ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lyrestads socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 274 Bebyggelsenamn : 614 Naturnamn : 258
Lyrestad sn Abrahamsmosse mosse Lyrestad sn Adamskärr kärr
Lyrestad sn /Se Adamskärret terräng? Lyrestads landskommun, se Mariestad kommun Anderstorpebäcken »biflod»
Lyrestad sn Allmänningsmossen mosse Böckersboda rävar inbyggarbeteckning Balltakan skog och betesmark
Lyrestad sn. Almbröten, se Bröten skog Fröåkra blålöss inbyggarbeteckning Baronemarken skog
Lyrestad sn. *Aplemossen mosse Guntorpa lappar inbyggarbeteckning Bengtakärr mark
Lyrestad sn Balltakan skogsområde Håttorpa drankoxar inbyggarbeteckning Bjurkärren åker, f.d. mosse
Lyrestad sn Bastubacken backe Hulta myggor inbyggarbeteckning Bjurkärrsbäcken bäck
Lyrestad sn Bengtakärr kärr Höglunda vargar inbyggarbeteckning Blixtagärdet gärde
Lyrestad sn Bergängen äng Lagmansbo knott inbyggarbeteckning Blåberget berg och lastageplats
Lyrestad sn *Bibacka visare gränsmärke Lyrstad män inbyggarbeteckning Bocken holme
Lyrestad sn Bjurkärret terräng Lyrsta svecker inbyggarbeteckning Botelängen åker
Lyrestad sn Bjuråsebackarna terräng Norrkvarna galtar inbyggarbeteckning Botten mark
Lyrestad sn. Bjuråsen ås Solberga löss inbyggarbeteckning Boåsekärr kärr
Lyrestad sn *Björkhultsudden udde? Torved hundar inbyggarbeteckning Brudarebräckorna landsvägslid
Lyrestad sn. *Björnmosse visare gränsmärke Abbeland lht Bråtet Södra och Norra odling
Lyrestad sn Blåberget berg? Agnesberg lht Brännemon skog
Lyrstada Saknas Bocken holme Agneslund lht Brännamomossen mosse
Lyrestad sn. Bocken udde? Alhem lht Buråsebackarna åker
Lyrestad sn Bockholmen holme Almelund lht Bäckabrona landsvägsbro
Lyrestad sn. Brudarebräckorna terräng Anderstorp by Bäckabron bro
Lyrestad sn Bryntes håla terräng Anneberg lht Bäckabron bro
Lyristada Saknas Bråta mossar mosse Anneberg lht Bäckaliden landsvägslid
Lyrestad sn Bråta mossar mosse Anneberg lht Bäckeslyckan skogsmark
Lyrestad sn Bråta mossar mosse Annelund lht Bäckmansäng ängsmark
Lyristad Saknas *Bråterna terräng Askemossen lht Bärsan gärde
Lyrestad sn. Bråtet odling Aspelund lht Bäsekällan bykälla
Lyrestad sn Brännemon skog Backa bebyggelse Böckersboda kullar grustag m.m.
