ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fägre socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 82 Bebyggelsenamn : 304 Naturnamn : 10
Fägre sn Badviken vik Fägre sn Saknas förteckning
Fägre sn *Björskjulsröret gränsmärke Fägre sn Djupedälder hålor
Fägre sn Boda triangelp. Abramstorp lht Fägre mo skog
Fägre sn /Se Borgåsen ås Adolfsberg lht Fägreån å
Fägred sn *Bremossebackaröset gränsmärke Anderstorp torp Halnavägen väg
Fägre sn Djupedälder terräng Anderstorp lht Händelabäcken bäck
Fägre sn Fallet terräng Anneberg hmd Jonsboda bro bro
?Fägred sn Fiskartorpet terräng Aspelund lht Misterna skogsmarker
Fägre sn Fåröarna holmar Banäng Saknas Sötåsavägen väg
Fägre sn *Fäbroröret gränsmärke Banäng skattelht Viken sjö
Fägre sn Fägrebäcken bäck Bergatorp lht  
Fägre sn Fägrebäcken bäck Bergängen hmd  
Fegro Saknas Fägredmo Saknas Billingsängen utmark  
Fägre sn Fägremo allmänning /Se Björkelund lht, f.d. husarbost.  
Fägre sn Fägre mo skog Björkhagen torp  
Fägre sn Fägremo skog Björkängen lht, f.d. soldatt.  
Fägre sn Fägremo skog Blomsterhult lht  
Fägre sn Fägre mo skog Blomsterhult torp  
Fägre sn Fägremo skog Boda gård  
Fägre sn Fägremo skog Bodatorpen torp  
Fägre sn Fägre mo skog Borgåsen sold.torp  
Fägre sn Fägre mo skog Brunnsberg lht  
?Fägre sn Fägremo skogsområde Brännemossen lht  
Fägre sn Fägremo allmänning Bussahagen hmd  
Fägre sn /Se Fägre mo skog /Se Bygården gård  
Fägre sn /Se Fägre mo skogsområde Bygården gård  
*Backagården Saknas Grannlåten betesmark Bygården gård  
?Boda gd /Se Gunnela hall ägomark Dalen torp  
?Boda gd *Hagängskärren terräng Dankås torp  
Boda indr.mil.bost. Himlabacken backe Davidsborg lht  
?Boda gd Hultängen äng Dorma torp  
Bod gård el. by *Hyltaröret hemmanet Ekagärdet gård  
Femestadha, se Fimmerstad f. sn, nu by Händelabäcken bäck Ekelund lht  
Fetebacken gd /Se Hästhagen ägomark Enelund stuga  
?Fimmerstad by Jonsboda bro bro Eriksberg hmd  
Fimmerstad by Krushultabacken terräng Erikslund stuga  
Fimmerstad by Krutöarna holmar Erikstorp, se Erstorp Saknas  
Fimmerstad förr egen sn, nu by /Se *Källebacksröret gränsmärke Erikstorp torp  
Fimmerstad by Lindö holme holme Erstorp gård  
Fimmerstad f. sn; nu by *Lindö holme holme Esbjörntorp Saknas  
Fimmerstad by /Se Lindö ö Esbjörnstorp gård  
Fimmerstad förr egen sn, nu by Lindön ö Falleet torp  
Fimmerstad by Lindön ö Fallet torp  
Fimmerstad f. egen sn, nu del av sn Lindön ö Fetebacken gård  
Fimmerstad förr sn, nu by Lindön ö Finnerstad by  
Fimmerstad by Lindön holme Fiskaretorp, se Erstorp Saknas  
Fimmerstad by Misten skog Fiskåsen, se 1 Piskås Saknas  
Fimmerstad by Mossevik vik Framnäs lht  
*Guthne jordh Saknas Motomten terräng Fredrikslund lht  
*Guthne jordh jd Moängen ägomark Fridhem lht  
»Hanzkastang» by Ormeskogen skog Fridhem lht  
?Holmen gd *Påvelstorpsröret gränsmärke Fägershov äng  
Holmen gd *Pälsatorpsröret gränsmärke Fägre hållplats Saknas  
?Holmen hg *Remmestorpsröret gränsmärke Gabrielsberg lht  
Holmen ?gd /Se Roten terräng Getaryggen äng  
Humstorp gård *Runestens röret gränsmärke Gosen stuga  
Humstorp gd Rödjan Lilla terräng? Grannlåten f.d. torp, nu betesmark  
Häljatorp by Rödjorna terräng? Gräsrödjan lht  
Jonsboda by Sjöhagen terräng Gräsrödjan eller Nytorp, se se Nytorp Saknas  
Jonsboda by Skatestorp terräng Gustavslund lht  
