ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tveta socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 184 Naturnamn : 293 Bebyggelsenamn : 230 Naturnamn : 642
Tveta förr egen sn, nu del av stad Aftonmyren åker /Se Tveta socken sn Tveta socken förklaringar
Tveta sn Anders Nils(e)rud igengångna skogsgärden (förr torp) /Se Tveta sn Aftonmossen åker
Tveta sn /Se Askedalen terräng Tveta sn Alebacken betesmark
Tveta sn Avelsätersmossen mosse Tveta f.d. sn Amerikagärdet ödetorp, nu delvis igengångna skogsgärden
Tveta sn *Basshults rös gränsmärke Tveta sn Anders Nils(e)rud ödetorp, nu delvis igengångna skogsgärden
Tveta sn *Basthults rösen gränsmärke Tveta socken sn Anders Nils(e)rud ödetorp, nu delvis igengångna skogsgärden
Tveta sn *Bensten-röse gränsröse Tveta sn Askedal ödetorp, f.d. förpantningar, nu betesmark
Tveta sn Billsvik? vik? Avelsäter gd Askedalsmyren ödetorp, skogsgärde
Tveta sn Billsviksmossen mosse Avelsäter gd Aspbråten ödetorp, gärde
Tveta sn Björkön udde Backa, se Framnäs gd Asp(e)gärdet åker
Tveta socken socken *Björnstensrös gränsmärke Backen beb. Asp(e)lyckan åker
Tveta sn Bostugemyren myr Backen beb. Aspevallen beteshage?
Tveta sn Brudesten gränsmärke Backen beb. Asphagen beteshage
Tveta sn Brudesten gränsmärke Backtorpet beb. Augustelund ödetorp, äga
Tveta sn *Brursten gränsmärke Berget beb. Backaälven älv
Tveta sn *Brursten gränsmärke Berget beb. Backetorpegärdet åker
Tveta sn o. by Bråten ägomark Billsvik gd Backetorpsgärdet åker
Tveta sn Bråtö ö Billsvik gd Badstuggärdet gärden
Tveta förs. /Se Brända mosse mosse Billsvik gd Berghagen betesmark
Tveta sn /Se Brännön ö Bjurdammen beb. Berghagen hage
Tveta sn /Se Bröttningarna förr odlingar /Se Björkbacken beb. Berghagsgärdena odlingar
Tveta sockennamn /Se Bröttningen förr odlingar /Se Bommerud beb. Berghagsgärdet åker
smerslidsgrisarna inbyggarbeteckning /Se Busen ö /Se Bostugan beb. Bjurdammen, Bjurdammarna ödetorp, gärden
svin inbyggarbeteckning /Se Busholmarna holmar Bråten beb. Bjurdammsbråten ödetorp, igengånget gärde
Anders Nils(e)rud förr torp (nu igengångna skogsgärden) /Se Busholmarna holmar Bråten beb. Björkkullegärdet åker
Augustelund förr torp? Busholmarna holmar Bråten beb. Björkängen gärde
Avelsäter by /Se *Busholmsgrundet grund Bygget beb. Björnebråten gärde
Avelsäter Saknas Busshalmar-ne, se *Bussholmarna holmar Bäck gd Björnmyrarna delvis igengångna skogsgärden
Avelsäter gd Bussholmarne, se Busholmarna holmar Bäck gd Björnmyren odling
Avelsätter Saknas Busshol-marne, se Busholmarna holmar Bäcken beb. Björnmyren skogsgärde
Avelsäter Saknas *Bussholmarna holmar Dalsbacken beb. Bläckängen äng
Avelsäter Saknas *Bussholmsviken vik Dammyren beb. Bodgärdet åker
Avelsäter Saknas Byälven älv Digermossen beb. Bo(d)hultet ödetorp, utdikad myr, skogsgärde
Afvelsäter by »Bäckemote» bäck Domarebråten beb. Borta vid skjutbanan åkerdel
Afvelsäter by Dalen terräng Dottebol gd Bråten, Bråtarna odlingar?
