ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Amnehärads socken : Vadsbo härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 225 Naturnamn : 969 Bebyggelsenamn : 847 Naturnamn : 1356
Amnehärad sn Abeland ägomark Amnehärad sn Abelannorna mossmarker
Amnehärad sn *Abelandskärren kärr Amnehärads landskommun, se Gullspång kommunblock Adam och Eva fridlysta tallar
Amnehärad sn Abbelandskärren sankmark Ambo tappar inbyggarbeteckning Adamsängen äng
Amnehärad sn Adelsmosse mosse Amnehärs kor inbyggarbeteckning Adamsängen åker
Amnehärad sn Afn, se Gullspångsälven älv Backusera inbyggarbeteckning Aleberga åker och äng
Amnehärad sn Almbröten, se Bröten skog dyröarna inbyggarbeteckning Alhagen överbyggt markområde
Amnehärad sn Alsundsviken vik gullspånger inbyggarbeteckning Aludden udde
Amnehärad sn Alsundsviken vik haddåra inbyggarbeteckning Aludden udde
Amnehärad sn Alsundsviken vik himmelsberger inbyggarbeteckning Aluddeviken vik
Amnehärad sn Aludden udde nunnstaer inbyggarbeteckning Aluddeviken vik
Amnehärad sn Aludden udde Abbeland lht Ambo mosse
Amnehärad sn Aludden udde Abbeland lht Ambomossen mosse
Amnehärad sn Ambomossen mosse Abeland lht Ambomossen mosse
Amnehärad sn Ambomossen mosse Abelandsmossen äng Amneholmen holme
Amnehärad sn Ambomossen mosse Abelands mosse lht Andungedammen vik
Amnehärad socken Ambomåssen mosse Adamskärr lht Andungedammen vik
Amnehärad sn Ambomossen mosse Aftonro lht Aneholmen holme
Amnehärad sn Ambomossen del av Kroksjömossen Aftonro lht Angsundet åkrar
Amnehärad sn /Se *Ambomosseröret gränsmärke Aleberga torp Angsundsudde udde
Amnehärad sn Ambomosseröret råmärke Alfsol lht Anneholmen holme
Amnehärad socken Amn förr namn på Gullspångsälven Alhöjden lht Anneholmen, se Amneholmen holme
Amnehärad sn *Amn, se Gullspångsälven älv Allansborg lht Anneholmen holme
Amnehärad sn Amn, se Gullspångsälven älv Anderstorp lht Apelholmarna skär
Amnehärad socken *Amn ä. namn på Gullspångsälven /Se Amderstorp lht Apelholmarna holmar
Amnehärad sn Amn gammalt namn på Gullspångsälven /Se Anderstorp gd Apelskären holmar
Amnehärad sn Amnebro bro /Se Anderstorp lht Apelskären holmar
Amnehärad sn Amnebro bro Angsund, se Ängesund Saknas Apelskären, Västra del av Apelskären
Amnehärad sn Amnæbro Saknas Angsundet Saknas Apelskären, Östra del av Apelskären
Amnehärad sn Amneholmen holme Angsundet by Apelskärsbergen berg
Amnehärad sn Ampn å /Se Annelund lht Apelskärsbergen berg
Amnehärad sn Am(p)n å /Se Annelund lht Apelskärsbergen stenar
Amnehärad sn Anholmen holme Annelund lht Arkegärdena åkrar
Amnehärad sn Anneholmen holme Arken stuga Arkegärdena åkrar
Amnehärad sn Anneholmen holme Arnelund lht Arvids stenar, se Kråkstenarna skär
?Amnehärad sn Amneholmen holme Arnesborg lht Augustlyckan åker
Amnehärad sn Amneholmen holme Arnesberg lht Backängen del av Ängen
Amne(härad) sn Amneholmen holme Asplunda lht Backängsbergen berg
Amnehärad sn Andungedammen vik Backarna lht Badeberget bergsudde
Amnehärad sn Aneholmen holme Backehagen hmd Balderberget berg
Amnehärad sn Anneholmen holme Backehagen lht Bandonebbsgrundet grund
Amnehärad sn Anneholmen holme Backen bebyggelse Barfoten udde
Ampnahæradt Saknas Annholmen holme Badängen gd Barfoten badplats
Amnehärad sn Annholmen holme Banken gd Barnholmen holme
Amnehärad sn *Anpnaholm ö(?) Barnekärret äng Barnholmen skär
Amnaherad Saknas Apelholmarna holmar Barrebacken, se 1 Stenbrotorp Saknas Barrbackegärdena åkrar
Amnehärad sn Apelholmarna skär Barrebacken by Barrbackekärren skogsområde, f.d. åkermark
Amnehärad sn Apelholmarna holmar Barrebackens station Saknas Barrbackeröjorna hagar
Amnehärad sn Apelholmarna holmar Barsebacken bebyggelse Bastan kulle o. grusgrop
Amnehärad sn Apelholmarna holmar Barsebacken äng Baståkern gärde
Amnehärad sn Apelholmarna holmar Barsebacken äng Bergegärdena gärden
Amnehärat sn Apelskär skär Bastängskärret äng Bergehagen hage
Amnehärad sn Apelskär skär Bastängskärret Saknas Bergholmen holme
Amnehärad Saknas Arnholmen, se Amneholmen holme Bastängskärr(et) lht Bergholmen udde
Amnehärad sn Aros åmynning Bastängskärr med Småmysterna äng Bergholmen holme
Amnehärad sn /Se Badängen äng Bengtstorp torp Bergholmen, Lilla holme
Amnehärad sn /Se Bandonebbsgrundet grund Bengtstorp lht Bergholmen, Stora holme
Amnehärad sn /Se Barfoten udde Bergen lht Bergholmsberget berg
Amnehärad sn /Se Barnholmen holme Bergen lht Bergholmsfloerna vik
Amnehärad sn /Se Barnholmen holme Berget gd Bergholmsfloerna vikar
Amnehärad sn /Se Bastumossen mosse Bidum, se 2 Torsbid bebyggelse Bergholmshamnarna vik med båtplats
Amnehärad sn /Se Lilla Bergholmen holme Björkborn lht Bergholmsrevet udde
Amnehärad sn /Se *Yttre Bergholmen? holme Björkelund lht Bergholmsrevet grund i vattenytan
Amnehärad sn /Se Bergholmen udde Björkelund gd Bergholmsskäret skär
Amnehärad sn /Se Bergholmen, Lilla holme Björkelund öde bost. Bergholmsskäret skär
Amnehärad sn /Se Bergholmen, Lilla holme Björkelund lht Bergholmssundet sund
Amnehärad sn /Se Bergholmen, Stora holme Björken lht Bergholmsudden, Södra udde
Amnehärad sn /Se Bergholmen holme Björkerud gd Bergsundet sund
Aghnaherade, se Amnehärad sn Bergholmsfloerna vikar Björkerudstomten åker Bergsundet sund
Ampna sokn, se Amnehärad sn Bergholmsfloerna vikar /Se Björkhaga avs Bjurmossen mosse
*Amn gård *Bergholmsloppet segelled Björkhaga, se Björkelund lht Bjällholmarna skär
Amn hemman Bergholmsrevet grund Björkhaga lht Bjällholmshålorna vattenfyllda hålor
Agneholm förr slott o. fögderi Bergholmsskäret holme Björkliden lht Bjällholmsskären skär
Agneholm Saknas Bergholmsskäret skär Björklunda lht Bjällholmsskären skär
Ampnaholm Saknas Bergholmssundet sund Björklunda lhtr Bjällholmssundet sund
Agneholms fögderi Saknas /Se Bergsundet sund Björklunda lht Bjällholmsuddarna småuddar
Agneholms län f. slott Bjurmossen mosse Björkåsen lht Bjällholmsuddarna, Södra småuddar
Agneholm förr slott o. län Bjällholmsskären holmar Björkäng torp Bjällholmsudden udde
Amneholm förr slott Bjällskären skär Björkäng gd, f.d. torp Bjällholmsudden, Mellersta udde
Agneholm förr slott o. län /Se Bjällskärsrevet grund Björkärrsmossen lht Bjällholmsudden, Norra udde
*Agneholm förr slott /Se Bjälludden udde Björnemysten äng Bjällholmsudden, Södra udde
*Ampnaholm slott /Se Björkeskär skär Björneskogen lht Bjällskär, se Bjällholmsskären Saknas
Agneholm fst. Björkeskär holme Björnkärret lht Bjällskärsrevet, se Norra Reveln Saknas
Ampnaholm medeltida slott Björkholmen holme Björnmossekärren äng Bjälludden, se Bjällholmsudden Saknas
Amneholm förr slott Björkholmen udde Björtorp bebyggelse Björken plats för hamn och station
»Ampnaholm» förr slott Björkskär skär Björtorp äng Björkeskär skär
*Ampnaholm medeltida slott /Se Björkeskär skär Björtorp by Björkeskär ände av udde
Agneholm medeltida fäste Björkskär skär Blekviken Saknas Björkholmen udde
Agneholm sl. Björkeskär skär Blekviken by Björkskär skär
?Agneholm förr slott Björkskär skär Blomstorp lht Björkskär skär
Agneholm sl. Björkskär skär Blomstorp lht, f.d. soldatboställe Björn, Lille strandholme
Agneholm sl. Björkskär skär Bläckeviken bebyggelse Björn, Lille holme
»alinstorp» beb. Björkskär holme Bläckeviken äng Björn, Store strandholme
Amneholm medeltida slott /Se Björn, Lille holme Bläckeviken, se 1-2 Blekviken Saknas Björn, Store udde
Amnaholm förr borg /Se Björn, Store udde Bocken bebyggelse Björnkärren åkerområde
Amneholm medeltida slott /Se Björnkärren ägomark Bocken f.d. torp Björnnäs udde
Amneholm slott /Se Björnnäsudden udde Bondtorp t. Björnnässkogarna skogsmark
Alinstorp, se ?Älvstorp gd Björnnäsviken vik Borgenäs, se Borrnäs gd Björnnäsudden udde
Backen g. Byornsund Saknas Borgnäs Saknas Björnnäsudden, se Björnnäs udde
Backen gd Björnviken vik Borgnäs by Björnnäsvikarna vikar
?Backen gd Blackan vik Borgnäs gd Björnnäsviken vik
Biörtorp by? bli hall, se Blyhallarna skär Borrnäs eller Borgenäs gård Björnnäsviken vik
