ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blomskogs socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 189 Naturnamn : 562 Bebyggelsenamn : 1009 Naturnamn : 796
Blomskog sn /Se Gränsbeskrivning Saknas /Se Blomskog socken sn Blomskogs socken sn
Blomskog sn Aborrtjärn sjö Blomskog sn Blomskogs socken sn
Blomskog sn Abborrtjärn tjärn Blomskog sn Blomskogs socken sn
Blomskog sn Abborrtjärnsdyveln tjärn Blomskog sn Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Algutsvattnet sjö Blomskog sn Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Algutsvattnet sjö Blomskog sn Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Algutsvattnet sjö /Se Blomskog sn Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn /Se Aneskäret skär Blomskog sn Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn /Se *Bastugnen röse Blomskog sn Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn *Bastungen gränsmärke Blomskog sn Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn /Se Bergholmen holme Blomskog sn /Se Nummerförteckning förteckning
Blomskog Saknas Bergjätteåsen ås Blomskogs kyrka Saknas Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Bergtjärn sjö Blomskogs prästgård prästgård Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Bergtjärn tjärn Blomskunge inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Bickjedrågen dal *Alsbyn Saknas Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Bingemossen mosse Antetunet beb Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Bjurängen odlat område Backen l. Nedan backen hmd Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn? Bjällenäset näs Backen el. Ovan Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Bjällernäset näs Backen beb Nummerförteckning förteckning
Blomskogs sn sn Björnedrågen dalsänka? Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Björneholmen holme Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Björnekasen igenväxt odling /Se Backen lht Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Björnemyr myr Backen beb Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Björnemyrberget berg Banvaktsstugan Saknas Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Björnemyren myr Berga lht Nummerförteckning förteckning
Blomskog sn Björnemyren myr Bergen nu försvunnen bostad Abborrtjärn tjärn
Blomskog sn Björnemyren myr Bergerud lht Abborrtjärn tjärn
Blomskog sn Björnmyren myr Berget lht Affallstjärn tjärn
Blomskog sn Björnmyren myr Berget hmd (?) »Affallstjärn» tjärn
Blomskog sn Björnvikskullen kulle Berget beb Albrobäcken bäck
Blomskog sn /Se Björnviksviken vik Berget beb Albromyren myr
Blomskog sn /Se ?Blekefjäll berg Berget hmd Algusttjärn tjärn
Blomskog sn /Se Blekefjäll berg Berget beb Algusttjärn, se Algutsvattnet Saknas
Blomskog socken m.m /Se Blommamossen mosse Berget hmd Algutsvattnet, se Algusttjärn tjärn
Blomskog sn /Se Blommaviken vik Berget beb Algutsvattnet sjö
Blomskog sn /Se Blommen, Nedre, se Blomsjön, Nedre sjö Berget beb Alsbybacken höjd, backe
*Alffzbyn försv. gd, el. by /Se Blommen, Nedre sjö Berget rivet ställe Alsbybacken sluttning
Bierwlsrwdh Saknas Blommaälven älv Berget beb Alsbymossen mosse
Björnvik Saknas Blomsjön, Nedre sjö Berget hmd Alsbymossen mosse
?Björse hmd /Se Blomsjön, Nedre sjö Berget beb Apelgärdet gärde
?Björse hmd /Se Blomsjön, Nedre sjö Berget, N. o. S. hmdr Askedalen el. Askedrågen dalsänka
Blomma by Norra Blomsjön sjö Berget beb Baddaremyrarna åker
*Blomskoggatten, se 2 Gate utjord /Se Blomsjön, Nedre sjö Berget hmd Barnsängsugnen bergsgrotta
Blomskogs prästgård khbost. /Se Södra Blomsjön sjö Bingen beb Barnsängsugnen grotta
Blomskogs prästgård khbost. /Se Norra Blomsjön sjö Bingen f.d. hmd Bastukullen förhöjning och udde
Lilla Boda by? Södra Blomsjön sjö Bingen beb Bergfallet vattendrag
Boda, Lilla by Blomsjön, Nedre sjö Bingen hmd Bergholmen holme
Boda by Blomsjön, Övre sjö Björketorp avs. Bergholmen holme
Boda, Lilla by Blomsjön sjö /Se Björksed beb Bergjättekyrkan grotta
Borgåsen = 2 Sundstabyn Saknas Blomskogmossen mosse Björkudden beb Bergjätteåsen ås
Breviken hmn Blomskogstjärnet Saknas Björkudden el. Udden hmd Bergtjärn tjärn
Brodalen förr bebyggelse? Blomskogstjärn sjö Björkås torp Bergtjärn tjärn
Bustelund gd /Se Blomskogstjärn sjö Björnvik beb Bickedrågen dal
Båstalunda by Blomskogtjärnet tjärn Björnvik hmd Bickåkrarna åkrar
Båstalunda by Blomudden udde Björnåsen beb Bingarna, Bingen åkrar
Ed by? Blomselfven älv Björse hmd Bingemossen mosse
Ed by Blomviken Saknas Blickserud beb Bingemossen mosse
Ed hmn Bläcktjärn tjärn /Se Blixerud hmd Bingen åker
Ed by Bläcktjärn tjärn /Se Blixerud hmd Bingen åker
Ed by Bläcktjärn tjärn Blombergs kas, se Kasen torp Bisemon terräng?
Ekenäs by Bläcktjärnsåsen ås Blomma bebyggelse Bise(mo)bäcken bäck
Ekenäs by Bockeholmen holme Blomma gård Bjällenäset näs
Ekenäs by Bocklerudsundet sund Blomsberg, se Ögården, Norra beb. Bjällenäsudden udde
Ekenäs hmn Borgåsberget berg Blomsberg hmd Björnedrågen, Björnedrågsåsen dal och ås
*Forsby torp Borgåsen ås Blomskog jvt Björnedrågen dalsänka
Forsby Saknas Borgåsen ås Blomskogs Prästgård, se 1, 2 Prästgården Saknas Björneholmen holme
Fölsbyn by Borgåsgubben sten? Blomskogs prästgård bebyggelse Björnekasen igenväxt odling
Fölsbyn by Borgåssundet sund Blomskogs prästgård utjord Björnekleven klev
Fölsbyn by Bredmosstjärn tjärn Blåsås skogsarbetarhytta Björnemyr, St. L. myrar
Fölsbyn by Brattstadbergen berg Boda, Lilla bebyggelse Björnemyr myr
Fölsbyn by Brattstadbergen berg /Se Boda, Lilla utjord Björnemyren myr
Gatan kronoutjord Bredmosstjärnet Saknas Boda, L. gård Björnemyren myr
Gate utjord /Se Brovik vik Boda, L. gård Björnemyren myr
Gatan Saknas Brureberget berg Boden beb Björnemyrsfjället bergskomplex
Gate utjord /Se Bråtarna terräng Boden hmd Björnen udde
Gate utjord /Se Bräckorna terräng Boden beb Björnevikskollen bergshöjd
Gate utjord /Se Bräckåsen ås Boden lht Björnevikesvalen Saknas
»gatorudh» Saknas Brännan terräng? Boden beb. Björnsjömossen mosse
»getskäll» Saknas Brännåshultet terräng Boden handelslht Björsemossen mosse
Gilldalen hmn Buresåsen höjd Boden beb. Blekefjällen bergmassiv
Gilldalen hmn Bureåsen Saknas Boden hmd Blommamossen mosse
Gilldal Saknas Buskerud terräng Boden beb Blommemon terräng
Gårdsnäs torp Busten(en) sten /Se Borggården beb. Blommemossen mosse
Hultet förr torp Bustensudden udde Borggården hmd Blomsjö sjö
Hytte lht /Se Dalaneälven å Borgåsen, se 2 Sundstabyn Saknas Blomsjön, Nedre sjö