Afvelsäter by Dalsrös Saknas Dottebol gd Bråten, Bråtarna ödetorp, gärde
Afvelsätersmon Saknas Dals mosse mosse Där norde beb. Bråten ödetorp
Backa = Framnäs Saknas Dals mosse mosse Där norde beb. Bråten ödetorp, igengånget gärde
Backa by Dalstenen gränssten Där söder beb. Bråtgärdet åker
Backa = Framnäs Saknas Degernäsrös Saknas Där söder beb. Brännön ö
Backa gd *Delesrösen gränsmärke Där öste beb. Busen holme
Backa by Delesudden Saknas Där öste beb. Busholmarna holmar
Backen Saknas Dottebolsmossen mosse Ekebacken beb. Byggegärdet åker
Billsvik Saknas Dottebolsmossen mosse Eriksberg beb. Bäckedal(en) betesmark
Billsvik by Fika åkerdelar /Se Esketan, se Äsketan gd Bäck(e)gärdet åker
Billsvik Saknas Fikerna terräng Fjällen beb. Bäckegärdet åker
Björketan Saknas Fikerna åkerdelar /Se Fjällen beb. Bäcken betesmark
Bodlongen försv. gd /Se Fiskhagen terräng Fram i gården beb. Bäckhaga torp o. odlingar
Bäck Saknas Fjällarna åkerområde /Se Framnäs gd Bäckslätten betesmark
Degermossen förr bebyggelse? Fjällen åkerområde /Se Gatan gd Bäcktorpet ödetorp, delvis igengånget skogsgärde
Dottheböll Saknas Fjällsmockern igengånget skogsgärde /Se Gatan gd Bäcktången betesmark
Dottebol by Frimansk(e)rud igengånget skogsgärde (f.d. torp) /Se Getbergskerud beb. Bäckängarna ängar
Dottebol Saknas Fåfängan åker /Se Getebol gd Bördabråten skogsgärde
Ersrud Saknas Fårhäckarna betesmark /Se Getebol gd Bördabråten skogsgärde
Frimansk(e)rud f.d. torp (nu igengånget skogsgärde) /Se Galteryggen höjd Grorud gd Börda(r)lyckan skogsgärde
Gatan by *Gamla mossbron bro Grorud gd Börda(r)lyckan skogsgärde
Gatan Saknas Gatviken vik Gubbröningen beb. Dalarna åker
Getbergskerud f.d. torp (nu betesmark) /Se Gatviken vik Gubb(e)rönningen bebyggelse Dalbråten åker
Getebol by /Se Gatviken vik Gubb(e)rönningen bebyggelse Dalgärdet åkrar
Getebol Saknas Gatviken vik Guttane gd Dalsback(e)gärdet åker
Getebol gd Getbergskerud betesmark (förr torp) /Se Guttane gd Dalsbacken backe
Getebol by Getebolsbäcken bäck Guttmanskerud beb. Dalvändan åker
Getebol Saknas Getebolsholmen holme Gården, Fram i, se Fram i gården Saknas Dalåkern åker
Grorud gd Getebolsviken vik Hagen beb. Dammarna betesmark
Grorud by Getebolsviken vik Hagen beb. Dammgärdet åker
Grorud Saknas Getryggen grund Hagen beb. Dammlyckan odling?
Grorud by /Se Getåsen, se Jätteåsen höjd Haget beb. Dammyrsbråte odling?
*Grönsund torp Getåsen Saknas Haget beb. Dammängen åker
Guttane Saknas *Getö hamn hamnplats Hallanda gd Dammängen ödetorp, gärden
Guttane by Getön ö Hallanda gd Degermossen terräng
Guttane Saknas Getön ö Hemmingsbacken beb. Delesdalen åker
Guttan herrgård gietåsen, se Jätteåsen berg Hiblet beb. Den sundersta åkern åkerdel
Guttane by Grimträdet Saknas Hulta gd Den uppre odlad äng
Guttane by /Se Grorudsmossen mosse Hulta gd Den uppre ängen odlad äng
?Hallanda by Grorudsviken vik Hulterud beb. Den övre åkerdel
Hallanda by »Grönswijk» Saknas Hulterud beb. Det första åker
Hallanda gård Grönsik gränsmärke Humletan gd Det första gärdet åker
Hallanda gd /Se Grönsik gränsmärke Humletan gd Det nordre åker
Hallanda gd /Se Grönsik terräng Håmansk(e)rud bebyggelse Det västra gärdet åker
Hulta Saknas Gränsön Saknas Håverud gd De västra gärdena åker
Humletan by Gubban förr åker /Se Håverud gd De östra gärdena åkrar
Humletan Saknas Gubbråten ägomark Högbacken beb. Djupet åkerdel
Humletan gårdar /Se *Göpungerös gränsmärke Instugan beb. Där nord åker
Håmansk(e)rud f.d. torp (nu åkrar) /Se *Göpungsrös gränsmärke Johannelund beb. Där söder åkerdel
Håverud by Hagen gärden /Se Järnbol gd Där öst åker
Håverud Saknas Haget förr odling /Se Järnbol gd Ekgärdet åker
Järnbol Saknas Hallen Saknas Kalfskog, se 1 Kallskog gd Ekorrmossen terräng
Kallskog Saknas Harberget berg Kallskog gd Femossen mosse
Karmansk(e)rud f.d. torp (nu åker) /Se Harespjället förr åker /Se Kallskog gd Fika åkerdelar
Karud by Hasselkvistrud igenplanterat skogsgärde /Se Kallskog by /Se Fikera åkerdelar
Karud Saknas Herrekasa förr odling /Se Kalvhagen beb. Fiskhagen ödetorp, nu delvis igengångna skogsgärden
Karud by Herrekasen skogsgärde /Se Karmanskerud beb. Fjäll åker
Karud Saknas *Huskase gränsmärke Karmansk(e)rud beb. Fjällarna åkrar
Karud by *Huskasfjället berg Karud gd Fjällarna åkrar
Karudstorp by Håmansk(e)rud åkrar (förr torp) /Se Karud gd Fjällen åkrar o. beb.
