ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

By socken : Näs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 251 Naturnamn : 100 Bebyggelsenamn : 494 Naturnamn : 648
Saknas Saknas Backaströmmen Saknas By socken sn By sn förklaringar
By sn Billerudsströmmen ström By sn sn Abborrberget berg
By sn *Blindskär skär By sn Allmänningebäcken bäck
By sn Bränningdalen Saknas By sn Amerika gärde
By sn Brödlösan gärde /Se Alhagen rivet torp Andskär skär
By sn Bykulle Saknas Amnerud gd Anneskär, se Andskär skär
By sn Byelfven älv Amnerud gd Anneskär skär
By sn Byälven utlopp för sjöar Amnerudstorp hmd Annevass, se Svartviksskären skär
By sn Byelfven älv Annelund samhälle Annevass gärde
By sn Byelfven älv Arvsbyn gd Annevass vik
By sn Byelfven älv Arvsbyn gd Arvsbyhultet grusgrop
By sn /Se Byelfven älv Arvsbyn, Nedre hmd Arvsbyudden udde
By sn Byelfven älv Arvsbyn, Oppre hmd Arvsbyudden udde
By sn *Byälvsviken vik Arvsbyskogen torp Bastgärdet gärde
By soken sn Degerängen Saknas Arvsbyskogen gd Bastumyra gärde
By sn Domarstenen fornlämning /Se Arvsfältere st Bastänga äng
By f.d. sn /Se Dysslingen sjö Askedalen torp Bastängshalsen gärde
By Saknas Frustolen berg /Se Backen riven förpantning Bengtebråten gärde
By sn Fyllingarna skär Backen, Lilla Saknas Bengtegata väg
By sn, nu del av stad *Fyllingsholmarna, se Fyllingarna skär Baden, Stora torp Berggärdet gärde
By f. sn *Fyllings-Kalvögrundet grund Bengtere hmd Billingslund del av S. Allén
By sn Fyllingsskären, se Fyllingarna skär Bengterud hmd? Björkbodalen gärde
By sn, nu del av köping *Fyllingsskärsgrundet, se Stenholmsgrundet grund Bengtsbol egnahem Björklund lund
By sn Galten grund Bengtstorp Saknas Björkmyra gärde
By sn Govikbäcken Saknas Bengtstorp torp Björndaln skog
By socken sn Goviken Saknas Berga riven stuga Björndaln skog
Bÿ Socken socken Goviken vik Berget hmd? Björndaln skog
By Saknas *Goviksskäret, Västra skär Berget hmd Björudsbäcken bäck
By sn *Goviksuddar uddar Berget Saknas Boa udde
By f. egen sn, nu del av stad Gubban, Norra o. Södra gärden /Se Billerud gd Boberget udde
By f. egen sn, nu del av stad Guldbrandsholmen holme Billerud gd Bolaget område
By sn Hargehagen Saknas Björkmyra riven stuga Bogrenere gärde
By sn Högåsen Saknas Björrud gd Bordåsen ås
By sn Ideberget berg /Se Björrud gd Borgenebäcken bäck
By sn Jungfrudansen äng /Se Björrud hmd Borgudden udde
By sn Jungfrudansen terrängparti /Se Björrudstorp gd Borgåsen ås
By sn Jungfrudansen äng /Se Björrudstorpet hmd? Boskär holme
By sn /Se Jättebron undervattensbrygga /Se Björrudstorp gd Boängsbacken kolerakyrkogård
By kyrka kyrka Kakelösan gärde /Se Blåsåsen hmd? Brobacken plats
Amnerud gd Kallungsgrundet Saknas Blåsåsen hmd Bråtehagen hag
Amnerud prästboställe /Se Kalvön Saknas Borgene, Norra gd Bråtelyckera gärde
Amnerud stomhmn Kalvön ö Borgene, Norra gd Bråten gärde
(Amunderud) Amnerud Saknas Kassviken vik /Se Borgene, Södra gd Bråten gärde
Amnerud stomhemman Klåbacksgrundet grund Borgene, Södra gd Bräcka backe
Amnerud gd Collengen Saknas Borgmanskere st Brännerisgärdet gärde
Amnerud prästboställe /Se Korsviksröjningen Saknas Borgudden torp Brännerisrena ren
*Arnulfsbyn, se Arvsbyn by Knusesund f. marknadsplats Brunsbol lht Bränninga gärde
Arvsbyn by Knusesund f. marknadsplats Brunnsdalarne Saknas Bränsla gärde
Arfsbyn by Knusesund f. marknadsplats Bråten hmd? Bränsla gärde
