ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hova socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 388 Bebyggelsenamn : 484 Naturnamn : 264
Hofva sn Adamsängen äng Hova landskommun. se Gullspång kommunblock Nummerförteckning förteckning
Hofva sn Ambomossen mosse Hova sn Nummerförteckning förteckning
Hofva sn, gd *Ambomosseröret gränsmärke Hova sn Ambomossen mosse
Hofva Saknas Amerika ägomark Hova kor inbyggarbeteckning Anderstorp äng
Hova sn Askebäcken bäck Almelund lht Askladberget berg i sjö
Hova sn Askladberget holme Alaborg avs. Askladholmen holme
Hofva sn Askladholmen holme Anderstorp bebyggelse Askladsidden mosse
Hova sn /Se Askladudden udde Anderstorp eller Gunnerud lht Askladudden udde
Hofva sn Askladviken vik Aspnäs lht Askladviken vik
Hova sn Backlamossen mosse Avalund lht Backeliberget ås
Hova sn Barrsjömossen mosse Backen bebyggelse Barrsjön sjö
Hova sn Barrsjön sjö Backen lht Bergeliden backe
Hooffua sn Berga terräng Backen lht Björkrunningen, Lilla slåtteräng
Hofva sn Bergholmen holme Bahult bebyggelse Björkrunningen, Stora slåtteräng
Hova sn *Bjurkärrshall gränssten Bengtstorp torp Björnhult äng
Hova sn Björnemossen, Björnmossen mosse Berga eller Finnebol lht Bockeberget ås
Hofva sn sn Björnemossen mosse Bergelund torp Brestorpebäcken bäck
Hova sn Björnfallet ägomark Bjärke bebyggelse Brestorpeåsen eller Haraldsås ås
Hova sn Björnkärret kärr Bjärke 1 - Sörgården bebyggelse Brokärret ängar
Hova sn Björnmysten terräng Bjärke 1 - Nolgården bebyggelse Bromossen mosse
Hova sn Bockeberget berg Björkbacken lht Bromossen mosse
Hova sn Bolles ägomark Björkbacken lht Bruarebron bro
Hova sn Borgarna terräng Björke, se Bjärke bebyggelse Brushult äng
Hova sn Bromossen mosse Björkelid lht Bråta mossar mossar
Hoffue Saknas Brushultadalen dal Björkelund torp Bråtebäcken eller Djurgårdsbäcken bäck
Hofva sn Brånen terräng Björkudden lht Bråtviken vik
Hova sn Bråta mosse sankmark Björkåsen torp Bråtvikskärret skär
Hova sn Bråta mossar mosse Björkäng lht Bråtviksudden udde
Hova sn Bråta mossar mosse Björkängen torp Bräckekärren äng
Hofva sn Bråta mossar mosse Björnemossen äng Bränningssidden ängar
hoffva Saknas Bråta mossar sankmark Björnhult bebyggelse Bröten skogs- och mosstrakt
Hofva sn Bråtamossen mosse Björnmossen lht Buren äng
Hova sn Bråtebäcken bäck Björnslätten lht Burträsk äng
Hofva sn Bråtviken vik Björnmossen torp Båthusviken vik
Hova sn Bråtviksudden udde Björns torp Dals bäck bäck
Hova sn Burträsk terräng Björstorp bebyggelse Delebäcken bäck
Hoffwa Saknas Burån å Blackerud torp Djurgårdsbäcken eller Bråtebäcken bäck
Hova sn Båthusviken vik Blackeruds kärret torp Drakebergsskärr äng
Hofva sn Dammkärret kärr Bondetorp bebyggelse Dyledskärret äng
Hova sn Delebäck bäck Bondetorp Lilla bebyggelse Ekelund äng
Hofva Saknas Delebäcken bäck Bondetorp, Lilla torp Erikstorp äng
Hofva sn? Delebäcksviken vik Bontorp Lilla, se 1 Bondetorp Lilla Saknas Erkersberg skär
Hofva sn Djupedalen ägomark Boterud bebyggelse Fagerlidbäcken bäck
Hova sn Drickarebäcken bäck Bramsgråden - 3 Hova bebyggelse Fagerlidmalmen del av Fagerlid
Hova sn Däldenäs dalar dal Bramstorp lht Fagerlid mosse eller Storemossen mosse