Lyrestad sn Bröta terräng Backamo lht Böckersboda ås grusås
Lyrestad sn. Bröten skog Backarynningen lht Dillgärdet gärde
Lyrestad sn. Bröten skog Backen hmd Domarring Saknas
Lyrestad sn Bröten skog Backen hmd Fiskalösen kärr och mosse, f.d. sjö
Lyrestad sn Bröten skog Baracken lht Flykällan bykälla
Lyrestad sn Bröten skog Bergatorp lht Friaån ån
Lyrestad sn *Bröten skogsterräng, f.d. kronoallm. Bergen lhter Fröåkrebergen berg
Lyrestad sn Bröten skog Bergen lht Fårafallet skog
Lyrestad sn Bröten skogstrakt Bergen hov lht Galtaberget bergås
Lyrestad sn Båthusudden udde Berget lht Galtaryggen ås
Lyrestad sn Bäckmansängen ägomark Bergholmen lht Grindestugan femstenarör
Lyrestad sn.? *Böttnesviken, se Sjötorpsviken vik Bjurhallen lht Grindängen äng
Lyrestad sn Dillgärdet ägomark Bjurkullen hmd Gropängarna gärden
Lyrestad sn Ekornavallen allmänning /Se Bjurkärret hmd Gråberget berg
Lyrestad sn Ekorneslätten terräng Bjurkullen avs. Gröneskog skogsmark
Lyrestad sn. Fiskalösen sjö Bjurkärrsmossarna bebyggelse Gåseskär skär
Lyrestad sn Flatebäcken bäck Bjurkärrmossen, se 1 Hässle- och Bjrukärrsmossarne Saknas Gåsskär skär
Lyrstads Saknas *Flatebäcken bäck Bjurliden lht Hagakärret åker
Lyrestad sn. Flykällan ägomark Bjuråsen hmd Haltekarlaledet grind
Lyrestad sn /Se Fläskhagen terräng Bjuråsen lht Hansängen åker
Lyrestad by o. sn /Se Friaån å Bjuråsen hmd Hjortemossen mosse
Lyrestad sn o. samh. /Se Friaån å Björkelund lht Hjortemossen mosse
Lyrestad sn /Se *Fräckakärrsröret gränsmärke Björkelund Lilla lht Holminsgärdet mark
Backa by? Fröåkrabergen triangelp. Björkelund, Stora lht Honungsmossen mosse
Backa by? Furuholmen holme Björkhaga lht Hulemosse intägt
Blomsterhult by *Furuholmen »halvö» Björkholmsflyet, se 1 Hökakärrsmossen Saknas Hultabäcken bäck
Blomsterhult by Fuseberget berg Björklunda lht Hultadalarna dalar
Böckersboda by Fårafallet skog Björklunden lht Hultakärret åkerlycka
Fridhaker, se Fröåkra by Fårafallet terräng Björklunden lht Hultakärren kärr
Fröåkra by Galtaberget berg Björkåsen lht Hålken åker
Fröåkra by Godus ägomark Björkängen lht Hållstumskärren kärr
Fröåkra by Granbröth, se Bröten skog Björnemysten bebyggelse Hägnakärret äng
Fröåkra by Grindängen ägomark Björnemysten bebyggelse Häldsinge ängar ängar och gärden
Fröåkra by Gropängarna ängar Björnestången bebyggelse Hällagärdet gärde
Fröåkra by /Se Grymmesbacke höjd Björnestången, Lilla lht Härlingsvadet eller Vadet vadställe
Fröåkra by /Se Gråberget berg? Björs hmd Hästefallet hage
?Guntorp by Gröneskog ägomark Blomsterhult bebyggelse Höge Klevar, se Klevabergen berg
?Guntorp by Gåseskär skär Blomsterhult äng Höge Åsa berg
Horsklippan gd Gåsskär skär Boåseflyen äng Högkullestenen gänssten
Horsklippan by Gåseskär skär Boåsen bebyggelse Insteningen skog
Horsklippan by? Stora Gåsskär skär Boåstorp lht Intaget åker och skogsmark
Horsklippen by Gåseskär skär Bredesten och Boåseflyen äng Jonakärret mossdråg
Hovmanstorp gd /Se Gåsskär skär Bredestensflyen bebyggelse Jonalyckan åker
Hellsås by Gåsskär Lilla holme Brokärret äng Järnbodvägen hamnarm
Hällsås, L:a o. St:a gdr Gåsskär, Stora holme Bromossen äng Kannebössastenen sten
Hällsås gd:ar Gåseskärs udde udde Broslätten lht Kaptens håla mark
Hällsås by Hagakärret kärr Broåseflyen, se 1 Bredestensflyen Saknas Karshagen beteshage
