ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grums socken : Grums härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 265 Bebyggelsenamn : 1545 Naturnamn : 482
Grums sn Abborrberget berg Grums sn o. hd Abborrholmen holme
Grums sn Abborrholmen holme Grums sn Abborrholmen holme
Grums sn? Ackholmen holme Grums sn Abborrholmen holme
?Grums socken o. härad Acksundet sund Grums socken sn Abrahamsålviken vik
Grums köping Acksundsudden udde Grums socken sn Agnhammarsmossan mosse
Grums köping Agnesnäsviken vik Grums socken sn Agnhammarsmossen mosse
Grums sn o. hd Allmänningen skär Grums sn Agnhammarsstyret = Agnhammarsängarna ängsmark
Grums sn Arsfiord, se Åsfjorden vik Grums sn Agnhammarsviken vik
Grums sn Ars Fiore, se Åsjforden fjord Grums socken Agnhammarsängarna ängar
Grums sn Askdalshöjden höjd grötsäckar inbyggarbeteckning Agnhammarsängarna ängsmark
Grums sn? Askholmen udde Långstadkoper inbyggarbeteckning Agnhammarsön ö
Grums sn Backarna backar Skruvstatjuv inbyggarbeteckning Akholmen holme
Grums sn /Se Backlandet ägomark Agnesberg avs. Akholmen holme
Grums sn Bergmossarna mossar Agnesnäs torp Akksundet sund
Grums sn Bergviken vik Agnesnäs lht Akksundet sund
Grums hd o. sn Billsviken vik Agnesnäs lht Akksundet sund
Grums sn Bjälmerudsmossen mosse Agnhammar gd Akksundsudden udde
Grums sn Björkdrågen sluttning Agnhammar gård Askedalen skog
Grums köping Boholmen holme Agnhammar säteri Askholmen holme
Grums köping *Bovikström vattendrag Agnhammar säteri Askviken vik
Grums sn Brodalsmossen mosse Agnhammar gd Askviken vik
Grums sn Brunkedalen dal Alberterud hmd Aksängarna ängar
Grums hd o. sn Brunntjärn tjärn Alberterud lht Askängarna ängsmark
Grums köping *Brånholmen förr ö, nu halvö Allerinerud hdl Aspgärdet äga
Grums sn Bråthöjden höjd Alsterlinderud hmd Bergkanal kanal
Grums sn Bråtsjön sjö Alsterlinderud hdl Bergkanal kanal
Grums sn sn Bråtviken vik Amundstorp hmd Bilsviken vik
Grums hd o. sn Butorpshöjden höjd Amundstorp beb. Bilsviken vik
Grums hd o. sn Buängsholmen udde Amundstorp hdl Bjelmerudsmossen mosse
Grums hd o. sn Bälsingebäcken bäck Anneberg hmd Bjälmerudsmossen mosse
Grums sn Bölösen sjö Anneberg beb. Bjälmerudsmossen mosse
Grums sn Dalen ägomark Anneberg hdl Bjälmerudsmossen mosse
Grums sn Degerbyviken sjöparti Anneberg avs. Björkdrågen skog
Grums hd o. sn Djupdalen dal Anneberg avs. Björkdrågsvältan Saknas
Grums hd o. sn Domarhage terräng Annelund avs. Björnevålsskäret skär
Grums hd o. sn Domstolshöjden höjd Annelund beb. Blåsåsbacken backe
Grums sn Dracksön, se Dragsön ö Annelund avs. Boholmen holme
Grums sn o. hd Dragsön ö Annelund avs. Boholmen holme
Grums sn /Se Dragsön ö Annelund avs. Boholmen holme
Grums sn o. hd Dragsön ö Ask gd Bredviksviken vik
Grums köping /Se Dragsön ö Ask, Norra gård Brodalsbacken backe
Grums sn /Se Dretviken vik Ask, Norra bebyggelse Brodalsbacken backe
Grums sn o. hd /Se Edsholms borg fornlämning /Se Ask, Norra gd Brodalsbäcken å
Grums sn /Se Edskogen terräng Ask, Södra bebyggelse Brodalsbäcken bäck
Grums köp, /Se Edsundet sund Ask, Södra gd Brodalsmossen mosse
Grums köping /Se Ekorren holme Ask, Södra gård Brodalsmossen mosse
Grums sn o. hd /Se Emsen sjö Askhagen hmd Brunkedalsviken vik
Agnhammar gd Emsen, Lilla sjö /Se Askhagen hmd Brunntjärn tjärn
Agnhammar gd Emsen, L:a o. St:a sjöar /Se Askhagen beb. Brunntjärn sjö
Agnhammar hg Enträd holme Askhagen hdl Brunntjärn tjärn
Agnhammar hg Fallmossen mosse Askhagen avs. Brunntjärn tjärn
Agnhammar gd Fallåsen ås Asphagen hmd Brynntjärn, se Brunntjärn tjärn
Agnhammar gd Fiskerud terräng Asphagen hdl Bråneholmen holme
Agnhammar gd Fisketjärn tjärn Backarna hmdr och lhtr Bråneholmen holme
Agnhammar hg Flybergen berg Backarna beb. Bråneholmen holme
Agnhammar gd Flytjärn torrlagd tjärn Backarna, nedra hdl Brånehöjden berg
Agnhammar gd Flöten terräng Backarna, övre hdl Bråtehöjden höjd
Agnhammar gd Fågelmyren myr Backbråten eller Gömma hmd Bråtsjön fjärd
Ask by Gallmyren skogsmark Backbråten hdl Bråtsjön vik
Ask by Gallmyrsand vik Backen hmd Byholmen holme
Ask gd Gallmyrviken vik Backen beb. Byholmen holme
Bengtstorp gård Glantåshöjden höjd Backen hdl Bäcken bäck
Bjurtan by Gnarren terräng Bengtstorp by Bäckgärdet äga
Bråne by Grumsfjorden vik Bengtstorp gård Bäcklyckeviken vik
Bråne by Grumsfjorden vik Bengtstorp bebyggelse Bälsvingebäcken bäck
Bråne by Grumsfjorden vik Bengtstorp gd Bälsingebäcken bäck
Bråten by? Grumsfjorden vik Berg hmd Bölösen sjö (vik?)
