ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fredsbergs socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 95 Naturnamn : 142 Bebyggelsenamn : 435 Naturnamn : 41
Fredsberg sn Allmänningskärret kärr Fredsberg socken Apetorpsån å
Fredsberg sn? Backhöjen terräng Fredsberg socken Backhögen kulle
Fredsberg sn? Baketråget sjö Saknas Saknas Baktråget sjö
Fredsberg sn *Bengtstorparöret gränsmärke Fredsbergs bönder inbyggarbeteckning Bergmossen mosse
Fredsberg sn Bergaloggärdet ägomark Fredsbergs getter inbyggarbeteckning Bergmossen mosse
Fredsberg sn Bergmossen mosse Fredsbergs getter inbyggarbeteckning Björnmossen mosse
Fredsberg sn /Se Bergängen äng Fredsbergs getter inbyggarbeteckning Bockholmen ö
Fredsberg sn? Blindjons hage slåtterhage Fredsbergs getter inbyggarbeteckning Bodabäcken bäck
Fredsberg sn Bockholmen holme Snapen inbyggarbeteckning /Se Borten odlad mark
Fredsberg sn Bodavägs röret gränsmärke Udden inbyggarbeteckning /Se Brinsbacken grusås
Fredsberg sn Botten ägomark Adolsberg lht Bytebyttan ängsmaker
Fredsberg sn Botten ägomark Adolfstorp lht Fiskalösen sjö
Fredsberg sn Bråtalyckan skifte Alexanderstad lht Friaån bäck el. å
Fredsberg sn Bråtängen äng Alexandria lht Friaån å
Fredsberg sn Brännemon terräng Alstorp lht Fägre mo med Moskogen skogstrakter
Fredsberg sn Brännemon skog Anderstomten lht Godhögen berg
Fredsberg sn Brättingsbacken ägomark Anderstorp torp Grönmossen mosse
Fredsberg sn Byggena ägomark Anderstorp lht Hallaskogsberget, Hallaskogen skogklätt berg
Fredsberg sn? Bäckaflaget åker Anneberg lht Helgdagsbron bro
Fredsberg sn Börstängen äng Anneberg lht Hubberudssjön sjö
Fredsberg sn Duves terräng Annikemossen, se Munken Saknas Hästholmen höjd
Frödzsbergh Saknas Fallet ägomark Annikemossen, se 1 Munken Saknas Iglabäcken bäck
Fredsberg sn Fiskalösen sjö Aspelund lht Katteberget, Kattebergen berg
Fredsberg sn Fiskalösen sjö Attorp rusthåll Klevaberget berg
Frösberghs Saknas Fisklösen sjö Attorp gård Klevaberget berg
Fredsberg sn Fisklösen sjö Backen lht Kvarnbordsbron bro
Fredsberg sn Fisklösen sjö Banhagen lht Lutabyttan mossmark
Fredsberg sn Fisklösen sjö /Se Banängen lht Lutabytta ställe vid väg
Fredsberg sn Fjällsviken vik Bengstorp lht Löftestensmossen äng
Fredsberg sn Fläskholmen holme Begendal lht Mellankulle kulle
Fredsberg sn? Fredsbergs mosse mosse Bergenhov lht Moskogen, se Fägre mo Saknas
Fredsberg sn /Se Fredsbergsmossen mosse Berget lht Mossaliden sluttningar
Fredzbergs socken Fredsbergs mosse mosse Bergkullen villa Movägen väg
Fredsberg sn /Se Fredsbergs mosse mosse Bergängen lht Nötahalsen kulle
Fredsberg sn /Se Fredsbergs spänge väg Bjuråsen, se Byåråsen Saknas Rävabacken höjd
Fredsberg sn /Se Friaån å »Bjuråsen» (Byråsen) avsö. Rötkärr mosse
