ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älgarås socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 287 Bebyggelsenamn : 373 Naturnamn : 305
Elgarås sn Abborrtjärnen sjö Älgarås, se Töreboda kommunblock församling Nummerförteckning förteckning
Älgarås sn Abborrtjärnen sjö Älgarås sn Nummerförteckning förteckning
Älgarås f. kungsgård Abborrtjärnen sjö Algots avs. Nummerförteckning förteckning
Elgarås sn Allgårdsholmen holme Anderstorp intäkt Nummerförteckning förteckning
Elgarås sn Allmänningsmossen mosse Anneberg lht Nummerförteckning förteckning
Elgarås kgsgd. Allmänningsmossen, se Stormossen mosse Annelund lht Abborrtjärn sjö
Älgarås sn Alsjön sjö Aspelund torp Allgårdsholmen holme
Älgarås sn Alsjön sjö Backen hmd Allmänningamossen, Stormossen el. Myrhults mosse mosse
Älgarås sn /Se Alsjö sjö Backen avs. Andsjöbäcken bäck
Elgarås sn Alvik terräng Backen torp Andsjömossen mosse
Älgarås sn Andsjöbäcken bäck Bengtstorp torp Andsjön sjö
Elgerås Saknas Andsjömossen mosse Berget avs. Basthultsängen äng
Älgarås sn Andsjön sjö Björkbacken torp Bastugesjön sjö
Älgarås sn Bastugesjön sjö Björkelund lht Bjursärsängen äng
Älgarås sn Bjurkärret kärr Björkulla bebyggelse Bjursärsängsbäcken bäck
Älgarås sn *Bjurkärrshall gränssten Björkulla bebyggelse Bjursärsängsmossen mosse
Elgarås sn Bjurkärrsängen äng Björkulla Saknas Björksjön sjö
Elgerås Saknas *Björkeruds (Bjuckeruds?) holme holme Björndrågen torp Björkullasjöarna sjöar
Älgarås sn /Se Björksjön sjö Björnemossarna bebyggelse Björkullebäcken bäck
Älgarås sn /Se Björkullebäcken bäck Björnmossarna mossar Björnmossen mosse
Älgarås sn /Se Björnmossen mosse Björnhult avs. Björnsjön sjö
Älgarås sn /Se Björnöjan terräng Björnviksmossen äng Björnviken vik
Älgarås sn /Se Bockerudsfall terräng Blackekärret äng Björnöjan äng
Älgarås sn /Se Bocksjömossen mosse Blombacka avs Bläckkärren mosse
Bockerud gd /Se Bocksjön sjö Blomsterhult avs Bläckkärret eller Bläckkärren mosse
Brobäckskärret torp vid mosse Boställsmossen mosse Bockerud bebyggelse Bocksjöfallet avröjd skogsmark
Bränningsmosse torp el. mosse Brosjön sjö Bockerudsfall avs. Bocksjömossen mosse
Bålerud by Bräckeskogen skog Bomängen bebyggelse Bocksjön sjö
?Bålerud by Brännemossen mosse Bomängskärret, se 1 Bomängen Saknas Brokaåsarna åsar
Dalen Saknas Brännvinsöjan terräng Bomängskärret äng Bronemossen eller Bronerna del av Stormossen
Dalen gd Djuparemossen mosse Bredbofall torp Bronerna eller Bronemossen del av Stormossen
Dalen by Dotten sjö Bredebolet bebyggelse Brosjön sjö
Hallarud by Edsån vattendrag (vik, avlopp) Bredebolsfallet torp Brännvinsöjan holme
Kyrkängen Saknas Edsån del av Unden Bredholmen avs. Bålerudssjön eller Sisjön sjö
Kyrkängen by Edsån å Bredmon torp Bäckaholmen holme
Lille hult gd Ekefallet terräng Bredmossen torp Bäckaladorna plats
Lillehult gd Ekefället triangelpunkt Bremossen äng Dalsbacke eller Sågbacken avröjd skogsbacke
Lindåsen by Ekesjön mosse Breviken avs. Dals bäck bäck
