ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bäcks socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 55 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 10
Bäck sn /Se Annebromosse mosse Bäck socken och by Engelsmossen mosse
Bäck sn Barnaberget berg Bäck socken Fredsbergs mosse mosse
Bäck sn Dalkärr ägomark Bäckingar inbyggarbeteckning Gärdesboda mosse mosse
Bäck sn Dikars terräng Adolfsberg hmd Gärdesbodaskogen skog
Bäck? Saknas Engelsmossen el. Ängelsmosse mosse Anderstorp Saknas Horsmossen mosse
Bäck sn Fredsbergsmossen mosse Anderstorp gård Killingen ö
Bäck sn Fredsbergs mosse mosse Anneberg lht Lokadiket (grävd) kanal
Bäck sn Frejdalyckan ägomark Annebromosse torp Långåkersbackarna backar
Bäck sn Grimset terräng Annelund lht Ymsen sjö
Bäck sn Gärdesboda skog triangelpunkt Atterud Saknas Ängelsmosse mosse
Beck sn Hästhagen ägomark Atterud gård  
?Bäck sn Imsen, se Ymsen sjö Barnabergsmossen, se Björnbergsmosse Saknas  
Bäck sn /Se Imsen, se Ymsen sjö Björkåsen torp  
Bäck sn /Se Imsen, se Ymsen sjö Björnbergsmosse torp  
Bordharudh, se Borrud hg Imsen, se Ymsen sjö Borrud gård  
Borrud hg Killingen holme Borrud Saknas  
Borrud hrgd? *Killingeholmen holme Bromossen, se Bromseröjan Saknas  
Borrud tegelbruk *Killingholmen holme Bromseröjan torp  
Borrud hg *Kon Röör gränsmärke? Bruket Saknas  
Borrud egendom /Se *Kungsrör gränsmärke Bruket hmd  
Bäck by o. säteri *Kungsrör gränsmärke Bruket, se 1 Långåker Saknas  
Bäck by o. sn Lokadiket bäck Båstebacken Saknas  
Bäck säteri Lugnet terräng Båstebacken gård  
Bäck by Långkärr ägomark Bäck stomhemman  
Bäck by Mossängen ägomark Bäck, Säteri gård  
Bäck säteri Ormeskogen skog Dalkärr tp  
Bäck gds? Pelemon skog Dalkärr f. torp, nu öde  
Bäck säteri Pröjsarträdgården ägomark Dalåsen, se Valåsen Saknas  
Bäcksberg = Bäcks sn Rosenhagen ägomark Dränggården Saknas  
*Eomby Saknas Ruslingen skog Dränggården gård  
Gärdesboda by Ruslingen skog Eskekärr, se 1 Äskekärr Saknas  
Gerdhisbodha Saknas /Se Russlingen häradsallmänning Eskekärr, se Äskekärr Saknas  
Gärdesboda by Russlingen skog Grindstugan lht  
Gärdesboda by /Se Rönnängen ägomark Gustavsberg torp  
Sandhaga gd Sveden terräng Gärdesboda Saknas  
Stommen gd Täppabacken terräng Gärdesboda by  
*Ymseborg slottsruin /Se Ugglebo ägomark Gärdhem lht  
*Ymseborg f. slott /Se Ymseborg slottsruin /Se Hallängen Saknas  
Ymseborg fst. /Se Ymseborg slottsruin /Se Horsmossen äng  
*Ymseborg förr slott /Se Ymseborg terräng Hultet, se Torgrinnehult Saknas  
Ymsaborg medeltida fäste /Se Ymsen insjö Hultet tp  
Ymseborg sl. Ymsen sjö Hultängen lht  
Ymseborg sl. Ymsen sjö Intakan Saknas  
Ymseborg sl. Ymsen sjö Klockaretorp Saknas  
Ymseborg slottsruin /Se Ymsen sjö Klyftan Saknas  
*Ymseborg förr slott /Se Ymsen sjö Knektebacken gård  
*Ymseborg förr slott /Se Ymsen sjö Kvarntorp lht  
Ymseborg medelt. fäste /Se Ymsen sjö Kämpakärret, se Malmbäcken Saknas  
Ymseborg, se Borrud hg Ymsen sjö Kämpakärret, se 1 Malmbäcken Saknas  
Ymsjöholm hrgd Ymsen sjö Lilleskog lht  
Jonsiöholm tegelbruk Ymsen sjö Lugnet tp  
Ymsjöholm säteri /Se Ymsen sjö /Se Lugnet torp  
Ymsjöholm hg Ymsen sjö /Se Långkärr Saknas  
Ymsjöholm gd /Se Ängahagen ägomark Långkärr gård  
Ymsjöholm herrgd /Se   Långåker Saknas  
    Långåker Saknas  
    Långåker och Bruket gård  
    Lövåsen, Norra gård  
    Lövåsen, Södra gård  
    Malmbäcken gård  
    Malmbäcken tp  
    Malmbäcken Saknas  
    Melltorp torp  
    Mossen gård  
    Mosstorpet lht, nu öde  
    Nolgården gård  
    Nolgården Saknas  
    Nolgården Saknas  
    Nolgården gård  
    Nytorp lht  
    Oxhagen torp, nu borta  
    Pelan lht  
    Rosenborg lht  
    Rosenhagen tp  
    Rosenhagen torp, nu öde  
    Roskan Saknas  
    Roskan gård  
    Roskängen binamn till Gärdesboda  
    Roskängen hmd  
    Rösslingen stuga, skogsmark  
    Sandhagen Saknas  
    Sandhaga gård  
    Sandhaga Saknas  
    Skräddartorp lht  
    Sparrlyckan hmd  
    Stenåsen lht  
    Stommen gård  
    Svedjetorp lht  
    Sånhaga, se 1 Sandhaga Saknas  
    Sörgården Saknas  
    Sörgården gård  
    Torgrimshult hmd, avs.  
    Valåsen stugor  
    Viby stuga  
    Ymseborg borgruin, inhägnad, fridlyst plats  
    Ymseborg ruin  
    Ymsjöholm bebyggelse  
    Ymsjöholm gård  
    Äng gård  
    Änga, se 1 Äskekärr Saknas  
    Ängbergstegen lht  
    Äskekärr Saknas  
    Äskekärr gård  
    Äskekärr gård  
    Österäng, se Äng Saknas  
    Österäng tp  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.