Hällsås gd Hagbäckers terräng Bryntemossen bebyggelse Kittle höljen hölj
Hellsås, Lilla o. Stora gdr Herlins terräng Bryntes Håla lht Klevabergen berg
Hällsås by /Se Herrefjäll berg Bråtemossen, Lilla bebyggelse Klevabons hamn plats på udde
Klevamöstad tp /Se Hjortemisten mosse Bråtemossen Lilla, se Stockkärr Saknas Kleva Sand lastageplats
Kämpastugan stuga? Hjortemisten mosse Brötaskog lht Klinten sandtag
Lagmansboda by Hjortemisten mosse Brötaskogen lht Klockestenen sten
Roftztorp, se Rogstorp gd Hjortemossen mosse Brötaskogen lht Klockhöljen hölj
Rogstorp g Hjortemossen mosse Bröten f.d. kronoallmänning Knektängen mark
Rogstorp gd Hjortemossen mosse Brötetorp lht Knektängen mark
Rogstorp g Hjortemossen mosse Brötetorp lht Kojeberget berg
Rogstorp gd Holmensskogen skog Brötetorp Lilla lht Kolforten bäck
?Rogstorp gd Honungsmossen mosse Brötetorp Stora lht Kopinan backe
Rogstorp gd /Se Hulemossen mosse Bybäckskärret och Södra Rörbotten äng Kopinan landsvägslid
Rud gd *Hule röret gränsmärke Bybäckskärret och Södra Rörbotten, se 1 Rörbotten Saknas Kopinemossen mark
Sjötorp by? Hultadalarna dalar Bygget lht Krogbacken berg
Slättevalla by /Se *Hultamossen mosse Byn lhter Kråkkällan brunn, f.d. källa
?Torved by Humossen, se Bråta mossar mosse Bålum, se 1 Björnemysten Saknas Kullarna åker
Torved by /Se Husarkärret ägomark? Bålum försv. ställe Kullarna berg
Torfved by? Hägnakärret ägomark Bäckabrokärret äng Kullelyckan höjd
Värslan by /Se Hällsås Stora ägomark Bäckaliden lht Kultarna berg
Elfstorp by? Hälsinge mosse mosse Bäcken bebyggelse Kultarna berg
?Älvstorp by Hälsinge mosse mosse Bäckmanstorp lht Kyrkeberget berg
  *Hälsingemossen mosse Böckersboda by Kvarnabron landsvägsbro
  Hälsinge ängar terräng Böckersboda bebyggelse Kvarnbäcken bäck
  Härsjö mosse mosse Böckersboda bebyggelse Kvian åker
  Härsjömosse mosse Böckersboda bebyggelse Kvinnosten bortsprängd sten
  Hässlemossen mosse Böckersboda såg såg Källeriset brunn
  *Högabergsröret gränsmärke Dalslund soldattorp Källbo ås grusås
  Höga klever, se Klevabergen berg Diket = Eriksberg lht Kämpabacken backe
  Höga klevar terräng Djurgårdsbackarna äng Kämpahagen beteshage
  Intakan ägomark Drottningholm lht Käringestreten stig
  Jonakärret kärr Ekebacken äng Kärrefällorna väg
  Jonalyckan terräng Ekeby lht Kärren utmark
  Kallsakakärr kärr Ekelund lht Kärren ängsmarker
  Kannebössasten sten? Ekenäsmosse, se 1 Movikskärr och Eksnäsmosse Saknas Kärren Nya kärr
  Karsmossen mosse Ekemossen äng Kärret skogsmarker
  Karsmossen mosse Ekenäsmossen, se 1 Movikskärren Saknas Ladkällan hälsokälla
  Karsmossen mosse Eketorp lht Ladkärret äng
  Karsmossen mosse Eketorp lht Ladugårdskärr åker
  Karsmossen mosse Ekorneflon äng Lagmansboda Kärr skogsmarker
  Karsmossen mosse Ekorneslätten äng Lambergslyckan åker
  Karsmossen mosse Eldshemmanet hmd Larkebäck bäck
  Karsmossen mosse Eliseberg lht Lerbron bro
  Karsmossen mosse Ellendal lht Lerbron bro
  Kieromossen, se Karsmossen mosse Eriksberg lht Lerbrobäcken bäck
  Klevabergen berg Eriksberg lht Lerviken vik
  Kleva sand udde Eriksdal avs. Lille grund grund
  Kleva sten holme? Eriksdal lht Limmon sandmo och åker
  Klockestenen sten Eriksdal lht Limmoängen sandmo och åker
  Knektängen äng Erikslund lht Linnareliden försv. lid
  Knektängen skogsområde Erikstorp lht Linnarskärr mark
