ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Utby socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 18
Utby sn /Se Bromyr myr Utby sn /Se Bengts båthamn vik
Upby, se Utby sn Högsmossen mosse Ambjörnsgården annat namn på Erik Larsgården Jula Bäckamunnen bäckutflöde
Utby sn Imsen, se Ymsen sjö Anders Jonsgården gd Djupa hålet »hölj» el. fördjupning
Utby sn? Imsen, se Ymsen sjö Bergatorp förpantningshemman Dyhålet »hölj» el. fördjupning
Utby socken Imsen, se Ymsen sjö Beten avsö. Gäddetuvan, Stora o. Lilla grund
Utby sn Imsen, se Ymsen sjö Björkenäs gd Högmossen mosse
Utby socken Jula mosse mosse Bromyr gd Julalandet del av strand
Utby sn Kokeligrav sänka? Ebbetorp gd Jula mosse mosse
Utby sn Kättilsön ö Ebbetorp, Lilla gd Kokeligrav (el.Kuckeli-?) fördjupning
Utby sn Madlyckan ägomark Ebbetorp bebyggelse Malmbacka skogsmark
Utby sn Malmbacka terräng Erik Larsgården gd Malmen skog eller väg
Wby = Utby sn Mossbron brobank? Frugården gd Missunnan nyodling
Utby sn Tackholmen holme »Granhammar» obebygd tomt Mossbron väg
Utby sn Utby slättemad sankmark Helgesgård gd, annat namn på Lars Siggesgården Naten grund
Utby sn Ymsen insjö Helgesgård bebyggelse Ullen grund
Vbby Saknas Ymsen sjö Johansgården gd Ymsen sjö
Utby sn Ymsen sjö Jon Jons Enkasgården gd Ölar(e)n bäck
Utby sn Ymsen sjö Jula säteri Örlan bäck
Utby sn Ymsen sjö Jula bebyggelse  
(Ubby) Utby sn Ymsen sjö Jula bebyggelse  
Utby sn /Se Ymsen sjö Julaholm gd  
Utby sn /Se Ymsen sjö Julbotorp gd  
Ebbetorp, se Äbbetorp gd Ymsen sjö Keltilsön gd  
Ebbetorp hg Ymsen sjö Kolabotten gd  
*Gestrike by el. gd Ymsen sjö Kälsöna, se 1 Kättilsöna Saknas  
*Gestrike Saknas Ymsen sjö /Se Kättilsöna bebyggelse  
*Gestrike Saknas /Se Ölebäcken bäck Laggaregården gd  
Hallaborum Saknas   Lars Siggesgården gård  
Jula by   Lyckan del av Jon Jons Enkasgården  
Jula herrgård   Munkebo, Stora o. Lilla gårdar  
Jula Saknas   Nils Olofsgården annat namn på Anders Jonsgården Utby  
Jula by   Nolgården gd  
Hiwla Saknas   Olof Jonsgården gd  
Jula hg   Olof Jonsgården gd  
Jula by   Per Arvidsgården gd  
Jula by   Per Olofsgården gd  
Jula samh. /Se   Rogkullen gd  
Kettilsön by   Råkullen bebyggelse  
Munkebo by   Sjöborg avsöndring  
Munkebo by   Sjötorp lgt  
Utby by   Sjövik hus  
Utby sn   Skallen f.d. namn på Björkenäs  
Utby by   Skolhusplatsen, se 15 Utby Saknas  
Utby kyrkby   Skomakaregården gd  
Vbyby = Utby by   Smedstorp hemmansdel  
Utby by   Spittaln gård  
Utby by   Sörtorp bebyggelse  
Utbys Saknas   Torvströfabriken, se 4 Ebbetorp Saknas  
Utby by /Se   Utby by  
Äbbetorp gård   Utby bebyggelse  
Äbbetorp by   Utby bebyggelse  
Ebbetorp hg   Ymsjöholm gd  
Ebbetorp hg   Östergården gd  
Ebbetorp hg      
Ebbatorp Saknas      
Ebbetorp säteri      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.