Lindåsen gd Erikahål terräng Brobäckskärret äng Daludden udde
Lindåsen by Fallet terräng Brofallet lht Dansareberget höjd
Mösundet torp /Se Fernsjön sjö /Se Bromossekärren, se 1 Lövbrokärren Saknas Djupe udden udde
Segolstorp by Furuhult ägomark Bromossen äng Djupsjön sjö
Segolstorp by Fåglamossen mosse Bromosseskogen lht Dottamossen mosse
Ålekvarn kv.? Fägremo terräng Brotorp f.d. soldatboställe Dotten sjö
Elgerås by Fägremo f.d. kronoallmänning Bråtåsen torp Drickarestenen sten
Elgarås Saknas Fägremo f.d. kronoallmänning Brännemossen avs Dyängen mosse
Älgarås by o. sn Fägremo kronoallmänning Bränningskärret äng Edsån å
Älgarås by /Se (*)Fägremo f.d. kronoallmänning Bränningsmossen bebyggelse Ekemysten mosse
Älgarås hg /Se Gersaviken vik Bålerud bebyggelse Ekesjö mossar mossar
  Getmossen mosse Bålerudshed, Norra bebyggelse Eksjön, Grässjön eller Björksjön sjö
  Grankärret kärr Bålerudshed, Södra lht Enebuskabacken backe
  Gräsmossen mosse Bålerudshed torp Eskasjöbergen, Äskasjöbergen eller Öskasjöbergen höjd
  *Grönehögs sten gränsmärke Bålerudshed torp Eskasjökärren eller Eskasjömossarna mossar
  Grönevall terräng Bålerudstorp torp Eskasjömossarna eller Eskasjökärren mossar
  Gåssundet sund Bäckedalen avs. Eskasjön, Äskasjön eller Öskesjön sjö
  Gårds mossar mossar Bäckelund lht Fagerlid mossar mossar
  Gömmeskogen skog /Se Bäserud bebyggelse Fernsjön sjö
  Hallerudssundet sund Dagstorp lht Filipaviken vik
  Hallerrudssund sund Dalen traktnamn Flymossen mosse
  Hallerudsviken vik Dalen bebyggelse Fogdaåsen ås
  Hansamossen mosse Dalen lht Fåglamossen mosse
  Hellervattnet, se Härsvattnet sjö Dalshed torp Fägremo kronoallmänning
  Holmängen äng Damtorp torp Gersamossarna mossar
  Härsvattnet sjö Damtorp, Lilla lht Gersviken vik
  Härsvattnet sjö Diket avs. Gersnäsagrundet grund
  Härsvattnet sjö Djupedalen avs. Gersnäsaudden udde
  Härsvattnet sjö Dyhålet äng Getaryggen ås
  Härsvattnet sjö Dyängen bebyggelse Getaryggen ås
  Hästhagen terräng Dyängskärret äng Getmossen mosse
  Hästholmen holme Dyängskärret, se 1 Dyängen Saknas Gisstamossen mosse
  Höge kullen höjd Ekebacken torp Glömseruds nästöja fastmarksparti
  Högshult terräng Ekefallet torp Gropholmen holme
  Höljemossen mosse Erikslund lht Gräsmossarna mossar
  Jan-Karlssjön sjö Fallet avs. Grässjön, Eksjön eller Björksjön sjö
  Jans fall terräng Fallet torp Gullberget udde
  Janssonsmossen mosse Flymossen äng Gåsaholmen holme
  Jämnemon skogsområde Fredriksberg lht Gåsaholmsudden udde
  Karlslund ägomark Fredstorp torp Gåsaholmsviken vik
  Katthålan sjö Furulid lht Gäldsjöbäcken bäck
  Klockhöljemossen mosse Fågelmossebacken torp Gärdessjön sjö
  Klockhöljen sjö Gatan lht Gärs mossar del av mosse
  Knappelholmen holme Gatan eller Stenbacken lht Gömmeskogen skogstrakt
  Korssjön, Lille sjö Gersebacken bebyggelse Göta kanalbolags andel av allmänningen Fägremo del av allmänning
  Korssjön, Store sjö Granelund avs. Habelsbolsbäcken eller Kvarnabäcken bäck
  Koåsen ås Granliden lht Habelsbolsviken vik