  Kolmossen mosse Ersbromosse äng Lyckhem mark
  Krogbacken backe Esstorp lht Lyrestadsån å
  Kroksjön sjö Fagerhult bebyggelse Långgatan landsväg
  Kullebacken backe Fallet hus Länsmansberget berg
  *Kullebolsvisare gränsmärke Fallet försv. torp Maggerna äng och åker
  Kultarna terräng Fallet lht Mellangrundet grund
  Kvarnberget berg Fjället lht Mobäckebäcken bäck
  Kvarnhagen skog Flyna äng Mobäcksviken vik
  Källriset ägomark Frasket lht Mohult äng
  Kämpabacken backe Fredhill lht Mon strandkant
  Kämpahagen skogsområde Fredriksberg lht Mossen åker
  Kärret Lilla kärr Fredrikslund lht Mossen mark
  Kärrsmossen sankmark Fredrikslund hmd Moviken vik
  Ladugården terräng Fridhem avs. Musmossen mosse
  Lagårdskärr ägomark Fridhem lht Myrbacken landsvägslid
  Larån ägomark Fridhem lht Myren åkrar
  Lerviken vik Frigård lht Mystamossen mosse
  Lilla hagen terräng Fristaden lht Mysten hage
  Lille grund grund Fröåkra bebyggelse Månskenslyckan åker
  Limmon terräng Fröåkra by Mäjerhagen åker
  Lincorna wallum allmänning /Se Fugulund försv. ställe Märrsprängeliden landsvägslid
  Linnarskärr kärr Granbacka lht Möllersängen äng
  Lotus terräng Granelund lht Mössan, Norra och Södra gärden
  Lyrestadsån = Friarån å Granhult lht Nolbergen del av skog
  Lyresta åen, se Friaån å Grönebäck bebyggelse Nolebro landsvägsbro
  Långnäs näs Grönehög äng Nolfallet gärde
  *Långnäs udde Grönehög bebyggelse Nolängarna marker
  *Långnäsudde udde Grönehög Lilla bebyggelse Nordnäset del av Änganäset
  Länsmansberget berg Grönehög Stora bebyggelse Norsket terräng
  Maggerna ägomark Grönelund lht Närkegärdet gärde
  Mellangrundet grund Gröneskog lht Näsabäcken bäck
  Mobäckebäcken bäck Gubbemossen äng Näsviken vik
  Mobäcken, se Mobäckabäcken bäck Gunnarsberg lht Nöttersängen åker
  Mobäcken bäck Gunnarstorp lht Ol-Jons-stenen grund
  Mobäcken bäck Guntorp by Olle-Pers-håla intägt
  Mobäcken bäck Guntorp el. Bryntemossen äng Olseberga berg
  Mohult terräng Guntorpet lht Olseliden landsvägslid
  *Moudden udde Gustavsberg lht Ormuddeviken vik och hamn
  Moudden udde Guntorp bebyggelse Oxhagen hage
  Moviken vik Gustavsberg lht Peragärdet gärde
  Musmossen mosse Gustavsberg lht Peraol mark
  Märrsprängeliden skogsområde Gustavsborg lht Persvik vik
  Nedre hemmanet terräng Gustavstorp lht Pilegrimsliden lid
  Niklasaängen äng Gärdesgården ställe i skog Pilehagen åker
  Nolbergen berg Gökagården hmd Plåten mark
  Nolgårdsskogen skog Göta kanalbolags område Saknas Prästafallet mark
  Nordfallet ägomark? Hagen lht Pålebacken korsväg
  Nordmossen mosse Hanneberg lht Pållorna äng
  Norsket skogsområde Hasslemossen äng Pålvirket vik
  Nya kärret kärr Hattemossen äng Raspet lertag, byallmänning
  Nyttorp ägomark Heleneborg lht Rinnarevärmslan källa
  Nöttersängen äng Helliden lht Runda karet sjöbrytare
  Olle-Pers håla terräng Hemmet lht Rudorna sjömark
  Olseberget berg Henningsberg lht Rånestigen landsväg
  Ormudden udde Herrgården hmd Rävalyckan åker
  Ormudden udde Hjerpängen eller Järpängen bebyggelse Rävekullen kulle
  Persvik vik Hjerpängsbäckskärret äng Rönnekärr mark
  Pållorna terräng Hjortemöstan lht Rönningen skogsmark
  *Pärs kärrs visare(?) gränsmärke Holdammemossen äng Rönningen gärde och hagar
  Raspet terräng Holken torp Rönningen marker
