ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Silbodals socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 741 Bebyggelsenamn : 1232 Naturnamn : 2308
Silbodal sn Saknas Saknas Silbodal socken socken Silbodals socken sn
Silbodal sn /Se Abborrtjärn tjärn Årjängs köping kommun Abborredrågen dråg
Silbodal sn Abborrtjärn tjärn Silbodal sn Abborretjärn tjärn
Silbodal sn Abborrtjärn tjärn Silbodal sn Abborretjärn tjärn
Silbodal sn Albertsberg berg Silbodal sn Abborretjärnsmossen mosse
Silbodal sn Albutjärn tjärn Backing inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Silbodal sn Algutsmyren myr Backing inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Silbodal sn Algutstjärn sjö Bergarne inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Silbodal sn Algutsvattnet sjö Bergen inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Silbodal sn Algutsvattnet sjö Djuvse inbyggarbeteckning Abrahamsåkern åker
Silbodal sn Algutsvattnet sjö /Se Finnarna inbyggarbeteckning Aftonvarden hage
Silbodal sn Andersåna tjärn Fursking inbyggarbeteckning Albins hage odling (nu igengådd)
Silbodal sn Anismyren myr Gallring inbyggarbeteckning »Algutstjärn», se Alba- Saknas
Silbodal socken Asmundstjärn sjö Gateringarna inbyggarbeteckning Albutjärn tjärn
Silbodal sn Asmundtjärn tjärn Gerring inbyggarbeteckning Albytjärn tjärn
Silbodal sn Aspudden udde Gropen inbyggarbeteckning Alderhagsviken vik
Silbodal sn Babels torn berg Hukse inbyggarbeteckning Alebråten skogsmark
Silbodal sn /Se Barlindshultsälven å Högden inbyggarbeteckning Algutsmyren myr
Silbodal sn /Se Bastumyrmossen mosse Högen inbyggarbeteckning Algutstjärn tjärn
Silbodal sn /Se Bergemossen mosse Högliing inbyggarbeteckning Algutsvattnet, se Algutstjärn tjärn
Silbodal förs., f.d sn /Se Bergtjärn sjö Högring inbyggarbeteckning Algutsvattnet sjö
Silbodal sn /Se Bergtjärn tjärn Klavestomten inbyggarbeteckning Algårdsmyren(?) myr
Silbodal socken /Se Bergtjärnen tjärnar Klevling inbyggarbeteckning Amerika åkrar
Silbodal sn /Se Bingmossen mosse Klevlingarna inbyggarbeteckning Amundsgärdet åker
Silbodal sn /Se Bisemon terräng Klinten inbyggarbeteckning Amunds myr myr
Silbodal sn /Se Bjuresviken vik Kyrkering inbyggarbeteckning Anders´ bråte skog
Silbodal sn /Se Björkåsen ås Liing inbyggarbeteckning Anders´ dråg »dråg»
Backa by Björnebergen berg Lillestugen inbyggarbeteckning Anderstjärn tjärn
Backa by Björnedalen dal Lysing inbyggarbeteckning Andersån tjärn
Backa by Björneholmen holme Låbbing inbyggarbeteckning Andersåna tjärn
*Backeskogen Saknas Björnemyr myr Långlanding inbyggarbeteckning Andersånbäcken, Andersånsbäcken Saknas
Barlingshult hmn Björnemyrarna myrområde Mellbyn inbyggarbeteckning Annasmyren myr
Berget förr bebyggelse Björnemyren myr Moarningar inbyggarbeteckning Anneckemyren Saknas
Buaren kvarter /Se Björnmyren myr Myrel inbyggarbeteckning Anneckeudden udde
Djuv by Björnmyren myr Nedarestugen inbyggarbeteckning Anneckemossarna mossar
Djuf by Björntjärn tjärn Nordgårding inbyggarbeteckning Annelundsmossen mosse
Djuv by Björntjärn tjärn Nordgärding inbyggarbeteckning Annelundsmossen mosse
Djuv gd /Se Björntjärn tjärn Nordstugen inbyggarbeteckning Annersåsån, se Anneråsbäcken bäck
Fårskog by Blankeberget berg Näsing inbyggarbeteckning Anneråsbäcken bäck
Fårskog by Blanktjärnen tjärnar /Se Nästebacking inbyggarbeteckning Apelberget berg
Fårskog by Blanktjärn, Norra o. Södra tjärnar /Se Oppstugrarne inbyggarbeteckning Arresten beteshage
Gerrud hmn Blåsaråsen ås Risviking inbyggarbeteckning Arvesgärdet åker
Gåttskäl Saknas Bläcketjärn tjärn Rorarna inbyggarbeteckning Arvessons ås ås
Gåttskäl gd Blötedalen sank mark Sandbacking inbyggarbeteckning Arvestorpet åker
Gåålsiöö, se Gåttskäl gd Bockekleven myr Sillegårdsing inbyggarbeteckning Ashålan Saknas
Huken by Bockudden udde Sjögårdingarna inbyggarbeteckning Asmundstjärn tjärn
Huken Saknas Bottenmossen mosse Slängomen inbyggarbeteckning Asmundstjärnsbäcken bäck
Höglian by Bottåsen ås Stensling inbyggarbeteckning Asmund(s)tjärn, (Asmund(s)tjärnet) tjärn
Höglian by Brandtjärn, Södra tjärn Strömling inbyggarbeteckning Asmundtjärnsängarne ängar
Högelian by Bratteberget berg Svinten inbyggarbeteckning Aspebacken backe
Högelian by Bratten åkrar /Se Svältrarne inbyggarbeteckning Aspebråten Saknas
Högelian by /Se Bredmossen mosse Sydstugen inbyggarbeteckning Aspudden udde
Högerud by? Bredmossetjärn tjärn Sälle inbyggarbeteckning Backadyveln tjärnsdyvel
Högerud by Brokekilen udde Tomten inbyggarbeteckning Backarna åker
Högerud by Bromossen mosse Tvärdaling inbyggarbeteckning Backarnebacken lid
Högerud by Brottningen åker /Se Ulvsting inbyggarbeteckning Backarnehaget hag
Högerud by Brureberg berg Vallerarne inbyggarbeteckning Backarnehöljen hölj
Högerud by Brurtjärn tjärn Vikebotting inbyggarbeteckning Backarnejämnan del av väg
Högerud by /Se Bråtemossen mosse Våxling inbyggarbeteckning Backarnekullen höjd
Klevan by Bråtåsen ås Västbyn inbyggarbeteckning Backaslätten slätt
Klyppen gd /Se Bräckan åkrar /Se Väststugen inbyggarbeteckning Backebackarna backar
Kyrkerud gård Brännan bergsbrant Årjängsbo inbyggarbeteckning Backegärdet åker
Kyrkerud gård Brännan hage /Se Åsingen inbyggarbeteckning Backen timmerplan
Kyrkerud gd? Brännvinsberget berg Åslanding inbyggarbeteckning »Backringstjärn», se Vackerängstjärn Saknas
Kyrkoherdebostället Saknas Brännvinsbäcken bäck Åsrarna inbyggarbeteckning Backringstjärn tjärn
Kytten f.d. torp (nu åker o. äng) /Se Bustenbäcken bäck Öststugen inbyggarbeteckning Backögårdsbacken backe
Källeboda by Bustenen minnessten Alhaget torp Badareberget berg
Lakeviken utjord Busten(en) sten /Se Anneberg avs. Baggegärdet åker
Lidhe Saknas Butjärn tjärn Anneberg beb. Baggekulan lämning efter jordkula
Lian by Buås ås Annelund beb. Baggemyren sank och myraktig mark
?Lian by Bäckekastet »notekast» Annelund hmd Baggemyren Saknas
Lian by /Se Bässehöggen f.d. bråtar /Se Arvestorpet ödetorp Bastubacken samf. plan
*Linhult torp Bässesläppen åker /Se Asmund(s)tjärn f.d. hmd (nu skogplanterad) Bastuberget berg
?Lysed by Börjestugsviken vik Aspvik f.d. hmd Bastuhögen skogsdunge
Lysed by Daludden udde Backa bebyggelse Bastukullen kulle
Lysed by Dammen tjärn Backa gård Bastumyren myr
Lysed by Damtjärn sjö Backa, Södra utj. Bastumyrsmossen mosse
Låbbyn by Dammtjärn tjärn Backa, S. utjord Bastuskogen skogsdunge
Låbbyn by Dammtjärn tjärn Backarna beb. Bastuviken vik
Långslanda Saknas Dammtjärn tjärn Backarne hmd Bastuåkern åker
Långelanda by Dammtjärn tjärn Backarna, Nord beb. Bergebråten hagmarker
Långelanda Saknas Dammtjärn tjärn Backarna, Syd- beb. Bergemossen mosse
Långelanda by Dammviken vik Backarne hemmansdelar Bergemyrarna (myr)åkrar
Långelanda by De höga hagen hag /Se Backarna beb. Berget fiskställe
Långelanda by Delemossen mosse Backarna, Nedre beb. Bergkaserna skog och berg
Mon förr torp Delesdalen terräng Backarne hemmansdelar Bergmossen mosse
Nordsätern f.d. hus? Delesdalen terräng Backarna beb. Bergtjärn tjärn
Näs by Deletjärn tjärn Backarne lht Bergtjärnen, N., S. Bergtjärnet tjärn
Näs by Deletjärnet sjö /Se Backasätern ödesäter Bergtjärnet tjärn
Nästebacka Saknas Det långa tjärnet tjärn Backen beb. Bergtjärnsklinten berghöjd
Nästebacka by Djupedalen terräng Backen, Övre, Nedre hemmansdelar Bergtorpet åkrar
Prästgården khbost. /Se Djupmyren myr Backen beb. Bergåkern åker
Prästgården khbost. /Se Djuvhedskvarntjärn tjärn Backen hemmansdelar Bickebacken lid
»Prestegårdnn» Saknas Djuvhedsmossen mosse Backögården beb. Bickehålet, se Hundehålet Saknas
Prästgården Saknas Djuvs-Långmyren myr Bakom hmd el. lht Bingarna åkrar
Prästgården khbost. /Se Djuftjärn sjö Banken beb. Bingarna hagar
Reuterhultet förr bebyggelse? Djuvtjärn tjärn Barlingehult bebyggelse Bingen åker
Risviken by Drivtjärn tjärn Barlingshult bebyggelse Bingen åker
Risviken by? Dulpan tjärn Barlingshult gård Bingen åker o. gräsbacke
Risviken by Dundertjärn sjö Barlingshult gård Bingen åker
Risviken by Dundertjärn tjärn Bastmyren beb. Bingen ingärdad beteshage
?Risviken by Dyveln mosse Bastumyren hmd Bingemossen mosse
Sillegårdsed by? Dyvelsmyren myr Berget hmd Bisekleven klev
Sillegårdsed by Dyvelåsen ås Berget beb. Bisekällan källa (igenlagd)
Sillegårdsed Saknas Ekdalen terräng Berget hmd Bisemon momark (skog)
Sillegårdsed by /Se Ekornedalen terräng Berget hmd Bjurdalsåkern åker
Slemtegen by? Emmas håla tjärn Berget beb. Bjuresviken vik
Slämtegen by Eriksholmen holme Berget hmd Bjurtjärn tjärn
Slemtegen by Essjön sjö Berget beb. Bjurtjärn tjärn
Slemtegen by Fallemossen mosse Berget hmd Bjurtjärnsbäcken bäck
Slemtegen by Falletjärn, Mellersta tjärn Berget beb. Bjällestenen sten
Slemtegen by Falletjärn, Norra tjärn Berget hmd Björkemon mo
Slemtegen by Falletjärn, Södra tjärn Berget beb. Björkemyren myr
Slämtegen gd /Se Fillskruckstjärn tjärn Berget hmd Björkåsen bergås
?Slutskullen Saknas Finntjärn tjärn Berget hmd Björnebergen berg
Stenslanda by Finntjärnsmossen mosse Berget beb. Björnehaget betesmark
Stenslanda by Finntjärnsåsen ås Berget hmd Björnehagsbergen berg
Stommen, se 1 Prästgården khbost. Fisketjärn tjärn Berget beb. Björnekasen skog
Stommen Saknas Fjusbråten terräng Berget hemmansdelar Björnelyckan åkerlycka
Strand by Fjärhanemyren myr Berget hemmansdelar Björnemossen mosse
Strand by Flatan åker /Se Berget beb. Björnemyrarna myrar
Ström by Flatehällsbergen berg Berget beb. Björnemyrarna myrar
Ström by Fläskesten berg Berget hmd Björnemyren myr
Ström by? Furoskog Saknas Berget lht Björnemyren myr
Ström by Furskogsmossen mosse Berget beb. Björnemyren myr
Strömsätern f. hus? Fårskogstjärn sjö Berget beb. Björnemyren myr
*Sågegård äng Furskogstjärnet tjärn Berget hmd Björnemyren myr
*Södgården torp Furskogstjärnet tjärn Berget, N., S. hemmansdelar Björnemyren myr
Sögården utjord Furuvattnet sjö Berggärdet f.d. hmd Björnemyren myr
Tegen by Fågelmossen mosse Betel beb. Björnemyren myr
Tinebyn utjord /Se Fågelmossen mosse Betheltomt beb. Björnemyrsåsarna bergåsar
Trondaby Saknas Fågelmossen mosse Bicketorpet torp Björnklinten del av Björnebergen
Tronbyn Saknas Fågelmossen mosse Bisetorpet ödetorp Björnommen håla
Tvärdalen by Fågelmossen mosse Bjuggerud beb. Björntjärn tjärn
Tvärdalen by Fågelmossetjärn tjärn Bjuggerud ödetorp Björntjärn tjärn
Tvärdalen by Gallerudsåsen ås Bjuggetorpet ödetorp Björntjärn tjärn
Tvärdalen by Galtaråsen ås Björkelund lht Björntjärn tjärn
Tvärdalen by Gatevattnet sjö Björkelund villa Björntjärnet tjärn
Tysketorp Saknas /Se Gatevattshöjden höjd Björkhagen lht Björntjärnshöjden bergshöjd
Tysketorpet f. hus? Gateviken vik Björkliden villa Björnåsbackarna backar
Ulvestad by Gatuvattnet sjö Björnåsen beb. Bladegrinden grind
Ulvestad by Getedalsåsen ås Björnåsen hmd Bladens berg skär
Ulvestad gd /Se Gettjärn tjärn Björnåsen hp Blankeberget berg
Ulvestadsätrarna f. hus? Gla, Övre sjö Bladerud lht och åkrar Blankkleveberget berg
Uplien Saknas Gla, Övre sjö /Se Bockehaget f.d. lht Blankkleven klev
Vikebotten by Gladbackarna terräng Bockemyren ödetorp Blockekleven klev
Vikebotten by Galskogen skog /Se Boden hmd Blåbärsbråten skogsmark (hagmark)
Vikebotten by Grandalen terräng Boden beb. Blåsaråsen bergås
Vikebotten by Granlund terräng Boden hmd Bläcketjärn(et) tjärn
Vikebotten by Gravaretjärn tjärn /Se Bondekullen, se Kullen f.d. hmd Blötedalen dal
Våxlanda by Granspjället åkrar /Se Bortom hmd el. lht Blötedalen dal
Våxlanda Saknas Gravlid terräng Boseviterud hmd Bockebacken backe
Våxlanda by Gravtjärn tjärn Bostället soldattorp Bockehålan hmd
Årjäng by Gravtjärn, Lilla tjärn Botten, se Kolbotten beb. Bockekleven klev
Årjeng by Gravtjärn, Stora tjärn Botten beb. Bockekleven klev
Årjäng by Grupptjärn, Lilla tjärn Botten hmd Bockemyren förr odlad myr
Årjäng köping /Se Grupptjärn, Stora tjärn Botten hmd Bockerösen gränsröse(?)