Kylle gdr Skogsängen terräng Gustavstorp lht  
Mjösäter by Stora hagen skogsområde Haga hemmansdelar  
?Mjösäter by Svältorna ägomark Hagalund lht  
Mjösäter by Svärtelyckan ägomark Hagen hmd  
Mjösäter by Tingsbacken backe Hagetorp lht  
Mjösäter by Trälmanstorp terräng Hagängen hmd  
Riddarhagen by *Vadsröret gränsmärke Hagängen lht  
Riddarhagen by Vallhall källa /Se Harstensmossen gård  
Staverås by Vesslamossen mosse Haraldstorp (Hallstorp) rå och rör, gård  
Stommen gd Viken sjö Hassletorp Saknas  
Stång by? Viken sjö Hassletorp lhter  
Stång by Viken sjö Holmen gård  
Stång, se även »Hanzkastarg» by Viken sjö Holtshagen torp  
Stång by /Se Viken sjö Hultet gård  
?Tällåsen by Viken sjö Hultängen torp  
Valla ?by Viken sjö Humstorp gård  
Valla by Viken sjö /Se Håkan(s)torp äng, f.d. torp, lht  
Valla by Vite mosse mosse Häljatorp gård  
Vrå by *Åsmarken skogstrakt Hästhagen lht  
Vrå by /Se Ängels mosse mosse Hästhagskärret lht  
Vrå by Ängels mosse mosse Hästhagskärret, se 1 Banäng Saknas  
Vrå by /Se Ängen ägomark Höjelid lht  
Vrå by   Höglanda hmd  
    Höglunda lht  
    Högås lht  
    Islakärret och Vässlamossen Saknas  
    Johanneslund lht  
    Jonsboda by  
    Jonstorp Saknas  
    Jonstorp eller Nyborg gård  
    Jonstorp, L:a lht  
    Karlberg lht  
    Karlslund, Stora lht  
    Karlslund, Lilla lht  
    Karlsro handelslht  
    Karshult gård  
    Klockarebolet gård  
    Klostergården gård  
    Knirken lht  
    Knoppås hmd  
    Korsbacken torp  
    Kringelängen hmd  
    Kringelängen, L:a förpantningsjord  
    Krusatorp lht  
    Kurland hmd  
    Kvarnen lht, kvarn och sågverk  
    Kylle gård  
    Kyllingstorp lht  
    Källebacken Saknas  
    Källebacken åker  
    Källebacken stuga  
    Källebacken lht  
    Källebäck, se Källebacken Saknas  
    Käll(e)mon lht  
    Källstorp lht  
    Källtorp lht  
    Källtorp lht  
    Kärr, Södra torp  
    Kärret äng  
    Lampa (Lampen) lht(ställen)  
    Lanthöjden lht, kanalvaktbost.  
    Larslund lht  
    Larstorp lht  
    Linan lht, f.d. torp  
    Ljunghem lht  
    Ljunghem lht  
    Ludvigsro lht  
    Lunnemarken lht  
    Lustigsheden beteshage  
    Långhagen stuga  
    Långslåttan lht  
    Lövåkra hmd  
    Lövåsamarken äng  
    Lövängen hmd  
    Malhatten hmd  
    Mellangården gård  
    Mellangården gård  
    Mellantorp torp  
    Mellomgården gård  
    Mellåsen äng  
    Misten delar av by  
    Misten, se Jonstorp el. Nyborg Saknas  
    Mjösäter Östra gård  
    Mjösäter, Västra gård  
    Mockeltorp, se Ödegården Saknas  
    Monäs lht  
    Moskogen lht  
    Mossen hmd  
    Motomten lht  
    Motorpet lht  
    Motäppan hmf  
    Muffen torp  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolängen torp  
    Nordhagen torp  
    Nordtorp lht  
    Nyborg gård  
    Nyborg, se Jonstorp Saknas  
    Nyfikan, se Höglunda Saknas  
    Nygården hmd  
    Nyholm lht  
    Nyholmen lht  
    Nylund lht  
    Nynäs lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Odalskogen stuga  
    Olarsgården gård  
    Ollemossen Saknas  
    Ollemosse skattelht  
    Olovsberg äng  
    Olovslid äng  
    Olovslund äng  
    Olovstorp torp  
    Olsberg lht  
    Ormeskaptorp stuga  
    Ormeskogen område  
    Paradis lht, husarbost.  