Bråten by? Grumsfjorden vik /Se Berg beb. Bölösen fjärd
Dragsön gd Gruvön udde Berg hdl Bölösen vik
Edzholm förr slott Gruvön halvö Berg avs. Bölöseviken vik
Edzholm förr slott Gruvön halvö /Se Berg avs. Bölöseviken vik
Edsholm slott Gruvöån del av Karlbergsån /Se Berga beb. Bölöseängarna ängsmark
Edzholm slott Grävlingberget berg Berga avs. Bölöseängen äng
Edsholm medeltida fäste Grävlingdalen dal Bergen hdl Bölösängsviken vik
Edsholm förr borg /Se Gubbdalen terräng Bergerud hdl ?Dalstöra gärden
Eds slott slott Gubbängsviken vik Berget stuga Darsta gärde
Fiskejern by Gullbrandsmyren terräng Berget lht Degerbyviken vik
Fisketjärn by Gullholmen holme Berget hmd Degerbyviken vik
Flokerud by Gullsjöviken vik Berget hdl Domstolen höjd
Flokerud by Gårviken vik Berget hmd Domstolsberget berg
Flokerud by Hallnäset höjd Berget hdl Dragsö ö
Grufön gd Harholmen terräng Berget hmd Dragsön ö
Gruvön gård Holmviken vik Berget hdl Dragsön ö
Grufön gd Holmviken vik Berget rivet torp Dragsön ö
Gruvön gård och samhälle Halvarsmyren förr ägomark? Berget lht Dragsöskäret skär
Gruvön gd och industrisamhälle Hundholmen holme Bergströms beb. Dragsöängarna ängsmark
Grufön gd Hägnåsen höjd Betlehem missionshus Dretnäsudde udde
?Gullsjö by Härlighetshöjden höjd Betlehem = Missionshuset avs. Edsviken vik
Gullsjö by Hästbergsholmen holme Billsviken beb. Edsviken vik
Gullsjö by /Se Högåsen höjd Bilsviken torp Ekorren ö
Gyserud förr bebyggelse? Högåsen höjd Bilsviken hmd Ekorren ö
Hammars rättaredöme nu köping Hönsholmen holme Bilsviken hdl Ekorren ö
Ingersbyn gd Igeltjärn tjärn Bjälmerud gd Ekorren ö
Karlberg hrgd Jättestenen sten Bjälmerud gård Emsen sjö
Karlberg hrgd Karlbergsholmen förr ö, nu halvö Bjälmerud bebyggelse Emsen sjö
*Kavlakärr förr gd Karlbergsholmen holme Bjälmerud gd Emsen sjö
*Kafflakær Saknas Karlbergsån å Björknäs avs. Emsen, Lilla sjö
Knutstorp gd Kassdrågen vik Björknäs avs. Emsen, lilla sjö
Knutstorp gd /Se *Kavlakärr Saknas Björkudden, se Kullen beb. Entre holme
Knutstorp gård /Se Korsudde udde Björkudden avs. Entre holme
Koled kv. Korsudde udde Björkudden avs. Entre holme
Koledsfallet Saknas Kotrugekull terräng Björnbråten hmd Fisketjärn, se Fisketjärnssjön sjö
Kyrkebol by Kråkholmen holme Björnebråten hmd Fisketjärn sjö
Kyrkebol by Kägeln udde Björnebråten hdl Fisketjärn tjärn
Limberget förr bebyggelse? Köven vik Björnevål gd Fisketjärn sjö
Long gd /Se Lassehall udde? Björnevål bebyggelse Fisketjärnsmossen mosse
Long, se Lång by /Se Likberget berg Björnevål gd Fisketjärnssjön sjö
Lång hrgd o. by Liljekonvaljholmen terräng Björnevål gård Fisketjärnsån å
Lång by o. hrgd Lindön ö Blankerud lht Flinta = Gruvöudden udde
Lång gd /Se Lobergen berg Blankåsen hmd Flokerudsbäcken bäck
Lång by /Se Lobergsmossen mosse Blankåsen beb. Flokerudsbäcken bäck
Långsta gård /Se Lunneviken vik Blankåsen hdl Flokerudsängarna ängar
Långstad by Lången sjö Blomstranderud lht Flokerudsängarna ängsmark
Långstad by Lången sjö /Se Blåsåsen beb. Flötbäcken bäck
Långsta by Långmossen mosse Blåsåsen hdl Flötbäcken bäck
Långstadläggen Saknas Långsjön sjö Borghem avs. Flötena ängar
*Långstadläggen Saknas Långsjön sjö Borglunderud eller Lökerud hmd Frykerudsmossen mosse
Långsviken by Långsjön sjö Borglunderud hdl Färjhålan gärde
?Lökene gd Långsjön sjö Borgströmmerud hmd Färjkullen kulle
Lökene by Långstasundet sjöparti Borgströmmerud hdl Fästerpigestenen sten
Lökene by Maldalen ägomark Boställen beb. Gallmyreviken vik
Lökene Saknas /Se Malsjöhöjden höjd Bostället torp Gallmyreviken vik
Lökene by /Se Malsjöån å och avlopp för sjö Bostället beb. Gallmyrsviken vik
Lökene by /Se Malsjöån å Bostället beb. Gammalstugbackarna backar
*Magnulseqvarn Saknas Mastdrågen terräng Bostället beb. Gethålan vik
Magnulseqvarn Saknas Mastdrågholmen ö Bostället = (kullen) - Enkullen hdl Gremstaviken vik
*Magnulseqvarn Saknas /Se Mastdrågholmen holme Bostället beb. Gremstaviken vik
Malsjö by Mastdrågskäret skär Bostället hdl Grumsfjorden vik
Malsjö by Mastdrågudden udde Bottenängen gd Grumsfjorden vik
Malsjö by Mastdråudden udde Bottenängen bebyggelse Grumsfjorden = Grumssjön vik
Malsjö by Matlösen holme Bottenängen gd Grumssjön = Grumsfjorden vik
Malsjö by Melen, se Värmeln sjö Bottenängen gård Grumsån å
Malsjö by Mellboviken vik Bottenängsgrinden lht Gruvönviken, se Tegelbruksviken vik
Malsjö by Mossviken vik Bottenängsgrinden lht Gruvötyret = Gruvöängarna ängsmark
Malsjö, Västra gd Mossviksmossen mosse Botveds hmd Gruvöudden = Flinta udde
Malsjö by Myggan vik Botveds hmd Gruvöviken vik
Malsjö by Myggerud terräng Botveds hdl Gruvöån = Portillaån å
Malsjö by o. gd /Se Myrholmen holme Botvedstorp torp Gruvöängarna ängsmark
Malsjö, V. by /Se Myrlandet terräng Botvedstorp hdl Grönbergsvasta skog
Malsjö, Ö. gård /Se Myrvägen berg Brattfors hmd Gullbergsbackarna backar
Malsjö kvarn kvarn Måsskäret skär Brattfors hmd Gullholmen holme
Markvatten by Måsön ö Brattfors hdl Gullholmen holme
Medskog by Märrviken vik Broa torp Gullholmen holme
Medskog Saknas Mörttjärn tjärn Brodalen torp Gullholmen holme
Måsvik gd Mörttjärn tjärn Brodalen lht Gullsjöbacken backe
Portila by Noltomten ägomark Brodalen lht Gullsjöbäcken bäck
Portila by Nordreåsen ås Brodalen beb. Gullsjöviken vik
Sandåker by Notholmen udde Brodalen lht Gullsjöviken vik
Sandåker by? Näset näs Bron hmd Gullsjöviken vik
?Sandåker by Näsgärdet terräng Bron beb. Gummesjön = Lillsjön sjö
Sandåker Saknas Odlingsmyren terräng Bron bebyggelse Gäddviken vik
Sandåker by Ombytsholmen holme Bron hdl Gärdesängsstenen sten
Sandåker by Orrbergen berg Brottgärdet beb. Haglundsmossen mosse
Sandåker by /Se Pannkakan terräng Brottgärdet hdl Hammarstensviken vik
Segmon, Västra hg Portilamossen mosse Brottmannerud torp Hammarstensängarna ängsmark
Skabråten förr lht? Portilasjön sjö Brottmannerud hmd Hammarstensängen äng
Skallerud by /Se Portilaån å Brottmannerud hdl Hasseldalsängen vik
Skallerud by /Se Portila ängar ägomark Broängen hmd Hasseldalsängen vik
Skruvstad by Rangela sundet el. Edsundet sund /Se Broängen hmd Hemskiftet äga
Skrufstad by Rockmyren myr Broängen beb. Hjortstorpsbacken backe
Skruvstatorp Saknas Rockviken vik Broängen hdl Holmen holme
Skrufstadtorph gd Rolands rös gränsmärke Bryngelserud stuga Holmviken vik
Skönebol hmn Ryen höjd Bryngelserud lht Holmviken vik
Skönnebol gd /Se Rävberget berg Bråne gd Hultgärdet äga
Smedstorp by Rönningen, Östra förr ägomark? Bråne bebyggelse Hundholmen holme
?Stockåker förr kyrkohmn /Se Sakrisbäcken bäck Bråne gd Härlighetshöjden höjd
Stockåker gd /Se Sandudden udde Bråne gård Härlighetshöjden höjd
Stockåker by Sandviken vik Bråne, Nedre beb. Hästbergen berg
Stockåker gd Siön Lången, se Långsjön sjö Bråne, nedra hdl Hästbergskleva höjd
?Stockåker förr kyrkohmn /Se Sjögärdsviken vik Bråne, Övre beb. Hästbergsudden ö?
