ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ullervads socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 125 Naturnamn : 39 Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 38
Ullervad sn Dyaliden terräng Ullervad by Brunnsbergsliden lid
Ullervad sn. Fallet ägomark Ullervad sn By(r)gärdet gärde
Ullervad sn. Fläcket terräng Ullervad sn Dyaliden lid
Ullervad sn /Se Galtaryggen terräng Ullervads landskommun, se Mariestad kommun Eksgärdet gärde
Ullervad by /Se Hammarskogen skog Ullers herrar inbyggarbeteckning Essbjörnsgårsliden lid
Ullervad sn *Hammarskogen skogstrakt Amundsgården gd Fattigstugeliden lid
Ullervad sn Hinskullarna kullar? Assmundstorp gd Fläskängen äng
Ullervad sn. Kärret ägomark Bengt Arvidsgården gd Galtaryggen gärde
?Ullervad sn Köttabacken gräsbeväxt terräng /Se Bengtstorp överjägmastareboställe (Hed), Hederna mark
Ullervad sn Ladbacken backe Borruds kvarn kvarntomt Hinskullarna kullar
Ullervad sn Näset näs Brogården gd Häljemossen äng
Ullervad sn Pellekärr kärr Brokvarn, Stora o. Lilla kvarntomter Karlskrogliden lid
Ullervad sn Ruslingen skog Brokvarn bebyggelse Ki(d)landsgatan (gen)väg
Ullervad sn Russlingen skog Brunnsberg gd Korsås skog
Ullervad sn Ruslingen skog Brunnsberg, se 11 Grisetorp Saknas Kyrkliden lid
Ullervad sn Russlingen häradsallmänning Brunnsberg bebyggelse Köttabacken höjd
Ullervad sn Rävaberget berg Bråten gd »Kötten» höjd
Ullervad sn Rävelsbacken backe Dattmasketomten gd Ladbacken ås med grustag
Ullervad sn Rösslingen skog Djupedalen gd Lundbergsliden lid
Ullervad sn Rösslingen skog Eklunda by Lyckeled led
Ullervad sn /Se Rösslingen skog Elfstomten gd Näset berg
Ullarffue Saknas Rötebo ägomark Erikstorp gd Pellekärr förr kärr, nu odlat
Ullerfve Saknas Skogsgärdena ägomark Essbjörnsgården gd Prästgårdsliden lid
Ullervad sn? Stenåsen ås Fläcket lgh (torp) Ralleliden lid
Ullervad sn Stenåsen ås Fors by Russlingen skog
Ullervad sn Takholmen holme Gatan förpantningshemman Stenåsen skog
Ulerffwe Saknas ?Tidan å Gisslagården gd Svinmossen »äng»
Ulerwe Saknas Tidan å Gogatan komministerboställe Takholmen holme
Ullervad sn Tidan älv Grisetorp gård Tidan å
Ullervad sn Tidan å Grisetorp bebyggelse Tidan å
Wllerffwe Saknas Tranbärsmossen mosse Hajom lgh. Trättekulle höjd med grustag
Ullervad sn Trilleholm holme Hult eller Klockaretorp gd »Törken» förhöjning
Ullervad sn Trättekulle kulle Hult eller Klockaretorp, se 1 Klockaretorp Saknas Vargås skog
Vllerfwe Saknas Ullervads bro bro Ingelstorp, L:a, el. Hultorp hus Vägbäcken bäck
Ullervad sn. *Ullervads å del av Tidan /Se Kistegården gd Vägbäcken bäck
Ullervad sn *Ullerørh del av Tidan Klockaretorp bebyggelse Välfällan, -orna slåtteräng
Ullervad sn Ullarör del av Tidan /Se Kollängen annat namn på Sörgården Vällerna mark
Ullervad f. stad, nu sn Ullarvis bro Saknas Kottholmen kvarntomt, gd Värslekärret kärrmark
Ullervad sn Värslekärret ägomark Keckestad by  
Ullervad sn.   Käckestad Arvidsgården bebyggelse  
Ullervad sn   Källeberg hemmansdel  
Ullervad sn.   Linvävaretomten gd  
Ullervad sn   Linvävaretomten bebyggelse  
Ullervad sn.   Löjtnantsgården gd  
Broquern Saknas   Lövåsen gd  
Ullervad Saknas   Magnusgården eller Nolgården gd  
Ullervad sn /Se   Millomgården gd  
Ullervad sn /Se   Millomgården gd.  
Ullervad sn /Se   Månsgården gd  
Ullervad sn /Se   Nolgården gd  
Ullervad sn /Se   Nolgården gd  
Ullervad sn /Se   Nolgården gd  
Ullervad sn /Se   Nolgården gd  
Ullervad sn /Se   Nykvarn kvarntomt  
Ullervad sn /Se   Nytorp lgh  
Ullervad sn /Se   Oxhagen hemmansdel  
Ullervad sn /Se   Per Larsgården gd.  
Ullerva(d) sn /Se   Rävakrogen ställe  
Brokvarn by   Rörsås by  
Brokvarn kvarn   Rötebot riven lagård  
Eklunda by   Segerstad by  
Eklunda by   Segolstorp förpantningshemman  
Eklunda by   Skarpås gd  
Eklunda by   Skinnhyttan gd  
?Eklunda by   Soopens kvarn el. Sopen kvarntomt  
Eklunda by   Storegården gd  
Erikstorp gd /Se   Svanerödjan anhalt  
Fors gdr   Svarvaretomten gd  
*Gillisgården = Gisslagården bebyggelse   Säckestads kvarn kvarntomt  
Gisslagården Saknas   Sörgården gd  
?Grisetorp g   Sörgården gd  
Hallaborum Saknas   Sörgården gd  
*Heliga Korsgille Saknas   Sörlövåsen gd.  
Käckestad by   Tolsgården gd  
Keckstad by   Tomten säteri  
Käckestad by   Trilleholm gd  
Keekstad by   Ullervad poststn  
Kekestadhom Saknas   Uppsala, St. tp  
Keckstad by   Vestergården gd  
Käckestad by   Östergården gd  
Käckestad by      
*Munkakvarn Saknas      
*Munkakvarn kvarn      
*Munkakvarn kvarn      
*Munkakvarn Saknas      
Munkaqvarn Saknas      
Rörsås gdr      
Rösas Saknas      
Rörsås by      
Rörsås by      
Rörsås by      
Rörsås by      
Segerstad by      
Segerstad by      
Segerstad Saknas      
?Segerstad by      
Segerstad by /Se      
Segerstad by      
Segerstad Saknas      
Segerstad by?      
?Segerstad by      
Segerstad by /Se      
*Sjundevad försv. beb.      
Skinnhyttan gd /Se      
Stommen f.d. gd      
Torstenstorp f.d. gd? /Se      
Ullervad by      
Ullervad by, sn      
Ullervad by      
Ullervad by      
Ullervad by o. sn      
Ullerva Saknas      
Ullervad by o. sn      
Ullervad by      
Ullervad by      
Ullervad kyrkby      
Ullervad by      
Ullervad by      
Ullervad by o. sn      
Ullervad by och sn.      
Ullervad by      
Ullervads kvarnar Saknas      
Ullervad by      
Ullervad by /Se      
Vllæffve, se Ullervad by      

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.