?Häljerud Saknas Dalarna terräng Borgåsen beb. Nedre Blomsjön sjö
?Häljelund Saknas Dalarne terräng Borgåsen hmd Blomsjön, Övre sjö
Högelund förr bebyggelse Dalbäcken bäck Borgåsen hmd Övre Blomsjön sjö
Ingebyn by? Dalekleven terräng Borråsen beb. Blomskogsmossen mosse
Ingebyn by Dammtjärn tjärn Bostället f.d. soldattorp Blomskogmossen mosse
Ingebyn by Dammtjärn tjärn Bostället f.d. soldattorp Blomskogstjärn tjärn
Ingebyn by Dammtjärnsåsen ås Bostället Saknas Blomskogtjärnet tjärn
Ingebyn by Dammyren myr Bostället f.d. soldattorp Blomsmossen mosse
Ingebyn by? Delesdalen dal Bostället f.d. soldattorp Blomudden udde
Ingebyn by Delesdalen dal Bostället f.d. soldattorp Blomviken vik
Ingebyn by Delesdalen dal Branterud torp Blomälven älv
Kanderud förr torp Delesdalsviken vik Branterud rivet ställe Blomälven å
Kasen förr torp? Delesmyrsåsen ås Breviken bebyggelse Bläcktjärn tjärn
Knekterud förr torp Djupedalen dal Breviken gård Bläcktjärnsåsen bergshöjd
Kroken förr bebyggelse Djupedalen dal Breviken gård Bockedalen gärden
Kränkerud förr bebyggelse Djupedalen dal Broåsen beb Bockeholmen holme
Källtegen by Djupedalen dal Broåsen hmd Bockholmen holme
Källtegen Saknas Djupemyren myr Bryngelshaget lht Borgåsberget berg
Källtegen by Djupmyren myr Bråtarna beb Borgåsegubben stenar
Livlund torp /Se Dyveln mosse Bråtarna hmd Borgåsen ås
Lofflund torp /Se Dyvelsbergen berg Bråten beb Borgåsen ås
Lund Saknas Dyvelsåsen ås Bråten hmd Borgåsen berg
Lyckia Saknas Dängan stup Brännenet lht Brattstadbergen berg
Låbbyn Saknas Edsmossdyveln tjärn Brännåsen beb. Brattstadsbergen åsar
Låbbyn by /Se Edsmossen mosse Brännåsen hmd Bredmossen mosse
»Långenäs» Saknas Edstjärn tjärn Brännåsen beb Bredmoss(en) mosse
Långåna = 2 Ed Saknas Edsviken, Nedre vik Brännåsen, Södra hmd Bredmosstjärn tjärn
Mon by Edsviken, Övre vik Buskerud beb. Bredmosstjärn tjärn
Myren förr bebyggelse? Ekemossen mosse Buskerud hmd Brevikssanden sandstrand, (badställe)
?Nolnäs ödetorp Ekenäs udde, se Udden udde Busta f.d. soldatboställe Brokevedmyren myrhåla
Näresbyn gd /Se *Ekenäsvägen landsväg Bustelund bebyggelse Brovik vik
Näresbyn by? Enerhöggarna åkrar /Se Bustelund gård Brovik vik
Näresbyn gd /Se Enermyren myr Bustelund gård Brunnskällan källa
Näresbyn Saknas Eriks myr myr Bustelund utjord Brureberget höjd o. udde
Näresbyn by /Se Fellingsedsviken vik Byggningen beb. Brureberget berg
Näs by? Finnekas gränsmärke Byggningen hmd Bruretallen tall
Näs by Fjusmyren myr Byggningen, Östra hmd Bräckan l. Bräckebackarna backar
Näs by *Fjällebäck bäck Byggningen beb. Bräckekullarna (o. Bräckekullsvägen) backar och höjder
Näver torp Fjärhaneleken skog Byggningen hmd Bräckåsen bergås
Näver gd /Se Fjölekasen terräng Byggningen beb. *Brännhusören stengrund
Olerud gd Florene udde Byggningen hmd *Brännvinsören stengrund
Olerud hmd /Se Friarviken vik Båsen, se 2 Boda, Lilla Saknas Brännåsberget berg
Porten förr torp Furumossen mosse Båstelunda, se Bustelund Saknas Bumossen mosse
Poserud förr bebyggelse? Fyrkanttjärn sjö Bäckalid lht Buskerudsmossen mosse
Prästgården prästgård Fyrkantatjärn tjärn Dalarna beb. Busten sten
Prästgården prästgård Fågelleken ås Dalarna avs Busten(en) sten
Prästkasen förr torp Fågelmossarna mossområde Dalen beb. Busten(en) sten
Ryssviken Saknas Fågelmosstjärn, Lilla tjärn Dalen hmd Byxorna åker
Rönningen förr bebyggelse Fågelmosstjärn, Stora tjärn Dalen, se Dalarna beb. Båtbergen berg
Rönningen förr bebyggelse Fågelmyren myr Dalen, se Dalarna Saknas Bänkarna berg
Röstegen gård? Fäkasen terräng Del hmd Börets hage åker
Röstegen gst Fölsbynäset näs Delen beb. Dalarna terräng?
Röstegen by Fölsbyviken vik Domperud beb. Dalerud äga
Röstegen gd *Galtöfjäll berg Där väste hmd Dalkleven terräng?
Röstegen gd Gatemossen mosse Ed bebyggelse Dammtjärn tjärn
?Röstegen Saknas Gilldalsmossen mosse Ed gård Dammtjärn tjärn
Röstegen gd /Se Grandalen dal Ed utjord Dammtjärn tjärn
Röstegen gårdar /Se Grandalen dal Edskvarnen beb. Dammyrarna mosse
Röstegen gårdar /Se Grandalsbergen berg Ekebacken beb. Dammyren myr
Sand förr bebyggelse Gransmossen mosse Ekebacken hmd Dammyren myr
Slängom förr bebyggelse Gravaremon skogsområde Ekenäs bebyggelse Delesbäcken bäck
Stommen Saknas Gravaremon terräng /Se Ekenäs utjord Delesdalen dal
Sucka utjord Grunnerudstjärn tjärn Ekenäs gård Delesdalen dal
Sundsbyn gd /Se Grunnerudstjärnsåsen ås Lilla Ekenäs hemmansdelar Delesdalen dal
Sundsbyn by Grållemyr myr Ekenäs, se Rösstegen hlp Delesmossarna mossar
Sundsbyn Saknas Gröne backe strandområde Eketorpet lht Delestan backar
Sundsbyn by Grönlidmyren myr Fattigstugan riven stuga Den grå märren sten
?Sundstabyn gästgiverihmn Grönvik vik Fellingsed hmdr Det djupa hålet kitteldal
Sundstabyn by Gulddoppedalen dal Fellingserud, se Fellingsed Saknas Djupdalen, Norra o. Södra sänkor
Sundsbyn by Gullbandsmossen mosse Flaten beb. Djupedalen dal
Sundstabyn by Gullfota ås Flaten hmd Djupedalen dal
Sundsbyn gd /Se *Gårdsnäshöjd Saknas Flaten beb. Djupedalen dal
Sundsbyn gd /Se *Gårdsnäshöjd höjd Flaten hmd Djupkasbacken backe
Sundstabyn gd /Se *Gårdsnäshöjden höjd Forsdalen, se 2 Mon Saknas Djupmyren, Djupmyrarna myr(ar)
Sunsås Saknas Gårdsnäsviken vik Framgården beb. Djupmyren myr
Svartevik förr bebyggelse Gårdsnäsviken vik Framme beb. Domaresätet domarring
Söpplanda by *Gårdsnäs udde udde Framme hmd Drågarna skogstrakt
Söpplanda by Gårnäshögdan höjd /Se Framme beb. Drågefjället berg
Söpplanda hmn Gårviken vik Framme bost. Dubbelpicken bergshöjd
Tallekasen förr torp Gäddtjärn tjärn Framme hmd Dyveln tjärn
Torkilsbyn Saknas Haffalstjärn tjärn /Se Framnäs beb. Dyveln tjärn
Torverud Saknas Haga terräng Framnäs avs. Dyveln, se Kvarnedyveln Saknas
Trättlanda by Hagarnamossen mosse Fridhem beb. Dyveln göl
Trättlanda gård Hagholmen holme Fridhem avs Dyveln, Övre, Nedre gölar
Trättlanda by Hagmossen mosse Fridhem beb. Dyveln göl
Trättlanda by Hagmossen mosse Fridhem hmd Dyveln göl
Töresbyn by Hagviken vik Färjestaden beb. Dyveln mosse
Töresbyn by? Halleforsen fors Fölsbyn bebyggelse Dyvelsbacken backe
Töresbyn by Halleforsen fors Fölsbyn gård Dyvlarna sjö
Töresbyn Gate kyrkoutjord /Se Halleforsen vattendrag Fölsbyn gård Dyvlarna skogstrakt
Udden förr torp? Halleforsen fors Fölsbysmedjan beb. Dyveksbacken, St., L. backe
?Vik by Halleforsen fors Fölsbysågen beb. Dängen skogstrakt
Vik by? Halleforsen fors Fölsbysågen beb. Edsmossarna mossar
