ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekby socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 31
Ekby sn Göstarebacken ängsmark? Ekby sn Amboten betesmark (nu delvis bebyggd)
Ekby sn Göstarebacken terräng Bönebukar inbyggarbeteckning Byns tå Saknas
Ekby sn /Se Hjorthagen ägomark Bönehasar, se Bönebukar inbyggarbeteckning Ekhagen hage
Ekby sn *Hästekälla gränsmärke Ribbinga knapar inbyggarbeteckning Gathagen hage
Ekby sn Högsmossen mosse Ambota gd Hofmans-kålgården gärde
Ekby sn /Se Klyftamon sank mark Backetomten gd Högmossen (Högsm.) mosse
Ekby sn Kvarnabäcken bäck Backetomten gd Korvahygget plats
Ekby sn Kvarnabäcken bäck Bengt Larsgård Saknas Kärret våt mark
Ekby sn Lillesjön sjö Bertilsgården gd Långemossen mosse
Eekby Saknas Lillesjön sjö Björsgården gd Mellangata väg
Ekby sn Lillesjön sjö Björsgården gd Oxhagaberget berg
Ekby sn Långmossen mosse Eggby by Rinnaren tillflöde
Egby Saknas Oxhagaberget berg Ekby by Rovelyckan gärde
Ekby sn *Pileströmmen å Erik Jonsgården gd Rävaberget berg
Ekby sn Råmärkesstenen gränsmärke Gården gd Siggastall mosse
?Ekby sn Råmärkesstenen runsten /Se Hovmansgården gd Sigga stall kärr
?Ekby sn Siggastall sank mark Hofmansgården gd Skammagärdet gärde
Eggebys Saknas Skammagärdet ägomark Johannesgård Saknas Skogagatan väg
Ekby sn /Se Skiljebäck bäck /Se Knapegården gd Småmossen mosse
Ekby sn /Se Slättemossen mosse Lillegården gd Sorgåkrarna åkrar
Ekby sn /Se Storeflon terräng Millomgården gd Sorgåkrarna åkrar
Ekby by Tidan å Mon gd Stenagärdet gärde
Ekby sn? Transbosten gränsmärke Nolgården gd Stenahygget platts
Ekby by o. sn Trindmossen mosse Nolgården gd Svält-ut-henne tomt
Ekby by o. sn Trossebrosten gränsmärke Nolgården gd Storeflon vattendamm
Ekby tingställe Vadholmen holme Nolgården gd Sörgårds-kålgården gärde
Ekby by o. sn Vargamossen ägomark Nolskog gd Vargamossen mosse
Ribbenås by Ölebäcken bäck Noltomten gd Vristulven sjö
Ribbenås Saknas Ölebäcken bäck Noltomten gd Ygglaremossen mosse
Ribbenäs Saknas   Nykvarn gd Ölarn bäck
Ribbenås by   Pellagården gd Österflaget gärde (åker)
Ribbenås by   Per Eriksgården gd  
Ribbenås Saknas /Se   Per Persgården gd  
Vallby by   Radbyn gårdar  
Vallby by   Rankabacken gd  
Valby Saknas   Ravelsgård gd  
Vallby by   Ribbenås by  
Vallby Saknas   Ribbenås by  
Vallby by   Sven Bengtsgården gd  
Vallby by   Sörgården gd  
Vallby by   Sörgården gd  
?Vallby by   Sörgården gd  
    Sörtomten gd  
    Tomten gd  
    Vallby by  
    Vallby by  
    Vestergården gd  
    Västergården gd  
    Väbjörnsgården gd  
    Åstabrona gd  
    Östergården gd  
    Östergården gd  
    Östertomten gd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.