Årjäng köping /Se Grymtjärn tjärn Braskebo beb. Bockudden udde
Åsen förr bebyggelse Gråfoten terräng Braskebruket hmd Bodbacken, N., S. backar
Åslanda by Gråfotestenen sten Brattås beb. Bodgärdena åkrar
Åslanda hmn Gråfoteviken vik Brattås hmd Bondebacken backe
Åslanda by Gränsjömossen mosse Bruket hmd *Bordemyren gärde
Älgtån by /Se Gränsjön sjö Bruket beb. Bosetomten tomt
Öna by Gräsdysjön sjö Bryngelstorpet torp Boställebacken åker
Öna by Gräsmyren myr Bråtarna, se Raggkasen beb. Boställemossen mosse
  Grästjärn tjärn Bråtarna beb. Bosäckran äckra
  Grönvallsdrågen terräng Bråtarna beb. Bottebacken backe
  Gubbrottningen åker /Se Bråtarne hmd Botten del av Tvärvattnet
  Gudmundtjärn tjärn Bråtarne f.d. lhtr Brandbergsbacken backe
  Gullsjöholmen holme Bråtarna beb. Brandbergsgärdet åker
  Gullsjöviken vik Bråtarne hmd Brandtjärnarna tjärn
  Gunnaretjärn sjö Bråtarne, Övre, Nedre hemmansdelar Brandtjärn tjärn
  Gunnarstjärn tjärn Bråten, se Holmtjärnsbråten beb. Brandtjärnet, Södra tjärn
  Stora Gupptjärn sjö Bråten, se Holmtjärnsbråten hmd Brandtjärnet tjärn
  Gårmyren myr »Bråten», se Bråtetorpet torp Brattan backe
  Gökemyren myr /Se Bråten beb. Bratteberget berg
  Gålsjö Saknas Bråten hmd Brattebergsviken vik
  Gårtjärn tjärn Bråten beb. Bratte bråte f.d. svedjeland
  Gäddetjärn tjärn Bråten hmd Bratten åker
  Gäddtjärn tjärn Bråten beb. Bratten åker
  Görjetjärn, Lilla tjärn Bråten hmd Bratten åker
  Görjetjärn, Stora tjärn Bråten beb. Brattåkern åker
  Hackstadtjärn tjärn Bråten hmd Bredmossarna: St., L. Bredmossen mossar
  Haggärdsudden udde Bråten, Södra lht Bredmossarna, St., l. Bredmossen mossar
  Hagmyrsbäcken bäck Bråtetorpet torp Bredmossdalen dal med vinterväg
  Hagtjärn tjärn Buås beb. Bredmossekastet stup
  Hagtjärn tjärn Buås hmd Bredmossen mosse
  Hagtjärnsmossen mosse Buås beb. Bredmossetjärn tjärn
  Hallbäcksmyren myr Byggningen beb. Bredmossetjärnet tjärn
  Halsmyren myr Byggningen hmd Bredåkern åker
  Halvardstjärn sjö Byggningen beb. Brittsonsåkern åker
  Halvardstjärn, Lilla tjärn Byggningen hmd Broholmen bergholme
  Halvardstjärn, Stora tjärn Bäcken beb. Brokekil udde
  Halvardstjärnsmossarna mossområde Bäcken hmd Brokekilsviken, N.,S. vikar
  Hanketjärn tjärn Bäcken beb. Bromossen mosse
  Hanketjärnsbäcken bäck Bäcken hmd »Bronsmettidrågen» dalsänka
  Hansetjärn, Lilla tjärn Bäcken f.d. hmd Brottningen åker
  Hansetjärn, Stora tjärn Bäcken beb. Brunnsdalen dal
  Hanseviken vik Bäcken hmd Brunnskällan källa
  Har(e)holmen ö /Se Bäcken beb. Brunnskällan källa
  Harenäset näs Bäcken hmd Brunnskällan källa
  Harholmen ö Bäcken hmd Brunnskällan källa
  Harholmen holme Bässetorpet ödetorp Brunnskällorna källor
  Harholmen holme Bässetorpet ödetorp (skog) och åker Brureberg bergudde
  Hemtjärn tjärn Bättre upp beb. Bruremyr myr
  Henriksmyren myr Bättre-opp hmd Brushögen dunge
  Hjärtern tjärn Bönströmstomten f.d. hmd Bryngelskullen beteshage
  Hjärtrånåsen ås Börjeslotten gårdlott Bryngelssanden åker
  *Holkenäsudden Saknas Börjesstugan beb. Bråtarna höjder?
  Holmetjärn tjärn Börjesstugan hmd Bråtarne, se Lysedbråtarna Saknas
  Lilla Holmtjärn sjö Börjestomten hmd Bråtemossen mosse
  Stora Holmtjärn sjö Central beb. Bråten gärde
  Holmtjärn, Södra tjärn Dalbäck beb. Bräckan åkrar
  Holmtjärn, Östra tjärn Dalen beb. Bräckan åker
  Holmtjärn, Västra tjärn Dalen hmd Bräckan åker
  Holmtjärnsbråten skogsmark Djupmyren beb. Bräckebackarna: N., S. Bräckebacken backar
  Hophagen Saknas /Se Djupmyren ödetorp Bräckebacken backe
  Hopklevåsen ås Djuv bebyggelse Bräckedalen dal
  Huksåsen ås Djuv, tills. m. Djursheden gård Bräckorna dalsidor
  Hultetjärn tjärn Djuv gård Bräckåsen ås
  Hultetjärn tjärn Djuvlingen(?) hmd Brännan skogsmark
  Hundtjärn tjärn Djuvlingen beb. Brännan skogsmark (berg)
  Hundtjärnsbäcken bäck Djuvsheden beb. Brännan skogklädda åsar
  Hundtjärnsmossen mosse Djuvsheden gård Brännan hage
  Hålespjället åker /Se Djuvsheden, Övre, Nedre hemmansdelar Brännebackarna backar
  Hålängebäcken bäck Djuvsmossen gårdar Brännebacken backe
  Hålängen terräng Domaregården hmd Brännehålet dalsänka
  Högbackehulten skogsområde Domaretomten hmd Brännvinsbäckbråten skogsmark
  Högbacken terräng Domaretomten beb. Brännvinsbäcken bäck
  Högbackmyren myr Domaretomten hmd Brännvinsbäcken bäck
  Högbråten terräng Durerud torp Brännvinsbäcken bäck
  Högebacke terräng Där nord beb. »Bugtj.», se Rudtjärnet tjärn
  Högemosse mosse Där oppe f.d. hmd »Bugtjärn», se Bergtjärnen Saknas
  Högfjäll berg Där syd hmd Bugtjärnen, Norra o. Södra, se Brandtjärnen tjärn
  Höggen åker /Se Där sör beb. Bumossarna mossar
  Högviken vik Där sör beb. Buste(n)bron bro
  Högås terräng Där väst del av (nu rivet) bostadshus Bustenbäcken bäck
  Höjdemyren myr Där öst del av bostadshus (nu rivet) Busten(en) sten
  Höjdemyren myr »Där öst» hmd Busten sten
  Höjdmyrarna myrar Döletorpet (?) lht och åkrar Buste(n)hulten skog
  Höjdmyråsen ås Eckera beb. Buste(n)myren myr
  Hökämman åkrar /Se Ekebacken f.d. gårddel Butjärn tjärn
  Ingärdningen f.d. gärde (nu skog) /Se Erssonstorpet ödetorp Butjärn tjärn
  Intaket terräng Feseringen hmd Butjärnsbäcken bäck
  Intjärn del av Ösjön Finnerud beb. Butjärnshulten skogshult
  Jans mosse mosse Finneskogen Saknas Buåkern åker
  Joneberget berg Finneskogen del av sn Buåsen bergås
  Jonsemyren myr Finnetomt hemmansdel Båteberget berg
  Jonstjärn, Stora tjärn Finntomt beb. Båthusberget Saknas
  *Jordfallet plats Fjusbacken Saknas Båthusudden udde
  Jägmästardalen terräng Fjusbråten ödetorp Båthusåkrarna åkrar
  Jäntetjärn tjärn Fjällerud beb. Bäckbackarna backar
  Järnberget berg Fjället ödetorp Bäckbron bro
  Järnsjön sjö Fjället el. Fjälltorpet f.d. torp Bäckebråten hagmark
  Järnsjön sjö Fjället ödetorp Bäckegärdet gärde
  Järnsjön sjö Flåberg beb. Bäckens hage Saknas
  Järnsjön sjö Flåberg hmd Bäckens myr myr
  Järnsjön sjö Forsbacka hmd Bäckens backar backar
  Jättefoten terräng Framgärdet beb. Bäckåkern åker
  Kajämnan åkrar /Se Framme beb. Bässebergen berg
  Kaknatten berg Framme hmd Bässegärdet åker
  Kallebodakvarnen terräng Framme beb. Bässehögen underskog
  Kallebodatjärnet tjärn Framme hemmansdelar Bässesläppen åker
  Kallebodatjärnet tjärn Framme beb. Bönströmsåsen ås
  Kalleviken vik Framme hmd Börets hål håla mellan höga berg
  Kallåsebäcken bäck Framme beb. Börets soffa bergkant
  Kalven tjärn Framme hemmansdelar Börjesgärdet åkrar
  Kalven, Södra tjärn Framme beb. Börjesmyrarna åkrar
  Kalven sjö /Se Framme hmd Dalarna gärde
  Kalvmyren myr Framme, se Byggningen beb. Dalarna sänka
  Kampedrågen dal Fredriksmon ödetorp Dalbohålan åker
  Kampetjärn tjärn Fridhem beb. Dalebacken backe
  Kana ägomark Furskog bebyggelse Daluddarna uddar
  Kankemyren terräng Furskog gård Daludden udde
  Karis myr myr Furskog gård Dalviken, Norra vik
  Karlbergsmyrarna myrar Furskoglotten hmd Dalviken, Södra vik
  Kastet bergssluttning Furulund avs Dammbackåkern åker
  Katjärn sjö Furulund lht Dammen åker
  Katjärn tjärn Fårfallen beb. Dammsbergen berg
  Katjärnsbäcken bäck Gallerud, se 2 Tvärdalen Saknas Dammtjärn tjärn
  Kattjärn tjärn Gallerud gård Dammtjärn tjärn
  Kattjärn tjärn Gallerud beb. Dammtjärn tjärn
  Kattjärn tjärn Gallerudlotten gårdlott Dammtjärn tjärn
  Kattjärnsmossen mosse Gammelstomten tomt efter hus Dammtjärn tjärn
  Klefvanetjärn sjö Garveriet beb. Dammtjärn tjärn
  Klevamossen mosse Garveriet f.d. garveri Dammtjärn tjärn
  Klevasätern terräng Gated beb. Dammtjärnet tjärn
  Klevatjärnet sjö Gated, Södra beb. Dammtjärnet tjärn
  Klevatjärnshöjden höjd Gate hemmansdelar Dammtjärnsbäcken bäck
  Klingtjärn tjärn Gated beb. Dammtjärnsbäcken bäck
  Klippekleven brant Gate hmd Dammtjärnsbäcken bäck
  *Klockarebacken, se Jordfallet Saknas Gated beb. Damtjärnshöjden höjd
  Klockarbacken sluttning Gate hmd Dammtjärnsmyrarna myrar
  Klofotorna åker /Se Gated beb. Dammyren, St., L. myr
  Klumpåsen ås Gate hemmansdelar Dammyren, Ö., V. myrar
  Klyppekleven klev /Se Gaterud beb. Dammyrsbäcken bäck
  Klyppen terräng Gaterud hemmansdelar Dansarepusset plan avsats
  Knattedalen terräng Gatvattnet beb. De grovna myrarna myrar
  Knatten berg Gerrud bebyggelse De grovna myrarna myrar
  Knådtrågstjärn, Norra tjärn Gerrud gård De höga hagen »hag»
  Knådtrågstjärn, Södra tjärn Getedalen ödetorp (skog) Delebäcken bäck
  Kolgubbebäcken bäck Geterud, Norra beb. Delebäckskullen höjd (åker)
  Kolhusholmen holme Geterud beb. Deleholmen, se Harholmen Saknas
  Kolhusåsen ås Geterud hemmansdelar Delemossen mosse
  Komossen mosse Gosserud f.d. lht Delesmyren myr
  Korpeberget berg Gotthem? lht Deletjärn tjärn
  Korpeberget berg Gottskäl, se 2 Risviken utjord Deletjärn tjärn
  Korpefjällen berg Granbacka avsöndr. Deltjärnsbäcken bäck
  Kotjärn tjärn Granen beb. Deltjärnsmossen mosse
  Kotjärn tjärn Granen hmd Deltjärnsåsen ås
  Kotjärn, Västra tjärn Granliden villa De lynkota stenarna berg
  Kotjärn, Östra tjärn Granlund beb. Den grovna myren myr
  Kotjärnsmossen mosse Granlund torp Den gröne fläcken ställe
  Kotjärnsmossen mosse Grinden beb. Den långa dalen dal
  Koviken vik Grinden hmd Den långe åkern åker
  Kroktjärn, Västra tjärn Gropen beb. Den röde bäcken bäck
  Kroktjärn, Östra tjärn Gropen hmd Den stora furan korsväg
  Kroktjärnsberg berg o. triangelpunkt Gropen beb. Den tjocka myren myr
  Krokvattensmossen mosse Gropen hmd Den vackre åsen Saknas
  Krokvattensmossen, Västra mosse Grottan f.d. lht Den östare backen åker
  Krokvattensögat, Södra tjärn Gråfoten beb. Den östare myren åker
