ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vads socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 9
Vad sn Askeberga stensättning /Se Askeberga gård Hallavadet bergklint
Vad sn *Askubäck bäck Bergatorp lht Haragårdsbackarna höjder
Vad sn Degerön terräng Berghem lht Sikabron bro
Vad sn Haragårdsbackarna område med fornlämningar /Se Berglunda gårdar Sikabäcken bäck
Vad sn Kungsgärdet naturnamn /Se Berglunda bebyggelse Skeppsbrobäcken bäck
Vad socken Lötabäcken bäck Bbjärlunda, se Berglunda Saknas Skeppsbron bro
Vad sn Ranstena stensättning /Se Bjärlunda Lillegården, se 3 Berglunda Saknas Storegärdet gärden
Vad sn /Se »Sigtunerne» lämningar efter gd /Se Bjärlunda Storegården, se 2 Berglunda Saknas Svarta bron bro
Vad sn Sikabäcken bäck Charlottendal lht Vadbron stenbro
Vad socken Skeppsbrobäcken bäck Eksberg lht  
Vad sn Spängabäcken bäck Enås lht  
Vad by Storegärdet ägomark Eriksdal hmd  
Vad sn Tidan å Fridhem torp  
Vad sn Uddabäcken bäck Gustavsberg lht  
Vad sn   Haragården gård  
Vad sn   Helgedomen lht  
Vad sn   Häljatorp gård  
Vad sn   Höjen statbyggnad  
Vad sn   Kronotomten Saknas  
Vad sn   Kullen hmd  
Vad sn   Larstorp lht  
Vad sn   Lillegården gård  
Vad sn /Se   Lillegården gård  
Vad sn /Se   Linneberg lht  
Vad sn /Se   Lunnetomten lht  
Vad sn /Se   Mosslyckan lht  
Askeberga by   Ninevik villa  
Askeberga by   Nolgården gård  
Askeberga by   Olovsgården gård  
Askeberga by   Ranstena hemmansdelar  
Askeberga by   Runstorp lht, f.d. sold.torp  
Askeberga by /Se   Rättaregården gård  
Askeberga by /Se   Skogshyddan lht  
»Askubæk» tingsplats /Se   Skogslund lht  
Helga kors sockenkyrka   Stommen gård  
Höjen statbyggnad   Storegården gård  
Rättaregården gd /Se   Storegården gård  
»Sigtunerne» lämningar efter by /Se   Sträte gård  
»Sigtunerne» gårdslämningar /Se   Svennebo lht  
Sigtunerne beb.-namn /Se   Sörgården gård  
*siktuna holm gd /Se   Sörtorp lht  
Stommen gd   Torstorp lht  
Strätet by   Vad sn och by  
*Vad gammalt kronogods, möjl. nuv. hg /Se   Vaholm säterigård  
Vad f. kungsgård och öd (trol. nuv. hg)   Valand lht  
*Vad kungsgård, möjl. hg      
Vad m      
?Vaholm hg /Se      
Vad gd, sn      
Vad by      
[Vad] = Vaholm? Saknas /Se      
Vad by      
Vad by och sn      
Vad ?kyrkby, förr tingsställe /Se      
Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad f. kungsgård och öd (trol. nuv. hg)      
Vad kungsgård o. sn /Se      
Vaþ = Vaholm? kungsgård /Se      
Vad f.d. kungsgård /Se      
Vad, se Vaholm herregd      
»wadzby», se Vad sn      
Vaholm gd /Se      
Vaholm gård /Se      
Vaholm gård /Se      
Vaholm? kungsgård /Se      
Vaholm herregd /Se      
Vaholm säteri /Se      
Vads bo distrikt      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.