ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Halna socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 92 Bebyggelsenamn : 172 Naturnamn : 96
Halna sn /Se Aplaholmen holme Halna, se Töreboda församling Aplaholmen holme
Halna sn Bredamosabakka Saknas Halna sn Aspholmen holme
Halna sn *Bredamosabakka råmärke Halna sn Basteliden landsvägslid
Halna sn *Bremossebackaröret gränsmärke Halna socken Benesjukeliden lid
Halna sn Bråtafallet ägomark? Algots lht Bergabacken berg
Halna sn *Börlingsholma holmar Algots lht Björnavadet vadställe
Halna sn Dalafallen ägomark Algots lht Brännmossen mosse
Halna sn Djupmossen mosse Anderstorp lht Bångafallet skogsmark
Halna sn Domarebacken höjd Anneberg lht Bångafallsliden landsvägslid
Halna sn Eriksås ås? Amerika lht Dalafallen hagmarker
Halna sn Estridaberget berg Backlund lht Domarebacken backe
Halna sn Fisklösen sjö Bingen försv. lht Fägredbron landsvägsbro
Halna sn Fäholmarna holmar Björkelund lht Gagnalösen sjö
Halna sn Gagnalösen sjö /Se Bjöskjulan försv. lht Gatugården väg
Halna sn Gräsmossasjön sjö Bråtafallet lhtr Gräsholmarna holmar
Halna socken Gräsmossen mosse Bygården bebyggelse Gräsmossasjön sjö
Halna sn Gubbafallslyckan terräng Bäcken lht Gröna Grundet grund
Halna sn Gårälgen sjö Bäcken lht Gårälgen sjö
Halnatorp hrgd? Gårälgen sjö /Se Bäcken lht Halnatorpsån å
Halna by Gårälgen sjö Bäcken. Östra lht Halnaviken vik
Halna by Gårälgen sjö Bösefallet lht Halnaån å
Halna by Halvatorpsviken vik Böstorp lht Halnboliderna lider
Holmsnäs gård? Halnatorpsviken vik Dammen lht Halnbostig väg
*Lanavad Saknas *Halnaviken vik Dammen lht Hundsviken vik
*Rostabodaryd Saknas Hundsviken vik Damsbacken lht Håkanholmen holme
Stenstan gård Hålken madmark Ekängen lht Håkantorp gärden
  Hästbacken ägomark Eriksberg lht Hålken madmark
  Hästhagen terräng Erikstorp lht Hållsviken vik
  *Korstallsröret gränsmärke Erikstorp lht Hålvassen udde
  Kronosågbäcken bäck Eriksås lht Hästbacken backe
  Kvarnängsån å Esbjörns torp Hästnäsaudden udde
  Kvarnängsån å Fallen lht Knottakätten odlad allmänning
  Kyrkängen äng Fallet lht Kofallet mark
  Kämpaslätterna mosse? Fridhem lht Kofallsvägen väg
  Lanawadh Saknas Getaryggen lhtr Koholmarna holmar
  Langhællo Saknas Gubbefallslyckan lht Kuraliden lid
  Lillesjömossen mosse Gustavsberg lht Kyrkängen äng
  Lillesjön sjö Hagalund lht Kämpaslätterna skog och mark
  Lockängen äng Hagamossen lht Labben utmark
  Lofalla ägomark Hallmanslyckan lht Laggaremon åker
  *Långhäll råmärke Halna by Lillagärdet gärde
  Mad terräng Halna tomt Lillesjön sjö
  Mossevik vik Halna Saknas Lockängen äng
  Mosvik Saknas Halnatorp bebyggelse Lortlyckan åker
  Mossevik vik Hindrikstorp bebyggelse Långemiddagen väg
  Måsön holme Hästbacken hmd Mossevik vik
  Nordtorp terräng Hästhagen lht Nycklakullen kulle
  Nycklakullen höjd Johannesberg bebyggelse Näsen, se Näsudden udde
  Näset udde Johanneslund lht Näset udde
  Näsudden udde Järpås lht Näsudden udde
  Olaffzængh Saknas Kampavrån lht Oxabron bro
  *Olaffz ængh råmärke Karlsberg lht Oxaliden f.d. landsvägslid
  *Olaffz ængh råmärke /Se Karlslund lht Oxhagen hage
  Pocken terräng Karlstad, Norra lht Pinkaliden landsvägslid
  Rinnaren mosse Karlstad, Södra lht Pottan äng
  Rastabodaryndh Saknas Karlstorp lht Rinnaren sänka
  Råbacken ägomark Karlstorp lht Råbacken höjd och landsvägslid
  *Rålingarina skär Karlstorp, Stora lht Rålingarna skär
  Rålingarna skär Klockarns försv. lht Råtegen åker
  Råsen terräng Kojan lht Rävulsbergen berg