  Krokabäcken bäck Grymmakärret torp Halleruds sund eller Sjösundet del av Edsån
  Kroksjön sjö Grönehög torp Hertsvattnebäcken eller Spigårdsbäcken bäck
  Kroksjön sjö Grönehög lht Hertsvattnet sjö
  Kroksjön sjö Grönelid avs Hoppa i dyigt ställe
  Kronsmossen mosse Grönhultskärret äng Hundaholmen holme
  Kullamarken skogsområde Gubbstultamossen bebyggelse Hägnet åker
  *Kullerudsröret gränsmärke Gunnarsbromystan äng Hästaberget berg
  *Kullerudsåsen gård o. angränsande ägor Gustavero lht Hästabergsgrundet grund
  Kullyckan ägomark Gäldsjöhult bebyggelse Hästholmen holme
  Kvarnamossen mosse Gärdesmossen äng Höge kullen höjd
  Kvarnmossen mosse Gökhem torp Jankals sjön sjö
  Käringemossen mosse Gökhult lht Jans fall avröjd skogsmark
  Kärret terräng Habelsbolet bebyggelse Janssons mossarna mosse
  Lilla viken vik Haganäs lht Jämne mon eller Jämnmon skogstrakt
  Lillehult gd Hagen torp Jämnmon eller Jämne mon skogstrakt
  Lillesjön sjö Haghemmet avs. Katsemossen vik
  Lillesjön sjö Hallerud bebyggelse Katthålan sjö
  Lilltjärnen sjö Hallerudsmosse äng Katthålsmossen mosse
  Lilltjärnsbäcken bäck Hamburg lht Kilabergen eller Tjuvkil skogstrakt
  Lomhöljen sjö Hasselfloen torp Klockhuljemossen mosse
  Lomhöljerna sjö Hassleflo bebyggelse Klockhuljen sjö
  Lomhöljerna sjö Hedekärret äng Knappeln vik
  Långkärret kärr Hemmet lht Knektamossen mosse
  Lövbroholmen terräng Herrtorp lht Knektängen äng
  Marieberg terräng Holmkärr bebyggelse Kojebäcken bäck
  Myrhults mosse mosse Holmängen lht Kojeudden udde
  Myrhulta mosse mosse Hultåsen äng Kojevägen väg
  Myrhults mosse mosse Hältorp torp Korsbacken backe
  Myrhults mosse Saknas Högelid avs. Korssjön, Lilla sjö
  Myrhultsmosse mosse Höghult skogvaktarebostad Korssjön, Stora sjö
  Myrhulta mosse mosse Högshult, Lilla bebyggelse Koåsaberget, Koåsen eller Koåsarna ås
  Myrhulta mosse mosse Högshult, Stora eller Högshult Tomten bebyggelse Koåsarna, Koåsen eller Koåsaberget ås
  *Mörtetuve röret gränsmärke Högshult Stora bebyggelse Koåsen, Koåsarna eller Koåsaberget ås
  Nolhultsmossen mosse Högsås lht Krokabäcken bäck
  Nolsjön sjö Högåsen torp Kroksjön sjö
  Nordansjön sjö Högåsmosse torp Kroneskogen eller Lillhultsskogen skogsmark
  Norremossen mosse Höjen torp Krökebacken backe
  Norrhult ägomark Höjen torp Kullabäcken bäck
  Nybränningen sjö Inkräktningen lht Kullakärret mosse
  Nybränningen sjö Janshult lht Kung Rackes backe backe
  Nybränningen sjö Johannesberg avs. Kvarnabäcken bäck
  Näsamossen ägomark Kajefjällskärret lht Käringemossen mosse
  Näsaviken vik Kajegällsmossen lht Käringestretan backe
  Näsmossen mosse Karlslund lht Liljesberget berg
  Nästöja Glömseruds terräng Karlslund lht Lilla Höghults intäkt äng
  Nästöjan terräng Karlslund lht Lillesjön sjö
  Nästöjan terräng Karlslund lht Lillhults skogen eller Kroneskogen skogsmark
  Näsängen äng Karlslund avs. Lilltjärn sjö
  Olsjön, se Alsjön sjö Karlstorp lht Lilltjärnsbäcken bäck