Stockåker gd /Se Skogen skogsmark Bråne, övra hdl Hästbergsängen ö
Stockåker gård /Se Skogsgärdshöjden höjd Bråten, se Korsebråten rivet torp Högebrobacken backe
*Stommen i Grumsherat, se 1 Stockåker förr kyrkohmn Skogshemmersmyrarna myrmark Bråten, se Nolbybråten lht Högerudden udde
Svartviken förr bebyggelse? Skottenängen udde Bråten gd Högerudden udde
Svenstorp by /Se Skruvberget terräng Bråten hmd Högåsbacken backe
Säm gd? Skruvstadmossen mosse Bråten beb. Högåsen höjd
Säm gd? Skräppmossen mosse Bråten hdl Högåsen höjd
Sæm Saknas Skutbacken backe Bråten hdl Höjden höjd
Säm by Skålsjön sjö /Se Bråten lht? Höjden berg
Säm by Slottsbron bro Bråten beb. Hönsholmen holme
Säm by Slottsbron bro Bråten = Långerud hdl Hönsholmen holme
Säm by *Slottsbron förr bro Bråten hmd Hönsholmen holme
Säm by *Slottsbron bro Bråten hdl Igeltjärn tjärn
Säm gd /Se Slottsbrosundet sund Bråten hdl Igeltjärn tjärn
Säm by /Se Slottsholmen holme Bråten hmd Igeltjärn tjärn
Torbacka försv. gd Slottsholmen holme Bråten hdl Ingersbyviken vik
Torbacka Saknas Slåbråten ägomark Bråten, förr kallad Slutet hmd Jordstorpflöterna ängsmark
Torbacka försv. gd Slättersbergen berg Bråten = Slutet hdl Jordstorpsbacken backe
Torbacka f. gd Smedjebacken höjd Bråten avs. Järnbodudden holme
Vålåsen by /Se Smedtorpsmossen mosse Bråten avs. Jösshärsrået häradsgräns
Vålåsen by /Se Snickarbacken backe Bråten bebyggelse Karlbergsholmen holme
Vålåsen by /Se Starrhålan vik Bråten gd Karlbergsholmen holme
Vålängen gd Starrkärr Saknas /Se Bråten gård Karlbergsviken = Sandviken vik
Väsby gd /Se Stavlunderud terräng Bråtgärdet hmd Karlbergsåsen berg
Åshammar by Stegården holme Bråtlyckan hmd Kastdrågan vik
Åshammar by Stensätersberget berg Bråtlyckan hmd Kattviken vik
Åshammar by Stor-Emsen sjö Bråtlyckan beb. Kattviken vik
Åshammar by Stor-Emsen sjö Bråtlyckan hdl Klevan höjd
Åshammar by Storhaget skogsmark Butorp gd Knutstorpflöterna ängsmark
Åshammar by Storhultet ägomark Bränna hmd Koled vattenfall
Åshammar, Västra Saknas Storhöjden höjd Bränna hdl Koledsfallen fall
Åshammar by o. bost. Stormyren ägomark Brännlyckan hmd Kolsersviken vik
Åshammar by Stormyrhöjden höjd Brännlyckan hdl Komrikeviken vik
Åshammar, Övre komm.bost. /Se Storudden udde Brännmyren hmd Komrikeviken vik
Åsmunderud by Storvåla skogsmark Brännmyren hdl Korsudde udde
Åsmunderud by Storön ö Brännåsen hmd Koskär holme
Örjanstorp gd /Se Ståkärrsviken vik Brännåsen hmd Krokarebäcken bäck
  Sundängssundet sund Brännåsen hdl Krokarebäcken bäck
  Svarteberg berg Brännängen hmd Kråkholmen ö
  Svartsundet sund Brännängen, se Mellboviken hmd Kråkholmen holme
  Svartviken vik Brännängen, se Mellboviken hmd Kråkholmen holme
  Svartviken vik Brännängen = Mellboviken hdl Kråkholmen ö
  Svenstorpsviken vik Brännängen dagkarlsstuga Kujmossen mosse
  Svinholmen udde (holme?) Buskerud, se Småskogen torp Kujmossen mosse
  Sågmyren skogsmark Buskerud = Småskogen lht Kullen udde
  Säverud ängs- och skogsmark Butorp hmn Kyrkebolsmossen mosse
  Sörstemossen mosse Butorp gd Kägeludden udde
  Tjärnbäcken bäck Butorp bebyggelse Kägelviken vik
  Tjärnbäcken bäck Butorp gård Käglan holme
  Tjärnet sank mark By hmd Kärrmyrstjärn tjärn
  Torrskoghöjden höjd Bygget lht Kärrmyrstjärn tjärn
  Trinneängen ängs- och skogsmark Byggnadstomten, se 5 Vålåsen Saknas Kölna bäck
  Trollberget berg /Se Byggningen hmd Kölna(n) bäck
  Trollmyren myr Byggningen hmd Köven skog
  Trulsön udde (ö?) Byggningen = Ålderdomshemmet hdl Laberget höjd
  Ugglebråten strandområde? Byggningen hdl Ladugårdsgärdet äga
  Ustadviken vik Byggningen hmd Lagga äga
  Vattenkonsten, Norra sank mark Byggningen hdl Lassehall udde
  Vattenkonsten, Södra vattensamling? Byggningen hmd Lennartsbergsbacken backe
  Vålåshöjden höjd Byggningen hdl Lennartsbergsbacken backe
  Vålängen terräng Byströmmerud hmd Lindbergsmossen mosse
  Värmeln sjö Byströmerud hdl Lindön ö
  Värmeln sjö Bäckbråten, även kallat Sibirien rivet torp Lillsjön sjö
  Värmeln sjö Bäckbråten = Sibirien lht Lillsjön = Gummessjön sjö
  Värmeln o. Lilla Värmeln sjöar Bäcken rivet torp Lillstugubacken backe
  Värmeln sjö Bäcken lht Lindön ö
  Värmeln sjö Bäcken lht Lindön ö
  Värmeln sjö Bäcken lht Lindön ö
  Värmeln sjö /Se Bäcken hmd Lobergen höjder
  *Värmelsund sund Bäcken hdl Lundviken vik
  Vässtjärn tjärn Bäckeslätten, se Bäckslätten hmd Långbergsmossen mosse
  Ålviken vik Bäckhaget hdl Lången, se Långsjön sjö
  Ålvikshöjden höjd o. triangelpunkt Bäckslätten hmd Lången sjö
  Åsbäcken bäck Bäckslätten hmd Lången sjö
  Åsfjorden vik Bäckslätten hdl Lången sjö
  Åsfjorden vik Bäckströms hmd Långsjön sjö
  Åsfjorden vik Bälsingerud lht Långsjön sjö
  Åsfjorden vik Bälsingerud f.d. soldattorp Långstanäs näs
  Åsfjorden fjord Bälsingerud lht Långstanäset udde
  Åsfjorden vik Bödelsängen torp Långstanäset näs
  Åsfjorden vik Bödelsängen rivet torp Långstanäset näs
  Åshammarsviken vik Bödelsängen beb. Långstasundet sund
  Åshöjden höjd Bödelsängen lht Långsta(ds)sundet sund
  Älgnäsudden udde Dalen hmd Långstasundet sund
  Ängetjärnet tjärn Dalen, se Skråperud hmd Långsta(ds)viken vik
  ängh: se Karlbergsholmen förr ö, nu halvö Dalen eller Skråperud hmd Långstaviken vik
  Änghöjden höjd Dalen beb. Långviksviken vik
  Ängudden udde Dalen = Skråperud hdl Långviksviken vik
  Ängviken vik Dalhaget avs. Långvikssjön = Emsen, Lilla sjö
  Ängviken vik Dalströmerud lht Långvändorna gärde
  Ön halvö Dalsängen hmd Lökneån å
  önsh: se Mastdrågholmen ö Dalsängen beb. Malsjöbackarna backar
  Önsnäsholmen holme Dalsängen hdl Malsjöfjället höjd
  Önsnäsudden udde Dammhagen hmd Malsjöhöjden höjd
  Önsudden, se Mastdråudden udde Dammhagen hdl Malsjöhöjden höjd
    Danielstugan lht Malsjöviken vik
    Danielsstugan riven lht Malsjöviken vik
    Danielsstugan hdl Malsjöån å
    Digertorp torp Malsjöån å
    Domaregården hmd Malsjöälven älv
    Domaregården beb. Malsjöälven älv
    Domaregården hdl Malsjöängarna, Västra ängsmark
    Domarestugan hmd Malsjöängarna, Östra ängsmark
    Domarestugan beb. Markvattenmossen mosse
    Domarestugan hdl Markvattenmossen mosse
    Domargården hmd Markvattenssjön, se Markvattnet sjö
    Dragsön bebyggelse Markvattenssjön sjö
    Dragsön gd Markvattnet sjö
    Dragsön gård Marrviken vik
    Droga beb. Mastdråga udde
    Dråga lht Mastdrågudden udde
    Dråga hmd Mastdrågholmen holme
    Dråga hdl Mastdrågholmen Saknas
    Dråga = Lindkvisterud lht Mastdrågudden udde
    Drängstugan lht Megsundet sund
    Drängstugan beb. Mellboviken vik
    Drängstugan hdl Mellboviken vik
    Där framme beb. Mickelsön ö
    Där framme hdl Mossed vik
    Där framme lht Mossed vik
    Där framme hdl Mossed sund
    Där ner hmd Mossviken vik
    Där ner hmd Mossviken vik
    Där nere beb. Mossvikmossen mosse
    Där nere hdl Mossviksmossen mosse
    Där nere hdl Mossviksmossen mosse
    Där nord beb. Moåsen ås
    Där nord beb. Myrholmen holme
    Där norr, se Ellströmmerud hmd Myrlandet vik
    Där norr hmd Måkskär holme
    Där norr eller Lindkvisterud hmd Möjsundet sund
    Där norr hdl Mörttjärn, se Rörängstjärnet tjärn
