ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Berga socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 122 Naturnamn : 25
Berga, se Hassle-Berga-Enåsa sn Byggefallet terräng Saknas Saknas Beten stenrör
Berga sn Domareskär holme Backatorp Saknas Domareskär skär
Berga sn Drätteskären skär /Se Backängen lht, f.d. sold.torp Domareskär skär
Berga sn? Fårapinan terräng Berga by Drätteskären skär
Berga Saknas Harabacken terräng Berga sn och by Elaka udden udde
Berga sn Hästhagen terräng Berglid lht Karlsviks holmar holmar
?Berga sn Hästhagsudden udde Bergatorp gård Karlsviks holmar öar
Berga förr sn Jeriko terräng Bergatorp gård Karlsviks udde udde
Bärga sn Karlsviks holmar holmar Björkängen lhter Laksten skär
Berga sn Kvistens terräng Broddastugan lht Lomhäll skär
Berga sn /Se Laksten skär Broddestugan tp Lomhall skär
Biergha Saknas Lakasten holme Brodderud gård Mandråparen skär
Berga sn Lomhall skär Brodderud gård Molnsen skär
Berga sn Mandråparen skär /Se Brodderudstorp gård Nolängsviken vik
Berga sn? Mariestadsfjärden fjärd Brodderudstorp gård Packeviken vik
Berga sn Mariestadsfjärden vik Bruket förr tegelbruk Rökärrshällen skär
Berga sn /Se Mariestadssjön del av Vänern Bygget torp Rödskären (Rökärrshällen) skär
Berga sn o. by Marie Stads Vik, se Mariestadsfjärden fjärd Bäckatorp avsö. Snapaviken vik
Lilla Berga Saknas Mörteviken vik Bäcken hmd Snapen udde
?Berga by Oxhagen terräng Eken tp Snapudden triangelpunkt, udde
Ingarud hrgd? Oxne Sundh, se Östensundet sund Eken lht, f.d. torp Svartskären öar
Stommen gd Pirud terräng Erstorp, se Älvstorp Saknas Svartskären skär
Säby gd Rödskären skär Fagerhult lht Sågbäcken bäck
Säby hg Rödskär holme Fagerhult hmd Säbyskogen skog
Säby hg *Rödskärsgrundet grund Fagerängen hmd Säbyviken vik
Säby? Saknas *Rörviksgrundet grund Fiskartorpet torp  
?Säby hg *Röslingen terräng Fredstorp hmd  
?Säby säteri Sjögärdet ägomark Fruängstorp torp  
Säby gd Snapen udde /Se Furulund lht  
Säby hrgd Snapudden udde Gaterud torp  
Säby hg Snapudden udde Gaterud gård  
Säby hg Styvatorp ägomark Gaterud rusthåll  
Säby gods /Se Svartskären skär Grinden torp  
»Yffre gården» gd Svartskären holmar Grinden tp  
Österberga by *Säby bro brygga? Grytan torp  
Österberga by *Säbyudden udde Guldberget, Västra och Östra hemmansdelar  
Österberga gård /Se Säbyviken vik Gustavsberg lht  
Österberga by Tomtebacken backe Gustavsvik lht  
Österberga by Torpet terräng Gärdet gård  
Österberga by Vänern insjö Göranstorp lht  
Österbärga by Östermarken ägomark Hassle-Säby hållplats  
  Östersundet sund Heden med Hörngärdet gård  
  Öxne Sundh, se Östersundet sund Heden rusthåll  
    Huvudgårdsängen hmd, f.d. torp  
    Huvudgårdsäng tp  
    Hörnegärdet gård  
    Ingarud gård  
    Ingarud gård  
    Karlsvik bebyggelse  
    Karlsvik hmd  
    Klostret säteri  
    Klostret gård  
    Klippan lht  
    Klypan tp  
    Klypan lht  
    Kolabotten gård  
    Kolabotten gård  
    Krogatorp torp  
    Krukesta tp  
    Kvistatorpet Saknas  
    Kvarntorp äng  
    Liden lht  
    Lindåsen torp  
    Lyan lht  
    Lyckan lht  
    Lövhult lht  
    Marieberg lht  
    Mariedal hmd  
    Melltorp torp  
    Nolgården länsmansboställe  
    Nolgården gård  
    Nolängen hmd  
    Nolängen bebyggelse  
    Nybygget torp  
    Nybygget lht:er  
    Nyängen torp  
    Pilagården gård  
    Pilagården gård  
    Pirud tp  
    Pirud torp  
    Rumpegården gårdar  
    Rumpegården bebyggelse  
    Rödkrog, se Säbykrogen Saknas  
    Rönningen lht  
    Rönningen hmd  
    Rönnängen avsöndr.  
    Rörvik torp  
    Rörvik tp  
    Sandhaga hmd  
    Sandhålan, se Sandhaga Saknas  
    Sjöstugan lht  
    Skattegården gård  
    Skattegården gård  
    Skogatorp hmd  
    Skogatorp tp  
    Skogslund lht  
    Snapen tp  
    Snapens fyr lht  
    Spirhult gård  
    Spirhult gård  
    Stommen gård  
    Stommen gård  
    Stumpatorp lht, f.d. torp  
    Stuvatorp torp, nu borta  
    Säby säteri  
    Säby by  
    Säbykrogen torp  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Tomten gård  
    Tomten gd  
    Ulvstorp lht, f.d. torp  
    Våtängen gård  
    Våtängen gård  
    Värdshuset Saknas  
    Älvstorp, Erstorp hmd, f.d. torp  
    Eskekärr avsö.  
    Äskekärr hmd  
    Österberga by  
    Österberga by  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.