Vik by Halleforsen fors Garverud rivet ställe Edstjärn tjärn
Vik by *Hallesundet sund Gate, se 2 Töresbyn Saknas Edstjärn tjärn
Ängebäck by Hallön Saknas Gate gård Edsviken vik
Ängebäck hmn Hallön ö Gate hmd Edsviken, Övre vik
Ängebäck by Hallön ö Gated, se Gate Saknas Ekelyckan äga
Ängebäck? Saknas *Halvaretjärnet Saknas Gated, se Gate Saknas Ekemossen mosse
Engebäck gård Hansekashålet dal? Gated beb. Ekemyren l. Prästefredagen myr
Öbyn Saknas Hansuddarna uddar Gatemon beb. Ekenäsviken vik
Öbyn by /Se Hansuddetjärn tjärn Gatumon hmd Enehögarna åkrar
Öbyn by /Se Hansuddeviken vik Gilldalen bebyggelse En(n)ermyren myr
Ögården förr bebyggelse Havalstjärn tjärn Gilldalen gård Enermyren myr
  Havalstjärn tjärn Grandalen beb. Eriksholme holme
  *Hedemon terräng Grammekas hmd Eriks holme el. Lommeholmen holme
  Hillevara förr odlad mossmark /Se Grandalen ödetorp Fjusmyren mosse
  Hillevaren terräng Gris-Ögårdarna Saknas Fjusmyren myr
  Hillevarsbäcken bäck /Se Groterud hmd Fjäderhanedrågen dalsänka
  Hillevarsåsen ås Gropen beb. Fjäderhaneleken skog
  Hillevarsåsen bergsås /Se Gropen hmd Fjäderhanemyren myr
  Homingzbäk, se Hommingen bäck Gropkasen beb. Fjölekasen skog
  *Hommingedalen dal Gropkasen hmd Flatene äga
  Hommingen bäck Grorud, se Grolerud Saknas Flottledudden? udde
  Hommingen bäck Grårud beb. Fläcken tomt
  Hommingen bäck Grönliden beb. Fläskeberget berg
  Hommingen bäck Grönliden hmd Friareviken vik
  *Hommingsback berg Guldberget beb Friareviken vik
  Hopegårdsbäcken bäck Gustavsfors beb. Främre viken vik
  Hornfisken tjärn Gustafsfors herregård och pappersmassefabrik Furumossen mosse
  Hornfisken tjärn /Se Gustafsfors, Trämassefabr, Kanalstation avs. Fyrkantade tjärn tjärn
  Hornfisken tjärn /Se Gårdsnäs beb. Fyrkanttjärn tjärn
  Hultemossen mosse Gårdsnäs hmdr Fågelleken, V. skogsåsar
  Hultemyren myr Gärdet hmd Fågelleken åsar och skog
  Hultetjärn tjärn Gärdet beb. Fågelmossarna mossar
  *Humingen bäck Gärdet beb. Fågelmossen mosse
  *Huvudröset röse Gärdet hmd Fågelmosstjärn, St., L. tjärn
  *Huvudröset gränsmärke Gärdet hmd Fågelmosstjärnen tjärn
  Hålefjällen berg Gärdet beb. Fågelmyren myr
  *Hålst mossehöjd höjd Gärdet hmd Fågelmyren myr
  *Håltsmossehöjden höjd Gärdet beb. Fäkasen skog
  *Håltsmossen mosse Gärdet hmd Fällemossmyren gärde och mosse
  *Hällje mossehöjden höjd Gärdet beb. Fölsbybräckan backar
  *Hällesundet sund Hagalund lht Fölsbymossen mosse
  Hästaliderna sluttning Hagalund hmd Fölsbynäset näs
  Hästnäsviken vik Hagalund lht Fölsbynäset näs
  Högarneviken vik Hagarna beb. Fölsbyviken vik
  Högelundsdyveln tjärn Hagarna hmd Fölsbyviken vik
  Högeviken vik Hagarna beb. Fölängsviken vik
  Högran åker /Se Hagarna hmd Gatumossen mosse
  Hökudden udde Hagaskog hmd Getemyren (?) myr
  Igeltjärn tjärn Hagen hmd Gilldalsmossen mosse
  Ingebyön ö Hagen beb. Gilldalsmossen mosse
  Jakobeviken vik Hagen lht Grandalen dal
  Jordurden igenväxta åkrar /Se Hagen beb. Gransmossen mosse
  Jutemyren myr Hagen hmd Gravaremon skogsdal
  *Jällsmomhöjd Saknas Hagen beb. Grunderudstjärn? tjärn
  *Jällsmosserös Saknas Hagen hmd Grunnerudstjärn tjärn
  Jätteryggarna höjd Haget beb. grå, se Den grå märren Saknas
  Kallebäcken bäck Haget torp Grållemyr myr
  Kallebäcken bäck Haget rivet ställe Gröne backe ängsmark
  Kalvemyren myr Haget beb. Grönebacksvägen väg
  Kalvlundsmossen mosse Haget hmd Grönvik vik
  Kartungsmossen mosse Haget beb. Grönvik vik
  Kassikeviken vik Hagkullen beb. Gullbandsmossen mosse
  Kasudden udde Hagkullen avs Gullfota terräng
  Kistebergen berg Hagmanssågen beb. Gullfota ås
  Klevåsen ås Hagrönningen beb. Gullkistan Saknas
  Klintenborg, se Trintenborg ö Hagrönningen hmd Gullvars kåve bergshåla
  Klintenborgz holmen, se Trintenborg holme Hagögården, se Ögården Saknas Gustafsforssundet sund
  Klintenborgz holme, se Trintenborg holme Hallefors Saknas Gårdsnäsviken vik
  Klockviken vik Hanserud beb. Gårtjärn(et) tjärn
  Knekthusudden udde Heljelund beb. Gårviken vik
  Knösen höjd Heljelund beb. Gäddevik vik
  Kohagsudden udde Heljelund hemmansdelar Gäddtjärn tjärn
  Kolemilskasen terräng Heljelundshögen hmd Gärdesdalen gärden
  Kolhusudden udde Herrgården beb. »Haffallstjärn», se Havalstjärn Saknas
  Kollsa förr odlad myr /Se Herrgården hmd Haganeviken vik
  Kollsemyr förr odlad myr /Se Holmen lht Hagemossen mosse
  Kopperudresen höjd Hopögården skog Haget äga
  Koppudden udde Hulten beb. Hagholmen holme
  Korpeberget berg Hultet beb. Hagudden udde
  Korsen skogsområde Hultet hmd Hallen äga
  Korss rösen, se Vänneröset gränsmärke Hultet beb. Hallen badställe
  Koudden udde Hultet hmdr Hallön ö
  Koåsbäcken bäck Hultet torp Hallön ö
  Krekel åker /Se Humlegården hmd Hammerberget berg
  Krokvattnet, Stora sjö Hummelgården beb. Handvindsåsen ås
  Kronemon skogsområde Hytte nu försvunnen bostad Hansuddarna uddar
  Kunnerös, se Vänenröset röse Hålan beb. Hansuddetjärn tjärn
  Kunne Röös, se Vänneröset gränsmärke Hålan el. Lerhålan hmd Harholmarna holme
  Kureviken vik Hålet beb. Harnäset näs
  Kuren terräng Hålet f.d. hmd Havalsmossen mosse
  Kullemossen mosse Högarna beb. Halvalstjärn tjärn
  Kuvetjärn tjärn Högarna, N. S. hemmansdelar Havalstjärn ? tjärn
  *Kuvetjärnet, se Bredmossetjärnet Saknas Högby beb. Havrekasen terräng
  Kuvetjärnshöjden höjd Högby lht Havrekasen skog
  Kuveviken vik Högeby beb. »Hellevarsbäcken» bäck
  Kvarnedyveln tjärn Högeby, N., S. hmd »Hellevassåsen» bergås
  Kvarnefjället berg Högelund beb. Hemtjärn tjärn
  Kvarnemyren terräng Högelund lht(?) Hemtj., se Sundsbytjärnet Saknas
  Kvarnälven å Högen beb. Hillevaren terräng
  Kyrkenäset näs Högen hmd »Hillevaen» mosshals
  *Kyrkevägen landsväg Högen beb. Holedammtjärn tjärn
  Källtegstjärn sjö Högen hmd Holmen, Lilla holme
  Källtegstjärnet tjärn Högen, n., S. hemmansdelar Holmen, Stora holme
  Kölneknatten höjd Högen beb. Holtetjärn tjärn
  Lammenäset näs Högen, N., S. hemmansdelar Hommingen bäck
  Lappmyr myr Högen beb. Hoppegårdsdalen sänka
  Larsmyren myr Högen, N., S. hemmansdelar o. lht Hopskogen område
  Larsåsen strandområde Högen beb. Hornfisken tjärn
  Laxudden udde Högen hmd Hornfisken tjärn
  Le, Stora sjö Högen beb. Hulttjärn tjärn
  Le, Stora sjö Högen hmd Hunger udde bergudde
  Le Lång sjö Högen beb. Hålefjället berg
  Lelång sjö Högen hmd Hålekleven backe
  Lelång sjö Högen beb. Hållön, se Hallön ö
  Lelång sjö Högen hmd Hållön, se Hallön ö
  Lelång sjö /Se Höglund beb. Hålorna terräng?