Attorp gd Friaån å Björkekärret lht Slättebäcken bäck
Björkäng f. egen sn, nu delad mln köping och sn Friaån å Björkelund stuga Svartsjön sjö
Boda by? Friaån å Björkelund lht Svännahögen kulle
Boda gård el. by Fägremo allmänning /Se Björkelund lht, f.d. husartorp Tjärbrukssjön sjö
?Boda by Fägremo terräng Björkelund, se Mosstorp Saknas Upprinnelsen sjö, nu igenslammad
Boda by? (*)Fägremo f.d. kronoallmänning Björkelund lht  
Boda by? Fägre mo skogsområde Björkliden stuga  
Bussebacken gd /Se Godhögen höjd? Björkliden lht  
?Fredsberg by Grimsö ö Björnmossen lht  
Fredsberg by /Se Gräsholmen holme Björnmossen Saknas  
Frøstberga, se Fredsberg sn Gräslyckerödjan beteshage Blommafallet lht  
Hafstenstorp gd Grönmossen o. Bergmossen mossar Boda by  
?Haga gd /Se Grönmossen mosse Boda by  
Haga Saknas *Gunnarsvägsröret gränsmärke Boda Saknas  
Haga by Hjortemossen mosse Brinsbacken handelslägenhet  
?Hajstorp gd *Hubberudsmossen mosse Bron torp  
?Hajstorp Saknas *Hubberudsmossen mosse Bruntängen Saknas  
*Hafstenstorp Saknas Hubberudsjön sjö Bruntängen lht  
*Hafstenstorp Saknas /Se Hubberudssjön sjö Bruntängen lht  
*Hafstenstorp Saknas /Se Hubberudesjön sjö Bruntängen lht  
Kvarnbolet gd Hålan terräng Brånäng augment, samt kronoarrende  
Kyrketorp förr egen sn, nu by /Se Hägnen terräng Brånäng gård  
Kyrketorp förr egen sn Hägnen terräng Bråtåsen äng  
Kyrketorp f. egen sn, nu del av sn Hästholmen holme Bråtåsen äng, lht  
Kyrketorp förr sn, nu by Hästholmen terräng Brännshult lht  
Kyrketorp by /Se Höljarna sjöar? Brännås lht  
Mårby gd Iglabäcken bäck Bussebacken augment  
Mårby by /Se Iglasjön sjö Busselbacken, (Båsebacken) gård  
Mårby by /Se Iglasjön sjö Byggena, se Vilkensberg Saknas  
Mårby gd /Se Intakan ägomark Byråsen lht  
Riksberg by, såg Kattebergen terräng Båsebacken, se Busselbacken Saknas  
Riksberg by Klevaberget triangelp. Bäckedal lht  
Riksberg Saknas /Se Klubben terräng Bäckhagen lht  
Ryd Saknas Korsbacken backe Bäckholmen lht  
Rymossen torp Kropphålan sjö Bäckängen lht  
Skrinningarud by Krusängen äng Börstänge Saknas  
Skrinningarud by *Kröserudsröret gränsmärke Börstängen hmd  
Skrinningarud gd:ar /Se *Kullerudsröret gränsmärke Dalen hmd  
Slätte hrgd? Kärrängen äng Dalen stuga  
Slätte hrgd Lekersäng äng Dammen lht  
Slätte hg Lotteslätten ägomark Dymossen, se 1 Björnmossen Saknas  
Slätte hrgd Lutabyttan ä Dymossen, se Björnmossen Saknas  
Snapan by Låtareberget höjd Ekelund stuga  
Snapa gd /Se Mellanbacken terräng Eketorp gård  
Sörby by Mellankullen terräng Eketorp Saknas  
Torstorp by Missunnan terräng Emilsro lht  
Torstorp Saknas Mjöserudssjön sjö Eriksberg lht  
Torstorp gd *Mobränningsröret gränsmärke Erikstorp, Stora o. Lilla ängar, jordlägenheter  
Torstorp Saknas Mon Saknas Erstorp, Stora äng o. lgh.  