  Råtegen ägomark Krogen försv. t. Rölingarna, se Rålingarna skär
  Rölingarna holmar Kuribul försv. ställe Simpaviken vik
  Simpaviken vik Kvarnbacken lht Själängen äng
  Sjudars terräng Kvarnsjöbacken lht Själängsbacken backe
  Sjöbacken ägomark Kvarnängen lhtr Själängsberget berg
  Sjömossen mosse Kvarnängen lht Sjöbacken kulle
  *Skogshöljsröset gränsmärke Kvarnängen lht Sjömarken mosse
  *Skogsgöl göl? Kvistafallet lht Sjömossen mosse
  Skälängsberget berg Källtorp lhtr Snippen åkerlycka, f.d. hus
  Soviken vik Lackebo lht Soviken vik
  Strålegården terräng Lackebo lht Sovikeudden udde
  Stubben terräng Ladukärret lht Stigen, se Halnbostig väg
  Sörmad vik Ledlyckan hmd Strålstenarna grund
  Tarmalången terräng Liljenäs försv. torp Stubben jord
  Tomtåsabackarna backar Lilletorp försv. lht Stubben vik
  Trakten ägomark Lofalla lht Svartebäcken bäck
  Trehörningen sjö Lofallastegen skogslht Sänkaliden landsvägslid
  Trädgårdsholmarna holmar Lugneborg lht Sörmad vik
  Uddaviken vik Lyckebo lht Tafsen lycka
  Vargås terräng Mad hmd Tamalången sänka med väg
  Viken sjö Mariedal lht Tomtåsabackarna backar
  Viken sjö Mellantorp lht Tomtåsabacken kulle, f.d. t.
  Viken sjö Mellantorp lht Trehörningen sjö
  Viken sjö Mellantorp lht Trädgårdsholmarne holmar
  Viken sjö Mossen lht Tyskadjupet djup
  Viken sjö Nilsatorp lht Tyskauddarna uddar
  Viken sjö Nolgården = 4 Halna Saknas Valviken vik
  Viken sjö /Se Noltorp hmd Vargesmossen mosse
  Vite mosse mosse Nolängen lht Viken sjö
  Väggaberget berg Norrhagen lht Vitpetterabacken backe
  Världen betesmark Norrhagen lht Väggaberget bergvägg
  Åsaviken vik Nybro försv. lht Världen betesmark
    Nybygget bebyggelse Åsboviken vik
    Nyhemmet lht Ängarna hagar och skog
    Nyholm lht Örlegrundet, se Örlestenarna grund
    Nyholm lht Örlestenarna stenar
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nyängen lht  
    Näset lht  
    Näslyckan lht  
    Orretorp lht  
    Orrängen lht  
    Pankan bebyggelse  
    Pankan torp  
    Perstorp, Lilla lht  
    Perstorp, Stora lht  
    Pocken försv. lht  
    Prästgården lht  
    Prästängen lht  
    Prästängen lht  
    Romenäs lht  
    Råsen försv. lht  
    Sandstugen lht  
    Sjudars lht  
    Sjudarns lht  
    Sjöbacken lht  
    Sjöbacken lht  
    Sjömarken lht  
    Sjömossarna lht  
    Sjömossen lht  
    Sjöåsen lht  
    Skogarns lhtr  
    Skogarns lht  
    Skogastorp lht  
    Skogsbo försv. lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogsmarken lht  
    Skottes lht  
    Skräddarefallet lht  
    Skrämbo försv. lht  
    Skönvik lht  
    Slåtterna hmd  
    Solbacken lht  
    Sommarbo lht  
    Stenshult lht  
    Stenstan förr hus  
    Stenåsen lht  
    Stommen bebyggelse  
    Storeråt hmd  
    Sumparna lht  
    Sågen t.  
    Sågängen avs.  
    Toppes lht  
    Torpen äldre namn för Åkersberg  
    Trakten torp  
    Tratten torp  
    Trälket, Norra Saknas  
    Tyskan sold.torp  
    Tyskatorp lht  
    Uddarna lht  
    Udden lht  
    Valtorp lht  
    Vargås försv. lht  
    Vikängen lht  
    Vinteråsen lht  
    Väggaberget, se 1 Nybygget Saknas  
    Väggaberget lht  
    Västerängen lht  
    Ådalen lht  
    Åkersberg lht  
    Årängen lht  
    Årängsfallet lht  
    Åsen bebyggelse  
    Åstorp försv. lht  
    Ängafallet lht  
    Ängafallet, Södra lht  
    Ängsbacken lht  
    Ängåsen lht  
    Ängåsen lht  
    Ängåsen lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.