ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Otterstads socken : Kållands härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 512 Naturnamn : 684 Bebyggelsenamn : 790 Naturnamn : 1455
Otterstad sn Naturnamn i Otterstads sn förteckning Sagesmän förteckning Abborhålet sund
Otterstad sn Naturnamn i Otterstads sn förteckning Saknas Saknas Abborrodden varp
Otterstad sn Källor förteckning Otterstad sn Akonta bergudde och varp
Otterstad socken Ahlbergs grund grund /Se Otterstads sn sn Alberg grund
Otterstad sn /Se Albotten ägomark Otterstad socken sn Albergska kyrkogården kyrkogård
Otterstad sn Alekulan sten Otterstad sn Albottnen gärde
Otterstad sn Alen holme Kållandsö eller Otterstad sn Alehagen gärde
Otterstad sn *Alerholmarna holmar Otterstad sn Alekulan holme
Otterstad sn *Alerhulan, se Pirum hamnplats Otterstad sn Alemossen mosse
Otterstad sn *Aleskär skär? /Se Kållandsö Saknas Alen ö
Otterstad sn Alevass holme Kållandsö socken Saknas Alkullen kulle
Otterstad socken Alholmen holme Kållandsö Saknas Alkulorna skär
Otterstad socken Almåseflån terräng Kållandsö Saknas Allas ögon gärde
Otterstad sn Alö ö Kållandsö, se Otterstad sn Almås mark
Otterstad sn Amnarsholme, se Marholmen holme Otterstad Saknas Almåsdiket dike
Kållandsö binamn på Otterstads sn Amnarsviken vik Albotten t Almåsflån strand
Kållandsö binamn på Otterstads sn Amnarsviken vik Allmänningen hmd Alvass holme
Otterstad sn Andersholme holme Alphyddan lht Alvassviken Saknas
Otterstad socken Ankarviken vik Alunda Saknas Alö ö
Otterstad sn Arkebacken backe /Se Alunda Saknas Amerika nyodling
Otterstad sn Arneviken vik Alunda lht Amnarsholmen Saknas
Otterstad sn Arneviken vik Annedal Saknas Amnarsviken vik
Otterstad sn Arneviken vik /Se Annedal hmd Amnarsviken vik
Otterstad sn Aspeskär skär Annelund lht Andersholmen Saknas
Kållandsö sn Aspholmen udde Anniberg Saknas Andersholmen holme
Kållandsö sn Aspudden udde Anniberg lht Ankarbergen berg
Otterstad sn Assen holme Apeltorp lht Annalisas vik vik
Otterstad socken *Assholmen holme Apeltorp Saknas Apelgårdsbacken backe
Otterstad sn Baggebergen terräng Apeltorp Saknas Apelgärdet åker
Otterstad sn Barnesjö sjö Sunnerby 5 Aplagården Saknas Apelgärdet gärde
Kållandsö sn Barnesjö sjö /Se Aplagården gd Arkbacken backe
Otterstad sn Barnesjö sjö /Se Backa komministerboställe Arkebacken backe
Otterstad (f. Kållandsö) sn Barnesjön sjö /Se Backa komministerboställe »Arkeledsåsen» höjd
Otterstad sn Basteskog skogsmark Backen gd Arneviken vik
Otterstad sn Basteshagen skog /Se Sunnerby 9 Backa gård Arneviksgärdet gärda
Otterstad sn Bastholmen holme Backen Saknas Arnviken vik
Orterstads präststomme Saknas Bastholmen holme Berg gårdar Aspeskär skär
Otterstads kyrkogård Saknas Bastholmen holme Berg Saknas Aspholmen holme
Otterstad Saknas Beckhålan vik /Se Berg Sven Månsgården bebyggelse Aspholmsådran sund
Kållandsö sn Beckhålet vik Berg Håkansgården bebyggelse Aspledet led
Otherstadhe Saknas Billingsön ö Berg 2 Bengt Håkansgård gård Aspsundet sund
Otterstad sn Billingsön ö Berget Saknas Assen, Lilla skär
Otterstad sn Binningeberget berg /Se Berget hmd Assen, Stora holme
Kållandsö sn? »birghæ hols broo» bro Berghem lht Backakullarna kullar
Otterstad (f. Kållandsö) sn Biörkholmen, se Björnholmen, Stora holme Bergliden lht Backalampan varp
Otterstad sn Björkhagsudden udde Bergliden Saknas Backavändan gärde
Otterstad sn Björkholmarna holmar Bergsdrågen lht Backsbergan bergås
Kållandsö sn Björkholmen holme /Se Bergsdrågen Saknas Lilla Backen backe
Otterstad Saknas Björkholmen ö Bergsdrågen Saknas Stora Backen backe
Otterstad Saknas Björkholmen holme Bergsjö lht Bagdehamn vik
Otterstad Saknas Björkön, Lilla holme Bergsjö Saknas Baggebergen berg
Otterstad sn Björkön, Stora ö Bergs missionshus gudstjänstlokal Barnesjö mad
Otterstad sn /Se Björkön, Stora ö Bjärbyn by Barnsjön sjö
Otterstad sn /Se Björnholmen, Lilla holme Bjärbyn Saknas Basemaja holme o. notvarp
Otterstad sn /Se Björnholmen, Stora holme Björkebo lht Bassängen mark
Otterstad sn /Se Björnholmen, Stora holme Björkelund lht Basteberget berg
Otterstad socken /Se Björnsunden och Ullersunden Saknas Björkelund Saknas Basteskog skog
Otterstads kyrka k:a Björnsundet sund Björkhagen Saknas Basteskogen skog
Oualnö, se Kållandsö binamn på Otterstads sn Blankesund sund Björkhagen Saknas Bastholmen Saknas
*Aggebo Saknas Blankesundsholmarna holmar Björkhagen t Bastholmen holme
Aggabo försv. beb. Blåsnäs udde Björkhem lht Bastholmen holme
*Aggabo gård Blåsnäsudde udde Björkliden lht Beckhålan del av vik
*Aggabo gd /Se Bockenskär skär Björklunda lht Bedasvik vik
»akralykkiæ» Saknas Bockholmen holme Björksäter lht Bengtsgårds hage hage
[Aspenäs] Saknas Bockholmen holme Björkvik lht Bengärdet notvarp
*Bakka gard gd Bockholmen ö /Se Björkåsen lht Benlandan land
Backa g. Bottenskären skär Blombacka lht Benvedsdrågen dalgång
Backa gd Bottnarna del av Spikefjorden Bobacken Saknas Berggärdet gärde
Berg Saknas Bottneholmen, Lilla holme Bockholmsfyren fyr Betesmarken gärde
Berg by Bottenholmen, Stora holme Brittsbo lht Betlehem mark
Berg by Breviksholmen halvö Bruket hus Billingsö Saknas
*Bolundh Saknas Brand-holme, se Brända holme holme Bryngelstorp hmd Billingsön ö
*Bolund Saknas Broholmen holme Bryngelstorp Saknas Bindningeberget berg
Djurgården gd /Se Brottgrundet grund Bryngelstorp Saknas Bjärma led led
Ekeboo Saknas Brunnsviken vik Bråten rivet t Björken varp
Eke gd Brunnsviken vik Brännåsen Saknas Björkedrågsbergen berg
Eke by Brunsviken vik Bäcken t Björkebacksvändan gärde
Eke by Brunsviken vik Bänken rivet t Björkebacken backe
Eke by Brunnsviksudden udde Bänken Saknas Björken notvarp
?Ekebo by Brånevijk vik Böljan lht Björkesund sund
Ekebo by? Bråtebacken backe /Se Bösshamn Saknas Björkhagen hage
Ekebo by Brändaholme holme Bösshamn Saknas Björkhagens kyrkogård
Ekebo by Brändaholme holme Bösshamn lht och hamn Björkhagsudden udde
Ekebo gästgivaregård /Se Brändeholmar skär Bösshamn lht och hamn Björkholmen holme
Holen godtz Brändeholmar holmar Dalaberg lht Björkholmen holme
*Holen Saknas Bröstet vik Dalvik lht Lilla Björkholmen holme
?Hulan = 5 Sunnegata Saknas Bröstmad sumpmark Dalvik Saknas Stora Björkholmen holme
Hultet gård /Se Bysjön terräng Dalvik lht Björkholmshamnen vik
Häljestena Saknas /Se *Bølla kvarnström Dalvik eller Sandviken lht Björkholmsskären skär
Häljestorp gd /Se Bölsehamnen, se Bösshamnsviken vik Damängen lht Björkholmsskäret varp
Höga led beb.-n. /Se Bösshamnsviken vik Diket t förr, numera mark Björkholmsskäret skär
Försvunna namn förteckning Bösshamnsviken vik Diket Saknas Björkholmssundet sund
Klitt ö De la Gardievägen, el. Grevevägen väg /Se Läckö Djurgården gård Björkholmsviken vik
Klöversberga bebygg.? /Se Djupstensholmen holme Djurgården Saknas Björks bro bro
Kolaretorpet torp /Se Djupgårdsbacke backe /Se Djurgården hmd Björköarna öar
Kolbotten torp /Se Djupvik vik Djurgården hmd Björköarna Saknas
Kålsbogården gd /Se Djurgårdsgärde gärde /Se Djurgården hmd Björköskär skär
Lagmansgården Saknas Djurgårdssåten udde /Se Djurgårdstorp Saknas Björnholmarna holmar
*Lagmansgården gård Djäknarna skär Dordislund Saknas Björnholmen Saknas
Lagmansgardhen Saknas Drakeberget berg Dordislund lht Björnsundet sund
*Lagmansgården Saknas Drevviken vik Dorislund Saknas Björnsundet infart
*Lagmansgården gd Drevviken vik /Se Drevviken Saknas Björnsundet infart
Lagmansgården Saknas Duveberget berg /Se Drifviken Saknas Bladberget udde
*Lagmansgården f. gd Eken ö? Drevviken lht Blankesund sund
?Liden gd Lill-Eken, se även Stor-Eken ö Dundertorp Saknas Blankesundsholmarna holmar
»Lille Diuregården» el. »Sanden» torp /Se Eken, Lilla ö, kronopark Dundertorp t Blomsbacke backe
Låkälle gd Eken, Stora ö Dufvelund Saknas Blossnäs udde
