ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Leksbergs socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 101 Naturnamn : 83 Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 73
Leksberg socken Alskären skär Leksberg sn Allmänningsviken vik
Leksberg socken Baggahålan terräng Leksberg kyrkby och socken Almosaviken vik
Leksberg sn Bagghålan vik Anders Matsgården gd Alskären skär
Leksberg sn /Se Bengts holme holme Anders Matsgården eller Millomgården gd Baggahålan fördjupning i bottnen av insjö
Leksberg sn Bengtsholmen holme Backa bebyggelse Bengts holme holme
Legxberg Saknas Bengts holme holme Bråten tp Bengtsholmen holme
Leksberg sn *Berggrunden grund? Fågelåsen nedlagt torp Bredgrund grund
Leegxberg Lexberg Saknas Björsätersviken vik Gatan sidonamn för Leksberg Hulegården Båtudden udde
Leksberg sn Bredgrund skär Gummerstad torp Bäck(a)viken vik
Leksberg sn Bredgrund grund Haggården gård Ekudden udde
Leksberg sn Båtudden udde Hermansgården gd Ekudden udde
Leksberg sn Bäckaviken vik Herrgården gd Flaxakärret Saknas
Leksberg sn Ekudden udde Hindsberg by Förstabacka kulle
Leksberg sn /Se Ekudden udde Horn by Gamlegårdsudden udde
Leksberg sn /Se Ekudden udde Hornbofallet förpantn.hem. Gummerstagrunden grund
Leksberg sn Ekudden udde Hulegården gd Gummersta mad vattensjuk äng (fordom)
Leksberg sn Fågelåsen ås Karleby by Gummerstaudden udde
Leksberg sn Gamlegårds udde udde Karleby bebyggelse Gummerstaviken vik
Leksberg sn Gamlegårdsudden udde Karleby Herregården bebyggelse Gävan udde
Leksberg sn /Se Gammelgårdsudden udde Karlslund hemmansdel Gåsaskär förr holme nu udde
Leksberg sn /Se Gammelgårdsudden udde Kindbogården gd Hanklo holme
Leksberg sn /Se Gröna viken vik Kojan, Stora och Lilla kronojägareboställe Hornadamm slåttermark och bete
Leksberg sn /Se Gummersta udde udde Lassegården gd Hornboström del av Tidan
Leksberg sn /Se Gummerstadudden udde Leksberg by Hornudden udde
Leksberg sn /Se Gummerstadviken vik Leverstad gd Humlabottlastigen väg
Leksberg sn /Se Gummerstaudden udde Liden hemmansdel(ar) Johannes´ grund (el. Johannes´ tuva) grund
Leksberg sn /Se Gåsaskär holme Lillegården gd Jörjans kålgård del av Anders Matsgården
Leksberg sn /Se Hammaren skog Lixberg, se Leksberg sn Kabbaskär skär
Leksberg sn /Se Hammarskogen skog Lockerud gd Kabelskären, se Kabbaskär Saknas
Hindsberg by Hammarskogen skog Lövåsen ställe Kidholmen holme
Hindsberg by Hammarskogen skog Lövängen hemmansdel Kidholmsgrund grund
Hindsberg by *Hammarskogen skogstrakt Majorsängen tp Kilholmen Saknas
Hindsberg by *Hammerskog skogsområde? Mariefors bruk Klon skär
Hindsberg Saknas Humlegårds udde udde Marieholm länsresidens Kolabotten gärde
Hindsberg by Humlegårds udde, se Ekudden udde Nolgården gd Krokstakulle kulle
Hindsberg by Humlegårdsudden, se Ekudden udde Nolgården gd Kulabäckskärr äng
Hindsberg Storegården gd /Se Hålgårdslandet udde Nygården hemmansdel Kåtabacken udde
Horn by Hökärr ägomark Persgården gd Lekebacken, se Ledsbergs backe Saknas
Horn Saknas Kabbaskär skär Risa äldre namn på Haggården Leksbergs backe grusås
Horn by Kabbaskär holme Rydjan tp Lillamidskär skär
?Horn by Kabbaskären skär Sigolsgården gd Lilla-Räppan skär
Horn by Kableskären skär Sjöängen tp Lindholmen holme