Amnehärads sn sn Blijbal, se Blyhallarna ö Bostället, se Krontorp lht Björnskogen skogsområde
Borgenäs by Blijbal, se Blyhallen ö Brittås gd Björnvikeflon vik
Borgnäs gd Blindtarmen terräng Bromossen lht Björnviken vik
Borgenäs gård /Se Blyhall, Blyhallarna öar Bronserud Saknas Björnviken vik
Borgenäs (Borrnäs) säteri Blyhallarna skär Bronserud gd Inre Björnviken vik
Borgenäs gd Blyhallarna ö Brotorpet gd Yttre Björnviken del av vik
Borgnäs gd Blyhallarna skär Broängen lht Björnvikehamnarna bukt
Borrnäs, se Borgenäs Saknas Blyhallen holme Broängen gd Björnvikeudden udde
Brötetorp gd /Se Blyhallen skär Brumserud bebyggelse Björnvikåsen ås
*Dælgäratorp Saknas Blyhallen skär Brunnsberg lht Björtorpegärdena åkrar
Flenstad by Blyhallen ö Bräckan, se Sandtorp lht Björtorpkärren åkermark
Flenstad Saknas Blyhallen holme Bräckan bebyggt område Björtorpskogen skogsområde
Flenstad by Blyhallen skär Bränningen lht Blacka vik och notkast
Flenstad by Blyhallsundet sund Bränningen lht Blackan notkast
Flenstad by Blyhällarne, se Blyhallen skär Bröten f.d. kronopark Blackan udde
Flenstad by Blåberget berg Brötetorp bebyggelse Blackeberget berg
Flenstad by Bockebäcken bäck Brötetorp äng Blekvikbukten vik
Flenstad by Bockebäcken bäck Brötetorp äng Blindtarmen skogsområde
Flenstad by Bockebäcken bäck Brötetorp gd Blomängen f.d. åker
Flenstad by Bockfallet terräng Brötetorpstomten äng Blyhallarna skär
Flenstad Saknas *Bommeråskärret kärr Bullebacken lht Blyhallen skär
Flenstad gd:ar /Se Borgen fornlämning /Se Bygget f.d. torp Blyhallen skär
Gullspång bruk Borgen fornlämning Bäcken lht Blyhallssundet sund
Gullspång bruksegendom Borgnäs udde Bäcken lht Blåberget berg
Gullspång m:e /Se Stora Boskär skär Bäcken lht Blå berget bergudde
Gullspång samh. /Se Boskär, Lilla holme Bäcken gd Bockebäcken bäck
Gullspång m:e /Se Boskär, Stora holme Charlottenlund lht Bockebäcken bäck
Gullspång m:e /Se Branthagen terräng Dahlströms intägter Saknas Bocken skogsområde o. delvis igengången åkermark
Gullspång bruk /Se Bredviken vik Dalboåsen t Bockfallet glesbevuxet skogsområde
Hammehäred, se Amnehärad sn Bredviksskären holmar Dalboåsen gd Boholmen holme
*Herr Karls kvarn Saknas Brittlyckorna terräng Dalen äng Borgen udde
Hiwlista, se Hjulestad hg Brittlyckorna ängsmark Dalen lht Borgen udde med fasta fornlämningar
Hjulestad (numera Ribbingsfors) by el. gd Bro mosse mosse Dalen lht Borggrund grund
Hjulestad (numera Ribbingsfors) hg Bromossen mosse Dammbacken lht Borgnäsegärdena gärden
Hjulestad (numera Ribbingsfors) Saknas Bryggudden udde Delebäck bebyggelse Borgviken vik
Hjulestad (numera Ribbingsfors) hg Bråta mossar mosse Delebäck by Boskär, Lilla skär
Hjulestad (numera Ribbingsfors) hg Bråta mossar mosse Delebäckstorp lht Boskär, Stora skär
Hjulestad (numera Ribbingsfors) hg Bråta mossar mosse Djupmystan lht Boskären skär
Hjulestad (numera Ribbingsfors) Saknas *Bråterna terräng Dumpekärret, se Kroksjökärret Saknas Boskärsgrunden grund
Hjulestad (numera Ribbingsfors) Saknas Bråteskog skog Dumpen torp Branthagen hage
*Hjulastadhir gd /Se Bråteskogen skog Dumpen f.d. torp Bredviken vik
Hjulestad (nu Ribbingsfors) hg /Se Bräckan terräng Ebbefallet försv. lht Bredviken vik
Hulestad, se Hjulestad hg Brände mon terräng Ekebacken lht Bredviksskären skär
Hyttesvägen lht /Se Brände mon ängsmark Ekenäs bebyggelse Bredviksskären skär
Klockarebolet Saknas Brändemosse mosse Ekenäs by Bredviksskäret skär
*Klockaregården Saknas Bränderudde udde Elieborg lht Brittlyckorna lyckor
*Klockaregården gd Bröten allm. skog Enebacken Saknas Broman stengrund
Knektetorp gd Bröten skog Enebacken Saknas Bromanssten stengrund
Lunden by Brötan skog Enebacken lht Bromosse mosse
*Løkastadha Saknas Bröten skog Enekullen hmd Bro mosse f.d. åker
»mørbo» beb. Bröten skog Eriksberg lht Bronseruds sörskog skog
*Mörbol Saknas Bröten skog Eriksdal lht Brotorpehagarna hagar
Mörtestad by Bröten skog Erikslund lht Brottet åker
Mörtistad Saknas *Bröten skogsterräng Erikslund lht Broängshagen mosse
Mortestadhom Saknas Bröten skog Erlandsberg lht Bryggudden udde
Mörtestad by? Bröten kronoallm. Esshulterna äng Bråta mosse mosse
Mörtestad by Bröten f.d. kronopark Estenberga bebyggelse Bräckan skog och åkermark
Mörtestad by Bröten skogstrakt Fallamossen och Pipamossen torp Brändemon odling
Mörtestad by *Bulholmen Saknas Fallamossen lht Brände mon betesmark
Mörtestad by »bwlholman» holme Fallet lht Brändemosse mosse
Mörtestad by Bumrekärret kärr Fallet torp Bränderudde udde
Mörtestad gdr Byggemossen mosse Fallet torp Bränderudde udde
Mörtestad by Bygget terräng Fallet f.d. torp Bränderuddeviken vik
Nunnestad by *Byxskär skär Finnerödjan lht Bränningen f.d. åker
Nunnestad by? Båtskär holme Finnerödja lht Brännängen åker
Nunnestad by *Böskär holme? Finnängen, se Finnerödjan lht Bröten del av sn
Otterbäcken samh. /Se Bösseskär holme Fitorp kärr Brötetorpehagen hage
Prästebohlet Saknas Clemizördh Saknas Fitorpskärret torp Brötetorpstomten åker
Prästgården Saknas *Clemetzord gräns för fiske Flenstad by Bröttorpegärdena åkrar
Ribbingsfors, se Hjulestad hg *Clæmitz øør skär Flenstad bebyggelse Bumrekärret kärr
Ribbingsfors gd /Se Danmark ägomark Flenstad by Bumrekärret, se Dumpekärret sank mark
Råglanda by /Se Delebäck bäck Flenstad eller Nyängen äng Bygatan väg
Thorallathorp Saknas Delebäcken bäck Flink-Johans gd Byggemossen mosse
*Thorallathorp Saknas Delebäcksholmen holme Flinks gd Bygget skogsmark, f.d. torp
*Thorallathorp by el. gd Delebäcksviken vik Fredriksdal lht Bygget f.d. »fall»
*Thorallathorp Saknas Djupedalsbäcken bäck Fredrikslund lht Byxan gärde
*Thorallathorp Saknas /Se Djupmysten ägomark Fredrikslund lht Båtskär skär
Torpa by Djupmysten ägomark Fredrikslund lht Bäckegärdena gärden
Torpa gd Djurgården terräng Frideborg lht Bäckegärdet åker
Torpa by Doggers bankar bankar /Se Fridhem lht Bäckekastet notkast
Torpa by Domarberget berg Furulund lht Bäckelyckan åker
Torpa by Dumpegärdet terräng Fyrböken lht Bäcken, se Ålöbäcken vik
Torsvid by Dumpeholmen terräng Fågelö Saknas Bäcken vik och intilliggande markområde
Torsvid by /Se Dumpen terräng Gallernäset bebyggelse Bäckeskogen skog
Torsvi by /Se *Dyrö Mallskärsgrundet grund Gallernäset by Bösseskär skär
*Ulfsrydh Saknas Döpareflon sjö Galteryggen Saknas Bösseskär skär
Wlfsrydh Saknas Ekenäs udde udde Galteryggen lht Danmark åker
*Wlfsrydh by el. gd Ekeviken vik Galteryggen lht Delebäcken bäck
*Ulfsryd Saknas /Se Ekön ö Galteryggskärret Saknas Delebäcken bäck
Walgerthetorp, se Väggetorp gd Ekön ö Galtaryggskärret äng Delebäcksholme holme
Väggetorp gd Ekön ö Gatan hmd De nole hägnerna åkrar
Väggetorp gd Ekön ö Geten bebyggelse Djupedalsbäcken bäck
Väggetorp gd Ekön ö Gillerkärret, se Illerkärret lht Djupgrund grund
?Väggetorp gd Ekön ö Glädjen, se 1 Timmermossen Saknas Djupgrund grund
Väggetorp gd /Se Ekön ö Glädjestugan stuga Lilla Djupgrund fiskeplats
Årås by Enuddeviken vik Grannäs lht Lilla Djupgrund fiskeplats
Årås by Estenbergsmossen mosse Granviken lht Stora Djupgrund grund
Årås Lilla Saknas Fallet terräng Grindhemmet lht Djurgården f.d. åker
Årås, Lilla gd Fallet skogsmark Gråbo lht Djurgårdsliden landsvägslid
Årås by? Fallet terräng Gröndal lht Djuphålan vid Dogger fiskeplats
Årås, Lilla gd Farholmen holme Gullberga öde t. Djupmysten åker
Lilla Årås Saknas *Finbergsbäcken bäck Gullberga f.d. torp Dogger bankar
Årås, Lilla gd /Se Fiskaregrundet grund Gullbergsängen f.d. torp Doggers bankar bankar
Årås, Lilla gd /Se Fitorp triangelp. Gullbrandsdalen, se Svantelyckan lht Dumpebotten kolbotten
Årås by Flatskär skär Gullbrandsdalen lht Dumpebäcken bäck
Årås gd Flymossen mosse Gullbrandsdalen gd Dumpegärdet f.d. åkermark
Årås by Fogelö ö Gullkronan lht Dumpekällan källa
Årås by Fogelö ö Guldsmedsängen lht Dumpekärret sank mark
Årås (numera Årås, Lilla) gd Fogelö ö Gullspång äng Dumpelyckan äng
Årås by Fogelö öar Gullspång eller Kronkvarn kvarntomt Dumpen glesbevuxet skogsområde
