ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lugnås socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 216 Bebyggelsenamn : 530 Naturnamn : 243
Lugnås sn Alebäck terräng Lugnås sn Annikas dråg mark
Lugnås sn Bakareön ö och råmärke Lugnås sn Baklomsöjorna öar
Lugnås sn *Baklomsröret gränsmärke Lugnås landskommun, se Mariestad kommun Barnabergen släta granitberg
Lugnås sn *Baklomsröret gränsmärke Alebäck Saknas Barnaberget berg
Lugnås sn *Baklomsön ö Fjällagubbar inbyggarbeteckning Bengtamarken äng f.d. hus
Lugnås sn /Se *Baklomsön (*St. Baklomsöjan) ö Alebäck t. Bergön holme
Lugnås sn sn Balsen område Alebäck lht Björkmossen äng
Lugnås sn Balsan äga /Se Alen Saknas Blindån bäck
Lugnås sn Barnabergen berg Alen beb. /Se Bondalaget kvarnstensbrott
?Lugnås sn Bengtamarken terräng Alspången lht Boskull nedlagd kvarnstensbrott
Lwngnasz Saknas Bergön ö Alstorp lht Bosåsen ås
Lugnås sn Bjälkemo rör råmärke Anderstorp gd Branthall, Lilla och Stora berg
Lugnås sn? Björnbärsön ö Anderstorp lht Brobergsvad sankmark
Lungås socken Branthall, Lilla strandområde Annikas dråg Saknas Brobykärr och Kalvhagsmossen äng
Lugnås sn /Se Branthall, Stora udde Aspelund lht Brändeberg berg
Lugnås sn /Se Bräckerör råmärke Aspelund Saknas Brändeudde udde
Liungnäss, se ?Lugnås sn Brändeudde udde Backelund lht Bygatorna vallväg
Dyrenås lht:er /Se *Bränne bro bro Backelund Saknas Böljungsmarken Saknas
Gristorpet, se Dyrenäs lht:er /Se Böljungen terräng Backen Saknas Böljungsmarken del av Klimeskogen
Halvfaran gård /Se Djupedalen terräng Balsen Saknas Damskärret äng
Halvfara gårdar /Se Dragmyren sankmark Balsen Saknas Danseliden lid
*Hugagården? f.d. gd Dragmyr, Stora myr Balsen beb /Se Digre källa
Kolpebo gd /Se Dragmyr, Stora myr Balsen lht /Se Djäkneberget berg
Kulpetorp Saknas /Se Dragmyr, Stora myr Bengtstorp lht Dragmyr, Stora myr
Likälle gd /Se Dragmyr, Stora sank mark Bengtorp Saknas Drågerna sankmark
Lugnås by Dykärret kärr Berget Saknas Dödsfallskärret jord
Lugnås by Falkängen ägomark Bergslyckan lht Eksvägen väg
Lugnås by o. sn Fallet terräng Bergslyckan Saknas Fans mosse mosse
Lugnås? by Fallet terräng Bestorp stuga Fattigstugeliden landsvägslid
Långååss Saknas Flarkahygget terräng Bethel lht Flarkahygget plats
Långås by Flarkakorset vägkors Betlehem lht Flarkamossorna mossar
Långåås Saknas Flarkamossarna mossar Betlehem Saknas Flarkasvedjan plats
Lugnås by Flarken sjö Betlehemsmarken bebyggelse Flarken sjö
Lugnås by Flarken sjö Björkbron gd Fläskabackarna platå /Se
Lwgnåss Saknas Flarken sjö Björkedal lht Fruaslyckan äng
Lwngnås Saknas Flarken sjö Björkelund lht Funkagärdet gärde
Ryd el. Rud, Stora el. Lilla gdr Flarken sjö Björkelund Saknas Fågelsången dunge /Se
Ryd el. Rud, Stora el. Lilla gdr Flarken sjö Björkelund gd /Se Gamla Fjället äng