Karleby by /Se Kidholmen holme Skräddaregården gd Långenäs udde
Karleby by Kilholmen holme Stommen gd Långhagen förr hage
Karleby by /Se Kidholmen holme Storegården gd Midskär skär
Karleby by /Se Kilholmen, se Kidholmen holme Storegården gd Mälludden udde
Leksberg by *Klabbeskären, se Midskär skär Sörgården gd Mörtholmen holme
Leksberg by /Se Kohagen terräng Tomten gård Paradisholmen Saknas
Marieholm gd Kojudden udde Vestergården gård Pilabäck vattendrag
Nolgården gd /Se Korpudden udde Vägskillnaden boställe Prostinnans fall skogstrakt
Stommen gd Kringlan vik   Reppeskären, se Räppan Saknas
Tun (Tunaholm), se Marieholm länsresidens Kroksta kulle kulle   Rippeskären, se Räppan Saknas
Tuna, senare Tunaholm, se Marieholm länsresidens Lindholmen holme   Räppan, Räpporna skär
Tuna g. Lindholmen förr holme nu udde   Rödjeholmen holme
Tuna gård Lindholmen holme   Röjningen utmarker
Tuna (numera Marieholm) gd Lindholmen udde   Sandudden udde
Marieholm länsresidens /Se Långenäs udde   Sandviken, Stora o. Lilla vik
Marieholm (förr Tuna) länsresidens Mariestadsfjärden vik   Sjöängarna strandtrakt
Marieholm (förr Tuna, sedan Tunaholm) länsresidens Mariestadsjön del av Vänern   Skrockan bottenterräng
Marieholm gd Mariestadssjön del av insjö   Skäret skär
Marieholm g. Midskär skär   Soddudden udde
Marieholm (förr Tuna, sedan Tunaholm) länsresidens Midskär skär   Stora Korpholmen förr ö, nu udde
Tunaholm kgsgd Midskär skär   Storamidskär skär
Marieholm (förr Tunaholm) länsresidens Midskär holme   Stora-Räppan skär
Marieholm (förr Tunaholm) gd Midskär skär   Storön f.d. ö
Marieholm egd? Misskiär, se Midskär skär   Lilla Svarteskär skär
Marieholm (f. Tunaholm) länsresidens Mittskär skär /Se   Stora Svarteskär skär
Marieholm Saknas Paradisholmarna holmar   Svarteskärsviken annat namn på Almoraviken
Marieholm (f. Tunaholm) länsresidens Pilabäck terräng   Sörröjningen utmarker
Marieholm (f. Tunaholm) länsresidens Reppeskiären, se Räpporna skär   Trångesund sund
Marieholm (f. Tunaholm) länsresidens Rippeskären skär   Vägbäcken bäck
Marieholm (f. Tunaholm) länsresidens Räpporna skär   Vänern insjö
Marieholm (f. Tunaholm) länsresidens Sandudden udde   »Älgasulterna» äng
Marieholm länsresidens Sandviken vik    
Marieholm egd. Sjuhimmelsberget berg    
Marieholm länsresidens Soddudden udde    
Marieholm (f. Tunaholm) länsresidens Storön udde?    
Marieholm länsresidens Svarteskär holme    
Marieholm (f. Tunaholm) länsresidens Tegelängen terräng    
Marieholm egd. Tidan älv    
Marieholm hg, länsresidens Tidan å    
Marieholm länsresidens Trångesund sund    
Marieholm förr kungsgård Västerkärr ägomark    
Marieholm förr kungsgård      
Marieholm Saknas      
Mariæholm tegelbr.      
Marieholm länsresisens      
Marieholm egd.      
Marieholm gård /Se      
Marieholm gods /Se      
Marieholm gods /Se      
Marieholm gd /Se      
Tuna, se Marieholm gods /Se      
Tuna (nu Marieholm) Saknas /Se      
Tunaholm (tidigare Tuna), se Marieholm länsresidens      
Tunaholm, se Marieholm kungsgård      
Tunaholm, se Marieholm f. kungsgård      
Tunaholm förr kungsgård      
Tunaholm, se Marieholm länsresidens      
Tunaholm (nu Marieholm) gård      
Tunaholm, nu Marieholm förr sätesgård, gods /Se      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.