Årås, Lilla gd Foglöö, se Fågelön ö Gullspång fiske Dumpängen äng
Årås, Lilla gd Fotelö ö Gullspång municipalsamhälle Dumfjällsbergen berg
Årås, Lilla gård Fotfallskärret kärr Gullspång eller Possekvarn kvarntomt Dundervallen åker
Årås by foÿdön, se Fotelö ö Gullspång samhälle Dämman grund
Årås, Lilla by Fruviken vik Gullspångs bruk järnbruk Döpareflon pöl i skog
Årås (numera Årås, Lilla) gd Fugelön, se Fågelön ö Gullspångs station järnvägsstation Ekebackelyckan gärde
Årås by Fugelöyarna, se Fågelön, Västra o. Östra öar Gunnarstorp by Ekeliden landsvägslid
Årås by Fyrkantsgrundet grund Gunnarstorp by Ekeviken vik
Årås by Fyrspringarn holme? Gunsborg lht Ekeviken vik
Årås, L:a gd /Se Fyrspringarn skär Gustavsberg lht Eknäseskogen skog
Årås by /Se Fågellyckebergen berg Gustavsberg lht Ekön ö
Årås rättaredöme Saknas Fågelmysterna terräng Gustavsberg lht Ekön ö
?Älvstorp gd Fågelöarna öar Gökelund försv. ställe Ekö udden udde
?Älvstorp gdr Fågelöjorna öar Göranstorp lht Eldboholmen holme
  Fågelöjorna öar Haddån by Ensammen sten
  Fågelöjorna öar Haddån Saknas Ensammengrund(en?) grunt område med uppstickande stenar
  Fågelön ö Haddåna bebyggelse Enuddeviken vik
  Fågelö ö Haddårönningen lht Esshulta udde udde
  Fågelön, Östra o. Västra öar Haga lht Esshulterna, se Äskhulten skog
  Fågelö ö Haga lht Estenbergsmossen mosse
  Fågelö ö Hagalid lht Estenbergsmossen mosse
  Fågelö ö Hagalund lht Fallet notkast
  Fågelön ö Hagalund lhtr, f.d. soldattorp Fallet, se Lillåråsfallet skog
  Fågelön, Västra och Östra delar av Fågelön Hagalund lht Fallet öppen plats i skog
  Fågelön ö Hagberga lht Fallet skogsområde
  Fågelö ö Hagen lht, f.d. torp Falleviken vik
  Fågelön ö Hagen f.d. torp Farfarskullarna åker
  Fågelön ö Handel gd Farstugrund grund
  Fågelön ö Hanstorp f.d. torp Fias äng äng
  Fågelö ö Hasselbacken lht Finnegrundet grund
  Fågelön triangelp. Hebbel lht, f.d. torp Fiskarn grund
  Fågelön, Västra o. Östra öar Hebbeln gd Fittan grund
  Fågelön, Västra o. Östra ö Hedvigsberg lht Flatskär skär
  Fågelön, Västra o. Östra ö Halenedal lht Flatskär, Stora skär
  Fågelön, Västra o. Östra delar av Fågelön Hemming lht Flenstadängen äng
  Fågelön, Västra del av ö Hemmingsberg lht Flinkgärdet åker
  Fågelön, Östra del av ö Hemmingsrud bebyggelse Flinkängen skogsområde
  Fågelön ö Hemmingsrud by Flymossen sockenallmänning
  Fågelösundet vik Hemmingstorp torp Flymossen mosse
  *Fålebergsudde udde Hemmingstorp lht Fläskpannan gärde
  Fårbergs udde udde Hemskogen lht Flöet vik
  Fällan skär Herberts gd Fotfallskärret skogsområde
  Fället terräng Hildelund lht Fotfallskärret skogsområde
  Förbergen berg Himmelsberg gård Framängslyckan åker
  Förbergsudden udde Himmelsberg by Frasen stengrund
  Galejen udde? Hjulsta Saknas Fredängen äng
  Galleråsängen lövskogslund Horssekärret torp Fruviken vik
  *Gellabäcken bäck Horsekärret lht Fruviken vik
  Getbäcken bäck Huddingsbacken lht Furbergen berg
  Goppan holme Huddingsbacken gd Furbergsudden bergudde
  Goppeholmen holme Hulan torp Furudden udde
  Gosseskär skär Hulan lht Fyrhörningen äng
  Gosseskär holme Hullet hmd Fyrkant skär
  Gråbo ägomark Hult bebyggelse Fyrkantsgrundet grund
  Gråbo ägomark Hult äng Fyrspringarn stenar, stenrös
  Gråbo ägomark Hult äng Fågelbergen berg
  Grässkär skär (holme) Hult äng Fågellyckebergen berg
  Gröneskäret holme Hult äng Fågellyckebergen, se Fågelbergen berg
  Grönskär, Norra o. Södra skär Hult äng Fågelmystebäcken bäck
  Grönskär, Inre holme Hult äng Fågelmysten mark
  Grönskär, Yttre holme Hultekärret torp Fågelmysten skogsområde
  Guldsmedsängen äng Hultekärret gd Fågelmysterna, se Fågelmysten skogsområde
  *Guldsten sten Hultemystemossen äng Fågelön ö
  Gullberga terräng Hultemystemossen Saknas Fågelön ö
  Gullbergsholme terräng Hultet gd Fågelön, Västra del av Fågelön
  Gullbergsängen äng Hurstemossen lht Fågelön, Östra del av Fågelön
  Gullmovallen idorttsplats Hurstemossen lht Fågelösundet sund
  *Gullspångs laxfiske Saknas Hurstemysterna äng Fågelösundet, se Norra Ösundet sund
  Gullspångsälven å Hyddan Saknas Fårbergen berg
  Gullspångsälven älv Hyddan gd Fårbergsudden udde
  Gullspångsälven älv Hyddan eller Marieberg bebyggelse Fårbetsudden udde
  Gullspångsälven älv Hyttesvägen lht Fårfallet hage
  Gullspångsälven å Hägnerna lht Fårhagen hage
  Gullspångsälven älv Hägnerna gd Fäbacken backe och landsvägslid
  Gullspångsälven älv Häljestrand lht Fälleberget berg
  Gullspångsälven å Hälselund lht Fället plats i skog
  Gullspångsälven älv Hästhagen lht Fället skogsområde
  Gullspångsälven älv Hälselund lht Fängelsestenarna stenar
  Gullspångsälven älv Hästhagen äng Förbergen berg
  Gullspångsälven älv Hästhagen lht Förbergsfyrarna ensfyrar
  Gullspångsälven älv Högalid lht Förbergsudden, se Fårbergsudden udde
  Gullspångsälven å Högalid lht Fördärvet åker
  Gullspång älv Högbacken lht Galejen udde eller holme
  Gullspångsälven å Högbacken lht Galejen holme o. utfyllnadsområde
  Gullspångsälven älv Högbergs gd Galejhamnen hamn
  Gullspångsälven älv Högbergs lht Gallernäset udde
  Gullspångsälven älv Högelund lht Galleråsängen lövsskogslund
  Gullspångeflon Saknas Höglunda lht Gallkon f.d. åker
  Gullspångsälven älv Högsten lht Galtryggen grusås
  Gullspångsälven älv Höllet gd Gamla hamnen hamn
  Gullspångsälven älv Illerkärren eller Jonstorp äng Gateliden landsvägslid
  Gullspångsälven älv Illerkärren eller Jonstorp, se 1 Jonstorp Saknas Getbäcken bäck
  Gullspångsälven älv Illerkärret torp Getebäcken bäck
  Gullspångsälven älv Illerkärret lht Geten skär
  Gullspångsälven älv /Se Janneberg lht Glädjen åkermark
  Gullspångsälven vattendrag /Se Jannelund lht Gollkon lycka
  Gullspång älv /Se Jannelund lht Gollkon källa
  Gullspångsälven älv /Se Johannelund lht Goppa grund
  Gullspångsälven å /Se Johannesberg lht Goppan sten
  Gullspångsälven älv /Se Johansro lht Goppeholmen skär
  *Gunnebacka skog skog? Jonstorp, se Illerkärren Saknas Gosen åker
  *Gunnebackaskogen skog Jonstorp Saknas Gosseskär skär
  *Gylmon höjd? Jonstorp lhtr Granaten grund
  Gårdhamn vik Järnvägen hus Grankullen höjd
  Gåseskär skär Kalvakärret torp Gravsvinsåsen ås
  Gåseskär skär Kalvekärret lhtr Gråbo åker
  Gåseskär holme Karlsberg lht Grässkär skär
  Gåsskäret skär Karlsberg lht Gröneskäret skär
  Gäddebergen holmar Karlshäll lht Gröneskäret skär
  Göta holme udde Karlslund lht Grönskär, Inre skär
  Göta holme terräng Karlslund lht Grönskär, Yttre skär
  Haddårönningen ägomark Karlslund lht Grönskär, Norra skär
  Hagen terräng Karlslund gdr Grönskär, Södra skär
  Halsholm, se Harsholmen, Lille o. Store öar Karlslund lht Grönskären skär
  ?Halvarsudden udde Karlsro lht Gubbängarna åkrar
  Halvåsudden, se Halvarsudden udde Karlskoga-Otterbäckens jernvägsområde Saknas Gubbängen äng
  Hanstorp ägomark Karlsskogelyckan lht Gubbängsbäcken bäck
  Hanstorpsskogen skog Karlstorp lht Gubbängsmossen mosse
  Haraldsholma, se Harsholmen, Lille o. Store holmar Karsmossen mosse Guldsmedsbergen berg
  Haraldsholmarna holmar Karsmosseön lht Guldsmedsängen äng
  Haraldsholmarna holmar Klock-Jons f.d. gård Gullbergsholme förhöjning i terräng
  *Haraldsholmarna holmar Klostret, se 1 Spångekärret Saknas Gullbergängen öppen plats i skog
  Haraldsholmen holme Klostret gd Gullebo mark
  Haregrundet, se Haren grund Klämmestorp bebyggelse Gullmovallen idrottsplats
  Haren grund Klämmestorp by Gullspångströmmen fors
  Harholmen udde Knekterud lht Gullspångsälven älv
  Harsholmarna holmar Knektetorp bebyggelse Gullspångsälven älv
  Hars-holmen, se Harsholmen, Lille holme Knektetorp lht Gullstenen sten
  Harsholmen, Lilla holme Knektängen lht Gunnarstorpsskogen skog
  Harsholmen, Stora holme Kolaretorpet lht Gården grund
  Harsholmen, Lille o. Store öar Kolåsen lht Gårdhamn vik
  Lille Harsholmen ö Komossen Saknas Gåseskär skär
  Store Harsholmen ö Konsterud torp Gåseskär ö