  Krokvattnet sjö Gråfoten lht (nu öde) De runda myrarna myrar
  Krokvattnet sjö Gråfoten beb. De släta bergen berg
  Krokvattnet tjärn Gråfoten hmd De små svarta (tjärnen) tjärn
  Krokvattnet, Lilla tjärn Gubbestugan manbyggnad Det grymma under berget tjärnshål
  Krokvattnet, Stora sjö »Gullsjö» gårdar Det utgrovna (tjärnet) tjärn
  Krusemossen mosse Gunnarstomten Saknas De vita mossarna mossar
  Krustjärn sjö »Grushol» gårdar De östra sjöarna sjöar
  Krustjärn tjärn Gården beb. Djuffeldtäckran åker
  Kråkefjällskleven bergssluttningar Gården hmd Djupberget berg
  Krångleforsen fors Gåttskäl, se 2 Risviken Saknas Djupedalen dal
  Kubbersdalen terräng Gärdet hmd Djupedalen dal
  Kudalen terräng Gärdet hmd Djupedalen dal
  Kuttåsen ås Gärdet beb. Djupedalsbackarna backar
  Kuvetjärnet Saknas Gärdet hmd Djupedalsbackarna backar
  Kuvetjärn tjärn Gärdet beb. Djupedalsbäcken bäck
  Kuvetjärn tjärn Gärdet beb. Djupedrågen dråg
  Kuvetjärn, Norra tjärn Gärdet hmd Djupedrågen djup dalsänka
  Kuvetjärn, Södra tjärn Gärdsbyrud beb. Djupekastet timmerkast
  Kuvtjärn tjärn Gärdsbyrud hmd Djuptjärn tjärn
  Kuvtjärn tjärn Gärdsåsen f.d. hmd Djuvsbäcken bäck
  Kuvtjärn tjärn Hagaborg avs. Djuvshedhöjden bergshöjd
  Kuvtjärn tjärn Hagen beb. Djuvshedkleven klev
  Kuvtjärnsbäcken bäck Hagen hmd Djuvshedviken vik
  Kuvtjärnsmossen mosse Hagen beb. Djuvskleven klev
  *Kvarnebäcken gräns Hagen hmd Djuvsmossen mosse
  Kvarnbäcken bäck Hagen beb. Djuvsmossen mosse
  Kvarnbäcken bäck Hagen hmd Djuvstjärn tjärn
  Kvarntjärn tjärn Hagen beb. Djuvstjärnet tjärn
  Kvarntjärn tjärn Hagen hmd Domarehaget betesmark
  Kyrkerudsbäcken bäck Hagen beb. Dragberget berg
  Kyrketornsmossen mosse Hagen hmd Dragonehaget hag
  Kyrkholmarna holmar Hagen beb. Dragonemyren gärde
  Kyrkmossen mosse Hagen hmd »Draknehaget» se Dragone- Saknas
  Kytten åker o. äng (förr torp) /Se Hagen beb. Dritarebacken backe
  Kållebodatjärn sjö Hagen beb. Dritaremyren myr
  Käringbacken terräng Hagen hmd Dritaremyren myr
  Käringeudden udde Hagen beb Dritaremyrsbråten skog
  Käringfly terräng Hagen hmd Dritaremyrstjärnet tjärn
  Käringåsen ås Haget beb. »Driftjärn», se Dritaremyrstjärnet Saknas
  Ladmyren myr Haget »utlagd» lht Drivtjärn tjärn
  Lahålet terräng Haget hmd Drängstugberget berg
  Lakeviksnäset näs Haget beb. Dullekullen åker
  Laxebäcken bäck Haget hmd (nu obebodd) Dulleshålet(?) däld
  Laxesundet sund Haget beb. Dulpan tjärn
  De små Laxetjärnarna tjärnar Haget hmd Dulpebackarna backar
  Stora Laxtjärn sjö Haget beb. Dulpemossen mosse
  Laxetjärnet, Stora tjärn Haget beb. Dumparestenen sten
  Le, Lilla tjärn Haget hmd Dumparn berg
  Lelången sjö Haget ödetorp Dundertjärn tjärn
  Lelången sjö Haget beb. Dundertjärn tjärn
  Lelången sjö Haget hmd Dundertjärnsbäcken bäck
  Lerspjället åker /Se Hagmyren beb. Dyveln tjärn?
  Libergen berg Hagmyren ödetorp Dyveln göl
  Lilltjärn tjärn Hagtorpet ödetorp (betesmark) Dyvelmyren myr
  Lillängen mosse Hallen hmd Dyvelmyren myr
  Lillöna ö Haraldstorpet ödetorp Dyvelsmyren myr
  Linderviken vik Holke beb. Dyvlarna tjärnar?
  Lindräckan myr Holke hmd Dyvlarnamossen mosse
  Lindräcka myr /Se Holke hmd Dyvlingemyren myr
  Lindtjärn tjärn Holkenäset beb. *Dödssvingarna krökar
  Linnedrågen terräng Holkenäs(et) hmd (lht) Döletjärnet binamn på Hackstadtjärnet
  *Lintjärnet Saknas Holmen beb. Edssjöfallsbackarna sluttn.
  Lintjärnsbäcken bäck Holmen hmd Edssjöfallsmossen mosse
  Lintjärnsmossen mosse Holmtjärnsbråten beb. Edssjöfallstjärnet tjärn
  Lomtjärn tjärn Holmtjärnsbråten hmd Edssjöfoten (?) område
  Luffeliholmen holme Hotellet beb Edssjöfotviken vik
  Luggetjärn tjärn Hovderud f.d. lht Edssjömossen(?) mosse
  Norra Lundstjärn sjö Huken bebyggelse Edssjön, se Essjön Saknas
  Lundstjärnet, Norra tjärn Huken utj. Edssjön(?) sjö
  Lundstjärnet, Södra tjärn Huken gård Edsviken, se Sillegårdsviken vik
  Lureviken vik Hukkvarnen beb. Edsviken vik
  Lyareåsen ås Hulten hmd o. lht Ekedalen dal
  Lysedmossen mosse Hulten f.d. hmd Ekedalsbackarna backar
  Lysedstjärn sjö Hulten ä. namn på Morfarstorpet Ekedalsbäcken, se Yxtjärnsbäcken bäck
  Lysedtjärnet tjärn Hultet beb. *Ekornedalen Saknas
  Låbbyviken vik Hultet beb. Ekstadberget berg
  Långeberg berg Hultet, Norra beb. Elihagen odling
  Långemossen mosse Hultet hmd Ellikehagen »område»
  Långemossen mosse Hulttjärn beb. Eriks broar kavelbro
  Långemyren myr Hulttjärn beb. Eriksäckrorna igenlagda åkrar
  Långemyren myr Hultetjärn hemmansdelar Eskebråtarna f.d. svedjeland (nu skog)
  Långemyren myr Humlemon beb. Eskefallstjärn tjärn
  Långmyrbäcken bäck Hålan beb. »Eskefallstjärn», se Edssjöfallstjärn Saknas
  Långmyren myr Hålan hemmansdelar Essjön sjö
  Långmyrtjärn, Norra tjärn Hålan beb. »Essjön», se Edssjön Saknas
  Långmyrtjärn, Södra tjärn Hålan hmd Evas hål fördjupning (»hål»)
  Långmyråsen ås Hålan beb. Faktusviken vik
  Långtjärn tjärn Hålan hmd Fallebråten skogsmark
  Långtjärn tjärn Hålan beb. Falleholmen holme
  Långtjärn tjärn Hålan hmd Fallemossen Saknas
  Långuddeviken vik Hålan beb. Fallemossen mosse
  Löjeranden vik /Se Hålan hmd Fallen skogstrakt
  Löv sjö Hålegatan hmd Falletjärnet, Nordare tjärn
  Löv tjärn /Se Hålegärdet hmd Fallmossen mosse
  Lövnäset udde »Härväste» hmd Falltin vägkorsning
  Lövnäset udde Hävden beb. Falltjärn tjärn
  Lövnäset näs Hävden hemmansdelar Falltjärnen tjärn
  Löfsjön sjö Hävden beb. Farfarns myr myr
  Lövsmossen mosse Hävden hmd Fetemyren myr
  Lövsmyren myr Högbacka hmd Ficketorpet Saknas
  Makrillsmossen mosse Högelian, se Höglian Saknas Fillskruck tjärn
  Mellantjärn sjö Högelian hlp Fillskruck tjärn
  Mellanseken förr sank åker /Se Högelian bebyggelse Fimlemyren myr
  Mellantjärn tjärn Högen beb. Finnens gruva gruvhål
  Meviken vik Högen hmd Fintjärn tjärn
  Milstolpemossen mosse Högen beb. Fintjärnsmossen mosse
  Mobrännan hagmark /Se Högen hmd Fintjärnsåsen ås
  Modalen dal Högen beb. Fiskemossen mosse
  Moltebladmyren myr Högen hmd Fiskemossen mosse
  Moltehålet terräng Högerud bebyggelse Fisketjärn tjärn
  Mossbrotjärn terräng Högerud gård Fisketjärn tjärn
  Mossbrotjärn tjärn Högerud utjord Fjorden Saknas
  Mossebäcken bäck Högfors beb. Fjusmyren åker med myrjord
  Mosstjärn, Västra tjärn Höglian gård Flaten flat åker
  Mosstjärn, Östra tjärn Höglunda hmd Flate hälle strandparti
  Mossvattnet sjö Höglunda lht Flikemyren myr
  Mossvattnet sjö Högås beb. Fliken trakt
  Motjärn tjärn Högås ödetorp Floren Saknas
  Mullög utjord /Se Höjden beb. Flåbergsviken vik
  Mullögsjön utdikad göl /Se Höjden hmd Flåmossen mosse
  Munkedalen terräng Hörnet, se Älverud beb. Fläskstensbergen del av Dammsbergen
  Munkemyren myr Hörnet hmd Framlandet ställe
  Myren myr Hörnet beb. Friareviken vik
  Märrberget berg Hörnet hmd Frukosten åker
  Märrdalen myr Hörnet beb. Frusarn el. Frusarebäcken bäck
  Märrdalshöjden höjd o. triangelpunkt Hörnet hmd Furskogmossen mosse
  Märremyren myr Hörnet beb. Furskogstjärnet tjärn
  Märretjärn tjärn Hörnet hmd Furuvattnet sjö
  Märrmyren myr Intaget lht (riven) Furuvattsdyvlarna dyvlar
  Mörktjärn tjärn Intaget hmd Furuvattsälven å
  Mörttjärn tjärn Intaget lht Furåkern åker
  Mörttjärn tjärn Janstorpet torp Fyrkanten f.d. »potatishage»
  *Naglebäcken bäck Jägeriet Saknas Fåfittan öknamn på Planehagen
  Namnlösen mosse Jämmerdalen hmd Fåforsen fors
  Namnlösetjärnet tjärn Jämmerrud hmd Fåfängmyren väg
  Nissetorpet terräng Kallbostugan beb. Fågelmossebrännan skogsmark (berg och skog)
  Nolholmen holme Kallebo beb. Fågelmossekleven, Östare o. Västare klevar
  Nordnäsnäset näs Kalleboda hmn Fågelmossen mosse
  Nordvattnet sjö Kalleboda bebyggelse Fågelmossen mosse
  Nordvattnet sjö Kalleboda gård Fågelmossen mosse
  Nordvattnet del av sjö Kallebodlotten gårdlott Fågelmossen mossar
  Näsåsen ås Kallebodstugan hmd Fågelmossen mosse
  Ofredboden terräng Kalvskinnet beb. Fågelmossen mosse
  Orremossen mosse Kalvskinnet f.d. hmd Fågelmossen mosse
  Orremossen mosse Kammaren beb. Fågelmossen mosse
  Orremossen mosse Kammaren lht Fågelmossetjärn tjärn
  Orremossen mosse Kanan beb. Fågelmossetjärnet tjärn
  Orremossen, Norra mosse Kankemyren beb. Fårevik vik
  Orremossen, Södra mosse Kankemyren f.d. torp Fårskogsmossen mosse
  Orretjärn tjärn Kankestugan, se Kankemyren Saknas Fårskogstj., se Furskogstjärnet tjärn
  Orrfjället berg o. triangelpunkt Karlsberg beb. Fårskogstjärn tjärn
  Offern holme Kasen hmd Fölungeberget berg
  Penningmyren myr Kastet beb. Fölungeberget berg
  Perstjärn tjärn Kastet hmd Fölungedrågen dalsänka
  Petsamo terräng Katorp beb. Fölungemyren myr
  Porstjärn tjärn Katorp »utlagt» torp Föskerud skogsmark
  Porstjärnmossen mosse Kattetorpet ödetorp Gallemyren åker
  Prästtjärnen tjärnar Kattetorpet ä. namn på Svensbergstorpet Gallerudsforsen fors
  Påvebrännan terräng Kavetorpet öde tlht Gallerudsås ås
  Ramsekullen kulle Klavstomt beb. Gallerudsåsen bergås
  Rassbåran tjärn Klavestomt hmd Galtaråsen berg
  Rishöjden berg Klevane bebyggelse Galteryggen bergrygg
  Ristjärn, Lilla del av Stora Ristjärn Klevane gård Gavaremyren myr
  Ristjärn, Stora sjö Kleven beb. Garverihagen igenväxt hage (inhägnad odlad mark)
  Rotemyren myr Kleven hemmansdelar Gategatan fägata
  Stora Rudetjärn sjö Kleven ödetorp Gatevattsbackarna backsluttningar
  Rudtjärn, Stora tjärn Kleven lht Gatuvattnet sjö
  Rudtjärn, Södra tjärn Klinten beb. Gatuvattnet sjö
  Rudtjärn, Västra tjärn Klinten hmd Gatuvattsängen myr
  Runnudden udde Klippan lht Genstegen genväg
