ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Enåsa socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 85 Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 17
Enåsa sn Arenäs Udde, se Harnäsudde udde Enåsa, se Hassle sn Bräckorna backar
Enåsa förs. /Se Arenäs udde, se Harnäsudde udde Enåsa by Bästorpsviken, se Åflon Saknas
Enåsa förs. /Se Arenäs udde, se Harnäs udde näs Enåsa sn och by Börstorpsån vattendrag
Börstorp by Arnäs udde udde Arvidstorp lht Enåsamon väg
Börstorp hg /Se Arnäs udde udde Asketorp torp Friaån, se Börstorpsån Saknas
Börstorp hg Asparen ö Björsgården, se Skede Saknas Fareberget, Fåreberget? halvö
Börstorp hg Björnavrån åker Björstorp hmd Harnäsudden näs
?Börstorp hg *Börstorpshamn hamnplats Bron torp Kiholmen ö
?Börstorp hg Börstorpsviken vik Björsgården gård Klevarudsån del av Friaån
Börstorp tegelbr. Börstorpsviken vik Börstorp gård Koskär skär och udde
Börstorp hg Börsviken vik Enebacken torp Sandvik, Lille vik
Börstorp hrgd *Böttnesviken, se Sjötorpsviken vik Enåsa Saknas Sandvik, Store vik
Börstorp egendom /Se Böttnet terräng Forshagen torp Sjötorpsmon väg
Enssom Saknas Djurgården terräng Gatan lht Skedmon skogsmark
Enåsa by *Ekemetsgrundet grund Hagen torp Surö halvö
Enåsa by Enåsa å Harnäs fyrvakt.-bost. Vadholmen ö
Enåsa by o. sn Enåsamon terräng Hulan torp Åflon vik
Enåsa by *Enåsa älv trol. bäck Hästhagen torp  
Enåsa by Flåberg ö Isakstorp torp  
Enåsa by *Flåbergsudden udde Karledet lht  
Enåsa by Fläskekärret kärr Klefvarud gård  
Enåsa förr sätesgård, nu by /Se Friaån å Klevarud gård  
Enåsa sn Fåreberget berg Kvarntorp f.d. torp, hmd  
Enåsa kap. förs. Fårebergsudden udde Lindesberg hmd  
Enåsa by Galgberget berg Lövåsen hmd  
Enåsa f. sn, nu by Getskär holme Mellomgården gård  
Enossa Saknas Hampalandsskiftet åkerskifte Mellomgården gård  
Enåsa Saknas Harnäs triangelpunkt Nolskyttlan torp  
Enåsa by? Harnäs, Lilla udde Nyborg hmd  
Enåsa kap.förs. Harnäs, Stora halvö Nytorp hmd  
Enåsa by Harnäsudde udde Perstorp torp  
Enåsa by Harnäsudden udde Skattegården gård  
Enåsa Saknas Harnäs udde del av näs Skattegården gård  
Enåsa by o. sn Harnäsudde udde Skede by  
Enåsa by Harnäsudde udde Skede gårdar  
Enåsa by Harnäs udde udde Skolplanen, se 5 Enåsa Saknas  
Enåsa förr sätesgård, nu by Harnäsudden udde Skyttlan, se Kolskyttan Saknas  
Enosa Saknas Harnäs udde udde Sleven torp  
Enåsa gd Hasslebäcken bäck Stavsläng gård  
Enåsa by Herrefjäll berg Stenhagen lht  
Skede by Hjortemossen mosse Stenåsen torp  
  *Hälsingemossen mosse Sågaretorp torp  
  Härsjö mosse mosse Säter, se Mellomgården Saknas  
  Härsjömosse mosse Sörgården gård  
  Jättebergen berg Sörgården gård  
  Karlsdal terräng Sörskyttlan torp  
  Kiholmen holme Täppan hmd  
  Kiholmen holme Törbotorp lht  
  Kolmileskiftet åker Uggletorp gård  
  Krakhagsskiftet åkerskifte Värstan lht  
  Lövskär holme Ågården gård  
  Lövskär holme Ågården gård  
  Mariestadsfjärden fjärd Örvallsbro skolplats  
  Marie Stads Vik, se Mariestadsfjärden fjärd    
  Oxne Sundh, se Östersundet sund    
  Oxnösundet sund    
  Ramfriängen äng    
  Sandvik, Lilla vik    
  Sandvik, Stora vik    
  *Sjökalsröret(?) gränsmärke    
  Sjölyckan ägomark    
  Sjötorpsviken vik    
  Sjötorpsviken vik    
  Sjötorpsviken vik    
  Sjötorpsviken vik    
  Små sandskiftet åker    
  Spekåkersskiftet åker    
  Sumpskär holme    
  Surö bokskog skog    
  Surö udde    
  Surö udde    
  Sörskyttlan terräng    
  Timmerviken vik    
  Vadholmen holme    
  Vadholmen holme    
  *Vadholmsskäret skär    
  Vänern insjö    
  Yxnässundet, se Oxnösundet sund    
  Åflon binamn på Börstorpsviken /Se    
  Älgmossen mosse    
  Östersundet sund    
  Östersundet sund    
  Östersundet sund    
  *Öxnasundet, se Östersundet sund    
  Öxne Sundh, se Östersundet sund    

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.