  Lelången sjö Höglund hmd Hulten äga
  Lernäsudden udde Högne, se Högarna Saknas Hultmyren myr
  Lernäsviken vik Högås avs. Hultåsarna åsar
  Lilla holmen holme Höjden riven stuga Håltet åkrar, förr torp
  Lilla sundet sund Ingebyn bebyggelse Häggeberget berg
  Lillebodatjärn sjö Ingebyn gård Häsanden sandstrand
  Lillebodatjärnet tjärn Ingenjörsbostaden lht Häsen äga
  Lille mosse mosse Ingesund lht Hästebåsen del av Fölsbynäset
  Lillnäset näs Jägarekasen, se Kasen Saknas »Högbrolin» berg och skog
  Linnemossen mosse Kalliden, se Kalvliane Saknas Högebru vattendrag
  Linnkullsåsen ås Kallund (Ner i stugan) beb. Högeröserna gärde
  Linntjärn Saknas Kallund (Upp i stugan) beb. Högeåsen ås
  Linntjärn sjö Kalvliane lht Högran åker
  Linntjärn tjärn Kalvlund hemmansdelar Högshagsmyren myr
  Linntjärnsälven å Kammaren beb. Högvalarna berg
  Lintjärn tjärn Kammarn hmd Hökudden udde
  Lintjärn tjärn Kankerud torp Igeltjärn tjärn
  Livlundsmossen, Lilla mosse Kanten beb. Igeltjärn tjärn
  Livlundsmossen, Stora mosse Kanten hmd Igeltjärnsmossen mosse
  Lomtjärnet tjärn Karlsberg lht Ingebymossen mosse
  Lubberfjället berg Kartungen beb. Ingebyön ö
  Lundstjärnet, Södra tjärn Kartungen torp Ingebyön ö
  Lystjärn tjärn Kasen, Norra beb. Intaka äga
  Låbbynäset näs Kasen, Södra beb. Intakan gärde
  Långa myr terräng Kasen, N., S. hemmansdelar Ivarsbäcken bäck
  Långemyr myr Kasen rivet torp Ivarsbäcken bäck
  Långtjärnet Saknas Kasen beb. »Jordduren» igenväxta åkrar
  Långtjärn sjö Kasen torp Jutemyren myr
  Långtjärn tjärn Kasen lht Jätteberget sandkulle och berg
  Långtjärn tjärn Kasen beb. Jättegraven hällkista
  Långtjärn tjärn Kasen lht Jättegrytorna jättegrytor
  Långtjärndsdalen terräng Kasen torp Jättemyren?, se Getemyren Saknas
  Långudden udde Kasen el. Jägarekasen hmd Kalkegranen o. Kalkegransdrågen dalsänka
  Långudden udde Kasen beb. Kallkälleviken vik
  *Långåsen ås? Kasen lht Kallvättnet källa och åker
  *Långån å Kasen beb. Kalvemyren myr
  Långånsviken vik Kasen, N., S. hmd Kalvlundsmossen mosse
  Lämmåsmyrarna myrar Kasen beb. Kaptensbräckan sluttning med landsvägsbacke
  *Lämåsen Saknas Kasen el. Blombergs kas ödetorp Kartungsmossen mosse
  Mantalsmossen mosse Kasen beb. Kartungsmyren myr
  Mehalsen del av Fölsbynäs Kasen hmd Kasen äga
  Mellanfjället berg Kasene beb. Kasene äga
  Merikasviken vik Kasene beb. Kasemossen mosse
  Migarudden udde /Se Kaserna hmd Kerstibromyren myr
  Moanebackarna bergsluttningar Kaserna hmd Kistebergen berg
  Modele plats på gräns Kaserna hmd Klacksåsbäcken el. Tomtebäcken bäck
  Mosstjärn tjärn Kasine, se Kaserna Saknas Klockestenen sten
  Movik vik Kastet, Västra beb. Klåvstenarna område
  Moälven älv Kastet, Östra beb. Klöver udde udde
  Multemyr myr Kastet hemmansdelar Knekthus udde? udde
  Myråsen ås Kastet hemmansdelar Knäppekasen skog
  Mågemyren myr Klackås, se Västerås beb. Kolekasen skogstrakt
  Nedre dyveln mosse Klacksås lht Kolhusgärdet äga
  Nedre Blommen, se Blomsjön, Nedre sjö Klippan beb. Kolhusnäset näs
  Nolbynäset näs Klippan hmd Kolhusudden udde
  *Noteholmen holme? Knekterud f.d. soldattorp Kolhusudden udde
  Närsbymossen mosse Kopperud torp, (nu skog) Kollsan l. Kollsemyr förr odlad myr
  Näset näs Koppom hmd Kopperudsklevarna, se Kopperudresen Saknas
  Nästegårdswik, se Sunden vik Kornkullen, se Hölnekullen Saknas Kopperudresen el. Kopperudklevarna höjdsträckning
  Näsudden udde Kramboden handelslht Koppudden udde
  Näsviken vik Kroken beb. Korpeberget berg
  Nävermon terräng Kroken beb. Korsberget berg
  Nävermossen mosse Kroken hmd Korsen skog
  Näfvertjärn sjö »Kronan», se Blomskogs prästgård Saknas Koudden udde
  Nävertjärn tjärn Kränkerud, Norra beb. Koudden udde
  Nävertjärn sjö /Se Kränkerud, Södra beb. Koåsen ås
  Olerud terräng Kränkerud hmd Krekel åker
  Olerudmossen mosse Kulle försvunnen bostad Krokvattensälven älv
  Olerudsbäcken bäck Kullen, se Kuren Saknas Krokvattnet, Stora sjö
  Olerudssjön sjö Kullen beb. Krokvattnet, St. sjö
  Olerudsjön sjö Kullen hmd Kronemon skogstrakt
  Olerudälven älv Kullen lht Kråkåsen skogsås
  Orremossen mosse Kullen beb. Kullebergen berg
  Otterbrobäcken bäck Kullen avst. Kullmossen mosse
  Oxebäcken bäck Kullen beb. Kulpan äga (o. vik)
  Oxudden udde Kullen, N. S. hmdr Kulpan myr
  Pallarna strandområde Kullen lht Kultarönningsbacken backe
  Poserudsviken vik Kullen beb. Kungefjället bergsrygg
  Prästefredagen mosse Kullen hmd Kuren område
  Pumpan beteshag /Se Kullen beb. Kureviken vik
  Qwarnudden, se Verkenäset udde Kullen hmd Kuvtjärn tjärn
  Ralleled mosse Kultarönningen beb. Kuvtjärn tjärn
  Ramsbotjärn sjö Kultarönningen hmd Kuvtjärnshöjden bergshöjd
  Rankåsen ås Kuren beb. Kvarndyveln sjö
  Rassbåran tjärn Kvarnen lht Kvarnedyveln el. Dyveln tjärn
  Ristjärn sjö Kvarnstugan, se Älverud Saknas Kvarnefjällen berg
  Ropstaden terräng Kyrkoherde bost., se Blomskogs prästgård Saknas Kvarnemyren myr
  Ropstadviken vik Kåken lht Kvarnfallet bäck
  Ropstadviken vik /Se Källaren beb. Kvarnåkern åker
  Ropstan f.d. gärden /Se Källarn hmd Kyrkan dal
  Runde kulle kulle Källaren beb. Kyrknäset näs
  Rundemyren myr Källarn hmd Kyrkoberget berg
  *Runnerösen gränsmärke Källaren beb. Kyrkokleven backe
  Runderösen gränsröse Källaren hmd Kyrkonäset näs
  Runshögen kulle Källbacken beb. Kyrkvallen äga
  Runshögmossen mosse Källebacken hmd Kålsåkern åker
  Rävehålsviken vik Källtegen bebyggelse Kåtelidbacken backe
  Rävemobacken terräng Källtegen gård Kåvehålet vik
  Rävemon berg Källtegen gård Kåvens hornfisk, se Hornfisken Saknas
  *Rösbottn gränsmärke Köket beb. Källarbrännan skogsmark
  Rössdalen terräng Köket hmd Källehusvänden åker
  Rösåsen ås Köket beb. Källsåsarna terräng
  Sandbäcken bäck Köket stuga Källtegsmossen mosse
  Sandbäcken bäck Kölnkullen beb. Källtegstjärn tjärn
  Saxetjärn tjärn Kölnekullen hmd Källtegtjärnet tjärn
  Silen, Västra sjö [?]Körnhögen beb. Käringehagen åkrar
  Silen, Västra sjö Labby hmd Käringesundet sund
  Silen, Västra sjö Ladtomten beb. Köksåsen ås
  Silen, Västra sjö Ladtomten hmd Kölneknatten berg