Låkjälle by Eken, Stora ö Eke gård Blåsnäs udde
Låkäll(e) gd /Se Stor-Eken ö Eke gd Bobackebergen berg
Låkälle by /Se Eken, Stora ö, kronopark Eke hmd Bockenskär skär
Lättkäll, se Låkäll(e) gd Eken ö Eke Saknas Bockholmen holme
»lækkele», se Låkälle gd Eken ö Ekesmåskola Saknas Bodrågen mark
Läckö slott Eken, Stora ö Ekebacken hmd Bomledet led
Läckö kungsgård Eken, Stora ö Ekeberg t Bondbacken backe
Leckö kungsgd. Eken skärgård /Se Ekeberg hmd Bond(e)backevändan gärde
Läckö kungsgård Eeken, se Lill-Eken o. Stor-Eken öar Ekeberg Saknas Bondeliderna lider
Läckö kungsgård Ekens skärgård skärgård Ekeberg Saknas Bondelidskällan källa
Läckö kungsgd. Eken-Ören triangelpunkt Ekeberg Saknas Bondelidsvändan gärde
Läckö kronoegendom Eköön ö Ekebergsskogen Saknas Bondens brända mark
Läckö kungsgd. Ekön, se Eken. Stora ö Ekebo gård Bondevägen väg
Läckö kungsgård Emausbacken terräng Ekebo bebyggelse Borgmästareviken vik
Läckö slott Enholmarna holmar Ekebo Saknas Bostället mark
Läckö kungsgård Enholmarna holmar Ekebo, Lars Nilsgården Saknas Lille Bottenholmen holme
Läckö slott Flarkesjön fjärd Ekebo gd Store Bottenholmen holme
Leckö kgd. Flarkesjön sjö Ekedal Saknas Bottenskärsgrund grund
Läckö kungsgård Flatö ö Ekedal lht Bottnarna tidvis land, tidvis sund
Läckö slott Flatö ö /Se Ekeliden lht Bottnen notvarp
Läckö slott Flatö ö Ekelund Saknas Lilla Bottnen notvarp
Läckö slott Flyt åker /Se Ekelund Saknas Braxenholmen holme
Läckö slott Flårkefioln, se Flarkesjön fjärd Eken kronolägenhet Braxevarpet varp
Läckö kungsgård Fläskgraven schakt /Se Eken Saknas Bredholmen Saknas
Läckö kungsgård Fläskgraven brunn /Se Eken lht Breholmen, se Broholmen Saknas
Läckö hg Froswiken, se Frössviken vik Ekelund lht Breviksholmen holme
Leckö sl. Fröberget plats med fornlämningar Ekenäs lht Brohage hage
Läckö slott Fröfjorden fjärd Eksjö lht Broholmen holme
Läckö g. Fröfjorden del av Vänern Entorp lht Brotorpet mark förr t
Läckö slott Frössviken vik Entorp Saknas Brottgrundet grund
Läckö slott Frössviken vik Entorp Saknas Brudgumsberget berg
Läckö slott Frövijk vik Eriksberg Saknas Brunnsbacken backe
Læköö Saknas Fårbrohult ägomark Ersbäcken Saknas Brunnsviken vik
Leckö sl. Fårdbron bro /Se Ersbäcken Saknas Brunsviken vik
Leckö kgsgd. Fädreven åker /Se Ersbäcken t Brunnsvik vik
Läckö slott Fästningsudden udde Evestugan stuga Brunsviksudden udde
Läckö Saknas Fästningsudden udde /Se Evetorp arrendegård Brunnsviksudden udde
Leckö kgsgd Fördärvelseskäret skär /Se Evetorp Saknas Brunsviksvarpet varp
Läckö slott o kungsgård Fördärvelseskäret holme Evetorp Saknas Brunnsviksvarpet notvarp
Läckö slott, förr biskopsresidens Fördärvelseskäret skär /Se Fellan Saknas Bryngelsvändan gärden
Leckö kgsgd Galejeviken vik /Se Finnerödjan Saknas Bråtbergen berg
Leköö Saknas Galghamn vik Finnerödjan Saknas Bråtebacken backe
Lecköö Saknas Galghamn hamn /Se Finnerödjan t Bråten berg och skogsparti
Läckö slott Galghamn hamn /Se Fiskaretorp lht Bråterödjan mark
Leckö slott Galghamn hamn /Se Fiskartorpet t Brändeholme holme
Leckö kgsgd Galgudden udde Fiskartorpet Saknas Brände holmen Saknas
Leckö kgsgd Galgudden udde /Se Fiskartorp Saknas Brändeholme holme
Läckö kungsgård Galten holme Folkets hus hus Brändeholme holme
Läckö kungsgård Galteryggen skär Fredriksberg lht Brännebergen bergås
Lecköö Saknas Galteryggen skär Fredriksdal lht Bränneridammen damm
Läckö sl. Galteryggen holme Fredriksdal Saknas Brännet ungskogsområde
Läckö kungsgård Galtryggen udde /Se Fredriksdal Saknas Brännåsen gärde
Läckö kungsgård Galtryggen skär /Se Fridhem Saknas Bröstet vik
Läckö slott Gaveln udde /Se Fridhem Saknas Bröstet varp
Leckö kgsgd. Gaveln udde /Se Fridhem lht Bröstmad mad
Leckö sl. »Gemmergafwel» udde /Se Fritstorp Saknas Bydammen damm
Leckö sl. Geteklöven udde Fristorp nedslaget t Byggningsbrinken vända
Leckö sl. Geteklöven skogsområde /Se Fristorp Saknas Byholmen holme
Läckö kungsgård Getholmen, Lilla holme Frösviken hmd Bykällan källa
Läckö kungsgård Getholmen, Stora holme Frösviken Saknas Bykällevägen väg
Läckö kungsgård Getholmssundet sund Frösviken Saknas Bysjö sjö /Se
Leckö sl. o. kgsgd. Grannebacken höjd? /Se Furubacken lht Bysjön sjö
Läckö sl. Grevevägen, el. De la Gardievägen väg /Se Furuberg lht Bysjön sjö
Läckö sl. Grims gavel udde Furuhäll lht Bysjömaderna mader
Läckö slott Grytöarna öar Fåfängan eller Magnusberg gård Byxmossen mosse
Läckö slott Gråudden udde Fåfängan eller Magnusberg gård Byxorna gärde
Läckö slott Gräshålan vik Fågelberg stuga Båshålan vik
Läckö slott Gröna hult terräng Fågelkärr torp Båtudden udde
Läckö slott Gullhålan källa /Se Fågelkärret Saknas Bänkenshage hage
Läckö sl. Gunborgeviken vik Fågelkärr torp Bösshamnsviken vik
Läckö kungsgård Gåsen holme /Se Fågeltorp Saknas Carlos grund grund
Läckö kungsgård Gåsen, Lilla skär Fågeltorpet rivet t Cederotsbacken backe
Läckö slott /Se Gåsen, Lilla holmar Fårebro Saknas Clasgrund, S. grund
Läckö slott Gåsen, Stora skär Fårebro stuga, förr t Dalbogrunden grund /Se
Läckö kgsgd. o. sl. Gåsen, Stora holmar Fårebrohult t Dalbonden Saknas
Läckö slott Gåsen ö /Se Fårbrohult Saknas Dansaren grund
Leckö kgsgd. Gåsholmen holme Fårebrohult Saknas De la Gardievägen väg
Läckö slott Gäddeskär skär Färjstugan tomt efter riven stuga Det nolare varpet? notvarp
Läckö slott Gäddesvepan vik /Se Glada hoppet t Digertomt mark
Läckö sl. Gärdesviken, Lilla, Stora vik Granhagen lht Dikesvass notvarp
Läckö slott Gärdevik vik Granhagen Saknas Stora Diket avloppsdike
Läckö sl. o. kgsgd. *Gässlingegrundet grund /Se Granhagen Saknas Djupevik Saknas
Läckö slott Gäslingen, se Gåsen, Lilla skär Granudden lht Djurgården mark
Läckö sl. Gässlingen holme /Se Granvik lht Djurgårdsgrunden grund
Leckö sl. o. kgsgd. Gässlingen ö /Se Granåsen lht Djurgårdskanten skogskant
Läckö sl. o. kgsgd. Gösekullen skär /Se Gravkapellet gravkapell Djurgårdsskogen skog
Leckiö Saknas Göskullen holme Gravkapellet kapell Djurgårdssåten udde
Läckö slott Hallefjorden fjärd Gråmosse lht Djurgårdstorp mark
Läckö slott Hallefjorden del av Vänern Gråmosse Saknas Djurgårdsvägen väg
Läckö sl. o. kgsgd. Hallåsen terräng Gråmossen Saknas Djurgårdsvändan skiftesbruk
Läckö slott »hamarstrædæ» träda? »Gräjas» ödetomt Djurgårdsvändan gärde
Läckö slott Hattareviken vik Gröneberg lht Djupa pål skär
Läckö slott Hattefuran, Stora skär Gröneberg Saknas Djupa svepan varp
Läckö sl. o. kgsgd. Hattefuran holme /Se Gröneberg Saknas Djupskärsgrundet grund
Läckö slott Hattefuran, Stora holme Grönedal hmd Djups udde udde
Läckö slott Hattefuran ö /Se Grönedal Saknas Djupvik vik
Läckö slott Hatten holme /Se Grönedal Saknas Djupvik vik
Läckö slott Hjortronmossen, Lilla mosse Grönelund Saknas Djäkna öar
Leckö sl. o. kgsgd. Hjortronmossen, Stora mosse Grönelund torp Djäkneskär Saknas
Läckö sl. o. kgsgd. *Holmängsö ö Grönelund Saknas Dordislundsudde udde
Läckö sl. o. kgsgd. Holländareviken vik Gunsbo lht Drakeberget berg
Läckö slott *Hornviken vik Gärdet rivet t Drakebergsgärdet gärde
Läckö slott Horsemossen terräng Haga mark och lht Drefviken Saknas
Läckö slott *Horsnäsholmen holme /Se Haga Saknas Drevviken vik
Läckö sl. o. kgsgd. Hulaskedet del av väg /Se Hagaberg avs Drevviksluckan åker
Läckö slott Hulevasen väg /Se Hagalund lht Drottningdiket dike
Läckö sl. o. kgsgd. Hunden och valparna holmar Hagalund Saknas Drottningholmen holme
Läckö slott Håberg berg? /Se Hagastugan stuga Drängslätten gärde
Läckö sl. o. kgsgd. Håberget berg Hagen Saknas Duberget berg
Läckö slott Håholmarna holmar Hagen Saknas Duvberget berg
Läckö sl. o. kgsgd. Håholmen holme Sunnerby 7 Lilla Hall gård Duvelund mark
Läckö sl. o. kgsgd. Håholmen holme Sunnerby 6 Stora Hall gård Dykroken mark
Läckö slott Håholmen holme Halla hmd Döverus mark
Läckö sl. o. kgsgd. Håholmen, Stora holme /Se Halleberg rivet t Eckorn bergudde
