ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tidavads socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 44
Tidavad sn Flinken ägomark Tidavad sn Aleholmen holme
Tidavad (Tiavad) sn Hjortamossen mosse Tidavad sn Baggedörravägen väg
Tidavad sn Kopinaudden udde Almedal lht Frölundaskogen skog
Tidavad sn Kringlamossen mosse Blackgården bebyggelse Fårahinkan beteshage
Tidavad sn Kräftån å Broholm lht Grindsholmen försv. holme
Tidavad sn Kräftängen ägomark Brotorp bebyggelse Hinkan, se Fårahinkan beteshage
Tidavad sn Kungahallen fornlämning Brotorp bebyggelse Hästhagen mark
Tidavad sn Kvillerna beteshage /Se Brotorp Kockagården bebyggelse Knapers korsväg vägskäl
Tidavad sn Lindöra sank mark Brotorp Nolgården bebyggelse Kopineudden udde
Tidavad sn Mossängen ägomark Brotorp Sven Börjesgården eller Klockaregården bebyggelse Kräftan å
Tidavad sn Sparreslyckan terräng Bränningen, se Sven Hermansgården Saknas Kyrkeberget berg
Tidavad sn /Se Sparresudden udde Bränningstorp lht Kyrkestigen stig
Tidavad sn /Se Sparresviken vik Bygården, = 1 Frölunda Mellomgården Saknas Lillön kulle
Tidavad sn /Se Sparresön ö Bäckedalen avs. Logbotten vik
Tidavad sn /Se Svartån å Bäckedalen lht Länsmon kulle
Tidavad sn /Se Tidan å Eriksdal lht Mad marker
Tidavad sn /Se Tiavads Saknas Finnagården bebyggelse Mossen, se Tidavads mosse Saknas
Tjåva Saknas /Se Tiavadmosse mosse Fogdegården, se Hule- eller Fogdegården Saknas Mossängen marker
*Backegård gård Tidavadåsen terräng Fridhem lht Ormabacken allmänning
Backgården g. Tidavads ö terräng Frugården bebyggelse Oxhagen mark
*Broholm Saknas Trehörningen sjö Frälsegården bebyggelse Oxhagen mark
[Broholm] kvarn? Uddavadsviken vik Frölunda by Påkabäcken bäck
Brotorp by Uddavadsön ö Frölunda bebyggelse Ralta hallor hällar
Brotorp by Vristulven sjö /Se Gustavsberg lht Rötemossehals mark
*Brotorps kvarn Saknas Vristulven sjö Harslätten hmd Siris sten sten
Bugården gd Vristulven sjö Hulegåden eller Fogdegården bebyggelse Skiljebäck bäck
Bygget (?) Saknas Vristulven sjö Hästhagen hmdr Sparresviken vik
*Eka Saknas Vristulven sjö Höglunda lht Stenbergsflon damm
*Eeka jordlott Vristulven sjö Jennylund lht Storön ö
Frölunda by Vristulven sjö Johannelund lht Svartebäcken bäck
Frölunda by Vristulven sjö Karlslund lht Tidan å
Frölunda by Vristulven sjö Klockaregården, se 12 Brotorp Sven Börjes el. Kloc Saknas Tidavads broar broar
Frölunda by Vristulven sjö Klyftamon del av skog Tidavadaskogen skog
Frölunda by Vristulven sjö Kockagården = 12 Brotorp Saknas Tidavads mosse mossmarker
Frölunda by Vristulven sjö Kvarnekulla hmdr Tidavadåsen ås
Frölunda by Vristulven sjö /Se Kvillerna f.d. hus, nu beteshage Torra hygget plats
Frölunda by /Se Vristulven sjö Källstorp lht Tranviken f.d. hus, nu beteshage och odling
Frölunda by /Se Västertrakterna terräng Lindhult avs. Uddavadet bäck
Frölunda by /Se Ölebäcken bäck Lugnet lht Uddavadet vik
Frölunda by /Se Östertrakterna terräng Lugnet Lilla lht Västertrakterna skog
Harslätten hmd /Se   Länsmansbostället, se 11 Tidevad Saknas Vattnet allmänning
Stommen gd   Madtegen lht Åsen ås
Tidavad by   Mariedal lht Ölan eller Ölebäcken bäck
Tidavad by   Marielund lht Östertrakterna skog
Tidavad by   Marielund lht  
Tidavad sn /Se   Mellomgården bebyggelse  
Tidavad by   Myren hmd  
Tidavad by   Måns Olofsgården eller Olof Håkansgården bebyggelse  
Tidavad by   Nolgården, se 10 Brotorp Nolgården Saknas  
Tidavad by   Nolgården bebyggelse  
Tidavad by   Nolkvarn, se 13 Tidavad Saknas  
Tidavad by   Nyborg lht  
Tidavad by   Nydal lht  
Tidavad by   Nykvarn lht  
Tidavad by   Nylund lht  
Tived sn   Nytorp lht  
Tidavad by   Olof Håkansgården, se Måns Olofsgården Saknas  
Tidavad by   Rönningen lht  
(?) Tidavad sn   Skrivaregården, se 7 Tidevad Finnagården Saknas  
Tidavad by   Skrivaregården annat namn på Tidavad  
Tidavad by   Slätten lht  
Tidavad by   Slättäng bebyggelse  
Tidavad by   Sofiero lht  
Tidavad vadställe, by, sn /Se   Sparres öde ställe  
*Tidavads kvarn Saknas   Sjukatorp t.  
    Stommen bebyggelse  
    Sven Börjesgården bebyggelse  
    Sven Hermansgården eller Bränningen bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörkvarn, se 14 Tidevad Saknas  
    Sörtorp torp  
    Tidavad by  
    Tidavad bebyggelse  
    Tidavad Sörgården bebyggelse  
    Tidavad Fogdegården bebyggelse  
    Tidavad Blackgården bebyggelse  
    Tidavad Bränningen bebyggelse  
    Tidavad Frälsegården bebyggelse  
    Tidavad bebyggelse  
    Tidavad Stommen bebyggelse  
    Tidavad Frugården bebyggelse  
    Tidavad Norrkvarn bebyggelse  
    Tidevad, Norrkvarn tullkvarn  
    Tidavad Sörkvarn bebyggelse  
    Tidavad kvarntomt  
    Tidavad bebyggelse  
    Tidavad jordlägenhet  
    Tidavad jordlägenhet  
    Tidalund lht  
    Tranviken lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.