  Harsholmen, Lille o. Store holmar Konsterud f.d. torp Gäddebergen skär
  Harsholmen, Lille holme Korea villaområde Gäddebergen stenar
  Store Harsholmen el. Stora Härsholmen halvö (med näs) Kottås öde t. Gäddehålan vik
  Harsholmen, Store o. Lille holmar Kottås f.d. torp Göklundsskogen skogsområde
  Harsholmen, Lille holme Kringelängen lht Göstaslyckan åker
  Harsholmen, Lilla holme Kronen lht Göta holme holme
  Harsholmen, Stora ö Krontorp f.d. soldattorp Göta holme f.d. holme
  Harsholmen, Lille holme Kroksjökärret äng Haddårönningen åkerområde
  Harsholmen, Lille holme Kroksjökärret Saknas Haddåskogen skog
  Harsholmen, Lille holme Kroksjökärret äng Haddåvassen strand- och vassmark
  Harsholmen, Store holme Kroksjökärret och Dumpekärret Saknas Hagen glesbevuxet skogsområde
  Harsholmen, Stre holme Kronkvarn, se 1 Gullspång Saknas Hagen hage
  Harsholmen, Store holme Krontorp lht Hagen beteshage
  Harsholmen, Stora holme Kullen lht Hagen hage
  Havelskäret holme Kuloområdet bostadsområde Haglyckan f.d. åkrar
  Haveludden udde Kulos lht Halvarsudden udde
  Hermans äng ägomark Kvarntorpet bebyggelse Halvars udde udde
  Horalsholmen, se Harsholmen ö Kvarntorpet gd Halvarsuddeviken vik
  *Hvita Måse, se Vita mosse mosse Kvarntorpet gd Halvåsen skär
  Hulemossen mosse Kvarntorpskärret äng Hamngrund grund
  Hultabäcken bäck Kvarntorpsrynningen Saknas Hanstorp f.d. åkrar
  Hultamossen mosse Kvarntorpsrynningen lht Hanstorpsskogen skog
  Hultamossen mosse Kvarntorpsrödjan eller Spånsjökärr äng Haren grund
  *Hultamossen mosse Kvarntorpsrödjan el. Spårsjökärr, se 1 Spåsjökärr Saknas Harholmen holme
  Hultamossen mosse Kvarntorpsrödjning äng Harsholmen, Lilla holme
  Hults mosse mosse Kyrkoherdebostället bebyggelse Harsholmen, Lille holme
  Hults mosse mosse Kålsberg bebyggelse Harsholmen, Stora holme
  Hults mosse mosse Kålsberg gd Harsholmen, Store holme
  Hults mosse mosse Källmo lht Hattefall åker
  Hults mosse mosse Källtorp lht Havelskär(et) skär
  *Hultåsen ås Källtorp gdr Havelskärsgrundet stengrund
  Humossen, se Bråta mossar II mosse Källtorp lht Havelsudden udde
  Hundkullarna terräng Käringevikskärr, se 1 Mokärr Saknas Hemmanet äng och buskefall
  Hurstemossen mosse Käringevikskärr, se Mokärret gd Hemmingshallen skär
  Håkans stenar holmar Kärren lht Hermans äng åker och äng
  Hålan kärr? Kärret lht Herrgårdsbron landsvägsbro
  Hägnerna ägomark Kärret, Östra lht Herrgårdsnoret vik
  Hägnerna ägomark Kärrtegen lht Herrgårdsskogen skog
  Hägnerna terräng Kärrtegen lht Herrgårdsön ö
  Härsholmen, Lilla holme Ladugårdsgärde lht Herrhagen hage
  Härsholmen, Stora holme Laggareboda lht Herrhagsbäcken bäck
  Härsholmen holme Laåsen f.d. torp Himmelsbergsskogen skog
  Häståsen, Lilla udde Leksand stuga Himmelsbergs sörskog skog
  Häståsen, Store udde Lerhålan torp Himmelsbergsängen del av strandmark
  Häståsudden udde Liljeberg lht Hjortemossen mosse
  Högsten terräng Liljeberg lht Hjortmysten mosse
  Idskäret holme Liljebäck lht Holgers skog
  Idskärssundet sund Liljehagen lht Holgers skog skog
  Island holme (holmar) Lilla-Miskog hmd Holmen holme
  Island skär Lillskog lht Holmen holme
  Island holme Lillängen hmd Hornhallarna skär
  Island holme Lindberga lht Hottehamnen hamn
  Islandsgrundet grund Lindåsen lht Huddingshagen hage
  Islandsholmarna holmar Lindåsen lht Hultabäcken bäck
  Jordkärret kärr Lindhaga lht Hultamossen mosse
  Jutudden udde Liseberg lht Hultaskogen skog
  Jutudden udde Liseberg lht Hultmossen mosse
  Jutudden udde Liseberg lht Hundkulla skogsmark
  Jutviken vik Loviseberg lht Hundkullarna höjder
  Jutvikeudden udde Lugnås lht Humlegården åker
  Jutvikeudden udde Lugnås lht Hurstemossen skogsområde
  Järngrund grund Lund lht Hurstemysterna skogsområde
  Järnvägen väg Lunden bebyggelse Hyddehagen f.d. hage
  Kaffroteviken vik Lundsborg lht Hyddeskogen skog
  Kalvhagen ängsmark? Lundsrynningen avs. Håkans stenar skär
  Kalvhagen terräng Lundsvik lht Håkans stenar stenar
  Kalvskär holmar Lundsäng lht Hålan, se Piphålan vik
  Karis hål kärr? Lundsäng gd Hålan kärr
  Karsmossen mosse Långvikeboden sjöbod Hålan åker
  Karsmossen mosse Långviken, se Långviksallmänningen lht Hägnerna åker
  Karsmossen mosse Långviksallmänningen lht Hägnerna åkrar
  Karsmossen mosse Långvikskärr eller Spånsjökärr Saknas Härsern, Store holme
  Karsmossen mosse Långvikskärr Saknas Hästhagsmossen mosse
  Karsmossen mosse Lämmåsen lht Häståsekastet notkast
  Karsmossen mosse Lämåsen lht Häståsen udde
  Kattholmarna öar Löckekärret äng Häståsen, Lille udde
  Kattholmarna holmar Lövstad lht Häståsen, Lille udde
  Kattholmarna holmar Lövåsen lht Häståsen, Store udde
  Kattholmarna holmar Lövåsen bebyggelse Häståsen, Store långsmal
  Kattholmarna holmar Lövåsen gd Häståsudden udde
  Kattholmarna holmar Marieberg lht Häståsudden udde
  Kattholmarna holmar Mantelyckan f.d. beb. Häståsviken vik
  Kattholmarna holmar Marieberg lht Högbergshagen hage
  Kattholmarna holmar Marieberg, se Hyddan bebyggelse Höllegärdena åkrar
  Kattholmarna ögrupp Marieberg, se 1 Hyddan Saknas Idskäret skär
  Kattholmarna holmar Marielund lht Idskäret skär
  Kattholmen udde Mariero lht Idskärssundet sund
  Kattholmen udde Marielyst lht Injoppan holme
  *Kelåsen ås Matsefall f.d. torp Insteningen åker
  *Kerlingaholmen holme Mattsafallskärr bebyggelse Intaget f.d. åker nu parkeringsplats
  *Kerlinga holma holme Mellanmarken lht Isak prick
  Kieromossen, se Karsmossen mosse Mellanmarken lht Island ö
  *Kiers mosse mosse Melltorp lht Island holmar
  Kilsviken vik Melltorp gd Islandsgrund grund
  *Klemetzord gräns för fiske Midskog Saknas Jermon skogsområde
  Klinten grund Midskog by Jonasgrund(et) grund
  Klinten grund Milarix lht Jonstorpgärdena åker
  *Klinten holme? Millomgården bebyggelse Joppeskär skär
  Klinten grund Millomgården bebyggelse Jordhålorna kärr
  Klinten holme Miskog bebyggelse Jutviken vik
  Knekteskären holmar Miskog äng Jutvik(en) vik
  Knektängen äng Mobergs, se Rödjan t. Jutvikeudden udde
  Knektängen terräng Mokärr och Käringevikskärr torp Jutvikeudden udde
  Knektängen terräng Mokärret gdr Järngrund grund
  Knektängsberget berg Mokärret, Södra torp Jökelund åker
  Knektängsbäcken bäck Mokärret, Södra, se Mokärret gd Kabysten skogsområde
  Koddeskär holme Momossen torp Kafferoteviken vik
  Kojegården terräng Mon f.d. gård Kafferoteviken vik
  Kolfallet terräng Mosseflyen äng Kalvhagen hage
  Kongs holman, se Kungsholmen holme Mossen lht Kalvskär skär
  Konsterud terräng Mosstorp, se Måsatorp gd Kalvskär skär
  Konsterudsmossen mosse Mosstorp Saknas Karis hål kärr
  Kopparen holme Mosstorp by Karlkristens holme spets på udde
  Koppargrunden, se Kopparn grund Myggebo lht Kars mosse
  Kopparn grund Myren lht Karsmossen mosse
  Korphamn vik Mystemossen torp Kassholmen holme
  Korphemmet ägomark Mysten, se 1 Barnekärret Saknas Kassholmen f.d. sank äng nu skog
  Korpåsen terräng Mysten lht Kastesholmarna holmar
  Kottås terräng Mysten lht Kattholmarna holmar
  Kottäng ägomark Mysten lht Kattholmarna holmar
  Kristins mosse mosse Måsatorp bebyggelse Kattholmarna holmar
  *Krokkärrsjön, se Kroksjön sjö Måsatorp, se 1 Mosstorp Saknas Kattholmen holme
  Kroksjömossen mosse Mörtestad by Kattholmen holme
  Kroksjömossen mosse Mörtestad äng Kattholmen holme
  Kroksjön sjö Mörtestad by Kattholmen, Västra holme
  Kroksjön sjö Mörtestad Sörgård gd Kattholmen, Yttre holme
  Kroksjön sjö Mörtestadstomten lht Kaveludden udde
  Kroksjön sjö Mösta gd Klingarängen äng
  Kroktjärn tjärn Möstad äng Klingarängen äng
  Kroktjärn tjärn Möstad Saknas Klinten sten
  Kronkvarnsberget höjd? Mösten äng Klinten berg
  Kråkstenarna holmar Najaden lht Klockargrund grund
  Kråkvikaholmen holme Niklases (i Råglanda) gd Klockarn grund
  Kråkviken vik Nils Mattsons intäkt lht Klock-Jons åkermark
  Krävikeskär udde Nolgården bebyggelse Knekteskären skär
  Kulemanke punkt i insjö Nolgården bebyggelse Knekteskären skär
