ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Forshems socken : Kinne härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 198 Naturnamn : 389 Bebyggelsenamn : 375 Naturnamn : 342
Forshem sn Aleboet terräng Forshems klitiggare inbyggarbetekning Aleboet område
Forshem sn Alholmen holme Forshem sn Alehagen jord
Forshem sn /Se Aseraberg skär Forshem sn Annekulten skär
Forshem sn Askerön, Stora, se Lindön ö Abrakamstorp Saknas Aseraberg skär
Forshem sn Asparen ö Adamsro Saknas Asparen ö
Forshem sn Asparen ö Alebacken Saknas Asparns hamn hamn
Forshem sn Asparen del av ö Alebotten t Asparerännan farled
Forshem by Asparen ö Alebäcken Saknas Aspebråtarna gärde
Forshem sn Asparen holmar Alehagen Saknas Aspebråten äng
Forshem sn Asparen ö Alekärr mtl., t. Aspehålan vik
Forshem sn Asparen ö Almedal lht Aspenäs udde
Forshem sn *Asparesundet sund Anderstorp Lilla Saknas Backaviken vik
Forshem sn Asparns hamn hamnplats Anderstorp Stora t Baggamad åker
Forshem sn Aspenäs udde Andrelund lht Baggestensudden udde
Forshem sn Asperön ö Andrelund f.d. sold.bost. Baggestensviken vik
Forshem Saknas Asperö, se Lindön ö Anfastelyckan (se Lyckorna) Saknas Ballängen gärde
Forshem sn Aspnäs udde Anfastelyckan, se 1 Lyckorna Saknas Barfotagrund grund
Forsem, Forshem Saknas Aspnäs udde Annelund lht Barfoten, Store och Lille skär
Fforsem, Forshem Saknas Backaviken vik Aspebråten Saknas Barkalyckan gärde
Forshem sn Badhuskaret udde Aspelund bs Bjergamarken skogsparti
Forshem by Baggamad ägomark Aspelund lht Björkeskär skär
Forzhem, Forshem Saknas Baggestensudden udde Aspelund Saknas Björkeskärssundet sund
Forshem sn Baggestensviken vik Axtorp lht Björkkulla mad mad
Forsema, Forshem Saknas Barfoten, Lille holme Backelund Saknas Björkkullasund sund
Forshem sn Barfoten, Store holme Backelund Saknas Björkkullsholmen holme
Forshemsgäll Saknas »bilkesrör» råmärke Backen Saknas Björkkullsskogen skog
Forssem, Forshem Saknas Björkekullsholmen holme Baggesten t. Björkkullsudden udde
Forshem by & sn Björkeskär holme Ballatorp bebyggelse Björkkullsviken vik
Forshem sn Björkkullasand terräng Barkelund t Björnemossen äng
Fårsum, Forshem? Saknas Björkkullasund sund Bengtstorp Saknas Björstak vik
Forshem sn ?Björkkullen (nu Björkholmen) ö Berget bebyggelse Blidamarken jord
Forshem sn Björkkullen ö Bergslyckan t Bläsabacken skog och gärden
Forshem sn Björkkullen ö Bernstorp t Bodagrunden undervattensskär
Forsshem, Forshem Saknas Björkkullen, jfr Björkkullsudden holme Bergås Stora = Slåttan Saknas Brogärdsbron landsvägsbro
Forshem sn Björkkullen holme Betlehem Saknas Brogärdet gärde
Forshem sn /Se Björkkullsholmen holme Bjelkamon bebyggelse Bromossen mosse el. mad
Forshem sn /Se Björkkullsudden udde Bjelkemorödjan Saknas Brorödjan gärde
Aranes, se Årnäs Saknas Björkkullsudden udde Björkebol bebyggelse Bryngelsviken vik
Aranäs hgd /Se Björkkullsviken vik Björkelund försv. h. Bräckesäng mark
Björkebol gd Björkullen ö Björkelund Saknas Dagskär skär
