ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björsäters socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 322 Naturnamn : 32
biergsætraas, se Åsen Saknas Allmänningsviken vik Björsäter sn Alevarpet udde
Biergsætra as, se Åsen hg Barken terräng Björsäter by o. sn Allmänningen Saknas
Björsäter sn *Björsätershöjden höjd Björsäter sn Barken lastningsplats med hamn
Björsäter sn Björsätersviken vik Anderstorp Saknas Björsätersviken vik
Björsäter sn /Se Björsätersviken vik Annelund Saknas Byxgrund grund
Björsäter sn Björsätersviken vik Axtorp Saknas Ekebackeliden lid
Björsäter sn Björsätersviken vik Backen Saknas Hedarna slätt /Se
Björsäter sn Björsätersviken vik Backgården bebyggelse Island holme
Björsäter socken Björsäterså Saknas Backgården gd Kalebäcken, (Karle-) bäck
Björsäter sn o. gd *Björsäters älv Saknas Backgården bebyggelse Koberget berg och udde
Björsäter sn Blodstriþen åker Backgården gd Korsbacka ställe i by
Björsäter sn Blomsterön holme Backgården beb. Korset grund
Björsäter sn Ekebacken landsvägsbacke Baggedörr gd Kärrabäcken bäck
Björsäter sn *Ekebäcken bäck Baggedörr gd Lappegrund grund
Björsäter sn Fallabäcken bäck Baggesten beb. /Se Mellangrunnarna grund
Björsäter sn Fallaskogen skogsmark Barken Saknas Mosand, Lille och Store bottenterränger
Björsäter sn Grymmakärret kärr Bastorp Saknas Myregrund grund
Björsäter sn Gullsjön Saknas Berget gd Myren myr
Biersættra Saknas Gullsätersviken vik Berget gd Onsö håla försänkning i sjöbotten
Biærsættra Saknas halmarholt allm.skog Berglunda Saknas Pontaberget skär
Björsäter sn Hammarskogen skog Björkebacken Saknas Sikagrunnarna grund
Björsäter sn Hammarskogen skog Björkelid Saknas Stafset [Stavsäter] udde
Björsäter sn Hammarskogen skog Björkelund Saknas Stafseviken vik
Biergsäther Saknas Hammarskogen kronoallmänning Björklyckan Saknas Stäglan udde
Björsäter sn Hammarskogen skog Björsäter Saknas Stöföudden udde
Björsäter sn *Hästekälla gränsmärke Björsäter Duvasgården Saknas Vasabäcken bäck /Se
Biersätra, Byersethers Saknas *Högaruds bräck berg? Björtorp Saknas Viksnäs kronolotsstation
Björsäter sn *Jämnemosten gränsmärke Boda Saknas Viknässundet sund
Björsäter sn Kalebäcken bäck Bryngelsgården bebyggelse Viknäsudden näs
Björsäter sn Karlebäcken bäck Bråten bebyggelse Ån å
Björsäter sn Karlebäcken bäck Bråten gd Örnsviken vik
Björsäter sn Karlebäcken bäck Bråten gd Örnsudden udde
Björsäter sn? Karlebäcken bäck Bråten gd /Se  
Björsäter sn Karlebäcken bäck Bråten gd /Se  
Björsäter sn Karlebäcken, se Fallabäcken bäck Bygget Saknas  
Björsäter sn Karsvik vik Bäcken Saknas  
Björsäter by o. sn /Se *Kinneskogen skog? Dagerstorp Saknas  
Björsäter sn /Se Kolgravsgärdet åker Dövatorp bebyggelse  
Björsäter sn /Se Korsbacken ängsbacke Dövatorp gd  
Björsäter sn /Se Kusabäcken bäck Ekedalen Saknas  
Backgården gd /Se Kåven åkerlycka Ekedalen beb. /Se  
?Badstugugården Saknas Kärrabäcken bäck Ekelund Saknas  
*Badstugugården Saknas Lappegrund grund Elof Nilsgården bebyggelse  
Berget gård *Likälle källa Elof Nilsgården gd  
Biærgsætrum, se Björsäter by o. sn Lillängen åkerholme Elof Nilsgården gd  
Björsäter by /Se *Långskogen skog Elov Nilsgården gd? /Se  
Björsäter by o. sn Mariestadsfjärden vik Enåsen Saknas  
