ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Botilsäters socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 166 Naturnamn : 261 Bebyggelsenamn : 187 Naturnamn : 53
Botilsäter sn Saknas Saknas Botilsäters socken sn Botilsäters socken socken
Botilsäter sn *Albyviken vik Botilsäters socken sn Botilsäters socken socken
Botilsäter sn *Annebergs hamn hamnplats Botilsäter sn Botilsäters socken socken
Botilsäter sn /Se Annebergsstackan ö /Se Botilsäter sn Annebergsviken Saknas
Botilsäter sn Annebergsviken vik Botilsäters socken socken Bräckbacken berg
Botilsäter by ?Annebergsviken vik Botilsäter sn Byvassen vik
Botilsäter sn Annebergsviken vik Botilsäter Saknas Byvassen Saknas
Botilsäter sn Annebergsviken vik Anneberg, se Finntorp gd Bäsöfjärden Saknas
Botilsäter sn Annebergsviken vik Apelkvisterud hmd Det(t)holmen Saknas
Botilsäter sn Assmyren ägomark Askerud hmd Drettholmen holme
Botilsäter sn Backabron landsvägsbro? Backa gd Ershalla[?] berg
Botilsäter sn Bergmossen mosse Backa bebyggelse Forsviken Saknas
Botilsäter Saknas Björn skär Backen hmd Forsån Saknas
Botilsäter sn Björndalen dal Backen hmd Forsön ö
Botilsäter sn Björnmyren myr Bammerud gd Granen holme
Botilsäters socken socken Bockebergen berg Bammerud bebyggelse Herrestadsviken vik
Botilsäter sn Bovarpet udde Bengterud hmd Hjortholmen holme
Botilsäter sn Boåsen höjd Berget hmd Hjortholmen Saknas
Botilsäter sn Bredmyren förr ägomark? Berget hmd Hösserudsstackan holme
Botilsäter sn Brockslemyren myr Bonnerud hmd Hösserudssta(c)kan Saknas
Botilsäter sn Bråten terräng Bora hmd Hösserudsviken vik
Botilsäters sn sn Burmanshålan vik Bredmyren hmd Insjön vik
Botilsäter sn Byndalen ägomark? Brodinerud hmd Kultabacken berg
Botilsäter sn Byvassen vik Brodinerud hmd Kvarnholmen holme
Botilsäter sn Bäckebron bro Bromyren hmd Lerbakskären skär
Botilsäter sn Bäckudden udde Bruksbacken beb Lerbakskären Saknas
Botilsäter sn Bäckängen terräng Bråten hmd Lillstackskär skär
Botilsäter sn Bässmyren myr Bråten hmd Lillsta(c)kskär Saknas
Botilsäter sn Dammyren Saknas Bråten beb Lindränka Saknas
Botilsäter sn Djupkärr ägomark Bråten hmd Mörtholmen holme
Botilsäter socken /Se Dret-holmen, se Drättholmen holme Bräckan beb Mörtholmen Saknas
Botilsäter sn /Se Dretholmen, se Drättholmen holme Byhagen beb Nyvarp holme
Botilsäter sn /Se Drettholmen holme Byn gd Näset halvö
Anneberg glasbruk /Se Drättholmen ö Byn bebyggelse Pukerudsholmen holme
Anneberg gd /Se Drättholmen holme Byndalen beb Pukerudsstackan skär
Backa Saknas Drättholmen holme Bäckerud hmd Pukerudsta(c)kan Saknas
Bammerud Saknas Drättholmen holme Bäckängen hmd Pukerudsviken vik
Bammerud by /Se Ekenäsudden udde Början beb Rudnäsudden udde
Bammerud by /Se Ershällen berghäll Dalbacken hmd Rudnäsudden Saknas
Botilsäter by finntoprshol, se Nolön förr ö, nu halvö Dalbotorp beb Svarteholmen holme
Botilsäter förr gd Flottskär udde? Dalen gd Svartnäset Saknas
?Byn gd Fogdebacken backe Dalen bebyggelse Svartnäsudd udde
Byn by Forsswiken, se Forsviksviken vik Dammängen bebyggelse Tallen holme
Byn Saknas Forsswiks-ön, se Forsön ö Damängen (?) hmd Tjuvholmen, Storra holme
Bølsæthir, se Botilsäter by Forswiken, se Forsviksviken vik Erserud by Tjuvholmen udde
Början förr bebyggelse? Forsviksviken vik Erserud gd Vintorn skär