  Resmossen mosse Honungsmossen lht Rönningen odlad skogsäng
  Roparebacken backe Honungsmossen lht Samkärren mark
  Rudorna terräng Horsklippan Saknas Sanders mosse mosse
  Rullandsmossen mosse Hofmanstorp bebyggelse Sandevadet åker
  Rönningen terräng Hulan lht Sandfallet åker
  Samkärret ägomark Hulemossen, se 1 Hässle-,Hule- o Torsmystemossarne Saknas Sandliden lid
  Sandlyckan terräng Hulemossen sockenallmänning Sikastenen fiskesten
  Sikastenen holme? Hult Saknas Sivertsfallen mark
  Sjötorpsviken vik Hultskvarn lht Sjudareladet mark
  Sjötorpsviken vik Hultstorp lht Sjötorpsviken vik
  Sjötorpsviken vik Humossekärret äng Skallarebacken ås
  Skallkärrsmossen mosse Husaretorpet lht Skams lid landsvägslid
  Skomakarekärret kärr Husplats, se 9 Hällsås Saknas Skolbergen berg
  Skrabben ägomark Håhult lht Skrabban mark, åker, skog o. äng
  Skänken ägomark Hålan bebyggelse Skräddarns mosse mosse
  *Slattebäcken bäck Hålldammsmosse bebyggelse Skänken äng och åker
  Slåtterhagen ägomark Hålorna lht Slåtterhagen åker
  Slättevalla äng ängsområde Håttorp by Slättbofallen utskog
  Smörgåsekröken krök Håttorps kvarn, se Ängakvarnen Saknas Smedhålorna mosse
  Soldatängen ägomark Håttorp och Backa skogslott Smörhålan äng
  Sparvafallet terräng Häldsås by Sparvefallet hage
  Spelarberget berg Häldsås hage Spängalyckan åkerlycka
  Spänget terräng Häldsås äng Stallkärrsmossen mark
  Staffeboet terräng Häldsås äng Stenbrötevägen vinterväg
  *Starrkärrs visare gränsmärke Häldsås äng Stenebröten skogsmark
  Stenbröten skog Häldsås Lilla lht Stenklämman mark
  Stenebröten terräng Häldsås Lilla bebyggelse Storgrund grund
  Stenbröten skog Häldsås Stora egendom Stubbängen äng och åker
  Stenebröten skogsområde Hällsås bebyggelse Svarvaren skog
  *Sten(s)vika sten gränssten Hällsås bebyggelse Svarta Värmslan källa
  *Sten(s)vike mosse mosse Hällsås Karlsgården bebyggelse Svedjenäs udde udde
  *Stensviksmossen mosse Hällsås Nolgården bebyggelse Svenäsudden udde
  Stensviksmossen mosse Hällsås Sörgården bebyggelse Svinatån skog
  Stenåsen ås Hällsås Sörgården bebyggelse Sågebäcken bäck
  Stockkärret ägomark Hälsodal lht Sätersbron bro
  Stockängen äng Härlingstorp lht Södrebro landsvägsbro
  Stora hagen terräng Hässlemossen lht Sörnäset del av Anganäset
  *Stora sand vik Hässlemossen sockenallmänning Sörängen åker
  *Sträpleröret(?) gränsmärke Hässlemossarne och Bjurkärrsmossarne Saknas Tallhagen åker
  Svarta hålet terräng Höglunda by Tegelgrund grund
  Svarta värslen mosse? Hässle- Hule- och Torsmystemossarne äng Tiven båtberg
  Svedjenäsudde el. Svenäs udde udde Högaberg lht Toppefjäll topp av Fröåkrebergen
  Svedjenäs udde udde Hässlemossarne och Bjurkärrsmossarne äng Torvedbäcken bäck
  Svenäsudden udde Högbrona traktnamn Torvedkärret mark
  Svenäsudden udde Högås lht Trakten skog, mark och åker
  Svenäs udde udde Höijen Saknas Treliderna landsvägslider
  Svenäsudden udde Höijen äng Trökelyckan åker
  Svenäs udde udde Höijen äng Tröskehallen sten
  Svenäsudden udde Höijen äng Tuvängen mark
  Svenäs udde udde Höijen äng Ugglan skog
  Svenäsviken vik Höijen äng Vadet mark
  Sågbäcken bäck Höjen Stora och Lilla, se Grönehög Stora o. Lilla Saknas Vallgatan väg
  *Sörnäs (Hällsås) näs Höjen, Södra torp Vita liden landsvägslid
  Sörnäs näs Hökakärrsmossen och Björkholmsflyet äng Vänern insjö