Arvsbyn gd Korpåsen berg /Se Bråten arb.-bostad Bränsla gärde
Arfsbyn by *Krokstadslandet landssträcka Bråten hmd Brölösa gärde
Arvsbyn by Kroktåviken vik Bråten lht Bybäcken bäck
arnwlffsbyn, se Arvsbyn by Kungshögen Saknas Bräcka torp Byflå terräng
Arfsbyn by Kvinnholmen holme Bräcka förpantning Byvika vik
Arvsbyn by *Kvinnholmsgrunden grund Bräckan hmd? Byviken vik
Arvsbyn Saknas *Kvinnholmsgrundet, Västra o. Östra grund Brännsvall rivet torp Byviken Saknas
Bengtsbol Saknas Låckan, Lilla fiske /Se Buserud hmd? Byälva älv
Billerud gård Låkaholmen holme Bussere hmd Byälven el. Älven älv
Billerud gård Låkan vik By kyrkoherdebost. Byänga äng
Billerud Saknas Låkasundsgrundet grund Byggninga hmd Båtstaudde Saknas
Billerud gd Långbron Saknas Byggninga hmd Båtstaudde Saknas
Billerud gd /Se Långöudden Saknas Byggningen hmd? Bäckeflå terräng
Björrud by Märren lergrund Byggningen hmd? Bäckegärdet gärde
Björrud Saknas Nolbydalen Saknas Bylunda ålderdomshem Bäckeli gärde
Björrudstorp by Näset näs /Se Bytorp hmd? Bäckeli gärde
Björrudstorp Saknas *Näsviken vik Bytorp torp Bäcken gärde
Borgene gårdar *Näsvikens hamn, se Nödsvikens hamn hamnplats Bäck gd Bäckgärdet gärde
Borgene Saknas *Näsviksholmen holme Bäck hgd Bäcklidladan lada
Borgene, Norra Saknas *Nödsvikens hamn hamnplats Bäckabo stuga Bäckeskäret holme
Borgen gd Rasten skog Bäckfältere stuga Bäckfältere gärde
Borgene, Södra gd Ringberget berg /Se Börsebråten Saknas Böxebrona landsvägsbro
Borgene, Norra gd /Se Rolfserudsvadet Saknas Börsebråten Saknas Böxbäcken gärde
Brobacken Saknas Råbacken höjd /Se Börstorp Saknas Dalen gärde
Brobacken Saknas Rörholmen holme Börstorpet hmd Dalen gärde
Brobacken Saknas Rövassviken (vik) Charlottenberg torp Dalgrensbacken backe
Brunsbol torp Sandbäcken Saknas Dalarna torp Dalgrensgärdet gärde
Brunsta, Norra Saknas *Sjögeråsgrunden grund Dalen hmd? Dalgrensåsen ås
?Bäck hg *Sjögeråsudden udde Dalen lht Dalingsslätten gärde
Bäck hrgd? Skana äng Saknas Dalen torp Dammera gärde
Bäck herrg. Skarphyttan lergärde /Se Dalgrenskere riven stuga Dammänga gärde
Bäck by Skålldalen ängsstycke Dalgrenskere torp Degelänga gärde
Bäck Saknas *Stenholmsgrundet grund Degelänga rivet torp Djupgärdet gärde
Bäck hrgd? Stenkistan Saknas Duse rivet torp Dragdiket dike
Bäck hg Sundsbacken Saknas Dusetorp Saknas Drojbråten gärde
Bössviken Saknas Svartholmen holme Där Fram i Gårn hmd Dråga gärde
Dalen Saknas Svartåviken vik Där Framme hmd Dusefyr fyr
Fagerås torp Svartåviken vik Där Framme hmd Duseudden, Norra udde
Finnskogen del av sn /Se Sefflebron Saknas Där Nole hmd Duseudden, Södra udde
Finnskogsområdet del av sn /Se Säfflebron Saknas Där Söre hmd Duseudden, Södra udde
Gunnarsbol Saknas Seffle kp.? Där Sör hmd Dusevika vik
Gunnarsbol by Seffle kpg Där Väste hmd Där Nol på Gärdet gärde
Gunnarsbol Saknas Sefflebron Saknas Där Väste hmd Eklundsbäcken bäck
Gällsbyn gård Sefflebron bro Där Väste hmd Eklundsbäcken bäck
Gällsbyn Saknas Säffle älv, se Byälven utlopp för sjöar Där Öste hmd Enholmen holme
Hargene Saknas Sötholmarna holmar Eriksberg lht Fageråsbäcken bäck
Hargene by *Tyllingsholmen, Västra, se Fyllingarna Saknas Fagermanskere st Famrerönninga gärde
Hargene Saknas Vässbyudden, se Långöudden Saknas Fagerås gd Floghall skär
Hargene by Ädlaknarten berg /Se Fagerås gd Floghall Saknas
Hargene by *Öknaviken, se Svartåviken vik Flata riv. lht Flå Saknas