Stommen gd Flarken sjö Björkhult lht Getaberget berg
Älerud gd:ar /Se Flarken sjö /Se Björkhult Saknas Gottland kvarnstensbrott
  Flarken sjö Björkhult lht /Se Gristorpaviken del av sjö
  Getaberget udde Björkängen lht Grund grund
  Gjusön ö Bo bebyggelse Grymmekärrsvässlan källa
  Gristorpaviken vik Bo lht Gräsön ö
  Grymkärr ägomark Bo gd Grävlingstenarna stenrös
  Grymkärrsvärslan tjärn Bo beb. /Se Gröne vägen väg
  Gräsön ö Bo Saknas Gubbakull nedlagt kvarnstensbrott
  Grävlingastenarna terräng? Boda beb. /Se Gunnur källa
  Gullsjön vik Bokedal lht Gårdafjäll, el. Gårdalaget kvarnstensbrott
  *Gårdekälla gränsmärke /Se Bostorp lht Halvfarsbron landsvägsbro
  *Halerör gränsmärke Bostorp Saknas Halvfarsbäcken bäck
  Halvfarabäcken bäck Bostället beb. /Se Halvvägsbergen berg
  Halvvägsbergen berg /Se Braxtorp lht Haraberget berg
  Haramon triangelpunkt Braxtorp Saknas Harakrogliden landsvägslid
  *Harpakälla råmärke /Se Brolid försv. t. Haramslid landsvägslid
  Harpekullen gränsmärke Brolid Saknas Haramon skog
  Harpe kulle råmärke Brotorp lht Haramon del av Kinnsskogen
  Haråsen ås Brotorp Saknas Harpekulle häradsstenmot
  *Herrkällan gränsmärke Brotorp lht Haråsen ås
  Hulerör, se Hålerör gränsmärke Byfallet lht Herrsjöbäcken bäck
  *Hule rör gränsmärke Byfallet Saknas Herrsjövägen landsvägen
  Hule (Håle) rör, se Håle rör gränssten Bäckaskog lht Hjortemistan mosse
  Hulerör, se Hålerör gränsmärke Bäcken försv. t. Holmängen mark
  *Hullerör gränsmärke Böljungen beb. /Se Hultagatorna väg
  *Hultröse gränsmärke Böljungslyckan Saknas Hultegatan väg
  Hålerör gränsmärke Dalhem lht Hålerör gränssten
  Hålerör gränsmärke Dammängen hmd Hålängen äng, f.d. hus
  Håle (Hule) rör gränssten Damsängsfallet lht Hålängsliden landsvägslid
  *Häfmagekälla källa? Diket lht Häradsstenar Saknas
  Högafjällsbäcken bäck Diket Saknas Hästaberget berg
  Igelsjön sjö Djupaal lht Högabergen kullar
  Intäppan beteshage Djupedal lht Isakalyckan gärde
  Jaktplatsen skogsområde Djupedalen Saknas Jaktplatsen plats
  Järnbomosten gränsmärke Drågerna bebyggelse Jubelinsliden landsvägslid
  Jättafjätet röse, råmärke Dyrenäs lht:er /Se Järnbroåsvägen väg
  Jättafoten åkerholme Dyrenäs gd Jättafoten gärde
  Kalugnsö udde Dyrenäs bebyggelse Jättesten sten
  *Karlebäcks bro bro Ekedalen handelslht Kalungsö halvö
  Kinnemon skogsområde Falkängen lht Kalvklippekärret äng
  Kinneskogaparken naturpark, kronopark Falkängen Saknas Kampavall sandås och betesmark
  Kinneskogen skog Fallet lht Karpalaget kvarnstensbrott
  Kinneskogen kronopark Fallet, se Nytorp Saknas Kavlebrokärret äng
  Kinnaskogen skog Fallet lht Kavlebromosse äng
  Kinneskogen kronopark Fallet Saknas Kinnemoliden lid
  Kinneskogen kronopark Fallet lht /Se Kinnemon skog
  Kinneskogen kronopark Fjälla torp lht Kinneskogen, Östra kronopark