Udda gd Mossen ägomark Erikstorp lht  
Valkeberg by Mosstorp ägomark Erikstorp Saknas  
Valkeberg by Munkemossen mosse Fallet lht  
Valkeberg by *Munkamossen mosse Fredriksberg lht  
Valkeberg by Myrkultsmosse Saknas Fredslund lht  
Valkeberg by /Se Månsarudssjön sjö Fridberg lht  
Valkeberg by /Se Månsarudssjön sjö Friaberg lht  
Vargahemmet gd /Se Månsarudssjön sjö Friabäck gd  
Espång by Mårbyfall ägomark Friabäck gård  
Äspäng by Nolängen äng Frialund lht  
  Nyängen äng Frialund Saknas  
  Näbbamon terräng Fridhem lht  
  Nötahalsen ägomark Galgbacken lht  
  Ormholmen udde Gammalängen lht  
  Planterhagen hage Gammeläng del av Riksberg  
  Rotängen äng Gammeläng lht  
  Rumpås ås Garvaretomten lht  
  Ruskehagen beteshage Glömossen bebyggelse  
  Rymossen mosse Glömserud gård  
  Rymossen mosse Godhögen ställe i kanalområde  
  Ryttarhagen terräng Godhögen slussvaktarboställe  
  Rännelidsskiftet åker Grindstugan stuga  
  Rävabacken backe? Grönelund hus  
  Rötkärr ägomark Gullhagen lht  
  Skams undantag ägomark Gummsgård dubbelnamn till Jordansgården Espäng  
  Skarpängen äng Gunsgården gård  
  Skogsängen äng Gustavsberg lht  
  Skogängen äng Gustavsberg lht  
  Skräddarholmen holme Gustavsberg lht  
  Spekvika vik Gustavsberg lht  
  Spökeflon sankmark Gustavsberg lht  
  Stenfallet terräng Gustavsro lht  
  Stenvadet terräng Göranstorp rusthåll  
  Stenåsen ås Göranstorp gård  
  Storekärr kärr Haga bebyggelse  
  Storgärdsbäcken bäck Haga gård  
  Storslätt mosse Hagelund lht  
  Sörängen äng Hajstorp rusthåll  
  Svartsjön sjö Hajstorp gård  
  Svartsjön sjö Harryhill stuga  
  Tegan ägoamark Hjärterud lht  
  Timmeråsberget äng Hubberud bebyggelse  
  Tjärbrukssjön sjö Hubberud gård  
  Tjärbrukssjön sjö Hubberud Lilla lht  
  *Torpavägsröret gränsmärke Hult lht  
  *Tranemossevisarna gränsmärke Hulteboda bebyggelse  
  Tranhalsarna mossmark Hulteboda gård  
  Trälmansgärdet ägomark Hulteboda Saknas  
  Upprinnelsen igenslammad sjö Hultekärret lht  
  Varghemsängen äng Hultet lht  
  Vargkullsskiftet åker Hultet lht  
  Vedatorgskärret kärr Hultet lht  
  Vedhyggsängen äng Hultås lht  
  Vitemossen mosse Husartorpet lht  
  Väsängen äng Husarängen lht  
  Örebacken ägomark Håsentorp bebyggelse  
  Örnsberg terräng Håsentorp gård  
    Håsentorpsmossen lht  
    »Hägnen» lgh  
    Hägnen lht  
    Häsentorp, se Håsentorp Saknas  
    Hästhagen lht  
    Hästhagen lht  
    Hästhagen lht  
    Hästhagen lht  
    Hästhagen lht  
    Hög(a)åsen lht  
    Idelund lht  
    Igelstorp lht  
    Intakan bebyggelse  
    Intakan gård  
    Johannesberg lht  
    Johannesberg lht  
    Jordansgården gd  
    Jordansgården gård  
    Karinsmossen lht  
    Karinsmosse, se 1 Tuppekärret Saknas  
    Karlsberg lht  
    Karlsberg, se Rotängen Saknas  
    Karlshult lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlero hmd  
    Katrineberg bebyggelse  
    Katrineberg gård  
    Klockarebolet gård  
    Klubbetorp Saknas  
    Klubbetorp, Stora o. Lilla bebyggelse  
    Klubbetorp, Lilla gård  
    Klubbetorp, Stora gård  
    Knektebacken augment och äng  
    Kollerudsmosse (äng), lgh  
    Kollerudsmosse äng  
    Kopphult lht  
    Korsbacken lht  
    Kristinedal lht  
    Kröserödjan augment  
    Kröserödjan gård  
    Kvarnbolet Saknas  
    Kvarnbolet gård  
    Kyrketorp gård  
    Kyrketorp bebyggelse  
    Kyrketorp, Lilla lht  
    Kyrkoherdebostället, se Prästgården Saknas  
    Källedal lht  
    Kärret gård  
    Kärret lht  
    Kärrängen lht  
    Kettilsängen avsö.  