Björsäter by, sn Mariestadssjön del av Vänern Eriksrud bebyggelse  
Björsäter by o. sn Mariestadssjön del av Vänern Eriksrud gd  
Björsäter by o. sn Mellåsaviken vik Eriksrud gd  
Björsäter by o. sn Midskärsgrund grund /Se Eriksrud Saknas  
Björsäter by o. sn Mosand, Lilla strand? Fallet Saknas  
Björsäter by o. sn Mosand, Stora strand? Fallgärdet Saknas  
Björsäter by Myregrund grund Finnatorp bebyggelse  
Björsäter by o. sn Myregrund grund Finnatorp gd  
Björsäter sn Myregrund grund Fiskaretorp Saknas  
Björsäter sn Rangelsgärdsängen äng Fjäll säteri  
Björsäter by Riksnäsudde näs Fjäll gd  
Björsäter by Rönningshagarna betesmark Fjäll gd  
Björsäter by Samrödjemossen mosse Fjäll gd /Se  
Björsäter by Stavset udde Fjäll gd  
Björsäter by Stavset udde Fogelkärr bebyggelse  
Björsäter by Stegelvik vik Fredriksberg Saknas  
Björsäter by Stöföudde, se Stavset udde Fridhem Saknas  
Björsäter by o. sn Svalevrå mosse Fridhem Saknas  
Björsäter by o. sn Svartrömossen mosse Fågelbacken Saknas  
Björsäter by Sättingsgärdet åker /Se Fågelkärr Saknas  
Björsäter by o. sn Tjuravägsmossen mosse Gladerstorp Saknas  
?Björsäter by (g.) Tjurklövsängarna ängsmark Granhagen, se Anderstorp Saknas  
Björsäter gd, sn Transbosten, se Trossebrosten gränsmärke Granhagen Saknas  
Björsäter by Trebergakärret kärr Grogatan bebyggelse  
Björsäter by *Trossbotten sjö Grogatan gd  
Björsäter sn Trossebrosten gränsmärke Grogatan gd /Se  
Björsäter by Viknäsudden näs Gullsäter by  
Björsäter by Viknäsudde udde Gullsäter by  
Björsäter samh. Viknäsudde udde Gustavsberg Saknas  
Björsäter by Viknäsudde udde Gustafslund Saknas  
Björsäter by o. sn Viknäsudde udde Hagen Saknas  
Björsäter by Viknäsudde udde Haget Saknas  
Biarseter, Björsäter Saknas Viksnäsudde udde Hallan bebyggelse  
Björsäter sn Viknäsudde udde Hallan gd  
Björsäter sn Viknäsudde udde Hallan gd  
Björsäter by Viknäsudden udde Hallen Saknas  
Björsäter by Viknäsudden udde Hallåsen Saknas  
Björsäter by Viksnäsudde udde Hamrum Saknas  
Björsäter by *Viksnäslandet landsträcka Hasselbacken lägenhet  
Björsäter by Viksnässundet sund Hasselbacken gd  
Björsäter by Viksnässundet sund Hasselbacken lht  
Björsäter by Vingabacken skogsbacke Heden Saknas  
Björsäter by o. sn Ängaskär skär Hederna Saknas  
Björsäter by Ängaskär skär Helgåsen bebyggelse  
Björsäter by Ängeskär skär Helgåsen gd  
Björsäter by *Äskemossen mosse Holken del av Björsäter Ågården  
Björsätter gd Örnsudden udde Hulegården bebyggelse  
Björsäter by   Hulegården gd  
Björsäter by?   Hulegården gd  
Björsäter poststation /Se   Hulgården bebyggelse  
Björsäters rättaredöme Saknas   Huvudsgården bebyggelse  
Björsäter rättaredöme Saknas   Huvudsgården, se Myrabacka Saknas  
Elov Nilsgården gd? /Se   Huvudsgården gd  
Ffiæl, Fjäll Saknas   Hästhagen och Ränterhagen, se 1 Ränterhagen Saknas  
Fjäll gd   Hästhagen bebyggelse  
Fjäll säteri   Hästhagen, Lille Saknas  
Fjäll hrgd   Högarud gd  
Fjäll säteri   Högarud gd  
Fjäll säteri /Se   Högarud Saknas  
Gullsäter by   Högelid Saknas  
Gwllasæthers Saknas   Hölsagården gd  
Gullsäter by   Hölsagården gd  
Gullsäter by   Hölsagården gd  
Gullsäters rättaredöme Saknas   Högerud bebyggelse  
Gullsäters rättaredöme Saknas   Intagan Saknas  