Karudstorp Saknas *Hästholmarna holmar Karudsmon beb. Fjällsmockern igengånget skogsgärde
Klangerud f.d. torp (nu gärde) /Se Hästholmarna holmar Karudsmyren beb. Fjärdingen åker
Krokerud f.d. torp (nu åkerdel) /Se Hästholmen ö Karudstorp gd Fjärdingsgärdet åker
Kvarnbacka = Tonerudstorp Saknas Häst Holmarne holmar Karudstorp gd Fredrikegärdena odlingar
Kvarnbäcken Saknas Hästholmen, se *Hästholamarna holme Klangerud beb. Fribergsbråten skogsgärde
Lerbyn Saknas Hästholmen, Korsholmen, L. o. St. holmar Kotten beb. Fribergslyckan igengånget skogsgärde
Lerbyn by *Hästholmen, Stora, se Hästholmarna holmar Kullen beb. Frimansk(e)rud ödetorp, nu igengånget skogsgärde
Lerbyn Saknas Högbergsåsen bergås Kullen beb. Fyra tiodelsgärdet åker
Lerbyn by Högfjället, se Stora hallen på H. Saknas Kvarnbacka, se Tonerudstorp gd Fåfängan gärde
Lerbyn by Högmon Saknas Käring(e)rönningen beb. Fårhagarna betesmark
Lerdalen Saknas Högåsen Saknas Labråten beb. Fårbäckarna betesmark
Lermansk(e)rud f.d. torp (nu gärde) /Se Höjerön udde Ladubråten beb. Fämossen terräng
Lillebacka by Jonesmockern förr åker /Se Landemarksrönningen beb. Förgätmigej åker
Backa, Lilla Saknas Jordbron bro Lann(e)marsrönningen bebyggelse Förpantningen ödetorp, åkerdel
Magnuserud f.d. torp (nu gärde) /Se Jordbron bro Lanses, se Till Lanses Saknas Galtemyr betesmark
Mon by Jordbron, jfr Mossbron Saknas Lerbyn gd Gatbäcken bäck
Mon Saknas Jordbron bro Lerbyn gd Gat(e)gärdet gärden
Måsvik bost. Jätteåsen höjd Lerbyåsen beb. Gatviken vik
Mossvik gd Jätteåsen berg Lerdalen gd Getbergskerud ödetorp, nu betesmark
Mossvik Saknas Jätteåsen berg Lerdalen gd Getberskerudgärdena betesmark
Mossvik prästboställe /Se *Jätteåsrös gränsmärke Lerdalen beb. Getebolsbäcken bäck
Mossvik prästboställe /Se *Jätteås rös gränsmärke Lermansk(e)rud beb. Getebolsholmen holme
Mossvikstorpet förr torp? Kakelösen förr åker /Se Lermansk(e)rud beb. Getebolsviken vik
Nanerud f.d. torp (nu åkerdel) /Se Kalvhagsgrund holme Lilla Gubbrönningen beb. Getryggen grund
Priggerud förr torp? *Karlsholmen holme Lillebacka gd Getön ö
Priggerud f.d. torp (nu igengånget skogsgärde) /Se Karmansk(e)rud åker (förr torp) /Se Lillebacka gd Gropgärdet åker
Prästegården prästgård /Se Kasen gärde /Se Lillebacken beb. Grorudsmossen terräng
Prästegården gd *Katrinebergsviken vik o. hamnplats Lillehagen beb. Grorudsrönningarna utgärden
Prästgården hmn Kattan terräng Lillhagen beb. Grusgropegärdet åker
Prästgården Saknas Kistestenen Saknas Lämåsen beb. Gråtarelyckan åker
Pukebol Saknas Kistesten gränsmärke Marielund beb. Gränsö, se Grönsön ö
Rud by Kistesten gränsmärke Mellanbråten beb. Gräsmyren igenplanterat skogsgärde
Rud Saknas Kistesten gränsmärke Mellanstugan beb. Gröngärdet åker
Sandbol Saknas Kistesten länsgräns Mobacken beb. Grönsön ö
Sjöbyn Saknas Kiö Wiken, se Tjuvviken vik Mon gd Grönsön Saknas
Sjöbyn by Kjoserna gärde /Se Mon gd Gubban åker
Sjöbyn Saknas Klammen åker /Se Mon beb. Gubb(e)bråten skogsgärde
Sjöbyn by /Se Klangerud gärde (förr torp) /Se Mossarna beb. Gubb(e)myren igenplanterat skogsgärde
Sjöbytorp Saknas Kollholmen holme Mossvik gd Gubb(e)rönningegärdet åker
Skråbool Saknas Korsholmen, Lilla o. Stora, se *Hästholmarna holmar Mossvik gd Gubb(e)rönningen odlingar o. beb.
Skerffmire, se Skärsmyr by Korsholmen, L. o. St., Hästholmen holmar Myren beb. Gubb(e)rönningen odlingar o. beb.
Skerffmire Saknas Krokerud åkerdel (förr torp) /Se Myrslätten beb. Gubb(e)rönningen skogsgärde
Skärsmyr by Krokspjellet förr åker /Se Måsvik, se Mossvik gd Gårdebackan odling?