Bondebolet gd Björkullen udde Björkelund Saknas Dagskärsgrund grund
Brunnsgården komministerbost. Björstak terräng Björkelund Saknas Dammarna gärde
Forshem, se Österäng g Blomholmen holme Björkkullen Saknas Dundralyckan gärde
Forshem by Blomholmen, se Lomholmen, Stora holme Björstorp mtl. Ekebron landsvägsbro
Forshem by o sn Bonderyd terräng Blombacken lht Ekeliden landsvägslid
Forshem by Brogärdsbron bro Blomsterbacken Saknas Ekudden udde
Forshem by och sn Brunnsbacka terräng Blomängen Saknas Ershallorna bortsprängt berg, f.d. landsvägslid
Forshem by Bryngelsviken vik Bodarna Saknas Talkaberget skär
Forshem by »bräckehill» råmärke Boderna mtl Fallet nyodling
Forshem gd Brändeudde udde Boderna eller Gastorp bebyggelse Fiskartorpa mad mad
Forshem Saknas Bränningen terräng Boderna eller Gastorpet, se 1 Gasstorp Saknas Fjällakällan källa
Forshem by Dagskär skär Bondebolet bebyggelse Fjärslättamossen skogstrakt
Forshem by Dagskär skär Bonderud bebyggelse Forshemsgrundet grund
Forshem by Dagskär skär Boängen t. Forshemsviken vik
?Forshem gd Dagskärsgrundet, Norra grund Brattelund t. Forshemsån å
Forshem sn Dammarna ägomark Brattmossen Saknas Forsholms slott medeltida slott
Forshem by, sn Djupeviken vik Brobacken lht Friketen hamn
Forshem by *Djupviken vik Bromossen Saknas Friskabäcken bäck
Österäng l. Forshem g Djävulsön holme Brunnsbo Saknas Furshult mark, gärden och lövbackar
Forshem by Ekudden udde Brunnsgården bebyggelse Furuberget udde
Forshem by Erseäng terräng Brunnsvik Stora bebyggelse Fäholmen holme
Forshem by Esperöjer, se Asparen ö Brunnsvik Lilla Saknas Gamleboderna och Qvarntorp uppodling
?Forshem by Fallet ägomark Bryngelstorp Saknas Gamlebodån å
Forshem by o. sn *Fjärholmar, se Karholmarna holmar Bråten bebyggelse Gasåkrorna gärde
Forsom Saknas *Forsemæmyri myr Bräckerör bebyggelse Gatekälle brunn
Forshem by Forsemæ myr Saknas Byn Saknas Glor udde
Forshem kka Forshemsviken vik Bäckadeågen Västra t. Glorsgrundet Saknas
Forsholm sl. Forshemsviken vik Bäckadrågen Ö:s t. Glorsholmen holme
Forsholm fäste Forshemsviken vik Dalen bs Grummerör gärde
Forsholm slott /Se Forshemsviken vik Ekeborg lht Gråskär skär
Forsholm slott Forshemsviken vik Ekelund t. Gröne vägen väg
Forsholm slott /Se Forshemsviken vik Emmelund lht Gubbalyckan gärde
Forsholm f. slott Forshemsviken vik Eriksberg bebyggelse Guldskogen holme
Forsholm sl. Forshems ängar terräng Erikstorp lht Gummensholme holme
Forsholm sl. Furumossen ägomark Finnland t. Gumtorp gärde
*Forsholm hg Fäholmen udde Fiskaretorp bebyggelse Gåsaberget holme
Forsholm hg *Fäholmsviken vik Fiskaretorp Saknas Gåsabergsudden udde
*Forsholm f. hg Fäholmsviken vik Fjällstugan t. Göland holme
*Forsholm f. hg Galtaryggen grund Forshem by Hagagärdet gärde
*Forsholm f. hg Glorsgrundet grund Forshems kyrkojord Saknas Halleberget grund
*Forsholm hg Glorsholmen holme Forsåker handelslägenhet Hallegrund häll
Forsholm f. slott Glorsholmen holme Fotatorp bebyggelse Hallen grund