    Där norr hmd Mörttjärn sjö
    Där norr beb. Mörttjärn tjärn
    Där norr = Nordsta hdl Mötjärn tjärn
    Där norr hmd Mötjärn sjö
    Där norr = Nordgården hdl Mötjärn tjärn
    Där norr hmd Mötjärn tjärn
    Där norr hdl Nolbyängarna ängsmark
    Där norr hmd Nylyckan äga
    Där norr hdl Näset udde
    Där norr = Ellströmmerud hdl Offerrösen stenrös
    Där söder hmd Ombytesudden ö
    Där söder hdl Pannkakeberget berg
    Där söder hmd Paradisudden udde
    Där söder hdl Pekerudsbäcken bäck
    Där söder beb. Persviken vik
    Där söder = Sydsta hdl Persviken vik
    Där söder hmd Pickerudsbäcken bäck
    Där söder beb. Portillamossen mosse
    Där söder hdl Portillamossen mosse
    Där söder beb. Portillamossen mosse
    Där söder hdl Portillasjön sjö
    Där söder hdl Portillaån å
    Där sör hmd Portillaån = Gruvöån å
    Där sör hmd Portillaviken vik
    Där sör hmd Revnäs udde
    Där uppe beb. Råbäcken bäck
    Där uppe hmd Rödkärrsbacken backe
    Där uppe del av Halla Rökkärren kärr
    Där uppe hdl Rörängstjärnet tjärn
    Där uppe beb. Sandviken vik
    Där uppe hdl Sandviken vik
    Där uppe hmd Sandviken vik
    Där uppe beb. Sandviken = Karlbergsviken vik
    Där uppe hdl Sandåkersbäcken bäck
    Där uppe hmd Sandåkersviken vik
    Där uppe hmd Sandåkersängarna ängsmark
    Där uppe hdl Segebyviken vik
    Där ute hmd Sjölyckeviken vik
    Där ute hdl Sjöviken vik
    Där väst hmd Sjöängen vik
    Där väst hdl Sjöängen vik
    Där väst hdl Skallerudsbacken backe
    Där väst hmd Skallershöjden berg
    Där väst del av Halla Skallerudshöjden, se Skallarshöjden berg
    Där väst hdl Skallerudshöjden höjd
    Där väst hmd Skallerudshöjden berg
    Där väst beb. Skallerudshöjden höjd
    Där väst hdl Skepparberget berg
    Där söder beb. Skepperudsmossen mosse
    Där väst hmd Skogslyckan gärde
    Där väst beb. Skruvstamossen mosse
    Där bäst hdl Skråperudsmossen mosse
    Där väst hmd Skräppmossen mosse
    Där väst = Halvarsegendomen hdl Slottsbron bro
    Där väst, kallas även Halvars hmd Slottsbron järnvägsbro
    Där väste = där framme hdl Skruvbackarna backar
    Där väst i Hallbråten hmd Skruvstamossen = Stormossen mosse
    Där väst, söder i gården hmd Skräppamossen mosse
    Där öst hmd Slottsbrobacken backe
    Där öst hdl Slottsbron bro
    Där öst hmd Slottsbrosundet sund
    Där öst lht Smedstadsmossen mosse
    Där öst beb. Smedstorpmossen mosse
    Där öst hdl Smördisken skär
    Där öst hmd Snickarebacken backe
    Där öst lht Spjutmossen mosse
    Där öst del av Halla Starrhålan vik
    Där öst hdl Stebacka äga
    Där öst hmd Stegeln, se Stegelsholmen holme
    Där öst hdl Stegelsholmen holme
    Där öst beb. Stegelsholmen holme
    Där öst beb. Stegårdsholmen holme
    Där öst hdl Stengården skog
    Där öst beb. Stockerudsbacken backe
    Där öst hdl Stordiket bäck
    Där öste hdl Stordiket bäck
    Dödsriket hmd Storgårdsmossarna mossar
    Dövens beb. Stormossen mosse
    Edkvisterud hmd Stormossen = Skruvstamossen mosse
    Edkvisterud hdl Stormyra äga
    Ekbacken hmd Storviken vik
    Ekbacken hmd Storviken vik
    Ekbacken beb. Stuggärdet äga
    Ekbacken hdl Sundserudsbacken backe
    ?Ekäkerud lht Sundserudsudden udde
    [?]Ekäkerud beb. Sundserudsudden udde
    Ellströmerud, se Ellströms hmd Sundserudsviken vik
    Ellströmmerud, även kallad Där norr hmd Svartsundet sund
    Ellströmerud = Där norr hdl Svartsundet sund
    Ellströms hmd Svartsundet sund
    England torp Svartsundet sund
    England lht Svartviken vik
    Eriksonnerud hmd Svenstorpudden udde
    Eriksonerud hdl Svenstorpsviken vik
    Fallet hmd Svenstorpsviken vik
    Fallet beb. Svenstorpviken vik
    Fallet hdl Svinholmen holme
    Fallet hmd Svinholmsudden udde
    Fallet hdl Sågarekanalen kanal
    Fallet hmd Sågarekanalen bäck
    Ferdinanderud hdl Sågareviken vik
    Fiskerud torp Sågkanalen bäck
    Fiskerud arbetarbostad Sågviken vik
    Fiskerud beb. Sätersmossen mosse
    Fiskerud lht Talludden udde
    Fisketjärn gd Tegelbruksviken vik
    Fisketjärn bebyggelse Tegelbruksviken vik
    Fisketjärn gd Tomtekanalen bäck
    Fisketjärn gård Tomtekanalen bäck
    Fjärdingen hdl Topperudshöjden höjd
    Flaskfodret hdl Trandalsbacken backe
    Floderud f.d. soldatboställe Trulsberget, se Trulsen skär
    Floderud lht Trulsberget = Trulsen skär
    Flokerud gd Trulsen sund
    Flokerud, Norra bebyggelse Trulsen sund
    Flokerud, Norra gd Trulsen skär
    Flokerud, Norra gård Trulsen ö
    Flokerud, Södra bebyggelse Trulsen = Trulsberget skär
    Flokerud, Södra gd Trulsudden udde
    Flokerud, Södra gård Trulsön, se Trulsen skär
    Flokerudstorp gd Trulsön, se Trulsen ö
    Flokerudstorp bebyggelse Trulsön ö
    Flokerudstorp gd Trulsön udde
    Flokerudstorp gård Täppabacken backe
    Flytjärnet eller Hagaberg torp Udden, Östra udde
    Flytjärnet = Hagaberg lht Ustaviken vik
    Forsmannerud hmd Ustaviken, norra vik
    Forsmannerud hdl Ustaviken, Södra vik
    Framgården hmd Ustaviken vik
    Framgården hmd Ustaängarna ängsmark
    Framgården beb. Viken, Östra vik
    Framgården hdl Vålåshöjden höjd
    Fram i gården hmd Vålåsmossen mosse
    Fram i gården hdl Väcktjärn sjö
    Fredriksberg hmd Vägtjärn tjärn
    Fredriksberg beb. Vägtjärn tjärn
    Fredriksberg hdl Vägtjärn tjärn
    Fridhem beb. Välkomstbackarna backar
    Fridhem avs. Vänern insjö
    Fridhem avs. Värmeln sjö
    Frykerud torp Värmeln sjö
    Frykerud lht Värmeln sjö
    Frykerud beb. Värmeln sjö
    Frykerud lht Värmeln sjö
    Fågelmyren torp Värmskogs hjärta holme
    Fågelmyren beb. Väsbybacken backe
    Fågelmyren hmd Västbybacken backe
    Fågelmyren hdl Vätjärn tjärn
    Fågelskogen hmd Yggeltjärn sjö
    Fågelskogen hmd Ålviken vik
    Fågelskogen hdl Ålviken vik
    Färjstugan lht Åsfjorden vik
    Gallmyren hmd Åsfjärden vik
    Gallmyren hmd Ängbergen berg
    Gallmyren beb. Ängbråteviken vik
    Gallmyren hdl Ängebergen berg
    Galltorp hmd Ängen, Västra äga
    Galltorp hmd Ängen, Södra äga
    Galltorp beb. Ängetjärn tjärn
    Galltorp hdl Ängetjärnet sjö
    Gamla skolgården avs. Änggärdet äga
    Gamla skolgården = Lindens avs. Änghöjden höjd
    Gammalstugan hmd Änghöjden höjd
    Gammalstugan handelsbod Ängtjärn tjärn
    Gammalstugan hdl Ängtjärnet tjärn
    Gammelstugan lht Ängviken vik
    Gatan beb. Ängviken vik
    Gatan avs. Ängviken vik
    Gatan hmd Ängviken vik
    Gatan hdl Ön näs
    Glantåsen hmd Önsholmen holme
    Glantåsen hmd Önsnäsholmen, se Önsholmen holme
    Glantåsen hdl Önsholmen holme
    Gnarra, se Knarra torp Önsnäsholmen = Önsnässkäret holme
    Gnarra hmd Önsnässkär holme
    Gnarra hdl Önsnässkär holme
    Gossbråten hmd Önsnässkäret = Önsnäsholmen holme
    Gossbråten hdl Önsnäsviken vik
    Granhagen avs. Önsnäsviken vik
    Grekerud lht Önsudden udde
    Grums stationssamhälle lht  
    Grums stationssamhälle = Bråten lht  
    Gruvön gd  
    Gruvön bebyggelse  
    Gruvön gd  
    Gruvön gård  
    Grönberg torp  
    Grönberg hmd  
    Grönberg hdl  
    Grönelund torp  
    Grönelund lht  
    Grönelund beb.  