Skärsmyr by Kråkevänd åker /Se Nedstugan beb. Gärdet åkrar
Skärsmyr Saknas Kråkvända, se Kråkevänd åker Nedstugan beb. Gärdet åker
Skärsmyr gd /Se Kulten f.d. åkerdel /Se Nedstugan beb. Gärdet ödetorp, åkerdel
Smerslid by Kvarnbäcken bäck Nordbergen beb. Gärdet bort i haget åker
Smårud? Saknas Källfika åkerdel /Se Nordstugan beb. Gärdet söder om gatan åker
Smerslid Saknas *Källsudden udde Norra Gubbrönningen beb. Gärdet vid källaren åker
Smärslid by *Kärrsmosse hals del av *Kärrmosse Nyberg beb. Göransbacken ödegård nu betesmark
Smärslid Saknas *Kärrsmossehals del av *Kärrmosse Oppstugan beb. Göranskerud ödegård, nu betesmark
Smerslid by *Kärrsmossen mosse Orrebacken beb. Hafsvall åkerdel
Snåret by *Kärrsmossen mosse Prästgården gd Hagarna åker
Snåret by Lammarsrönningen odlad mark Prästegården gd Hagen, Hagarna betesmarker
Snåret by *Landamärsbäcken bäck Rud gd Haget odling?
Snåre Saknas *Lannemärks bäck bäck Rud gd Haget ödetorp
Stommen, se Prästegården prästgård Lekåsen ås Rönningen beb. Haggärdet åker
Storbergsk(e)rud f.d. torp (nu igengånget skogsgärde) /Se Lerbyåsen ås? Rönningen beb. Haggärdet åkrar
Svärd(e)rud f.d. torp (nu igengångna gärden) /Se Lerbäcken Saknas Samrönningen beb. Haglyckan odling?
Takfälterud soldatboställe /Se Lerbäcken bäck Sand beb. Haglyckan åkrar
Tonerud by Lermansk(e)rud åker (förr torp) /Se Sand beb. Hagvändan åker
Tonerud Saknas Lillmossen mosse Sand beb. Harespjället åker
Tonerudstorp by Lillodlingen skogsgärde /Se Sand beb. Hasselkvistrud igenplanterat skogsgärde
Tonerudstorp Saknas Linspjellet förr åker /Se Sandbol gd Havretegen åker
Tveta gård, se Prästgården Saknas *Lungers mosse mosse Sandbol gd Hemgärdena åkernamn
Valerud f.d. torp (nu odlingar) /Se Lämåsrös Saknas Sandtorpet ödetorp Hemgärdet åkernamn
Valnäs Saknas Magnuserud gärde (förr torp) /Se Sjöbyn gd Hemmingsbacken åker
Valnäs Saknas Meviksholmen holme Sjöbyn gd Herrekasen skogsgärde
Valnäs gd Mossbron, jfr Jordbron Saknas Sjöbyn by /Se Hulten åkerdel
Valnäs by Mossudden udde Sjöhaget beb. Hulterud odlingar o. beb.
Valnäs Saknas Mossviksholmen holme Sjömyren beb. Hultet åkrar
Valnäs by *Myrmarka rösen gränsmärke Sjönningen beb. Hultevallarna åker?
Valnäs by Måsskär skär Skansen beb. Humletansgärdet gärde
Walnesstörp hemmansdel? Nanerud åkerdel (förr torp) /Se Skråbol gd Hålan åker o. åkerdel
Valnästorp Saknas Nolsand vik Skråbol gd Håmansk(e)rud odlingar o. beb.
Vickermansk(e)rud f.d. torp (nu gärde) /Se Nyodlingarna förr odlingar /Se Skärsmyr gd Håmansk(e)rud åkrar
Vickersrud Saknas Nyodlingen åker /Se Skärsmyr gd Hästholmarna holmar
Vickersrud gd Odlingen åker /Se Slåttmyren beb. Hästholmsskären, se Hästholmarna holmar
Vikersrud Saknas *Oppen sten gränsmärke Smerslid by /Se Hävdehålan åkerdel
Vickersrudstorp Saknas *Oppensten Saknas Smärslid gd Högmon gärde
Västgötetorpet Saknas Ormkasen ägomark Smärslid gd Högås skogbeväxt ås
Äskfält(e)rud f.d. torp (nu gärde) /Se Ormkasen skogsgärde /Se Snåre gd Högåsdalen skogsgärde
Äsketan by Oxelkällan källa Snåre gd Högåsgärdet (Högåsgärdena?) skogsgärden
Äsketane Saknas Pepparholtarna åker /Se Storehagen beb. Högåslyckan skogsgärde
Äsketan gårdar /Se Petters udde udde Storhagen beb. Hörngärdet åker
Önaholm Saknas Pottholmmyren myr Säfflekullen beb. Ingerbråten ödetorp, nu åker
Öna by Priggerud igengånget skogsgärde (förr torp) /Se Södergärdet beb. Jakobsrud f.d. tomt nu betesmark
Östegården Saknas »qvarnspjellet» förr åker /Se Söderstugan beb. Jonesmockern åker
Östegården by Rabben förr gärde /Se Södra Gubbrönningen beb. Järnbolstegen åkrar
  Rotrönningen ägomark Till Lanses beb. Kajselotten gärde
  Rudsviken vik Tonerud gd Kakelösen åker
  Räveln holme Tonerud gd Kakfjärdingen åker
  Rönningberget berg Tonerudstorp gd Kakfjärdingen åker
  Rönningen terräng Tonerudstorp gd Kalvhagen betesmark
  Rörmossen Saknas Torpet ödetorp Kalvhagsändarna bete el. odlingar?