  Silen, Västra sjö Ladudden beb. Ladmyren myr
  Silen, Västra sjö Ladudden hmd Lakarsfjället bergområde
  Silen, Västra sjö Lammehagen hagmark Lakudden udde
  Silen, Västra sjö Laxlundskasen Saknas Lammenäset del av Näs-näset
  Silen, Västra sjö Leran f.d. bostad Larsberget el. Olle Larssons berg berg
  Västra Silen sjö Lerbäck utjord Lars» mosse mosse
  Silen, Västra sjö Lerbäcken, se Lerbäck Saknas Laxesprungan pass
  Silen, Västra sjö Lerbäcken beb. Laxudden udde
  Silen, Västra sjö Lernäs beb. Lelång sjö
  Silen, Västra sjö Lernäs hmd Lernäsudden udde
  Silen, Västra sjö Lillenäset, se Näset prästgård Likberget berg
  Silen, Västra sjö Lindekullen hmd Lillagärdet gärde
  Silen, Västra sjö Lindegärdet?, se Lingärdet Saknas Lillebodatjärn tjärn
  Skammyren myr Lingärdet hmd Lillebodatjärnet tjärn
  Skarpskyttedalen dal Lindskogstomten lht (?) Lille holme holme
  Skatögården näs Lindås hmd Lille mosse mosse
  Skogaretjärnet tjärn /Se Linnekull, se Lindekullen Saknas Lindemossen (?), se Linemossen Saknas
  Skruckevedmyren myr Linnekullen beb. Lindräckeviken vik
  Skrymtan utlagt gärde /Se Lillekenäs beb. Lindåkern åker
  Skrymtaremyren utlagt gärde /Se Lillenäset beb. Linemossen(?) mosse
  Skårdalsvattnet sjö Lingärdet beb. Linnemossen mosse
  *Skårsåsberget Saknas Livlund beb. Linntjärn tjärn
  Skårsåsberget berg Livlund torp »Linntjärn» tjärn
  Sladhällarna berghällar Ljungby beb. Linntjärn, se Lintjärn Saknas
  Slängomsberget berg Ljungby hmd och lht Linntj., se Lintjärn Saknas
  Slängomsholmarna holmar Lofflund torp Lintjärn tjärn
  *Slätta åker Lofflund beb. Lintjärn? tjärn
  Slättjärn tjärn Lofflund skogvaktarebostad Lintjärn tjärn
  Slättjärn tjärn /Se Lofflund, Mellan beb. Linntjärnsälven älv
  Slättjärnet sjö /Se Lofflund, Mellan-, Syd- hemmansdelar Livlundsmossen mosse
  Slättåsen ås Lofflund, Syd beb. Lofflundsbacken backe
  Snestjärn tjärn Lyckan beb. Logärdet gärde
  Snubben udde Lyckan torp Lommeholmen holme
  Snubbeviken vik Lyckan lht Lommermossen mosse
  Snåltäppan åker /Se Lyckan, se Lycke Saknas Lomtjärn tjärn
  Sockertoppen höjd Lycke, se 2 Näs o. 3 Näs Saknas Lomtjärn tjärn
  Spikerudmyren myr Lycke beb. Lotten äga
  Starrmyr myr Lycke hemmansdelar Lubbr(r)fjället, Lubbe(r)höjden el. Låbbehöjden bergkomplex
  Stenholmen holme Lyckhem beb. Lubbr(r)fjället, Lubbe(r)höjden bergkomplex
  Stensmossen mosse Lyckhem lht Lundstjärn, Västra tjärn
  Stora holmen holme Låbby beb. Lundstjärn, Södra tjärn
  *Stora ledet Saknas Låbbyn bebyggelse Lyckabacken backe
  *Stora stenen Saknas Låbyn gård Lyckåsen ås
  Stora sundet sund Låby-Sand, se Sand Saknas Lysekleven klev
  Stordalsåsen ås Långerna beb. Lystjärn tjärn
  Store mosse mosse Långäna, se 2 Ed Saknas Lystjärn tjärn
  Store mosse mosse Långåna hemmansdelar Lystjärn tjärn
  Storevålsmyren myr Långånäs, se Långåna Saknas Lystjärnsknatten bergshöjd
  Stornäset näs Lövnäs beb. »Låbbefjället», se Lubbe(r)fjället Saknas
  Strytarna åker /Se Lövås beb. Låbbynäset näs
  Stryten udde Lövås hmd Låbydalen dal
  Stryten åker /Se Lövås beb. Låbytallen tall
  Stugufjällen berg Lövås lht Låbytunet öppen gräsbevuxen plan
  Stussölen udde Lövås lht (?) Långetjärn tjärn
  Stussölåsen ås Lövås beb. Långtjärn tjärn
  Stutögat tjärn Lövås hmd Långtjärn tjärn
  Stutögat sjö Manhem hmd Långudden udde
  Stutögat tjärn Mellanås beb. Långtjärn tjärn
  Stutögat tjärn Mellanås hmd Långudden udde
  Stygga berg berg Mellanås beb. Långåsnäset näs
  Suckaviken vik Mellanås hmd Långåsviken vik
  Suckaåsen ås Mellby beb. Lämmeåsmyren myr
  Suckenäset näs Mellby hmd Löken sänka med bäck
  Suckeviken vik Mellby avs. Lövhässjebacken backe
  Suckudden udde Mellby lht Lövlösen myr
  Suckudden udde Mellom beb. Mantalsmossen mosse
  Sumparna åker /Se Mellom hmd Mantalsmossen mosse
  Sunden vik Migaremyren hmd Mehalsen del av Fölsbyn
  Sunden sund Mon bebyggelse Mellanbräckan skogssluttning
  Sundbyhöjd Saknas Mon utjord Mellanfjället bergshöjd
  Sundsbytjärnet tjärn Mon gård Midsommarhultet dal
  Sundsbyälven älv »Mormor-Kajsa» torp Midsommarkasen skogsmark
  Sundstabytjärnet tjärn Myren beb. Migarudden udde
  Sundstatjärn sjö Myren rivet torp Mjölstället båtställe
  Sundstatjärn sjö Myren beb. Moarna terräng
  Sunna, se Stora Le ö Myren hmd Moarna terräng
  Svalåsen ås Myren avs. Mossen, Lilla mosse
  Svarta vik vik Myren el. Getemyren f.d. hmd Mossen, Stora mosse
  Svartebäcken bäck Myren beb. Mosstjärn tjärn
  Svartedalen dalgång Myren hmd Mosstjärn tjärn
  Svartehålet mosse Myren beb. Movik del av Algutsvattnet
  Svartehålet vik Myren hmd Moälven älv
  Svartevik vik Myren beb. Moälven å
  Svartevik vik Myren hmd Mågemyr myr
  Svartevik vik Myren beb. Månseberget berg
  ?Svarthålet vik Myren hmd märr, se den grå märren Saknas
  Svarttjärn sjö Mörehult hmd Märredalen dal
  Svarttjärn tjärn Mörhult beb. Märredrågen dal
  Svarttjärn tjärn Nedanbacken beb. Mörehultet skog
  Svarttjärn tjärn Ned på Tunet beb. Mörehultsholmen holme
  Svarttjärnsknatten höjd *Nede på tunet hmd Nornäsmossen mosse
  Svinemyren terräng Nedgärdet hmd Noteboden vadställe
  *Sållebindarekasen? Saknas Ned i stugan hmd Näresbymossen mosse
  *Sässeliden Saknas Ned i stugan hmd Näresby mossen mosse
  Sögelågen ängsmark /Se Ned i stugan hmd Näresbynaden[?] äga
  Söggeudden udde Ner i stugan beb. Näset näs
  Söggeudden udde Nere i stugan hmd Näset område
  Tjärnsmosstjärnet tjärn Nistugan, se Nystugan Saknas Näsudden udde
  Tobakskleven terräng Nolby beb. Näsudden udde
  Tomtanäset näs Nordberget beb. Näsviken vik
  Toverudstjärnet tjärn Nordby hmd Näsviken vik
  Toverudsviken vik Nordgärdet beb. Näsviken vik
  »Tranefiäll», se Ängebäcksfjället fjäll Nordgärdet, se Nordstugan Saknas Näverberget berg
  Tranetjärn mosse Nordi förr hmd Näverlidmossen mosse
  Trintenborg holme Nordi beb. Nävertjärn tjärn
  Trintenborg holme Nordi hmd Nävertjärn tjärn
  Trintenborg ö Nordi beb. Nävervägen väg
  Trintenborg ö Nordi hmd Nötedrågen dalsänka
  Trollhättebäcken bäck Nordi beb. Offervålet (förr)hög av pinnar o.d.
