ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trästena socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 11
Trästena sn Berget berg Trästena sn Gamlegården udde
Trästena sn Busås ägomark Anderstorp hmd Holmen, Lille ö
Trästena sn. Dalhammar ägomark Anderstorp, Lilla lht Holmen, Store ö
Trästena sn /Se Engelsmossen el. Ängels mosse mosse Anneberg lht Högmossen, se Jula mosse Saknas
Trästena sn Fallebacken backe Arneborg lht Jula mosse mosse
Trästena sn. Gräsholmen ägomark Arvidsgården hmd Jättabergen berg
Trästena sn Harstensmossen mosse Austerlitz torp Storskogen skog
Trästena sn Imsen, se Ymsen sjö Backen torp Trästenebergen berg
Trästena socken Imsen, se Ymsen sjö Baksmygan hmd Trästenebäcken bäck
Trästena sn o. gdr Imsen, se Ymsen sjö Beateberg torp Ymsen sjö
Trästena sn Imsen, se Ymsen sjö Begravningsplatsen, se 1 Kyrkogården Saknas Ängelsmosse mosse
Trästena sn Jättabergen berg Berget stuga, f.d. torp  
Trestena Saknas *Kon Röör gränsmärke? Berget lht  
Trästena sn *Kungsrör gränsmärke Bergstugan lht  
Trästena sn *Kungsrör gränsmärke Björkebacken hmd  
Trästena by. Kåven terräng Björkedal torp  
Trästena sn Lilla grund holme Björkedal lht, f.d. torp  
Trästena sn Lilla holmen holme Björkelund hmd  
Trästena sn Lindön ö Björkåsen gård  
Trästena sn /Se Mogateskogen skog Björnkärr hmd  
Trästena sm /Se Nordskogen skog Blåport torp  
Bralta tp /Se Nytorp terräng Bralta, se Gibraltar Saknas  
Bresäter gd Ormeskogen skog Bresäter gård  
*Botatorp Saknas Ormeskogen skogsområde Bäffeldalen lht  
Bootatorp Saknas Ormeskogen skog Dala torp  
Bootatorp Saknas Salusten sten? Dalhammar hmd  
*Ekisås herrgård Stora holmen holme Ekagården gård  
Ekisas gd Storskogen skog Ekeberg hmdelar  
Gibraltar stuga? Storskogen skog Ekhagen hmd  
Hallan, se Hallandsberg hg Tranbäcken terräng? Enåker hmd  
Hallandsberg hrgd? Tregrenatall tall? Eriksberg torp  
Hallandsberg hg Trästena Nya triangelp. Erikslund, Lilla lht, f.d. torp  
Hallandsberg hg Trästenebergen berg Eriksro hmd  
*Hedhen Saknas Trästenebäcken bäck Evelund hmd  
Hedhen Saknas Ullehov terräng Fallebacken torp  
*Hedhen gd Vadholmen holme Fogdegårds hagar hmd  
Jula rättaredöme Saknas Ymsen insjö Fogdegården gård  
?Långhagen åker Ymsen sjö Fredriksberg lht, f.d. torp  
Nolgården gd Ymsen sjö Gibraltar torp  
Nyrud gd Ymsen sjö Gotthardsberg lht  
Nyrud gd? Ymsen sjö Grindstugan hmd  
Nyrud tegelbr. Ymsen sjö Grindstugan, Västra, se Lars Nilstorp Saknas  
Nyrud gd Ymsen sjö Gråbo lht  
Ribbenäs gd? /Se Ymsen sjö Gräsholmen lht  
Seckistada torp, se Torpoma Arvidsgården gd /Se Ymsen sjö Grönedal stuga  
*Sekkingethorp Saknas Ymsen sjö Gullhagen hmd  
Sekkingethorp Saknas Ymsen sjö Gustavstorp hmd  
*Sekkinge thorp gd Ymsen sjö /Se Gustavstorp, Lilla lht  
»Sekkingethorp» Saknas /Se Ängels mosse el. Engelsmossen mosse Göranstorp, Lilla fr. gård  
Stenkälla by Ängels mosse mosse Göstarstorp, se Gustavstorp, Lilla Saknas  
Stenkälla, Lilla by Österled ägomark Halland, se Hallandsberg Saknas  
Stenkella Saknas   Hallandsberg gård  
Stenkälla by   Holmängen lht  
Stommen f.d. gd   Hästhagen lht  
Stommen by   Isakstorp hmd  
Säckestad hg   Jakobstorp hmd  
Säckestad hg   Karlsberg gård  
Säckestad hrgd.   Karlslund hmd, f.d. torp  
Säckestad hrgd.   Kolabotten hmd. f.d. torp  
Säckestad hg   Kronogården, se Prästgården Saknas  
Säckestad Saknas   Kyrkogården bebyggelse  