  Sörängen ägomark Hörntomten lht Värmslemarken skogar
  Tattarmon terräng Ingridslund lht Västerhagen åker
  *Tattarmon momark Insteningen, se 1 Vinterkärrsmossen Saknas Västerliden del av sn
  Tattarmon terräng Insteningen äng Västeräng mark
  *Timmerön »ö» Jansboda lht Västerängsbäcken bäck
  Timmerön ö Johannesberg lht Åsaliden landsvägslid
  Titteberget berg Johannesberg lht Åsarenen stig
  Tjuraguppet terräng Johannesberg lht Älvstorpebergen berg
  Toppefjäll höjd Johannesdal lht Änganäset ängsmark
  Torsmysten skogsområde? Johanneslund lht Ängarna marker
  Torvedsbäcken bäck Johansdal lht Ärtevadet åker
  Trakten ägomark Jonslund lht Äskekärrs Bråt åker
  *Trångekärrsröret gränsmärke Jonstorp lht Äskekärrs Sand lastageplats
  Täppan terräng Järpängen, se 1 Hjerpängen Saknas Äspekullen grustag
  Ugglan ägomark Kaptenshålan lht Äspudden udde
  Uggleskogen skog Karlberg lht Ögårdskärr mark
  Unnaflon terräng Karlsgården bebyggelse Ölyckan åker
  *Vallabrobäcken bäck Karlshäll lht Österliden sn
  Vallebrobäcken bäck Karlslund lht Österängen slåttermark
  Vallängen skogsområde Karlslund lht  
  Vinningen terräng Karlslund lht  
  Vitaliden ägomark Karlslund lht  
  Vänern insjö Karlsro lht  
  Västra kärret ägomark Karlsro lht  
  Åsaberget berg Karlstorp lht  
  Älvstorpebergen berg Karsmossen bebyggelse  
  Änganäset näs? Karsmossen äng  
  Ängarna ägomark Karsmossen äng  
  Äskekärrsberget berg Karsmossen lht  
  Äskeviken vik Karsmossen sockenallmänning  
  Äspekullen kulle Karsmossen eller Karsmossekärr äng  
  Äspudden udde Karsmossen Lilla lht  
  Ödetorpet triangelp. Karsmossekärr lht  
  Österskogen skog Karsmossetorp lht  
  Österängen terräng Klaralund lht  
    Klevamösta och Mobäcksmossen se Mobäcksmossarna Saknas  
    Klevamöstad och Mobäcksmossen t  
    Klevan bebyggelse  
    Klevan hage  
    Klevarud kvarn  
    Kleven bebyggelse  
    Klippan lht  
    Klockarebostället bebyggelse  
    Kläppan, se 1 Horsklippan Saknas  
    Knektängen lht  
    Knektängen lht  
    Kolabotten bebyggelse  
    Kolbotten lht  
    Komministerbostället, se 1 rud Saknas  
    Kopinan lht  
    Kristineberg lht  
    Kristinedal lht  
    Kristinelund lht  
    Kristinelund lht  
    Krogen lht  
    Kroken lht  
    Kronskogen, se Bröten Saknas  
    Kråkeboet försv. ställe  
    Kullen lht  
    Kullerud hmd  
    Kulerud, se 2 Sjötorp Saknas  
    Kulltorp lht  
    Kyrkoherdebostället bebyggelse  
    Kåhult bebyggelse  
    Kåhult äng  
    Kåhultsmosse äng  
    Kålltorp lht  
    Källstorp lht  
    Kärren lht  
    Kärret el. Kärren, se 1 Bybäckskärr o. S.Rörbotten Saknas  
    Kärret lht  
    Kärrtegen lht  
    Ladugården, se 2 Älvstorp Lilla el. Ladugården Saknas  
    Ladugården, se 2 Älvstorp Saknas  
    Ladugårdskärr lht  
    Lagerlund lht  
    Lagmansboda bebyggelse  
    Larsgård lht  
    Larstorp lht  
    Lerbrobäckskärren och Sandlyckekärren äng  
    Lerbrobäckskärr bebyggelse  
    Lerbrokärrsdrågen och Rosmossehals t  
    Lerhålan lht  
    Liden lhter  
    Liden lht  
    Liden lht  
    Lillehult bebyggelse  
    Lillehult äng  
    Lillhult lht  
    Lindhagen lht  
    Lindhagen hmd  
    Lindås lht  
    Linnakärr lht  
    Ljungbacken lht  
    Lotshuset lht  
    Loviselund lht  
    Lugnet lht  
    Lugnet avs.  