Läckö sl. o. kgsgd. Håholmen, Västra holme /Se Halleberg Saknas Egypten mark
Läckö kgsgd. Hässjeholmen halvö Hammaren Saknas Eke mad åker
Läckö slott Hästholmen halvö Hammaren Saknas Ekebackarna backar
Läckö kgsgd. Hästskoholmen holme Ullered 1 Harald Andersgården o 2 Hans Olofsgården Saknas Ekebackevarpen varp
Läckö slott Hästskoholmen holme Heljestorp gd Ekeboliden lid
Leckö kgsgd. Hästskoholmen holme Heljestorp rå och rör Ekefjärdsgrund grund
Lecköö slott Hästskoholmen ö /Se Helleberg lht Eken ö
Läckö slott Höge holme holme Helleberg Saknas Lilla Eken ö
Läckö slott Höge holme holme Hembygdsmuseet museum Stora Eken ö
Läckö slott Högholmen holme /Se Hemningstorp Saknas Stora Eken ö
Leckö sl. Hörviken vik Hildingsberg Saknas Eken, Stora, Lilla öar
Läckö slott Hörviken vik /Se Hildingsberg lht Eken öar
Läckö slott Hörviken vik Sunnegata 5 Hulan gård Eken ö
Läckö slott Hörviken vik /Se Hulan gd Ekens skärgård skärgård
Leckö sl. o. kgsgd Ingarö holme Hultet gård Ekens skärgård skärgård
Läckö slott Saknas Jordbroliden landsvägslid /Se Hultet rå och rör Ekens Skärgård skärgård
Läckö slott Jönsa holme holme Hultet gd Ekens Skärgård skärgård
Leckö sl. Jönsa holme holme Husbacken Saknas Ekenören udde
Leckö kgsgd. Kakelösegärdet åker /Se Husbacken Saknas Ekholmen kulle
Läckö slott Kardalen terräng Husbacken torp Ekeslätten mark
Läckö slott Karlgren skär /Se Håberg Saknas Emanuelskyrkan nätplats
Leckö sl. o. kgsgd. Karlgrensskäret skär /Se Håberg lht Emanuelskyrkan nätplats
Leckö sl. el. kgsgd Karlskrona vik Håberg Saknas Emanuelskyrkan nätplats
Läckö sl. Kartholmen holme Häljestorp gård Emanusbacken backe
Leckö kgsgd Kattefjorden del av Vänern Häljestorp gd /Se Enehagen skogstrakt
Läckö slott Kattholmen holme Hälleberg Saknas Enehagen hage
Läckö slott *Kavlebro vik vik /Se Hästhagen gård Enen holme
Leckö kgsgd Klasgrunden grund Hästhagen gd Enerumpen udde
Leckö kgsgd. Klasgrundet, Norra grund Hästhagen bebyggelse Enholmarna kullar
Läckö slott Klasgrundet, Norra grund Högaled Saknas Enholmarna holmar
Läckö kungsgd Klingsundet grund /Se Högaledet t Envarpet varp
Läckö kungsgd, slott Kleversbergen berg /Se Högaledet Saknas Ersbäcksmad mad
Läckö hg Klevö ö /Se Höglunda Saknas Eves gärde
Läckö slott Klintholmen holme Höglunda Saknas Fattigstuguvändan gärde
Läckö hg Klippskogen skogsmark Höglunda t Fiskarängen gärde
Läckö hg Klubben holme Lilla Höglunda rivet torp Fiskeberget holmar
Läckö slott Klöven ö Hörnvikstorpet, se 1 Hörviken Saknas Finnebron bro
Läckö slott Knipan skär Hörviken Saknas Fiskeberget berg
Läckö slott Knipan holme /Se Hörviken lht Flarke sjön utvidgning
Läckö slott Knipan holme Hörviken Saknas Flatefjorden fjord
Läckö slott Knolten skär Hörviken Saknas Flatefjärden Saknas
Läckö slott Konkeludden udde Lilla Hörviken torp Flatö Saknas
Läckö hg Krikudden udde Hörvikedråg Saknas Flatö ö
Läckö hg Krikudden, el. Taveludden udde /Se Hörviksdråg Saknas Flatöskären skär
Läckö slott *Kristierushals förgrening /Se Hörviksdrågen t Flas varp
Läckö slott Krösholmarna holmar Ingarö v Flinkebergen berg
Läckö slott Krösholmarna holmar Ingarö Saknas Flinkehagen mark
Läckö slott Kummelholmen holme /Se Jakobsberg lht Floddiket dike
Läckö slott Kummelholmen holme Johanneberg lht Flye Saknas
Läckö slott Kungshamn vik Johanneberg Saknas Flyt åker
Läckö slott Kungshamn vik Johanneberg Saknas Flyt sank vända
Läcköö Saknas Kungshamn hamnplats /Se Johansberg avs. Flyt mosse
Läckö slott Kungshamnsviken vik /Se Johansberg Saknas Flyt sank mark
Läckö slott Kvarnbäcksviken vik Jäleviken gård Flyt gärde
Läckö slott Kvian, Kvittorpet »gräsgäld» /Se Jäleviken bebyggelse Flyt mad
Läckö slott Kvittorp, Kvian »gräsgäld» /Se Jäleviken gd Flåberget varp
Läckö slott Kållandslandet Saknas Kakelösebacke rivet t Flåttebacken Saknas
Läckö slott Kållen Saknas Karlberg Saknas Flåvarpet varp
Läckö slott Qvallen Saknas Karlberg Saknas Fläskgraven tunnel
Läckö slott Kållen Saknas Karlberg avs Formgraven formgrav
Läckö slott Kållan Saknas Karlsberg t Forsbergsgrund grund
Läckö slott Kållandsö ö Karlsberg Saknas Fruns åker del av Kvarnvändan
Läkkö Saknas Kållandsö ö Karlsberg Saknas Fröberget berg
Läckö slott Kållandsö ö Karlslund Saknas Fröfjorden fjord
Leckö kgsgd. Kållandsö ö Karlslund Saknas Frösviken vik
Läckö gd Kållandsö ö Karlslund lht Furen Saknas
Läckiö Saknas Kållandsö ö Karlsro lht Furuberget berg
Läckö slott Kållandsö ö Karsviken gård Furuholmen skogsholme
Läcköö Saknas Kållandsö ö Karsviken rå och rör Furuholmen, L. holme
Läckö slott Kållandsö ö Kassviken gd Furnabben udde
Läckö slott Kållandsö ö Kasern Saknas Fururuskan holme
Läckö slott Kållandsö ö Kasernen kasern Fågelberget berg
Läcköö Saknas Kållandsö ö Katrineberg torp Fågelskogen skog
Läckö slott Kållandsö ö Katrinelund Saknas Fåglarna småskär o. grund
Läckö slott Kållandsö ö Kjelleberg, se 1 Källeberg Saknas Fånsudden udde
Läckö slott Kållandsö ö Klackered Saknas Fårbron ställe på Svinbohalsen
Läckiö Saknas Kållandsö Saknas Klackered lht Fårbron fjord
Leckö kgsgd. Kållandsö ö Klackered Saknas Fårbrovarpet varp
Leckö kgsgd. Kullen Saknas Klastorp Saknas Fårebergen, se Kvarnebergen Saknas
Läckö slott Collensö Saknas Klastorp Saknas Fårsundet, se Löjålet Saknas
Leckö sl. o. kgsgd. Kållandsö ö Klastorp lht Fårsundet sund
Läckö slott o. gård /Se Kållandsö ö Kleversberga Saknas Fädreven åker
Läckö Saknas Kållands Saknas Kleversbergen t Fädreven mad
Läckö kungsgård Kålland Saknas Kleversberga Saknas Fähuskroken mark
Leckö kgsgd. Kållandsöön Saknas Klinten riven bs Fähuskroken mark
Läckö slott Kållandsö ö Klippan lht Fähålet passage
Läckö gd /Se Kållands ö ö Klippan Saknas Färjudden udde
Läckö slott /Se Kållandsö ö Klockartorp Saknas Färnströmsviken vik
Läckö Djurgården bebyggelse /Se Kållandsö ö Klockartorpet Saknas Fästningsudde udde
Mellum torp /Se Kållandsö ö Klockartorpet t Fästningsudde udde
Musut torp /Se Kållandsö ö Kolaretorp Saknas Fästningsudden udde
*Nessia Saknas Kållandsö ö Kolaretorpet torp Fördärvelseskäret skär
?Nolängen torp Kållandsö ö Kolars t Fördärvelseskär Saknas
Nore gård Kållandsö ö Kolbotten Saknas Förmörkelse Backen backe
Nore gd Kållandsö ö /Se Kolbotten t Galejviken vik
Nävermossen lht /Se Kållandsö ö /Se Kolbotten Saknas Galejerna skogsområde
Nöd ut torp /Se Kållandsö ö Kolonien varukoloni Galghamnsviken vik
Odensvik gård /Se Kälingen vik Krigstorp nu rivet torp Galgudden udde
?Olstorp hmd Kälingsholmen holme Kristineberg lht Galgudden udde
Oregärdet Saknas /Se *Källholmen, jfr Källholmarna holme Krogen Saknas Galgudden udde
Otterstad gd /Se Käringeviken vik /Se Krogen Saknas Galguddebåken båk
Pinneled beb.-n. /Se Käringudden udde Kroken Saknas Galten varp
Pirum krog /Se Käringudden udde /Se Kroken hmd Galten notvarp /Se
Prånget torp /Se Käringviken vik Sunnerby Kronogården gård Galtryggen ö
Ringeberg lht /Se Kärret nu utdikat kärr? Kråkebacken Saknas Galtryggen udde
Riset torp /Se Kävelstocken fjärd Kullen lht Galtryggen skär
Rothugget torp /Se Ladholmen terräng Kvarnen kvarn Galtryggen ås
Rutzbolett Saknas »Ladugårds Broo» bro /Se Kvarnen Saknas Galärviken vik
*Rutzbolet Saknas Lakeberget udde Kvarnstugan stuga Gamla Almås mark
*Sanden el. Lille Diuregården torp /Se Lampekålgården äga(?) /Se Kvia, se Kvittorp Saknas Gamla vägen väg
Sandvana sund lh /Se Lampemossen mosse /Se Kvittorp gräsgäld Gata hage
*Sankta Maria Kapell förr kapell /Se Laxeskär skär Kvittorp gräsgäld Gaveln udde
Senäte hg Laxvarpet varp /Se Kyrkan kyrka Gaveln udde
Senäte förr egen sn, nu by Lilla planen terräng Kyrkbyn by Gaveln udde
Senäte hg Lilla sundet sund Kyrkbyn by Gavelviken vik
Senäte hg, förr egen sn /Se Lille holme holme Kyrkskolan folkskola Geteryggen Saknas
Senäte hrgd. Lill-Eken ö Sunnerby 3 Kålsbogården gård Getholmen Saknas