  Kinneskogen, Östra kronopark Fjällatorp Saknas Kinneskogen kronopark
  Kinneskogen kronopark Fläskatamparna bygärder Kinneskogen f.d. kronopark
  Kittlahultet terräng Fläskängen lht Kinneskogsängen mark
  *Klohall gränsmärke Fogdegården gd Kittlahultavägen väg
  Klosterkällan terräng Fogdegården bebyggelse Kittlahulten ställe
  Klyftamon bergstrakt, f.d. kronoallm. Fogdemarken lht Klinga-Jonas plats
  Knarkebäcken bäck Fogdemarken Saknas Klockstapeln skog
  Knarkebäcken bäck Fridhem lht Klosterkällan hälsokälla
  Knulten holme Fridhem Saknas Klosterängen äng
  Korsbergshult råmärke Fridhem lht Knarkebäcken bäck
  Korssten råmärke Fridhem hus Knulten berg
  Korssten i Gullsjö råmärke Fridhult lht Kolamossen mosse
  Kusabäcken bäck Fridhult Saknas Kolarydvägen väg
  Kvarnadammen sjö Furubacken lht Korsfästekärret äng
  Kvarnkärren kärr Furubacken Saknas Korsgranen vägskäl
  Kvarnkärret kärr Gamlafjället Saknas Kotunnan håla
  Kvarnstensberget berg Gatan lht Kringelsbäck bäck
  *Kvarnstensberg berg? Gatan beb. /Se Krockabergskärret äng
  *Liakälla källa Gatorna bebyggelse Krokakärret äng
  *Likälle källa Granhult lht Krösamovägen väg
  Likälleröret råmärke Granhult Saknas Kulpedammen damm
  *Liljesjösten gränsmärke Gristorpet = Dyrenäs Saknas Kusabrona landsvägsbro
  Lindbergska provytan skogsområde Gristorpet Saknas Kusabäcken bäck
  Lomön ö Gristorpet gd /Se Kusängen kvarnstensbrott
  Luderbergen berg /Se Gristorpet, se Dyrenäs lht:er Kvarnemon plats
  Lugnåsberget berg Gärdet bebyggelse Kvarnkärren skogsmark
  Lugnåskullen berg Göranstorp lht Kyrkeliden landsvägslid
  Lusthuset holme Göranstorp Saknas Kyrkestigen väg
  Långa berget höjd Göranstorp lht Käringeseliden landsvägslid
  Långabron terräng? Hagen försv. t. Lasse på skogen plats
  Minnesfjället ägomark Hagen Saknas Ledborydjan äng
  Myggebergsbäcken bäck Hagen lht Lille mosse mosse
  *Märkebergsten gränsmärke Hallorna försv. t. Lindskvarnebäcken bäck
  Naddesten sten och råmärke Hallorna Saknas Lindåskärret äng
  Nolamossaviken vik Halvfaren, Lilla gd Linnershygget plats
  Notängsbergen udde? Halffaran, Lilla bebyggelse Luderbergen berg
  Ormaberget höjd Halvfaran, Stora gd Lugnåsberget berg
  Paddaviksliden terräng Halffaran, Stora bebyggelse Lugnåsevägen väg
  Pengasidden delvis odlat område Halvfaran (=Mossen) gd Lugnåsäng slättmarken
  Pers sten gränsmärke Halvfaran Saknas Lyckebackaliden landsvägslid
  *Persstens röret gränsmärke Hanshult t Långa berget berg
  Prästahålet terräng Hanstorp lht Långabrona ställe
  Rammviken vik Hanstorp Saknas Långsjön damm
  *Rammviksudden udde Haramon f.d. kronopark Långängen äng
  Rävgravsbacken ängsbacke Haramon lht Låttaskytteln ställe
  Rönningsbacken terräng Hasselbacken lht Magnus backe lid
  Sankt Apollonias källa offerkälla Hasselbacken Saknas Mellanmossen mosse