Hofva sn Ebbetorpskärr ägomark Brestorp bebyggelse Fagerlids åsar del av Skaterudsåsen
Hova sn /Se Edsbergsmon triangelpunkt Bromossen lht Figuren mosse
Hova sn Fagerlidmalmen ägomark Brushult bebyggelse Flintemossen äng
Hofva sn Fagelid åsar åsar Bråning lht Fägremo f.d. kronoallmänning
Hova sn Fagersandabäcken bäck Bråta bebyggelse Getamossen äng
Hova sn Figurebäcken bäck Bråta 1 - Postgården bebyggelse Getryggen ås
Hova sn Fipåsen äga Bråta 1 - Hökagården bebyggelse Grimstorp äng
Hova sn Fiskkärret kärr Bråta 1 - Klockaregården bebyggelse Gröne vallen skogsområde
?Hova sn Fyråsviken vik Bräckan torp Gudhammars mad äng
Hova sn Fåfängan terräng Bräckan torp Gudhammarsviken vik
Hova sn Fägremo f.d. kronoallmänning Bränningsfallet torp Gullekullskärret äng
Hova sn (*)Fägremo f.d. kronoallmänning Bränningsmossen torp Gullkullen höjd
Hofva sn Getryggen terräng Bränningssidden torp Gullö, Lilla ö
Hova sn Grindmon ägomark Burne bebyggelse Gullö, Stora ö
Hofva sn Grytaö Saknas Burhagen torp Gårdsjö äng
Hova sn Grävlingesten terräng Bygget avs. Gårdsjön sjö
Hofva sn Grönevall terräng Bårtorp bebyggelse Hansa backe backe
Hofva sn? Grönevallsbäcken bäck Bårtorp ½ Sörgården bebyggelse Haralds ås eller Brestorpeåsen ås
Hofva sn Gudhammars mad del av Skagern Bårtorp ½ Nolgården fanjunkarboställe Hedekärret ängar
Hova sn Gudhammarsviken vik Bäcken avs. Hedernabäcken bäck
?Hova sn Gullas håla terräng Bäcken öde torp Hedåsarna skogstrakt
Hova sn Gullbergsängen äng Bäcken torp Hemmingsängen äng
Hofva sn ?Gullö, Stora, se Melltorpsholmen ö Bäckängen torp Herrängsviken vik
Hova sn Gullö, Lilla holme Bäckängen torp Hjortemysten mosse
Hofva sn Gullö, Stora holme Dalkärret torp Hova mo allmänning
Hofva Saknas *Gunnebackaskogen skog Dalkärret bebyggelse Hovaån å
Hofva Saknas Guntorpsdalen dal Delebäckstorp bebyggelse Hovbrodalarna dalar
Hofva sn Gårdsjömossen mosse Deleholmen f.d. soldatboställe Hovbrokärret äng
Hova sn /Se Gårdsjön sjö Dikesmossen torp Hovbroån vattendrag
Hova sn /Se Hagalund terräng Djupedalen torp Hulan äng
Hova sn /Se Hagekärret kärr Dumpen lht Huljemossen mosse
Hova sn /Se Halsberg terräng Däldenäs bebyggelse Hultåseviken vik
Hova sn /Se Hammaren terräng Ebbetorp bebyggelse Hungstorpebäcken bäck
Hova sn /Se Hedarnabäcken bäck Elinedal lht Humsjön, Lilla sjö
»astatorp», se Åstorp by Heden terräng Emilsberg lht Håhult äng
Astatorp, se Åstorp Saknas Hedenås ås Enebacken lht Håhulteån eller Madån å
Bjärke by /Se Hemmingsäng äng Erikstorp torp Häggehult äng
Bjärke hemman /Se Herrtorpskärret ägomark Exercisplatsen, se 40-45 Hova Saknas Hägghultebacken backe
Brestorp Saknas Holmarna terräng Fagerlid Saknas Hägghultsfallet äng
Brestorp gd:ar /Se *Hova-mon momark Fagerlid 1 Nolgården bebyggelse Hästhagsängen äng
Bråta gd Hovaån å Fagerlid 1 Mellangården bebyggelse Hästhagen äng
Buren gd /Se Hovaån å Fagerlid 1 Sörgården bebyggelse Hästhagsberget skär
Bårtorp by Hovbrodalarna dalar Fagerlids socken Saknas Hästekärret äng
Deldenäs gd? /Se *Hovbroröret gränsmärke Fagerlids åsar lht Höge kulten höjd
Fagerlid förr egen sn, nu by /Se Hulemossen mosse Fagerlund lht Högstensberget höjd