Forsholm förr slott Glorsholmen holme Fredriksro Saknas Hallesjön mosse
Forsholm Saknas Gråskär skär Fridhem lht Hallorna berg
*Forsholm f. fäste Gröna plan terräng Friheten hus Halvorsängen åker
Forsholm sl. Grönhult ägomark Fritorp t Harafätlorna dråger och holmar
Forsholm medelt. fäste /Se Gullkas grund Fritorp t. Haravråna gärde
Forsholm medeltida borg /Se Gullsjöhålorna vikar Fullmanstorp t. Hedaskogen skog
Hedäng ödetorp? Gullsjön Saknas Funkatorp t Hemmingsslätten äng
Hensiksberg gd? Gummens holme holme Funkes, se Fiskartorp Saknas Hemmingsslätten mosse
Jorrethorp Saknas »gydho green» holme Furubacken Saknas Horboliden landsvägslid
*Jorrethorp Saknas [Gydo gren] Saknas Fyrkemon bebyggelse Horssmosse äng
*Jättedansen torp Gåsaberget holme Fyrkemon Saknas Huggesmossen moss
Korpare Saknas Göland holme? Gamleboderna bebyggelse Hulka vik och mad
»krussestugu» ?beb Harafätlorna småholmar Gamlebodarna Saknas Hulkakanalen dike
Lindebol gd »hedins hillom» råmärke Gamleboderna och Kvarntorp, se 3 Kvarntorp Saknas Humlabäcken bäck
Lindebol g *Hulerön gränmärke Gamlegården gårdar Håleliderna landsvägslider
Mårtenstorp gård Hulkaviken vik Garven? Saknas Härlingsgårdsgärdet gärde
Nylund ödetorp? *Hultaviken vik Gasstorp Saknas Härlingsgårds lyckor gärde
Sjörås by? Hultet terräng Gastorp Saknas Hästhagen mark
Sjörås by? Husarbacken landsvägsbacke Gastorp gård Hästängen gärde
Sjörås gd, kvarn och såg *Hällekis ora mark Gatan Saknas Högabacken kulle
Sjörås gd, kvarn och såg Högabacken åkerholme med fornlämning /Se Gategården bebyggelse Ingridabacken backe
Sjörås by *Hökaberget berg Granberg lht Innergrund grund
Sjörås gd, kvarn och såg Insjön sjö Granhult lht Insjön mad
Sjörås Saknas Intäppan äng Gråbo arbetarebostad Island skär
Sjörås gd, kvarn och såg Island skär Gräppsgården bebyggelse Islandsgrundet grund
Sjörås Saknas Island ö Grönhult bebyggelse Jansholme holme
Sjörås by Island holme Grönkulla hus Jungfruvik vik
Sjörås g Island ö Gustavsro lht Jutemad gärde
Sjörås by Islandsgrundet grund Gökhem bs Jutevik vik
Sjörås by Jans holme holme Haga Saknas Juvik vik
?Sjörås lg Jonasastenar holmar Haga Saknas Jättafjät plats (f.d. hus)
Sjörås lg Jungfruvik vik o. hamnplats Hagaberg f.d. soldatboställe Jättebergen berg
?Sjörås gd, kvarn o såg Jungfruviken, Lilla vik Hagaborg lht Kakeledbacken höjd
Sjörås by Jungfruviken, Stora vik Hagslyckan lht Kalvafallet hage
Sjörås by Jungfruviken vik Hagen lht Kaneberget berg
Sjörås gd Jungfruviken, Stora vik Hallebacken lht Kankamarken mark
Siogeraas, se Sjörås gd Jutemaden ägomark Halleberg lht Kankemossen mosse
Sjörås gd Juteviken vik Hasselbacken t Karholmarna = Tjärholmen? Saknas
Sjörås by? Juteviken vik Heden stugor Karholmsrevet grund
Sjörås by Juvik vik Hedäng t Karlgrens sten metgrund
Sjörås by /Se Juvik vik Helledal egendom Kinneskogen f.d. kronopark
»skæraaffs quern» Saknas *Jämnemosten gränsmärke Hemgården ålderdomshem Klangabergen berg
Stötethorp Saknas Jättafjät terräng Hemmet Saknas Klockehålan håla