  Trätarehålet terräng Nordi hmd Ofredsboden byggnadslämningar
  Tunviken vik Nordi beb. Ofredsboden grotta
  Tutjärn, Norra tjärn Nordi hmd Ofredsboden dalgång
  Tutjärn, Södra tjärn Nordi hmd Olerudmossen mosse
  Tutjärnsbäcken bäck Nordi beb. Olerudssjön sjö
  Tutjärnsåsen ås Nordi hmd Olerudsjön sjö
  Tybergshaget terräng Nordi beb. Olerudsälven älv
  Täppan åkrar /Se Nordi hmd Olle Larssons berg berg
  Töresbytjärnet vik Nordi beb. Olsmässevägen väg
  Töresbyön ö Nordi hmd »Ommen», se Ugnen Saknas
  Uddarna uddar Nordi hmd Ormedrågen dalsänka
  Uddemossen mosse Nordi hmd Orremossen mosse
  Udden udde Nordi beb. Orremossen mosse
  Ugnsudden udde Nordi hmd Orremossen mosse (mossar)
  *Uldals vik vik Nord i stugan, se Lycke beb. Orstengruvan Saknas
  Ulvudden udde Nordhögen beb. Otterbäcken bäck
  Ulvåsen ås Nordhögen beb. Oxebäcken bäck
  *Valborgviken vik Nord-Lofflund lht Oxebäcken bäck
  Valekollen berg /Se Nordstugan hmd Oxeklovberget höjd
  Valekullen kulle o. triangelpunkt Nordstugan hmd Oxeviken vik
  Varden berg Nordstugan, se Nordi Saknas Parkelemyren myr
  Verkenäset udde Nord-Suckan hmd Portenmyren myr
  Verkenäset näs Nordvänden beb. Postvägen väg
  Verkeviken vik Nornäs, se Norrnäs Saknas Prästefredagen, se Ekemyren Saknas
  Veslemossen mosse Nornäs beb. Pumpan beteshag
  Vikervålamossen mosse Norrnäs hmd Pussehagen tomt
  Viksmossen mosse Nyböle beb. Påskeberget berg
  Vinterstaden åker Nyböle hmdr Päredalen äga
  Vänneröset gränsmärke Nygård hmd Pölsekroken sväng
  Vänneröset röse Nygård hmd Rankåsen skogsås
  Vänneröset gränsmärke Nygård beb. Ringerike förr åkrar, nu betesmark och skog
  Vänneröset gränsmärke Nygård hmd Ringtjärn tjärn
  Vänneröset gränsröse Nygård beb. Ringtjärn, se Grunderudstjärn Saknas
  Värselsåsen ås Nygård hmd Ristjärn tjärn
  Värsleudde udde Nygård, se Nyböle Saknas Ristjärn tjärn
  *Västra viken vik Nygård hmd Ropstaden gärden
  Yren åker /Se Nyhem beb. Rovemyr gärde
  Åsarna berg Nyhem avs Rudetjärn binamn på Lomtjärn
  Åskasen åker Nyhem, se N. Ögården Saknas Runde myrar myrar
  Älvemulen utlopp Nyhem hmd *Runderösen gränsröse
  Ängebäcksfjället fjäll Nystugan, se Heljelund beb. Runrösen höjd
  Ängkasen åker Nystugan beb. Runshögenkulle kulle
  Ärtekleven höjd o. triangelpunkt Nystugan hmd Runshögsmossen mosse
  Öarna udde Nystugan beb. Russdalen dalgång
  Ögårdarna terräng /Se Nytomt hmd Russdalshöjderna bergshöjder
  Ögården åkrar /Se Nytomt beb. Ränndalen äga
  Ögårdsmossen mosse Nytomt hmd Rävekullen kulle
  *Ösan plats Nystugan hmd Rävemon bergskedja
  öster hillen, se Lelången sjö Näresbyn hmn Rävmon terräng
  Övre dyveln tjärn Näresbyn bebyggelse Römossen mosse
    Näresbyn gård Rönningarna hagmarker
    Näresbyn by /Se Rönningen odlingar
    Näs bebyggelse Röstegviken vik
    Näs gård Rösåsen bergås
    Näs utjord Rösåsen bergås
    Näs utjord Sakristian åker
    Näs, Norra, se Nornäs beb. Sandbäcken bäck
    Näset hmd Sandbäcken bäck
    Näset beb. Sandbäcken bäck
    Näset hmd Sandeviken vik
    Näset el. Lillenäset torp Sandvikenudden udde
    Näset beb. Saxetjärn tjärn
    Näset hmd Saxetjärn tjärn
    Näver beb. Silen, Västra sjö
    Näver hmd Silen, se Väster-Silen Saknas
    Näver beb. Väster-Silen sjö
    Näver hmd Sjökasen terräng
    Olerud hmd Skatemyren myr
    Olerudskullen beb. Skatögården näs
    Oppi, se Lindås Saknas Skavmyren myr
    Oppi hmd Skifferberget berg
    Oppi hmd Skinnfälleskogen skog
    Oppi hmd Skogemyren myr
    Oppläggen del av sn Skruckevedmyren myr
    Orderud beb. Skrymtan el. Skrymtaremyren gärde
    Parkel lht Skrömmeledalen dal o. ängsmark
    Petersborg lht Skåkemyr myr
    Pickerud hmd Skåken förr gärde, nu björkskog
    Pickerud beb. Skårdalsvattnet sjö
    Pickerud hmd Skårsåsen skog
    Porten beb. Sladhällarna berghällar
    Porten torp Slipsen teg
    Poserud beb. Slättjärn tjärn
    Poserud gärde, f.d. bebyggelse Slöken, se Löken Saknas
    Prästerud gärde, f.d. bebyggelse Smala drågen dalsänka
    Prästegården bebyggelse Smale myr myr
    Prästkasen rivet torp Smalsundet sund
    Pussberget stuga Snestjärn tjärn
    Pölsan ödetorp Snubbehålet dal
    »Raven» hmd Snubben udde
    Ris, Nedre beb. Snunäset näs
    Ris, Övre beb. Snåltäppan åker
    Ris, Nedre, Övre hemmansdelar Sockemon terräng
    Rolinskerud torp Somyren myr
    Rönningen avs. Spikeruddalen dal
    Rönningen soldattorp Spikerudmyren myr
    Rönningen beb. Spånfuran skogstrakt
    Rönningen, Norra beb. Standaringarna skog och berg
    Rönningen, Nedre, Övre (båda Rönningarna) hmd resp. lht Stenbron del av gångstig
    Rönningen hmd Stenholmen holme
    Rönningen beb. Stenklammen pass
    Rönningen, se Kultarrönningen Saknas Stensmossen mosse
    Rönningen beb. Stensmossen mosse
    Rönningen hmd Stordalsåsen ås
    Rönningen beb. Stockholmsstadviken timmerplan
    Rönnignen hmd Stora drågen dalsänka
    Rönningen torp Stora mossarna Saknas
    Rönningen beb. Stora sundet sund
    Röstegen hemmansdelar Stordalsåsen bergås
    Rösstegen hlp Storedrågsåsen bergsås
    Sand beb. Store hage odlig i skog
    Sand beb. Storehagsåsen ås
    Sand (Sanden) hmd Store holme holme
    Sand beb. Store mosse mosse
    Sand hmd Store mosse mosse
    Sand beb. Strytebron bro
    Sand hmd Strytebäcken bäck
    Sand beb. Stryten åker
    Sand beb. Stubberudbäcken bäck
    Sand beb. Stubberudhögen höjd
    Sand beb. Stugubacken backe
    Sand beb. Stugufjällen bergskomplex
    Sand beb. »Stuss(h)usåsen» bergsås