  Runnuddviken, Norra vik Klockargården beb. Gerrudsmossen mosse
  Runnuddviken, Södra vik Klockaregården f.d. hmd (?) Gerrudsmossen mosse
  Råshultmyren myr Klyppen stuga Getebrogatan väg
  Räckespaden ö Knatten beb. Getebron bro
  Rättemyren ägomark? Knasten hmd Getemyren myrar
  Rävberget berg Knölen lht Geteryggen bergrygg
  Rävåsen ås Kock-Anne-Majas stuga lht Gettjärn tjärn
  Röda myren myr *Kolbotten ödetorp Gettjärn tjärn
  Röde bäcken bäck (Kol)botten beb. Glada hörnet ställe
  Rödtjärnen, Lilla, Mellan- och Stora tjärnar /Se Koppetorpet f.d. torp Gladbackehöjden höjd
  Rönnehögsåsen ås Korvestugan f.d. lht Gladbacken backe
  Röremyr myr Kosetorpet ödetorp Gladbacken backe
  Rörmyren myr Koskiteberg f.d. hmd Gladsgärdet gärde
  Rössdalen dal Kroppa lht Gladsmyren? gärde
  Sandbräckan terräng Kropperud lht Glasgärdet, Glasmyren, se under Gladsgärdet Saknas
  Sandnäsudden udde Kråkeskallen, Skallen f.d. hmd Godershagen förr odlad mark
  Sandviken vik Kulan beb. »Gommelidhöjden» höjd
  Saxetjärn tjärn Kulan hmd Gossevasen metställe
  Silbodalsviken vik Kuleprästtorpet ödetorp Granbackarna, Ö., V. Granbacken backar
  Silbodalselfven älv Kullarne ödetorp Granbackehöjden höjd
  Silbodalselfven älv Kullarna, se Nygård, Södra beb. Granbackemossen mosse
  Silbodalsälven å Kullarne hmd Grandalarna dalar
  Silen, Västra sjö Kullegärdet hmd Grandrågen? »dråg»
  Silen, Västra sjö Kullen, se Bjuggerud beb. Grandrågen »dråg»
  Silen, Västra sjö Kullen beb. Granehagen odling
  Silen, Västra sjö Kullen hmd Granspjället åker
  Silen, Västra sjö Kullen beb. Granåkern åker
  Silen, Västra sjö Kullen beb. Granåkern åker
  Silen, Västra sjö Kullen, Södra beb. Granåkern åker
  Silen, Västra sjö Kullen hmd Gravarna dråg
  Silen, Västra sjö Kullen hmd Gravdrågen? se Gran- Saknas
  Silen, Västra sjö Kullen f.d. hmd Gravelid, Gravelidbackarna backsluttningar
  Silen, Västra sjö Kullen beb. Gravlidbackarna backar
  Silen, Västra sjö Kullen hmd Gravtjärn tjärn
  Silen, Västra sjö Kullen beb. Gravtjärn tjärn
  Silen, Västra sjö Kullen f.d. hmd Gravtjärn, Lilla tjärn
  Silen, Västra sjö Kullen beb. Gravtjärn, Stora tjärn
  Silen, Västra sjö Kullen hmd Gravtjärnen, St., L. Gravtjärn tjärn
  Silen, Västra sjö Kullen ödetorp Gravtjärnsbäcken bäck
  Silen, Västra sjö Kullen beb. Gravtjärnsbäcken bäck
  Silen sjö /Se Kullen beb. Gropbråten skogsmark
  Sillegårdsmossen mosse Kullgärdet beb. Gropebacken backe
  Sillegårdsviken vik Kurvan lht Gropegärdet gärde
  Sjåsarna holmar Kvarnbacken beb. Gropehagen odling
  Sjöändan strandområde Kvarnbacken ödetorp Gropehöljen hölj
  Skacken åker /Se Kvarnen beb. Gropepusset vattenpuss
  Skagen udde Kvarnen hmd Grottemossen mosse
  Skavvålen förr gärden (nu skogsmark) /Se Kyrkebacka utjord Grottemossen mosse
  Skidkälkemyren myr Kyrkebacken, se 2 Högerud Saknas Grumeviken, se Södra Dalviken vik
  Skifferberget berg Kyrkerud bebyggelse Grundvik vik
  Skräbergen berg Kyrkerud gård Gruvan hål
  Stora Skårvattnet sjö Kyrkforsen, se Lund beb. Grymmehöljen hölj
  Skärvattnet, Lilla sjö Kåven hmd Grymtjärn tjärn
  Skärvattnet, Stora sjö Källaren el. Källarkullen lht Grymtjärn tjärn
  Slacken åker /Se Källaren beb. Gryttomsbäcken bäck
  Sladhallen höjd Källarkullen beb. Gråfotemossen mosse
  Slantberget berg Källarkullen hmd Gråfotestenen sten
  Slomtjärn sjö Källebacken hmd Gråfoteviken vik
  Slomtjärn tjärn Käringemyren ödetorp Gråtaräckran äckra
  Slomtjärnsåsen ås Labbetorpet torp Gräbackholtet skogshult
  Slättjärn tjärn Ladan ställe Gräbackhultet skogshult (granskog)
  Slättjärn tjärn Lakeviken, se 3 Näs Saknas Gräsdysjön, se Grässjön sjö
  Slättjärn sjö /Se Lakeviken beb. Gräsmyren myr
  Slättjärnet sjö /Se Lakeviken hmd Gräsmyren myr
  Slättåstjärn tjärn Lammås beb. Grässjömossen mosse
  Slättåstjärn tjärn Lammåsen hmd Grässjön sjö
  Smaltjärn sjö Larserud hmd Grässjöälven Saknas
  Smaltjärn tjärn Lerhålan beb. »Grässjön» sjö
  Smaltjärn tjärn Lerhålan beb. Grästjärn tjärn
  Smockebäcken bäck Lerhålan lhtr Grästjärn tjärn
  Smockemyrtjärn tjärn Lian bebyggelse »Grävekedyveln» dyvel
  Smocken åker /Se Lian gård Grävlingemyren myr
  Smockeviken vik Lian l. Upplian utjord Gröna flyet vattenpuss
  Smugeholmen holme Libäcken beb. Gröndal dal
  Småmossarna mossar Lidfinnerud hmd Gröne backe gräsbacke
  Småmossarna mossar Li(d)manstorpet ödetorp Grönängen mossäng
  Stenbackemyren myr Lifeldterud hmd Grönängen mosse
  Stenmarkerud terräng Lillehagen ödetorp Gubb-brottningen åker
  Stensholmen holme Lillehögen hmd Gubbebråten skog
  Stenslandsmossen mosse Lillestugan f.d. lht Gudmundstjärnen: St., L. Gudmundstjärnet tjärn
  Stenstjärn, Lilla tjärn Lillestugan hmd Guldgruvan hålighet i berg
  Stora Stenstjärn sjö Lillhögen beb. Guldgruvan gruvhål
  Stensvattnet sjö Lillstugan beb. Gullkistan betesmark
  Stensvattnet sjö Liögården, Ögården gård Gullsjöholmen, se Gårdsviksholmen holme
  Stentjärn tjärn Lommenstorpet ödetorp Gullsjöviken vik
  Stickmossen mosse Lund hemmansdelar Gunnars myr myr
  Stolpebäcken bäck Lund Saknas Gunnarstjärn tjärn
  Stora myren myr Lund beb. Gunnarstjärn tjärn
  Store grå hästen sten Lund beb. Gupptjärn, se Göptjärn Saknas
  Stormen udde Lund hmd Gupptjärn, Stora tjärn
  Stormossen mosse Lyckan f.d. st »Gursholeviken» vik
  Stortorpet terräng Lysed, se Björnåsen hp Gursholviken vik
  Storåsen ås Lysed bebyggelse Gyrjetjärnet, St., L. tjärn
  Storängen terräng Lysed utj. Gyttjemyren myr
  Storängen mosse Lysed gård Gårdalen åkrar
  Storängetjärnet tjärn Lysåsen hmd Gårdsviksholmen holme
  Storöna ö Låbbyn bebyggelse Gårhålet hål i väg
  Standtjärn sjö Låbyn bebyggelse Gårmyr myr
  Strandtjärnet tjärn Låbyn utj. Gårmyrarna: Ö., V. Gårmyren myrar
  Strömstjärn tjärn Låbyn Saknas Gårmyren myr
  Strömtjärn, Lilla tjärn Låbbyn gård Gårtjärnen, N., S. Gårtjärnet tjärn
  Strömtjärn, Stora tjärn Långelanda, se Silbodal hp Gårvik vik
  Stubberud terräng Långelanda bebyggelse »Gäddefloren» vik
  Stubberudstjärn tjärn Långelanda utj. Gäddesloren, se »Gäddefloren» Saknas
  Stubberudviken, Norra vik Långelanda gård Gäddetjärn tjärn
  Stutögat tjärn Långelandasätern igengådd säter Gäddetjärn tjärn
  Stutögat tjärn Långelandsågen beb. Gäddetjärn puss
  Stutögat tjärn Långmyren beb. Gäddetjärn tjärnsdyvel
  Sundsbergen berg Långmyren ödetorp Gäddevik grund vik
  Sundsvattnet sjö Länsmanstorpet ödetorp Gäddevik vik
  Sundtjärn tjärn Lövetorpet igenvuxet torp Gäddeviksdalen dal
  Sundvattnet, Norra tjärn Lövås beb. Gäddetjärnsbäcken bäck
  Sundvattnet, Södra tjärn Lövås beb. Gärdebäcken bäck
  Sundvattnet, Stora sjö Lövås hmd Gärdsbymon torr sandmo
  Sundvattnet, Östra sjö Mallstugan beb. Gästgivaregården ställe
  Sundvattsbrännan terräng Mallestugan hmd Gökhålet fördjupning
  Surveletjärnet tjärn »Malöja», se Mulhög Saknas Göpeliderna myr
  Svartla terräng Marknaden beb. Göptjärn, St. och L. tjärn
  Svarttjärn tjärn Marknaden hmd Göransgärdet gärde
  Svarttjärn tjärn *Markten, se Marknaden Saknas Göstasstenen sten
  Svarttjärn tjärn Martetorpet ödetorp »Göttjärn», se Gyrjetjärn Saknas
  Svarttjärn tjärn Mellanbråtarne hmd Hackstadtjärnet (?) tjärn
  Svartvik vik Mellanlund beb. Hagarna betesmark
  Svartvik vik Mellantomten beb. Hagen utgärde
  Svartviken vik Mellanås beb. Hagesanden åker
  Svartviken vik Mellanås provinsialläk.-bost. Hagetbacken backe
  Svartviken vik Mellanöna hmd Hagetjärn tjärn
  Svenskasen terräng Mellby beb. Hagetjärn tjärn
  Svingarn åker /Se Mellby hmd Haggatan backe
  Sydvestjärn sjö Mitti beb. Haggutens myr myr
  Särvtjärn Saknas Moarna beb. Haggärdet f.d. åker (nu skog)
  Säterhöjden höjd Moarne hemmansdelar Hagintaget åker
  Sätertjärn tjärn Moarna beb. Hagmyrsbäcken bäck
  Sätertjärn, Lilla tjärn Moarne hmd Hagtjärn tjärn
  Sätertjärn, Stora tjärn Moarne hmd Hagtjärn tjärn
  Säterviken vik Moarna, Norra beb. Hallebäck bäck
  Sävtjärnen tjärnar Moarna, Södra beb. Hallebäcksmyren myr
  Sävviken vik Mokullen beb. Hallingsåsen ås
  Söggetjärn tjärn Mokullen hmd Halsmyren myr
  Sölvtopparna höjder Mon, se Humlemon beb. Halvardstjärn, Stora Saknas
  Söndagsåsen ås Mon f.d. torp Halvardstjärnet, St., L. tjärn
  Sönnarehävden åkrar o. bostadstomt /Se Mon beb. Halvardestjärnsbäcken bäck
  Sönnersttjärn tjärn Mon hmd Halvardstjärnsdyveln göl
  Sörholmen holme Mon soldattorp Halvardstjärnshöjden höjd
  Taveludden udde Mon ödetorp, o.-lhtr Halvardstjärnsmossen mosse
  Tegstjärnet tjärn Mon f.d. hmd Halvadstjärnsviken vik
  Tegsåsarna åsar Mon hmd Halvorsdrågen dalsänka
  Timfallstjärn sjö Mon hmd Halvorskastet stup
  Timmermossen mosse Morfarstorpet ödetorp Hammerberget flåberg i gärdet
  Timmermossen mosse Mossaby hmd Handrevebacken backe
  Timmertjärn tjärn Mossbrotjärn torp Hanktjärn tjärn
  Timofallstjärn tjärn Mossbytjärn beb. Hansegärdet del av Gönusgärdet
  Tistelman åker /Se Mosseby beb. Hansemyren myr
  Tjäderåsen ås Mossen beb. Hans-Erstjärnet(?), St. och L. tjärn
  Tjäregravshöjden höjd Mossen f.d. hmd Hans-Erstjärnsbäcken bäck
  Tjärnbäcken bäck Mosterstorpet, Mosters torp Saknas Hansetjärn, Östra, Västra tjärn
  Tomossen mosse Muggen beb. Hansetomten tomt
  Tomterna åker /Se Muggen hmd Hansevik vik
  Toresskåp udde Mullhög? hmd Hanseviken vik
  Tranebäcken bäck Muren beb. »Hanseviken», se Nordre viken Saknas
  Trantjärn sjö Mullhög beb. Harebacken backe
  Trantjärn tjärn Mullhög, se 2 Åslanda Saknas Hareholmen holme
  Trantjärnhöjden höjd Myra beb. Harekleven klev
  Trantjärnsbäcken bäck Myrelstorpet ödetorp Harekvebacken backe
  Trollhättan myr Myren beb. Harholmarna holmar