Fagerlid f. egen sn, nu del av sn Hult terräng Fagersand bebyggelse Högstenskärr äng
Fagerlid förr sn, nu by *Hultamossen mosse Fagersand bebyggelse Högsåse berg höjd
Fagerlid f. egen sn, nu del av sn Humossen, se Bråta mossar mosse Fagerslätt lht Högsåsebäcken bäck
Fagerlid förr egen sn, nu del av sn Hultåseviken vik Fallet lht Högåsen höjd
Fagerlid förr egen sn, nu by Hundsjön sjö Fallet torp Högåsen skogstrakt
Fägremo f.d. kronoallmänning Hundsjön sjö Fallet torp Intäktskärret äng
?Grimstorp by Hultkärr ägomark Finkila Saknas Isakslad slåtteräng
Gårdsjö gd? Håhulteån å Finnebol eller Berga lht Jordbrodammen kvarndamm
*Hallarum Saknas Hällskogen skog Finnebygdskärret torp Jungfru kulle höjd
Hederna gd? Hästhagen terräng Finnekärret äng Kakelöse backe äng
Hederna gd *Högebackeröret gränsmärke Finnkila bebyggelse Kammaren äng
*Helga kors ?kapell Höge kulten terräng Folkeberg kaptensboställe Katteflon äng
Herrängen by /Se Högestensberget berg Frediksberg lht Kiddeholmen holme
Hova kyrkby Högås terräng Fyråsen bebyggelse Killingaholmen holme
Hova kyrkby Högås terräng Fyråsen, Lilla lht Klunnarna del av Klunnen
Hova kyrkby Högåsen ås Fällan eller Hästhagen lht Klunnen, Lilla vik
Hova by Högåsmossen mosse Gasstorp bebyggelse Klunnen, Stora vik
Hova by *Högåsstensröret gränsmärke Gastorp bebyggelse Klunsberget berg
Hova kyrkby Högåsviken vik Gastorp, Stora bebyggelse Kluns udde udde
Hofva Saknas Höljemossen mosse Gastorp, Lilla bebyggelse Klämmen sjö
Hofva sn, by Höljemossen mosse Granelund lht Kokärrsmarken äng
Hofva sn Jonsängen äng Granhammar lht Kommeslätten skogstrakt
Hova by Jordbrodammen damm? Grinnsholme avs. Kovasslekärr äng
Hova by Jordtaget sjö Grinnstorp bebyggelse Kroksjömossen mosse
Hova by o. sn Jungfrukulle höjd? Grindstorp 1 Sörgården bebyggelse Kroksjömossen mosse
Hofva by Kampkärret kärr Grimstorp ½ Nolgården bebyggelse Kroksjön sjö i mosse
Hova by Kiddeholmen holme Grimstorpshed bebyggelse Krone kulle höjd
Hova kvarn Saknas Kilafallet ägomark Grimstorpsmo torp Krone kulle höjd
Hofva by o. sn Kilhagen terräng Grimstorpsmo och Dalakärret, se 1 Dalkärret Saknas Krösudden udde
Hova kvarn kv. *Klumsviken (trol.=Klunnen) vik Grönedal lht Kullehörnet skogsområde mossmark
Hova by Klunnen, se Klumsviken vik Gubbegården - 2 Hova bebyggelse Kullesjön sjö
Hova by och sn Klunnen, Lille vik Gubbegården, Södra hmd Kullån å
Howa Saknas Klunnen, Store vik Gubbero lht Kvarndammarna sjöar
Hova rättaredöme Saknas Klunnsberget holme Gudhammar säteri Kvarnebäcken bäck
Hova by Klunns udde udde Gullbergsängen lht Kvarnedalarna dalar
Hova by Klämmen sjö Gullkullen torp Kvarnhällstorp äng
Hova rättaredöme Saknas Klämmen del av Gårdsjö Gunnarsmossen äng Källarbrokärr och Slättermossekärr lht
?Hova kyrkby Klämsjökärren vik Gunnarsmossen torp Källtorpeån vattendrag
Hova by Klämsjön sjö Gunnerud torp Käringebäckskärr äng
Hova by o. sn Kohålan mosse Gunnerud eller Anderstorp lht Ladfallsviken vik
Hova kyrkby Kolartorpet terräng Guntorp Saknas Lilla Smedsbols vik vik
Hofva kkby Kolshagen ägomark Gustavslund torp Lindåsen äng
Hofva kkby Kommeslätten terräng Gårda avs. Lingtjärn sjö