    Grönelund lht  
    Grönelund avs.  
    Gubbdalen hmd  
    Gubbdalen hmd  
    Gubbdalen hdl  
    Gubbmyren, se Sågareriks hmd  
    Gubbmyren eller Sågerud hmd  
    Gubbmyren = Sågerud hdl  
    Guds rike, se Där uppe hmd  
    Gudsriket hmd  
    Gudsriket hdl  
    Guldrandsmyren rivet torp  
    Guldrandsmyren lht  
    Gullbergerud hmd  
    Gullbrandsmyren torp  
    Gullsjö gd  
    Gullsjö bebyggelse  
    Gullsjö gd  
    Gullsjö gård  
    Gullsjö bebyggelse  
    Gullsjö gd  
    Gullsjö gård  
    Gummerud, se Lillsjön hmd  
    Gummerud = Lillsjön hmd  
    Gummerud = Lillsjön hdl  
    Gustafsberg torp  
    Gustavsberg lht  
    Gustavsberg beb.  
    Gustafsberg lht  
    Gustavsberg lht  
    Gyserud, Norra hmd  
    Gyserud, Södra hmd  
    Gärdesängen hmd  
    Gärdet hmd  
    Gärdet beb.  
    Gärdet hdl  
    Gärdet beb.  
    Gärdet hdl  
    Gärdet hmd  
    Gärdet hdl  
    Gyserud hdl  
    Gärdsängen hmd  
    Gärdsängen hdl  
    Gästgivaregården = Östra Malsjö gård  
    Gömma, se Backbråten hmd  
    Haga beb.  
    Haga hmd  
    Haga beb.  
    Haga hdl  
    Haga hmd  
    Haga beb.  
    Haga hdl  
    Haga hmd  
    Haga hdl  
    Hagaberg lht  
    Hagaberg = Flytjärnet lht  
    Hagaberg avs.  
    Hagaberg avs.  
    Hagaberg, se Flytjärnet torp  
    Hagalund avs.  
    Hagalund avs.  
    Hagalund lht  
    Hagalund beb.  
    Hagalund lht  
    Hagalund lht  
    Hagalund = Prinserud hdl  
    Hagen hmd  
    Hagen avs.  
    Hagen avs.  
    Hagen hdl  
    Hagen handelsbod  
    Hagen beb.  
    Hagen hdl  
    Hagen hmd  
    Hagen hdl  
    Hagen hmd  
    Haget hmd  
    Hagen hmd  
    Hagen, Västra beb.  
    Hagen = Hagen, Västra hdl  
    Hagen = Hagen, Västra hdl  
    Hagen, Östra beb.  
    Hagen, Östra = Haget hdl  
    Haget = Hagen, Östra hdl  
    Hagen hdl  
    Hagen, Västra hdl  
    Hagen, Östra hdl  
    Haksterud beb.  
    Halla hmd  
    Halla hmd  
    Halla hdl  
    Halla, Södra beb.  
    Halla, Södra = där uppe hdl  
    Halla, Västra beb.  
    Halla, Östra beb.  
    Hallbråten hmd  
    Hallbråten hmd  
    Hallbråten hdl  
    Halvans, se Där väst hmd  
    Halvarsegendomen = Där väst hdl  
    Hammarbostället hdl  
    Hammarsten hmd  
    Hammarsten hmd  
    Hammarsten hdl  
    Hammarsten gd  
    Hargärdet torp  
    Hargärdet rivet torp  
    Hargärdet lht  
    Hasseldalen torp  
    Hasseldalen beb.  
    Hasseldalen lht  
    Hasseldalen lht  
    Hatten hmd  
    Hellbergsrud hdl  
    Helvetet hdl  
    Hershultet hmd  
    Hershögen, se Hershöjden torp  
    Hershöjden torp  
    Hertsjöhultet hdl  
    Hertsjöhöjden beb.  
    Hertsjöhöjden hdl  
    Hildelund hmd  
    Hildelund hdl  
    Hildelund avs.  
    Hjortstorp hmd  
    ?Holta boställe  
    Huggsterud hmd  
    Huggsterud hmd  
    Huggsterud hdl  
    Hultet torp  
    Hultet lht  
    Hultet lht  
    Hultet hmd  
    Hultet, Västra hdl  
    Hultet, Östra hdl  
    ?Hålan hmd  
    Hägne? beb.  
    Hägnet hdl  
    Hälsicke hmd  
    Hälsinga, Norra beb.  
    Hälsinga, Södra beb.  
    Hälsingen hmd  
    Hälsningen, norra hdl  
    Hälsningen, södra hdl  
    Härshöjden hmd  
    Hästhagsbråten avs.  
    Hästhagsbråten avs.  
    Högås hmd  
    Högås beb.  
    Högås hdl  
    Högåskällan avs.  
    Högåskällan avs.  
    Höjdhult hmd  
    Höjdhultet hdl  
    Hönsnäs, se Önsnäs hmd  
    Ingersbyn gd  
    Ingersbyn bebyggelse  
    Ingersbyn gd  
    Ingersbyn gård  
    Ingersrud, se 1 Ingersbyn bebyggelse  
    Johanneberg hmd  
    Johanneberg hdl  
    Jordstorp hmd  
    Jordstorp hdl  
    Jönserud eller Marieberg hmd  
    Jönserud = Marieberg hdl  
    Kackelhagen hmd  
    Kackelhagen hmd  
    Kackelhagen hdl  
    Kacklehagen beb.  
    Kalinerud = Lugnet avs.  
    Kappen beb.  
    Kappen hmd  
    Kappen hdl  
    Kappen lht  
    Karlberg gd  
    Karlberg gd  
    Karlberg gård  
    Karlberg säteri  
    Karlsberg avs.  
    Karlsberg beb.  
    Karlsberg avs  
    Karlsgrund avs.  
    Karlslund arbetarbostad  
    Karlslund beb.  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlslund lht  
    Karlsrund? avs.  
    Katrinelund arbetarbostad  
    Katrinelund beb.  
    Katrinelund lht  
    Knarra torp  
    Knektbråten avs.  
    Knektebråten avs., f.d. soldatboställe  
    Knutserud, se 1 Knutstorp Saknas  
    Knutserud gd  
    Knutserud, Lilla hmd  
    Knutserud, Lilla hdl  
    Knutstorp, se Knutserud gd  
    Knutstorp rå och rör  
    Knutstorp gd  
    Knutstorp gård  
    Kobråten avs.  
    Koled kvarn  
    Koled såg och kvarn  
    Koled lht  
    Koledskvarn beb.  
    Komrikerud lht  
    (Kosse)bråten rivet torp, lht  
    Kossebråten lht  
    Krakmyren hmd  
    Krakmyren beb.  