  Sannaviken vik Haäng Saknas Mossen äng
  Sanne rör gränsmärke Hedagården eller Heden, se Siggagården Saknas Motorpabäcken bäck
  Sidländsfallet ägomark Hedhagen lht Movässlan källa
  Skepparebacken ängsbacke Hedhagen Saknas Movässlan Saknas
  Skrämkärren kärr Helledal lht, (mejeri) Muggebergsmon ås
  Skyttavilan terräng Holmen bebyggelse Myren, Stora kvarnstensbrott (nedlagt)
  Spilestensröret råmärke på sten Holmen gd Märrasprängavägen väg
  Spårebäcken bäck Holmen gd /Se Möhall udde
  Spårabäcken bäck Holmstorp lht Nolamossaviken vik
  *Spiludden udde Huggesmon lht Nolmossen mosse
  Stegelviken vik Huggesmon Saknas Nolmossen mosse
  Stegelvikskärret kärr Huggesmon lht Nolmossevägen skogsväg
  Storekult ägomark Huggesmon och Sandholmen lht Notängsbergen berg
  Stössmossen mosse Huggesmon beb. Nya Hultakull nedlagt kvarnstensbrott
  Surängen terräng Hulorna bebyggelse Ormaberget berg
  Sutaremossen mosse Hulorna gd Ormavägen väg
  Svaleholmen holme Hulet bebyggelse Padelviksliden lid
  *Svana bro bro Hultet gd Pers sten häradssten
  Svartviken vik Hultet gd /Se Petters mader sidd
  *Svartåmun åmynning Håga Saknas Pintorp kvarnstensbrott
  *Svartåmun åmynning Håkanstorp lht Pojkakull nedlagt kvarnstensbrott
  Svartåmun åmynning Håkanstorp Saknas Prästafallet skog
  *Svartåmun åmynning Hägnan t Prästahålet mosse
  Svartån å Hägnan Saknas Ramslyckan nedlagt kvarnstenbrott
  Svartån å Hälledal lht Ramslyckeliden landsvägslid
  Svartån bäck Hälledal Saknas Ramviken vik
  Svartån å Härshagen lht Ramängen Saknas
  *Svartåne rör gränsmärke Härseshagen Saknas Ramängsbergen berg
  *Svartå rör gränsmärke Hästhagen lht Ramängssvedjan ställe
  Sågareviken vik Hästhagen gd Roses Hygge plats
  Sällabäcken bäck Illfället Saknas Rydskull, el. Karpalaget kvarnstensbrott
  Söta källa källa Illfället Saknas Rymningskärret äng
  Tjuvugnen terräng Infället Saknas Rymningskärret äng
  Tjuvugnsberget berg Ilfället beb /Se Rävgravsbacken allmäningen
  Tobosten sten Intagan lht Röda Ledet ställe
  Trehörningsröret råmärke Intagan Saknas Röda liden lid
  *Trossbotten sjö /Se Johanstorp lht Röda liden backe
  Trossebosten sten /Se Johanstorp Saknas Rönns mosse mossmark
  Trossebodstenen fornlämning /Se Jon Arvidsgården bebyggelse Sandrydskärret äng
  Trossebosten häradssten /Se Jon Arvidsgården gd Sandrydsmosse äng
  Tränborgen fornlämning Jonstorp lht Sandsholmen sandås
  Vadsundet sund Jonstorp Saknas Sidländskärret äng
  Vadön, Lilla ö Jungsholmen lht Lidländsliden landsvägslid
  Vadön, Stora ö Jungsholmen Saknas Sidländsmoäng del av Kinneskogen
  Vadöns unge holme Jungslätt lht Sjögärdet gärde
  Vargaberget berg Jungsslätt Saknas Sjölaget kvarnstensbrott
  Vargagraven terräng? Kalvhagsmosse, se Brobyäng Saknas Sjörydjorna mark, f.d. t.