    Lugnet lht  
    Lundsberg lht  
    Lyrestad kvarntomt  
    Lyrestads bro lht  
    Lyrestads kvarn bebyggelse  
    Lyrestads Kvarn, se 1 Norrkvarn Saknas  
    Lövehagen lht  
    Lövfallet lht  
    Lövkullen lht  
    Lövlakärr lht  
    Lövåsen lht  
    Lövåsen lht  
    Lövåsen Södra lht  
    Lövängen lht  
    Magnusberg lht  
    Malmen lht  
    Margretelund lht  
    Margretelund lht  
    Margretelund lht  
    Marieberg lht  
    Mariefred lht  
    Marielund lht  
    Marielund lht  
    Mellanfallet lht  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellangården bebyggelse  
    Mellomgården, se 3 Gunstorp Saknas  
    Mobäcken Saknas  
    Mobäcken äng  
    Mobäcksmossarna bebyggelse  
    Mobäcksmossen Saknas  
    Mogrinden lht  
    Mohultkärr och Sanderuds kärr äng  
    Molyckan lht  
    Mossen ställe  
    Motorp lht  
    Moviken gård  
    Movikskärr och Ekenäsmosse äng  
    Movikskärren bebyggelse  
    Myrbacken ställe  
    Mysten, se 1 Torsbystemossarne Saknas  
    Nilstorp lht  
    Nolebro lht  
    Nolfallet lht  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolhult lht  
    Noltorp lht  
    Noltorp torp  
    Nolåsen lht  
    Nolängen hmd  
    Nolängsmossen äng  
    Nordfallet lht  
    Nordfallet lht  
    Nordkleven lht  
    Norrbacka lht  
    Norrkvarn, se 2 Lyrestads kvarn Saknas  
    Norrkvarn bebyggelse  
    Norrviken lht  
    Nyborg lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nytorp lht  
    Nyängen lht  
    Närkes hmd  
    Näset bebyggelse  
    Näset äng  
    Olsbo lht  
    Olseberga hmd  
    Olsgården lht  
    Oskari lht  
    Oskarsberg lht  
    Oskarsborg lht  
    Paddekärret äng  
    Persberg lht  
    Perstorp lht  
    Pilekrog åker  
    Pingelkärret äng  
    Postgården gård  
    Postgården lht  
    Prästbolet, se Kyrkoherdebostället Saknas  
    Prästgården boställe  
    Putterkärret äng  
    Ramshagen lht  
    Raspet ställe  
    Roglanda by  
    Roglanda äng  
    Roglanda äng  
    Rogstorp bebyggelse /Se  
    Rogstorp äng  
    Rogstorps bro lht  
    Ronnekärr lht  
    Rosenlund lht  
    Rosmossehals, se 1 Lerbrokärrsdrågen Saknas  
    Rud komministerboställe  
    Rud bebyggelse  
    Rullandsmossemysten äng  
    Rullandsmossemysten bebyggelse  
    Rumpevärslakärr t  
    Rumpevärslakärr bebyggelse  
    Rynningen Lilla lht  
    Rynningskärren, Norra och Södra äng  
    Rynningskärren bebyggelse  
    Råglanda bebyggelse  
    Råglanda Mellangården bebyggelse  
    Råglanda Västergården bebyggelse  
    Råglanda Östergården bebyggelse  
    Rännåsen lht  
    Rönningen t  
    Rörbotten bebyggelse  
    Rörbotten Södra, se 1 Bybäckskärret Saknas  
    Samkärr lht  
    Sandbro lht  
    Sanderudskärr, se 1 Mohult Saknas  
    Sandhem lht  
    Sandhålan lht  
    Sandkärrsmosse eller Sandvadskärret äng  
    Sandlyckekärr, se 1 Lerbrobäckskärren Saknas  
    Sandlyckekärren, se 1 Lerbrobäckskärr Saknas  
    Sandvadskärret, se 1 Sandkärrsmosse Saknas  
    Sandvik lht  
    Sandåsen lht  
    Sannerudskärr t  
    Siggarud bebyggelse  
    Siggesberg lht  
    Sivertsfallen lht  
    Sjöberg lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjöhagen lht  