Senäte hrgd. o. sn Lill-Eken ö Kålsbogården gd Lilla Getholmen holme
Senäte förr egen socken, nu ingående i Otterstsds sn Lill-Ekens Snesudd udde Källeberg Saknas Stora Getholmen holme
Senäte sn Lillekissnäsudde udde /Se Källeberg Saknas Getholmssundet sune
Senäte herrgård Lillesjö terräng Källeberg lht Getklöven udde
Senäte hg Lillnaven holme Källeberg Saknas Getsemane skogsområde
Senäte sn Lillön holme Källedal lht Gladersmosse mosse
Sinitte Saknas Lindholmen öar Sunnerby 4 Källegården eller Odensvik gård Grannebacken backe
Senäte hg Lindö ö Källsbäck hmd Granuddegärdet gärde
Senäte herrg. Lindö ö Källsbäck Saknas Gretekålgärden kålgård
Senäte hg Lindö ö Källsbäcken Saknas Grevvägen väg
Senäte f. egen sn, nu förenat med Otterstads sn Lindö ö Källstorp Saknas Grimsörn notvarp
Senäte sn Lindögrundet grund /Se Kärreviksdal Saknas Grindbacken backe
Senäte förr egen sn, nu hg Lindö hamn hamnplats /Se Kärreviksdal rivet Grishem plats
Senäte Saknas Lindöklubb udde /Se Kärrvik lht Grottebacken backe
Senäte hrgd. Lindön ö Ekebo 2 Lars Nilsgården gård Grubben Saknas
Senäte sn? Lindön ö Larstorp lht Gruvan järngruva
Skansen torp /Se Lindön, Lilla ö Latorp torp Grytö, L. ö
Skeppstad torp /Se Lindön, Stora, se Lindön ö /Se Ledet hmd Grytön ö
Skeppstad torp /Se Lindön ö Ledet Saknas Gråstenen sten
Skog gård Lindön, Lilla ö Ledet Saknas Gråbben udde
Skog Saknas Lindön, Stora ö Lerbäck gård Gråbben udde
Skog Saknas Lindöskär holme Lerbäck gd Gråudde udde
Skog gd Lindösundet sund Lerbäck rå och rör Gråudde udde
Skog gd Lindöviken vik Liden lht Grå udde udde
Skog gd Linholm, se Lindö ö Liden lht Gråudden udde
Skog gd Lusthusholmen udde Liden, se Karlsro Saknas Grå udden udde
Skog gd Lusthusholmen holme /Se Liden Saknas Gräshagen odlad mark
Skog gd Lusthusholmen holme /Se Liden Saknas Gräshageviken vik
Skog gd Lusthusmaden mosse Lilla Ladan lada Gräshålen vik
Skog gd Långe fredag åker /Se Lilla mossen Saknas Grönavägen väg
Skog gd Läckö ö /Se Lillesjö Saknas Gubbeberget berg
Skog gd Läcköskären skär Lillesjö lht Gubbensvik vik
Skog gård Läcköskären skär Lillesjö Saknas Gubbero vik
Skogshyddan lht /Se Lövhörnet udde Lillesjötorp Saknas Guldhålan källa
Skår Saknas Lövhörnet skogsområde Lillesjötorp lht, förr t Gullhålan källa
Skår by Lövhörnet udde Lindås Saknas Gunborgsflån mad
Scorr Saknas Lövhörnsskärsgrundet grund Lindås lht Gunborgviken Saknas
Skår by? Lövhörnsskärsudden udde /Se Lindås Saknas Gunborgsviken vik
Skår by? Lövnässkären, se Läcköskären skär /Se Lindås folkskola Saknas »Gunåsen» ås
Solhyddan lht /Se Lövängen terräng Lilla Lindås lht Gustavsvändan gärde
Sparkevad lht /Se Lövörn udde /Se Lindås småskola Saknas Gårdsvarpet varp
*Stommen förr gd *Lövörsgrundet grund /Se Linjehagen lht Gåsemedet nätfiskeplats
Storgården Saknas Lövörsgrundet grund Loneberg lht Gåsemedet nätfiskeplats
Stubberödjan beb.-n.? /Se Madsundet sund Loneberg Saknas Gåsen ö
Stubbetorp beb.-n.? /Se Marholmen holme Loneberg Saknas Lilla Gåsen holme
Stugan lht /Se Marholmen holme Lugnet Saknas Stora Gåsen skär
Sunnerby gård Marholmssundet sund Lugnet Saknas Gåsholmen varp
Sunnegata by Marstrandsskären skär /Se Lugnet Saknas Gåsholmen holme
Sunnegata by? Mastkorgen holme Lugnet förr t Stora Gåsholmen holme
Sunnegata by Mathalla varp /Se Lugnet torp Gåsviken vik
Sunnegata by Mathallen holme Lugnås t Gädd(e)skär skär
Sunnegata by /Se Mathallen skär /Se Lugnås Saknas Gäddskär skär
Sunnegata by /Se Mathallen ö /Se Lugnås Saknas Gäddsvepan vik
Sunnerby by Mathallsgrundet grund /Se Lund Saknas Gärdesmad gärde
Sunnerby by Mellumholmen udde Lund Saknas Gärdesvägen väg
Sunnerby by Mellumholmen holme /Se Lund lht Gärdeviken vik
Sunnerby by Mellviksudden udde /Se Lundvalls riven lht Gärdeviksörn rev
Sunnerby by Mellön ö /Se Lussebo bebyggelse Gässlingarna öar
Sunnerby by Mossen terräng Lussebo gård Gässlingen ö
Sunnerby by Måken ö /Se Lussebo gd Görans jorden mark
Sunnerby by? Måken holme Lågers stuga stuga Göshäringsloppet farled
Sunderby Saknas Måken ö /Se Låkälla bebyggelse Göshäringsloppet farled
Sunnerby by Måkens nordöstra grund grund Låkälla gd Göskullen holme
Sunnerby by Måkens västra grund grund Låkälla gård Göskullen skär
Sunnerby by Måkhallen skär Läckö Saknas Gösviken vik
Sunnerby by Målutter holme Läckö slott Hagen mark
Sunnerby by Mällön, se Mellön ö Leckö eller Siksjocki kungs- och kungsladugårdar Haget mark
Sutarestugan beb.n. /Se Märraqvidsberget udde /Se Läckö gods Hagedalen hage
Torp gd /Se Mörtesundsholmen holme Läckö eller Sikajocki kungsgård gård Hagedalsberget berg
?*Torsö förr sn, nu del av sn Mörtevass holmar Läckö slott Saknas Hagen mark
Torsö del av sn /Se Mösseberg berg Lövskåran lht Hallen varp
Torsö förr sn, nu del av sn Möviken vik Lövängen Saknas Hallåsvändan gärde
Torsö förr sn Mövik vik Madaholm Saknas Hallåsen ås
?Torsö f.d. sn Mövik inskärning /Se Madaholm lht Hall(e)fjorden Saknas
?Torsö f.d. socken Möviken vik /Se Madaholm Saknas Hallberget udde
*Torsö del av sn /Se Naven ö Maden Saknas Hallen notvarp /Se
*Torsö f.d. sn Naven ö /Se Magnusberg Saknas Hammaren gärde
*Toresö f.d. sn Naven holme Magnusberg gd Hamnpricken grund
*Torsö del av sn Nollkrikan, Stora, se Nordkrikorna öar /Se Magnusberg, se Fåfängan el. Magnusberg Saknas Hampskäret udde
Torsö f.d. sn /Se Nollkrikeholmarna, se Nordkrikorna öar /Se Margretelund Saknas Hattareviken vik
Torsö socken /Se Noludden udde Manuddemins förr torp eller lht Hattfuran holme
Traneberg hg Nordkrikegrundet grund Mariedal lht Hattefuran ö
Traneberg hg /Se Nordkrikegrundet, Norra grund /Se Marie Kapell kapell Hattefuran ö
Traneberg hg /Se Nordkrikegrundet, Södra grund /Se Marie Kapell kapell Hattefuregrunden småskär o. grund
Traneberg hgd Nordkrikorna skär Marie kapell kapell Hatt(e)furskäret skär
Traneberg hg Nordkrikorna öar /Se Marielund Saknas Hattefureskäret skär
Traneberg hrgd. Nordkrikorna öar /Se Marielund Saknas Hede kålgården mark
Traneberg hg Nordkrikorna holmar Marielund lht Hedflån mark
Traneberg gård Norholmarna holmar Mellum Saknas Heljestorpskogen skog
Traneberg hg Norholmen holme /Se Mellum lht Heljestorpsvarpet varp
Traneberg hg Norviken vik Mellum Saknas Hemgärdet gärda
Traneberg hg Norviken vik Mjöllösetorp t Hemgärdet gärde
Traneberg hg Norviken vik Mosseberg Saknas Hemjorden åkrar
Traneberg hg Nya grundet, se Gässlingegrundet grund /Se Mossen Saknas Hemvägen väg
Traneberg hg Nyttorp terräng Mossen Saknas Hindberget berg
Traneberg hg Nyvarpet varp /Se Mossen avs. Hinneberget berg
Traneberg hg Nyvarpsgrundet grund /Se Mossen t Hjortronmossen mosse
Traneberg hg Nyvarpsholmen holme /Se Målaretorpet rivet t Hobackebergen berg
Traneberg hg Näste holme udde Naven Saknas Hobackevändan gärde
Traneberg hg Ommebergen berg /Se Nafven fyr Holkberget berg
Traneberg hg Ommen åker /Se Navens Fyr fyr Holken damm
Traneberg hg Oran skogsmark /Se Niggara pumpverk Holken källa
Traneberg gd Pickudden udde Nolåsen lht Husstadluckan åker
Traneberg hg Pirmeskogen skog /Se Nolåsen Saknas Hyndan skär
Traneberg hg Pirum hamnplats /Se Nolåsen Saknas Håbergsvrån mark
Traneberg hgd Pirums hög Saknas /Se Lilla Nolåsen lht Håholmen Saknas
Tranebergh Saknas Piskapungen björkdunge, förr krog och torp /Se Lilla Nolängen t Stora Håholmen holme
Traneberg hg Posttorpet terräng Stora Nolängen t Stora Håholmen holme
Traneberg krgd Prinsenkanalen del av Vänern Nolängen St. L. Saknas Holländarviken vik
Traneberg hg Prästeskär udde Nolängen Saknas Holländare viken Saknas
Traneberg hrgd. Pål, Lilla, se Påvlarna skär Nordanås lht Horshålan vik
Traneberg hrgd. Pål, Lilla skär /Se Nordtorp lht Horsmossen mosse
Traneberg hg Pål, Stora, se Påvlarna skär Nordtorp Saknas Hulans vattningsplats vattningsplats
Traneberg hg Pål, Stora skär /Se Nordtorp Saknas Hulebron väg
Traneberg hg Pålgrunden, se Påvlarna grund Nordtorpen torp Hulesket väg