  *Rörmyre rös gränsmärke Trehörningen beb. Karholmen holme
  *Rörmyre rös gränsmärke Tuvbacken beb. Karholmen Saknas
  Sackan förr åker /Se Tveta, se 1 Prästegården gd Karlholmen, se Karholmen holme
  Sikarna (Sikerna) förr åkrar Tveta, se Prästegården gd Karlsundet, se Karsundet sund
  Siken åkrar /Se Udden beb. Karmansgärdet åker
  Sjöbråten ägomark Vallgärdet beb. Karmansk(e)rud åker
  Sjöflå(et) åker o. äng /Se Valnäs gd Karmansk(e)rud åker
  Sjömanskerud terräng Valnäs gd Karsundet sund
  Sjönsjö sjö Vickersrud gd Karudsbackarna odlingar
  Sjönsjö sjö Vickersrud gd Karudsgärdet åker
  Sjönsjö sjö /Se Vickersrud by /Se Karudsmon odling samt beb.
  Skavålet gärde /Se Vickersrudstorp gd Karudsmyren odling samt beb.
  Skenan åkrar /Se Vickersrudstorp gd Karudsrönningarna utägor (åkrar)
  Skenåsen grusås /Se Väckeln beb. Karudsängarna odlingar, utägor
  Skjärs myrs viken, se *Skärsmyrsviken vik Väststugan beb. Kasen, Kasan gärde
  Skråbolsrös Saknas Väststugan beb. Kasfjället åker
  Skymansk(e)rud igengångna skogsägor /Se Väststugan beb. Kattemyren myr
  Skäret udde Väststugan beb. Katthålan åkerdel
  Skäret udde Åsen beb. Klamman åker
  *Skärsmyrsviken vik Åsen beb. Klangerud ödetorp, gärde
  *Skärsmyrsviken vik Åsen beb. Klangerudsåkern åker
  Slacken förr åkerdel /Se Åsen beb. Klöv(er)sten(en) ödetorp, gärde
  Slåttermyren förr ägomark? Ängen beb. Klöv(e)sten(en) ödetorp, gärde
  Slätten förr åker /Se Ängen beb. Klöv(e)sten ödetorp, gärde
  Smedjekylen ängsmark /Se Ängen beb. Kobråten gärde
  Smärslidsbäcken bäck Ängen beb. Kobråten gärden
  Sniperud åker /Se Ängen beb. Kolbottnen åker
  Snårebräckan terräng Änggärdet ödetorp Kolhultet, Kolhulten skogsgärden
  Snåremossen mosse Ängtorpet ödetorp, f.d. grindstuga Kolhultet, Kolhulten ödetorp, skogsgärden
  Snåremossen mosse Äsketan gd Komyren ödetorp, utdikad myr, nu skogsgärde
  Snåremossen mosse Äsketan gd Kottegärdena gärde
  Soryggen råmärke Äsketorpet torp Kotten odlingar samt beb.
  Spadvänd(orna) åkerdel /Se Äskfält(e)rud bebyggelse Kroken åker
  Sten Kista, se Kistesten länsgräns Öna, se 1 Önaholm gd Kroken ödetorp, åkerdel
  Stora hallen på Högfjället Saknas Önaholm gd Krokerud ödetorp, åkerdel
  Storberget berg Önaholm gd Krokerud ödetorp, åkerdel
  Storbergskerud terräng Östegården gd Krokspjället åker
  Storbergsk(e)rud igengånget skogsgärde (förr torp) /Se Östegården by /Se Kronmon ödetorp, igengånget gärde
  Store mosse mosse Östergården bebyggelse Kråkegulds Vändan åker
  Storodlingen åker /Se Östergården gd Kråk(e)vändan åker
  Storön ö   Kråkmyran åker
  Stäkerud ägomark?   Kullegärdet åker
  Stöttan åker /Se   Kullemyren skogsgärde
  Sumparna åker /Se   Kullen åkerdelar
  Svartbäcken bäck   Kullerbråten åker
  Svarteås ägomark   Kullåkern åker
  *Svartholmen holme   Kulten åkerdel
  Svartskär skär   Kvarndalsgärdet åker
  Svartskär skär   Kvarndammsgärdet åker
  Svartviken vik   Kvarn(e)bråtarna åkrar
  *Svartvikshamn hamnplats   Kvarn(e)bråten åker
  *Svartvikholmen holme   Kvarn(e)bråten åker
  *Svartviksholmen, Stora holme   Kvarngärdet åkrar
  Svartviksholmen holme   Kvarngärdet åker
  *Svartviksudden udde   Kvarnrönningen gärde
  Svältorna skogsgärden /Se   Kvarnspjället åker
  Svärd(e)rud igengångna gärden (förr torp)   Kvarntången bete
  Timmeråsen Saknas   Kyrkegärdet åker
  Tiufwike udde, se Petters udde udde   Kyrkmyren åker
  Tjuvviken vik   Kålhagarna odlingar
  Tjuvviken vik   Källar(e)gärdet åkrar
  Tjuvviken vik   Källarhagen hage
  Tjuvviken vik   Källebackarna backar, odlade
  Tonerudåsen bergås   Källegärdet åkrar
  *Tugga litet, se Katrinebergsviken vik o. hamnplats   Källfika åkerdel
  Udden udde   Källsudden udde
  Udderönningen terräng   Kämpelyckan åker
  *Utterviksudden udde   Käring(e)rönningen odling o. beb.