    Sjökullen lht  
    Sjölyckan lht  
    Sjötorp bebyggelse  
    Sjötorp äng  
    Sjötorps kanalstation lht  
    Skogsbo lht  
    Skogsbrynet lht  
    Skogseldskärret torp  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skogstorpet lht  
    Skräddaretomten lht  
    Skräddarns mosse lht  
    Slåttehagen lht  
    Sluss lhter  
    Slutvärnet lht  
    Slättevalla by  
    Slättevalla äng  
    Smendens lht  
    Smedjan lht  
    Smedjebacken lht  
    Sniken lht  
    Snippen lht  
    Snippen lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solberga bebyggelse  
    Soldattorpet lht  
    Soldattorpet, se 4 Fröåkra Saknas  
    Soldatäng lht  
    Soldatängen lht  
    Solhem lht  
    Solhem lht  
    Solhyddan lht  
    Soltorp lht  
    Spänget lht  
    Stadrydjan lht  
    Staffeboet stuga  
    Stenbacken lht  
    Stenberga lht  
    Stenberga lht  
    Stenkullen lht  
    Stenmossen äng  
    Stenstorp bebyggelse  
    Stenstorp lht  
    Stensviken lht  
    Stenvikshals äng  
    Stenviken äng  
    Stenåsen lht  
    Stockekärr och Bråtemossen, Lilla äng  
    Stockkärr lht  
    Stockkärr bebyggelse  
    Storemossen, se Karsmossen Saknas  
    Strandhem lht  
    Strömsvik lht  
    Svartebäckskärret äng  
    Svensro lht  
    Svinatån lht  
    Svängen lht  
    Sågplatsen med vattenfall, se 8 Böckersboda Saknas  
    Säterskärr, se 1 Fagerhult Saknas  
    Säterskärr lht  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörtorp lht  
    Sörtorp lht  
    Sörängarna lht  
    Tattermomysterna torp  
    Tillerlyckan åker  
    Tillerudsmossen äng  
    Tillerudsmossen bebyggelse  
    Tjället lht  
    Tomtebo lht  
    Torsmystemossarna äng  
    Torsmystemossen Saknas  
    Torved bebyggelse  
    Torved äng  
    Torvedsboda lht  
    Torveds järnvägsstation Saknas  
    Traklyckan lht  
    Trakten lht  
    Trädgården lht  
    Trökan hmd  
    Tåmarken lht  
    Törnsberg lht  
    Ulriksdal lht  
    Vadstena lht  
    Vallbergstorp lht  
    Vallängen hmd  
    Viken, se 1 Stenviken Saknas  
    Vilhem lht  
    Villa Asta lht  
    Vinterkärrsmossen äng  
    Vistermarken äng  
    Vällebrokärr lht  
    Värmslan lägenheter  
    Värmslan, Norra lht  
    Värslakärret, se 2 Värslen Saknas  
    Värslan bebyggelse  
    Värslan eller Värslakärret t.  
    Värslen bebyggelse  
    Västerbyn del av by  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västergården bebyggelse  
    Västerkärrsmossen äng  
    Västermarken, se 1 Vistermarken Saknas  
    Åsen hmd  
    Åsen lht  
    Åsgården lht  
    Älekärret äng  
    Älvstorp äng  
    Älvstorp bebyggelse  
    Älvstorp, Lilla eller Ladugården bebyggelse  
    Älvstorp, Stora bebyggelse  
    Ängakvarnen kvarn  
    Änganäset lht  
    Ängen lht  
    Ängstegen lht  
    Ängstorpet lht  
    Äskekärr bebyggelse  
    Äspelund lht  
    Ödegården bebyggelse  
    Ödegården äng  
    Ödegården äng  
    Ödetorp bebyggelse  
    Ödetorp, Lilla lht  
    Österbacken lht  
    Österbyn del av Böckersboda  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Östergården bebyggelse  
    Österåsen lht  
    Överdragsstationen lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.