    Sandbäcken beb. »Stuss(h)usören» stengrund
    Sanden hmd Stussören stenrevel
    Sanden hmd Stutögat sjö
    Sanden hmd Stutögat tjärn
    Sanden hmd Stutögat tjärn
    Sanden hmd Stutögat tjärn
    Sanden hmd Stygge berg berg
    Sanden hmd Styggebergen höjd
    Sandbäcken avs Ståarn myr
    Sandgärdet rivet ställe Stöveln tjärn
    Sandmon riven s.k. fattigstuga Suckeholmarna holmar
    Sandviken beb. Suckamossen mosse
    Sandviken hemmansdelar Suckanäset näs
    Sjöby lht Suckaviken vik
    Sjövik lht Suggebacken backe
    Sjövik lht Sumparna åkrar
    Skallås, se Skållås Saknas Sundsbygärdet äga
    Skoghall hmd Sundsbygärdet gärde
    Skolhuset skolhus Sundsbytjärnet tjärn
    Skolhuset skolhus Sundsbyälven älv
    Skullås, se Skållas Saknas Sundstabytjärn tjärn
    Skullås beb. Sundstabytjärnet tjärn
    Skållås hmd Sundstabyviken vik
    Skäret beb. Sundstatjärn tjärn
    Skäret hmd Sundstatj., se Sudnstabytjärnet Saknas
    Slora beb. Sutaren vattendrag
    Sloren hmd Svalåsen förr torp, nu skogsås
    Slängom beb. Svartebäcken bäck
    Slängom hmd Svartedalen dal
    Slängom hmd Svartedalen dalgång
    Smedtorpet beb. Svartedalen dalgång
    Smedtorpet torp Svarte vik vik
    Snytte försvunnen bostad Svarte vik vik
    Sorka hemmansdelar Svartevik vik
    Socka hmdr Svarthålet bäck
    Solhem hmd Svarttjärn tjärn
    Solhem beb. Svarttjärn tjärn
    »Spelluckan» lht Svarttjärn tjärn
    Spellyckan beb. Svarttjärn sjö
    Spellyckan, se »Spelluckan» Saknas Svarttjärnsknatten bergshöjd
    »Sperrukan», se Spelluckan Saknas Svinemyren myr
    *Spikerud? torp Svinhagen äga
    Stackerud beb. Sydgärdet äga
    Stackerud hmd »Sågg(e)-, se *Söd(e)- Saknas
    Stenkullen lägenheter Sälgedrågen dalsänka
    Storstugan beb. Sälgegärdet gärde
    Storstugan stuga *Södeberget berg
    Stubberud beb. *Södelågen ängsmark
    Stubberud, Nedre, Övre hmd o. lht *Södudden udde
    Stugan hmd *Södudden udde
    Stugan beb. Söpplandafjellet, se Hålefjållet Saknas
    Stugan hmd Söpplandafjället höjd
    Stättehögen hmd Söpplandaviken vik
    Stätthögen beb. »Söppleviken» vik
    Sucka beb. Timmerberget berg
    Sucka beb. Timmermon tallmo
    Suckan hemmansdelar Timmermyren myr
    Sucka beb. Timmermyren myr
    Suckan hemmansdelar Tjuvestenen sten
    Suckan, se 2 Ängebäck Saknas Tjäregrav(s)backen backe
    Sundsbyn bebyggelse Tjäregravbacken backe
    Sundsbyn gård Tjärnskullen bergkulle
    Sundstabyn bebyggelse Tjärnsmossen o. Tjärnsmosstjärnet mosse och tjärn
    Sundstabyn utjord Tobakskleven backe
    Sundstabyn gård Tomtebäcken bäck
    Sunnanås beb. Tomtenäset näs
    Sunnanås hmd Tomteviken vik
    Sunnerud beb. Tomtudden äga
    Sunnerud hmd Tonet höjd?
    Svartvik hmd Torkhusbäcken bäck
    Svarttjärnskas beb. Torkhuskasmyren myr
    Svarttjärnskas hmd »Torneborgåsen» binamn på Borgåsen
    Svartvik beb. Torpmossen mosse
    Sviken, se 2 Ängebäck Saknas Toverudsnäset näs
    Sydberget beb. Toverudstjärn tjärn
    Sydberget hmd Tranmyren myr
    Sydhögen beb. Trantjärn göl
    Syd i stugan hmd Trekornsmyren myr
    Syd i stugan hmd Trintenborg holme
    Syd i stugan hmd Trolldalen, Trolldalarna dalgång
    Syd på tunet hmd Trolldalen äga
    Sydstugan beb. Trollemyren myr
    Sydstugan hmd Trollhättan vattenfall
    Sydvänden beb. Trollhättebäcken bäck
    Såghålan, se Stackerud beb. Trollhättefallet fall
    Såghålan, se Sågehålet Saknas Trätarehålet del av Grandalen
    Sågehålet lht Tunen öppen plats
    Söberget, se Sydberget Saknas -tunet, se Låbytunet Saknas
    Söder hmd Tutjärn, Norra tjärn
    Söderbergsgärdet beb. Tutjärn, Södra tjärn
    Söi hmd Tutjärn, S. tjärn
    Söi hmd Tutjärnet, N. S. Tutjärnet tjärn
    Söi hmd Tvärsmeddalen dalgång
    Söi hmd »Tvärsmeommen» bergsgrotta
    Söi hmd Täppam åker
    Söpplanda bebyggelse Täppan äga
    Söpplanda gård Täppan åker
    Söpplanda gård Täppeberget berg
    Söpplehögen, se Högen beb. Töresbytjärnet del av Ned. Blomsjön
    »Söpplehögen», se Högen Saknas Töresbyön ö
    Sörby beb. Törsbytjärn tjärn
    Sörby hmd Törsbyön ö
    Söri beb. Uddarne med Uddarnenäbban uddar
    Sör i beb. Uddsundet sund
    Sör i beb. Ugnen grotta
    Söri beb. »Ulevisklevan», se Ulvehidesklevan Saknas
    Söri beb. Ulvehideskleven timmerväg
    Söri beb. Ulvehålet dal
    Sör i stugan, se Lycke beb. Ulvstadsviken vik
    Sör i stugan beb. Ulvudden udde
    Sör på Tunet beb. Ulvåsen berg
    Tallekas(en) förr torp Undervänden åker
    Tjärnsändshaget hmd »Ursdalen» dal
    Tomten beb. »Ursdalviken» vik
    Tomten, N, S. hmdr Valefjället el. Valen berg
    Tomten lht Valekullen berg
    Tomten beb. Valekullen berg
    Tomten hmd -valen, -valarna, se Björneviksvalen, Högvarlarna Saknas
    Tomten beb. Valen el. Valefjället berg
    Tomten hmd Vallarebacken backe
    Tomten beb. Vardfjället höjd
    Tomten hmd Vardkullen höjd
    Tomten beb. Varselåsen ås
    Tomten hmd Vassbåran tjärnhål
    Tomten beb. Vasstjärn, se Vassbåran Saknas
    Tomten hmd Vasstjärn tjärn
    Tomten hmd Verksviken vik
    Tomten beb. Verkudden udde
    Tomten hmd Vesslegärdet gärde
    Tomterna beb. Vesslemoss mosse
    Tomterna hmd Vesslemossen mosse
    Torkilsbyn bebyggelse Vessleudden udde
    Torkilsbyn gård Veteåkern gärde
    Tornet, se Tunet beb. Vikekullen höjd
    Tornet, se Tunet beb. Vikstunet höjd
    Tornet, se Tunet Saknas Vilarelågan el. Sundbyvilarelågen ställe
    Tornet, se Tunet Saknas Vilarelågan vilställe