?Helgåsen gd   Jakob Duvasgården gd  
?Helgåsen Saknas   Jakob Duvasgården bebyggelse  
?Helgåsen by   Johanstorp Saknas  
Kolsäter, se Kållsäter by   Jonastorp Saknas  
Kvisslen gd /Se   Jonsberg Saknas  
Kållsäter by   Jägaretorp gd  
Kållsäter by   Jägaretorp binamn till Fogelkärr  
Kållsäter by   Kansten Saknas  
Kållsäter by   Karlsberg Saknas  
Kållsäter Saknas   Karlslund Saknas  
Kållsäter by   Karlstorp Saknas  
Kållsäter by   Kinneskogen, se 1-2 Viksnäs Saknas  
Kållsäter by   Klareberg Saknas  
Kållsäter by   Klockarebolet gd  
Kållsäter Saknas   Knapegården bebyggelse  
Kållsäter gd   Knapegården gd  
Kållsäter gd   Knapegården gd  
Ker Saknas   Kopparbol gd  
Kärr gd   Kopparbol gd  
Kärr f. gd   Kopparbol bebyggelse  
*Kärr, Lilla Saknas   Korsbacken Saknas  
?Lillängen gd   Krösahagen Saknas  
Litlaker Saknas   Krösahagen gd  
Ringxhaghe, Ringshagen Saknas   Kvarntorp bebyggelse  
Ringshagen gd   Kvarntorp Saknas  
Sjöberg eller Sjöbol gd   Kvisseln Saknas  
Sjöberg säteri   Kvisslan bebygelse  
Sjöberg hrgd?   Kvisslan gd  
?Storegården gd   Kållsäter gd  
Tredingen gårdar /Se   Kollsäter bebyggelse  
Väster-Björsäter poststation /Se   Källstorp, Lilla Saknas  
Åsen hg   Kärr gd  
Åsen hrgd   Kärr bebyggelse  
Åsen hg   Kärr gd  
Åsen landbohmn   Kärrebäck med Planterhagen, se 1 Nyäng Saknas  
Åsen hg   Laggaretorp bebyggelse  
Åsen by   Ledsgården bebyggelse  
Berghsætraas Saknas   Ledsgården gd  
Åsen by   Ledsgården gd  
Åsen Saknas   Ledsgården gd /Se  
Åsen by   Lillegården bebyggelse  
Åsen Saknas   Lillegården gd  
Åsen by   Lillegården bebyggelse  
Åsen by   Lillängen Saknas  
Åsen hg   Luggestorp Saknas  
Åsen by   Lugnet Saknas  
*Älgåsen Saknas   Lund Saknas  
Älvagården, se Elov Nilsgården gd? /Se   Lundsberg Saknas  
    Lyckan Saknas  
    Lövbacka Saknas  
    Lövrödjan Saknas  
    Maden Saknas  
    Maden Saknas  
    Magnuslund Saknas  
    Marieberg Saknas  
    Melltorp Saknas  
    Mellåsen bebyggelse  
    Mellåsen Saknas  
    Mellåsen beb. /Se  
    Mossen Saknas  
    Murmästaregården bebyggelse  
    Myndigstorp Saknas  
    Myrabacka binamn på Björsäters Huvudsgården  
    Myrabacka gd  
    Myrabacka Saknas  
    Myrabacka beb. /Se  
    Myrabacka gd /Se  
    Nolgården gd  
    Nolgården gd  
    Noltorp Saknas  
    Nordskogen Saknas  
    Nordtorp Saknas  
    Nyberg Saknas  
    Nylund Saknas  
    Nytorp Saknas  
    Nyäng Saknas  
    Nyäng Saknas  
    Olof Götasgård bebyggelse  
    Olof Götarsgården bebyggelse  
    Olof Larsgården bebyggelse  
    Olofstorp Saknas  
    Pellesgården gd /Se  
    Planterhagen, se 1 Nyäng Saknas  
    Porsagården bebyggelse  
    Porsagården gd  
    Porsagården gd  
    Porsagården gd /Se  
    Prästbolet gd  
    Prästkvarn ställe  
    Prästkvarn Saknas  
    Prästtorp Saknas  
    Raminstorp Saknas  
    Rangelgärdet Saknas  
    Rangelgärdet binamn på Skräddartorp  
    Ringsberg Saknas  
    Ringshagen bebyggelse  
    Ringshagen gd  
    Ringshagen gd  
    Rosenberg Saknas  
    Rosenlund Saknas  
    Rynningen Saknas  
    Ryssatorp bebyggelse  
    Ryssatorp gd  
    Rysshagen gd  
    »Ryttarehagen eller Söräng» Saknas  
    Ryttarehagen eller Söräng, se 1 Söräng Saknas  
    Ryttarängen avsö.  