Hargene by *Ösebacksholmen, Lilla holme Flå riv. förpantn. Flå gärde
Hargene by /Se   Flåbacka lht Flåbråten gärde
Hargene gd /Se   Flåhacket hmd? Framgärdena gärden
Hargene by /Se   Framgårn hmd Framgärdet gärde
Hargene gd /Se   Fridhem lht Fridhemsåsen ås
Hargene by /Se   Fridhem lht Friskelycka gärde
Hyttan Saknas   Friskere st Frustorn udde
Hörsviken Saknas   Furuskog villaområde Frustorn udde
Knistad torp   Fåfänga riv. förpantn. Frusotrn, Frusolen Saknas
Knusesund Saknas   Fågelhagen hmd? Fyllingarna skär
Knutsbacken Saknas   Fågelhagen hmd Fyllingen, Fyllingarna Saknas
Knutsbacken Saknas   Gatan hmd? Fyllingera skär
Knäppan torp?   Gatan hmd Fyllingsskären, se Fyllingarna skär
Kopparsviken Saknas   Grenere förpantning Fåfängere gärde
Kopparviken torp   Griskron förr krog Fågelmyra gärde
Kroken Saknas   Gråbergskere lht Fåråsen skog
Kroketån by   Gråbergsrud Saknas Galten grund
Kroketån Saknas   Gunbergskere st Gastbacken förr offerplats med älvkvarnar
Kroketån gd /Se   Gunnarsbol gd Gatgärdet gärde
Kroketån gd   Gunnarsbol gd Gesällberget förr skogsdunge
Krokstad gd?   Gustavsberg Saknas Getebolsviken vik
Krokstad gd   Gällsbyn gd Gethallen berghäll
Krokstad hg   Gällsbyn gd Glufsen udde
Krokstad Saknas   Gärdet hmd? Goskäret holme
Krokstad gd?   Gärdet hmd? Govika vik
Krokstad by /Se   Gärdet hmd? Govikebäcken bäck
Kråkerud gård   Gärdet hmd? Govikedalen dal
Kråkerud Saknas   Gärdet hmd? Goviken vik
Kvarntorpet Saknas   Gärdet hmd Goviksholmen holme
»Kuarseboda» Saknas   Gärdet hmd Groplycka gärde
Kyrkerud boställe   Gärdet hmd Gråterelycka gärde
Kyrkerud Saknas   Hagen hmd? Gränsegärdet gärde
Kyrkerud f.d. komm. bost. /Se   Hagen hmd Gräslycka gärde
Kyrkerud f.d. komm. bost. /Se   Hagen lht Gubba, Nolre gärde
Kärvinge Saknas   Hagen riv. hmd Gubba, Södra gärde
Körvingen rivet tp /Se   Haget lht Gubbelycka gärde
Labbetan Saknas   Haget Saknas Guldbrandsholmen holme
Läppetan gård   Haget torp Guldbrandskäret skär
Läppetan gd /Se   Haget riv. förpantn. Guldskär Saknas
Mörlid by   Hansebacken hmd? Gullbrandsholmen holme
Mörlid Saknas   Hansebacken hmd Gärdsbygärdet gärde
Nolby gd   Hargene gd Hacket gärde
?Nordby gd   Hargene gd Hagen gärde
Nolby? Saknas   Harmanskere st Haget gärde
Nordby Saknas   Hjälmere lht Haget gärde
?Nolby by   Holmen lht Haget hag
Nolby Saknas   Hulsta Saknas Haget skog
Nordare Noolbÿ Saknas   Hultet riven stuga Haget gärde
Sunnare Noolbÿ Saknas   Hultet riven stuga Haget gärde
Nolby by o. hrgd   Hyenesbråten hmd? Haget gärde
Nolby by o. hrgd   Hygnebråten hmd Haget gärde
Prästgården prostbost.   Hytta stuga Hagpina gärde
Prästgården Saknas   Håla rivna stugor Hagvänna gärde
Prästgården Saknas   Hålan hmd? Hansa gärde
Prästegården khbost. /Se   Hålan hmd Harefjorden sjö
Ramsdalen hmd /Se   Hällsberg lht Hargenegärdet gärde
Rud Saknas   Hästhaget rivet torp Hargeneviken vik
Rud by   Höglunda lhter Harhalsen vik
Rud Saknas   Höglunda, Norra samhälle Hemgärdena gärden
Rållesrud Saknas   Höglunda, Södra samhälle Herrgårdsåsen skogsdunge
Rållesrud by   Högrasten Saknas Hjälmerslycka gärde
Rållesrud Saknas   Hössvika rivet torp Holmen gärde
Rållesrudstorp Saknas   Ideberget torp Holmen Saknas
Sjögerås hg   Jakobsberg hmd Hotellbacken backe
Sjögerås Saknas   Janlarsere hmd Hultebackera backar
Sjögerås hg   Jonstorp Saknas Hultet gärde
Sjögerås hg   Jontere hmd Hultet gärde
Sjögerås Saknas   Jonterud hmd? Hynegärdet gärde