  Olsjön, se Ålsjön sjö Karlstorp lht Lilltjärnsmarken skogstrakt
  Olsjön, se Ålsjön sjö Karlstorp torp Lomhuljen sjö
  Ormossen mosse Kilen åker Lomhuljerna sjöar
  Otterberget berg Klippan lht Lomhuljsmossen mosse
  Ottersjöbäcken bäck Korsbacken torp Lumpategen åker
  Ottersjön sjö Korsnäs avs. Långe holmen eller Långholmen holme
  Packsjön sjö Kroken bebyggelse Långholmen eller Långe holmen holme
  Pelles terräng Kroksjökärret och Hedekärret äng Långholmen ägotrakt
  Perstorp terräng Kroksjömosse äng Långkärret mosse
  Pjungrudssjön sjö Kråksjöhult bebyggelse Långmossen mosse
  *Pjungserudsholmarna holmar Kråksjökärret äng Långmysten mosse
  Pjungseruds lastplats Kullen lht Mali mosse mosse
  *Pjungserudssjön förr sjö, nu trol. mosse Kullerud torp Marketa fasters huljer sjöar
  Prinsmon skogsområde Kullerud bebyggelse Mellanskogen skogstrakt
  *Rumpängsröret gränsmärke Kullerudsberget torp Mellanvägen skogsväg
  Rättarebäcken bäck Kullerudskärret torp Mellskogen skogstrakt
  Rävmossen mosse Kullåsen torp Melltorpaviken, Mälviken eller Sjöviken vik
  Rödkritemossen mosse Kvarnmossen avs. Mon skogstrakt
  Rödmossen ägomark Kyrkans äng eller Kärrängen äng Mosshalsen del av Stormossen
  Rönnängen äng Kyrkholmen torp Movågen landsväg
  Rörängen äng Kyrkholmen äng Myrkulle öjor partier
  Rörängsmossen mosse Kyrkholmen, Lilla avs. Myrhultsmosse, Stormossen eller Allmänningamossen mosse
  Sandkärr kärr Kyrkängen bebyggelse Mälviken, Melltorpaviken eller Sjöviken vik
  Sandtaget terräng Kyrkängsbråten äng och torp Märratorget äng
  Sandvikssjön sjö Kåhålet äng Mörtaberget berg
  Sanungesjön, se Sänningen sjö Källåsen torp Nolsjömossarna eller Verners mossar mossar
  Segolstorpamossen mosse Kärrbacka hmd Nolsjön sjö
  Simmen?, se Sisjön sjö Kärret torp Nybränningen sjö
  Sisjömossen mosse Kärret eller Västerkärret bebyggelse Nybränningsmossarna mossar
  Sisjön sjö Kärret, Lilla torp Nålsjön sjö
  Sisjön sjö Kärrvrån äng Nälsjön sjö
  Sisjön sjö Kärrvrån bebyggelse Näsaudden udde
  Sisjön sjö Kärrängen eller Kyrkans äng äng Näsaviken vik
  Sisjön triangelpunkt Köping lht Nästöjan udde
  Sjudalen dal Larstorp lht Nöaberget udde
  Sjudarsmossen mosse Lertaget lht Odlingarna åkrar
  Sjöfalla terräng Liakärret äng Olles berg holme
  Sjöfallet udde Lideheden bebyggelse Otterberget berg
  Skafallet terräng Liden bebyggelse Otterbäcken bäck
  Skillnaremossen mosse Lidstomten, se 1 Liden Saknas Ottersjön sjö
  Skillnaremossen mosse /Se Lillehult sergeantboställe Ottertjärn sjö
  *Skogshöljsröret gränsmärke Lillehultskärr torp Oxamossen mosse
  Småmossarna mossar Lillestaden lägenheter Packsjön eller Silsjön sjö
  *Snöviksröret gränsmärke Lillsjökärr äng Pjungseruds bäck lastplats
  Springareliden terräng Lillsjön lht Pjungseruds bäck bäck
  Springareliden Lilla ägomark Lillstugan lht Pjungserudsbäckviken vik
  Spångmossarna mossar Linddalen avs. Pjungseruds holmar holmar
  Spångsjön, Lilla sjö Lindhagen lht Porsmysten mosse
  Spångsjön, Stora sjö Lindehult torp Roparebergsudden udde