  Kullehörnet terräng Nolgården gd Knekteskären skär
  Kullen kulle Nolgården bebyggelse Knektetegen skogsområde, allmänning
  Kullen slåtteräng Nolgården bebyggelse Knektängen åker
  Kultan ägomark Nolgården gd Knektängen skog
  Kungsholmen Saknas Nolgården gd Knektängen f.d. äng
  Kungsholmen holme Nolgården bebyggelse Knektängen f.d. odlad mark
  Kungsholmen holme Nolhult t. Knektängsberget höjd
  Kungsholmen ö Nolhult gd, f.d. torp Knektängsbäcken, se Gubbängsbäcken bäck
  Kungsholmen holme Noltorp torp Koberget berg
  Kungsholmen holme Noltorp f.d. soldattorp Koddeskär skär
  Kungsholmen holme Noltorp = Nolängen lht Kofallsudden udde
  Kungsholmen holme Noltorp avs. Kohagen hage
  Kungsholmen holme Nolåsen by Kolbottnen åker
  Kungsholmen holme Nolängen lht Kolbottnen åker
  Kvarnkroken del av Skagern Nolängen lht Kolfallet skogsområde, torp
  Kvarntorpbäcken bäck Nolängen lht Kolhagen hage
  Kvarntorpsängen äng Nordhaga lht Komossen åkrar
  Kylryggsgrundet grund Norra Egendomen gd Konsterud åkrar
  Kyrkängen ägomark Nunnestad by Konsterudsbergen höjd
  Kägeludden (näs) med udde Nunnestad by Konsterudsmossen mosse
  Kägeludden udde Nybacka lht Konsterudsmossen mosse
  Kägeludden udde Nyborg lht Kopparen skär
  Källbergshagen terräng Nybygget eller Hulan lht Koppargrundet, se Kopparn Saknas
  Källbergshagen terräng Nyckelmossehals Saknas Kopparn grund
  Källbergsslätten vik? Nyckelmossen Saknas Kopparskäret skär
  Källbergsslätten del av Åråsviken Nyckelmossen gd Korphamn vik
  Källtorp ägomark Nyckelmåsehals äng Korpåsen skogsås
  Käringudden udde Nyfallskärr äng Korpåsen höjd
  Käringudden udde Nygård lht Kostensruskan prick
  Käringviken vik Nyland lht Kottetallarna fridlysta tallar
  Käringviken vik Nynäs lht Kottås grusås
  Kerlingaholma Saknas Nyrödskärren torp Kottås öppen plats i skog
  *Körskär holme? Nytorp lht Kristianlyckan åker
  Labergen berg Nytorp lht Kringelängen äng
  Lakasten Saknas Nyäng lht Kristins mosse f.d. odlad mosse
  Laksten skär Nyängen äng Krokiga Tallen skär
  Lakesten holme Nyängen lht Kroksjömossen mosse
  Lakesten holme Nyängen, se 4 Flenstad Saknas Kroksjömossen mosse
  Lakesten skär Nyängen lht Kroksjön sjö
  Lakesten skär Nyängen lht Kroksjön sjö i mosse
  Laksten skär Nyängen gd Kronkvarnen kvarn
  Laksten skär Nyängskärret äng Kronkvarnsberget berg
  Lakesten holme Nyängsmossen äng Krontorp åker
  Lakstensskäret, se Laksten skär Näsfallet lht Kronängen åker
  Langön ö Näsfallet lht Kronängen åker
  Laåsmossen mosse Odenslund lht Kronängen äng
  Lillgrund holme? Odenslund lht Kronängen äng
  Lillgrund skär Olofsberg lht Kronängsskogen igengången äng
  Lillröset holme Olofsberg lht Kryssgrund grund
  Limskär skär Olofslund lht Kryssgrund(et) grund
  Limskär holme? Otterbäcken tättbebyggt område Kråkenäset udde
  Limskär skär Otterbäcken, Lilla bebyggelse Kråkholmen, se Kråkvikaholmen Saknas
  Limskär skär Otterbäcken, Lilla by Kråkhöllet åker
  Limskär udde Otterbäcken, Stora bebyggelse Kråkstenarna skär
  Limskärsviken vik Otterbäcken, Stora by Kråkstenarna stenar
  Linnersäng terräng Otterbäckens station järnvägsstation Kråkvikaholmen holme
  Linudden udde Persbo gd Kråkviken vik
  Lorthålan vik Petersborg lht Kråkviken vik
  Luggskär holme Pilleret, se Prästerud lht Kråkviksholmen udde
  Luffusten Saknas Pillret lht Krävikeskär skär
  *Lwffnasteen skär Pipamossen t. Krävikeskär skär
  Lugnåseberget berg Pipan Saknas Kulemanke sten
  Lugnåsberget berg Pipehult t. Kulemanke sten
  Lugnåseberget berg Pipan lht Kullarna åker
  *Lungaberg berg Pipehult, se Pipan lht Kullarna åker
  *Lunnestenen råmärke Pipmossen lht Kullehörnet skogsområde, mossmark
  Lustigbacke terräng Pondirosa lht Kullen åker
  *Luwsten gräns för fiske Possekvarn kvarntomt Kulobanan stickspår
  *Luwsten gräns för fiske Prästbolet, se Kyrkoherdebostället Saknas Kulovägen väg
  *Luwsten råmärke Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas Kultan ås
  Långenäs näs Prästerud lht Kultan område med åkrar
  Långenäs udde Ribbingsfors bebyggelse Kungebanken fiskebank
  Långenäs udde Rosendal lht Kungeleden åker
  Långenäs udde Rosendal gd Kungehålan, se Kungsholmshålan djuphåla
  Långeskär holme Rosenlund lht Kungen holme
  Långe udde holme Rosenlund lht Kungkullen kulle
  Långe udde skär Rotenskärr torp Kungsholmen holme
  Långeviken vik Rud bebyggelse Kungsholmen holme
  Långeviken vik Rud by Kungsholmshålan djuphåla
  Långeviken vik Rydningsmossen äng Kungsåran utlopp
  Långeviks udde udde Rymningskärret lht Kvarngärdet åker
  Långhålorna holmar Rynningen Saknas Kvarnkroken vik
  Långnäs terräng Rynningen lht Kvarntorpbäcken bäck
  Långnäsudden udde Rynningen lht Kvarntorpsängen äng
  Långnäsudden udde Rynningskärret Saknas Kylryggsgrundet grund
  Långviken vik Rynningskärret äng Kyrkängen åker
  Långviken vik Rynningskärret eller Timmermossekärret t. Kåkgrundet grund
  Långviken vik Rynningsmossen Saknas ?Kålgården åker
  Långviken vik Rynningsmossen lht Kålgårdsåkern åker
  *Lökesta ö Rynningsmysten Saknas Kålsbergsgärdet åker
  Löten sjö Rynningsmysten lht Kägeludden udde
  Lötåsarna bergåsar Ryttaremossen t. Källbergshagen hage
  Lövbofallet skogsområde Råbockskärret äng Källbergsslätten vik
  Lövmossen mosse Råglanda Saknas Källtorp åker
  Lövskär holme Råglanda by Käringeängen skog
  Lövåsen ås Roglanda bebyggelse Käringskär skär
  *Lövön Rävekullen lht Käringudden bergudde
  Majasten holme Rödjan t. Käringviken vik
  Mallskär skär Rödjan lht, f.d. torp Käringviken vik
  Mallskär udde Rödjan f.d. torp Kärren åker
  *Mallskärsgrundet, se Dyrö Mallskärsgrundet grund Rödjningen äng Kärret på Evalds skog kärr
  Mallskärshålet sund Rödjningen, se 1 Rynningen Saknas Labergen berguddar
  Marpilen skär Rödjningsmysterna, Östra och Västra t. Ladbacken upplagsplats för timmer
  *Marskär holme? Rödjningsmysten, se 1-2 Rynningsmysten Saknas Ladkullen kulle
  Marstrandslyckorna ägomark Rödkärr avs. Lakesten skär
  Mellanlyckan ägomark Rödkärr gd Lakesten skär i landskapsgräns
  Mellre holmen holme Rökärren lht Lakesten sten
  Mellre holmen holme Rönnelund lht Lakesten, Lille sten
  Mellre holmen holme Rönningen lht Lakstensgrundera grund
  Metehall skär Rönningen gd Lakestensgrundet grund
  Methallen klippa Rönningen t. Laksan del av mosse
  Methallen skär Rönningen lht Lammtyvdet sankäng
  Methallen holme Rönningshagen med Tyvedstegen lht Larms skog skog
  Methallsgrundet grund Rörstrand lht Lassegrinden grind
  Metudden udde Sanden tomt Lassegärdet gärde
  Metuddeviken vik Sanden gd Latåla stengrund
  Mossgården terräng Sandhålan f.d. torp Laås mosse
  Månsebäcksäng äng Sandkärrsmossen lht Laåsmossen, se Laås mosse
  Märrskär holme Sandlyckan lht, f.d. torp Lennartssons åker
  Mörtegrund holme Sandlyckan gd Lergärdet åker
  Mörtestadskär holme Sandlyckan lht Lillenoret sankängar
  Mörtgrunden grund Sandskäret, Stora lht Lillfrasen stengrund
  Mörtskär holme Sandtorp lht Lillgrund grund och skär
  Mösundet sund Sanna lht Lillgrund skär
  Mösundet sund Segersberg lht Lillmysten åker
  Möstad äng /Se Segersdal lht Lillskog åker
  Nolerävel udde Siggeberg gd Lillårsefallet fall
  Nolåsen ås Sigurdsdal lht Lillåråsfallet skog
  Nolåsen terräng Sirbo f.d. torp Lillängen åker och äng
  Nolåshamnarna vikar Sjöhaga lht Lillängen åker och äng
  Nolåshamnemossen mosse Sjöhagen bebyggd lht Limhagen äng
  Nolängen ägomark Sjöhagen lht Limskär land
  Nolängeshagen ängsmark Sjölunda lht Limskär udde
  Nolängeshagen terräng Sjöskiftet lht Limskärsudde udde
  *Nordkroksten sten? Sjövik lht Limskärsviken vik
  Noret terräng Sjöviken lht Limskärsviken vik
  Noret terräng Skagerskulle lht Lindersäng äng
  Noret vik Skagersvik järnvägsstation Lindåsegärdet åker
  *Noret sank äng Skagersvik stationssamhälle Linnersäng igengången äng
  Noret sjö Skagersvik såg Linuddebankarna,se Linuddebanken bank ev. bankar?
