ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Töreboda köping : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 12
Björkäng f.d. sn, nu Töreboda förs. Björkekärret kärr? Adolfslund lht Apetorpsån å
Töreboda köp. /Se Friaån å Töreboda kpg Björkängsbäcken, se Rotkilsbäcken Saknas
Töreboda köp. /Se Fägremo skogsområde Björkäng förr sn, ingår nu i köping Gastorpsbäcken bäck
Björkäng sn /Se Fägre mo skogsområde Alexanderstad, se Skiftesviken Saknas Iglasjön sjö
Björkäng sn Guldskägget äga Andersnäs lht Kårtorps backe höjd
Björkäng f. egen sn, nu delad Haboskogen skog Anderstorp torp, kronoutmarker Moserudssjön sjö
Börkeng Saknas Hägnen ägomark Anneberg lht Månsarudsbäcken bäck
Björkäng förr sn, nu del av köping *Hässebräcka terräng? Anneberg lht Månsarudssjön sjö
Björkäng sn. Iglasjön sjö Anneborg lht Rotkilsbäcken bäck
Björkäng sn /Se *Korstallsröret gränsmärke Apetorp gård Skinnarudsbäcken bäck
Björkäng sn, numera del av köp. /Se Kronosågbäcken bäck Aspelund lht Skinnarudsskogen Saknas
Apetorp by /Se Kyrkevrån äga Augustenborg lht Storgärdsbäcken, se Rotkilsbäcken Saknas
Berget by Kårtorpastenen sten Backen lht  
Björkäng by Kölneflaget åker Bengtstorp torp  
Stommen = 1 Björkäng gd Lillholmen holme Bergatorp lht  
Töreboda gd /Se Marboflaget åker Berget, Lilla gård  
  Mjöserudssjön sjö Berget, Stora gård  
  Mjöserudssjön sjö Björkebacken lht  
  Mjöserudssjön sjö Björkebacken, Lille lht  
  Månsarud triangelpunkt Björkekärret jordområde  
  Månsarudssjön sjö Björkäng sn och gård  
  Månsarudssjön sjö Blombacka torp  
  Månsarudssjön sjö Borreboda by  
  Måserudssjön, se Mjöserudssjön sjö Brotorp lht, husartorp  
  Ormeskogen skog Bråten lht  
  Rävbergsmossen mosse Bygget lht  
  Rödkritemossen mosse Bäckaskog lht  
  Rödningen äng Börstorp gård  
  Röjningsmossen ägomark Byrängen lht  
  Rönningarna ängsmark Elovsgården, Ersgård gård  
  Rötkärrssjön sjö Elovstorp lht, f.d. husarbost.  
  Sjömossen mosse Epparåsen lht  
  *Skogshöljsröret gränsmärke Eriksbacke lht  
  Sprängarmossen mosse Eriksberg lht, husartorp  
  Storgärdsbäcken bäck Fallet lht  
  Storholmen holme Fredhem, Lilla lht  
  *Tjärebacksröret(?) gränsmärke Fredriksdal lht  
  Tullportskärr kärr? Fredriksberg lht  
    Fridhem lht  
    Frälseräntan lht  
    Gamlefallsviken äng  
    Gammalsviken torp  
    Gastorp gård  
    Gastorp gård  
    Gastorps bro lht  
    Gubbero Stora, Gubberud lht  
    Gustavsberg lht  
    Habo småställen  
    Haddeboda gård  
    Hagalund lht  
    Hageby lht  
    Hebäck lht  
    Hultet lht  
    Hultåsen lht  
    Hultängen lht  
    Hängnen lht  
    Hörnet lht  
    Ingehill lht  
    Johannelund lht  
    Johanstorp, se Ormskogen Saknas  
    Jonsgården gård  
    Jonstorp, se Anderstorp Saknas  
    Järneberg gård  
    Järpatorp torp  
    Järpetorp, se Munkatorp Saknas  
    Karlsberg sold.t.  
    Karlslund lht  
    Karlstorp lht  
    Kilen gård  
    Klubbängen lht  
    Klubbängen jord  
    Knektekärret äng  
    Kringelängen lht  
    Krokängsmosse, se Sjömarken Saknas  
    Kårtorp gård  
    Larsro lht  
    Lerskiftet lht  
    Lindesberg lht  
    Lindholmen torp  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lusten, se Fredriksdal Saknas  
    Lövängen lht  
    Lövängen lht  
    Mariedal lht  
    Mjöserud gård  
    Mobacka mosse  
    Mobäcken gård  
    Mobäcksmosse äng, utjord  
    Mosjörud, se Mjöserud Saknas  
    Mossebo lht  
    Mossen lht  
    Mossen, Lille lht  
    Motorpet, V:a och Ö:a gård  
    Motorpet intäkt  
    Moängen lht  
    Moängen stn lht, utäga  
    Munkatorp och Järpetorp lhter  
    Månsarud, Lilla gård  
    Månsarud, STora gård  
    Månstorp, se Näbbemossen Saknas  
    Måstorp, se Gammalviken Saknas  
    Nolgården gård  
    Nolhyttan gård  
    Nordskogen lht  
    Nordskogen, Lilla lht  
    Nybacka lht  
    Nyrud lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nyängen jordområde med lhter, utmark  
    Nyängsberg lht  
    Näbbemossen lht  
    Ormskogen, Lille lht  
    Oskarsberg lht  
    Persberg lht  
    Perstomten lht  
    Perstorp, Lilla lht  
    Pittsborg lht  
    Rickenberg torp  
    Rickenbergslund, se Fredriksdal Saknas  
    Ringsåsen torp  
    Rotkilen gård  
    Rotkilsbro lht  
    Rudolfsberg lht  
    Rödjningsmossen äng  
    Rörkärr lht  
    Sandbäcken lht  
    Sandbäcken lht  
    Sandängen lht  
    Saxängen lht  
    Siland hmdlar  
    Sjömarken äng  
    Skiftesviken lht  
    Skinnarud gård  
    Skinnarudsfall gård  
    Skinnarviksfall el. Skämtarviksfall lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogelund lht  
    Skämtarviksfall, se Skinnarviksfall Saknas  
    Stenby lht  
    Stengårdshult, se Bråten Saknas  
    Stenshult lht  
    Stommen gård  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp lht  
    Svängen lht  
    Sörgården gård  
    Sörhyttan gård  
    Sörskogen lht  
    Sötåsen gård  
    Tomten, se Kilen Saknas  
    Torsatorp, se Törsatorp Saknas  
    Torsberg lht  
    Tranehalsen äng  
    Trehörningen lht  
    Tullportskärren torp  
    Tummens, se Björkabacken Saknas  
    Töreboda gård  
    Törsatorp gård  
    Veken hmd  
    Vilan lht  
    Västerskogen lht  
    Väsås kvarnlht  
    Östertomten lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.