    Kättilsängen hmd  
    Kättilsängen hmd  
    Larstorp lht  
    Larstorp lht  
    Larstorp lht  
    Lefsäng, Lilla o. Stora bebyggelse  
    Lefsäng, Lilla gård  
    Lefsäng, Stora gård  
    Lerum statstuga  
    Liden, se Vallinsberg Saknas  
    Lindesberg lht  
    Ludvigsberg lht  
    Löfsten stuga  
    Löftestena, se Eriksberg Saknas  
    Löftestensmosse lht  
    Löftestensmosse lht  
    Lövåsen, SÖdra bebyggelse  
    Lövängen hmd  
    Lövängen lht  
    Marieberg lht  
    Marielund lht  
    Mellangården gård  
    Medangården gård  
    Mellangården gård  
    Melltorp lht, f.d. sold.bost.  
    Mellåsen lht  
    Missunnan lht  
    Missunnan lht  
    Mobacka lht  
    Mohemmet lht  
    Mon torp  
    Moskogen, Lilla lht  
    Mossen lht  
    Mossen lht  
    Mossen, se Ängafallet Saknas  
    Mossen lht  
    Mossen lht  
    Mossen Stora med Ängsfallet, se 1 Ängafallet Saknas  
    Mosstorp lht  
    Mosstorpet stuga  
    Motorp lht  
    Munkatorp stuga  
    Munkmossen el. Annikemossen, se Munken Saknas  
    Munken lhtr  
    Munken Saknas  
    Munka eller Frialund tp  
    Munken eller Frialund, se 1 Frialund Saknas  
    Mårby rusthåll  
    Mårby hmd  
    Mårby skogstrakt  
    Mårby gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården rusthåll  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården, se Nolåsen Saknas  
    Nolgården, se Valkeberg Saknas  
    Nolgården, se Sörby Saknas  
    Nolgården, se Torstorp Saknas  
    Nolgården, se Rävsnäs Saknas  
    Nolgården, se Västergården Saknas  
    Nolhaga mejerilht  
    Nolhagen, Lill lhter  
    Nolheden lht  
    Nolskogen lht  
    Noltomt lht  
    Nolåsen by  
    Nolåsen gårdar  
    Nolängen hmd  
    Nolängen lht, obebodd  
    Nolängen lht  
    Nordtorp äng, jordlht  
    Nordtorp lht  
    Nordängen, Lilla lht  
    Nybo lht  
    Nygård hus  
    Nyhem lht  
    Nyrud lht  
    Nytorp lht  
    Nyängen lht  
    Nyängen gård  
    Nyängen hmd  
    Nyängen, L:a lht  
    Nyängen, Lilla lht  
    Närbogrind lht  
    Olovslund lht  
    Olovslund lht  
    Olstorp, St. o. Lilla lhter  
    Perstorp lht  
    Perstorp lht  
    Pilstorp, se Rosendal Saknas  
    Prästberg hmd  
    Prästbolet, se Prästgården Saknas  
    Prästgården gård  
    Riksberg by  
    Riksberg by  
    Rosendal trädgårdsmäst.-torp  
    Rosendalen lht  
    Rotängen lht  
    Rud augment  
    Rud gård  
    Rydmossen, se Stenberga lht  
    Rymossen torp  
    Rymossen Saknas  
    Ryttarängen lht  
    Ryttarängen lht  
    Räfsnäs rusthåll  
    Rävsnäs gårdar  
    Röckel lht  
    Rörkärr hus (obebott)  
    Sand hmd  
    Sandbäcken lht  
    Segersberg lht  
    Sjöfallet lht  
    Sjötorp lht  
    Sjötorp jordlht  
    Skogelund stuga  
    Skogebacken, se Röckel Saknas  
    Skogsbolet gård  
    Skogshall Saknas  
    Skogshyddan lht  