  Vargollsvik vik Kalvklippekärret lht Skedamon skogen
  Vedatorget skogsmark Karlsberg lht Skedamovägen väg
  Viknäsudde udde Karlslund hmd Skedamovägen, Stora väg
  Viknäsudde udde Karlslund Saknas Skepparebacken backe
  Viknäsudde udde Karlslund lht Skoskavsvägen väg
  *Vipängs bro bro Karlsro lht Skråmmkärren kärr
  *Wohls bro bro Kavelbromosse lht Skyttastenen sten
  Vristulven sjö /Se Kavelbron lht Skyttastigen skogsväg
  Vristulven sjö Kinneskolan skolhus skola Skyttavilan sten
  Vristulven sjö Korsgården bebyggelse Slättemossen mosse
  Vristulven sjö Korsgården gd Smedalaget nedlagt kvarnstensbrott
  Vristulven sjö Korsgården gd /Se Sorkamusen källa
  Vristulven sjö Korsgården, Nedre = Jon Arvidsgården Saknas Spelemokärr kärr
  Vristulven sjö Korstorp Saknas Spelemon plats (f.d. hus)
  Vristulven sjö Korsås lht Spelemosvedjan ställe
  Vristulven sjö Korsås Saknas Spårabäcken bäck
  Vristulven sjö Krigsmansgården bebyggelse Stomsdammsbäcken bäck
  Vristulven sjö Krigsmansgården gd Storebacke lid
  Vristulven sjö Kringelsbäck Saknas Storekull kvarnstensbrott
  Vristulven sjö Kringelsbäck, se Sidländshult Saknas Storemosse äng
  Vristulven sjö Krontorp lht Store Mosse mosse
  Vristulven sjö Krontorp lht /Se Svaleholmen holme
  Vristulven sjö Kulpetorp bebyggelse Svartviken vik
  Vristulven sjö Kulpetorp gd Svartån bäck
  Vristulven sjö Kungsbacken lht Sörkärret ställe
  Vristulven sjö Kusabron Saknas Sörmossen mosse
  Vristulven sjö Kusahagen Saknas Tislamarken Saknas
  Vristulven sjö /Se Kusebron med Likälle bebyggelse Tjuvugnen grotta
  Vristulven sjö /Se Kusebron gd Tjuvugnsberget berg
  Vristulven sjö /Se Kvarnhagen bebyggelse Tjuvugnsvägen väg
  Åmaderna terräng Kvarnkärret lht Toamossen mark
  Åmunsviken vik Kvarnkärret Saknas Torkhusliden lid
  Älghagebäcken bäck Kvarntorp lht Tranjutemossen mosse
  *Ängegata bro bro Kvarntorp Saknas Trossebosten häradssten
  Östermark ägomark Kyrkskolan skola Tränborgsbergen berg
  Överkällan ägomark Källeberg lht Utteröjan, Lilla ö
    Källeberg Saknas Utteröjan, Stora ö
    Källstorp, se 1 Spårhult Saknas Vadsundet sund
    Källstorp eller Spårhult bebyggelse Vadön, Lilla ö
    Källstorp el. Spårhult gd Vadön, Stora ö
    Källstorp Lilla lht Vadöns unge ö
    Källstorp, Lilla Saknas Varggraven varggrop
    Kärret lht Vargollsvik vik
    Kärret Saknas Vasskrogliden landsvägslid
    Laggen del av Lugnås /Se Vedtorget plats
    Larstorp hus Vingabacken skog
    Larstorp Saknas Vristulven sjö
    Ledet, se Rydsled Saknas Vägakällan källa
    Lidkälle beb. /Se Vägalaget nedlagt kvarnstensbrott
    Likälle, se 1 Kusabron Saknas Väster Balsen ställe
    Lillatorp lht Åmaderna mad
    Lillatorp Saknas Åmunsviken vik
    Lidkälle Saknas Årkultavägen väg
    Likälle, se Kusebron Saknas Århults äng ängsmark
    Lillebacken lht Åsagärdet gärde
    Lillebacken Saknas Älekärr äng
    Lindsdal lht Älergdsdammen damm
    Lindsdal Saknas Älergdskull kvarnstensbrott
    Lindskvarn beb. /Se Älghagebäcken bäck
    Lindåsen lht Ängskärret äng
    Lindåsen Saknas Örmemossen äng
    Lindåsen beb. /Se Österdrågen äng
    Linnebol hus Österdrågen äng
    Linnebol Saknas  
    Ljungsberg lht  
    Ljungsberg Saknas  
    Lugnet hus  
    Lugnås by  
    Lugnås by /Se  