Traneberg hrgd.? Pålsgrundet, Norra grund /Se Nordvik lht Hulevasen bro
Traneberg hrgd. Pålskär skär Nordvik t Hultsjön fjord
Traneberg hg Påvelsgrunden grund /Se Noret rå och rör Huvudgrundet grund
Traneberg hrgd. Påvlarna skär Nore gård Husbacksflån strand
Traneberg hg Påvlarna skär Nore gd Husbackeudden udde
Traneberg hg Påvlarna skär och grund /Se Nya Nore Saknas Huvudet, se Transö huvud skär
Traneberg hg Pälsemad sank mark Noteboden Saknas Huvudgrån berg
Traneberg hg Ravelsbergen berg Nya Nore lht Håholmen holme med varp
Traneberg hrgd. Ropareberget berg /Se Nore udde lht Stora Håholmen, se Håholmen holme med varp
Traneberg hrgd.? Roparudden udde Nybo lht Västra Håholmen holme
Traneberg hg Ropareudden udde /Se Nybygget t Håholmsklova vik med notvarp
Traneberg hg Ryssholmarna holmar Nybygget t Håkans stall backe
Traneberg hrgd. Ryssö ö /Se Nybygget lht Håkan sjö
Tranebergh Saknas Ryssön ö Nybygget Saknas Hålberget berg
Traneberg(h) Saknas Råholmen udde Nybygget Saknas Hålbergsflån strand
Tranebergz bärgz Råholmen holme /Se Nybygget Saknas »Hålja» vik
Traneberg hg Rävskäret skär Nyholm lht »Håljerna» mark
Traneberg sätteri Rödbena udde Nysäter lht Hållsdammen damm
Traneberg hrgd Rödhalludden udde Nytorp arrendegård »Hårdudden» udde
Traneberg gd /Se Rödskär skär Nytorp Saknas Hängnaden varp
?Trylle förr kvarn, nu kronolägenhet Röhällsgrundet grund /Se Nytorp Saknas Hässjeholmen holme
Trylle förr kvarn, nu kronolht. /Se Sandviken vik Nåda Saknas Hässjeholmen holme
*Trälbo försv. gd Sandviken vik Nåda Saknas Hästhagen mark
Trälboo försv. gård Sankt Sigfridskälla offerkälla Nävermossen Saknas Hästhagen skog
Tugga litet förr torp /Se Sankt Sigfrids källa minnessten Nävermossen lht Hästhagsberget berg
Ullered by Siberg holme Nävermossan Saknas Hästhagsmad mad
Ullered by Sigfrids källa offerkälla /Se Odenslund torp Hästholmen udde
Ullered by Sigfridskällan fd offerkälla Lilla Odensvik torp Hästskoholmen holme
Ullered förr gd, nu by Sigges sten fornlämning Lilla Odensvik Saknas Hästholmssjön Saknas
Ullered by Sigges sten runsten /Se Odensvik gd Norra Hästholmsudden udde
Ullered (Ullerö) by /Se Silbergen berg /Se Odlingsdal Saknas Högaholm holme
Ullered by /Se Sjöhagen terräng Odlingsdal avs. Högholmen Saknas
Ullered by /Se Sjöshäringsloppet segelled /Se Odlingsdal Saknas Högholmen holme
Ullered by /Se Skallinjen gata i skogen /Se Olof Hanstorp gård Höjdliden lid
Ullered by /Se Skallstaden mad /Se Olov Hanstorp gd Hönan skär
Ullerängen lht /Se Skalludden udde Olof Hanstorp rå och rör Hörbergsbacken backe
Ullerö by /Se Skalludden udde /Se Olofstorp hmd Hörviken vik
Ulvedalen lht /Se Skapenäs udde, se Skavudden udde Otterstad bebyggelse Hörviken vik
Vasalund tp. /Se Skapenäs udde, se Skavudden, Stora udde Otterstads kyrka Saknas Hörviksbergen berg
Vänsjö gd Skavholmen, Stora holme Otterstads kyrkogård Saknas Hörviksmad mad
Vänsjö gd Skavholmen, Stora holme /Se »Peleruka» hus Höråkern åker
Vänsjö gd /Se Skavudden, Stora udde Pinneled, se Krogen Saknas Höviken vik
Vänsjö gd Skavudden, Stora udde Pinneled lht Höviksflån mark
Vensjö gd? Skavudden udde Pirum lht Inre täppan täppa
Vänsjö gd Skavudden udde /Se Pirum Saknas Insjöarna utvidgningar /Se
Vänsjö gd Skavudden udde Pirum f.d. krog Intäckten mark
Vensjö Saknas Skeppsta-Furuholmen holme Post Andersas förr torp Jonasberg båtbrygga
Vänsjö gd Skeppstaviken vik Posthemmet t Jordbroskogen skog
Vensjö gd Skinnareklon holme Posttorpet Saknas Jorddamshagen hage
Vänsjö hgd Skinnareklon ö /Se Prånget Saknas Jordebrobackarna backar
Vänsjö gd Skogsbacken skogsbacke, skog Prånget hmd Jortemossen mosse
Vänsjö gd Skogudden udde Prången Saknas Jullevarpet varp
Vänsjö kronoegendom Skogvaktartorp terräng Ravels (-slott) förr bs Jälmareviken vik
Vänsjö gd? /Se *Skopenäs udde udde Ringbo lht »Jöjebacken» backe
Värdshuset beb.n. /Se Skopenäsudden, se Skavudden udde Ringeberg lht Jönsholmen holme
Värnamo gd Skorven vik Ringeberg Saknas Kalemajas backe backe
Värnamo gård /Se Skutvik vik /Se Riset Saknas Kallkällan källa
*Æspenæss ödetorp Skyttlegapet öppning i gärdesgård /Se Riset lht Kalveskog skogshöjd
Öboängen gd /Se Skåpenäs udde Saknas Riset Saknas Kalvhagen hage
  Slanthall, Lilla holme Rolis rivet t Kalvhagen hage
  Slanthall, Stora holme Rosenlund lht Kalvhamarsliderna lider
  Slanthallsskäret, Yttre holme Rothugget arrendegård Kalvhagsviken vik
  Slottsgrunden grund /Se Rothugget Saknas Kalvholmen holme
  Slottsgrundet, Östra, se Lövhörnsskärsgrundet grund /Se Rothugget Saknas Kanaan jordbit
  Smedjeholmen holme Rättaregården gårdar Kanalbacken backe
  Snesen udde Röda Stugan Saknas Kanalberget berg
  Snesudden udde Rödjan Saknas Kanalbron bro
  Sockertoppen terräng Rödjan Saknas Kanalgärdet gärde
  Sohuvudet skär Rödjan lht Kanalmad mad
  Sohuvudet holme /Se Röret lht Kapällgärdet gärde
  Sohuvudet holme Röret Saknas Kapellkyrkogården kyrkogård
  Sohuvudet ö /Se Röret el. Rörängen riven bs Kapellvägen väg
  Sohuvudet holme /Se Röret Saknas Kardalen dal
  Sohuvudet holme /Se Samängen hmd Karlgren skär
  Sohuvuds grund grund Sand förr t Carlgrens skär Saknas
  Spikefjorden vik Sandvik Saknas Karls grund grund
  Spikudden udde Sandvik Saknas Karlskrona hamn
  Söpkestigen stig /Se Sandviken Saknas Karsviken vik
  Stadberget udde /Se Sandviken t Kartholmen holme
  Stallviken vik Sandviken lht Kartholmen Saknas
  Stallviken vik /Se Sandviksberg Saknas Kartholmen holme
  *Starwass äng Semesterhemmet sommarstuga »Kassävjan» mad
  Stattalarna skär Senäte medeltidskyrka Kassävjegärdet gärde
  Stattalarna holmar Senäte Saknas Katrinebergsledet mark
  *Statthala öar /Se Senäte Saknas Katrinekålgården mark
  Stenholmen holme Senäte Saknas Kattefjorden fjord
  Stenholmen holme Senäte gd Kerstibergen berg
  Stenholmsgrundet grund /Se Senäte gård Killebacken backe
  Stenholmsskären skär /Se Sikajocki, se 1-5 Läckö Saknas Kinnekulleberget berg
  Stensundsholmarna holmar Sjöbacka hmd Kinneviken Saknas /Se
  Stjärnekullen åkerholme Sjöbo lht Klapp i slotten klippskreva
  Stora planen terräng Sjöbo Saknas Klapp i slotten klippskreva
  Storegårdsudde udde Sjöbo Saknas Klasgrund grund med fyr
  Stor-Eken ö Sjödalen lht Saknas Saknas
  Storskogen skogsmark Sjödalen lht Klavhålan sund
  Strömsundet sund Sjögerås lht Kleingrund Saknas
  Strömsundet del av Vänern Sjögerås Saknas Kleversbergen berg
  Strömsundet sund /Se Sjöhagen Saknas Klevkällan vik och klyfta
  Strömsundet sund /Se Sjöhage lht Klevö ö
  Sundet, Stora sund Sjöhagen hmd Klevö ö
  Sundsvarpet varp /Se Sjöhagen Saknas Klinikgrundet grund
  Sundvassholmen holme Sjöholm Saknas Klintholmarna holmar
  Svansudden udde /Se Sjöholm lht Klippagärdet gärde
  Svansudden udde /Se Sjölunda lht Klippan, N. mark
  *Svansvik vik /Se Sjölunda Saknas Kluckebackekullen kulle
  Svansängen ägomark Sjölunda Saknas Klubben berg
  Svarta berget udde Sjömansborg Saknas Klubben holme
  Svarten skär Sjömansborg lht Klubben bergskär
  Svarten holme Sjöskogen avs Klunsen berg
  Svarten holme Sjöskogen Saknas Knipan holme
  Svarten, Lilla skär /Se Sjöskogen Saknas Knipan ö
  Svarten, Stora, se Svartholmen Saknas /Se Sjövik Saknas Knipskär skär
  Svartholmen holme Sjövik Saknas Knirkledet mark
  Svartholmen holme Sjövik Saknas »Knålten» varp
  Svartholmen holme /Se Sjövik Saknas Kohageberget berg
  Svensudden udde Sjövik lht Kohagen hage
  Svinbohalsen förgrening av Stohags mad /Se Sjövik lht Koholmen holme
  Sväleflån vik Sjöäng Saknas Kolarehallen bergshöjd
  Svälholmen holme Sjöäng tomt Kolbottensvändan gärde
  Sväludden udde Skansen Saknas Kolerakyrkogården kyrkogård
  Svärjebromosse ägomark Skanstorpet Saknas Konjakshålan djuphåla och givande fiskeplats
  Sågekällan ägomark Skanstorpet torp Korgbotten gärde