Sjögerås hrgd   Jungfrudansen donation till kyrka Hynemossen mosse
Sjögerås gd /Se   Jungfrudansen donation till kyrka Hynänga äng
Sjögerås hg /Se   Jungfrudansen Saknas Hästhaget gärden
Skammengenge(n) gd /Se   Jönstorp rivet torp Hösbacksholmen holme
Skane by   Kallékron förr krog Hössbacksholmen Saknas
Skane Saknas   Karlbergskere torp Ibergsängera gärden
Skane by   Karlsborg lht Ideberget bergudde
Skane by   Karlsborg stuga Ideberget berg
Skane gårdar /Se   Karlslund avs I(de)berget berg
Skane gårdar /Se   Kilbergskerud hmd? Jerko gärde
Skane, Södra o. Norra gårdar /Se   Kilbergskere hmd Jerko gärde
Skarphyttan hemman   Knipa Saknas Jerkoåsen ås
Slankerud gård   Knistad hmd Jeriko gärde
Slankerud gd   Knusesund Saknas Jerkovika vik
Slankerud gård   Knuta riv. krog Jättegryta jättegryta
Slankerud Saknas   Knäppa torp Jättekaste ås
Slankerud gd   Kobråten, Norra hmd? Jätterösåsen ås
Slankerud gd   Kobråten hmd Jätterösåsen ås
Slättvål (Norra) torp   Kajan riv. förpantn. Jätterösåsen berg
Smärsbol Saknas   Kollänga riv. hmd *Jätteröven strandformation
Smörgraven f.d. militiebost.   Kollänga riven stuga Jätteåsen berg
Smörgraven Saknas   Komministerbost. Saknas Jörsänga vik
Smörgraven gd /Se   Kopparsviken gd Jörsängsskäret holme
»Snipåås» Saknas   Kopparsvik riv. gd Jösshäradshamma vik
Spärrhult gård   Korperalskere riv. förpant. Kacken gärde
Spässhult Saknas   Kotten riv. förpantn. Kacken gärde
Spässlanda by   Kristineberg hmd Kakelösa gärde
Spässlanda by   Kristineberg, Nedra riv. hmd Kakelösebacke gärde
Spässlanda Saknas   Kroksta säteri Kallkälla förr offerkälla
Spässlanda by   Kroketån gd Kallkällegärdet gärde
Spässlanda by   Krokstad gd Kallkällegärdet gärde
Spässlanda Saknas   Kroktåna gd Kallkällevänna gärde
Spesslanda Saknas   Kråkere gd Kalvdalslycka gärde
Spässlanda by   Kråkerud gd Kalvgärdet gärde
Ström gård   Kullen hmd Kalvön ö
[Ström] Saknas   Kullen hmd Kalvön ö
Ström Saknas   Kvarnbäcken Saknas Kanal kanal
Sulerud gd   Kvarnbäckere torp Kanalbrona bro
Sulerud gård   Kyrkerud gd Karlsborgsåsen ås
Sulerudh Saknas   Kyrkmyren hmd? Karlsbadvägen väg
Sund hg   Kyrkemyren hmd Kilavägen väg
Sund hg   Kyrkerud f.d. komministerbost. Klappetalla fälld tall
Sund hg   Kyrkoherdebostället Saknas Klappetalla fälld tall
?Sund hg   Kållängen riven stuga Klumpen Saknas
?Sund hg   Källarbacken hmd? Klypa holme
Sund säteri   Källarbacken hmd Klåbacksgrund(et) skär
Sund hrgd?   Källås riven stuga Klöven ö
Sund hrgd   Kärvinge Saknas Knutsbacken marknadsplats
swndagardhom, se ?Sund hg   Körvinga rivet torp Knös holme
Sundstorp gård   Lermanskerud hmd? Kobråtegärdet gärde
Sundstorp Saknas   Lermanskere hmd Kobråtgärdet gärde
Sundstorp gd   Lervik st Kopparsviken vik
Sunsa Saknas   Lillåsen hmd? Kopparsvika vik
Sunsa by   Lillåsen hmd Korompera gärde
Sunsa Saknas   Lillängen hmd Korpralsbråten gärde
Säffle herrg.   Lillängen hmd Korpåsen ås
Seffle Saknas   Lillängen hmd Korpåsen ås
Säffle gård   Lugnet lht Korönninga gärde
Säffle säteri   Lugnet torp Korönninga gärde
Seffle hrgd o. kpg   Lyckan hmd? Krissgärdet gärde
Seffle herrgård o. köping   Låka fyr Krokere gärde
Tibble gård   Läppetan gd Krokstaallén, Södra Saknas
Tibble Saknas   Mellantorpet torp Krokstaallén, Västra Saknas
Tibble gd   Mon hmd? Krokstabäcken bäck
Tibble gd /Se   Morke riven stuga Krokstadholmen holme
Tittut torp? /Se   Mossa rivna stugor Krokstaholmen holme