Hova Saknas /Se Komossen mosse Gårdsjö gård Lundlad slåtteräng
Hova poststation /Se Konsten terräng Gälleråsen, Lilla lht Lundladssidden mosse
Hulan by? Kroksjömossen mosse Hagelberget torp Lunna dunge höjd
?Håhult by Kroksjön sjö Hagelund torp Lyckan äng
(Håhult) Saknas Kroksjön sjö Hagelund torp Långabrohuljen sjö
Häljatorp by Kroksjön sjö Hammaren lht Långa bron bro
Häljatorp gdr Krone kulle höjd Hasselmysten torp Långbrobacken backe
Häljatorp by Kroppfjällsviken vik Hedarna bebyggelse Långebrokärr äng
Hessleberg by Kroppfjällsån å Heden torp Långebromossen mosse
Kroppfjäll hrgd Kråkviken vik Heden lht Långholmen ägotrakt
Kroppfjäll gd Krösudden udde Hederna bebyggelse Långkärret kärr
Kurland torp /Se Kullehörnet terräng Hederna, Lilla torp Långmossen mosse
Källtorp by Kullesjön mosse? Hedåsarna bebyggelse Långmossen mosse
Källtorp by Kullån å Herrängen bebyggelse Långtjärn sjö
Källtorp by Kurland terräng Hova bebyggelse Långtjärnssjön eller Långtjärn sjö
Källtorp by Kusekärret kärr Hova traktnamn Madån eller Håhulteån å
Källtorp by Kvarndammen damm Hova Saknas Marstrand mosse
Källtorp by? Kvarnebäcken bäck Hova 1/4 - Sörgården bebyggelse Mellanmossen äng
Källtorp by? Kvarnebäcken bäck Hova 1/4 - Gubbegården bebyggelse Mellanmossarna och Kyrkomossarna äng
?Källtorp by Kvarnedalarna dal Hova ½ - Bramsgården bebyggelse Mellemossen mosse
Lilletorp Saknas Kvarnkroken del av Skagern Hova 1/4 - Järpegården bebyggelse Mellhultskärret äng
Nockerud gd:ar /Se *Kvarntorps sten gränssten Hova 1/4 - Västergården länsmansboställe Milstenskärret äng
Prästkila gd Kviholmen holme Hova mo lht Morotekärret äng
Skaterud by? *Kyrkeröret gränsmärke Hovbron eller Tivedsbrona, se 1 Tivedsbrona bebyggelse Måkerud äng
Skaterud Saknas /Se Kyrkmossen mosse Hulan bebyggelse Mäskebäcken bäck
Strupkärr by Kägelholmen terräng Hult lht Narvedammen mossar
Tivedsbron by Källemon terräng Hultet torp Narven sjö
?Valaholm hg Kärleksön holme Hultåsen torp Nockeruds mosse eller Nockeruds stormosse mosse
*Vallarathorp Saknas Labbitmossen mosse Humleskog, Stora lht Nockerudssjön, Stormossesjön eller Västersjön sjö
Vallarathorp Saknas Ladkärr ägomark Humletorp bebyggelse Nockeruds stormosse mosse
?*Vallaretorp Saknas Lasses holme holme Humskog, Lilla lht Norsetoppen udde
?*Vallaretorp Saknas Laåsen terräng Hungstorp bebyggelse Nyängsån vattendrag
Åsebol by Lerbrokärret ägomark Hyddan torp Nödbacken backe
Åsebol by? Lilleskogen terräng Håhult bebyggelse Nöden backe
Åsebol gd /Se Långabromossen mosse Håkankila bebyggelse Nödkärret kärr
?Åsterud by Långbromossen mosse Häggebo bebyggelse Nödlandet strandremsa
Åstorp by Långmossen mosse Häggebodan bebyggelse Nötebromosse äng
Åstorp by Långstorp ägomark Häggehult bebyggelse Ormekullen äng
Åstorp by /Se Långtjärn sjö Hägnen lht Ormudden eller Askladudden udde
Öfweröd Saknas Långtjärn sjö Häljatorp Saknas Orrasjön sjö
  Långtjärn terräng Häljatorp 1 - Väster v Otterberget höjd
  Långtjärnen sjö Häljatorp 1/4 - Västergården v Pankekärret äng
  Långtjärnen sjö Häljatorp bebyggelse Pingelkärrssidden ängar
  Långtjärnen sjö Hässleberg bebyggelse Pisklad slåtteräng
  Lämås terräng Hässleberg lht Pottekärret äng
