ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjälstads socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 22
Hjälstad sn Hjälstadbäcken bäck Hjälstad socken och by Saknas Saknas
Hjälstad sn *Hjälstad mad Saknas Adolfsberg lht Bengta lid lid
Hjälstad sn Hjälstamad Saknas Agnesberg lht, f.d. husarbost. Bergelabacken lid
Hjälstad sn Kölnebacken backe Almaretorp (Almatorp) gård Björnebacken, se Rävabacken Saknas
Hjälstad sn /Se Maden ägomark Alstad hmd Flätorna slättmarker
Hjälstad sn Mogatan terräng Andersberg hmd Hjälstadbäcken bäck
Hjälstad sn Mogateskogen skog Annedal hmd Hjälstad korsväg vägskäl
Hjälstad sn Nordhagen terräng Augastberg lht, mejeri Kölnebacken kulle
Hjälstad sn Ormsængh Saknas Backen Saknas Larsagårdsvägen väg
Hjällstada sn *Omrsäng äng /Se Bappus Saknas Lunnaberg berg
Hjälstad sn Segerkullen kulle Berget hus Lunnahall berg
Hjälstad sn Skrähall klippa? Berghem lht Mogateskogen skog
Hjälstad sn Slätten ägomark Bernhardsro lht Mogatevägen, se Mogateskogen Saknas
Hjälstad sn Snattebo terräng Björklunda lht Rävabacken höjd
Hjälstad sn Stordiket bäck Brunnsbo torp Skrähall höjd
Hjälstad sn Trelena ägomark Bäckafors Saknas Smedby grindar landsvägs- och jvgs-korsning
Hjälstad sn Vallhall terräng Bäckalund lht, f. sold.bost. Snattebo hag- och betesmark
Hjälstad sn Vinkelhög terräng Bäcken lht Stordiket kanal
Hjälstad sn   Bäcken lht Trelena (Treleden) del av väg
Hjälstad sn   Dungen hus Vallavägen väg
Hjälstad sn   Ekensberg lht Valhall hälsokälla
Hjälstad sn   Enerödjan hmd Vinkelhög berg (påskeldsberg)
Hjälstad sn   Eriksberg lht  
Hjälstad sn   Eriksdal lht, f.d. husarbost.  
Hiellistadha Saknas   Eriksdal lht  
Hjälstad sn   Fredriksberg lht  
Hjälstad sn   Fredriksberg lht  
Hjälstad sn   Fredriksberg lht  
Hjälstad sn   Fredriksberg hmd  
Hjälstad sn   Fredslund lht  
Hjälstad sn   Fribergstorp lht  
Hjälstad sn   Fridhem lht  
Hjälstad sn /Se   Fridhem lht  
Hjälstad sn /Se   Fridhem lht  
Hjälstad sn /Se   Frälsegården, se 4 Lars Månsgården Saknas  
Hjälstad Saknas   Frälsegården gård  
Hageby äng   Furuhäll lht  
Hjälstad by o. sn   Gillberga lht  
Hjälstad herrgård, socken   Gnet, Lilla gård  
Hjälstad herrgård, socken   Gnet (Stora) gård  
Hjälstad hg   Gustavsberg lht  
Hjälstad Saknas   Gustavsberg, se Håkanslund Saknas  
?Hjälstad hg   Hagalund hus  
Hjälstad by   Hagalund lht  
Hjälstad by   Hageby lht  
Hjälstad by   Henriksdal hmd  
?Hjälstad by o. sn   Hjälstaberg hmd  
Hjälstad herrg. o. sn   Hjälstamad äng  
Hjälstad sn /Se   Håkansgården gård  
*Kristiernæ thorp gd   Håkanslund lht  
*Kristernæ thorp Saknas   Håkanslund lht  
Lusa gd   Högtomten lht  
Lusa gård   Johannelund lht  
*Ormsang Saknas   Johannesberg hus  
*Ormsæng Saknas   Junkragården gård  
*Ormsæng Saknas /Se   Karlsberg hmd  
»rødløsa», se Rölsa by   Karlsberg stuga  
?Rölsa by   Karlslund hmdelar  
Rölsa by   Karlslund lht  
Rölsa by   Karlsro hmd  
Rölsa by   Klockarebolet, se Klockaretorp Saknas  
Rölsa gd   Klockarejorden el. Kyrkojorden jord  
Rölsa by   Klockaretorp torp  
Rölsa gdar /Se   Klockaretorp hmd  
Rölsa by /Se   Klockar(e)torp lht  
Sme(d)by gdr   Kullaberg lht  
?Smeby by   Källedal lht, f.d. sold.torp  
?Smedby by   Lars Månsgården gård  
?Smeby by /Se   Larsagården, se Per Larsgården Saknas  
?Smeby by   Lassagården Saknas  
?Smedby by   Liden hus  
?Smeby by   Lindesberg lht  
Smeby by   Lusa (Lusen) gård  
Smeby by   Lyckhem lht  
?Smedby gdar   Långåsen hemmansdelar  
Smedby by   Långåsen lht  
Smedby Saknas   Marieberg lht  
Smedby by   Marieberg lht  
Smedby by   Mogatan odlad bit  
Smedby by   Musiken organistboställe, lht  
Smedby by   Nolgården gård  
Smedby by   Nolgården gård  
Smedby by   Nolgården gård  
?»smidiuby» by /Se   Nolängen lht  
Torp gd:ar   Nordhagen lht  
Torp by   Nordhem lht  
Torp by   Norrby lht  
Torp by   Nygård hmd  
    Per Andersgården gård  
    Per Larsgården gård  
    Per Månsgården gård  
    Persberg, se Röda krogen Saknas  
    Prästebolet, se Prästgården Saknas  
    Prästgården gård  
    Rappetorp lht  
    Rosenberg lht  
    Rosenberg lht  
    Rosendal lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund hmd  
    Rosenlund hmd, f.d. sold.-torp  
    Röda krogen lht  
    Rölsa Saknas  
    Rölsa by  
    Skogatorp lht  
    Skogatorp lht  
    Skogen lht  
    Skoghall hmd  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan, Lilla lht  
    Skräddaretorp hmd  
    Slaskås, se Skogen Saknas  
    Slätten hus  
    Smeby by  
    Smeby Saknas  
    Smeby Saknas  
    Smeby backe Saknas  
    Smebydal lht  
    Smedbybacke Saknas  
    Smedlyckan lht  
    Smedstorp hus  
    Stenbergsro lht  
    Stensberg lht  
    Stensborg lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Styrleborg lht  
    Sveaborg hmd  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Tallbacken hmd  
    Tallbo lht  
    Toffelbacken gård  
    Tomten gård  
    Torp gård  
    Torpemad lht  
    Torpemad Saknas  
    Torsberg lht  
    Torslund lht, f.d. sold.torp  
    Valla grindar hållplats  
    Vattutorp Saknas  
    Vihelmsro lht  
    Åkersberg lht  
    Åkersberg hmd  
    Östergården gård  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.