Våletorp Saknas   Mossen hmd? Krokstalöten terräng
Vässby gd   Mossen torvströfabrik Krokstavägen väg
Vässby gd /Se   Mossen riven stuga Kullegärdet gärde
Vässby gd /Se   Mossen riven stuga Kulten, Lilla holme
Väsby by   Mulvika hmd Kulten, Stora holme
Vässby Saknas   Mulviken hmd? Kungsvänna gärde
Väsby by   Munkemon Saknas Kvarnebacken backe
Återslöp Saknas   Myra riv. förpantn. Kvarnbäcken gärde
Återslöp gd   Myren rivet torp Kvarngärdet gärde
Återslöp by   Mörlid gd Kvarnhaget gärde
Återslöp Saknas   Mörlid gd Kvinnholmen holme
Återslöp gårdar /Se   Mörtehagen hmd Kvinnholmen holme
Öken by?   Mösseberg stuga Kvinnholmen Saknas
Öcken Saknas   Nanfältere stuga Kyrkgärdet gärde
Öcken Saknas   Nedgården hmd? Kyrkänga äng
Ökna by   Nergården hmd Kållänga gärde
Öcken Saknas   Nere Mon hmd Källaregärdet gärde
Öken gd /Se   Ner i stuga hmd Källarehaget gärde
    Neristuga hmd Källdalsvänna gärde
    Nerstuga hmd Källegata väg
    Ner vid Såga riven såg Källegärdet gärde
    Niklasberg hmd Källerevänna gärde
    Nolby gd Kölnevika vik
    Nolby säteri Körvingeholmen holme
    Nolby, Norra hmd Körvingegärdet gärde
    Nolby, Södra hmd Körvingeudden udde
    Nolbyrönninga torp Körvingevika vik
    Nolhagen hmd Kärvingeviken vik
    Nol i Stuga hmd Kärvingeviken Saknas
    Nol i stuga hmd Labackänga äng
    Nordhagen hmd? Laberget gärde
    Nordlund riven stuga Lagårdsgärdet gärde
    Nordlund Saknas Lagårdsgärdet gärde
    Norelund samhälle Lagårdsgärdet gärde
    Nyan hmd Lagårdsgärdet gärde
    Nybygget hmd Lagårdsgärdet gärde
    Nygård rivet torp Lagårdsgärdet gärde
    Nystugan hmd? Lagårdsgärdet gärde
    Nystugan hmd Lagårdsgärdet gärde
    Nytorp Saknas Lagårdsgärdet gärde
    Näbben hmd? Lagårdsgärdet gärde
    Näbben förpantning Lagårdsgärdet gärde
    Näbben hmd Lagårdsgärdet gärde
    Olstorp rivet torp Lagårdsgärdet gärde
    Opp i Stuga hmd Lagårdsvänna gärde
    Opp i stuga hmd Larönninga gärde
    Oppistuga hmd Lerberget gärde
    Oppre Mon hmd Lervik gärde
    Oppstuga riven lht Lervik vik
    Olmyra rivet torp Lerviken vik
    Pershagen hmd? Lervännera gärde
    Pershagen hmd Lillerönninga gärde
    Petersberg Saknas Lilltorpet gärde
    Petersborg hmd? Lillänga gärde
    Petersborg hmd Lindgärdet gärde
    Petersborg torp Ljungholmen näs
    Petter Jansa hmd Logårn gärde
    Prästegården gd Logärdet gärde
    Prästerud hmd? Lyckera gärde
    Punglätta lht Låka ö
    Ramsberg hmd Låkaholmen holme
    Ramsboa förr affär Långelanda gärde
    Ramsdalen hmd Läppen gärde
    Ransberg hmd Läpptagärdet gärde
    Rasta rivet torp Löftestaka, Västra udde
    Rasten torp Löftestaka, Östra udde
    Rasten Saknas Löftestaken ö
    Rolfserud gd Löpershåla vik
    Rolfserudstorp gd Löta gärden
    Rolfshagen hmd Lötera fält
    Rolfsholm avs. Lötvallen gärde
    Rolfsmanskere st. riv. Lövhackegärdet gärde
    Rollse, L. Saknas Lövhagsvänna gärde
    Rosendal torp Marränga gärde
    Rosendalsmyra riven stuga Maståsen skog
    Rovan hmd? Mellangärdet gärde
    Rova hmd Mellangärdet gärde
    Rovera Saknas Mellangärdet gärde
    Rud gd Mellangärdet gärde
    Rud gd Mellangärdet gärde
    Rudkvisthagen riven förpantning Mellangärdet gärde
    Rudmanskere st Mellanhaget gärde
    Rållesrud gd Mellanvi gärde
    Rållesrud gd Mjölsundet sund
    Rållesrudstorp gd Mjölsundet Saknas
    Rållsgården hmd? Momyra gärde