  Lövåsen ägomark Hästhagen eller Fällan lht Prinsebäcken äng
  Lövåseviken vik Högbron bebyggelse Prästemysten mosse
  Mellemossen mosse Högen lht Putterkärret äng
  Mellskogsolet terräng Höglanda lht Rumpängen äng
  *Melltorpsholmen holme Högsten bebyggelse Runningen slåtteräng
  *Midskogsbäcksröret gränsmärke Högås torp Råstensmarken äng
  Mjölkeplan terräng Högås lht Rörvikssidden ängar
  Mjölkeholmen holme Högåsakärret äng Sandviken vik
  Mosshemmen terräng Högåsen äng Sickesjön sjö
  Muggekärret kärr Hökagården - 2 Bråta v Sjömarkskärret äng
  Mysten terräng (f.d. torp) Hökhemmet torp Skagern sjö
  Mäskebäcken bäck Ingelstorp bebyggelse Skagersvik vik
  Narvedammen damm Ivarshäll lht Skaterudsåsen ås
  Narven sjö Johansberg lht Skumpefallskärret äng
  Narven sjö Johanstorp torp Slänteberget äng
  Narven sjö Jungås lht Stora Smedsbols holme holme
  Narven sjö /Se Järpegården - 4 Hova bebyggelse Stora Smedsbols vik vik
  *Nockerudsbacke höjd (med gränssten) Karlberg lht Småsjöarna sjöar
  Nockeruds mosse mosse Karlslund lht Småsjöhuljen mosse
  Nockeruds mosse mosse Karlsrud torp Småsjöhålorna eller Småsjöarna sjöar
  Noskerudssjön sjö Karlstorp lht Snelidbäcken bäck
  Nockerudssjön sjö Karlstorp, Lilla lht Sneliderna höjd
  Nockerudssjön sjö Kilahagen torp Snorrums grind vägkorsning
  *Nockeruds sten gränssten Kilen eller Storkila bebyggelse Sodalebäcken bäck
  Noleflon sjö Kilgrenslyckan lht Sodalen dal
  Nolskogen skogsområde Kilsberg lht Sotlad slåtteräng
  Nolängen ängsmark Kilshagen lht Sotladudden udde
  Notebotten terräng Klockarbolet klockarboställe Spångemossen mosse
  Nybrokärret kärr Klockaregården - 3 Bråta bebyggelse Starebergskärr, Stora äng
  Nyland terräng Kolartorp torp Starrkärr äng
  Nyängen äng Kolbotten torp Stegelbron bro
  Nyängen äng Konsten torp Stenkärret äng
  Nyängen äng Kristiansborg lht Stenslad slåtteräng
  Nyängstegarna terräng Krogen torp Stensjön eller Svartsjön sjö
  Nödbacken backe Krontorp lht Stensladbäcken bäck
  Nödkärret kärr Kroppfjäll säteri Stentjärn sjö
  Nötebron bro Kullen bebyggelse Storefallsdyn mosse
  Odlingskärr ägomark Kullerud bebyggelse Storemossen eller Fagerlidmosse mosse
  Olstorp ägomark Kurland torp Stormossen,Nockeruds stormosse el. Nockerudsmossen mosse
  Ormudden udde Kusekärret öde torp Stormossesjön, Nockerudssjön eller Västersjön sjö
  Orrkullebäcken bäck Kvarnhällstorp bebyggelse Strandbergshagen äng
  Orrkullesjön sjö Kvarnhäljatorp bebyggelse Stumpån å
  Orrkullsjön sjö Kvarnhällstorp 1 - Sörgården bebyggelse Svartebäckskärr ängar
  Otterberget höjd Kvarnhällstorp ½ - Nolgården bebyggelse Svartsjöbäcken bäck
  Otterbäcke sand vik Kvarnkärret torp Svartsjön sjö
  Otterslättbäcken bäck Kvarntorp bebyggelse Svartsjön eller Stensjön sjö
  Pilemon skogsområde Kvarntorp torp Sågbacken plats
  Pingelkärrssidden terräng Kvarntorpet torp Sågfallet äng
  Piske-Jons ägomark Kvarntorpsmossen torp Tegberget höjd
  Pompokärret kärr Källarbro och Slättermossekärr lht Tegeliden, Tegberget eller Tegen höjd
  Prästemysten terräng Källarbroängen bebyggelse Tegen eller Tegeliden höjd
  Ramstorp terräng Källebo lht Tiveden kronoallmäning
