ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Färeds socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 36 Naturnamn : 26 Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 14
Färed sn Borgafallet skog Färed socken och by Brattemoberget, se Brattemon Saknas
Färed sn Fredsbergsmossen mosse Annelund lht Brattemon skogig bergstrakt
Färed sn /Se Fredsbergs mosse mosse Askelund lht Brattemovägen väg
Färed Saknas (*)Fägremo f.d. kronoallmänning Backen hmd Fogdegårdsbergen berg med triangelpunkt
Färed sn Färeds mo terräng Backen, se Gustavsberg lht Färe mosse mosse
Färed sn Färedmossen mosse Björkedal lht, f.d. sold.-torp Färedmossen mosse
Feryd Saknas Grönmossen mosse Bygården gård Habbarsbacken del av Tångebergsberget
Färed sn Gölmossen mosse Fogdegården gård Pannekakevägen väg
Färed sn Habbarsbacken berg? Fogdegården gård Stordiket grävt dike
Färed sn Hästhagen terräng Fridhem hmd Sörängen mosse
Färed sn Imsen, se Ymsen sjö Färed by Trankärr kärr
Färed sn /Se Kackatorp terräng Gullhagen lht Tångebergsberget berg
Färed sn /Se Klampakärret kärr Gustavsberg lht Ymsen sjö
By, se Färed by Kvarnmossen mosse Hjälphagen gård Åsarnas ås ås
Färed by, socken Käringemossen mosse Hjerphagen gård  
Färed by Kärrhagen terräng Järphagen gård  
Färed by Lugnet terräng Kråkängen lht  
Färed by Mon Saknas Kurran (Kurren?) lht  
Färed Saknas Rockersberget ägomark Liden lht  
Färed Saknas Sandbergslyckan terräng Lugnet lht  
Färed by Skräddarkärret kärr Mossen torp  
Färed by o. sn *Tångebergssjön förr sjö Nolgården gård  
Färed by o. sn Ymsen insjö Nolgården, se Ås Saknas  
Färed by o. sn Ymsen sjö Nolängen hmd  
Färed by Ymsen sjö Pilan del av by  
Färed by Åsabacken berg? Pilen hmd  
Färed by o. sn   Skogängen gård  
Feret Saknas   Skogängen gård  
Fähreds Saknas   Skyttatorp gård  
Färed by   Skyttatorp gård  
[By] Saknas   Solhem lht  
*By by   Stenstorp gård  
Färed by o. sn   Stommen gård  
Tångeberg by   Stommen gård  
Åsen by   Stenstorp gård  
Åsen by   Sörgården gård  
    Sörgården gård  
    Sörängen hmd  
    Tångeberg gård  
    Tångeberg gård  
    Uggletorp gård  
    Uggletorp gård  
    Västeräng, se Äng Saknas  
    Västeräng Saknas  
    Åhs by  
    Ås gård  
    Åsen by  
    Åsen gård  
    Äng kallas Vesteräng gård  
    Äng gård  
    Äng, se 1 Västeräng Saknas  
    Ängsberg lht  
    Ängsdal lht  
    Ängstorp lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.