    Rållshagen hmd? Mon gärde
    Råstockeboa förr affär Mork gärde
    Räjmanskere hmd Morsarevallera gärde
    Rävholmen torp Mossa gärde
    Rönninga hmd Mossen gärde
    Rönninga lht Mossen gärde
    Rönninga, Södra Saknas Mossen gärde
    Rönninga riven stuga Mossen gärde
    Rönninga rivet torp Mossen gärde
    Rönningen hmd? Mossen gärde
    Rönningen Saknas Mossen gärde
    Rövass hmd? Mossen gärde
    Rövass hmd Mossen gärde
    Salem stuga Mossen gärde
    Sandbacken gd Mossänga, Nedre gärde
    Sandbacken gd Mossänga, Övre gärde
    Sandbacken Saknas Myra gärde
    Sandelinskere hmd Myra gärde
    Sandlycka torp Myra utbruk
    Sandviken torp Myra gärde
    Sandviken lht Myrbackegata väg
    Sjongern riv. lht Myrbackegärdet gärde
    Sjögerås gd Myrbackegärdet gärde
    Sjögerås herrgård Myrbackeänga äng
    Sjöhaget hmd Myrera gärde
    Sjölunda Saknas Måkeberga skär
    Sjörönningen hmd? Mörliaåsen ås
    Sjörönningen hmd? Nergårdsnäset näs
    Sjörönningen Saknas Nergårdsvika vik
    Sjövik Saknas Ner på Gärdet gärde
    Skane, Norra gd Nolbybacken begravningsplats
    Skane, Södra gd Nolgärdet gärde
    Skakelbergen hmd? Nolre Vi gärde
    Skackelberga hmd Notboholmen holme
    Skallfejere torp Notboudd, se Boberget udde
    Skane, Norra gd Notboudd Saknas
    Skane, Södra gd Nybrottet gärde
    Skanebacken riven stuga Nygärdet gärde
    Skanekro riven stuga Nyodlinga gärde
    Skanfältere st Näbbgärdet gärde
    Skogen hmd Näset halvö
    Skogfältere rivet torp Nödsvika vik
    Skråen förr affär Nödsviksholmen holme
    Slankerud gd Nödsviksudden udde
    Slankerud f.d. gd Nödviken, se Nössviken vik
    Slankerud stuga Nödviksudde, Ö., se Nössviksudden udde
    Slankerslada lada Nössviken vik
    Slättvål gd Nössviksudden udde
    Slättvål gd Odlinga gärde
    Slättvål hmd Odlinga gärde
    Smedhagen hmd? Odlinga gärde
    Smedstugan hmd Odlinga gärde
    Smehagen hmd Olarsvika vik
    Smibacken lht Olere gärde
    Smärsbol gd Oppstugegärdet gärde
    Smärsbol gård Orrefjället berg
    Smärsbol hmd Orrekoja gärde
    Smärsbol hmd Oxhaga gärde
    Smärsfältere st. Oxmyrgärdet gärde
    Smörgrava gd Oxtere gärde
    Smörgraven gd Paradiset gärde
    Snutere riven stuga Paradiset gärde
    Solbacka arb.-bostad Patmosgärdet gärde
    Spässhult gd Penningebacken backe
    Spesshult gd Pereskarven gärde
    Spässhult Saknas Petersborg gärde
    Spesshultere st Plogskall holme
    Spässlanda gd Plogskall, Flohall Saknas
    Spesslanda gd Plogskallsskära skär
    Speteburken riv. lht Pompersgärdet gärde
    Stacka rivet torp Porka gärde
    Stenhuset hmd? Porka gärde
    Stenhuset hmd Porsegärdet gärde
    Stomme förp. Porsmyren terräng
    Stommen, se Prästerud Saknas Porsmyrsholmen holme
    Storåsen hmd? Porsmyrsholmen holme
    Storåsen Saknas Porsmyrskära skär
    Strand förr krog Punglättelyckera gärde
    Streterud hmd? Pyttagen gärde
    Stubba rivet torp Ringberget berg
    Stubbemyra riven förpantning Ringberget berg
    Stubbemyren lht Rolfserudsåsen ås
    Ställdalen stuga Rolfsholmen holme
    Sulbergskere rivet torp Rolvsholmen holme
    Sulbergskere st. Rompa gärde
    Sulebråten rivet torp Rosendalsgärdet gärde
    Sulegärdet hmd? Rudkvisthagen gärde
    Sulerud gd Rudmansåsen ås
    Sulerud gd Rudsbräcka backe
    Sulgärdet hmd Rudsvattnet terräng
    Sund gd Råbacken skogsdunge