Säckestad hg   Kåven lht  
Säckestad hg /Se   Lars Nilstorp hmd  
Säckestad sn.   Lillegården gård  
Säckestad hg   Lille-Jons Saknas  
Säckestad gd   Linan hmd  
Säckestad hg   Långehagen f.d. torp  
Säckestad hg   Lästås hmd  
Sekkistadhum Saknas   Marieberg hmd  
Säckestad hrgd.   Marielund hmd  
Säckestad hrgd.?   Matildehagen hage  
Säckestad hg   Mellomgården gård  
Säckestad hg   Mogateskogen lht  
Säckestad hg   Mossen, se Olovsgården Saknas  
Säckestad hg   Nilsatorp gård  
Säckestad hg   Nolgården gård  
Säckestad hgd   Nolgården gård  
Säckestad gd, samh   Nordskogen torp  
Säckestad gd, samh   Nyrud gård  
Säckestad hg   Nytorp statstuga  
Säckestad gd.   Olofsgården hmd  
Säckestad hg   Ormeskogen gård  
Säckestad hg   Ormeskogsängen, se Holmängen Saknas  
Säckestad hg   Pettersborg hmd  
Säckestad (förr sn), hg   Rästgården gård  
Säckestad gd.   Ribberud gård  
Säckestad hgd   Rosenlund hmd  
Säckestad hg   Rättaregården, se Prästgården Saknas  
Säckestad hg   Röhus lht  
Säckestad hg   Sandhulan hmd, f.d. torp  
Säckestad hg   Sandhulan gård  
Säckestad hgd.   Siggetorp torp  
Säckestad förr egen sn, hg   Sjöhaga hmd  
Säckestad herrgård   Skogsbo torp  
Säckestad gd   Skolhustomten, se 5 Trästena Saknas  
Säckestad herrgård   Skultatorp, Skulten hmd, torpnamn  
Säckestad herrgård   Sofieberg hmd, f.d. torp  
Säckestad herrgård   Stensfält gård  
Säckestad herrgård   Stenkälla by  
Säckestad sn. (nu del av) sn.   Stommen gård  
Säckestad hg (förr sn) /Se   Stomsängen lht  
Säckestad förr sn, numera hg   Struten hmd  
Säckestad herrgård   Svarvaretorpet gård  
Säckestad herrgård   Svarven, se Svarvaretorpet Saknas  
Säckestad hg   Sågen lht  
Säckestad hrgd.   Säckestad säterigård  
Säckestad herrgård   Sörgården gård  
Säckestad sn.   Sörskogen torp  
Säckestad herrgård   Tallbacken, se Fallebacken Saknas  
Säckestad herrgård   Tittåsen torp  
Säckestad herrgård   Torpomad gård  
Säckestad Saknas   Tranbäcken torp  
Säckestad hgd   Trästena bebyggelse  
Säckestad hg /Se   Tubbetorp, Lilla gårdar  
Säckestad hg   Ullehov hmd, f.d. torp  
Säckestad hg   Valstaberg hmd  
Säckestad hg   Våtängen hmd  
Säckestad sockendel   Ängatorp hmd  
Säckestad (förr sn), hg   Ängelvodd lht  
Säckestad gd   Österlid, se Austerlitz Saknas  
Säckestad hgd      
Säckestad nutida herrg.      
Säckestad hg      
Säckestad hrgd.      
Säckestad förr sn, nu hg.      
Sekistada Saknas      
Säckestad säteri      
Säckestad förr egen sn, nu säteri      
Säckestad f. sn. nu del av sn      
Säckestad herrg.      
Säckestad hrgd.      
Säckestad hg      
Säckestad hg      
Säckestad hg      
Säckestad hrgd.?      
Säckestad hg      
Säckestad hg      
?Säckestad hg      
Säckestad hg      
Säckestad hg      
Säckestad hg      
Säckestad hrgd.      
Säckestad Saknas /Se      
Säckestad Saknas /Se      
Sörgården gd      
Torpoma Arvidsgården gd      
Säckestad by      
Seckistada Saknas      
Trästena förr sätesgård, nu by /Se      
Trästena by, socken      
Trästena gård, sn      
Trästena by      
Trästena sn. o. gd.      
Trästena sn      
Trästena by      
Trästena Saknas      
Trästena by      
Trästena by      
Trästena by      
Trästena gd.      
Trästena by      
Trästena by      
Tubbetorp gård      
Twbbatorp Saknas      
Tubbetorp by      
Tubbetorp, Lilla gdr      
Tubbetorp gd?      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.