    Skogstorp lht, f.d. sold.torp  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skogsängen lht  
    Skogsängen lht  
    Skolhustomten, se 8 Boda Saknas  
    Skrinningarud bebyggelse  
    Skrinningarud gård  
    Slätte bebyggelse  
    Slätte gård  
    Slätteberg bebyggelse  
    Slsätteberg gård  
    Slättäng hus  
    Smedstomten lht  
    Smedstorp lht  
    Snapa Saknas  
    Snapan bebyggelse  
    Snapa gård  
    Sofielund lht, f.d. sold.-bost.  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Sofiero lht  
    Spakullen hmd  
    *Spångkärr hmd  
    Spänget torp  
    Stenbacken lht  
    Stenberga lht  
    Stenberga lht  
    Stenbäcken lht  
    Stenfallet lht  
    Stenfallet lht  
    Stenhagen hus  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Stenvadet, se Tranehalsen Saknas  
    Stenåsen statstuga  
    Stenåsen hmd  
    Storvik hmd  
    Storslätt lht  
    Svalkan lht  
    Svenningsgården rusthåll  
    Svenningsgården gård  
    Svenningsmosse lht  
    Svenningstorp bebyggelse  
    Svenningstorp gård  
    Sörby bebyggelse  
    Sörby gårdar  
    Sörbäckskärret torp  
    Sörgården rusth.  
    Sörgården gård  
    Sörgården gd  
    Sörgården, se Valkeberg Saknas  
    Sörgården, se Torstorp Saknas  
    Sörgården, se Sörby Saknas  
    Sörgården, se Rävsnäs Saknas  
    Sörgården gård  
    Sörgården, se Nolåsen Saknas  
    Sörgården gård  
    Sörtorp lht  
    Söråsen rusth.  
    Söråsen gård  
    Timmermossen lht  
    Tjärebruksmosse äng  
    Tomten gård  
    Torsberg lht  
    Torsdal lht  
    Torslund lht  
    Torstorp rusthåll  
    Torstorp gårdar  
    Tranehalsen, se Rymossen Saknas  
    Tranehalsen, Norra torp  
    Tubberud bebyggelse  
    Tubberud gård  
    Tubberudsmossen lht  
    Tubberudsskogen lht  
    Tuppekärret torp  
    Tuppekärret Saknas  
    Täppan lht  
    Täppan lht  
    Udda bebyggelse  
    Udda gård  
    Valkeberg gårdar  
    Valkeberg gårdar  
    Vallinsberg stuga  
    Valters(?) stuga  
    Vargahemmet augment  
    Vargahemmet, se Eketorp Saknas  
    Vargahemmet, se 1 Eketorp Saknas  
    Vikängen, Södra lht  
    Vikängen, Södra o. Norra lhter  
    Vilan lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Västergården, se Valkeberg Saknas  
    Västergården gård  
    Väsängen avsö.  
    Väsängen lht, nu borta  
    Äng augment  
    Ängafallet jordlht  
    Ängafallet lht  
    Ängafallet Saknas  
    Ängafallet Saknas  
    Ängen, se Kollerudsmossen Saknas  
    Ängen lht  
    Ängåsen jordlht  
    Ängåsen, Stora lht  
    Äspelund lht, nu borta  
    Äspelund lht  
    Espäng by  
    Äspäng by  
    Örebacken lht  
    Örnsberg lht  
    Östergården augment o. soldatrote  
    Östergården gård  
    Östergården, se Valkeberg Saknas  
    Österksogen lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.