Stöttorp gård Jättafjät Saknas /Se Hemmingsslätten bebyggelse Knektaberget skär
Stöttorp gd Karholmarna holmar Hemmingsslätten torp Koberget udde
Tunbotorpet gd /Se Karholmsrevet grund Henriksberg bebyggelse Korsgårdsliden landsvägslid
Ullstorp gård Karle bäck bäck Hulegården bebyggelse Korsvass vik
Ullstorp gd Karlgrens terräng Hultegården bebyggelse Krattegärdet gärde (f.d. t)
Ullstorp gård Kattviksudden udde Hälleberg lht Kroksudde udde
Årnäs gd Kinneskogen skog Härlingsgården bebyggelse Kroksudde lastageplats
Årnäs hrgd Kinneskogen kronopark Hästhagen t Krävekariket område
Årnäs hrgd Kinneskogen kronopark Hästhagen bs Kulelyckan gärde
Årnäs hrgd Kinneskogen kronopark Höglunda lht Kungamossen mosse
Årnäs hg Klangabergen terräng Höjden Saknas Kungsrödjan skogsmark
Årnäs hg /Se Klockehålan sten Höjen Saknas Kungsådran strömfåra
Årnäs gd Knektaberget holme Hönsatorp bs Kupeledet passage
Årnäs hg *Korsberg gränmärke Ingeryd Saknas Kvarntorp uppodling
Årnäs hg Korsvass vikar Intagan lht Kvarntorp hage
Årnäs kl o. gd »Krussasten» råmärke Jakobsberg t Kvarntorpsån å
Årnäs hg *Kråkorna holmar? Johansberg bs Kyrkestigen stig
Årnäs kl o. gd Kungamossen mosse Jon Mårtenstorp r.o.r. Kåvets skog skogsskifte
Årnäs hg Kungsrödjan terräng Jonstorp lht Käringens hål vik
Årnäs förr kloster, nu hgd Kupeledet terräng Jungsberg Saknas Kölnegärdet gärde
Årnäs förr kloster num. hg Kärholmen holme Jungslund lht Laholmarna skär
Årnäs f. kloster, nu hg Käringens hål vik Jungsslätt t Laholmen ö
Årnäs hg Körbokanalen kanal Jutabacken Saknas Latavråna skogstrakt
Årnäs hgd Laholmarna holmar Jutan t Lavadammen damm
Årnäs hg Laholmen holme Juvik Saknas Lavaskogen skog
Årnäs gd Lavamarken terräng Järnmon bebyggelse Lavastigen stig
Årnäs hd Leskär skär Järnmon lht Ledabron landsvägsbro
Årnsä hg Lerskärsgrundet grund Järnvägstationen Saknas Leskärsgrundet Saknas
Årnäs hg Lillängen terräng Karlberg t Lillängen utmark
Årnäs hg Lindö del av ö Karlsdal Saknas Lillängen mad
Årnäs gd Lindö, se Asparns hamn hamnplats Karlsdal lht Linde Saknas
Årnäs hg Lindön ö Karlsdal Saknas Lomholmen Stora och Lilla öar
Årnäs gd Lindön ö Karlslund lht Luststenarna skär
Årnäs hg Lindön ö Karlstorp Saknas Långebergen berg och landsvägslid
Årnäs hg Lindön ö Klefvebergsdrågen äng Långesörke vik
Årnäs kl o. gd Lindön ö Klingatorp Lilla bebyggelse Långe udde Saknas
Årnäs hrgd Lindö ö Klingatorp Lilla åker Långesöckeudde udde
Årnäs hrgd? Lindöberget skär Klingatorp Stora bebyggelse Långgrundet grund
Årnäs hrgd Lindö skärgård skärgård Klippan bs Långskären skär
Årnäs hrgd Linkadammen damm Klockarebolet Saknas Lötaskogen skogsmark
Årnäs hg Lomholmen, Lilla holme Klockaregapet med Timmerhultsrödjan bebyggelse Masaskogen skog
Årnäs by Lomholmen, Stora holme Klockaregapet med Timmerhultsrödjan, se 1 Varan Saknas Mellanblackan skär
Årnäs hg Lomholmen, Stora holme Kusktebacken lht Mellangrundet grund
Årnäs hrgd Lunnebäcksbacken ängsbacke Knölen Saknas Mellomskogen skogsmark
