ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ekeskogs socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 86 Bebyggelsenamn : 225 Naturnamn : 81
Ekeskog socken Baggebo ägomark Ekeskog sn Alekullen gärde
Ekeskog sn /Se Blecka terräng Ekeskog socken Bergkanalen del av kanal
Ekeskog sn Blombacken backe Anderstorp Saknas Bollekullen kulle
Ekeskog sn Blomsterhult terräng Anderstorp lht Bredhall metsten
Ekeskog sn Bredhall berghäll Backalyckes försv. lht Bränningen gärde
Ekeskog sn Bredhall berghäll Björkhem lht Bäckabron landsvägsbro
Ekeskog sn Bredhall berghäll Björkelund Saknas Dampekärr skog och mosse
Ekeskog sn Digre, se Stormossen mosse Björklund lht Danieladälden slänt
Ekeskog sn Dreven terräng Blombacken Saknas Diktalb passage
Ekeskog sn Dygry Måsse, se Stormossen Saknas Blombacken lht Dreven allmänning
Ekeskog Saknas Ekholmarna holmar Blomsterhult lht Ekabacken kulle
Ekeskog sn Ekholmarna holmar Bollemossen lht Ekholmarna holmar
Ekeskog sn Fallen terräng Brobacka annat namn på Wräkefors Enoks hål vik
Ekeskog sn Fiskeskär strandområde Brunnstorp Saknas Flyna del av Slåttamossarna
Ekeskog by & sn Fjällbacken terräng Brånstorp bebyggelse Fåfängan mark
Ekeskog sn /Se Flyna ägomark Byn, se 1-4 Ekeskog Saknas Gategården väg
Ekeskog by o. sn Flyviken vik Drevarns lht Grekabacken backe
Ekeskog by o. sn Fåfängan terräng Ekagården Saknas Grekakärret kärr
Ekeskog sn /Se Grekabacken backe Ekagården bebyggelse Gråtarn gärde
Ekeskog by Gårdsmossen ägomark Ekelund Saknas Gubbahålet gärdsgårdsled
Gäddenäs gd Gäddebäcken bäck Ekeslätten Saknas Gäddebäcken bäck, snart igengrodd
Gäddenäs by Gäddhemmet terräng Eketorp lht Hallaberget berg
Gäddenäs gård Gärdet ängsmark? Ekeskog by Hallakullen gärde
Gäddenäs gd Göta kanal kanal Ekeslätten lht Hallaviken vik
Gäddenäs gd Hallaviken vik Eketomten lht Herrgårdsängen skog
Gäddenäs Saknas Haregapet råmärke Ekåsen Saknas Hjortamossen torvmosse
Gäddenäs gd Hjortaskogen skog Falla Saknas Hjortaskogen skogsdunge
Gäddenäs gd /Se Hoxa terräng Fallabacken hmdr Holmslätterna, se 1 Spjutåsen Saknas
Jordstorp by Hoxåsen terräng Fallen lhtr Hultaråsen rås
Mockeltorp by Höäng äng Flobacken Saknas Kattemossen mosse
Rya Nolgården gd Jordstorpsbäcken bäck Flobacken lht Klämmebäcken bäck
Stommen gd Jostorpa veke råmärke Fyren fyr Klämmeviken vik
?Sörboda gdar Kasuben ägomark? Fältet Saknas Kuraberget berg
?Sörboda by Kattemossen sank mark Grekes öde hus Kvarnstigen skog
  Klåvsten råmärke Gårdsmossen lht Kyrkekällan källa
  Klåvsten råmärke Gäddenäs by Källarekullen gärde
  Klämman terräng Gäddenäs, Lilla Saknas Käringamossen mosse
  Knektängen ägomark Gäddenästorp Saknas Landhöjden flaggvakt
  Kojemossen mosse Gäddenäs eller Gäddenästorp bebyggelse Lilludden udde
  Kojemossen mosse Gäddenäs, Lilla bebyggelse Lindhamn vik
  Krusängen ägomark Gäddenästorp, se 1 Gäddenäs Saknas Lindholmen holme
  Kvarnstigen terräng Gäddenästorp Saknas Lågkakemon ås