    Krakmyren hdl  
    Krokserudsrönningen hmd  
    Krogserudsrönningen hdl  
    Kråkbråten lht  
    Kråkmyren torp  
    Kuja hmd  
    Kuja hmd  
    Kuja hdl  
    Kujerna hmd  
    Kujerna hdl  
    Kujorna, se Kuja hmd  
    Kul torp  
    Kullen beb.  
    Kullen = Enkullen hdl  
    Kullen, se Kul torp  
    Kullen torp  
    Kullen lht  
    Kullen beb.  
    Kullen avs.  
    Kullen avs.  
    Kullen beb.  
    Kullen hmd  
    Kullen hdl  
    Kullen lht  
    Kullen lht  
    Kyrkbergen hdl  
    Kyrkebol gd  
    Kyrkebol bebyggelse  
    Kyrkebol gd  
    Kyrkebol gård  
    Kyrkogården jordlht  
    Kälkerud torp  
    Kälkerud beb.  
    Kälkerud rivet torp  
    Kälkerud lht  
    Kälkerudsbråten beb.  
    Kälkerudsbråten hmd  
    Kälkerudsbråten lht  
    Källarboden hmd  
    Källarboden beb.  
    Källarboden hmd  
    Källarboden hdl  
    Källhultet hmd  
    Källhultet hdl  
    Källstorp torp  
    Källtorp beb.  
    Källstorp hmd  
    Källstorp lht  
    Käringtorp hmd  
    Käringtorp hmd  
    Käringtorp hdl  
    Kärrmyra gd  
    Kärrmyren gd  
    Kärrmyren bebyggelse  
    Kärrmyren gård  
    Kärrsmyr hmd  
    Kärrsmyr hmd  
    Kärrsmyr hdl  
    Kölnbacken hmd  
    Kölnbacken hdl  
    Laberget hmd  
    Laberget beb.  
    Laberget hmd  
    Laberget hdl  
    Labråtarna hmd  
    Labråten hmd  
    Labråten beb.  
    Labråten hmd  
    Labråten hdl  
    Labråten, Lilla hmd  
    Labråten, Västra beb.  
    Labråten, Lilla el. Västra hdl  
    Lammungebacken torp  
    Larsanderse(s) hmd  
    Lennartsberg hmd  
    Lennartsberg hmd  
    Lennartsberg hdl  
    Lennartsberg = Linderud hdl  
    Leonardsberg avs.  
    Lerumsmyren avs.  
    Lilla mossen hmd  
    Lilldalen = Dalen hmd  
    Lilldalen = Dalen = Skråperud hdl  
    Lilleberg del av Halla  
    Lillgärdet hmd  
    Lillgärdet hdl  
    Lillhagen förp. lht  
    Lillhagen = Borgfälterud? lht  
    Lillkullen hdl  
    Lillrabben hdl  
    Lillsjön eller Gummerud hmd  
    Lillsjön beb.  
    Lillsjön hmd  
    Lillsjön, se Gummerud hmd  
    Lillsjön = Gummerud hdl  
    Lillstugan riven lht  
    Lillstugan hdl  
    Lillängen hmd  
    Lillängen hdl  
    Limberget hmd  
    Limberget hmd  
    Limberget hdl  
    Lindéns = Gamla skolgården avs.  
    Linderud hmd  
    Linderud = Lennartsberg hdl  
    Lindesberg avs.  
    Lindesberg avs.  
    Lindkvisterud, se Där norr hmd  
    Lindkvisterud beb.  
    Lindkvisterud hdl  
    Lindkvisterud rivet torp  
    Lindkvisterud = Dråga lht  
    Lindsberg hmd  
    Lindströmerud lht  
    Lindströmerud lht  
    Lineberg beb.  
    Lineberg hdl  
    Liseberg avs.  
    Lobacken hmd  
    Lobacken hmd  
    Lobacken hdl  
    Lugnet hmd  
    Lugnet beb.  
    Lungnet hdl  
    Lugnet avs.  
    Lugnet avs.  
    Lunden hmd  
    Lunden beb.  
    Lunden hdl  
    Lunderud lht  
    Lunderud lht  
    Lundsberg hmd  
    Lundsberg hdl  
    Lundsberg hmd  
    Lundsberg hdl  
    Lustigkulle lht  
    Lyckan beb.  
    Lyckan lht  
    Lyckan lht  
    Lycke stuga, nu riven  
    Lång säteri  
    Lång bebyggelse  
    Lång bebyggelse  
    Lång bebyggelse  
    Lång bebyggelse  
    Lång gd  
    Lång säteri  
    Långberget f.d. soldatboställe, nu obebodd lht  
    Långbergerud lht  
    Långbergsrud hdl  
    Långerud hmd  
    Långerud = Bråten hdl  
    Långholmen holme  
    Långsta by  
    Långsta, Norra bebyggelse  
    Långsta, Norra gd  
    Långsta, norra gård  
    Långsta, Södra bebyggelse  
    Långsta, Södra gd  
    Långstad, se Knutserud gd  
    Långstad, södra gård  
    Långstamyren hmd  
    Långstamyren = Sörmyren hdl  
    Långstaskog gård  
    Långstaskogen bebyggelse  
    Långstaskogen gd  
    Långsviken, se Långviken gd  
    Långviken gd  
    Långviken gd  
    Långviken rå och rör  
    Långviken gd  
    Långviken gård  
    Lärumsmyren hmd  
    Lärumsmyren hdl  
    Lökene gd  
    Lökene bebyggelse  
    Lökene gd  
    Lökene gård  
    Lökene, Norra beb.  
    Lökene, Norra hmd  
    Lökene, norra hdl  
    Lökene, Södra beb.  
    Lökene, Södra hmd  
    Lökene, Södra hdl  
    Lökerud, se Borglunderud hmd  
    Lökerud = Borglunderud hdl  
    Lövåsen beb.  
    Lövåsen lht  
    Magdeburg, se Magdenburg torp  
    Magdenburg torp  
    Magdenburg lht  
    Magenburg rivet torp  
    Malsjö gd  
    Malsjö, Västra bebyggelse  
    Malsjö, Västra bebyggelse  
    Malsjö, Västra gd  
    Malsjö, Västra gård  
    Malsjö, Östra gästgivaregård  
    Malsjö, Östra gd  
    Malsjö, Östra = Gästgivaregården gård  
    Malsjöbråtarna lht  
    Malsjöbråten lht  
    Marieberg, se Jönserud hmd  
    Marieberg = Jönserud hdl  
    Marielund avs.  
    Markvatten gd  
    Markvatten gd  
    Markvatten bebyggelse  
    Markvatten gd  
    Markvatten gård  
    Marrviken torp  
    Marrviken riven lht  
    Marterud hmd  
    Marterud hdl  
    Maserud hmd  
    Maserud hdl  
    Mastdrågen rivet soldattorp  
    Mastdrågen lht  
    Mastråga beb.  
    Medskog gd  
    Medskog bebyggelse  
    Medskog gd  
    Medskog gård  
    Medskog, Lilla hmd  
    Medskog, Lilla hdl  
    Mellanbackarna hdl  
    Mellboviken hmd  
    Mellboviken hmd  
    Mellboviken beb.  
    Mellboviken = Brännängen hdl  
    Missionshuset = Betlehem avs.  
    Mjärddalen hdl  
    Mon hdl  
    Mossen beb.  
    Mossen utbruk och dagkarlsbostad  
    Mossen lht  
    Mossen, Lilla hdl  
    Mossen, lilla hdl  
    Mossen, stora hdl  
    Mosserud hmd  
    Mosserud hdl  
    Mosstorp lht  
    Mossviken gd  
    Mossviken gård  
    Mossviken bebyggelse  
    Myggerud hmd  
    Myggerud hmd  
    Myggerud hdl  
    Myra beb.  
    Myra, Norra beb.  
    Myra, Södra beb.  
    Myrarna lht  
    Myren lht  
    Myren hmd  
    Myren hdl  
    Myren lht  
    Myren lht  
    Myren lht  
    Myren hmd  
    Myren hdl  
    Myrmon beb.  
    Månserud hmd  
    Måsvik, se Mossviken gd  
    Mällboviken hmd  
    Märrviken, se Marrviken torp  
    Märrviken lht  
    Mörmon hmd  
    Mörmon hmd  
    Mörmon hdl  
    Nedre Backarna beb.  
    Nedre backarna, se Backarna hmdr och lhtr  
    Nergården hdl  
    Noakerud hmd  
    Noakerud hmd  
    Noakerud beb.  