  Rullandsmossen mosse Källemo eller Saxsjömokärr torp Tjuremosse mosse
  Rumpängen äng Källerbro- och Slättemossekärr, se 1-2 Slåttmossen Saknas Tolsjömosse äng
  *Råglandaåsröret gränsmärke Källtorp, se Hova traktnamn Torstorp äng
  Råstensmarken terräng Källtorp bebyggelse Tottsjömön skogstrakt
  Rännarängen äng Källtorp ½ - Nolgården bebyggelse Tottsjön sjö
  Rönningen terräng Källtorp ½ - Sörgården bebyggelse Trane- eller Tranebergsmossen äng
  Rönnängen äng Källtorp torp Tubbesjömossarna mosse
  Rösen terräng Källtorp, Lilla lht Tubbesjön sjö
  Sandarna ägomark Källvik lht Tullen infart
  Sjungerudsmossen mosse Källås lht Unden sjö
  Sjökärret kärr Käringebäcken äng Valeholmssjön sjö
  Sjöslätten terräng Kärret torp Vallsjön sjö
  Sjötorp, Lilla terräng Ladfallet, Norra torp Vallsjöån å
  Skagern sjö Ladfallet, Södra lht Valltret äng
  Skagern insjö Lafallet torp Valmossen mosse
  Skagern sjö Laggåsen bebyggelse Valmossen mosse
  Skagern sjö Laggåssen, Lilla lht Vedemossen ängar
  Skagern sjö Larstorp avs. Vinstekärret torp
  Skagern sjö Larstorp avs. Vita sandland vik
  Skagern sjö Laxsjömokärr eller Källemo torp Vitebenskärr äng
  Skager sjö Laåsakärret torp Vitebergssjön sjö
  Skagern sjö Liden avs. Vitebärn eller Vitebergssjön sjö
  Skagern sjö Lillebo lht Vitebärsbäcken bäck
  Skagern sjö Lilleskog lht Värslakärret äng
  Skagern sjö Lilleskogen torp Västerkärret äng
  Skagern sjö Lillängen lht Västersjön sjö
  Skagern sjö Lindsberg lht Växelbäcken bäck
  Skagern sjö Linelund lht Åsebols berg höjd
  Skagern sjö Ljungbacka lht Åsebols bäck bäck
  Skagern sjö Ljunghem lht Åsebols vik vik
  Skagern sjö Ljungås lht Åsterudsån vattendrag
  Skagern sjö Lugnet lht Älingebäcken bäck
  Skagern sjö Lugnet torp Ängelund äng
  Skaterud triangelp. Lundby avs Ängen äng
  *Skaterudsröret gränsmärke Lyckemossen torp  
  Skaterudsåsen ås Långebro gård  
  Skatmossen mosse Långebro lht  
  Skatåsen ås Långhagen, Västra torp  
  Skinnfällamörkret terräng Långhagen, Östra torp  
  Skogelund terräng Långstorp torp  
  Skogelund terräng Långvik lht  
  Skogen terräng Lövens avs.  
  Skogsbolet terräng Lövåsen torp  
  Skvalterbäcken bäck Maden Saknas  
  Slottsbols-småsjöar sjöar Maden Saknas  
  Slottsbolsviken vik Mellangården - 2 Fagerlid bebyggelse  
  Slåtterbacken skogsområde Mellanmossarna, se 1 Öltunnemossen Saknas  
  Slåtterna ägomark Melltorp säteri  
  Slåttkärr kärr Midskog bebyggelse  
  Smedsbols holme holme Miskog bebyggelse  
  Smedsbols småsjöar sjöar Mobäcken torp  
  Smedsbols vik, Lilla vik Mofallet torp  
  Smedsbro terräng Mokärret ängar  
  Smedsbrodiket bäck Moliden lht  
  Småsjöarna, Ö. o. V. (även Slottsbols småsjöar) sjöar Molyckan lht  
  Småsjömossarna mossar Mon torp  
  Småsjön, Västra del av Slottsbolssmåsjöar Mossens lht  
  Snårmossen mosse Motorp torp  
  Sotladudden udde Motorp lht  
  Spångemossen mosse Myren lht  
  Stackåsen holme Mystan torp  
  Staffamåssen intäkt Mysten torp  
  Stat-Jons terräng Mysten torp  
  Stenholmen holme Måkerud torp  
  Stenmarken terräng Nockerud bebyggelse  
  Stenmarksbäcken bäck Nockerud, Lilla avs.  
