ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sveneby socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 40 Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 12
Svenneby socken Bastebacken ägomark Svenneby sn Bastebacken höjd
Svenneby sn Dalen ägomark Svenneby sn Berget berg
Svenneby sn /Se Ekebacken ängsmark? Annelund lht Dalen åkermarker
Sveneby sn Gatan ägomark Björkelund hmd Ekebacken höjd
Svenneby sn Höjentorp terräng Björkliden arrendatorsbostad Karlstorpabäcken bäck
Svenneby sn Ljungåsa ås ås Björstorp gård Ljungåsa ås ås
Svenneby sn Lövås ås? Gatan hmd Mossavägen väg
Svenneby sn Mostorp terräng Gissbo arbetarbostad Rudshuvud mark
Sveneby sn Odensjön, se Östen sjö Grindstugan stuga, f. torp Rådshuvudet höjd, förr boplats
Sveneby sn Odensjön, se Östen sjö Gustavsberg lht Råttäng åker
Sveneby sn Onnen, se Östen sjö Gärpås Saknas Värdshusbacken höjd
Sveneby sn Osten, se Östen sjö Hagalund lht Östen sjö
Svenneby sn Oxhagen terräng Hageby gård  
Sveneby by och sn /Se Solstenen sten? Höjentorp nu obebott torp  
Sveneby sn /Se Stenhuset ägomark? Karlshage torp  
Sveneby sn /Se Tidan å Karlstorp gård  
Sveneby sn /Se Värdshusbacken ängsmark? Knopphult eller Liden gård  
Hageby herrgård Ölebäcken bäck Knopphult bebyggelse  
Hageby hg Östen sjö Krytz gård  
Hageby gd Östen sjö Kryts bebyggelse  
Hageby hg Östen sjö Krytstorp f.d. torp  
Hageby g. Östen sjö Liden gård  
Hageby hg Östen sjö Liden, se 1 Knopphult Saknas  
?Hageby hg Östen sjö Ljungås gård  
Hageby hg Östen sjö Lövås Saknas  
Hageby säteri Östen sjö Mostorp nu obeb. torp  
Hageby hg Östen sjö Mulås, se Lövås Saknas  
Hageby herrg.   Nybygget torp  
*Kalfthorp Saknas   Nylund lht  
?Karlstorp gd   Olstorp lht  
?Karlsthorp gd   Perstorp lht  
?Karlstorp gård   Rådshuvudet Saknas  
?Ljungås gård   Rökeboda bebyggelse  
Siggetorp by   Rökebodan gård, nu obebyggd  
Siggetorp by   Siggetorp gård  
Stommen f.d. gd   Skogen torp  
?Svenneby by och sn   Slängom arbetarbostad  
Svenneby socken   Smatterås torp  
Svenneby gods /Se   Snickaretorp torp  
Svenneby by   Solbacka gård (nu arbetarbostad)  
    Solhem lht  
    Stengårdshult lht  
    Stenhuset f.d. torp  
    Stenkullen torp  
    Stensgård lhter  
    Sunnerkällan Sunnkällan gård  
    Svenneby gård  
    Världen Väla f.d. torp  
    Åsen torp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.