    Sund säteri Råskäret holme
    Sundbergskere riv. st. Räjsbråten gärde
    Sundfältere st. Räjsdalera gärde
    Sundsborg villaområde Rävholmsdiket bäck
    Sundsgärdet villaområde Rävsundet sund
    Sundstorp gd Rävudden udde
    Sundstorp gd Röholmen holme
    Sunsa gd Rönninga gärde
    Sunsa, Norra gd Rönninga gärde
    Sunda, Södra Saknas Rönninga gärde
    Sunsa, Östra Saknas Rönninga gärde
    Sunsanäs stuga Rönninga gärde
    Svennere hmd Rönninga gärde
    Svenstorp riven stuga Rönningen gärde
    Svingen torp Rörholmen, se Röholmen holme
    Svingen lht Rörholmen holme
    Svältera torp Rö(r)holmen Saknas
    Säffle köping Rörvika vik
    Säffle gd Rörviken, se Rövassviken vik
    Säffle säteri Rösgärdet gärde
    Säfflegärdet villaområde Rövassviken vik
    Säfflemyra torp Saltänga äng
    Sörhagen Saknas Saltängen Saknas
    Sör i Gärdet hmd Samland gärde
    Sör i Stuga hmd Sandlycka gärde
    Talla f.d. ålderdomshem Sandvika vik
    Talla Saknas Sandvika vik
    Tallåsen lht Sandön ö
    Tibble gd Sandön holme
    Tibble ladugård Saxholmera Saknas
    Tittutere riven stuga Saxskären holmar
    Torkhuset arb.-bostad Schåpersgärdet gärde
    Torpet rivet torp Sifhälla ås
    Torpet rivet torp Sifhällaåsen ås
    Torsenstorp torpet Signalåsen Saknas
    Torstere hmd Sjongerebäcken bäck
    Trea torp Sjongeregärdet gärde
    Trean hmd? Sjögeråsänga gärde
    Trossere riven stuga Sjögärdet gärde
    Tuva kvarn Sjögärdet gärde
    Tuve Saknas Sjögärdet gärde
    Tången förp. Sjöhagsvika vik
    Utstuga hmd Sjölyckera gärde
    Valnästorp utjord Skackegärdet gärde
    Vidingsåsen lht Skallfejersudde udde
    Vihaget rivet torp Skalurbräcka gärde
    Vikensberg Saknas Skanebacken gärde
    Vikingsborg hmd? Skaneflåt terräng
    Vikingsborg hmd Skanemossen mosse
    Vilan lht Skarpa Norden gärde
    Villan villa Skarpyttera gärde
    Villråda riven förpantning Skaten udde
    Våle gd Skaten udde
    Vålet gd Skatenäsudd, se Skaten udde
    Vålgatan Saknas Skatvika vik
    Vässby gd Skepperdalshåla udde
    Västbergere st Skepperdalshåla vik
    Västby gd Skinka gärde
    Västerbergskere riven stuga Skogen gärde
    Västerås Saknas Skogen gärde
    Västeräng sommarhem Skogfältlycka gärde
    Väst i Stuga hmd Skolhusgärdet gärde
    Åbråtera riven lht Skråbuka förr myr
    Åminne avs. Skäret holme
    Ångsåg = Ner vid Såga Saknas Slankersgärdet gärde
    Åsen stuga Slussen sluss
    Åsen hmd Smedgärdet gärde
    Återmanskere st Småvassera vik
    Återslöp gd Smörklintåsen ås
    Återslöp gd Snultern förr gärde, nu skog
    Åttekanten riv. krog Sockerbruket gärde
    Älvbacken arb.-bostad Spesshultsvika vik
    Älvhagen hmd? Spesslandavika vik
    Älvhagen torp Spesslandaviken vik
    Älvängen tegelbruk Springareberget berg
    Änglaguten riven krog Stackanäbba udde
    Ängtorpet rivet torp Stallgärdet gärde
    Ängtorpet torp Stallgärdet gärde
    Öcken gd Stallgärdet gärde
    Ödesvik Saknas Stallgärdet gärde
    Öken gård Stallgärdet gärde
    Östbergere lht Stallgärdet gärde
    Öst i Backen hmd Stallgärdet gärde
    Öst i Stuga hmd Stallgärdet gärde
      Stallgärdet gärde
      Stensholmen holme
      Stensholmen holme
      Stensholmen Saknas
      Stensholmsskära skär
      Stensåsen gärde
      Stensåsen ås
      Stockhåla vik
      Storbyte, Nedre gärde
      Storbyte, Oppre gärde
      Stordiket bäck