  Stenmarksmossen mosse Nolgården bebyggelse  
  Stensjön sjö Nolgården - 2 Bårtorp bebyggelse  
  Stentjärn sjö Nolgården - 1 Fagerlid bebyggelse  
  Stentjärn sjö Nolgården - 2 Grimstorp bebyggelse  
  Stentjärnen sjö Nolgården - 2 Kvarnhällstorp bebyggelse  
  Stentjärnen sjö Nolgården - 1 Källtorp bebyggelse  
  Stenåsen ås Nolgården - 2 Storhult bebyggelse  
  Storefallsdyn terräng Nolkvarn lht  
  Storefallshöljen sjö Noltorp rå- och rörshemman  
  *Storekila höjd? Nolåsen lht  
  Storeskogen terräng Nybacken lht  
  Stormossen mosse Nybron lht  
  Stormossen mosse Nybron torp  
  Stormossen mosse Nyhemmet torp  
  Stormossen mosse Nytorp bebyggelse  
  Storskogen skog Nytorp, Västra avs.  
  Struppkärrsdalen dal Nytorp eller Skepparmossen torp  
  Svalken ägomark Nyängen lht  
  Svarta hålet terräng Nyängsholm bebyggelse  
  Svartebäckskärret äga Näbben bebyggelse  
  Svartsjön sjö Olstorp torp  
  Svartsjön sjö Oskarsborg lht  
  Svartsjön sjö Otterberget bebyggelse  
  Sågdammen sjö Otterslätten bebyggelse  
  Sågdammen sjö Otterslätten, Lilla torp  
  Sågfallet terräng Ottorp lht  
  Säcksjön sjö Pankan bebyggelse  
  Sörtorp ägomark Pankan bebyggelse  
  Söråsen, Lilla ägoamark Pankeberg öde torp  
  Tallholmen holme Panketorp, se 1 Pankan Saknas  
  Tasshålan terräng Paradismo lht  
  Tegeliden terräng Paradismyren lht  
  Tegelslagarbacken terräng Persbol lht  
  Tibergsängen äng Perstorp lht  
  Timmersmysten mosse Perstorp avs.  
  Timmertorget udde Pingelkärret bebyggelse  
  Tivedsängen terräng Pingelkärret, Norra äng  
  Torpekärr kärr Pingelkärret eller Skogelund bebyggelse  
  Tottsjöbäcken bäck Postgården - 1 Bråta bebyggelse  
  Tottsjön sjö Prästebolet kyrkoherdeboställe  
  Tottsjön sjö Prästkila pastorns stom hemman  
  Trappekällan källa Ranshult torp  
  Trollberget berg Reserud bebyggelse  
  Trolldalsbäcken bäck Reserudsfall torp  
  Trollmossen mosse Rosenberg lht  
  Truva terräng Rumpefallskärret, se 1 Vidfastekärr Saknas  
  Trökabäcken bäck Ryttaremossen lht  
  Tubberudssjön sjö Rumpängen torp  
  Tubberudssjön, Lilla sjö Rättaretorp torp  
  Tubberudsviken vik Röbo öde lht  
  Tårarnas bäck bäck Rödjningen torp  
  Unden sjö Rödjningen torp  
  Unden sjö Rödjningsflyet äng  
  Unden sjö Rörvik torp  
  Unden sjö /Se Rörvikskärret torp  
  Valeholmsmossen mosse Rösa skogstrakt  
  Vallmossen mosse Rösen öde torp  
  Vallsjön sjö Sanddalen lht  
  Vallsjön sjö Sanderslyckan avs.  
  Vallsjön sjö Sandkärret torp  
  Vallsjön sjö Sandtaget lht  
  Vallsjön sjö Sandtorp lht  
  Vallsjön sjö Sandtorp lht  
  Vallsjön sjö Sandåsen torp  
  Vallsjön sjö Sandåsen torp  
  Vallsjön sjö Santorp lht  
  Valmossa ö holme i mosse Saxhult bebyggelse  
  Valmossen mosse Sjungerud torp  
  Valmossen mosse Sjöfallet torp  
  Vassbacken ägomark Sjötorp torp  
  Vikholmarna holmar i mosse Sjötorp bebyggelse  
  Vildkärret kärr Sjötorp torp  
  Vita sandland strand Skaterud bebyggelse  
  Vitebergssjön (el. Vitebärn) sjö Skaterudsmarken bebyggelse  
  Vitebärn (el. Vitbergssjön), se Vitebergssjön sjö Skatterud bebyggelse  
  Vitebårn sjö Skatterudsmarken bebyggelse  
  Väret terräng Skepparbacken torp  
  Värpe dalar terräng Skepparmossen eller Nytorp, se 1 Nytorp Saknas  
  Värpemon terräng Skepparmossen eller Nytorp torp  
  Västermosse triangelp. Skogelund lht  
  Västersjön sjö Skogelund avs.  