Årnäs hg »lusisskildu» råmärke Komministerbostället, se Brunnsgården Saknas Mellomsundet sund
Årnäs hgd Luststenarna holme Komossen bebyggelse Metgrundet Lilla grund
Årnäs hg Lysekälleskogen skogsmark Korpare utriven kvarn Metgrundet Nya Saknas
Årnäs hg Långe myr sankmark Korpare t Millommarken äng
Årnäs hgd Långesöckeudden udde Korsgården bebyggelse Millommarken äng
Årnäs gd Långesöckeviken vik Korstorp Saknas Mjölnebäcken vik
Årnäs hg Långe udde udde Kristinelund bebyggelse Morfara pipa ek
Årnäs hg Långeudde udde Kroksudde hus Mortehål plats
Årnäs hg Långe udde ö Kvarntorp Saknas Munkegårdsgärdet gärde
Årenäs, Årnäs by? resp. hrgd? Långgrund grund Kvarntorp bebyggelse Munkgårds hage del av Lötaskogen
Årnäs hg /Se Långgrund grund Kyrkstorp lht Märramossen mosse
Årnäs gd Långgrundet grund Kyrkoherdebostället, se Prestgården Saknas Nattholmen skär
Årness, Årnäs Saknas *Långuddsberget berg Kåfet bebyggelse Nattholmssundet sund
Årnäs hg Masaskogen skogsmark Källeholmen Saknas Nattsten sten
Årnäs hrgd Mellanblackan grund Källstorp Nya t Nordkloerna uddar och blindskär
Aranäs gd? Mellangrund grund Lapphem rättarebostaden Nedrarödjan gärde
?Årnäs hg Mellangrundet grund Laves = Myran t Nordklorna vik
Årnäs hg Mellomsundet sund Liden t Nordskären skär
Årnäs hrgd? Melltorp åkerholme Lillegården bebyggelse Nybyggesand vik
Årnäs säteri /Se Metgrundet, Nya grund Lillängen Saknas Nygrund grund
Årnäs hrgd? Missunnan terräng Lindebol bebyggelse Nyvarp udde
Årnäs hrgd Morfara pipa terräng Lindseberg Saknas Odlingarna gärde
Årnäs herrgård /Se Märamossen mosse Lindåsen Saknas Oxholmen Lille och Store holmar
Årnäs samh. /Se *Mölunbäcken bäck Lovirelund hmd Oxholmsgrundet Saknas
Årnäs herrgd /Se Naddesten, se Nattsten gränmärke Lugnet Saknas Peperliden landsvägslid
Årnäs hgd /Se Nattholmen holme Lugnet lht Peterabäck bäck
Årnäs samh. /Se Nattsten gränmärke Lund t Pinneö holme
Årtorp by Nattstenen sten Lunden bs Prästvass vik
Årtorp by Nordklorna vik Lyckorna Saknas Pålamarken ängsmark
  Nordskär skär Lyckorna eller Anfastelyckan bebyggelse Pålamarken mark
  Nordskären skär Lötemosse t. Påsavass vik
  Nybyggesund vik Löten bebyggelse Rake vägen, se Gröne vägen väg
  Nyvarp udde Lövbacken lht Ravelsö skär
  Oxholmen, Stora o. Lilla holmar Lövrödjan Saknas Rifvenäsmarken skogsmark
  Oxholmen, Lilla o. Stora holmar Marieberg t Rinnaren bäck
  Oxholmen, Lilla holme Mariedal Saknas Rivenäs udde
  Oxholmen, Stora holme Mariedal Saknas Rivenäsmarken Saknas
  Oxholmsgrundet grund Mariedal Saknas Rivenäs hamn Saknas
  Pinneö holme Marielund Saknas Rothugget gärde
  Pjätterudden, se Träludden udde Mellanmarken Saknas Rovass vik
  Prästvass vik Mellbergstorp L:a t. Rovasskogen del av Varaskogen
  Påsavass vik Mellbergstorp St:a t. Rovassudden udde
  Rinnaren bäck Melltorp t Rullaren udde
  Rinenäs udde Mickaelsgården bebyggelse Rullaskäret skär
  Rinenäs hamnplats Mickaelstorp t. Rymningskärret äng
  Rivenäsudden udde Mosselund hmd Rävavränerna gärde