Dalbotorpet Saknas Forsviksviken vik Erserud bebyggelse Vin(d)torn ö
Dalen torp Forsviksviken vik Erserudsbråten hmd Vitholmen holme
Erixr torp Forsviksån å Finerud hmd Vitholmen Saknas
Erserud Saknas Forsviksån å Finnestad gd Vittenskär skär
Erserud prästhmn /Se Forswiks Ön, se Forsön ö Finnestad bebyggelse Vittenskär Saknas
Finn(a)torp gd /Se Forsön ö Finntorp gd Örholmen Saknas
Finnestad by Forsön ö Finntorp bebyggelse Öviksskär skär
Finnestad Saknas Forsön ö Finserud hmn  
Finnestad by /Se Forsön ö Finserud gd  
*Phinnesta gd? /Se Fotgången förr ägomark? Finserud bebyggelse  
Finnestad by /Se *Furnäsholmarna holmar Forserud beb  
Finntorp Saknas Furnäsudde, se Furunäsudden udde Forsvik gd  
Finserud Saknas Furnäs-udden, se Furusnäsudden udde Forsvik bebyggelse  
Finserud by Furunäsudden udde Friderud hmd  
Finnrud Saknas Furunäsudden udde Fristedterud (!) hmd  
Finnsrud Saknas Furunäsudden udde Furunäs? beb  
Finserud by Gillringen ägomark Gaterud hmd  
Finserud by /Se Glas-brucks-viken, se Annebergsviken vik Glätten hmd  
Fors Saknas Gleåsen Saknas Graven hmd  
Fors, se Forsvik herrgård Gliåsen ås Gryngärdet hmd  
ffors, se Forsvik hg Granen holme Gubba hmd  
Forsvik herrg. Gåsmyren myr Hagen hmd  
Forsvik säteri Hallasberget berg Haget hmd  
?Forsvik hg Harefjorden älvutvidgning /Se Haget hmd  
Forsvik hg Hatten terräng Haget hmd  
Forsvik hg Herrestadmossen mosse Haget hmd  
Forsvik Saknas Herrestadviken vik Haget hmd  
Forsvik herrgård Herrestadviken vik Hagmanskerud beb  
Forsvik hrgd Herrestadviken vik Hagsika hmd  
Forsvik hrgd Herrestadviken vik Herrestad gd  
Forsängen Saknas Herrstaholmen, se Stortjuven ö Herrestad, Lilla gd  
Furunäs ödegård? Hersta-Holmen, se Nolön ö Herrestad, Lilla bebyggelse  
[Gerstad] Saknas Herstaholmen, se Nolön ö Herrestad, Stora bebyggelse  
Herrestad herrgård Her-sta-viken, se Herrestadviken vik Hjuldammen hmd  
Herrestad, Harestad Saknas Himmelsdalsmyren myr Hopbråten hmd  
Lilla Herrestad gd Hjortskär, se *Furnäsholmarna skär Humledalen hmd  
Herrestad, Stora gd Hjortskär skär Hålan hmd  
Herrestad, Lilla gd Hjuldammsåsen ås Hålbäck hmd  
Herrestad, Lilla gd Hopbråten förr ägomark? Häggedalen hmd  
Skarke el. St. Herrestad hmn Hultdrågen terräng Hästbråten (!) hmd  
Herrestad, Stora Saknas Humledalen Saknas Hästhaget hmd  
Herrestad, Lilla Saknas Hwitten-skjär, se Vittenskär skär Hörnet hmd  
Herrestad, Stora gd /Se Hålbäcken bäck Hösserud gd  
Herrestad gårdar /Se Häggedalen dal Hösserud bebyggelse  
Horrestadha, se Herrestad hg Hösserudsstackan skär Janerserud hmd  
Hösserud Saknas Hösserudsstackan ö /Se Järnerud hmn  
Hörrerud gd /Se Hösserudsviken vik Järnerud gd  
Jeriko förr bebyggelse? Hösserudsviken vik Järnerud bebyggelse  
Jerner torp Hösserudsviken vik Kalvhagen hmd  
Järnerud by Insjön vik? Kalvhagen gd  
Järnerud Saknas Insjön vik /Se Kalvhagen bebyggelse  
Järnerud by Jäpperönningen terräng Karlsholm hmd  
Järnerud Saknas Järnberget berg Kollemossen hmd  
Kalvhagen gård Kalvvålarna terräng Kotterud hmd  
Kalvhagen Saknas Kamphagen terräng Krakerud, se Kråkerud Saknas  
Kvaldersrud by Kistesten gränsmärke Krogen hmd  
Kvaldersrud Saknas Kistesten sten Kroken hmd  
Larserud Saknas Klintåsen Saknas Krokåsen hmd  
Mossdalen = Dalen Saknas Klon Saknas Kråkerud hmd  
Olserud gd Klyftan ägomark Kullen hmd?  