  Lilludden grund Gäddenästorp Saknas Långe åkern gärde
  Linan terräng Gäddhem Saknas Långholmen holme
  Långaviken vik Gäddhem lht Majas i granen kulle
  Murare-Perabäcken bäck Gästgivarns hmd Mon ås
  Mörkholmen udde Hagelund Saknas Murare-Pera-bäcken bäck
  Nolgärdet terräng Hagalund lht Mörkholmen holme
  Nordlyckan ägomark Hagåsen lht Nabben udde
  Näset udde Hagåshagen lht Näset udde
  Peramossen mosse Hallan Saknas Pälsagärdet gärde
  Sandhamnsbacken backe Hallan eller Marinhall bebyggelse Rickholmen holme
  Sandudden udde Hallan Lilla, se Johannelund lht Rovekullen gärde
  *Sandåsudden udde Hallen Saknas Ryängen gärde
  Sigurdsmossen sank mark Halmslätterna, se Spjutåsen Saknas Sandhamn vik
  Slåttamossen mosse Hattorp Saknas Sandudden udde
  Spikholmen terräng Hattorp lht Sidgårdsmossen mosse
  Spikholmsråsen terräng Henrikstorp Saknas Sjökullen gärde
  Spjutetuvan sten, råmärke Henrikstorp lht Skogskullen gärde
  Stommen ägomark Herrängen (Hindrikstorp) torp Skogslyckan gärde
  Stormossen mosse Herrängen, Lilla gård Slåttamossarna mossar
  Stormossen mosse Herrängen, se 1 tomtåsen och Henrikstorp Saknas Smikullen gärde
  Stormossen mosse Herrängen, Stora Saknas Store bäcken bäck
  Stormossen mosse Herrängen, Stora gård Storegårdsbäcken bäck
  Stormossen sank mark Hendrikstorp, se Herrängen och Hendrikstorp Saknas Storflon damm
  Storudden udde Hjorthagen lht Storudden udde
  Stubbetorp, Lilla terräng Hjorthagen Saknas Sörviken vik
  Södergårdsholmen holme Hogsan Saknas Torvmossen mosse
  *Sörboda udde udde Hogsmossen Saknas Trebitarna gärde
  Sörlyckan ägomark Hogsåsen Saknas Trollbergen berg
  Sörviken vik Hoxa, se 1 Hög Saknas Trottoaren stenläggning för gångstig
  Tidan å Hultet Saknas Tåtorpaviken vik
  Torpamossen mosse Hultet lht Tåtorps mosse mosse
  Tåtorpa mosse sank mark Hyddan Saknas Tåtorps sluss sluss
  Vadaströmmen vadställe Hägnen lht Vadet vadställe
  Vargavadet vad Hääng Saknas Vargavadet vad
  Vargavad vadställe /Se Hög bebyggelse Viken sjö
  Viken sjö Högsmossen lht Vällsmon skog
  Viken sjö Högåsen försv. lht Ängabacken backe
  Viken sjö Högåsen Saknas Ängen gärde
  Viken sjö Johannelund lht Ärtekullen gärde
  Viken sjö Johansdal lht  
  Viken sjö Jordstorp Saknas  
  Viken sjö Jordstorp Saknas  
  Viken sjö Jordstorp by  
  Viken sjö /Se Jungfrugården bebyggelse  
    Jungfrugården Saknas  
    Karlstorp Saknas  
    Karlstorp lht  
    Kasuben lht  
    Kasuben Saknas  
    Klockarns hmd  
    Klämman, se Stenklämman lht  
    Kockatorp Saknas  
    Kockatorp lht  
    Kojan Saknas  
    Kojan bebyggelse  
    Krustorp Saknas  
    Krustorp Saknas  
    Krustorp bebyggelse  
    Krusängen försv. lht  
    Krusängen Saknas  
    Kvarnbacken lht  
    Kvarnebacken Saknas  
    Larsatorp Saknas  
    Lillegården Saknas  
    Lillegården bebyggelse  
    Lindåsen Saknas  
    Låstadstugan försv. hus  
    Länsmansbostället Saknas  
    Malinhall Saknas  