  Norgärdesviken vik Skillhemmet f.d. torp Linuddebanken bank
  Norra Ö, se Ålön del av halvö Skoga lht Linuddebanken bank
  Norr Öna, se Ålön del av halvö (med bebyggelse) Skogelund lht Linuddehålan djuphåla
  Norseryggarna terräng Skogsbacken lht Linuddelägget djuphåla
  Notudden udde Skogsberg lht Linudden bank
  Nygrundet grund Skogshem lht Linudden udde
  Nytorp terräng Skogshyddan lht Lorthålan vik
  Nyängen terräng Skogshyddan lht Lorthålan vik
  Nyängskärr triangelpunkt Skogshyddan lht Lortsörpan vik
  Näcksjön mosse? Skogshyddan lht Lostigbacke kolbotten
  Näverkärret ägomark Skogsmarken lht Luggskär skär
  Nötkärren ägomark En Skogstrakt Saknas Luggskär skär
  Odenslund terräng Skogsvillan lht Lugnås skogsområde och odlad mark
  Olofsnäs udde udde Skrevet stuga Lugnåsbergen berg
  Olsnäsudde udde Skräddarekarls lht Lugnåseberget berg
  Ormängen äng Skräddarniklas lht Lundsrynningen åker
  Orsnäsebotten vik Skärven lht Lyckan skogsåker
  Orsnäsudden udde Skärvlyckan lht Lyckeladan vik
  Orsnäsudden udde Slåttkärren gd, f.d. torp Lyckorna åkrar
  Osten punkt i insjö Slåttkärret, se Slåttkärren gd, f.d. torp Långenäs udde
  Otterbäcken vik o. hamnplats Slåttkärret lht Långenäs udde
  Otterbäcken hamnplats? Slättevallsängen lht Långe revel(n) stengrund
  Paskan sankmark Slättäng lht Långe rävel udde
  Pillerkällan offerkälla Småmossarna lht Långe rävel udde
  Pinkudden udde Småmysterna äng Långeskär, se Långe skäret skär
  Pinudden udde Småmysterna Saknas Långe skäret skär
  Plantskolan terräng Småmysterna Saknas Långe udde udde
  Prästskogen skog Småmösterna lht Långe udde udde
  Prästskär holme Smååsekärr gd Långeudde, Yttre udde
  Rahästarna skär Smååsekärret äng Långeviken vik
  Rahästarna holmar Sofiero lht Långeviken vik
  Rahästegrundet grund Sokärret torp Långeviksudde udde
  Rovlyckan terräng Sokärret äng Långeviks udde udde
  Rudebottnen, Lilla sjö Sokärret by Långhålorna skär
  Rudebottnen, Stora sjö Solbacka lht Långhålorna skär
  Rudsbergen terräng Solbacka lht Långhällera skär
  Rudsbottnen terräng Solbacka lht Långhällorne skär
  Rumpekärret terräng Solbacken lht Långmystorna mossar
  Rumpekärre kärr Solberga lht Långnäs udde
  Ryskberget ö? Solhem lht Långnäs skogbeväxt område
  Ryssjeskär holme Solhöjd lht Långnäseviken vik
  Ryssjeskär holme Solliden lht Långnäsudden udde
  Ryssjeskär skär Solliden lht Långvikehålet sund
  Ryssland ö Somysterna eller Enebacken t. Långviken vik
  Ryssland ö Somysterna eller Enebacken, se 1 Enebacken Saknas Långvikeudden udde
  Ryssland ö Sommarro lht Långvikhamnarna vik
  Ryssland ö Spångekärret gd Långviksdammen, Västra del av Långeviken
  Ryssland ö Spångekärret, Lilla torp Långviksdammen del av Långeviken
  Ryssland skär Spångekärret, Lilla Saknas Lämmåsen höjd med sandtag
  Ryssland holme Spångekärret, Stora bebyggelse Lämåsen f.d. åker
  Rysslands skär skär Spånsjökärr Saknas Löckekärret åker
  Rysslandsskär, Norra o. Södra skär Spånsjökärr äng Löten vik
  Rysslandsskären skär Spånsjömossen mosse Löten kärr
  Rysslandsskärsgrundet, Norra grund Spånsjö- och Stockhagsmysterna äng Lötåsarna bergåsar
  Rysslandsskärsgrundet, Södra grund Spånsjöängen lht Lötåsarna skogsåsar
  Råbottnen terräng Spårsjökärr, se 1 Långvikskärr Saknas Lövmossen mosse
  Råglandsmossen mosse Spåsjökärr Saknas Lövskär skär
  Råglandsmossen mosse Spåsjömossen Saknas Lövskär skär
  Rävudden udde Spåsjömossen lht Majasten sten
  Rödjan ägomark Spåsjömysten Saknas Majasten sten
  Rönningbergen berg Spåsjömysten lhtr Mallskär skär
  Rönningen terräng Starmålan lht Mallskär del av udde
  Rönningen ägomark Starrkärrsmossen äng Mallskärshålet sund
  Rönningsbottnen terräng Stenbrotorp bebyggelse Mallskärshålet sund
  Rörbosundet, Västra sund Stenbrotorp by Mallskärshålet sund
  Rörbosundet, Östra sund Stene lht Mallskärsviken vik
  Rörskär skär Stene lht, f.d. knektboställe Mantelyckan skogsområde
  Rörskär holme Stenfallskärret äng Marstrandslyckorna åkrar
  Rörskär skär Stenfallskärret lht Mastfallskärr mosse och kärr
  Rörskär holme Stockhagsmystan lht Mastrandskogen skog
  Rösen holme Stockhagsmysten lhtr Matsafallskärren skogsområde
  Röskär skär Stockhagsmysten Saknas Matsafallskärr(et) skogsområde
  ?Rösskär skär Stockhagsmysterna Saknas Matsefall skogsområde
  Rösskär holme Stommen Saknas Matsefall åker
  Röstensskären skär Storemossen eller Karsmossen mosse Medgrund fiskegrund
  Sanatoriet terräng Storön bebyggelse Mellanbanken bank
  *Sandgrundet Saknas Storön Saknas Mellankastet notkast
  Sandhålan terräng Stralsborg lht Mellankastet vik
  Sandskär skär Stralsund t. Mellanlyckan åker
  Sandskär, Lilla skär Stralsund lht Mellkarudsskogen skog
  Sandskär, Stora skär Strömsberg lht Mellre holmen holme
  Sandskär, Lilla holme Strömsnäs lht Mellskär skär
  Sandskär, Stora holme Sundsmarkskärret t. Metarhallen bergknalle
  Sandviken vik Sundsmarkskärret bebyggt område Methallen berg
  Segersdal terräng Sundsmarksåsen lht Methallen skär
  Sibban ö Svantelyckan lht Methallsgrundet grund
  Sibban ö Svantelyckan gd Metstenen sten och grund
  Sibban ö Svartebäckskärr lht Metudden udde
  Sibben, se Sibbern holme Svartemysten gd Metudden udde
  Sibbergrundet grund Svartemysten Saknas Metuddeviken vik
  Sibbern holme Svartmossehals äng Metuddeviken vik
  Sibbern ö Svartmossehals lht Millviken vik
  Sibbern skär Svartmysten äng Mirjams lyckor åkrar
  Sibbern holme Svartmysten lht Misstronera åkrar
  Siggen holme Svea f.d. torp Misstron, Lille åker
  Siggen skär Sveaborg lht Misstron, Store åker
  Sirbo terräng Svedjan lht, f.d. torp Mobergslid landsvägsbacke
  Sivertsudden udde Sven Anderskärr äng Momossen åkrar
  Skagern sjö Sven-Anderskärr Saknas Mon Saknas
  Skagern insjö Sven Perssons intäkt lht Mon jord
  Skagern sjö Svensborg lht Mon överbyggt markområde
  Skagern sjö Svensborg lht Mossen odlad mosse
  Skagern sjö Svensborg lht Mosshagen hage
  Skagern sjö Svenstorp torp Mosslyckan åker
  Skagern sjö Svenstorp f.d. torp Munkakärr kärr
  Skagern sjö Södra Egendomen gd Musekeslätten dråg
  Skagern sjö Sörgården hmd Muttan skär
  Skagern sjö Sörgården bebyggelse Mystediket avloppdike, f.d. bäck
  Skagern sjö Sörgården bebyggelse Mystskogen skog
  Skagern sjö Sörgården gd Månsebäcken bäck
  Skagern sjö Sörgården bebyggelse Månsebäcksäng f.d. åker
  Skagern sjö Sörgården bebyggelse Märremossen mosse
  Skagern sjö Sörgården gd Märrskär skär
  Skagern sjö Sörgården gd Märrskär skär
  Skagern sjö Sörgården bebyggelse Mörkret skogspöl
  Skagern sjö Sörhult t. Mörtegrund grund
  Skagern sjö Sörön gdr Mörtestadgärdena hemgärdena
  Skagern sjö Sörön eller Ålesund bebyggelse Mörtestadmarken åker och äng
  Skagern sjö Sörön, se 1 Ålesund Saknas Mörtestadsgatan väg
  Skagern sjö Talludden lht Mörtestadskär skär
  Skagern sjö Talludden lht Mörtestadskär skär
  Skagern, Lilla vik Tattertorpet bebyggelse Mörtestadtegarna slåtterängar
  Skagern, Lilla del av sjö Tattertorp, Lilla lht Mörtgrunden skär och grund
  Skillhemmet ägomark? Tattertorp äng Mörtgrund skär och grund
  Skrevelyckan ägomark Tattertorp by Mörtgrund grund och skär
  Skräddarbergen berg Timmermossekärr lht Mörtskär skär
  Skuthamn vik Timmermossekärret Saknas Mörtskär skär
  Skutviken vik Timmermossekärret, se Rynningskärret Saknas Mösundshålet sund
  Skärven terräng Timmermossen Saknas Mösundet trångt sund
  Skärven skogsmark Timmermossen lht Nedre kärren åker
  Skärven skogsmark Timmeråsakärret äng Nerlanden åker
  Skärvens (Skärva) skog skogstrakt Tomten lht Niklasgärdet gärde (åker)
  *Slåtterkärret kärr? Torkelsviken bebyggelse Nolegärdet åker
  Smacken holme Torkelsviken by Nolerevel udde el. skär
  Smacken holme Torpa by Nolerävel udde
  ?Smågarna udde Torpa Saknas Nolerävel udde
  Smågarna del av Fågelön Torpa Saknas Nolerävel udde, delvis överspolad
  Smågarna udde Torpa äng Nole skäret skär
  Småghålet sund Torpa äng Nolgårdsgärdena gärden
  Småghålet sund Torpa äng Nolgårdshagarna hagar
  *Snuggan, Lilla förr skär Torpa äng Nolmansgrund stengrund
  *Snuggan, Stora skär? Torpa äng Noltorp åker
  Snuggan, Lilla, Stora öar Torpa äng Noltyvdet f.d. slåtteräng
  Sprängaren holme Torpa äng Nolåsemossen mosse
  Sprängargrund holme? Torpalund lht Nolåsen skogbeväxt ås
  Sprängargrund skär Torpalund lht Nolåshamnarna vikar
  Sprängarn holme? Torsborg lht Nolåshamnemossen mosse
  Sprängarn skär Torsdal lht Nolåshamnemossen, se Nolåsemossen mosse
  SpånnSiön, se Spånsjön sjö Torslunda lht Nolängen åker
  Spånsjön sjö Torsvid by Nolängen åker
  Spånsjön sjö Torsvid bebyggelse Nolängen åker
  Spånsjön sjö Torsvid äng Nolängeshagen hage, dvs inhägnad betesmark
  Spånsjön sjö Torsvid äng Nolängsudden udde
  Spånsjön sjö Torsvid by Norddogger bank
  Spånsjön sjö Trohemmet, se 1 Ryttaremossen Saknas Norddyviken vik
  Spånsjön sjö Trång lht Noret vik
  Spåsjön sjö (till stor del igenväxt) Trämärren lht Noret del av Skagersviken
  Spånsjön sjö Tyrserönningen äng Norgärdesviken vik
  Spånsjön sjö Tyvedstegen lht Norra Reveln rev
  Spåsjön, se Spånsjön sjö Ullstamossehals äng Norsbron bro
  Spåsjön sjö Utlagde Rönningen äng Norsbron bro
  Stackeskär holme Valhall lht Norseryggarna bergsryggar i vatten