  Trollskäret udde Myren torp Harholmarna, N., S. holmar
  Trollögat, Västra tjärn Myren beb. Harholmen holme
  Trollögat, Östra tjärn Myren hmd Harullen åker
  Trossebäcken bäck Myren hmd Havrebråten skogsmark
  Trytjärnen tjärnar Myren beb. Havrebråten skogsmark
  Tutjärnarna tjärnar Myren beb. Havrekasen skogsmark
  Tutjärn sjöar /Se Myren ödetorp Helgedomen båtplats
  Tutjärnmossen mosse Myren beb. Hemtjärn tjärn
  Tversjön sjö Myren lht Hemtjärn tjärn
  Tvärgsmideberget berg Myretorpet ödetorp Hemtjärnsbäcken bäck
  Tvärvattnet sjö Myråsetorpet ödetorp Hemtjärnsdrågen Saknas
  Tvärvattshöjden höjd Månskullen beb. Hjärtern tjärn
  Tvätt(h)aren udde /Se Månsekullen hmd Hjärtern tjärn
  Täljstensberget berg Mölnarekullen ödetorp »Hjärtansbäcken», »Hjärtrunsbäcken» bäck
  Täljstensdyveln göl Nederängen beb. Hjärtunsmyren myr
  Uddetjärn tjärn Nedgärdet beb. Holketomten tomt
  Ulvetjärn tjärn Nedgärdet hmd Holmen, N:a, S:a el Nordholmen o. Sydholmen holmar
  Ulvetjärnshöjden höjd o. triangelpunkt Nedhögen, se Östhögen beb. Holmetjärn tjärn
  Ulvsjömossen mosse Nedhögen beb. Holmeviken vik
  Ulfsjön sjö Nedhögen hmd Holmtjärn(et) tjärn
  Ulvsjön, Lilla sjö Ned i stugan hmd Holmtjärn, Lilla tjärn
  Ulvsjön, Stora sjö Nedklevane beb. Holmtjärn, Stora tjärn
  Utgrävningstjärn tjärn Nedklevane hmd Holmtjärnet tjärn
  Vackerängstjärn tjärn Ned på Tomten, se Tomten Saknas Holmtjärnsdrågen dalsänka
  Vaktberget berg Nedstugan hmd Holmåkern åker
  Vakten terräng Nedstugan beb. Holtemyrarna myrar
  Vaktmossen mosse Nedstugan beb. Holten åkrar
  Valefjället berg /Se Nedstugan hmd Holtetjärn tjärn
  Valen, se Valefjället berg Nedstugan(?) ödestugan Hophagen hag
  Valfjället berg o. triangelpunkt Nedtomten hmd Hophultemyren myr
  Vammenvattnet sjö Nedtomten hmd Hophulten del av skogsmarker
  Vamnevattnet sjö /Se Nedtomten hmd Hoppeklevåsen bergås
  Vamnevattskullen berg Ner i Åsen hmd Hopskogen skogsmarker
  Vantetjärn tjärn /Se Nerstugan beb. Horehaget betesmark
  Varmaretjärn sjö Nerstugan hmd Huksberget berg
  Varpen vik Nerstugan beb. Huksvallen åker
  Varsbobäcken bäck Nertomten beb. Huksåsen bergås
  Varsbodalsmossen, Lilla mosse Nilsborg beb. Hultebacken backe
  Varsbodalsmossen, Stora mosse Nilserud beb. Hulten äga
  Vattnaretjärnet tjärn Nilserud hmd Hulten åkrar
  Vessletjärn tjärn Nilstorp, se Nissetorpet beb. Hultet utgärde
  Viderbusken tjärn Nilstorp(et) hmd Hultet odlade myrar
  Viken terräng Nissetorpet beb. Hultetjärn tjärn
  Vinterluvan tjärn Nolby beb. Hultetjärnstjärnet tjärn
  Vitmossen mosse Nordberget beb. Hultetjärnsknecken höjd o. vägskäl
  Vålingen skogsskifte /Se Nordby hmd Hundedrågen dalsänka
  Voxlandatjärn sjö Nordgård beb. Hundehålet ställe
  Våxlandatjärn sjö Nordgård hmd Hundemyren myr (förr odlad)
  Våxlandatjärnen sjö Nordgårdssågen såg Hundemyrsbråten skog
  Våxlandatjärn tjärn Nordgärdet hmd Hundsholmen kulle
  Våxlandaskogen skog o. triangepunkt Nordgärdet beb. Hundtjärnsbäcken bäck
  Våxmans myr myr Nordgärdet hmd Hundtjärnshultet skogstrakt
  Välan hage /Se Nordgärdet beb. Hundtjärnsmossen mosse
  Välan åker /Se Nordgärdet beb. Hundtjärnstjärnet tjärn
  Västra kullen berg Nordgärdet beb. Hundtjärnstjärnet tjärn
  Vättkättorna gölar Nordgärdet hmd Hålan åker
  Yrevädersmarken skogsmark /Se Nordi f.d. hmd Håldalen dal
  Yxnetjärn tjärn Nordnäs hmd Hålebergen berg
  Yxtjärn tjärn Nordstugan beb. Hålebråten skogsmark
  Åkermossen mosse Nordstugan beb. Hålebråtskleven klev
  Åsebyälven å Nordstugan hmd Hålekleven klev
  Älgemyren myr Nordstugan beb. Hålemyren myr
  Älgtjärn tjärn Nordstugan hemmansdelar Hålemyren myr
  Älgtången udde Nordstugan beb. Hålemyrsdalen dal
  Älmeheden hed /Se Nordstugan hmd Hålespjället åker
  Ängedrågen terräng Nordstugan hmd Hålkenäsudden udde
  Ängemossen mosse Nordstugan beb. Hålorna skogsmark
  Ängemyrarna myrar Nordstugan hmd Hålorna hålor
  Ängesundet sund Nordstugan beb. Hålängebäcken bäck
  Äskeberget berg Nordstugan hmd Hålängen »mossemyr»
  Ässjöfallsmossen mosse Nordstugan hmd Hånketjärn tjärn
  Assjöfallstjärn tjärn Nordstugan, se Tegen, Norra beb. Hånketjärnsbäcken bäck
  Ässjöfotmossen mosse Nordstugan beb. Hånketjärnsbäcken bäck
  Ässjöfotviken vik Nordstugan hmd Hånketjärnshöjden bergshöjd
  Ässjömossen mosse Nordstugan hmd Hånketjärnsmyren myr
  Ässjön sjö Nordsätern, se Strömsätern Saknas Hårdebergen berg
  Ögårdarna åkrar /Se Nordtomt beb. Hårdelogen berg och aspdunge
  Ögården åkrar /Se Nordtomt hmd Håvskäret skär
  Ökeslätten åker /Se Nordtorpet beb. Hägnebråten skog
  Ölmheden, se Älmeheden hed Nordtorpet hmd Hällbergsbråten f.d. svedjeland
  Ösjöbrännan terräng Nordvåxlanda hemmansdelar Hällevadbäcken bäck
  Ösjön sjö Nordöna beb. Hällevadet vad
  Ösjön sjö Nordöna hmd Hälmensvasen fiskställe
  Ösjötjärn, Lilla tjärn Norrgärdet beb. Hängestenen sten
  Ösjötjärn, Stora tjärn Nygård f.d. hmd Hästebråten skogsmark
    Nygård ödetorp Hästehamnen äga
    Nygård, Norra beb. Hästehöjden hölj
    Nygård, Södra beb. Hästekällan källa
    Nygård, N., S. hemmansdelar Hästramossen mosse
    Nystugan beb. Hävdens bränna skogsmark
    Nystugan f.d. hmd Höga bråtarna f.d. svedjeland
    Nystugan beb. Högbackehulten skogsmark
    Nystugan beb. Högbackemyren myr
    Nystugan hmd Höge backe backe
    Nystugan beb. Högeberget berg
    Nystugan hmd Högebergsbacken backe
    Nytomt hmd Högehagen åker
    Nytomt hmd Höge mosse mosse
    Nytomt hmd Högen skog
    Nytomt beb. Högeviken vik
    Nytomt hmd Högeviken del av Åseviken
    Nytomt[en] beb. Högfjället höjd
    Nytomten hmd Höglidbacken lid
    Näs bebyggelse Höglidviken vik
    Näs gård Högsätemyren myr
    Näs utj. Högsätet sittplats i ett berg
    Näs utj. Högås bergås
    Näsbostället soldattorp Högås bergås
    Näsfeldtetorpet ödetorp Höjdemyrarna myrar
    Nässlebacka bebyggelse Höjdemyren myr
    Nästebacka gård Höjdemyren myr
    Nästebacka gård Hökekleven klev
    Näven beb. Hökeklevsbergen berg
    Näver hmd Hökämman åkrar
    Odlingen f.d. torp Ingrids hål myrhåla
    Olleborg hmd Ingtjärn del av Ösjön
    Olskemyren hmd Ingärdingen skog, förr gärde
    Opphögen hmd Intagan, N., S. gärden
    Opp i stugan hmd Intagebäcken bäck
    Opp på Tomten, se Tomten Saknas Intagen åkrar
    Oppstugan hemmansdelar Intagen äga
    Oppstugan hmd Intagen åkrar
    Oppstugan hmd Intagen åkrar
    Ovarehaget el. Haget ödetorp Intagen åkrar
    Partesågen nedlagd såg Intaget åker i skogsmark
    Pellerud lht Intaget åker
    Pers´ koja ställe Intagudden udde
    Plan lht (f.d. soldattorp) Intakan åker
    Plan hmd Intakan åker
    Planen beb. Jans bråte skogsmark
    Planen beb. Jansgärdet gärde
    Polesmocken hmd Jans mosse mosse
    Prästgården bebyggelse Jans myr myr
    Prästgården gård Jensegärdet åker
    Prästtorpet ödetorp Jons berg berg
    Påvebråten f.d. tlht (nu åker) Jonsemyren myr
    Rabben beb. Jonsäckrorna äckror
    Rabben, Väst beb. Jordbränneåsen bergås
    Rabben hemmansdelar Jordmyren myr
    Rabben beb. Jutebudrågen dalsänka
    Rabben hmd Jutebumyren myr
    Raggetorpet ödetorp Jutebuudden udde
    Raggetorpet ödetorp Jägmästardalen dal
    Raggkasen beb. Jänken udde
    Raggkasen hmd Jäntetjärn tjärn
    Raggkasen beb. Järnberget berg (timmerkast)
    Raggögården hmd Järnsjön sjö
    Ramphålan f.d. tlht (nu åker) Järnsjön sjö
    Ringen hmd Järnsjön sjö
    Ringen beb. Jättebron broliknande bottenbildning
    Risviken bebyggelse Jättedrågen »dråg»
    Risviken hmn Jättegravarna hällekistor
    Risviken bebyggelse Jökemyren, se Gyttje- Saknas
    Risviken gård »Jönsetjärn», se Jäntetjärn Saknas
    Risviken utjord Jönsetjärnet tjärn
    Roa beb. Kaberget berg
    Roa, Norra beb. Kajämnan åkrar
    Roa, Södra beb. Kaknatten höjd
    Roa hemmansdelar Kaknatten bergskulle
    *Rudstaden hmd »Kaktjärn», se Kotjärn Saknas
    Ruskerud ödetorp Kaktjärn tjärn
    Rållesbyn, se 2 Huken Saknas Kalberg åkrar
    Rävekullen f.d. lht Kalkberget berg
    Rävelåsen beb. Kallebodabron bro
    Rävelåsen hmd Kallebodafjället bergssträckningar
    Rävåsen altern. namn på Rävelåsen Kallebodatjärnet tjärn
    Rödlotten gårdlott Kallebodgärdet åker
    Rölotten beb. Kalleviksåkern åker
    Rönnhögen beb. Kallkällegärdet åker
    Rönnehögen hmd Kallkällemyren åkrar
    Rönneskogen hmd Kallkällevallen åker
    Rönningen beb. Kallviken vik
    Rönningen hmd Kallviken vik
    Rönningen beb. Kallviken vik
    Rönningen hmd Kallviksdalarna sänka
    Rönningen hmd Kalveberget bergsbrant
    Rönningskullen beb. Kalvebäcken bäck
    Rönningskullen hmd Kalvedalarne dalar
    Rönnskogen beb. Kalvedammen damm
    Rösen f.d. lht Kalvemyren myr
    Rössdalen beb. Kalven tjärn
    »Rösstan», se Rudstaden Saknas Kalven, Ö:a tjärn
    Salen beb. Kalvsnäsudden udde
    Salen hmd Kalvåsen bergås
    Sand beb. Kampebäcken bäck
    Sand beb. Kampebäcksdrågen dalsänka
    Sand beb. Kampstenen sten
    Sand beb. Kampetjärn tjärn
    Sand beb. Kampeviken vik
    Sand beb. Kamphöljen hölj
    Sand beb. Kampmyren myr
    Sandbacken beb. Kana åkrar
    Sandbacken hemmansdelar Kanalen dråg
    Sandbacken beb. Kanalen »dråg»
    Sandbacken hemmansdelar Kanemyr myr
    Sanden hmd Kankekullen åker
    Sanden hmd Kapellebergen berg
    Sanden hmd Karibäckmyren myr
    Sanden hmd Karismossen mosse
    Sanden hmd Karis myr myr
    Sanden hemmansdelar Karlandsmyren myr
    Sanden f.d. hmd Karlemyren myr
    Sanden hmd Kastet bergsbrant
    Sandgärdet beb. Katjärn tjärn
    Sandgärdet hmd Katjärn tjärn