    Persberg lht  
    Persbo torp  
    Petershov äng  
    Piskås Saknas  
    Piskåsen eller Fiskåsen torp  
    Piskåsängen äng  
    Porsa kvarn och såg  
    Prästgården gård  
    Prästhagen hmd  
    Prästängen jordlht  
    Prästängskärret äng  
    Påvelstorp gård  
    Pälsatorp, Stora o. Lilla, se Pälsen Saknas  
    Pälsatorp Saknas  
    Pälsen torp  
    Randstorp gård  
    Remmerstorp (Remmestorp) gårdar  
    Remmestorp pst  
    Riddarhagen by  
    Riddarhagskärret med Hassledstorp, se 1 Hassletorp Saknas  
    Riddarhagskärret med Hassletorp, se Hassletorp Saknas  
    Rimsåsen gård  
    Rosenlund lht  
    Roten torp  
    Rudet lht  
    Ryorna lht  
    Rännen äng  
    Ränntorp torp  
    Rännås lht  
    Rödjan gård  
    Sandkullen stuga  
    Sevestorp torp  
    Sidden lht  
    Skatens torp  
    Skogelund lht  
    Skogstorp lht  
    Skogsängen lht  
    Skommerbo Saknas  
    Skomakarebo el. Skummerbo statstuga  
    Skomakarebo eller Skummerbo, se 1 Skommerbo Saknas  
    Skummerbo, se Skomakarebo Saknas  
    Smedjebacken lht  
    Smedsbacken lht  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp, L:a lht  
    Smedstorp, St. lht  
    Snickaretorp lht  
    Solbacken, se Fetebacken Saknas  
    Solhem lht  
    Staffanstorp gård  
    Stavesås gård  
    Stenbacken lht  
    Stenbäcken gård  
    Stenhagen hmd  
    Stensborg lht  
    Stenslund lht  
    Stenstorp stuga  
    Stenåsen lht  
    Stenåsen, Östra torp  
    Sterses, se Larslund Saknas  
    Stommen gård  
    Stomsåsen, se Västerkärr lht  
    Stomsåsen lht  
    Storängen hmd  
    Storängen hmd  
    Strandängen lht  
    Stugorna, se Anderstorp Saknas  
    Stång by  
    Stångs bro bro  
    Svanvik äng  
    Svartebäck, se Ollemosse Saknas  
    Svartebäck och Ollemosse, se 1 Ollemosse Saknas  
    Svarthålskärret äng, nu lht  
    Svärtelyckan torp  
    Södra kärr Saknas  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörtorpet lht  
    Sörträlket hage  
    Tellesberg äng  
    Tomten gård  
    Tomten gård  
    Torpelund lht  
    Torsberg torp  
    Torvemossen äng  
    Torvmossen äng  
    Trälket, se Åkersberg Saknas  
    Trälket, se 1 Åkersberg Saknas  
    Trälmanstorp äng  
    Tällåsen by  
    Tällåsen, Norra gård  
    Tällåsen, Södra gård  
    Täppan lht  
    Täppan hmd  
    Täpporna äng  
    Täpporna Saknas  
    Valla by  
    Vassbacken lht  
    Vikängen gård  
    Vrå gårdar  
    Vråtomten gård  
    Vrängan äng  
    Värelatorp gård  
    Vässlamossen, se Islakärret Saknas  
    Västergården gård  
    Västerkärr lht  
    Zackrisberg hmd  
    Åbylund backstuga  
    Åkersberg Saknas  
    Åkersberg eller Södra Trälket gård  
    Ånäs garverilht  
    Ängarna utmarker  
    Ängen Saknas  
    Ödegården gård  
    Östergården gård  
    Österkärr, L:a o. St. lhter  
    Östertorp lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.