  Såteholmen holme Skateberg lht Korslunds hål sund
  Såtholmen holme /Se Skateberg Saknas Korsvik vik
  Såtviken del av Ullersund /Se Skateberga Saknas Korsvägen vägskälet
  Säteriholmen holme Sunnegata 1 Skattegården gård Koviken vik
  Säteriholmen holme Skaven gård Koviken vik och varp
  Sätteriet holme /Se Skaven hmd Klövöskäret skär
  Säteriet holme och ankarplats /Se Skaven Saknas Krackleberget berg
  Sörkrikan holme Skeppstad arrendegård Kracklebäckebron bro
  Taveludden udde Skeppstad Saknas Kracklebäcken bäck
  Taveludden äv. Krikudden del av Stora Eken /Se Skeppstad Saknas Krackledammen damm
  *Tillåsen ås? Skog gård Krackleledet led
  Timmerbröten terräng Skog gd Krakebergen berg
  Tjuvholmarna holmar Skog Saknas Krigskyrkoberget bergsparti
  Tjuvholmarna holmar Sunnerby 8 Lilla Skog gård Krikorna holmar
  Tjuvholmarna holmar Skogen lht Krikudden udde
  Tjuvholmarna holmar /Se Skogsbacken lht Krikudden udde
  Tjuvholmarna holmar Skogsbacken lht Krigsvik vik
  Tjuvholmen ö Skogsborg lht Kringelimad mad
  Tjuvholmssundet sund Skogborg Saknas Kristiebacken Saknas
  Tjuvskär skär /Se Skogshall hmd Kristjärnshalsen passage
  Tjuvskärsgrundet grund /Se Skogsbo v Kroken del av gärde
  Tjuvsundet sund /Se Skoghyddan lht Krokvarpet varp
  Tjuvviken vik Skogshyddan Saknas Kronogårds betesmark mark
  Tjädeerbergen berg Skogstorp lht Hagemad mad
  Tjärbrännet varp /Se Skogvaktartorp t Kronogårdsgärdet gärde
  Tjärsjö del av Arneviken Skogvaktartorp Saknas Kronogårdsudde udde
  Tjärsjön Saknas Skogvaktaretorp lht Krukes mark
  Tjärsjön sjö /Se Skogvaktaretorp Saknas Kråkeguldsberget berg
  Torebackarna terräng Skogvaktaretorp Saknas Krögarevallarna mark
  Torkebacken backe /Se »Skråmma» lht förr, nu rivet Krösholmarna holmar
  *Thorsund Saknas Skytte-Karls bs Krösholmarna Saknas
  Torssundet sund Skyttepaviljongen komministerboställe Krösholmshallen skär
  Tranholmen holme Skåran Saknas Krösholmshallen skär
  Tranholmen holme Snärjet, se Bryngelstorp Saknas Kulekålgården kålgård
  Tranholmen holme /Se Solbacken lht Kullebacken varp
  Transnäs udde Solhem lht Kungen och drottningen timmerbråten
  Transnäsgrundet grund /Se Solhyddan lht Kungshamn vik
  Transnäs udde udde Solliden lht Kungshamn hamn
  Transö ö /Se Solsjö lht Kungskalle kalle
  Transö ö Solvik lht Kungsviken vik
  Transö huvud holme Sparkevad, se Apeltorp Saknas Kurrehagen hage
  Transö huvud ö /Se Spiken lht Kvarnebacken backe
  Transöskären skär /Se Spiken by Kvarnebergen berg
  Treäggen grund /Se Spikudden Saknas Kvarnebergen berg
  Trillegrundet grund /Se Stohagen Saknas Kvarnebergen berg
  Trilleholme holme Stohagen Saknas Kvarnebergen Saknas
  Trilleskogen skog /Se Stohagen lht Kvarnebergen berg
  Trilleslätt terräng Stommen gård Kvarneberget berg
  Trilleviken vik Stora Ladan lada Kvarngärdet gärde
  Trollholmen holme Storegårdstorp t Kvarnkullen kulle
  Trossö gump ö /Se Stubbe lht Kvarnkullevändan gärde
  Truvviken vik Stubberödjan t Kvarnvändan gärde
  *Trylla ström Stubberödjan Saknas Kyrkan nätplats
  Trångsundet, se Strömsundet sund /Se Stubberödjan Saknas Kyrkan nätplats
  Tråsön ö /Se Stubbetorp Saknas Kyrkebergen berg
  Trädgårdsholmen holme Stubbetorp Saknas Kyrkebergen berg
  »trølla», se *Trylla Saknas Stugan Saknas Kyrkebergsvändan gärde
  Tunnudden udde Sunnegatan by Kyrkeledsbacken backe
  Tvärvarpet varp /Se Sunnegata by Kyrkevändan gärde
  Tvärvarpsholmen holme Sunnegata skifteslag Saknas Kyrkevändan gärde
  Tvätteberget berg Sunnegata bebyggelse Kyrkkullarna kullar
  Tängersundet sund Sunnegata bebyggelse Kyrkledet led
  *Ullereds mad mad? Sunnegata bebyggelse Kyrkogården kyrkogård
  Ullersbro bro Sunnegata Saknas Kyrkogården mark
  Ullersbro bro /Se Sunnegata Saknas Kyrkstigen väg
  Ullersund sund Sunnegata 4 Sackegården gård Kålgården gärde
  Ullersund sund Sunnerby 1 Storegården gård Kållandsö ö
  Ullersund sund Sunnegata by by Kållandsö ö
  Ullersundet sund Sunnerby bebyggelse Kållandsö ö
  Ullersundet sund Sunnerby kyrka el. kapell Kållandsö ö
  Ullersundet sund /Se Sunnerby Saknas Kållnadsö Saknas
  Uppkasteudden udde /Se Sunnerby bebyggelse Kållandsölanden Saknas /Se
  Vadholmarna holmar /Se Sunnerby bebyggelse Kålsbogårdsgärdet (gärde) vända
  Vadholmen holme Sunnerby bebyggelse Kälingen vik
  »Waholms skiar» skär /Se Sunnerby bebyggelse *Kälingen vik
  Valhall terräng Sunnerby Saknas Kälingsholmen holme
  Valhall berg /Se Sunnerby bebyggelse Kälingsudden udde
  Valhallsholmen udde Sunnerby bebyggelse Källandsåran djupränna o. nätplats
  Vasebron väg /Se Sunenrby by by Källebäcken mark
  Wasiön, se Vägsjö nu torrlagd vik Sunnerby by Källegården mark
  Vennsjön sjö /Se Sunnerby by Källegården mark
  Vetholmen holme Sunnerby Odensvik Saknas Källegårds källa källa
  Vibotten vik Sunnegata 3 Sunnerstagården gård Källeliderna lider
  Vidön ö Sutarebackene gård Källholmarna holmar
  Vidön holme Sutarestugan Saknas Källholmen holme
  Vintergävan udde /Se Lilla Sutarebacken Saknas Källholmen holme
  Vintergävsgrundet grund /Se Sutarebacken gd Källholmsåran djupränna o. nätplats
  Vintergävsudden udde /Se Sutarebacken rå och rör Käringen del av Läcköskären
  Vintermossen mosse Svanelid rivet t Käringeriket område
  Vägsjö nu torrlagd vik Svartemånstorp Saknas Käringevallarna åkerslycka
  Vägsjö mosse Svartmanstorp Saknas Käringpricken grund
  Vänersborgsudden udde Svartmanstorp hmd Käringudden udde
  Vänsjö Saknas Berg 1 Sven Månsgården gård Käringuden udde
  Vänsjö sjön sjö Svenstorp Saknas Käringviken vik
  Vänsjöviken vik Svenstorp Saknas Käringviken vik
  Västerhall skär /Se Svenstorpet torp Kärret Saknas
  Älgberget terräng Sågverket Saknas Kärrviksdalsvändan gärde
  Ällerholmen holme Sörtorp t Kavelstocken utvidgning av sund
  Ällerholmen ö Sörtorp Saknas Kavelstocken utvidgning av sund
  Ällerholmen holme /Se Sörtorp Saknas Köket vik
  *Æspenæss ætee äng Tabor frikyrklig gudstjänslokal Körndammen damm
  Ören udde Tallbacken lht Laduberget berg
  Ören udde Tallbacken Saknas Laduberget bergudde
  Örnholmarna holmar Tegelbruket rivet bruk Ladugårdsssbro landsvägsbro
  Örnholmarna holmar /Se Torp gård Ladugårdsvändan gärde
  Örnholmarna holmar Torp gård Laduholmen holme
  Örnholmarna holmar /Se Torp gård Laduvägen väg
  Örnholmsrevet grund /Se Torp gd Lakeberget udde
  *Österskogshamnen vik? Torpagärdet Saknas Lampekålgården kålgård
    Lilla Torpgärdet hmd Lampledet led
    Torsö kyrka och socken Lampmossen mosse
    Traneberg Saknas Latbacken backe
    Traneberg gård Laxan udde med notvarp
    Traneberg säteri och ladugård Laxarn varp
    Traneberg gd Laxeskär skär
    Tranebergs skola folkskola Laxevarpet Saknas
    Tranebergstorpen t Lerbacken ö
    Transön lägenhet Lerbacken varp
    Trilleberg Saknas Lerbacksviken vik
    Trilleberg lht Lerbackevägen väg
    Trillekvarn kvarn Lerbäcksbro bro
    Trilleslätten lht Lidmanneberget berg
    Trollö lht Lidmannefuran fura
    Trylle kronolägenhet Lillaladuvägen väg
    Trylle torp Lillegärdet gärde
    Trädgården Saknas Lill(e)gärdsbackarna backar
    Trädgårdstorp Saknas Lillekensnäs näs
    Trädgårdtorp t Lill-Eke Snes, Lill-Eken, Läckö Saknas
    Trädgårdstorp torp Lille god hamn vik
    Trädgårdstorp Saknas Lillekissnäsudd Saknas
    Tänger Saknas Lillesjö sjö
    Tänger Saknas Lillesjön sjö
    Tänget t Lillesjö sjö /Se
    Uddeberg förr utgård Lillesjökanal kanal
    Uddeberg Saknas Lillgärdet gärde
    Udden Saknas Limaderna mader
    Udden Saknas Limberget berg
    Udden hmd Lindeberg åker
    Ullered gd Lindholmen Saknas
    Ullered bebyggelse Lindrotekålgården mark
    Ullered gårdar Lindåsbacken backe
    Ullered by Lindö ö
    Ullered Saknas Lindögrundet grund
    Ullerängen hemmansdelar Lindöklubb udde
    Ulriksberg stuga Lindöklubb udde
