekärr bebyggelse  
    Älekärr gd  
    Ängarna eller Ängagårdarna gårdar  
    Ängarna Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.