  Rivenäsudden udde Mossen försvunnet hus Rävesäng gärde
  Rollarn, se Öjaren ö Mossen Saknas Rödbensnaten vik
  Rosenberg terräng Muggebo arbetarbostad Rödbensnataholmen holme
  Rovassholmen udde Munkagården Saknas Rödbensnataudden udde
  Rovassudden udde Muraretorp Saknas Rödpåle landsvägskorset
  Rovassviken vik Myggebacken, se Stenbacken Saknas Salskär skär
  Rovassviken vik Myran försv. t. Samfällsbacken åker och skog
  Rullaren f.d. holme Myran, se 1 Sven-Månstorp Saknas Sandaviken vik
  Rullaren ö Myrbacken bebyggelse Sandaviken hörn
  Rullaren, se Öjaren ö Nabbenäs t Sibirien gärde
  Rullaren udde Nabott försv. t. Sidtasken fjärd
  Rullareskäret skär Nafverkälle bebyggelse Siken skär
  Rävelund terräng Nolhagen Saknas Sikgrund grund
  Rödbensnataudden udde Nordhagen Saknas Sjöråsviken vik
  Rödjan, Nedre terräng Nordhagen Saknas Sjöråsängen äng
  Rödjan, Övre terräng Nordledet Saknas Skamvråna gärde
  Röfwa, se Rovassviken vik Nordskogen b.s. Skojaredammen damm
  Röramossen mosse Nordtorp lht Skojareliden landsvägslid
  Rövarsudden, se Rovassudden udde Nybergstorp t Skomakarelyckan åker
  Röven vik Nyborg lht Skottveden udde
  Salskär skär Nybygget Saknas Skrottebro försv. bro
  Salskär skär Nydal lht Skrubbadrågen äng
  Salskär skär Nygården gård Skräddaren i Stäglevik sten
  *Sandavik hamnplats Nyhem lht Skuteberget grund
  Sandaviken vik Nylund t Skåparebergen berg
  Sandaviken vik Nylund Saknas Slottsbacken förr namn på backe
  Sandviken vik Nytorp t Slätholmen holme
  Sandaviken vik Olofsborg lht Smedafallet fall
  Sandviken del av Forshemsviken Oxafallet t Smedbron bro
  Sandaviken vik Oxelbacken Saknas Smedsmossen område med skog och mosse
  Sandaviken vik Prestgården bebyggelse Smedängen äng
  Sandaviken vik Prestängen Saknas Smibacken backe
  *Sanisröret råmärke Rallatorp bebyggelse Snaran gärde
  Sidtasken vik Rifvenäs, se Sågaretorp Saknas Staven grund
  Siken skär Rivenäs t Stengården udde
  Sjättere udde, se Långe udde udde Rosenborg Saknas Stengården Lille holme
  Sjöråsviken vik Rosenlund f.d. soldatboställe Sten lyckeudden grudås
  Sjöråsviken vik Rundrödjan Lilla t Stenviken vik
  Sjöråsviken vik Rundrödjan Stora t Stjänekorken skär
  Sjöråsviken vik Rynninga t Storkaberget skär
  Sjöråsviken vik Rävelund t Stockemyren gärde
  Sjöråsviken vik Rödjelund lht Storegärdet gärde
  Sjöråsviken vik Rönningen Saknas Storemossen äng
  Sjöråsviken vik Rönningen Saknas Storemossen eller Stubbedrängen äng
  Sjöråsviken vik Sandbacken lht Store Vass vik
  Sjöråsviken vik Sandbacken Saknas Storken grund
  Sjöråsån å Sandbacken Saknas Storvråna gärde
  Sjöråsån å Sandbacken t Strykelona gärde
  Sjöråsån å Sandhulan t Strömsdrågen dråg
  Skottven udde Sandrödjan Saknas Stubbaliden landsvägslid
  Skottven udde Sandtorp t Stubbedrågen Saknas
  Skottviken vik Sandviken t Stubben åkermark
  Skottwiksudden, se Skottven udde Sjöberget t Stuguholmen holme
  *Skuruberget berg Sjörås bebyggelse Stuguholmssundet sund