    Ulvedalen lht Lindö knubb udde
    Ulfvedalen Saknas Lindön Saknas
    Sunnegata 2 Uppegården gård Lindön ö
    Uppsala Saknas Lindön ö
    Uppsala lht Lindön ö
    Vadholmen Saknas Lindö skär skär med varp
    Valhall Saknas Lindösundet vik och sund
    Valhall Saknas Lindösundet sund
    Valhall v Lindövarpet varp
    Wallen gård Lindöviken, se Lindösundet Saknas
    Vallen bebyggelse Linjeberg åker
    Vallen torp Linjen glänta
    Vasalund Saknas Ljungholmen holme
    Vasalund Saknas Ljungholmen holme
    Vasalund lht Lua mark
    Vilaberg avs Lugnåsbacken backe
    Vilansberg Saknas Lugnåskullen kulle
    Hvilansberg Saknas Lumossen mosse
    Vilansberg lht Lundgrensbacken backe
    Villa avs Lundsvändan gärde
    Villa Nordkap villa Lundgrensvändan gärde
    Villa Sjövik villa Luröskiftet del av Vänern
    Villa Solhem v Lussebo backe backe
    Villa Solhem villa Lussebo krake mark
    Vrån nu rivet torp Lussebo kulle kulle
    Vänsjö Saknas Lusthuset mark
    Vänsjö gård Lusthusholmen holme
    Vensjö Saknas Lusthusholmen holme
    Värnamo Saknas Lusthusholmen holme
    Värnamo Saknas Lusthusholmen holme
    Wärnamo gård »Låen» backe
    Västanås lht Långa landen terräng
    Västanås Saknas Långa landet höjd
    Västerbacken Saknas Långemossen mosse
    Västerbacken hmd Långa sundet sund
    Västerlid lht Långe bergen berg
    Ålderdomshemmet ålderdomshem Långemossen mosse
    Årnäs t Långenäs näs
    Årnäs St, L Saknas Långe udde udde
    Årnäs Saknas Långfredag gärde
    Älvhem Saknas Långön ö
    Älvhem lht Låkällebergen berg
    Änga hmd Läcköskären skär
    Ängeberg Saknas Löjhålet sund
    Ängeberg avs. Löjhålsfjorden sund
    Ängeberg Saknas Lövhörnet skogsområde
    Ängeberg Saknas Lövhörnsgrundet grund
    Ängeberg lht Lövhörnskären skär
    Ängsbo Saknas Lövhörnsskärsudden udde
    Ängsbo Saknas Lövhörnsudden udde
    Ängsbo lht Lövudden udde
    Öboängen hmd Lövängen åker
    Öboängen hmd Lövörsgrundet grund
    Öboängen Saknas Ma betesmark, förr torp
    Lilla Öboängen hmd Madbacken backe
    Öboängens skola folkskola Madsundet sund
    Ödegårdskrok Saknas Madvändan gärde
    Ödegårdskrok Saknas Madvändan gärde
    Ögårdskrok lht Magnusbergsskogen skog
    Ödegårdskrok lht Majasvik vik
    Ödegårdskrok lht Malholmen, Marholmen holme
    Ölunda lht Malholmsbanken, Marholmsbanken fiskebank, nätplats
    Ölunda Saknas Marholmen holme
    Ösjötorp torp Marholmsberget berg
    Österbacka Saknas Marholmssundet sund
    Österbacken lht Mariebacken backe
    Österlund lht Markebergen berg
    Österlund Saknas Mathalla ö
    Östgötatorp Saknas Mathallen varp
    Överås lht Mathallen skär
      Mathallen skär med notvarp
      Lilla Mathallen skär med notvarp
      Stora Mathallen skär med notvarp
      Mathallsgrundet grund
      Medstaudden udde
      Mellanbackarna backar
      Mellanbacken backe
      Mellangärdet gärde
      Mellankriken skär
      Mellankrikan holme
      Mellanvägen väg
      Mellanvändan gärde
      Mellklomad mad
      Mellumholmen holme
      Mellumholmen Saknas
      Mellumsbergen del av brännebergen
      Mellviksudden udde
      Mellängen äng
      Mellön bergs- och skogsparti
      Mellöna skog
      Missunnan mark
      Mjölkberget berg
      Mjölkberget berg
      Molitor Saknas
      Morfars vik vik med notvarp
      Mor i Gullebo berg
      Mose grund grund
      Mossbergen öar
      Mossen mark
      Mossen åker
      Mossen mark
      Mossens mosse mark
      Mulen udde
      Mulen varp
      Mulen udde
      Muern Saknas
      Mulen udde o. notvarp
      Myrarna gärde
      Myrarna mark
      Myrbacken backe
      Myrberget berg
      Måken ö
      Måkeskiten skär
      Målarebergen Saknas
      Målarholmen holme
      Målarmad mad
      Målutter udde och varp
      Måken skär
      Måkesten = Måken Saknas
      Måkhallen skär
      Målars håla djuphåla o. nätplats
      Målars håla djuphåla o. nätplats
      Målars håla djuphåla o. nätplats
      Månsskogen skogsområde
      Månsvrån mark
      Måsberget berg
      Mällkarmen udde
      Märrmossen mosse
      Märrmossen mosse
      Mörka klev passage
      Mörtskåran vik
      Mörtsund sund
      Mörtsundsholmen holme
      Mörtsundsholmarna Saknas
      Mörtvassen holmar
      Mösseberg berg
      Mövik vik
      Naven ö med fyr
      Naven holme
      Naven ö
      Lilla Naven holme
      Navens fyr fyr
      Navens grund grund
      Nolängen mark
      Nordgärdet gärde
      Nordgärdet gärde
      Nordgärdet gärde
      Nordkrikan skär
      Nordkrikan holme
      Norra Nordkrikan skär
      Södra Nordkrikegrundet grund
      Nordkrikeslätt grund
      Nordledet mark
      Nordprånget prång
      Nordskogen skog
      Nordskogen skog
      Nordskogen skog
      Nordudden udde
      Nordvarpet varp
      Nordändan varp
      Lilla Noreholmen holme
      Stora Noreholmen holme
      Stora Noreholmen holme
      Noreskären skär
      Noreviken vik
      Norge gärde
      Norviken vik
      Nuens håla djuphåla o. nätplats
      Nuens håla djuphåla o. nätplats
      Nuens håla djuphåla o. nätplats
      Nya leden segelled
      Nygrund grund
      Nygrund grund
      Nyvarpet varp
      Nyvarpsgrundet grund
      Nyvarpsholmarna holmar
      Nässelholmen holme
      Näste holme holme
      Nödbackarna backar
      Nödbacken backe
      Nödbergen berg
      Nöden mark
      Nödkällan Saknas
      Nödledet led
      Olles backe backe
      Olles krok mark
      Olstorpsmad mad
      Olstorpsvändan gärde
      Onsjömad vik
      Onsjömad mad och vik
      Onsjö mad bukt
      Oran kulle
      Orevändan gärde
      Ornudden mark
      Ornmossen mosse
      Otterbergssund sund
      Otterholmen holme
      Otterskär skär
      Ox-Eriks mark
      Pankvarpet varp
      Panneberget berg
      Parken park
      Parken undervattensås
      Pellmansviken vik
      Pellmansvändan gärde
      Pickudden udde
      Pilegården mark
      Pilegårdedammen damm
      Pilhagen hage
      Pingkelibacken backe
      Pirumflån strand
      Pirumhålan vik
      Pirmeskogen skog
      Pirumeskog Saknas
      Pirum hamn
      Pirums hög Saknas
      Piskapungeuledet led
      Piska pungen dunge
      Pickeberget berg o. notvarp
      Prången fäprång
      Prästebacken backe
      Prästeskär skär
      Prästmossen mosse
      Prästmossen mosse
      Prästmossdiket avloppsdike
      Prästvägen väg
      Pål grund
      Lilla Pål skär
      Lilla Pål grund o. småskär
      Lilla Pål grund o. småskär
      Pål skär
      Stora Pål skär
      Stora Pål småskär o. omgivande grund
      Stora Pål småskär o. omgivande grund
      Pål, W:a N:a Saknas
      Påldammen damm
      Pålskären skär
      Lilla Pålungen skär
      Påskebackarna backar
      Påvlarna skär
      Påvlarna grund
      Pälsemad mad
      Ravelsbergen berg
      Renen mark
      »Rerslyckan» varp
      Ringeberget berg
      Rinnaren varp
      Riskabelkroken åker
      Roparebergsudden Saknas
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Roparudden udde
      Rothuggebacken backe
      Rothuggsslätten mark
      Rovgården gärde
      Ryssön ö
      Lilla Ryssön varp
      Ryssösundet sund
      Råholmen skogkläddholme
      Råholmsberget berg
      Råholmshalsen tidvis sund
      Räddhågan ö
      Räva rå åker
      Rävekroken mark
      Rävskäret skär
      Rävskäret skär
      Rävetäppeliden lid
      Rävvrån mark
      Röda berget berg
      Röda ledet led
      Röda skäret berg
      Rödbenan bergudde
      Rödbena holme
      Rödbena udde
      Rödberget skär
      Rödhall udde
      Röshallsudde udde
      Rödhallskvasten grund
      Rödhallsviken vik
      Rödjan skogsområde
      Rödjan mark
      Rödjevägen väg
      Rödskär skär el st.