    Noakerud hdl  
    Nolby hmd  
    Nolby hmd  
    Nolby hdl  
    Nolbybråten lht  
    Nolbybråten lht  
    Nordbäckerud hmd  
    Norbäckerud hdl  
    Nordgården = där norr hdl  
    Nordsta = där norr, se Nordstugan hmd  
    Nordsta = där norr hdl  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hmd  
    Nordstugan hdl  
    Nordtomten lht  
    Nordtomten förp. lht  
    Nordtomten, Västra beb.  
    Nordtomten, Västra lht  
    Nordtomten, Östra beb.  
    Nordtomten, östra lht  
    Nordängen hmd  
    Nordängen hmd  
    Nordängen hdl  
    Norra backarna villa  
    Norra hälsningen hmd  
    Norra rönningen hmd  
    Norra skogen lht  
    Norrgården hdl  
    Norr om mossen hmd  
    Norr om mossen hdl  
    Norsta beb.  
    Nybackerud hmd  
    Nybons beb.  
    Nydalen hmd  
    Nydalen hmd  
    Nydalen beb.  
    Nydalen hdl  
    Nygrenerud hmd  
    Nygrenerud hdl  
    Nyland hmd  
    Nyland hdl  
    Nylyckan hmd  
    Nylyckan hmd  
    Nylyckan hdl  
    Nylyckan hmd  
    Nylyckan hdl  
    Nystuga beb.  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hdl  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hdl  
    Nystugan hmd  
    Nystugan beb.  
    Nystugan hdl  
    Nystugan hmd  
    Nystugan hdl  
    Nystugan hmd  
    Nystugan beb.  
    Nystugan hdl  
    Nytorp beb.  
    Nyängen hmd  
    Nyängen hdl  
    NärTobias hmd  
    Näs eller Spättbo eller Spättnäs hmd  
    Näs = Spättbo hdl  
    Näset hdl  
    Näsmyren hmd  
    Näsmyren hdl  
    Oppgården beb.  
    Oppgården beb.  
    Oppstugan beb.  
    Ormdalen rivet torp  
    Ormdalen lht  
    Orreby hmd  
    Orreby hdl  
    Oxhagen hmd  
    Palmerud hdl  
    Peckerud lht  
    Pekerud torp  
    Petersberg hmd  
    Pettersberg, se Petersberg hmd  
    Pettersberg hmd  
    Pettersberg hdl  
    Pickerud, se Pekerud torp  
    Pickerud lht  
    Pikensberg beb.  
    Pikerud hmd  
    Pikerud beb.  
    Pikerud torp  
    Pikerud hdl  
    Plankerud hmd  
    Plankerud lht  
    Plankerud lht  
    Portilla gd  
    Portila bebyggelse  
    Portilla gård  
    Portila stormyr eller Stormyren, eller Ängarna hmd  
    Portillastormyren = Stormyren hdl  
    Portillasågen husbehovssåg  
    Portilasågen husbehovssåg  
    Portillaängarna hdl  
    Prinserud = Hagalund hdl  
    Prinsesserud hmd  
    På backen hmd  
    Rabben hmd  
    Rabben hmd  
    Rabben hdl  
    Rocka? beb.  
    Rocka hdl  
    Rosenberg riven lht  
    Rosenberg lht  
    Råbäcken riven lht?  
    Råbäcken lht  
    Rödkärr hmd  
    Rödkärrsbråten avs.  
    Rökärr hmd  
    Rökärr beb.  
    Rönningarna, västra och östra hmd  
    Rönningen hmd  
    Rönningen beb.  
    Rönningen hdl  
    Rönningen hmd  
    Rönningen hdl  
    Rönningen, Norra beb.  
    Rönningen, norra hdl  
    Rönningen, Södra beb.  
    Rönningen, södra hdl  
    Sandserud torp  
    Sandstaboden fiskbod  
    Sandstenerud avs., f.d. soldatboställe  
    Sandstenerud avs.  
    Sandviken torp  
    Sandviken lht  
    Sandviken lht  
    Sandåker gd  
    Sandåker gd  
    Sandåker bebyggelse  
    Sandåker gård  
    Sibirien, se Bäckbråten rivet torp  
    Sibirien = Bäckbråten lht  
    Själsino hdl  
    Sjöbråten torp  
    Sjöbråten hdl  
    Sjögärdet hmd  
    Sjögärdet hmd  
    Sjögärdet hdl  
    Sjönnebol gård  
    Sjötorp avs.  
    Sjötorp avs.  
    Sjöänden lht  
    Sjöänden lht  
    Sjöängen hmd  
    Sjöängen hmd  
    Sjöängen beb.  
    Sjöängen hdl  
    Skabråten torp  
    Skabråten riven lht  
    Skabråten lht  
    Skafbråten, se Skabråten torp  
    Skallerud gd  
    Skallerud bebyggelse  
    Skallerud gård  
    Skepperud torp  
    Skepperud torp  
    Skepperud lht  
    Skogen, norra lht  
    Skogen, södra lht  
    ?Skogshemle hmd?  
    Skogshyddan arbetarbostad  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan avs.  
    Skogströms hmd  
    Skrufstad, se Skruvsta gd  
    Skruvsta gd  
    Skruvsta gård  
    Skruvsta bebyggelse  
    Skruvstaskog gd  
    Skruvstaskog, se Torpstöd gd  
    Skruvstaskog = Torpstöd gård  
    Skruvstaskog eller Torpstöd, se Torpstöd bebyggelse  
    Skruvstatorp gd  
    Skruvstatorp bebyggelse  
    Skruvstadtorp, se Skruvstatorp gd  
    Skruvstadtorp bebyggelse  
    Skruvstatorp gård  
    Skrymterud hdl  
    Skråperud hmd  
    Skråperud, se Dalen hmd  
    Skråperud = Dalen hdl  
    Skräddaråsen hmd  
    Skräddaråsen hmd  
    Skräddaråsen hdl  
    Skräppa hmd  
    Skräppa hmd  
    Skräppa beb.  
    Skräppa hdl  
    Skutbacken riven lht  
    Skutbacken hdl  
    Skutbacken, Östra lht  
    Sköldbostället f.d. soldatboställe  
    Sköldbostället lht  
    Skönnebol gd  
    Skönnebol bebyggelse  
    Slottsbron bro  
    Slottsbron arbetarbostäder  
    Slottsbron hdl  
    Slottsbron avs.  
    Slottsbrons lastageplats avs.  
    Slutet, se Bråten hmd  
    Slutet = Bråten hdl  
    Slåbråten hmd  
    Slåbråten hmd  
    Slåbråten beb.  
    Slåbråten hdl  
    Släddrågen eller Tobiserud hmd  
    Slädrågen hmd  
    Slädrågen hdl  
    Smedbacken hmd  
    Smedbacken hmd  
    Smedbacken beb.  
    Smedbacken hdl  
    Smedens lht  
    Smedjebacken, se Smedbacken hmd  
    Smedjebråten lht  
    Smedtorp lht  
    Smedtorp lht  
    Smedstorp gd  
    Smedstorp Saknas  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp, Västra hmd  
    Smedstorp, Västra hdl  
    Smedstorp, Östra hmd  
    Smedstorp, östra hdl  
    Smedvilhelms hdl  
    Småskogen torp  
    Småskogen riven lht  
    Småskogen lht  
    Småvåla hmd  
    Småvåla hmd  
    Småvåla beb.  
    Småvåla hdl  
    Snickarbacken rivet torp  
    Snickarebacken lht  
    Snickarestugan avs.  
    Snickarmyren hmd  
    Snickarmyren hdl  
    Sotenberg, se Katrinelund beb.  
    Speken hmd  
    Spekkalles hdl  
    Spjutmossen gd  
    Spjutmossen bebyggelse  
    Spjutmossen gård  
    Spångberget hmd  
    Spångberget hdl  
    Spättbo, se Näs hmd  
    Spättbo beb.  
    Spättbo = Näs hdl  
    Spättebol hmd  
    Spättnäs, se Näs hmd  
    Stackmyren hmd  
    Stackmyren hdl  
    Stackängen hmd  
    Stackängen hmd  
    Stackängen beb.  
    Stackängen hdl  
    Starkerud hmd  
    Starkerud beb.  
    Starkerud hdl  
    Staverud hmd  
    Staverud hmd  
    Staverud hdl  
    Stavlunderud hdl  
    Stenhagen = Östhagen hdl  
    Stenstugan hmd  
    Stensätret hmd  
    Stockerud avs.  