      Stordiket dike
      Stordiket dike
      Stordiket dike
      Storrönninga gärde
      Storänga gärde
      Strömbrona bro
      Strömmen fall
      Stubba gärde
      Stubba gärde
      Stugegärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Stuggärdet gärde
      Styggepurrestomt gärde
      Stätten gärde
      Stötlycka gärde
      Stötlycka skog
      Stövarsberga berg
      Sulbergskere gärde
      Sulbergskere gärde
      Sulbråten gärde
      Sulgärdet, Norra Saknas
      Sulgärdet, Södra gärde
      Sundfältegärdet gärde
      Sunsanäset näs
      Svarta Porten del av V. Allén
      Svartholmen holme
      Svartmossen gärde
      Svartskär skär
      Svartviksskära skär
      Svartviksskären skär
      Svartån el. Ån å
      Svartåna å
      Svartåviken vik
      Svartåviken vik
      Svältera gärde
      Svältnebråten gärde
      Syltoppen skogsås
      Säffleallén allé
      Säfflebrona bro
      Säffleholmen holme
      Säffleholmen holme
      Säfflelöten terräng
      Sätterströmsänga gärde
      Sömre Vi gärde
      Sörgårdsbacken backe
      Sötholmarna holmar
      Sötholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmssundet sund
      Tarmen gärde
      Testamentet gärde
      Tibblekullen gärde
      Tibbleåsen skogsås
      Tittutere gärde
      Tjurersvika vik
      Tjuvänga gärde
      Tjärnet tjärn
      Torkhusvänna gärde
      Torpet gärden
      Torpgärdet gärde
      Torpgärdet gärde
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Torpängsgata väg
      Torrfana gärde
      Torseretorp utbruk
      Torstholmen holme
      Torstholmen holme
      Treabackera backe
      Trehörningen gärde
      Trinnmossen gärde
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trättebråten gärde
      Trätäljakullen gravhög
      Tvättvika vik
      Tånggärdet gärde
      Tångåsen gärde
      Ulfskär, se Ullskär skär
      Ullskär skär
      Ulvskär holme
      Usdalen gärde
      Utskogen skog
      Utskogen skog
      Vagnvägen väg
      Vaholmen holme
      Vaholmssundet sund
      Vallbrottet gärde
      Vallera gärde
      Vallersbacken gärde
      Vallersgärdet gärde
      Vallersgärdet gärde
      Vallgärdesbacken gärde
      Vallgärdet gärde
      Vallgärdet gärde
      Vallgärdet gärde
      Viksmossen terräng
      Vilsten sten
      Vilestenen Saknas
      Vingmansvika vik
      Vråna gärde
      Vänern insjö
      Vässbyudden udde
      Västbroänga gärde
      Västbyudden udde
      Västeränga gärde
      Väst i Backen gärde
      Väst i Gärdet gärde
      Väst i Gärdet gärde
      Åbråtera gärde
      Åkermåle gärde
      Åkermålsåsen gärde
      Åmålsvägen väg
      Ån, se Svartån el. Ån å
      Ånåsnäbba udde
      Åränga äng
      Åränga äng
      Älven, se Byälven el. Älven älv
      Älvvikebäcken bäck
      Älvgärdet gärde
      Älvvika vik
      Älvvikebäcken bäck
      Älvviken vik
      Änga gärde
      Änga gärde
      Änga gärde
      Änga gärden
      Änga gärde
      Ängdiket dike
      Ängera gärde
      Ängera gärde
      Ängera gärde
      Änggärdet gärde
      Änglabackera gärde
      Ängåsen ås
      Öknesand sanddyner
      Ösbacksholmen, se Ösebacke holme
      Ösebacke holme
      Östbergere gärde
      Östegata väg
      Öst i Hagen gärde
      Öst på Änga gärde
      Ösviksflåt terräng

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.