Olserud Saknas Klöven vik Kvarldersrud hmn  
Olufsrud Saknas Kollemossen förr ägomark? Kvaldersrud hmn  
Pukerud gd Kroksnäs strandområde Kvaldersrud gd  
Pukerud gd Kvarnbråtebäcken bäck Kvaldersrud Saknas  
Pukerud Saknas Kvarnbråten skogsmark Kvaldersrud bebyggelse  
»Rwd» sn Kvarnbäcken bäck Kvarnbråten hmd  
Rud by Kvarnfallet terräng Larserud gd  
Rud Saknas Kvarnholmen Saknas Larserud bebyggelse  
Runnäs Saknas Kvarnholmen ö Lertaget, se Kotterud bebyggelse  
Råglanda Saknas Kvarnholmen ö Lövbråten hmd  
?Råglanda gd Kvarnholmen holme Marieberg beb  
Råglanda Saknas Kvarnholmen holme Masterna hmd  
Råglanda by? Kvarnholmen holme Mossrönningen hmd  
Råglanda by /Se Kvarnholmen holme Muffa hmd  
Råglanda by /Se *Kvarnholmsskären skär Myrom beb  
Råglanda by /Se *Kvarnholmsskären skär Ner i stugan hmd?  
Råglanda by /Se Kvarnmyrarna myrar Nolgärdet hmd?  
Siggerud Saknas Kvarnåsen höjd Nolängen hmd  
Siggerud by Kyrkåsen Saknas Nord (Nol) i stugan hmd?  
Siggerud Saknas Kyrkängen Saknas Nybacka beb  
Skar(i)ke gd /Se Källmossen Saknas Nyängen hmd  
Skarke gd /Se Käringåsen ås Olserud gd  
Skatarike äldre namn på St. Herrestad /Se Lakskär skär Olserud bebyggelse  
Skatarike gd /Se Landholmen holme Oppenkirsterud hmd  
Skrätorp förr torp? *Larserudsmossen mosse /Se Prinserud hmd  
Smedstad gård Larserudsmossen mosse Pukerud gd  
Smedstad gd Lerback skär Pukerud bebyggelse  
Smedstad gd Lillstackskär skär Risnosen hmd  
Smedstad gd Lillstackskär skär /Se Rovrönningen hmd  
Smedstad gård Lill-Tjuven skär Rud gd  
Smedstad Saknas Lill-Vassen terräng Rud bebyggelse  
Smedstad gd Lillängsberget berg o. triangelpunkt Runnäs beb  
Smedstad gd /Se Lillängsdalen dal Råglanda gd  
Smedstad by /Se Limboviken vik Råglanda bebyggelse  
Smedstad gd /Se Långmyren förr ägomark? Råkil, se Åkil Saknas  
Smedstad gd /Se Mellanholmen, se *Furnäsholmarna holme Rönningen beb  
Smitztakan, se Smedstad gård Mellanholmen del? av holme Saluterud hmd  
*Smitztakena, se Smedstad gd Mossrönningen delvis odlat område Sandmon hmd  
Smitztakena Saknas Mörtholmen, se *Furnäsholmarna holme Siggerud gd  
smitztakona, se Smedstad gd Mörtholmen del? av holme Siggerud bebyggelse  
Takene gd /Se Mössan terräng Skogen beb  
Takene gd /Se Nolängen ägomark Skogen hmd  
Torp by Nolön förr ö, nu halvö Slätten hmd  
Torp by Nolön ö Smedsbyn(!) beb  
Torp by Nolön ö Smedstad gd  
Torp by Nolön halvö Smedstad bebyggelse  
Torp Saknas Olandershagen terräng Smiterud hmd  
Torp by Olserudsdalen förr ägomark? Snärtrönningen hmd  
Torserud by Ormhålan strandområde Spelerud hmd  
Torserud Saknas Pukerudshaget ägomark? Spessynterud hmd  
Torserud by Pukerudsholmen holme Stackviken beb  
Torserud Saknas Pukerudsstackan skär Storbråterna (!) hmd  
Uddstorp Saknas Pukerudsstackan ö /Se Stubbmyren hmd  
Uddstorp förr torp? Pukerudsviken vik Stubbängen hmd  
Uddstorp hmn /Se Qwarn-holmen, se Kvarnholmen holme Sör i stugan hmd?  