  Stakholmen holme Lindetomten, se Dalen traktnamn Rubergen höjd
  Stenvadet ägomark Lindetomten bebyggelse Rubergsvägen väg
  Stenöjan terräng Lindetomten eller Lidstomten, se 1 Liden Saknas Rumpängsbäcken bäck
  Stora viken vik Lindåsen, Lilla bebyggelse Rumpängskärret mosse
  Store Korssjön sjö Lindåsen, Stora bebyggelse Rännefalls mosse mosse
  Stormosse, Åsebols mosse Ljunghem lht Rättarebäcken bäck
  Stormossen mosse Lugnet lht Rävmossen mosse
  Stormossen mosse Lund lht Rävstenen höjd
  Stormossen mosse Långebrokärr och Långemyrstan äng Rävstensfallet skogstrakt
  Storrudsåsen ås Långebrokärren bebyggelse Rävåsebergen eller Rävåseberget ås
  Storslätt slätt Långemossen äng Rävåseberget ås
  Storöjan terräng Långemysten, se 1 Långebrokärren Saknas Sandbäcken bäck
  Sundet sund Långholmen område Selsjömossen mosse
  *Sundsröret gränsmärke Långteg eller Nylund lht Selsjön, Sicksjön, Silsjön eller Packsjön sjö
  Svalmokärr kärr Långåsen torp Sicksjön, Selsjön, Silsjön eller Packsjön sjö
  Svartsjöholmen holme Lövbroholmen lht Silsjön eller Packsjön sjö
  Svartsjömossen mosse Lövbrokärren bebyggelse Sisjömossarna, Svartsjömossarna eller Västermossen mossar
  Svartsjön sjö Lövbrokärret äng Sisjön eller Bålerudssjön sjö
  Svartsjön sjö Marieberg lht Sjudalen dal
  Svartsjön sjö Mellomgården bebyggelse Sjudalsliderna backar
  Svartsjön sjö Mellommossarna och Kroksjömossarna äng Sjösundet eller Halleruds sund ställe
  Svartsjön sjö Melltorp lht Sjöviken, Mälviken eller Melltorpaviken vik
  Svartsjön sjö Midskog avs. Småfallebäcken bäck
  Svens åsar åsar Midskog avs. Snelidbäcken bäck
  Sågarebacken backe Misunnan äng Snikalyckan åker
  Sänninge mosse mosse Mosebacke lht Sodalebäcken eller Snelidbäcken bäck
  Sänninge sjö sjö Mossen torp Sodalen dal
  Sänningen sjö Mossen bebyggelse Spigårdsbäcken eller Hertsvattnebäcken bäck
  Sänningen sjö Motorp lht Spångsjömossen mosse
  Sänningen sjö Myrhult bebyggelse Spångsjön, Lilla sjö
  Sänningen sjö Mäloset bebyggelse Spångsjön, Stora sjö
  Sänningen sjö Mösundet torp Stakholmen holme
  Sänningen sjö Nolgården = Björkulla bebyggelse Stenöjan fastmarksparti
  Sänningen sjö Nolkärr bebyggelse Storaviksbäcken bäck
  Sänningen sjö Nolkärr bebyggelse Storgrunden grund
  Sänningen sjö /Se Nolkärret äng Stormossaholmarna eller Stormossaöjorna fastmarksparti
  Sänningsviken vik Nolkärret, Östra torp Stormossaöjorna eller Stormossaholmarna fastmarksparti
  Söremossen mosse Noltorp avs. Stormossen mosse
  Sörmossen mosse Noltorp torp Stormossen mosse
  Timmeråsaviken vik Nolängen lht Stormossen, Myrhults mosse, Allmänningamossen mosse
  Timmeråsen ås Nolängen lht Stormossen eller Åsebols stormosse mosse
  Tjuvkilen terräng Nordängen hmd Stormossesjön sjö
  Torrsjöbäcken bäck Norrhult avs. Storrudsåsen ås
  Torsjön sjö Nya Vägen avs. Svarta sjön sjö
  Torsjön sjö Nyborg torp Svartsjöholmen holme
  Torsjön sjö Nybygget torp Svartsjömarken skogstrakt