  Västersjön sjö Skogelund lht  
  Västersjön sjö Skogelund, se 1 Pingelkärret Saknas  
  Åsebolsbäcken bäck Skogen torp  
  *Åsebolssten gränsmärke Skogen, Lilla torp  
  Åsebolsviken vik Skogen, Stora torp  
  Åsebolsviken vik Skogsbolet torp  
  Åseflon sjö Skogshyddan lht  
  Ängafallet terräng Skogshyddan lht  
  Ängalyckan ägomark Skogshyddan lht  
  Ängatorp ägomark Skogstorp torp  
  *Ängröret gränsmärke Skogstorp lht  
    Skogstorp torp  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp torp  
    Skumpefallskärret, se 2 Vidfastekärr Saknas  
    Slottemossekärr lht  
    Slåttera torp  
    Slåttkärr lht  
    Slåttmossen bebyggelse  
    Slättekärrsmossen äng  
    Slättermossekärr, se 1-2 Slåttmossen Saknas  
    Slättås lht  
    Smedsbolet, Stora bebyggelse  
    Smedsbolet, Lilla bebyggelse  
    Smedstorp bebyggelse  
    Snippen torp  
    Solbacken bebyggelse  
    Solberga torp  
    Spångebrokärr äng  
    Stattute lht  
    Stene lht  
    Stenelund f.d. soldatboställe  
    Stenhagen torp  
    Stenmarken torp  
    Stenstorp torp  
    Stenåsen torp  
    Stenåsen lht  
    Storegården - 5 Hova bebyggelse  
    Storhult bebyggelse  
    Storhult - Sörgården bebyggelse  
    Storhult 1 - Nolgården bebyggelse  
    Storkila bebyggelse  
    Storkila eller Kilen bebyggelse  
    Strupekärr bebyggelse  
    Struppkärr bebyggelse  
    Sundtorp avs.  
    Svängen lht  
    Sågen torp  
    Sågfallet, Lilla torp  
    Sörby lht  
    Sörgården bebyggelse  
    Sörgården - 1 Bårtorp bebyggelse  
    Sörgården - 3 Fagerlid bebyggelse  
    Sörgården - 1 Grimstorp bebyggelse  
    Sörgården - 1 Hova bebyggelse  
    Sörgården - 1 Kvarnhällstorp bebyggelse  
    Sörgården - 2 Källtorp bebyggelse  
    Sörgården - 1 Storhult bebyggelse  
    Tallbacka lht  
    Tefällan torp  
    Tefällan torp  
    Tivedsbrona hmd  
    Tivedshagen torp  
    Tivedsbrona bebyggelse  
    Tivedstorp torp  
    Tjället torp  
    Torpelund lht  
    Tranebergsmossen, se 1 Tranemossen Saknas  
    Tranemossen v  
    Tubberud bebyggelse  
    Tullarängen torp  
    Valaholm säteri  
    Vallsjöholm bebyggelse  
    Vassbacken torp  
    Vassfallet öde lht  
    Visfasta eller Rumpefalls kärret torp  
    Vidfastekärr bebyggelse  
    Vidfastekärr bebyggelse  
    Vitebenskärr, se 1 Björnhult Saknas  
    Vitebergsholm torp  
    Väderkvarnsbacken lht  
    Värpe bebyggelse  
    Värpet bebyggelse  
    Väster - 1 Häljatorp bebyggelse  
    Västergården 1/4 - 6 Hova länsmansboställe  
    Västergården - 2 Häljatorp bebyggelse  
    Västerhäljatorp - 1-3 Häljatorp bebyggelse  
    Västeräng hmd  
    Västeräng torp  
    Västerängen torp  
    Åkersberg lht  
    Åsebolet bebyggelse  
    Åsen eller Gullkullen torp  
    Åsen lht  
    Åsen torp  
    Åskärret torp  
    Åsterud bebygglese  
    Åstorp bebyggelse  
    Åstorp, Lilla lht  
    Älghult äng  
    Ängebäcken torp  
    Ängefallet lht  
    Ängen torp  
    Äspelund bebyggelse  
    Öltunne- och Mellanmossarna torp  
    Öltunnemossen bebyggelse  
    Östergården - 1 Häljatorp bebyggelse  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.