  Valerud odlingar (förr torp) /Se   Kölnehagen hage
  Valnäsholmen holme   Kölnevändan åkerdel
  Valsborg terräng   Ladubråtarna odlingar o. beb.
  Wallbo(r)kasa förr odling /Se   Ladubråten odlingar o. beb.
  Wallbrottet förr åker /Se   Ladugårdsgärdena åkrar
  Vallbrottet betesmark o. åker /Se   Ladugårdsgärdet åkernamn
  Vickersruds bäck vattendrag   Ladugårdsgärdet åkerdel
  *Vickersrudshall gränsmärke   Ladumyren odling
  *Vickersrudshall gränsmärke   Landsgärdet åker
  Vickmansk(e)rud gärde (förr torp) /Se   Landskiftet odling
  Wåla förr odling? /Se   Landsvägsgärdet åker
  *Vännerosen gränsmärke   Landsvägsmyren odling
  Åsevallbrottet förr åker /Se   Lann(e)marsrönningen odlingar samt beb.
  Åsknatten Saknas   Lattgärdet åker
  Åpensteen, se *Öppensten gränsmärke   Lergärdet åker
  *Äggekärrsdrågen dalsänka?   Lerkullen åkerdel
  *Äggestenen gränsmärke   Lerlyckan åker
  Äskfält(e)rud gärde (förr torp) /Se   Lermansbråten allmänning
  Öna, se Önaholm ö   Lermanskelyckan odling?
  Öna, se Önaholm ö   Lermansk(e)rud ödetorp, gärde
  Önaholm ö   Lermansk(e)rud odlingar o. beb.
  Önaholm ö   Lermansk(e)rud odlingar o. beb.
  Önaholm holme   Lermanskerudgärdena åkrar
  Önaholm holme   Lermanskerudgärdet åker
  Önaholmen ö?   Lermanslyckan odling?
  Önaholm ö   Lervändan åker
  Önaholm ö   Lilla berg åker
  *Önaholmsberget berg   Lilla Edsdrågen åkerområde
  Önaholms Siön, se Gatviken vik   Lilla goda gärdet åker
  Önaholms-Siön, se Gatviken vik   Lilla Gubbrönningen odling o. beb.
  *Önaholmssjö vik?   Lilla Hagen åker
  »öpensten» Saknas   Lilla Mellangärdet åker
  *Öppensten gränsmärke   Lilla Rönningen gärde
  *Öppensten gränsmärke   Lilla Sanden åker
  Östergårdsåsen ås   Lill(e)myren odling
      Lill(e)rönningen gärde
      Lillmossen åker
      Lillodlingen skogsgärde
      Lillängen ängsnamn
      Lindsön, se Linsön ö
      Linlyckan åkrar
      Linspjället åker
      Linsön ö
      Linåkern åker
      Ljuggärdet åker
      Logegärdet åkrar
      Logevändan åker
      Logevändåkern åker
      Lotten åkerdel
      Lussebacken? åkerdel
      Lussebacken? åkerdel
      Lustholmen holme
      Lyckan namn på åker o. äng
      Lyckedalarna odlingar?
      Lyck(e)gärdet åkrar
      Lyck(e)gärdet åkrar
      Lyckor odlingar
      Lyssebacken, Lysebacken? åkerdel
      Långa Bråtar skogsgärden
      Långbråten gärde
      Långgärdena åkernamn
      Långgärdet åkernamn
      Långmyren skogsgärde
      Långmyren ödetorp, skogsgärde
      Långtegen åker
      Lövudden ödetorp
      Mad betesmark
      Magnuserud ödetorp
      Majas hage åkerdel
      Majhagen ödetorp, gärde
      Malegärdet åker
      Malemyren? myr
      Malimyren? myr
      Masegärdet åker
      Maströnningen åker
      Mellanbackarna åker
      Mellanbråten åker
      Mellangärdet åkernamn
      Mellanmyren åker
      Mellanstuggärdet åker
      Mellanvändan åker
      Mellanängen odlad äng
      Mellersta gärdet åker
      Moback(e)gärdet åker
      Mogärdet igenlagt gärde
      Mossen, Mossar skogsgärden
      Mossvikstorpet ödetorp, nu gärden
      Mosterhagen betesmark
      Myrarna gärde
      Myren gärdesnamn
      Myrhagen hage
      Myråkern åker
      Myskär Saknas
      Möljan gärden
      Möljan gärden
      Möln(e)viksholmen Saknas
      Nanerud ödetorp, åkerdel
      Nedanför åsen åker
      Nedre gärdet åker
      Nedre Vallen betesmark?