  Transjömossen mosse Nybygget, Västra torp Svartsjömossarna, Sisjömossarna eller Västermossen mosse
  Transjön sjö Nybygget, Östra torp Svartsjön sjö
  Trehörningen sjö Nybygget Östra bebyggelse Svartsjön sjö
  Trehörningen sjö Nygården hmd Svartsjön sjö
  Trehörningen sjö Nyhamn lht Svinetån nu öde lht
  Trehörningen sjö Nyhemmet torp Svulten åker
  Triangeln terräng Nysäter avs. Svällåsagrundet grund
  Trinda berget berg Näset bebyggelse Svältåsen udde
  Trolldalsbäcken bäck Näset, Lilla torp Sågbacken eller Dals backe avröjd skogsbacke
  Trollsjön sjö Näset, Lilla eller Näsängen lht Sånningsviken, Lilla vik
  Trollsjön sjö Näsmossen lht Sånningsviken, Stora vik
  Trökmossen, Västra mosse Näsmossen eller Backen torp Sänningen sjö
  Trökmossen, Östra mosse Nästöjan lht Sänningsbottnen udde och vik
  Uggleberget berg Olstorp torp Sänningslyckan åker
  Ugglebergsmossen mosse Orreholmen avs. Sätraån eller Edsån å
  Ulen, se Velen sjö Otterberget torp Timmeråsarna eller Timmeråsen ås
  Unden sjö Otterbäcken torp Timmeråsaudden udde
  Unden sjö Pattes lht Timmeråsaviken vik
  Unden sjö Perstorp torp Timmeråsen eller Timmeråsarna ås
  Unden sjö Perstorp avs. Tjuvkil eller Kilabergen skogstrakt
  Unden sjö /Se Pjungserud, Lilla bebyggelse Torsjöbäckaviken vik
  Velen sjö Pjungserud, Stora bebyggelse Torsjöbäcken bäck
  Velen sjö Ropareberget torp Torsjömossen mosse
  Velen sjö Rumpängsbäcken äng Torsjön sjö
  Velen sjö Rydningshalsen äng Tranehalsen vik
  Velen sjö Rynningshalsen bebyggelse Tranekärret äng
  Velen sjö Rönningen torp Transjöfallet skogstrakt
  Velen sjö Rörängen avs. Transjön sjö
  Velen sjö Rörängen lht Transjövägen skogsväg
  Velen sjö Rörängsmossen avs. Trehörningen sjö
  Velen sjö Salpetersjudaretorp bebyggelse Trehörningsbäcken bäck
  Velen sjö Samfalla bebyggelse Trehörningssjön eller Trehörningen sjö
  Velen sjö Samfalla torp Triangeln skogstrakt
  Velen sjö Samfallakärret äng Trinda berget höjd
  Velen sjö /Se Sandbräckan torp Trinde holmen holme
  Vitflyet mosse Sandbäcken lht Trollsjömossarna mossar
  Väster ägomark Sandhem lht Trollsjön sjö
  Åklången sjö Sandhem torp Trummåsen ås
  Åklången sjö Sandhem lht Tuppastenen sten
  Åklången sjö Sandkärret, Stora torp och äng Täppebron landsvägsbro
  Åklången sjö Sandkärret bebyggelse Ucklungen eller Åklången sjö
  Åklången sjö /Se Sandtaget avs. Ucklungsbäcken bäck
  Åklången sjö /Se Sandviken lht Ugglebergen höjd
  Ålsjön sjö Sandåsen skogvaktarebostad Ugglemossarna mosse
  Ålsjön sjö Sandängen lht Unden sjö
  Ålsjön sjö Sannum avs. Veden sjö
  Ålsjön sjö Segolstorp bebyggelse Verners mossar eller Nolsjömossarna mossar
  Ålsjön sjö Segolstorp åker Viken, Lilla vik
  Ålyckan ägomark Segolstorp äng Viken, Stora vik
  Åsebol triangelpunkt Silverstrand lht Vitflysmossen mosse
  Åsebolskorset vägkorsning Sjudarekärret torp Västermossen, Svartsjömossarna eller Sisjömossarna mossar
  Åsebolsviken vik Sjöbacka hmd Yxamossen mosse
  Åsebolsviken vik Sjöbergs lht Åklången sjö