      Rönnbacken backe
      Rönn(e)backen backe
      Rönn(e)backevändan gärde
      Stora Rönnen gärde
      Rörsmad mad
      Salebocken del av Örnholmarna
      Salebocken holme
      Salebocken holme
      Sambacken backe
      Sammelsberg berg
      Sandareflån flack strand
      Sandbergskålgården kålgård
      Sandreveln sandrevel
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      »Savjehålan» vik
      Senätefjorden, se Fröfjorden Saknas
      Senäte kyrka riven kyrka
      Senätegrinden nu borttagen grind
      Sigfrids källa källa
      Sigfrids källa källa
      Siggesten runsten
      Sigges sten runsten
      Sikhålan varp
      Silbergen berg
      Sjövägen väg
      Sjövändan gärde
      Skallstaden mad
      Skallstalinjen gata
      Skallstaudden udde
      Skalludden udde
      Skanhall holme
      Skansbergen berg
      Skatbacken backe
      Skatebergsgärdet gärde
      Lilla Skavholm holme
      Skavholmarna Saknas
      Skavudden Saknas
      Skavudden udde
      Skavvadet vad
      Skenebacken backe
      Norra Skeppstahall skär
      Skeppstahall skär
      Skeppstaholme holme
      Skeppstahällor skär
      Skeppstaviken vik
      Skifällsskogen skog
      Skidfallsskiftet skifte
      »Skimps hacke» mark
      Skinnarklor ö
      Skinnarklo ö
      Skinnarklosundet sund och varp
      Skogs Haga mark
      Skogshagarna hagar
      Skogshagevägen väg
      Skogsudden udde
      Skogsuddeflån strand
      Skogsuddeviken vik
      Skogsvändan gärda
      Skogvaktaremad mad
      Skolgärdet skiftsbruk
      Skomakars udde udde
      Skorven vik
      Skrabbnacken mark
      Skramlebergen berg
      Skråmmebergen berg
      Skråmmebergen berg
      »Skråmmeskogen» skog
      Skräddarevändan gärde
      Skräddars backe backe
      Skräddars udde udde
      Skrähall bergklint
      Skogsledet led
      Skutevik vik
      Skyttegapet pass
      Skåran bergskreva
      »Skårpeskede» mark
      Skäret skär
      Slanteberget berg
      Slanthall holme
      Slanthallen skär
      Slanthall varp
      Slinnemossen, Lilla mosse
      Slottsbacken backe
      Slottsprickarna grund
      Slottsudden udde
      Slump notvarp o. udde
      Slumpudden udde
      Slängomskogen skog
      Slätten berg
      Smedbacken backe
      Smedbergen berg
      Smedgårdsbergen berg
      Smedjegärdet gärde
      Smedjeholmen holme
      Smedvik vik
      Smidjebacken backe
      Smidjebergen berg
      Snesan udde
      Snesen udde
      Snesevarpet notvarp
      Snedudden udde
      Snedudden udde
      Snesudden udde
      Snesudden udde
      Snålhagen hage
      Snårhagen park
      Soberget undervattensskär
      Sockertoppen berg
      Sohuvudet skär
      Sohuvudet ö
      Sohuvuds grund grund
      Solberga mark
      Son notvarp /Se
      Spaken varp
      Spakesundet sund
      Spelmanstäppan trädgårdstäppa
      Spikefjorden Saknas
      Spikefjorden fjord
      Spikmaden mad
      Spikudden udde
      Spikudden udde
      Springberget berg
      Spångbron bro
      Spänget plats
      Spängudden udde
      Spökberget berg
      Staberget berg
      Stabergsflån strand
      Staffegrundet grund
      Stakesundet sund
      Stallhagen hage
      Stallviken vik
      Stallviken vik
      Statalerna öräcka
      Statarebacken backe
      Stataln ö
      Stattaln öar
      Stenen varp
      Stenholmen Saknas
      Stenholmen holme
      Stenholms grund grund
      Stenmalen udde
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stesundet sund
      Stesundsholmarna holmar
      Stenvändan gärde
      »Stigbordet» stigning
      Stjärnan kulle
      Stockvarpet varp
      Storaladuvändan gärde
      Storebacken backe
      Storegårds kyrkogård kyrkogård
      Storeke Snes notvarp
      Storängen mad
      Storegårdsudde udde
      Storsjön del av Vänern /Se
      Storskaven skog
      Storskogen skog
      Streteled vägskäl
      Struven vik
      Strömsundet sund
      Strömssundet sund
      Stäglan udde
      Stägleudden udde
      Störtudden udde
      »Suhygget» hygge
      Sultanens mark
      Sump notvarp
      Sundet notvarp
      Sundet sund
      Stora Sundet sund
      Stora Sundet sund
      Sundet vid Trilleholmen sund
      Sundsmalen landtunga
      Sundsvarpet varp
      Sundsvassarna vassar
      Sundsvassholmen holme
      Sunnerstagårdensvase bro
      Sussedammen damm
      »Sussemossen» mosse
      Svanelidbrinken vända
      Svanelidbergen berg
      Svankroken gärde
      Svansudden udde
      Svansängen vik och mad
      Svansängdveporna varp
      Svarta berget udde
      Svarta hålan vassvik
      Svarta liden lid
      Svartbåden holme
      Svarten skär
      Lilla Svarten skär
      Svartholmarna holmar
      Svartholmen Saknas
      Svartskär skär
      Svartvik vik
      Svarvareberget berg
      Svarbare mosse mosse
      Svarvaremossen mosse
      Svenkullen kulle
      Svensudden udde
      Svepan varp
      Svinbohalsen passage
      Svinebohalsen vik
      Svinehagen backe
      Svinerödjan mark
      Sväjarebomossen mosse
      Svälflån vassvik
      Svälholmarna Saknas
      Svälholmen holme
      Svältkroken mark
      Sväludden udde
      Svänggärdet gärde
      Sydvästra Marstrandsskäret Saknas
      Sydändan varp
      Tyringen åker
      Sågarebacken backe
      Sågarbäcken vik
      Såggärdet gärde
      Sågkullarna kullar
      Sågkällan källa
      Såteholmen holme
      Säteriet ö
      Säteriet ö
      Sätteriet fjord
      Sätterisvepan varp
      Söderskogen skog
      Sörgärdet gärde
      Sörkrikan holme
      Sörsjöarna sund /Se
      Sörtorpsgärdet gärde
      Söta hålen vägsträcka
      Tafveludden Saknas
      Taveludden udde
      Taveludden notplats
      Taveludden udde
      Tavlan mark
      Tavlan mark
      Tegelhagen hage
      Tinnebråten skogsområde
      Tinnebråten skog
      Tinnebråteledet led
      Titteberget berg
      Tittåsen mark
      Tittåsbacken backe
      Tjuvholmarna holmar
      Tjuvholmarna holmar
      Tjuvholmarna Saknas
      Tjuvholmssundet sund
      Tjuvsundet sund
      Tjuvviken vik
      Tjärbrännet varp
      Tjärsjö sjö
      Tjärsjön sjö
      Tobakslanden mark
      Tomtahål gärde
      Tomten gärde
      Torebackarna backar
      Torkbacken backe
      Torssundet, se Fårsundet Saknas
      Torrsundet sune
      Torskmad mad
      Torsängen skogsområde
      Torvan varp
      Tranholmen holme
      Tranholmen holme
      Tranholmen Saknas
      Tranholmen holme
      Transnäs näs
      Trasnsnäsgrundet grund
      Transö ö
      Transö Saknas
      Transö Saknas
      Transö huvud ö
      Transöhuvud udde
      Transö huvud skär
      Tranöskäret skär
      Treäggen grund
      Trille myrar myrar
      Trillegrundet grund
      Trilleholmen holme
      Trilleskogen skog
      Trilleskogen skog
      Trilleviken vik
      Tranda backen backe
      Trinda holmen holme
      Trinda mossen vik
      Trollgärdet gärde
      Trollholmen holme
      Trollholmssundet sund
      Trufviken vik
      Trädgårdsholmen holme
      Tunnudden ö
      Tuppen skär
      Tupporån jordbit
      Tuvehagen hage
      Tuvvarpet notvarp
      Tvärvarpsholmen holme
      Tvärvarpet varp
      Tvärvarpet varp
      Tvättberget berg
      Tvätteberg berg
      Lille Tygsviken vik
      Tången udde
      Tången udde
      Tängerskogen skogen
      Tängersundet sund
      Tängholmen udde
      Täppan mark
      Södra Udden udde
      Uddens udde udde
      Ugnen gärde
      Ugnsberget berg
      Ugnshålet bergudde
      Ugnshålet del av »Ugnen»
      Ulfsparrekällan källa
      Ulleredsbro bro
      Ullersbro bro
      Ulleredssund sund
      Ullersund sund
      Ullerängsflån flack strand
      Ullerängsmossen mosse
      Ulvsmossen mosse
      Ulvsmossen mosse
      »Ulvarna» bukt
      Ulvsmossbron bro
      Uppgången bäck
      Uppkastudden udde
      Uppsalabergen berg
      Uppsalaliden lid
      Vadholmen holme
      Vadholmen holme
      Uppsala kohage hage
      Vadholmsflån sankt strandområde
      Valberg berg
      Valberg mark
      Valhall mark
      Vallarebacken backe
      Vallareberget berg
      Vallareskogen skog
      Vallareskåran klyfta
      Vallarna mark
      Vallhall gärde
      Vallhallsudden udde
      Vallrots hage hage
      Valströms backe
      Vargberget berg
      Vargkällan källa
      Vargmossen mosse
      Varvet bergskreva
      Vasebron bro
      Vasens backe backe
      Vasseln källa
      Vasseln källa
      Vasseln källa
      Vattgärdet gärde
      Vattgärdshagen åker
      Vattgärdsvägen väg
      Vattishagen Saknas
      Vedellgärdet gärde
      Vedellsvrån mark
      Vennerbergsliden lid
      Veten udde
      Veten udde
      Vetholmen holme
      Vid stenen varp
      Vidfararelandet kålgård
      Vidjebottnen mark
      Vidön ö
      Viken varp
      Viken varp
      Viken Saknas /Se
      Vikhålan vik
      Vingården mark
      Vingården mark
      Vingårdsskogen skog
      Vintergävan terräng
      Vinterjävan skogsområde
      Vintergävsgrund grund
      Vintergävsgrund grund
      Winter Måssen mosse
      Vintermossen mosse
      Vita liden lid
      Vågsjö mad
      Våmmen åker
      Våta Pär sten
      Värsjön sjö
      Vändan vid röda ladet gärde
      Vänersborgsudden udde
      Vänsjö hage hage
      Vänsjösjön utvidgning
      Vänsjöskär skär
      Värdshusets led led
      Värdshuset plats
      Värmlandssjön del av Vänern /Se
      Värnemobergen berg
      Västen gärde
      Västerbacken backe
      Västergärdet gärde
      Västerhagen hage
      Västerhall skär
      Västersidan varp
      Västersidan ägor
      Västerskogen skog
      Västra backen backe
      Västra hålan? vik med notvarp
      Västra storegårdsgärdet gärde (vända)
      Västra vändan gärde
      Yttre täppan täppa
      Åholmen Saknas
      Åmans backe backe
      Åmanstäppa jordbit
      Åmans äng mark
      Åmansvändan gärde
      Åmmeberget berg
      Årevarpet varp
      Älekroken del av Vänsjösjön
      Älekroken vik
      Ällerholmen holme
      Ällerholmen holme
      Ängebackeliden lid
      Ängebacken backe
      Änghagsbacken skogbacke
      Änghagsliden lid
      Ängsgärdet mark
      Ängsledsbacken backe
      Ängsledsbron bro
      Änkekällan källa
      Änkornas mark
      Ödebrunnen brunn
      Ödebrunnsdammen damm
      Ödebrunnsgärdet gärde
      Örn udde och ås
      Örn udde
      Örneholmen holme med notvarp
      Örngrundet grund
      Örnholmarna holmar
      Örnholmarna Saknas
      Örnvik mark
      Örvik notvarp
      Örnvik bukt
      Örnviken Saknas
      Östra marken skog
      Östra storegårdsgärdet gärde
      Östersidan varp
      Östersjön vatten /Se
      Övre hagen hage

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.