    Silbodal Saknas Katjärnsbäcken bäck
    Silbodal hp Katjärnsbäcken bäck
    Silbodalstorpet beb. Katteberget berg
    Sillegårdsed hmn Kattetjärn vattenpuss
    Sillegårdsed bebyggelse Kattetjärnet dyvel i mosse
    Sillegårdsed gård Kattudden udde
    Sillegårdsed l. Tronbyn utjord Kattugglebackarna backar
    Sjukstugan beb. Kavehagen åkerlycka
    Sjögårdarna gårdar Kavelbron kavelbro
    Sjön beb. Kavemyren myr
    Sjötorpet, se Silbodalstorpet beb. Kerstis hål myrhål
    Sjötorpet torp Kerstis myr myr
    Sjövik villa Kistekasbergen berg
    Sjöänden beb. Kitteln åker
    Sjöänden hmd (nu öde) Klarhetens höjd punkt på Tjärnshöjden
    Skallen, se Kråkeskallen Saknas Klasste(n)brännan berg och skog
    Skallen beb. Klasstemyren myr
    Skjuthuset skyttepaviljong Klassten, se Klavessten Saknas
    Skolhuset skolhus Klavesmyren Saknas
    Skollärarfabriken hmd Klavessanden sandstrand
    Skomakarehagen ödetorp Klavesten? stenblock
    Skomakarrud ödetorp Klevakastet berg
    Skräddarhagen beb. Klevanetjärnet tjärn
    Skräddarehagen hmd Klevanetjärnet tjärn
    Skäret beb. Klevarna berg
    Skäret, Nedre beb. Klevarna klevar
    Skäret hemmansdelar Klevasäterhöjden, se Säterhöjden höjd
    Slämtegen bebyggelse Klevasätern nu igenvuxen säter
    Slämtegen gård Klevbäcken bäck
    Slängom beb. Klevmossen mosse
    Slängomsgärdet beb. Klevmyren myr
    Slängom hmd Klevåsen ås
    Smedjebacken hmd Klingtjärn tjärn
    Smedjekullen hmd Klingtjärn tjärn
    Snickerrud lht Klinten del av Djuvshedhöjden
    *Snickerrud, *Snickerstorpet ödetorp Klockarebacken backe
    Snippen, Snippetorpet ödetorp Klockaregatan del av nuv. landev.
    Snuhagen ödetorp Klockaresanden åker
    Snurran hmd Klockareåsen ås
    Snytta, se Hålegatan hmd Kloftorna åker
    Sognefrid beb. Klumpåsen bergås
    Solberg lht Klyppbjörken ställe
    Solberga lht Klyppekleven klev
    Soldatbostället lht Klämman trångt pass med timmerväg
    Solhem beb. Knallarepåsen hage
    Stallgärdet beb. Knapehaget betesmark
    Starketomt lht Knattedalen dal
    Starktomt beb. Knatten berg
    Stataremon hmd Knektemyren åkerstycke
    Stenbofors hmd Knektesanden åker
    Stenkleven hmd Knotekleven klev
    Stenkullen beb. Knoteklippan avsats
    Stenkullen hmd Knutegatan gata
    Stenmarkerud ödetorp (åker) Knutelyckan lycka
    Stenslanda bebyggelse Knådtrågemyren myr
    Stenslanda gård Knådtrågen tjärnar
    Stommen, se 1 Prästgården Saknas Knähammarn udde
    Storegutmon binamn på Mon Knähammarskullen åkrar
    Storetorpet ödetorp Koberget berg
    Storängen beb. Kobråten f.d. svedjeand
    Storängen f.d. torp Kockegatan gata
    Storön, se Berget beb. Kodrågen klev
    Strand bebyggelse Kohagsängen Saknas
    Strand gård Kohålet backe
    Strandhem lht Kohålet »hål» (göl)
    Strandtorpet beb. Kohålsdalen dal
    Ström, Norra bebyggelse Kojuddemyrarna myrar
    Ström, Norra gård Kojudden udde
    Ström, Södra bebyggelse Kokleven klev
    Ström, Södra gård Kokleven klev
    Strömsberg beb. Kokällorna källor
    Strömsholm beb. Kolbottarna f.d. kolbottnar
    Strömshult, se 1 Barlingehult Saknas *Kolbotten ställe
    Strömssätern, Sätern, N., S. torp och hmd (urspr. sätrar) Kolbotten ställe
    Strömstorp avs. Kolbotten kolbotten
    Strömsågen beb. *Kolbottåkern åker
    Strömsängen hmd Kolgubbebråten mark
    Strömsätern beb. Kolgubbebäcken bäck
    Strömsätern beb. Kolhusholmen holme
    Strömängen, se Ängen beb. Kollen, Ö., V. bergkullar
    Stubberud beb. Kollerbråten skogsmark
    Stubberud torp Kollerssätern skogsmark
    Stubberud hemmansdelar Kollersudden udde
    Stubberud, Norra beb. Komossen mosse
    Stubberud, Södra beb. Komossen mosse
    Stugan hmd Komyrsåsen bergås
    Svensbergstorpet torp Korpebacken timmerplan
    Svenserud hmd Korpeberget berg
    Svingen bebyggelsenamn Korpeberget bergvägg
    Svinterud beb. Korpeberget berg
    Svinterud hmd Korpefjällen bergkomplex
    Svältan lht Korpehålet dalsänka
    Sydberget beb. Korpehålsbråten skogsmark
    Sydgallerud hmd Kornbingen åker
    Sydgallerud beb. Korsnäbban, Korsnäbborna mosse
    Sydgården hmd Kortleken åker lappar
    Sydgärdet beb. Korvehagen gärde
    Sydgärdet hmd Kostenen stenblock
    Sydhultet hmd Kotegarna, S. N. Kotegen åkertegar
    Sydstugan beb. Kotjärn tjärn
    Sydstugan hmd Kotjärn, Ö., V. tjärn
    Sydstugan beb. Kotjärnet tjärn
    Sydstugan hemmansdelar Kotjärnsmossarna mossar
    Sydstugan beb. Kotjärnsmossen mosse
    Sydstugan, Nedre beb. Koviken vik
    Sydstugan beb. Kransås bergås
    Sydstugan hmd Krinsenborg jordkulle
    Sydstugan beb. Kristoffersåsen ås
    Sydstugan hmd Kritmyrarna, Kritmyren Saknas
    Sydstugan obebodd hmd Kroken åker
    Sydsätern, se Strömsätern Saknas Krokgärdet åker
    Sydtomten beb. Krokote backe backe
    Sydtomt hmd Kroktjärn, Västra (sjö,) tjärn
    Sydtomten hmd Kroktjärn, Östra tjärn
    Sydtomten beb. Kroktjärn tjärn
    Sydtomt hmd Kroktjärnsberget berg
    Sydvåxlanda hemmansdelar Krokvattnet sjö
    Sydöna beb. Krokvattnet sjö
    Sydöna hmd Krokvattnet, Lilla sjö
    Sågen torp Krokvattnet, St. och L. sjöar
    Sälgen hmd Krokvattsdalen dal
    Sällabyn beb. Krokvattsdyvlingarna gölar
    Sällaby hmd Krokvattsmossarna mossar
    Sätern, se Strömsätern Saknas Krokvattsögat, S., N. »dyvlar»
    Sätern beb. Kroppebacken landsv.-backe
    Säterplanen Saknas Krasemossen mosse
    Sörby beb. Krustjärn tjärn
    Sörgården, se 2 Näs Saknas Krustjärn tjärn
    Sörgården beb. Krustjärnsdyveln dyvel
    Sörgården hmd Krustjärnsmyren myr
    Sörgården beb. Krysstjärn? se Krustjärn Saknas
    Sörgården, Södra beb. Kråkefjället bergshöjd
    Sörgården hemmansdelar Kråkfjällsklevan höjd
    Sörgården beb. Kråkefjällskleven backe
    Sörlund beb. Kråkgullsmossarna mossar
    Sörtomten beb. Kubbhålsmyren myr
    Sörtorpet beb. Kudalen dal
    Talgesätern binamn på Sätern Kudalen dal
    Tallbacka lht Kudalsberget berg
    Tallbacka lht Kudalsmyren myr
    Tallemon f.d. hmd Kudalsmyren, Östra, (Nedre) och Västra myr
    Tallåsen pensionat Kullarna åkrar
    Tavelgärdet beb. Kullarnebäcken vattendrag
    Tavlan f.d. gårddel Kullegärdet åker
    Tegelverket f.d. tegelbruk Kullegärdet gärde
    Tegen bebyggelse Kullen åker
    Tegen gård Kullmossen mosse
    Tegen, Norra beb. Kullåkern åker
    Tenmanskerud hmd Kullåkern åker
    Tinebyn utjord Kullåkern åker
    Tjärnstorpet ödetorp Kullåkern åker
    Tomten, se Slängomgärdet beb. Kullåkern åker
    Tomten beb. Kurräckran äckra
    Tomten hmd Kusken åker
    Tomten hmd Kuttåsen bergås
    Tomten hemmansdelar Kuvehålet hölj
    Tomten beb. Kuvetjärn tjärn
    Tomten hmd Kuvetjärn tjärn
    Tomten beb. Kuvetjärn tjärn
    Tomten beb. Kuvetjärn tjärn
    Tomten hmd Kuvetjärn, N., S. tjärn
    Tomten beb. Kuvetjärn tjärn
    Tomten hmd Kuvetjärn tjärn
    Tomten beb. Kuvetjärn, Norra o. Södra tjärn
    Tomten hmd Kuvtjärn tjärn
    Tomten beb. Kuvtjärn tjärn
    Tomten hemmansdelar Kuvtjärn tjärn
    Tomten beb. Kuvtjärn tjärn
    Tomten hmd Kuvtjärn tjärn
    Tomten beb. Kuvtjärn tjärn
    Tomten hmd Kuvtjärn tjärn
    Toppen beb. Kuvtjärnsbäcken bäck
    Toppen torp Kuvtjärnsmyren myr
    Torkhuset hmd (f.d. st) Kuvtjärnsåsen ås
    Torpen hemmansdelar Kvarnbackarna backar
    Torpen hmd Kvarnbäcken bäck
    Torpet obebodd hmd Kvarnbäcken bäck
    Torpet beb. Kvarnebackmyrarna myrar
    Torpet hmd Kvarnebäcken bäck
    Torpet beb. Kvarnebäcken bäck
    Torpet hmd Kvarnegatan Saknas
    Torpet beb. Kvarnekullen höjd
    Torpet beb. Kvarnekullen kulle
    Torpet hmd Kvarnemossen mosse
    Torpet beb. Kvarnetjärnet tjärn
    Torpet hmd Kvarneviken vik
    Torrbaserud ödetorp Kvarnfallsdalen dal
    Torsbacken hmd utan åbyggnader Kvarntjärn tjärn
    Toterud hmd Kvarntjärn tjärnsdyvel
    Tranmyren beb. Kvarntjärn tjärn
    Tranmyren hemmansdelar Kvarntjärnet tjärn
    Trollhålet binamn på Morfarstorpet Kvarntjärnet tjärn
    Tronbyn, se 2 Sillegårdsed Saknas Kvarnåsen ås
    Tronbyn beb. Kvarnåsen bergås
    Tronbyn hemmansdelar Kvarnåsen bergås
    Trädesgärdet hmd Kvarnälven älv
    Trädgården beb. Kvimon åker
    Trädgården hmd Kyrkan sten
    Trässgärdet beb. Kyrkemyrarna myrar
    Tvärdalen bebyggelse Kyrkerudshöjden bergshöjd
    Tvärdalen gård Kyrkerudskleven annat namn på Kråkefjällskleven
    Tvärdalen l. Gallerud utjord Kyrkerudsälven älv
    Tysktorp beb. Kyrkerudsälven å
    Tysketorp ödetorp »Kyrketomossen» mosse
    Tysktorpet beb. Kyrketrådet kyrkoplats
    Tysketorp(et) hmd Kyrkholmarna holmar
    Tytevrängen hmd Kyrklinsåkern(?) åker
    Udden beb. Kyrkåkern åker
    Udden hmd Kyrkåsen bergås
    Udden beb. Kyttetorpet, förkortat. Kytten åker och äng
    Udden hmd Kållebodatjärn tjärn
    Udden, se Årsnäsudden Saknas Kålsängeberget berg
    Ulrie(e)torpet ödetorp Kålsängeudden udde
    Ulvestad bebyggelse Kåneberget berg
    Ulvestad gård Kåredalen dal
    Ulvestadsätern f.d. säter Kåvetomten tomt
    Ulvåsa lht Källarebergen berg
    Uppi stugan beb. Källaregärdet åker
    Upplian, se 2 Lian Saknas Källaregärdet åker
    Uppe på tomten beb. Källarekullen åker
    Uppstugan beb. Källargärdet åker
    Uppstugan beb. Källaråkern åker
    Uppstugan beb. Källaråkern åker
    Vackerstomten hmd Källaråkern åker
    Vageln, se 2 Lysed Saknas Källegärdet gärde
    Vageln beb. Käringebacken sluttning
    Vageln, Mellan- beb. Käringeflyet vattenpuss
    Vageln, Öst- beb. Käringegärdet och Käringeåkern åkrar
    Vageln hemmansdelar Käringehöjden bergsträckn.