  Äskasjön sjö Sjöbron lht Åklångsbäcken bäck
  Äspelund terräng Sjöbråten bbeyggelse Ålkvarnsbäcken bäck
  Öna Lilla terräng Sjöbråten äng Ålsjön sjö
  Önmossen Lilla mosse Sjöfalla lht Åsebols stormosse eller Stormossen mosse
  Östermossen mosse Sjöfallet torp Älgberget höjd
    Sjöfallet avs. Ängafallsliderna backar
    Sjöflyet äng Ängefallet, Lilla avröjd skogstrakt
    Sjökärret äng Ängefallet, Stora avröjd skogsmark
    Sjömarken lht Ängefallsbron bro
    Sjömarken lht Ängkroken vik
    Skillnaremossen äng Ängudden udde
    Skogelund lht Ängsjön sjö
    Skogen avs. Ärnäseudden udde
    Skoglund äng Ärnäseviken vik
    Skogshyddan lht Äskasjöbergen eller Öskasjöbergen höjd
    Skogstorp avs. Äskasjökärren eller Äskasjömossarna mossar
    Slättekärrshalsen äng Äskasjömossarna eller Äskasjökärren mossar
    Smedstorp avs Äskasjön, Eskasjön eller Öskesjön sjö
    Smedstorp avs. Äspelund fastmarksparti
    Småfalla bebyggelse Ön, Lilla holme
    Snaremystemossen äng Öskasjöbergen eller Äskasjöbergen höjd
    Solbacken torp Öske sjön sjö
    Solbacken avs. Östermossen mosse
    Soldattorpet torp  
    Spigården Saknas  
    Spjälebrona bebyggelse  
    Springareliden lht  
    Starrängsflyet äng  
    Starrängsmossen äng  
    Stathemmet torp  
    Stenbacken eller Gatan lht  
    Stenfallet torp  
    Stenstorp torp  
    Stenvadet lht  
    Stenåsen lht  
    Stenåsen torp  
    Stjälkebomossen, se 1 Spjälebrona Saknas  
    Stjälkebromossen äng  
    Storrud bebyggelse  
    Sundsbo torp  
    Svalemokärret äng  
    Svartsjökärren äng  
    Svenningskärret äng  
    Svenningskärret bebyggelse  
    Svens åsar torp  
    Sväljebokärret äng  
    Sväljebokärret, Nya äng  
    Sänningsbotten lht  
    Sörfall torp  
    Sörfallsskogen torp  
    Sörgården = Björkulla bebyggelse  
    Sörgården bebyggelse  
    Söråsen torp  
    Sörängen torp  
    Sörängen lht  
    Tempellidskärren äng  
    Tomten = Älgarås Komministerboställe bebyggelse  
    Torpet torp  
    Torsjöhult eller Tholsjöhult lht  
    Trelleholm hmd  
    Trollsjö avs  
    Tuben lht  
    Tuvegravskärret äng  
    Veleberg lht  
    Villbergstorp lht  
    Viflyet avs  
    Vitflykärret äng  
    Vitflymossen äng  
    Västanmossen skogvaktareboställe  
    Västerkärret eller Kärret Saknas  
    Västeräng torp  
    Åkershäll lht  
    Ålekvarn kvarntomt  
    Ålekvarn bebyggelse  
    Ålekvarnskärret äng  
    Ålekvarnskärret bebyggelse  
    Ålyckan lht  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen lht  
    Åsen torp  
    Älekvarn, se 1 Ålekvarn Saknas  
    Älekvarnskärret, se 1 Ålekvarnskärret Saknas  
    Älgarås Saknas  
    Älgarås = Sörgården bebyggelse  
    Älgarås = Mellomgården bebyggelse  
    Älgarås = Tomten, komministerboställe komministerboställe  
    Älgelund hmd  
    Ängsåsen avs.  
    Ängåsen torp  
    Östergubbeslottsflyet äng  
    Östergubbeslottslyet, se 1 Gubbstultamossen Saknas  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.