    Stockerud avs.  
    Stockerud avs.  
    Stockåker gd  
    Stockåker bebyggelse  
    Stockåker gård  
    Stockåkerstorp bebyggelse  
    Stockåkerstorp gård  
    Storhultet hmd  
    Storhultet hmd  
    Storhultet beb.  
    Storhultet hdl  
    Stormyren lht  
    Stormyren beb.  
    Stormyren gård  
    Stormyren hdl  
    Stormyren lht  
    Stormyren, se Portila stormyr hmd  
    Stormyren = Portila stormyren hdl  
    Stormyren bebyggelse  
    Stornilserud hmd  
    Stornilserud hdl  
    Storvåla hmd  
    Storvåla lht  
    Storvåla beb.  
    Storvåla lht  
    Strandbergerud avs.  
    Streta hmd  
    Streta hdl  
    Strömsholm bebyggelse  
    Strömsholm hdl  
    Styggängen hmd  
    Styggängen hmd  
    Styggängen hdl  
    Styggängen, nedre hdl  
    Stygängen, Övre hdl  
    Sundserud gd  
    Sundserud bebyggelse  
    Sundserud gård  
    Svartviken hmd  
    Svartviken hdl  
    Svartviken »eget hem»  
    Svartviken lht  
    »Svarvaren» avs.  
    Svenstorp gd  
    Svenstorp bebyggelse  
    Svenstorp gård  
    Sydberget hmd  
    Sydberget hdl  
    Sydsta = Sydstugan hmd  
    Sydsta = där söder hdl  
    Sydstugan hmd  
    Sydstugan hdl  
    Systa? beb.  
    Sådråga hmd  
    Sådråga hmd  
    Sådråga hdl  
    Sågarbacken lht  
    Sågarbacken lht  
    Sågareriks hmd  
    Sågarhagen rivet torp  
    Sågarehagen lht  
    Sågartorp beb.  
    Sågen hmd  
    Sågen hdl  
    Sågerud, se Gubbmyren hmd  
    Sågerud, se Sågareriks hmd  
    Sågerud = Gubbmyren hdl  
    Säm gd  
    Säm, Mellan bebyggelse  
    Säm, Norra bebyggelse  
    Säm, Norra och Mellan bebyggelse  
    Säm, Södra bebyggelse  
    Säm, Södra bebyggelse  
    Säm, Södra gård  
    Säverud beb.  
    Säverud hdl  
    Söberget beb.  
    Söders hmd  
    Söderstugan lht  
    Södra backarna, se Backarna hmdr och lhtr  
    Södra hälsningen hmd  
    Södra rönningen hmd  
    Södra skogen lht  
    Sögården beb.  
    Sörberget hmd  
    Sörgården hmd  
    Sörgården beb.  
    Sörgården hdl  
    Sörgården hdl  
    Sör i gården hmd  
    Sörmyren = Långstamyren hdl  
    Sörstugan hmd  
    Sörängen hmd  
    Tagelund beb.  
    Tallbuskarna hmd  
    Tallbuskarna hdl  
    Tegelbruket beb.  
    Tegelbruket lht  
    Tjärnet hmd  
    Tjärnet hdl  
    Tobiaserud hdl  
    Tobiserud, se Släddrågen hmd  
    Tollerud hmd  
    Tornet hmd  
    Tornet beb.  
    Tornet hdl  
    Torpet beb.  
    Torpet lht  
    Torpet hdl  
    Torpstöd gd  
    Torpstöd, se Skruvstaskog gd  
    Torpstöd bebyggelse  
    Torpstöd hmd  
    Torpstöd gård  
    Tredingen hdl  
    Trulsen rivet torp  
    Trulsen lht  
    Tuppenhov hmd  
    Tuppenhov hdl  
    Tura hmd  
    Tura hmd  
    Tura beb.  
    Tura hdl  
    Tvågångerud hmd  
    Tvågångerud hdl  
    Täppa lht  
    Täppa lht  
    Tömte hmd  
    Tömte beb.  
    Tömte hmd  
    Tömte hdl  
    Törne hmd  
    Törne hmd  
    Törne hdl  
    Uddebråten lht  
    Ullströmmerud hmd  
    Ullströmmerud hdl  
    Ulverud lht  
    Ulverud lht  
    Uppe i gården hmd  
    Uppe i stugan hdl  
    Uppgården hmd  
    Uppgården hmd  
    Uppgården hdl  
    Uppgården hdl  
    Upp i stugan beb.  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hmd  
    Uppstugan hdl  
    Usta sågverk  
    Usta torp  
    Usta beb.  
    Usta lht  
    Ustad ångsåg  
    Uthustomten avs.  
    Valhall hmd  
    Valhall hdl  
    Vallhall hmd  
    Vidvalla hmd  
    Vidvalla = Villervalla hdl  
    Viken hdl  
    Villervalla, se Vidvalla hmd  
    Villervalla hmd  
    Villervalla = Vidvalla hdl  
    Vinterud lht  
    Vinterud beb.  
    Vinterud lht  
    Vålåsen bebyggelse  
    Vålåsen, Norra bebyggelse  
    Vålåsen, Norra bebyggelse  
    Vålåsen, norra gård  
    Vålåsen, Södra bebyggelse  
    Vålåsen, Södra bebyggelse  
    Vålåsen, södra gård  
    Vålåsen gd  
    Vålängen bebyggelse  
    Vålängen gd  
    Vålängen gård  
    Vändan hmd  
    Vändan hdl  
    Vändan hdl  
    Vänna hmd  
    Värdshuset hmd  
    Värdshuset beb.  
    Värdhuset lht  
    Väsby bebyggelse  
    Väsby gd  
    Wästby, se Väsby gd  
    Wästby gård  
    Västra hagen hmd  
    Västra stugan hmd  
    Västra stugan hdl  
    Väststugan hmd  
    Väststugan hdl  
    Västängen hmd  
    Västängen beb.  
    Västängen hmd  
    Västängen hdl  
    Åkersdal avs.  
    Ålderdomshemmet = Byggningen hdl  
    Ålviken hmd  
    Ålviken beb.  
    Ålviken hmd  
    Ålviken hdl  
    Åsen beb.  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åsen lht  
    Åsen beb.  
    Åsen lht  
    Åsen hmd  
    Åsen beb.  
    Åsen hdl  
    Åsen hdl  
    Åsen hmd  
    Åsen hdl  
    Åsen, Nedra beb.  
    Åsen, Övra beb.  
    Åshammar gd  
    Åshammar, Nedre bebyggelse  
    Åshammar, nedra gård  
    Åshammar, Övre bebyggelse  
    Åshammar, övre gård  
    Åshammar, Övre bebyggelse  
    Åshammar, övre gård  
    Åshammar, Övre bebyggelse  
    Åshammar, Övre gård  
    Åsmunderud bebyggelse  
    Åsmunderrud gd  
    Åsmunderud gård  
    Åstorp rivet torp  
    Åstorp lht  
    Älgdalen hmd  
    Älgdalen hmd  
    Älgdalen hdl  
    Älgdalen, Norra och Södra beb.  
    Ändan beb.  
    Änden hmd  
    Änden hdl  
    Ängarna, se Portila stormyr hmd  
    Ängarna hdl  
    Ängbråten hmd  
    Ängbråten hdl  
    Ängebostället torp  
    Ängen hmd  
    Ängen beb.  
    Ängen hdl  
    Ängen hmd  
    Ängen, Södra hdl  
    Änglyckan beb.  
    Ängslyckan hmd  
    Ängslyckan hdl  
    Ängtorp beb.  
    Ängtorp lht  
    Ängtorp lht  
    Öbergsbostället beb.  
    Öbergsbostället lht  
    Önsnäs beb.  
    Önsnäs hmd  
    Önsnäs lht  
    Önsnäs hdl  
    Örjanstorp bebyggelse  
    Örjanstorp gård  
    Öster om Dalen hmd  
    Öster om Dalen hdl  
    Öster om mossen hdl  
    Öster om Mossen hdl  
    Östhagen hmd  
    Östhagen beb.  
    Östhagen = Stenhagen hdl  
    Östmannerud hmd  
    Östmannerud hmd  
    Östmannerud hdl  
    Öst om dalen hmd  
    Öst om mossen hmd  
    Öst om mossen hmd  
    Östra hagen hmd  
    Östra stugan hmd  
    Östra stugan hdl  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hdl  
    Östängen hmd  
    Östängen beb.  
    Östängen hdl  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.