  Skuteberget skär Skattegården bebyggelse Stutahultsmossen äng
  Skåparebergen terräng Skattegården bebyggelse Stäglevik vik
  Slätholmarna holmar Skogalund lht Sulesund sund
  Slätholmen holme Skogalund lht Svanabron landsvägsbro
  Slättemossen mosse Skogen Saknas Svanaån Saknas
  Slättholmen, Lilla holme Skogen t Svartebyttorna betesmark
  Slättholmen, Stora holme Skoghem Saknas Svartevik vik
  Slättholmen, Stora holme Skogsdal lht Svarteskär skär
  Sprängningen bäck Skogslund försv. hus Svarteskär skär
  Stenbacken terräng Skogslund h. Svinholmen Saknas
  *Stenkullen grund Skogsvillan Saknas Svinholmshålan vik
  Stenviken vik Skoltomten Saknas Svältamossarna mossar
  Stockaberget sten Skriket, se Hönsatorp Saknas Svälten jord
  Stockemyren ägomark Skräddaretorp bebyggelse Svältuten åker
  Storevass holme Slåttan lht Sylvik vik
  Stugeholmen holme Slåttan Lilla t Sågareviken vik
  Stänglevik vik Slåttan Stora torp Sällholmarna skär
  Svartebyttorna terräng Smedstorp Saknas Sörholmen skär
  Svartskär skär Snickaretorp Saknas Sörängen gärde
  Svartskär, Stora o. Lilla skär Solbacken Saknas Tallholmen skär
  Svartskär, Lilla skär Spetek lht Tegelgrund grund
  Svartskär, Stora skär Starketorp t Tegelladan fiske
  Svartskären skär Stavrabacken arbetarebostad Tegelladviken vik
  Svartån å Stengården bs Tegelomsbacken backe
  Svartån å Stenbacken t. Tislamossen äng
  Svinholmen udde Stenbacken med Knölen bebyggelse Tislegårdsån å
  Svinholmshålan vik Stenbacken eller Myggebacken Saknas Tjuvholmen holme
  Svälten ägomark Stenbacken t Tjärholmen Lille och Store holmar
  Sylvik vik Storegården bebyggelse Tjärholmsmarken skog
  Syrfällorna terräng Storemossen t Tomtagärdet gärde
  Syrfällorna terräng Storemossen Saknas Tomtakällan källa
  Sågatorpet ägomark Storeslätt bebyggelse Tors mad mad och gärde
  *Sånnerör råmärke Storängen arbetarbostäder Trapparebergen berg
  Sällholmarna holmar Strömsdal lht Trillesholmen holme
  Sörholmarna holmar Strömsholm lht Trånga hålat sund
  Tallholmen holme Stubbedrågen, se 2 Storemossen Saknas Trånkem lastageplats
  Tjuvholmen holme Stutahultsmossen, se 1 Karlsdal Saknas Trånhemsskogen del av Varaskogen
  Tjuvholmen holme Stutahålan t Trånhemsskäret skär
  Tjuvholmen holme Stängeln f.d. sold.bost. Trälebergen berg och skär
  Tjuvholmsskäret skär Stöttorp bebyggelse Träludden udde
  Tjärholmarna holmar Svaneholm hmd Tvåman skär
  Tjärholmen, Stora ö Svanerödjan Saknas Tvärdrågen äng
  Tjärholmen, Store o. Lille holmar Svarfvaretorp bebyggelse Tvärskären syskonskär
  Tjärholmen, Lille holme Sven-Månstorp Saknas Tvätteskär, Stora och Lilla skär
  Tjärholmen, Store holme Svenstorp lht Tärnvass vik
  Torsmad ägomark Sven Månstorp, Lilla med Myran bebyggelse Ullstorpagärdet gärde
  Tranmossen mosse Sågaretorp med Rifvenäs bebyggelse Ullstorpsbron åkervägsbro
  Treman skär Sågen Lilla t Vandringen träbrygga
  Trilleholmen udde Sågen, Stora vattensåg Varaskogen kronpark
