ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eks socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 79 Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 16
Ek sn /Se Almare bottnar ägomark Ek sn Dalen del av mad
Ek sn Almarefallet terräng? Vällingbukar inbyggarbeteckning Gatesliden lid
Ek sn? Anderstorp terräng Almare säteri Gråraliden lid
Ek sn Arbogarna ängar Björken gd Holtamossen mosse
Ek sn Bottnamossen mosse Botersten by Kvarnkärr kärrmark
Ek socken Brändeberg terräng Boterstena by Kvarnkärrsbäcken bäck
Ek sn Dalen ängsmark Ek säteri Kägelmon skog
Ek sn Dansarebacken terräng Ek gd Källeliden lid
Ek sn *Eks gehäg kronopark? Granen gd Källeskogen skog
Ek sn Eks mad, se Maden mad Jonsgården gd Lillsjön sjö
Ek sn Eks mader sankmark Knutstorp by Maden strandängar
Ek sn Eks sjö utvidgning av Tidan Knutstorp by Mon skog
Ek sn och by Ekssjön terräng Knutstorp Mellomgården Saknas Svarvstolsmossen mosse
Eech Saknas *Fjärdebäcks rör (Häradsstenen) gränssten Kröken mejeri Tidan å
Ek sn *Fjärdebäcksrör gränsmärke Käglan tp Vristulven sjö
Ek sn Hammarskogen skog Källan tp Öna kulle
Eek Saknas Harpekullen gränsmärke Liden, Lilla tp  
Ek sn Harpekullen höjd Likälle tp  
Ek sn Harpekulle höjd? Lillegården gd  
Ek sn Harpekulle höjd? Mellomgården gd  
Ek sn Hässjekärret kärr Mellomgården gd  
Ek sn Hästhagen beteshage Nilstorp gd  
Ek Saknas Hökamossen mosse Nolgårda gd  
Eks Saknas Jutabacken backe Nolgården gd  
Ek by o. sn /Se Jägartorpet ägomark Rud rusthåll  
Ek sn /Se Karpakärret kärr Rud gd  
Ek sn /Se *Klohall gränsmärke Rudet, Lilla tp  
Ek sn /Se Knutha-Majas ägor Rumperud gd  
Ek sn /Se Kräftån å Rumperud gd  
Bodastena, se Boterstena by Kräftån å Skogen, Store och Lille tp  
Boterstena by Kräftån å Skälle torp (förr)  
Bodastenom Saknas Kvarnkärr ägomark Sommarlyckan tp  
Boterstena by Kvarnkärrsbäcken bäck Storegården gd  
Boterstena by Käglan terräng Styrud rusthåll  
Ek by och socken Käglebacken backe Styrud gd  
Ek fideikommiss /Se Kärret kärr Sörgården gd  
Ek gods Ladkärret, Lilla, Stora sankmark Sörgården gd  
?Ek sn Ladukärret ägomark Tomta gd  
Ek pst Ladukärrfallet skogsområde Torestorp gd  
Ek hg Larstorp ägomark Torstorp Saknas  
Ek hg *Liakälla källa Vackerborg gd  
Ek gård *Lidakällan källa? Vackerborg gd  
Ek hg o. sn *Likälle källa Öna hus  
Ek hg *Liljesjösten gränsmärke Öna gd  
Ek by Maden mad    
Ek by *Massatorps rör gränsmärke    
Ek gd o. sn Mellomagärdet gärde    
Ek hg Mon terräng    
?Ek sätesgård /Se *Mossatorps rör gränsmärke    
?Ek sätesgård Märkeberget berg    
Ek Saknas Märkebergsröret råmärke    
Ek hg *Märkebergsten gränsmärke    
Ek fdkm? *Märkebergsröret el. Trehörningsröret gränsmärke    
Ek hg Nordmossen ägomark    
?Ek hg Paradiset ägomark    
Ek Saknas Rydjan terräng    
Ek fideikommiss Råmärkesstenen gränsmärke    
Ek, Stora hg Rödjan terräng    
Ek Storegården gd /Se Sandlyckan åkerlycka    
Ek, St. gods /Se Skälle terräng    
Rud by Sommarlyckan äng    
Rud gd Spångängen »utäng»    
Rud by Styrud triangelpunkt    
Stommen säteri Svedjan skogsområde    
Torstorp gd Svenstorp ägomark    
  Sågen terräng    
  Testadamm sjö    
  Tidan älv    
  Tidan å    
  Tjärbacken backe    
  Torstorp terräng    
  Torstorpsskogen skog    
  Trehörningen sten, råmärke    
  Tuvet äng    
  Ugglehagen hage    
  Vallbrotten skiften    
  Vallbrottet åkerlycka    
  Vickerågen ägomark    
  Öna terräng    

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.