    Vakten beb. Käringen Saknas
    Vakten ödetorp, (skog) Käringeudden udde
    Vall beb. Käringeviken vik
    Vallen hmd Käringeåsen bergås
    Vallen beb. Kölnebergen berg
    Vallen hmd Kölnehagarna åkrar
    Vallen f.d. hmd Kööna namn på Lillöna
    Vallås beb. Ladan höjd
    Vallås f.d. torp Ladbackarna backar
    Vikebotten bebyggelse Ladbacken till skogsmark utlagt åkerstycke
    Vikebotten gård Ladgärdet åker
    Viken beb. Ladmyren myr
    Viken ödetorp Ladmyren myr
    Villan beb. Ladmyren myr
    Våxlanda gård Laddalarna dalar
    Vänden beb. Ladmyrsbråten f.d. svedjeland
    Vänden hmd Ladudden udde
    Västanås beb. Ladåsen ås
    Västanås hmd Ladängen f.d. slåtteräng
    Västby f.d. hmd Ladängskleven klev
    Västby hmd Lakeberget berg
    Västby hmd Lakeberget berg
    Västby beb. Lakeberget »tvätteberg»
    Västby hmd Lakeberget tvättställe
    Västgerrud beb. Lakestödet tvättställe
    Västgård beb. Lakeviknäset näs
    Västgård hmd Lakhusölen grund
    Västgöterud beb. Lakviksnäset näs
    Västgöterud hmd Lakviksviken vik
    Väst i stugan hmd Lammehagen »hopplan»
    Väst på Tomten, se Tomten Saknas Lammehagen hage (ås)
    Väststugan beb. Lammehagen hagmark
    Väststugan hemmansdelar Lammehagen björkskog
    Väststugan beb. Lammhålan stenharg
    Väststugan hmd Lammåsen bergshöjd
    Väststuga beb. Lars´ bråte f.d. svedjeland
    Väststugan hemmansdelar Lars´ bråte skogsmark
    Väststugan beb. Larse(s)bråtdrågen dalsänka
    Västestugan hmd Laxbäcken bäck
    Väststugan beb. Laxebäck bäck
    Väststugan hmd Laxebäckskastet timmerkast
    Västtomten hmd Laxesundet sund
    Västtomten beb. »Laxetjärn», se Saxetjärn Saknas
    Årjäng bebyggelse Laxetjärn tjärn
    Årjäng municipalsamhälle Laxtjärn, Stora tjärn
    Årjäng municipalsamhälle Laxetjärnen, De små tjärn
    Årjäng utj. Laxetjärnet tjärn
    Årjäng jvt Laxetjärnsbäcken bäck
    Årjängsbryggan beb. Le, Lilla sjö
    Årjängssätern f.d. säter nu hmdr Lelång sjö
    Årenäsudden el. Udden hmd Lelången sjö
    Åsen beb. Lerspjället åker
    Åsen beb. Leråkern åker
    Åsen hmd Lidbacken backe
    Åsen beb. Lidbergen berg
    Åsen beb. Lidbäcken bäck
    Åsen obebodd hmd Lidkatrineäckran äckra
    Åsen beb. Lifeldteviken vik
    Åsen hmd Liljehaget?, se Lillehaget Saknas
    Åsen beb. Lilla ön ö
    Åsen hmd Lillehaget hag
    Åsen beb. Lillehagsbäcken bäck
    Åsen hmd Lillehelvetet djupt liggande terräng
    Åsen beb. Lillele tjärn
    Åsen hmd Lille mosse mosse
    Åsen ödetorp Lille mosse mosse
    Åsen beb. Lillemossen mosse
    Åsen hemmansdelar Lillemyren förr odlad myr
    Åsen hmd Lilletjärn, se Strömstjärnet Saknas
    Åsen beb. Lilletjärn, se Strömstjärnen tjärn
    Åsen hmd Lilletjärn tjärn
    Åsen beb. Lilletjärn tjärn
    Åsen hmd Lillängen mosse
    Åsen hmd Lillängen f.d. slåtteräng
    Åsen beb. Lillängen mosse (mossäng)
    Åsen hmd Lillön ö
    Åskerud Saknas Lillöna ö
    Åslanda bebyggelse Lindrågen dråg
    Åslanda gård Lindräckan mosse
    Åslanda utjord Lindräckebäcken bäck
    Äckera, se Nordstugan beb. Lindräckedyvlingarna gölar
    Äckera beb. Lindtjärn tjärn
    Äckran hmd Lindtjärnsmossen mosse
    Äckran hmd Lineviken vik av Järnsjön och t (nu öde)
    Äckran hmd Linneviken vik
    Älverud beb. Linneviken vik
    Älverud hmd Lintjärn tjärn
    Älverud beb. Lintjärn Saknas
    Ängen hmd Lintjärnsmossen mosse
    Ängen beb. Logeberget berg
    Ängen hmd Logegärdena gärden
    Ängen hmd Logegärdena åkrar
    Ängkasen beb. Lomholmen holme
    Ängkasen hmd Lommeberget berg
    Ögården hmd Lommeberget bergholme
    Ögården, Norra beb. Lomtjärn tjärn
    Ögården, Södra beb. Lomtjärn tjärn
    Ögården, S., N. hemmansdelar Lomtjärn tjärn
    Ögården, Norra beb. Lomtjärnsmossen mosse
    Ögården, Södra beb. Luggetjärn tjärn
    Ögården hemmansdelar Luggetjärnsmossen mosse
    Ögården beb. Lundebackarna backar
    Ögården, Mellan- beb. Lundsbäcken, N. S. bäckar
    Ögården, Västra beb. Lundsmyrarna Saknas
    Ögården, Östra beb. Lundstjärn, Norra tjärn
    Ögården, Ögårdarna hemmansdelar Lundstjärn, Södra tjärn
    Ögården beb. Lundstjärnet, N., S. tjärn
    Ögården hmd Lundtjärnsmyrarna myrar
    Ögården beb. Lundeviken vikar
    Ögården, Östra beb. Lyarestenen sten
    Ögården, N., Ö. hemmansdelar Lyarestenshöjden bergshöjd
    Ögården, se Liögården gård Lyareåsen bergås
    Ögårdsgärdet beb. Lyckan åker
    Öna bebyggelse Lyckan åker
    Öna gård Lyckan vik
    Östanås beb. Lyckan åker
    Östby hmd Lyckan åkrar
    Östby beb. Lyckorna gärden
    Östby hmd Lysebråten skog
    Östgerrud beb. Lysedbråtarna skog och åker
    Östhögen beb. Lysedhöjderna höjder
    Östhögen hmd Lysedmossen, se Gerrudsmossen mosse
    Östi beb. Lysedstjärn tjärn
    Öst i stugan hmd Lysedtjärnet tjärn
    Öst i stugan hmd Låbbviken vik
    Öststad f.d. hmd Låbbyviken vik
    Öststuga hmd Låbbyviken vik
    Öststugan beb. Lågen metarställe
    Öststugan hmd Långeberg berg
    Öststugan beb. Långa bråtäng äga
    Öststugan hmd Långe bråte f.d. svedjeland
    Öststugan beb. Långedrågen dalsänka
    Öststugan hmd Långe mosse Saknas
    Öststugan beb. Långe mosse mosse
    Öststugan hmd Långe mosse mosse
    Öststugan hmd Långe mosse mosse
    Öststugan beb. Långe mosse mosse
    Öststugan, N., S. hemmansdelar Långemyren myr
    Öststugan beb. Långemyren myr
    Öststugan f.d. hmd Långemyren myr
    Östtomten beb. Långemyren myr
    Östtomten hmd Långemyren myr
      Långemyren myr
      Långemyren myr
      Långemyren myr
      Långemyrsbackarna backar
      Långemyrstjärnet, N:, S. tjärn
      Långerumpan åker
      Långetjärnsdalen dal
      Långe udde udde
      Långe udde udde
      Långe udden udde
      Långetjärn tjärn
      Långfredagen åker
      Långlandsbacken backe
      Långmyrsbäcken bäck
      Långmyrstjärnarna tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärnsmossen mosse
      Långtjärnsmossen mosse
      Långudden udde
      Långuddeviken vik
      Långvänden åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långängen mosse
      Lämmemyren myr
      »Löfsjön», se Löv Saknas
      »Löftjärn», se Sävtjärnen Saknas
      Lögarehöljen hölj
      Lögarsanden, Sanden badstrand
      Löjesanden bukt
      Lökebergen berg
      Löv, se Lövsjön sjö
      Löv sjö
      Lövegärdet gärde
      Lövelyckan åker
      Lövmossen mosse
      Lövnäs näs
      Lövnäsberget berg
      Lövnäsdalen dal
      Lövnäsholmen holme
      Lövnäsknatten bergtopp
      Lövnäsudden bergudde
      Lövnäsviken vik
      Lövnäsviken vik
      Lövsbrännan skogstrakt
      Lövshagarna igenvuxna potetshagar
      Lövsjön sjö
      Lövmossen mosse
      Lövsmyren myr
      Lövtjärn tjärn
      Maden sank åker
      Makrillsmossen mosse
      Makrillsmossen mosse
      Maktelandet åker
      Mallstugedalen dal
      Maretdrågen dalsänka
      Maretmossarna mossar
      Maretmosshöjden, Marethöjderna berg
      Maret(s)äckran timmerplan
      Mariaskleven klev
      Marrmossarna mossar
      Marrtjärn tjärn
      Maråkern åker
      Mastdalen dal
      Mellanbäcken bäck
      Mellangärdet åker
      Mellankleven klev
      Mellansiken åker
      Mellantjärn tjärn
      Mellanvägen skogsväg
      Mellanvänden åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåsarna bergåsar
      Mellbybråten hagmarker
      Mellomhagsudden? udde
      Mellomtjärn tjärn
      Middagsmyren myr
      Midsommarkullen kulle
      Milstopmossen mosse
      Missionsfältet åker
      Missionsfältet åker
      Mjölkeberget berg
      Mjölkeviken vik
      Moarne gräsbacke
      Moarnebergen = Mohöjden Saknas
      Mobergen berg
      Mobrännan hagmark
      Modalen dal
      Mogärdena gärden
      Mohöjden bergshöjd
      Mokleven klev
      Moltebladmyren myr
      Molteholtet skog på myraktig mark
      Molteholtet skogstrakt
      Moltehålet Saknas
      Moltemyren myr
      Moltemyren myr
      Moltemyren myr
      Moltemyren myr
      Moltemyren myr
      Moltemyren myr
      Moltemyren myr
      Mon, Stora skogstrakt
      Mon åker
      Mors myr myr
      Morstjärnen, se Mosstjärn, N. o. S. Saknas
      Mossbacken backe
      Mossbergen berg
      Mossbrotjärn(stjärnet) tjärn
      Mossbrutjärn, se Mossbrotjärn Saknas
      »Mossbytjärn», se Mossbrotjärn Saknas
      Mossbytjärnstjärn tjärn
      Mossebron kavelbro
      Mossebäck bäck
      Mossebäck bäck
      Mossebäckmyren myr
      Mossed myr
      Mossegärdet åkrar
      Mossegärdet gärden
      Mossegärdet gärde
      Mosselogen åkermyr
      Mossen åkrar
      Mossetjärnet tjärn
      Mossevattnet sjö
      Mossevattnet sjö
      Mossevattnet sjö
      Mosstjärn, Norra o. Södra tjärn
      Mossåkrarna åkrar
      Motjärn tjärn
      Motjärn tjärn
      Motjärnsmyren odlad myr
      Movägen landsväg
      Movägen väg
      Munkedalen gränsdal
      Munkedalen Saknas
      Munkekullen kulle
      Munkemyren myr
      Munkholtekleven(?) klev
      »Muskotekleven» = Muskoltekleven Saknas
      Myrarna åker
      Myregärdet gärde
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myrestyckena åkrar
      Mågegärdet gärde
      Mågåkern, Mågegärdet åker
      Månskullebacken backe
      Mårdedrågen dalsänka
      »Mänetjärn», se Märretjärn Saknas
      Människodalen åkrar
      *Märdestenen abborrgrund
      Märrdalen dal
      Märrdalshöjden berg
      Märreberget berg
      Märreberget berg