  Stackeskär holme /Se Valhall f.d. torp Norseryggarna berguddar
  Stackholmsbotten vik Valunden lht Norsgärdet åker
  Stamhallen punkt i insjö Varsundet Saknas Norsäng(ar) äng
  Stamparåsen terräng Varsundet gd Noteboden mark
  Stengården terräng? Vasabrotorpet bebyggelse Noteskullen kulle
  Stengården stenar Vasabrotorpet, se Vasstorp by Notkasten vid Kattholmarna notkast
  Stenkastet udde Vassmossen t. Notkastet vid Kattholmarna notkast
  Stenrösan skär Vassmossen gdr Notkastet vid Kattholmarna notkast
  Stenrösskäret, Norra skär Vasstorp by Notrösen stenrös
  Stenrösskäret, Södra skär Vasstorpet, se Vasabrotorpet gd Notudden udde
  *Sten(s)vika sten gränssten Vasstorpskärren äng Notudden udde
  *Sten(s)vike mosse mosse Vasstorpsängen lht Nunnestadskogarna skogsmark
  Stensviken vik Vasstorpsängen gd Nunnestads sörskog skog
  *Stenviksmossen mosse Viktoriaberg lht Nunnestadängen del av strandmark
  Stenviksmossen mosse Viktorsborg lht Nyfallskärr åker o. äng
  Stenvret terräng Vilda Västern lht Nygrundet grund
  Stockudden udde Vilhelmsberg lht Nygärdet åker
  Stockudden udde Villa Vega lht Nygärdet åker
  Stora Sand terräng Väggetorp bebyggelse Nyrödskärret skogsområde
  Stora ön ö Väggetorp by Nytorp f.d. åker
  Stordumpen terräng Väghäll lht Nytorpmarka äng
  Stordumpen skogsområde? Västergården hmd Nyängen f.d. åkrar
  Store ön »ö» Västerås lht Nyängen åker
  Store ön terräng Västerås f.d. torp Näcksjön kärr el. sjö
  Storgrundet grund Västrakärr t. Näcksjön pöl
  Storkärren ägomark Västrakärr, se Kärret, Östra lht Nästegen åker
  Storsundet vik Ålesund Saknas Näsvikarna vikar
  Storsundet sund Ålesund bebyggelse Näsängen skogbeväxt område
  Storsundet sund Ålesund Saknas Näverkärret åker
  Storsundsåsen holme Ålön bebyggelse Oknäs udde, se Orsnäset Saknas
  Storsundsåsen skär Ålön by Olle Andersson skär
  Storängen ägomark Ålösund by Olle Andersson sten
  Storängen ägomark Årås, Lilla bebyggelse Ollesgrund grund
  Storön ö Lilla Årås gd Olleslyckorna skogsgärden
  Storön ö Åråshult bebyggelse Ollesten(en) grund
  Storön ö Åråshult gd Olsons hamn hamn
  Storön ö Åsarna gd Ommeskär skär
  Storön ö Åsen lht, f.d. torp Ommskär skär
  Storön ö Åsen lht Ormängen f.d. åker
  Storön ö Åsen bebyggelse Orsnäsebotten vik
  Storön ö Åsen lht Orsnäsebotten vik
  Storön ö Åsen lht Orsnäset udde
  Storön ö Åsen f.d. torp Orsnäset näs
  Storön ö Åsestugan stuga Orsnäsudden, se Orsnäset näs
  Storön ö Åshult lht Orsnäsåran sund
  Storön ö Åstorp lht Ostegrund(en?) stengrund
  Storön ö Ällikelyckan f.d. bebyggelse Osten stengrund
  Storön ö Älvsnäs lht Otterbäckens hamn hamnplats
  Storön ö Älsvtorp gård Otterbäckeviken vik
  Storön holme i mosse Älvstorp by Otterbäckeviken vik
  Storön ö Älvängen lht Otterbäcksbäcken bäck
  Storön terräng Ängelund lht Otterbäckviken, Lilla vik
  Storörevet grund Ängen lht Ottersundet vik
  Stugeviken vik Ängen t. Ottersundet sankområde
  Suggan ö Ängen f.d. torp Ottolyckan åker
  Sumpviken vik Ängesund bebyggelse Oxhagen skogsområde
  Sundemossen mosse Ängesund bebyggelse Paddeflon f.d. svinatå
  Sutareholmarna holmar Ängesund, se 2-3 Angsundet Saknas Paddeflon betesplats för svin
  Sutareholmarna holmar Ängtorp t. Paskan mosse
  Sutareholmarna holmar Ängtorpet gd Paskan mosse
  Sutaren, Yttre o. Inre holme o. udde Ödelyckan t. Petersborg udde
  Sutaren, Inre udde Ödeslyckan lht Petersborg åker
  Yttre Sutaren ö Östergården bebyggelse Petersborg åker
  Sutarn, Inre o. Yttre holmar Östergården gd Piksten(en) sten
  Sutaren, Yttre holme Österhög lht Piksten(en) sten
  Sutarholmen, Yttre o. Inre holmar   Piksten(en) sten
  Sutarholmen, se Sutarn, Inre o. Yttre holmar   Pillerkällan offerkälla
  Svantegrund grund?   Pillerkällan källa
  Svartskär skär   Pinkan skär
  Svartskär skär   Pinkhallen udde
  Svartskär skär   Pinkhallsviken vik
  Svartskär holme   Pinostenen bortsprängd sten
  Sveafallet terräng   Pinudden udde
  Sven-Anders kärr kärr   Pinudden udde
  Svens stenar holmar   Piphålan vik
  Svenstorp terräng   Piphålan vik
  Sävbotten vik   Prästetegen teg
  Söderön del av halvö   Prästskogen skog
  Sördyn vik   Prästskär skär
  Sörhult triangelp.   Prästskär skär
  Sörudden udde   Prästskärsviken vik
  Sörängen terräng   Pulshagen hage
  Sörön del av halvö   Rahäst, Mellersta skär o. grund
  Sörön ägomark   Rahäst, Norra skär
  ?Tallskär skär   Rahästarna skär
  Tallskär holme   Rahästarna skär
  Tallskär udde   Rahästegrundet grund
  Tallskär holme   Rahästen, Södra skär o. grund
  Tassemarken skogsområde   Ransbäcken bäck
  Tavlan holme   Redsmossen mosse
  Timmerön ö   Rinnarebäcken bäck
  *Timmerön »ö»   Robåt grund
  Tjuvviken vik   Rohålet sund
  Tofsängen terräng   Rotstinnegärdet åker
  Tora terräng   Rudebottnarna dammar
  *Tormsögrund, se Törmsögrund grund   Rudebottnarna pölar
  Torslunda ägomark   Rudebottnen, Lilla pöl
  Trekantsgrundet grund   Rudebottnen, Stora pöl
  Trilleholmen skär   Rudsbergen berg
  Trilleholmen holme   Rudsbottnen f.d. åker
  Trilleholmen holme?   Rudsgärdena gärden
  Trillesundet sund   Rudsgärdet åker
  Trillesundet sund   Rudsgärdet gärden
  Trinneskär holme   Rumpekärret kärr
  Trångs terräng?   Rynningsmysten åkrar
  Trämärren ägomark   Ryskberget berg
  Tvärskäret holme   Ryssjeskär skär
  Tvärskäret skär   Ryssjeskär skär
  Tyvdet strandmark   Ryssjeskär skär
  Tåled holme   Ryssland skär
  Tärnskär holme   Ryssland, Norra skär
  Tärnskäret holme   Ryssland, Södra skär
  *Törmsögrund grund   Rysslandsskär, norra skär
  Vadskär o. angränsande holmar Saknas   Rysslandsskär, Södra skär
  Vadskär holme   Rysslandsskärsgrundet, NOrra grund
  Vadskärsflöet vik?   Rysslandsskärgrundet, Södra grund
  *Vaholmen holme   Råbockekärret del av mosse
  Valhall terräng   Råglandalyckorna åkrar
  Vallmossen mosse   Rävuddarna uddar
  Valmossen mosse   Rävudden udde
  Valmossen mosse   Rödjan åkrar
  Varan sund   Rödkärrsskogen skog
  Varan sund   Röjlyckan åker
  Varan sund   Röken grund
  Varskär holme   Rönningebergen eller Backängsbergen berg
  Varskär skär   Rönningbergen skogbeväxta berg
  Varsundet sund   Rönningen hagmark
  Warsundet, se Varan sund   Rönningen delvis igengången åker
  Warsundh, se Varan sund   Rönningen åkerområde
  Vasstorpsängen ägomark   Rönningen f.d. åker
  Vasskärren ägomark   Rönningsbottnen skogsområde
  Vedtorget terräng   Rörboholmen del av Fågelön
  Vetskär skär   Rörbosundet mossar o. sankmarker
  Vetskär holme   Rörbosundet, Västra vik
  Vetskär skär   Rörbosundet, Västra sund
  Vetskärsrevet rev   Rörbosundet, Östra vik
  Videskär holme   Rörbosundet, Östra sund
  Vinterskär skär   Rörskär skär
  Vinterskär skär   Rörskär skär
  Viskär skär   Rösberget berg
  Viskären holmar   Rösen, se Söruddeskären skär
  *Viskärsudden udde   Röserna grund
  Vita mossen sankmark   Röserna, se Söruddeskären skär
  *Vita mosse f.d. mosse   Röset skär
  Vänern insjö   Rösskär skär
  Värmviken, Västra vik   Rösskär skär
  Värmviken, Östra vik   Röstensskären skär
  Västerrönningen ägomark   Röven skär
  Västerås terräng   Samslåtten slåttermark, f.d. allmänning
  *Ålesundsviken vik   Sanda hed åker
  Ålön Saknas   Sand(en) strandremsa
  Ålön del av halvö   Sandarna grunt område med sandbotten
  Ålön del av halvö   Sandfallet skog
  Ålön del av halvö (m. bebyggelse)   Sandhålan skogsområde
  Ålön del av halvö   Sandhålsviken vik
  Ålön triangelp.   Sandlyckan åker
  Ålösundsviken vik   Sandlyckorna, se Hängnerna åker
  Ålösundsviken vik   Sandmon, se Mon Saknas
  Ålösundsviken vik   Sandskär skär
  Åråsströmmen fors   Sandskär, Lilla och Stora skär
  Åråsströmmen del av Gullspångsälven?   Sandskär, Lilla skär
  Åråsviken vik   Sandskär, Stora skär
  Åråsviken vik   Sandviken vik
  Åråsviken vik   Segersdal, se Sigurdsdal f.d. åkermark
  Åsen terräng   Sibbergrund grund
  Åseviken vik   Sibbergrundet grund
  Älgen (Älgholmen) holme   Sibberhallen berghäll
  Älgen skär   Sibbern skär
  Älgen holme   Sibbern holme
  Älgen, Lill- holme   Siggen grund med stenar
  Älgholmen holme   Sigurdsdal f.d. åkermark
  Älgholmen ö   Simudden udde
  Älgholmen holme   Sirbo åker (f.d. torp)
  Älgholmen ö   Sirbo skogbeväxt område
  Älgudden udde   Sirbomossen mosse
  Älgön ö   Sivertsudden udde
  Ängarna ägomark   Sjöfallsgrundet grund
  Ängen terräng   Sjögärdet åker
  Ängfallen ägomark   Sjöhagen strandområde, delvis skogbeväxt
  Ängskärret kärr   Sjöhagsberget hamn och skär
  Ängslyckan terräng   Sjöhagsviken vik
  Ängtorpaviken vik   Skagern sjö
  Ängtorpaviken vik   Skagern, Lilla del av sjö
  Örnåsen ås   Skagersviken vik
  Öskären skär   Skalhagen hage
  Öskären holmar   Skams mosse marker
  Österrönningen ägomark   Skillhemmet åker
      Skiterebacken backe
      Skithallen skär
      Skogen skog
      Skogsdiket dike
      Skogslyckan åker
      Skojarebröten skog och trakt
      Skrevelyckan åker
      Skräddarbergen skogbeväxta berg
      Skräddarberget kuperat skogsområde
      Skuthamn vik
      Skuthamnen vik
      Skutviken vik
      Skutviken vik
      Skäret, Norra skär
      Skärvan skog
      Skärven berg
      Skärveskogen skog
      Slipholmen holme
      Slåfallet åker
      Smackan holme
      Smacken skär