      Nedre vändan åkerdel
      Nedre Ås(e)drågen åker
      Nedre ängen odlad äng
      Nordgårdsdalen odling?
      Nordgårdsgärdet åker
      Nordgärdet åkernamn
      Nordåkern åker
      Noren udde
      Norra Gubbrönningen odlingar o. beb.
      Norra gärdena åker
      Norra gärdet åkernamn
      Norra gärdet öst landsvägen åker
      Norra Ladugårdsgärdet åker
      Norra Lyckan odling
      Norra Myren odling
      Norra Sanden odling
      Norra skiftet skogsgärde
      Norra Stallgärdet åker
      Norra Vallyckan odling?
      Norra ängen ängar
      Norra änggärdet åker
      Norrängshålan åkerdelar
      Nya Klöversten ödetorp, gärde
      Nyodlingarna odlingar
      Nyodlingen, se Odlingen åker
      Odlingen åker
      Saknas Saknas
      Olemyrarna myrgärden
      Olovsmossen terräng
      Ormkasen skogsgärde
      Oxekällan källa
      Paradiset odling
      Patarsmyr skogsgärde
      Patthalemyren skogsgärde
      Penningebråten ödetorp, åkerdel
      Pepparhulten åker
      Pepparkvarnen åker
      Potatishagen odling
      Potatisåkern åkrar
      Priggerud ödetorp, nu delvis igengånget gärde
      Rabben gärden
      Rotrönningen skogsgärde
      Rus(e)bråten skogsdunge
      Rusegärdet åker
      Ruselyckan betesmark
      Rusängen äng
      Råggärdet åker
      Rågåkern åkernamn
      Rävkullen åkerdel
      Rönningegärdet åker
      Rönningen, Rönningarna utgärden, skogsgärden
      Rönningsbråten skogsgärden
      Sackan åker
      Sanden, Sandarna åker
      Sanden åkernamn
      Sanden åker
      Sandgärdet åkernamn
      Sandlyckan åkrar
      Sandtorpgärdena åker
      Sandvändan åker
      Sikegärdet odlingar
      Siken, Sikarna åkrar
      Simgärdet äng
      Simgärdet åker
      Sjöbråtarna odling
      Sjöflå(et) åker o. äng
      Sjöhagen hagar
      Sjömyren myr?
      Sjön, se Sjönsjö sjö
      Sjönsjö sjö
      Sjörönningen odling?
      Sjörönningen odling?
      Skabban åker
      Skabb(e)gärdet åker
      Skansen odlingar samt beb.
      Skavvålet gärde
      Skavvålsgärdet gärde
      Skenan åkrar
      Skenåsen skogbeväxt ås
      Skjutbanan åkerdel
      Skogegärde åker
      Skogsgärdena delvis igengångna skogsgärden
      Skogsgärdet åker
      Skogsmyren myr?
      Skogsåkern skogsgärde
      Skojarbackarna åker
      Skopersbacken betesmark
      Skopersgärdet gärde
      Skulten åkerdel
      Skymansk(e)rud helt igengångna skogsägor
      Skymansk(e)rud helt igengångna skogsägor
      Skymudden udde
      Skök(e)gärdet åker
      Slacken åkerdel
      Slått(er)myren odling
      Slåtthagen slåttermark
      Slåttmyren odling?
      Slåttängen odling?
      Slätten åkerområde
      Slätten åker
      Slättängen betesmark
      Smedjebacken åkrar
      Smedjegärdet åker
      Smedjehagen betesmarker
      Smedj(e)kylen åker
      Smedjelyckan odling?
      Smedjevändan åker
      Smärslidsbäcken bäck
      Smörhålan åker
      Snip(e)rud åker
      Snåregärdet åker
      Soldatelyckan odling?
      Spadvänd(an), Spadvändorna åkerdel
      Spegeln åker
      Stackan skogsgärde
      Stackemossen mosse?