    Ryttarängen Saknas  
    Ränterhagen Saknas  
    Rödjan Saknas  
    Rönningen gd  
    Rönningen Saknas  
    Sandhagen, se Hagen Saknas  
    Sandhem Saknas  
    Sandrödjan Saknas  
    Sandtorp Saknas  
    Sjöberg Saknas  
    Sjöberg säteri  
    Sjöberg gd  
    Sjöberg gd  
    Sjöberg gd /Se  
    Sjöberg gd /Se  
    Sjöberg gd  
    Sjöberg gd  
    Sjöbol, se 4-5 Sjöberg Saknas  
    Sjöängen Saknas  
    Skarpen Saknas  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården Saknas  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården = Olof Götasgården Saknas  
    Skattegården, se Olof Götasgård Saknas  
    Skattegården gd  
    Skattegården gd /Se  
    Skogen Saknas  
    Skogsrud Saknas  
    Skräddartorp bebyggelse  
    Skräddaretorp gd  
    Skulatorp binamn på Dövatorp  
    Slutet Saknas  
    Smedstorp Saknas  
    Sofielund Saknas  
    Spännaregården gd  
    Spännaregården, se Hölsagården Saknas  
    Spännaregården gd /Se  
    Starkängen Saknas  
    Starkängen beb. /Se  
    Stenaborg Saknas  
    Stenaborg beb.  
    Stenbackens folkskola, se 11 Åsen Saknas  
    Stenliden Saknas  
    Stenåsen gd  
    Stenåsen bebyggelse  
    Stockekärrsmosse, se 1 Maden Saknas  
    Stolpetorp Saknas  
    Storegården bebyggelse  
    Svalevrå Saknas  
    Svalevrå beb. /Se  
    Svarthagen Saknas  
    Svenstorp Saknas  
    Sventorp Saknas  
    Svintorp bebyggelse  
    Svintorp gd  
    Sågen, Lilla bebyggelse  
    Sågen, Lille gd  
    Sågarehemmet Saknas  
    Sörhagen Saknas  
    Sörtorp Saknas  
    Sörtorp Saknas  
    Söräng Saknas  
    Söräng Saknas  
    Timmermossen Saknas  
    Tranastorp Saknas  
    Trankärr beb.  
    Trankärr gd  
    Trankärr gd  
    Tredingen gd  
    Tredingen gd  
    Tredingen gd  
    Tån Saknas  
    Vasabäcken handelsbod /Se  
    Vasen Saknas  
    Vasen beb. /Se  
    Viksnäs Saknas  
    Viksnäs Saknas  
    Vestergården bebyggelse  
    Värsås Saknas  
    Västerås Saknas  
    Vässlan Saknas  
    Åbrona Saknas  
    Åbrona del av Lillegården  
    Ågården bebyggelse  
    Ågården gd  
    Ågården gd  
    Ågården gd /Se  
    Åsbofallet Saknas  
    Åsen by  
    Åsen gd  
    Åsen by  
    Åsen Saknas  
    Älvagården, se Elov Nilsgården gd?  
    Änden, se Skogsrud Saknas  
    Änden beb. /Se  
    Ängen Saknas  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården gd  
    Ödegården gd /Se  
    Ödegårdsskog Saknas  
    Ögrenstorp Saknas  
    Östergården bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.