    Malinhall, se Hallen Saknas  
    Malinhall, se 1 Hallen Saknas  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellankullen gärde  
    Mellanstugan hmd  
    Mockeltorp by  
    Mockeltorp by  
    Mon Saknas  
    Mon lht  
    Mossebo lht  
    Mossen Saknas  
    Mossen lht  
    Mossen lht  
    Murare-Pers försv. lht, backe  
    Måns´ hmd  
    Nils´ hmdr  
    Nordgården Saknas  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården, se 2 Rya Nolgården Saknas  
    Norrmanslund Saknas  
    Nyängen Saknas  
    Nyängen lht  
    Nämndemans hmd  
    Panastugan försv. hus  
    Perstorp lht  
    Perstorp Saknas  
    Pommern Saknas  
    Pommern bebyggelse  
    Rya Backgården bebyggelse  
    Rya Nolgården bebyggelse  
    Sikan Saknas  
    Siken Saknas  
    Sikan bebyggelse  
    Sjötorp Saknas  
    Sjötorp bebyggelse  
    Skattegården Saknas  
    Skattegården länsmansboställe  
    Skatängen tomt  
    Skogs lht  
    Skogs, se Ekeslätten lht  
    Skogslyckan, se Skogs lht  
    Skomakarns lht  
    Skräddarns lht  
    Skräddarns lht  
    Skräddaretorp Saknas  
    Smedens hmd  
    Snika Saknas  
    Snikan lht  
    Soldatlyckan lht  
    Soldattorpet försv. lht  
    Spanskholmen bebyggelse  
    Spanskholmen Saknas  
    Spelarns lht  
    Spjutåsen Saknas  
    Spjutåsen bebyggelse  
    Staffanstorp del av Tåtorp  
    Staffanstorp lht  
    Stenbäcken lht  
    Stenklämman Saknas  
    Stenklämman försv. lht  
    Stommen Saknas  
    Stomsåsen Saknas  
    Storegården bebyggelse  
    Storegården Saknas  
    Storgården bebyggelse  
    Stubbetorp bebyggelse  
    Stubbetorp, Lilla Saknas  
    Stubbetorp, Lilla lht  
    Stubbetorp, Stora Saknas  
    Stubbängen hmd  
    Ståls Saknas  
    Svenningstorp eller Tåtorp bebyggelse  
    Svenningstorp eller Tåtorp, se 1 Tåtorp Saknas  
    Svänningstorp Saknas  
    Sventorp Saknas  
    Svenstorp lht  
    Sågarns hmd  
    Sörboda Saknas  
    Sörboda Saknas  
    Sörebodan Saknas  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården Saknas  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörlyckan Saknas  
    Sörlyckan lht  
    Tegelslagaretorp Saknas  
    Tegelslagaretorp lht  
    Tomtåsen Saknas  
    Tomtåsen bebyggelse  
    Torpängen, se 1 Skatängen Saknas  
    Tåtorp Saknas  
    Tåtorp Saknas  
    Tåtorp, se 1 Svennings- eller Tåtorp Saknas  
    Ulvstorp Saknas  
    Ulfstorp Saknas  
    Ulvstorp bebyggelse  
    Vargavadet Saknas  
    Vargavadet lht  
    Viksnäs lht  
    Vräkefors Saknas  
    Vräkefors Saknas  
    Vräkefors kvarn lht  
    Västerstugan hmdr  
    Västeräng Saknas  
    Västeräng försv. torp  
    Ängtorp Saknas  
    Ängatorp, se 1 Ängen Saknas  
    Ängen bebyggelse  
    Ängen lht  
    Ängvaktarnsq lht  
    Äspelunden bebyggelse  
    Äspelund Saknas  
    Österstugan hmd  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.