    Tornet hmd Vilarestenen vilsten
    »Tornet» hmd Stora vålen myr
    Torpet bostäder *Vänderösen gränsröse
    Torstemon beb. »Värselsåsen» bergås
    Tostemon hmd Västen åker
    Toverud, se 2 Bustelund Saknas Yren åker
    Toverud beb. Åsören stengrund
    Toverud, Norra beb. Älgegroparna Saknas
    Toverud, Östra beb. Ängemad sankmark
    Toverud hmdr Ängen äga
    Trappen bostad Ängebäcksmossen mosse
    Trinsehagen odling Ärtekleven backe
    Trommen beb. Öarna holmar
    Trommen hmd Öbybäcken bäck
    ?Trädan beb. Öbyfjällen höjder
    Trädan beb. Öbymossen mosse
    Trädgårdsbyggningen byggnad Öbynäset näs
    Trätttlanda, Västra bebyggelse Öbyviken vik
    Trättlanda, V. gård Öbyviken vik
    Trättlanda, V. gård Ödegårdsmossen mosse
    Trättlanda, Östra bebyggelse Ögårdarna terräng
    Trättlanda, Ö. gård Ögården åkrar
    Tunet beb. Öseholmen holme
    Tunet hmd Öseviken vik
    Tunet beb.  
    Tunet hmd  
    Tunet beb.  
    Tunet hmd  
    Tunet beb.  
    Tunet beb.  
    Tunet beb.  
    Tunet hmd  
    Tunet beb.  
    Tunet, se Ned, Syd, Öst på Tunet Saknas  
    Tunet, Mellan- beb.  
    Tunet, Norra beb.  
    Tunet, Östra beb.  
    Tunet, N. S. hmdr  
    Täppa beb.  
    Täppan hmd  
    Töresbyn bebyggelse  
    Töresbyn gård  
    Töresbyn utjord  
    Töresbyn Gate gård  
    Uddarna beb.  
    Udden beb.  
    Udden torp  
    Udden el. Björkudden hmd  
    Udden, se Ladudden Saknas  
    Uddarne, N. S hemmansdelar  
    Udden åkrar, förr torp  
    Udden hmd  
    Undaslösa f.d. hmd  
    Underkullen beb.  
    Undeslösan beb.  
    Uppi beb.  
    Uppi beb.  
    Uppi beb.  
    Uppom backen beb.  
    Uti beb.  
    Uti hmd  
    Utläggen del av sn  
    Vall beb.  
    Vall beb.  
    Vall beb.  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd  
    Vallen hmd (?)  
    Vallerud beb.  
    Vallerud rivet ställe  
    Verket beb.  
    Verket lht  
    Verket beb.  
    Verket beb.  
    Verket kraftstation  
    Vessleängen beb.  
    Vessleängen hmd  
    Vessleängen beb.  
    Vessleängen hmd  
    Vessleängsåsen beb.  
    Vesterås, se Klackås Saknas  
    Vestlänga, se Vessleängen Saknas  
    Vik bebyggelse  
    Vik gård  
    Vikberg, se Viksberg Saknas  
    Viken beb.  
    Viken hmd  
    Viksberg tlht  
    Vinterstaden lht  
    Vinterstan, se Vinterstaden Saknas  
    Vrån beb.  
    Vrån lht  
    Vråna, se Vrån Saknas  
    Vänden beb.  
    Vänden hmdr  
    Vänden beb.  
    Vänden hmd  
    Vänden beb.  
    Vänden hmd  
    Vänden beb.  
    Vänden, Nord-, Mellan-, Syd- hmdr  
    Vänden riven stuga  
    Vänna, se Vänden Saknas  
    Västby lht  
    Västby hmd  
    Västby lht (?)  
    Västerås avs  
    Västerås beb.  
    Västerängen, se Vessleängen beb.  
    »Västerängen», se Vessleängen Saknas  
    Västgatan beb.  
    Västgatan hmd?  
    Västgård hmd  
    Västi hmd  
    Västi beb.  
    Västi hmd  
    Västi beb.  
    Västi hmd  
    Västi hmd  
    Västi hmd  
    Västi beb.  
    Västi hemmansdelar  
    Västi hmd  
    Västi beb.  
    Västi hmd  
    Västi beb.  
    Västi f.d. hmd  
    Västi beb.  
    Västi hmd  
    Väst i hagen lht  
    Väst i stugan hmd  
    Västkullen beb.  
    Västkullen hmd  
    Västläggen del av sn  
    Västpå, Norra beb.  
    Västpå, Södra beb.  
    Västpå hmdr  
    Västtomt beb.  
    Västtomten hmd  
    Åsen avs  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd (?)  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen, Övre, Nedre hmdr  
    Åsen lht  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen, Västra beb.  
    Åsen, Östra beb.  
    Åsen, V., Ö. lht o. hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen lht?, hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hmd  
    Åsen lht  
    Älfbacka, se Bäckalid Saknas  
    Älvbacka beb.  
    Älverud avs  
    Älverud klockarbostad  
    Ängebäck bebyggelse  
    Ängebäck utjord  
    Ängebäck gård  
    Ängkasen beb.  
    Ängkasen hmd  
    Ängkasen beb.  
    Ängkasen hmd  
    Ängkasen s.k. »fattigstuga»  
    Ängåsen, Mellersta beb.  
    Ängåsen, Norra beb.  
    Ängåsen, Södra beb.  
    Ängåsen, N., S. hemmansdelar  
    Öbyhaga beb.  
    Öbyn bebyggelse  
    Öbyn gård  
    Ögården, Norra beb.  
    Ögårdarna, se Gris-Ögårdarna Saknas  
    Ögården, Södra beb.  
    Ögården, N., S. hemmansdelar  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Ögården beb.  
    Ögården, V. Ö. hmdr  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Ögården, N. hmd  
    Ögården beb.  
    Ögården, Norra beb.  
    Ögården, V., S. hemmansdelar  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Ögården beb.  
    Ögården, Norra beb.  
    Ögården, Södra beb.  
    Ögårdarna, N., S. Ögården hemmansdelar  
    Ögården beb.  
    Ögården hmd  
    Ösa beb.  
    Ösa hmd  
    Ösekasen, se Kasen Saknas  
    Ösekasen, se Ösa beb.  
    Östanås beb.  
    Östanås hmd  
    Östby hmd  
    Östby hmd  
    Östi hmd  
    Östi beb.  
    Östi hmd  
    Östi hmd  
    Östi hmd  
    Östi hmd  
    Östi beb  
    Östi hmd  
    Östi beb.  
    Östi hmd  
    Östi beb.  
    Östi hmd  
    Östi hmd  
    Öst i Långerna beb.  
    Öst i stugan beb.  
    Öst i stugan beb.  
    Östläggen gårdar  
    Östnäver hmd  
    Östpå, Norra beb.  
    Östpå, Södra beb.  
    Östpå hmd  
    Öst på Tunet beb.  
    Öst på tunet hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.