    Lugnås Saknas  
    Lugnås Saknas  
    Lugnås kvarn Saknas  
    Lund Saknas  
    Lund lht  
    Lunneberg Saknas  
    Lusalaggen hus  
    Lusalaggen del av Lugnås /Se  
    Lyckebacken Saknas  
    Lövbacken Saknas  
    Lövbacken lht  
    Lövhult lht  
    Lövrödjan lht  
    Löfrödjan Saknas  
    Magnilund Saknas  
    Marieberg Saknas  
    Marielund lht  
    Magnilund lht  
    Mariedal lht  
    Mobacken lht  
    Moholm, Lilla lht  
    Moholm Saknas  
    Moholm Lilla Saknas  
    Mosse Store Saknas  
    Mosselund beb. /Se  
    Mossen gd /Se  
    Motorp bebyggelse  
    Motorp Saknas  
    Mon lht  
    Muggeberg bebyggelse  
    Myggeberg Saknas  
    Muggedansen lht  
    Myggedansen Saknas  
    Myran, Stora bebyggelse  
    Myran, Stora gd  
    Myran beb. /Se  
    Myrbacken lht  
    Myrbacken Saknas  
    Myrbacken lht  
    Myren Stora Saknas  
    Myrängen lht  
    Månstorp Saknas  
    Nolhagen Saknas  
    Nordlännet lht  
    Nordlännet Saknas  
    Nyberg lht  
    Nyberg Saknas  
    Nyberg Saknas  
    Nybygget lht  
    Nybygget Saknas  
    Nydal lht  
    Nydal Saknas  
    Nyhem lht  
    Nyhem Saknas  
    Nylund lht  
    Nylund Saknas  
    Nylund lht  
    Nylund bebyggelse  
    Nylund lht  
    Nyrud lht  
    Nyrud Saknas  
    Nyrödjan lht  
    Nyrödjan Saknas  
    Nyrtorp lht  
    Nytorp Saknas  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Oxhagen Saknas  
    Per Bengtsgården bebyggelse  
    Per Bengtsgården gd  
    Per Töresgården bebyggelse  
    Per Töresgården gd  
    Per Töresgården gd /Se  
    Persberg lht  
    Perberg Saknas  
    Perstorp lht  
    Perstorp Saknas  
    Port Artur lht  
    Prästgården Lille Saknas  
    Ramslyckan lht  
    Ramslyckan Saknas  
    Ramslåttan lht  
    Ramslåttan Saknas  
    Ramsängen lht  
    Ramängen Saknas  
    Rosenberg Saknas  
    Rosenborg lht  
    Rosenborg lht  
    Rosenlund ställe  
    Rosenlund lht  
    Rud Lilla Saknas  
    Rud Stora Saknas  
    Russels f.d. smedja  
    Ryd Lilla gd  
    Ryd eller Rud Lilla bebyggelse  
    Ryd Stora gd  
    Ryd, Stora gd /Se  
    Ryd eller Rud Stora bebyggelse  
    Ryda, se Östermarken Saknas  
    Rydjorna lht  
    Rydjorna Saknas  
    Rydjorna t.  
    Rydslan lht  
    Rydsled Saknas  
    Rydsled hus  
    Rydsängen lht  
    Rynningen lht  
    Rynningen Saknas  
    Rynningskärret lht  
    Rynningsmosse lht  
    Rynningsmosse Saknas  
    Ryssland (Rydsland?) Saknas  
    Rådbergska flickskola Saknas  
    Rödjan lht  
    Rönningen lht  
    Rösmanstorp Saknas  
    Rösmanstorp lht  
    Sandbacken Saknas  
    Sandbäcken lht  
    Sandbäcken Saknas  
    Sandbäcken lht  
    Sandhagen lht  
    Sandholmen Saknas  
    Sandrydjan hus  
    Sandrydjan lht  
    Sandrydskärr hus  
    Sandrydsmosse lht  
    Sandrydsmosse Saknas  
    Sandrödjan Saknas  
    Sandrödjan beb. /Se  
    Sandsholmen Saknas  
    Sandåsen lht  
    Sandåsen Saknas  
    Sannebo lht  
    Sannebo Saknas  
    Sannebo beb. /Se  
    Sidländet Lilla Saknas  
    Sidländet Stora Saknas  
    Sidländet Saknas  
    Sidländsfallet Saknas  
    Sidlännsfallet lht  
    Sidländshult och Kringelsbäck bebyggelse  
    Sidländshult gd  
    Sidländskärret t.  