      Smiflon sankmark
      Smihagen hage
      Smitippen område
      Smiudden udde
      Smågan udde
      Smågarna udde
      Smågbukten vik
      Småghålet sund
      Småghålet sund
      Smågöarne udde
      Småskären skär
      Sprängern grund och skär
      Sprängargrund skär
      Sprängarn skär
      Spångekärret åker
      Spångekärret, Lilla åker
      Spångekärret, Stora åker
      Spånsjön sjö
      Spånsjön igenväxt sjö
      Spånsjöns fyr, se Spånsjön fyr
      Spårsjön igenväxt sjö
      Spåsjön igenväxt sjö
      Spåsjöängarna skogsmarker
      Spåsjöängen, se Spåsjöängarna skogsmarker
      Stackan skär
      Stackeskär skär
      Stackeskär skär
      Stackholmsbotten vik
      Stackholmsbotten vik
      Stackholmskastet notkast
      Stallyckan åker
      Stallyckan åker
      Stallyckorna åkrar
      Stamhallen sten
      Stamparebergen berg
      Stamparegatan gata
      Stamparåsen ås
      Sten skär
      Stenbron bro
      Stengården skär
      Stengården strandremsa
      Stenkastehamnarna hamnplats
      Stenkast(et) f.d. notkast
      Stenkast(et) udde
      Stenkasteviken vik
      Stenkastudden udde
      Stenrösan skär
      Stenrösskäret, Södra och Norra skär
      Stensviken vik
      Stensviken vik
      Stenvret hage
      Stenvret skogsområde
      Stockudden udde
      Stockudden udde
      Stora hallen berghall
      Stora hamnen hamn
      Stordumpen gärde
      Store ön ö av fast mark i mosse
      Storgrund grund
      Storgrund grund
      Storgrund grund
      Storgrund grund
      Storgrund grund
      Storgrund grund
      Storsand sandstrand
      Storsundet sund
      Storsundet sund
      Storsundet vik
      Storsundsuddarna uddar
      Storsundsåsen holme
      Storsundsåsen udde
      Storängen gärde
      Storängen åker
      Storön ö
      Storön skogsbit
      Storön ö
      Storörevet grund
      Stugelyckan åker
      Stugeviken vik
      Stugeviken vik
      Stuglyckan åker
      Stötsten grund
      Stövel åker
      Stövleflyt fly
      Suggan berg
      Sulerberget berg
      Sumpviken vik
      Sumpviken vik
      Sumpeviken vik och sund
      Sundemossen mosse
      Sundet, Södra sund
      Sundsmarksåsen ås
      Sundsudden udde
      Sutarn, Inre holme
      Sutaren, Inre udde
      Sutarn, Yttre holme
      Sutaren, Yttre holme
      Sutarholmen holme
      Svantegrund(et) sten
      Svarta bergen berg och stengrund
      Svarta bergen skär
      Svarta hålet vik
      Svartbäcken bäck
      Svarte hålet sund
      Svartskär skär
      Svartskär skär
      Svarvareliden landsvägslid
      Sveafallet skogsområde
      Sven-Anders kärr f.d. åker
      Sven Larsas vik vik
      Sven Larsas vik åker
      Svens stenar skär
      Svens stenar stenar
      Svenstorp skogsområde
      Sylen grund
      Sävbotten vik
      Sävbotten vik
      Sävbottnen vik
      Säven pöl
      Södra gärdet åker
      Södra holmen holme
      Sördogger bank
      Sördyn vik och tyvde
      Sördyn vik
      Sörskogen skog
      Sörskogen skog
      Sörskogen skog
      Sörudde udde
      Söruddeskären skär
      Söruddeviken vik
      Söruddeviken vik
      Sörängen äng
      Sörängen äng
      Sörängen åker
      Sörängen äng
      Sörängsgärdet åker
      Sörängsskären skär
      Sörängsviken vik
      Sörängsviken vik
      Sörögrund(et) grund och stenar
      Sörövägen väg
      Talleskär skär
      Tallkulan kulle
      Tallskär skär
      Tallskär skär
      Tallskär skär
      Tallskär udde
      Tallskärskastet notkast
      Tassemarken skogsområde
      Tattar-Jons äng äng
      Tattarön ö
      Tavlan skär
      Tavleskär, Norra skär
      Tavleskär, Södra skär
      Timbobacken åker
      Tittan holme
      Tjuvviken vik
      Tjuvviken vik
      Tjäderåsebäcken bäck
      Tjäderåsen skogsås
      Tjärbacken åker
      Tofsängen skogsområde
      Tomta hage
      Tomtemålet kulle
      Tora skogsområde
      Toran kronointaga
      Torkelsviken vik
      Torkelsvikeviken vik
      Torpakärren åker
      Torpehanstorp del av åkerområde
      Torsvidkärren åkerområde
      Torsvidskog skogsområde
      Torsvidängen äng
      Tranhalsen f.d. åker
      Tranhalsen åker och äng
      Trekant skär
      Trekantsgrundet grund
      Tresnibben äng
      Trillan, se Trilleholmen skär
      Trillan skär
      Trilleholmen skär
      Trillesundet sund
      Trinneskär skär
      Trinneskär, se Trinne skäret skär
      Trinne skäret skär
      Trogens äng del av mosse
      Trämärren åker
      Trämärrsbäcken bäck
      Tullkvarnen f.d. kvarn
      Tvärskäret skär
      Tvärskäret skär
      Tysfallet skogsområde
      Tyvdeskullarna kullar
      Tyvdeskullen kulle
      Tyvdesladan lada
      Tyvdet strandmark
      Tyvdet sankmark
      Tyvdet sankmark
      Tåled grund
      Tåled grund
      Tärneskärsviken vik
      Tärnskär skär
      Tärnskär udde o. holme
      Tärnskär skär
      Tärnskäret skär
      Uddarna vik
      Uddarna uddar
      Udden, Norra udde
      Udden, Södra udde
      Ulstamossehals f.d. åker
      Ulvhålan f.d. åker
      Urstensmossen, se Hurstemossen skogsområde
      Vadberget berg
      Vadgatan del av väg
      Vadgrinden grind
      Vadskär skär
      Vadskär skär
      Vadskär skär
      Vadskärsflöet vik
      Valhall f.d. åker
      Valmossen mosse
      Valmossen mosse
      Vanka litet åker
      Vanka litet åker
      Vankelite f.d. åkerteg
      Vankelite åker
      Varan del av Skagern
      Varan sund
      Varan eller Varhålet del av sjö
      Varggropen fångstgrop
      Varhålet, se Varan del av Skagern
      Varskär holme
      Varsundet sund
      Varsundsmossen mosse
      Vasshagsviken vik
      Vasskärren f.d. åker
      Vassmossen skog
      Vasstorpeskogen skog
      Vasstorpetegarna utskog
      Vasstorpetegen utskog
      Vasstorpskärren skogsområde
      Vedtorget upplagsplats för virke
      Vetskär skär
      Vetskär skär
      Vetskärsrevet rev
      Viborg, Inre undervattensgrund
      Viborg, Inre grund
      Viborg, Yttre undervattensgrund
      Viborg, Yttre grund
      Viborg, Lille grund
      Viborg, Store grund
      Videskär skär
      Videskären, se Viskären skär
      Videskärsåran, se Viskärsåran sund
      Viken, Nedre del av Skagern
      Viken, Övre del av Skagern
      Vinkelhålet Saknas
      Vinterskär skär
      Viskär skär
      Viskären skär
      Viskären skär
      Viskärsåran sund
      Våmmen grund
      Väggetorpebäcken bäck
      Väggtorpegärdena gärden
      Vällingebron bro
      Vändgrund grund och skär
      Vändgrund udde
      Vändgrundshålet sund
      Värmvikarna vikar
      Värmviken, Västra vik
      Värmviken, Västra vik
      Värmviken, Östra vik
      Värmviken, Östra vik
      Västerrönningen f.d. åker
      Västerås skog
      Västerås igenplanterade åkrar
      Västeråsmossen mosse
      Västeråsråt
      Västeråsskogen skog
      Västeråsvallarna f.d. åkrar
      Västerängen f.d. hagmark
      Västerängsgärdet åker
      Västlyckan åker o. skogsremsa
      Västra holmen holme
      Västra tegen delvis igengången åker
      Yttre berget berg
      Ådran vattendrag
      Åkermossen åker
      Åkermålet gärde
      Ålörösen notkast
      Ålesundsviken vik
      Ålöbäcken vik
      Ålösundsviken, ssse Årsundsviken vik
      Ålövassen strandmark och vassvikar
      Ålövägen väg
      Åran Gullspångsälvens utlopp
      Åran sund
      Åran sund
      Åran del av Ålösundsviken
      Åran, Västra inlopp till Bredviken
      Åran, Östra inlopp
      Årsundsviken vik
      Åråsefallet fall
      Åråseströmen, se Gullspångsälven Saknas
      Åråshult skog
      Årås Jernlastplats Saknas
      Åråsskogen skogsområde
      Åråsströmmen del av Gullspångsälven
      Åråsviken vik
      Åråsviken vik
      Åråsälven del av Gullspångsälven
      Åsberget berg
      Åsen skogsområde
      Åsensvi upplagsplats för massaved
      Åseskogen skog
      Åseviken vik
      Åseviken vik
      Åslyckan åker
      Åsängen åker
      Älfstorpekällan hälsokälla
      Älgen holme
      Älgen, Lilla holme
      Älgholmen ö
      Älgholmen, se Älgen holme
      Älgskäret skär
      Älgudden udde
      Älgudden udde
      Älmudden udde
      Ällikelyckan igengången åker
      Älvåran utlopp
      Ängarna åkrar
      Ängarna skog, åkerlyckor och sankängar
      Ängbackelyckan åker
      Ängebackelyckan gärde
      Ängen ängsmarker
      Ängen hage
      Ängen skogsområde
      Ängfallen åker
      Ängkärrsgärdena gärden
      Ängslyckan f.d. åker
      Ängtorpaviken vik
      Ängtorpsgärdet åker
      Ängtorpsviken vik
      Ängtorpviken vik
      Ärtefjäll berg
      Äskhulten skog
      Äspängen äng
      Äspängsgärdet åker
      Äspängsudden udde
      Ön ö
      Örnebotten kolbotten
      Örngrund(en) grund
      Örnåsen åker
      Örnåsen skogbeväxt ås
      Öskären skär
      Österrönningen åker
      Österängen äng
      Österängen åker
      Ösundet, Norra vik
      Ösundet, Norra sund
      Ösundet, Södra vik
      Ösundet, Södra sund
      Ösundskastet, Södra notkast
      Ösundskastet, Norra notkast
      Övre kärren åker

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.