Ölserud by /Se Risnäset Saknas Tegelbruket beb  
Ölserud by /Se Rosta-wi-ken, se Hösserudsviken vik Tomtemålet hmd  
Ölserud by /Se Rovrönningen terräng Torerud hmd  
Övergården Saknas Rovrönningen förr ägomark? Torp, Norra gd  
Saknas Saknas *Rudnäsholmarna holmar Torp, Södra gd  
  Rudnäs udde Torp, Norra o. Södra bebyggelse  
  Rudnäsudden udde Torserud hmn  
  Rudnäsudden udde Torserud gd  
  Rudnäsudden udde Torserud bebyggelse  
  Rudnäsudden udde Trättängen hmd  
  Rudsviken vik Uddstorp gd  
  Runnäsudden Saknas Uddstorp bebyggelse  
  Råglandamossen mosse Upp i stugan hmd?  
  Rånäsudden, se Rudnäsudden udde Vassen beb  
  Rönningen terräng Vassen beb  
  Rönäs-Holmarne, se *Rudnäsholmarna holmar Vibacken hmd  
  Rönäsholme, se Vindtorn holme Vrån hmd?  
  Rönäs-udden, se Rudnäsudden udde Västerås hmd  
  Rönäs udden, se Rudnäsudden udde Västistugan hmd  
  Röstawiken, se Hösserudsviken vik Åkil hmd  
  Sandviken vik Åsen hmd  
  Sandviken Saknas Åtorp, Nedra o. Övra beb  
  Sionsbacken backe Ängen hmd  
  Sjödrågen Saknas Öls(eruds)gärdet hmd?  
  Skytteberget berg Övergården gd  
  Skär, se Vindtorn skär Övergården bebyggelse  
  Skär, se Vita holmen ö    
  Skär, se Svarta holmen ö    
  Snaråsen ås    
  Sotbråten terräng    
  Spetalsskogen skogsmark    
  Spjuthall sank mark?    
  Stackviken vik    
  Stackviken vik /Se    
  Stensviken vik    
  Storbråtarna terräng    
  Storstenmyren myr    
  Stortjuven ö    
  Stor-Tjuven holme    
  Stubbmyren ägomark    
  Svarta holmen Saknas    
  Svarta holmen holme    
  Svartnäs udde    
  Svartnäs udde    
  Svartnäs näs    
  Svartnäset Saknas    
  Svartnäsudden Saknas    
  Svartåviken vik    
  Svartåviken vik    
  Svartåviken Saknas    
  Svartåviken vik    
  Sågbäcken bäck    
  Sågholmen, se *Furnäsholmarna holme    
  Sågholmen holme    
  Tallen holme    
  *Tjuvholmarna holmar    
  Tjuvholmarna holmar    
  Tjuvholmarna holmar    
  Torprumpan Saknas    
  Torseruds sand strandområde    
  Trankärrsåsen ås    
  Trätängen terräng    
  Ugglebergsmossen mosse    
  Utbråten terräng    
  Vickersmyren förr ägomark?    
  Vihålan vik    
  Viksnäs udden udde    
  Viknäsudden udde    
  Villmossen ägomark    
  Villsmossen ägomark    
  Vindtorn skär    
  Vindtorn holme    
  Vindtorn skär    
  Vinterdalen ägomark    
  *Vinterdalsröset gränsmärke    
  Vitaholmen ö    
  Vita holmen holme    
  *Vitskär holme    
  Vittenskär ö    
  Vittenskär skär    
  Vittenskär skär    
  Vittenskär skär    
  våhlbergskär, se Vårbergsskäret skär    
  våhlbergsudden, se Viksnäsudden udde    
  Vårbergsskäret skär    
  Vårbergsskäret skär    
  Åhlby wiken, se Annebergsviken vik    
  Ängebråten terräng    
  Öhrhamn, se Öröhamn vik    
  Ön, Yttre halvö    
  Örholmen ö    
  Örholmen ö    
  Örholmen holme    
  Örholmen holme    
  Örholmen holme    
  Örnåsen Saknas    
  Öröhamn vik    
  Östängarna ägomark    
  Övik vik    
  Öviksskär skär    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.