    Sidländskärret torp  
    Sidländskärret Saknas  
    Sidlännet, Lilla bebyggelse  
    Sidlännet, Lilla gd  
    Sidlännet Stora bebyggelse  
    Sidlännet Stora gd  
    Siggagården bebyggelse  
    Siggagården gd  
    Siggebo hus  
    Siggebo Saknas  
    Sjöfallet hage  
    Sjöhulten försv. t  
    Sjömossarna Saknas  
    Sjömossarne äng  
    Sjörydjorna, se Sjömossarne Saknas  
    Sjötorp underjägareboställe  
    Sjötorp gd  
    Skattegården bebyggelse  
    Skattegården gd  
    Skogatorp Saknas  
    Skogatorp lht  
    Skogalund lht  
    Skogatorp beb.  
    Skogen lht  
    Skogen Saknas  
    Skogslund lht  
    Skogslund Saknas  
    Skogslund Saknas  
    Skogslund Saknas  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skolplanen, se 19 Lungås Saknas  
    Skräddaretorp gd  
    Skräddaretorp bebyggelse  
    Skräddaretorp, se 1 Tisslatorp Saknas  
    Slåttan t.  
    Slätsmossen Saknas  
    Slättmossen lht  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp Saknas  
    Sofielund lht  
    Sofielund Saknas  
    Sofielund lht  
    Soldatängen lht  
    Solhem lht  
    Spårhult, se Källstorp Saknas  
    Spårhult Saknas  
    Starketorp Saknas  
    Starketorp lht  
    Stenbacken försv. t.  
    Stenbacken Saknas  
    Stenbacken beb. /Se  
    Stengårdshult lht  
    Stengårdshult Saknas  
    Stensholmen Saknas  
    Stenshulorna lht  
    Stenhulorna Saknas  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp gd  
    Stenstorp lht  
    Stenåsen lht  
    Stenåsen Saknas  
    Stolan lht  
    Stommen gd  
    Stommen bebyggelse  
    Stomsfallet lht  
    Stomstorp Saknas  
    Storemosse t.  
    Stubbaslätten lht  
    Stubbeslätten Saknas  
    Surängen ställe  
    Sven Månstorp, Lilla och Lille Tislegården bebyggelse  
    Sven Månstorp, Lilla gd  
    Sven Månstorp Lilla eller Lilla Tisslegården Saknas  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp Saknas  
    Sörbylund lht  
    Sörhagen t.  
    Sörkärret lht  
    Sörkärret Saknas  
    Sörmossen gd  
    Sörmossen bebyggelse  
    Sörmossen Lille ställe  
    Sörmossen Lilla Saknas  
    Sörtorp lht  
    Sörtorp Saknas  
    Tislatorp Saknas  
    Tisslatorpet, se Skräddaretorp Saknas  
    Tislegården, Lilla bebyggelse  
    Tislegården Lilla gdr  
    Tisslatorp Saknas  
    Lilla Tisslegården, se 3 Månstorp Saknas  
    Tomten bebyggelse  
    Tomten gd  
    Torpelund bebyggelse  
    Torpelund gd  
    Torstorp beb. /Se  
    Trädskomarken lht  
    Träskomarken torp  
    Träskomarken t  
    Tån försv. t  
    Tån Saknas  
    Tån torp  
    Tån beb.  
    Ulriksberg lht  
    Valla lht  
    Valla Saknas  
    Vasskrogen förev. krog  
    Vasskrogen Saknas  
    Vasskrogsmon lht  
    Vilhelmsborg lht  
    Västermossen lht  
    Västermossen Saknas  
    Åsen lht  
    Åsen Saknas  
    Älerud Saknas  
    Äleryd gd  
    Äleryd bebyggelse  
    Äleryds kvarn riven kvarn  
    Älghagen bebyggelse  
    Älghagen gd  
    Ängakärret Saknas  
    Ängen lht  
    Ängen Saknas  
    Ängskärret lht  
    Örnamossen torp  
    Örnmossen t.  
    Österdrågen lht  
    Öterlund lht  
    Österlund Saknas  
    Österlund lht  
    Östermarken Saknas  
    Östermarken lht  
    Östermossen lht  
    Österäng Saknas  
    Österäng lht  
    Överkällan källa  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.