  Trilleholmen holme Sörgården bebyggelse Vassarna Stora och Lilla skogsmarken
  Trilleholmen udde Sörhagen h. Viemon sandås
  Trilleholmsskäret skär Sörhagen Saknas Vigelholmen, se Vigeln Saknas
  Trilleholmsviken vik Tegelladan bebyggelse Vigeln holme
  Trågasvennamossen mosse Tegelladans mosse lht Vitesandsmon ställe
  Trångahålet sund Timmerhultsrödjan, se Klockaregapet Saknas Vitesandsmon skog
  Trångahålsholmen holme Timmerhultsrödjan, se 1 Varan Saknas Vrånaudden udde
  Trånhem terräng Tislegården bebyggelse Vrånaviken vik
  Träleberg småholmar Tisslegården Saknas Våmmeberg bergknöl
  *Träleberget berg? Tomten bebyggelse Åbron landsvägsbron
  Träludden udde Tomten lht Ålleskären skär
  Träludden udde Tomten lht Årnäsa å å
  Träludden udde Tranemossen t Årnäs hamn hamn
  Träludden udde Trankärr Saknas Ängagärdet gärde
  *Tussafjätet råmärke Tråget Saknas Äskekärrsån å
  Tvåman skär Trädgårdsbacken Saknas Öjarebrunn vik
  Tvärskären skär Trädgårdsmästaretorp torp Öjaren ö
  Tvätteskär, Lilla skär Trädgårdstorp Saknas Österblackan berghäll
  Tvätteskär, Stora skär Trädgårdstorp t Östersundet sund
  Tärnvass vik Tunbotorp gd Östersundsudden udde
  Uggelboholmarna holmar Tuppaskriket bs Österviken vik
  Valhallsmossen mosse Tvättehålan torp Österäng gärde
  Varaskogen skog Tyskafallet t Österängs hamn hamn
  Vigelgrundet grund Tåbo Saknas Övrarödjan gärde
  Vigeln holme Tåna torp  
  Vigeln holme Tångemyra gd  
  Vigerholmen holme Tångås t  
  Vingleholm = Vigeln holme Ugglebo t  
  Vrånaudden udde Ullstorp bebyggelse  
  Vrånaudden udde Vadeslätt t  
  Vrånaudden udde Vadet t  
  Vråudden udde Varan Saknas  
  Varaskogen skog Vara, Stora gd  
  Varaskogen skog Varatorp t  
  Varaskogen kronopark /Se Vall = Brunnsvik Stora Saknas  
  Vigeln ö Vedbladstorp t  
  Vigeln ö Vennerlindstorp t.  
  Vigeln ö Viborg Saknas  
  Vigeln holme Viemon lht  
  Vingleholm, se Vigeln ö Viemon eller Vitesandsmon Saknas  
  Vråna terräng Vilan Saknas  
  *Vrånaudde udde Vilan Saknas  
  Våmmeberg sten Vindåker arbetarbostad  
  *Vägröret gränmärke Vråna t  
  Västerblackan grund Värdshus sjukstuga  
  Västerskären skär Vässlan Västra t  
  Västerudden holme Vässlan Östra t.  
  Ålleskären skär Årnäs säteri  
  Ålskär, se Ålleskären skär Årnäs säteri  
  Ålleskären skär Årtorp gård  
  Årnäs hamn hamnplats Årtorp Saknas  
  Årnäs udde udde Älehagen, se Forshems kyrkojord Saknas  
  Åsborönningen åker Ängsbo lht  
  Älgamossen mosse Äskekärr gd  
  *Äskemossesten gränsmärke Äskekärrs station järnvägsstation  
  *Äspebrona gränsmärke Österäng egendom  
  Äsperöarna öar Österängs station Saknas  
  Äsperöarna öar    
  Äspeöarna, se Asparen holmar    
  Äspeöjarna, se Asparen öar    
  Ögeren, se Öjaren ö    
  Öjarebrunn vik    
  Öjaren, se Rullaren udde    
  Öjaren ö    
  Öjaren ö    
  Öjaren ö    
  Öjaren halvö    
  Östersundet sund    
  Östersundsudden udde    
  Österudden holme    
  »ötilsrör» råmärke    

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.