      Stackemyran? åker
      Stackemyren skogsgärde
      Stallbackegärdet åker
      Stallgärdet gärden
      Stallhagen hagar
      Stallvallen betesmark
      Stenholmen Saknas
      Stinehagen betesmark
      Stockemyran? åker
      Stora Lyckan odling
      Stora sjö åker
      Storbergsk(e)rud ödetorp, nu delvis igengånget skogsgärde
      Storbergsk(e)rud ödetorp, nu delvis igengånget skogsgärde
      Stordrågen odlingar
      Storgärdet åkernamn
      Storodlingen skogsgärde
      Storrönningen åker
      Storrönningen åker
      Storåkern åker
      Storön ö
      Storön terräng
      Stug(e)gärdet åkernamn
      Stughagen hagar
      Stugmon hage
      Stugvändan åker
      Stöttan åker
      Stöttegärde åker
      Stöttekullen åkerdel
      Stötteåkern åkerdel
      Stötvallen åker
      Sumparna åker
      Sundet åkrar
      Sundströms gärde
      Svart(e)ås skogbeväxt grusås
      Svart(e)ås gärde
      Svartskär skär
      Svartviken Saknas
      Svartviksholmarna holmar
      Svinhagen beteshage
      Svältorna skogsgärden
      Svärd(e)rud ödetorp, delvis igengångna skogsgärden
      Sågbacken åkerdel
      Sågbacken ödetorp, skogsgärde
      Såg(e)gärdet åker
      Såg(e)gärdet åker
      Sälgbackarna Saknas
      Södergärdet åkrar
      Söder om kyrkvägen åker
      Söder på kullen åker
      Södra Bo(d)hultet ödetorp, utdikad myr, nu skogsgärde
      Södra fjällgärdet åker
      Södra Gubbrönningen odling o. beb.
      Södra Gärdet åkernamn
      Södra gärdet öst landsvägen åker
      Södra hagen hage
      Södra Ladugårdsgärdet åker
      Södra Lyckan odling
      Södra Myren odling
      Södra ängbråten odling?
      Södra ängen äng?
      Södra änggärdet åker
      Tegelbruksgärdet åker
      Tistelvändan åker
      Tjeludden, se Källsudden udde
      Tjeludden Saknas
      Tjuvviken vik
      Tjärbränneriet åkerdel
      Tjärnsmossen terräng
      Tomt(e)gärdet åker
      Tomtgärdet åker
      Tomtehagen hage
      Tonerudsgärdet åker
      Torkhuset åkerdel
      Torkhusgärdet åker
      Torpgärdena odlingar
      Torpgärdet åker
      Torpgärdet åker
      Torpmossen f.d. betesmyr
      Torpmyren f.d. betesmyr
      Torprönningen torp o. odlingar
      Torpåkern åker
      Torpängen odling
      Tran(e)myren, Tran(e)myrarna utdikad myr, skogsgärden
      Tranemyren gärde
      Trehörningen åker
      Trehörningen åkrar
      Trekanten åker
      Trindmyren skogsgärde
      Trädgårdsgärdena bete
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsåkern åker
      Tuvan åkerdel
      Tången ängsmark?
      Uddegärdet åker
      Uddegärdet åker
      Udderönningen ödetorp, igengångna gärden
      Uddåker åker
      Undervändan åker
      Undervändan åkerdel
      Ut(e)ängen odlad äng
      Valdemarsrönningen skogsgärde
      Valerud f.d. soldattorp, odlingar
      Vallbo(r)kasen odling
      Vallbors backar odlade? backar
      Vallbrottet betesmark
      Vallbrottet åker
      Vallbrottet åker
      Vallen betesmark el. odling?
      Vallen betesmark el. odling?
      Vallgärdet åkrar
      Vallgärdet åkrar
      Vallhage hage
      Vallyckan åker
      Vallängen odlad äng
      Valsborg ödetorp, delvis igengångna gärden
      Vassmyren åkerdel
      Vedhuggargärdet åker
      Vickermansk(e)rud ödetorp, gärde
      Vid de nolare husen åker
      Vråna åkrar
      Vålen, Vålan odling?
      Väggärdet åker
      Vägåkern åkrar
      Vändorna åker
      Västergärdet åkrar
      Västgärdet åkrar
      Västra hagen hage
      Västra Lilla Rönningen odling
      Västra Långgärdet åker
      Västra Långtegen åker
      Västra Möljan åker
      Västra Vall odling?
      Västra ängen äng
      Väststuggärdet åker
      Väst vid Svärderud odlingar
      Åkerbrottet områden, odlingar?
      Åkerlyckan odling?
      Åkermyren åker
      Åkersjöhaget åker
      Ås(e)gärdet åker
      Ås(e)rönningarna ödetorp, odlingar
      Åsevallbrottet åker
      Åsgärdet åkrar
      Åslyckan odling?
      Åttondelotten åker
      Äckergärdet åker
      Äckran åkrar
      Älvkrokarna betesmark
      Ängemyren skogsgärde
      Ängen, Ängarna åker o. äng
      Änggärdet åker
      Ärtåkern åker
      Äskedrågen, Äskedrågorna odlingar
      Äskedrågen, Äskedrågorna odlingar
      Äskfält(e)rud gärde samt bebyggd tomt
      Önaholm Saknas
      Östgärdet åker
      Östra gärdet åker
      Östra hemgärdena åkrar
      Östra Lergärdet åker
      Östra Lilla Rönningen odling
      Östra Långgärdet åker
      Östra Möljan åker
      Östra tomthagen hage
      Östra Trekanten åker
      Överängen äng
      Övra vändan åkrar
      Övre ängen åker

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.