      Märrebäcken Saknas
      Märrebäcksbron bro
      Märr(e)bäckstjärn(et) tjärn
      Märremyr myr
      Märremyrdammen damm
      Märremyr(en) myr
      Märremyren myr
      Märresprängan backe
      Märresprängan backe
      Märretjärn tjärn
      Mäviken vik
      Mölnaregärdet åker
      Mölnaremyren myr
      Mörktjärn tjärn
      Mörktjärn tjärn
      Mörtedammarna = Mörtereveln Saknas
      Mörtereveln ställe
      Mörtevallen äckra
      Mörtereveln sandbacken
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn tjärn
      Mörtölen grund
      Namnlösen tjärn
      Namnlösen tjärnsdyvel
      Nattåkern åker
      Nedre viken vik
      Nedstugetorvan torv
      Nilletomten tomt
      Nils´ sten sten
      Nilsängebenet mossehals
      Nilsängen mosse
      Nilsängen mosse
      *Nordare holmen holme
      Nordgårdsbacken backe
      Nordgårdsforsen fors
      Nordre viken vik
      Nordstugbråten åkrar
      Nordstugtorpet åkrar
      Nordtomtsbäcken bäck
      Nordvattnet sjö
      Nordvattnet sjö
      Nordvänden åker
      Nordvändsviken vik
      Norra(*Nordare)backen åker
      Nya bråtarna skog
      Nygårdsbråtarna skogsmark (förr svedjeland)
      Nygårdsgärdet gärde
      Nygårdspussen puss
      Nygårdssanden badstrand
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet gärde
      Nygärdet gärde
      Nygärdsåsen ås
      Nykastet notkast
      Näbban berg
      Näbban mosse
      Näbbmyren myr
      Näsflagan sund
      Näsflagan del av Silen
      Näsgärdet åker
      Näsholmarna holmar
      Nässlebackarna backar
      Nässlebacksmossen mosse
      Nässledalen dal
      Nässledalsviken vik
      Nästebacksmossen mosse
      Nästjärn tjärn
      Näsviken vik
      Näverberget berg
      Näversäcken starolada
      Nötekärret buskage
      Nötlingsbäcken bäck
      Odlingebergen berg
      Ofredboden grotta
      Olandåkrarna åkrar
      Olle Jonssons svältemyr myr
      Olvik(s)sanden vik
      Onsdagberget berg
      Ormebackarna backar
      Ormebråten skogsmark
      Ormemyren delvis odlad myr
      Ormestommen fiskeplats
      Orrefjällen berg
      Orrefjällen bergskomplex
      Orremossdalen dal
      Orremossdyveln dyvel
      Orremossen mosse
      Orremossen mosse
      Orremossen mosse
      Orremossen mosse
      Orremossen mosse
      Orremossen mosse
      Orremossen mosse
      Orremosshalsen mosse
      Orremosshuvudet del av Orremossen
      Orremosshöjderna höjder
      Orremyren myr
      Orrenäbban skognäbba
      Orretjärn tjärn
      Orretjärn tjärn
      Osteberget berg
      Otterbäck bäck
      Ottern holme
      Parkelona »lugnälv»
      Partebackarna backar
      Partebackarna backar
      Partebäcken bäck
      Partehaget skogsområde
      Parten odlingar (med omgivande skogsmarker)
      Patronedrågen dalsänka
      Peckasacka udde och grund
      Penningebacken backe
      Penningemyren myr
      Penningestenen sten
      Pers sten »vilaresten»
      Perstjärn tjärn
      Persbråten skogsmark
      Perssons hål »dyvel»
      Perstjärn, se Pestjärn tjärn
      Pestjärn tjärn
      Pingsttidåsen bergås
      Pipeskiftet skogsskifte
      Plan hage
      Planehagen tomt
      »Planevitta» = Planehagen Saknas
      Plågan åker
      Plågestugtomten tomt
      Polerns vase fiskeställe
      Polkleven klev
      Polnäset näs
      Porslinskullen kulle
      Porsmyren Saknas
      Porstjärn tjärn
      Porstjärn tjärn
      Postgatan vägbit
      Priggetomten tomt
      Priggevallen åker
      Prosttjärn, Stora tjärn
      Prästgårdsudden udde
      Prästtjärnen, se Prosttjärnen, Stora tjärn
      Prästtjärnen tjärn
      Prästtjärnen tjärn
      Prästtjärnsmossen mosse
      Prästtorpmyren myr
      Pumpkällan källa
      Pungegärdet åker, f. torp
      Pungen starrlada
      Pusebråten skogsmark
      Pusekullen höjd
      Pusemyrarna åker
      Pusetorpet remsa
      Pyntholmen holme
      Pålen »notkast»
      Påvebacken backe
      Påvehagen åker
      Pälsås? bergås
      Rabben betesmark
      Raggekällan källa (nu igenlagd)
      Raggetomten tomt
      Raggåkern åker
      Raggäckran äckra
      Rakemyren myr
      Rakemyrsdalen, Ö., V. dalar
      Rammeldrågen dråg
      Ramsebacken backe
      Rassbåran(?) el. Rasskåran tjärn
      Rassbårn dyvel
      Ravekleven klev
      Renegärdet åker
      Ringhög bergkulle
      Ringudden udde
      Ringuddeviken vik
      Ringäckran åkerlappar
      Ringälvarna meanderslingor
      Ristjärn, Stora tjärn
      Ristjärnet tjärn
      Ristjärnshöjden berg
      Ristjärnshöjden bergshöjd
      Ristjärnsmon mo
      Ristjärnsälven å
      Risviksviken vik
      Robäcken bäck
      Rolfsbyn utjord
      Rommas dal dal
      Rommenäs näs
      Romsåsen bergås
      Rosendal åkrar
      Rotemyren myr
      Rotemyrsholtet skogskifte
      Rotemyrsåsarne åsar
      Rottemyren myr
      *Rudstadbäcken bäck
      Rudtjärnen, se Rötjärnen tjärn
      Rudtjärnet, St., S., V. tjärn
      Rudtjärnsbäcken bäck
      Rumpekasdalen dal
      Rundeholmen (?) holme
      Runde mosse mosse
      Runde mosse mosse
      Rundels bråte skogsmark
      Rundels myr myr
      Rundelstomten tomt
      Rundeudden udde
      Rundeviken vik
      Rundeviksbäcken bäck
      Rundlas myr myr
      Rundtjärn tjärn
      Rundtjärn blöt myr
      Runsebacken hoppla
      Råberget bergudde
      Rågberget berg
      Råglösemossen mosse
      Rållesbyn, se Rolfs- Saknas
      Råsholtet skogstrakt
      Räckespaden udde
      Räckespaden udde
      Rävebergen berg
      Rävebergen berg
      Räveberget, N., S. berg
      Räveberget berg
      Rävegropen äckra
      Rävegropen f.d. rävgrop
      Rävegärdet åker
      Rävegärdet gärden
      Rävehidet sten
      Rävekojan jordkoja
      Rävelåsen ås
      Rävemyren myr
      Räveramlet stenrammel
      Räverumphålet klämma
      Rävestenen sten
      Rävhaget terräng
      Rävåsemyren myraktiga åkrar
      Rävåsen bergås
      Rödmyren förr åker, nu betesmark
      Rönnehögebergen berg
      Rönningebäcken bäck
      Rönningen åker
      Rönningen åkrar
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningskullen del av Intagen i Låbbyn
      Rönnåkern åker
      Röremyr myr
      Röremyr myr
      Röremyren myr
      Rösdalarna, Rösdalen dal(ar)
      Rösegärdet gärde
      Rösuddarna uddar
      Rösåkern åker
      Rösåkern åker
      Rösåsen knatte
      Rötjärnen tjärn
      Sackebacken backe
      Sandarna åkrar
      Sandarna åkrar
      Sandbacken backe
      Sandbräckan backsluttning
      Sanddalen Saknas
      Sandebacken backe
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sanden sandstrand
      Sanden, Övre, Nedre åkrar
      Sandgärdet åker
      Sandgärdet åker
      Sandnäset näs
      Sandtaget sandtag
      Sandvikebacken åkrar
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandåkern åker
      Sarvetjärn tjärn
      Sarvtjärn, se Suveltjärn Saknas
      Saxetjärn tjärn
      Saxetjärn tjärn
      Segolsommen hål i berg
      Selängen äng
      Sibirien nu igenvuxna åkrar
      Siddrågen dråg
      Sillbodalsdalen dalgång
      Silbodalsviken vik
      Silbodalsviken vik
      Silbodalsälven älv
      Silbodalsälven å
      Västra Silen sjö
      *Siljedrågen »dråg»
      *Siljekullen höjd
      *Siljekullen höjd
      *Siljekullen höjd
      Siljåkern åker
      Sillegårdsmossen mosse
      Sillegårdsmossen mosse
      Sillegårdsviken vik
      Sillegårdsviken vik
      Silvergruvan annat namn på Guldgruvan
      Simsonsdrågen dalsänka
      Sjuåsarna, St,L Sjuåsen holmar
      Sjöbergsbacken backe
      Sjöbergsdrågen dalsänka
      Sjöändshöjden bergshöjd
      Skacken åker
      Skagen udde
      Skansen kulle
      Skardrågen dalsänka
      Skarpegärdet åker
      Skavegärdena gärden
      Skaven, se Skagen Saknas
      Skavudden udde
      »Skavålen» skogsmark
      Skidkubbedrågen dråg
      Skifferberget berg
      Skiljevålen vägkorsning
      Skiljevålsbacken del av backar
      Skjorteberget berg
      Skoglian utjord
      Skogsmyren myr
      Skogstjuvehidet ställe
      Skolebron bro
      Skottfjölen åker
      Skrallrarstubben ställe
      Skrikedrågen »dråg»
      Skrymtarestenarna stenar
      Skräbergen berg
      Skräddardammen damm
      Skräddarebråten hagmarker
      Skräddaredrågen dalsänka
      Skräddaregärdet åker
      Skräddaregärdet åker
      Skräddartorvan Saknas
      Skvaleberget berg
      Skåkgärdet gärde
      Skäktudden udde
      Skärvattnet, Lilla sjö
      Skärvattnet, Stora sjö
      Skärvattnet, St. och L. sjöar
      Skärvattshöljen hölj
      Slabäcken, se Kvarnbäcken bäck
      Slacken »svacka»
      Slahallen berghäll
      Slantberg berg med timmerplan
      Slomtjärn tjärn
      Slomtjärn tjärn
      Slomtjärnsbäcken bäck
      Slomtjärnskleven klev
      Slomtjärnsmyren myr
      »Slädåstjärn», se Slättåstjärn Saknas
      Slängkappan åker
      Slät(t)ebergen berg
      Slät(t)ebergen berg
      Slätte mosse mosse
      Slättjärn tjärn
      Slättjärn tjärn
      Slättjärn tjärn
      Slättjärn tjärn
      Slättjärnsmossen mosse
      Slätåsmyren myr
      Slättåsen bergås
      Slättåstjärn? tjärn
      Slättåstjärn tjärn
      Slätåstjärnet tjärn
      Smackehagen Saknas
      Smalskotjärnet(?) tjärn
      Smaltjärn, se Smalskotjärn Saknas
      Smaltjärn tjärn
      Smaltjärn tjärn
      Smaltjärn tjärn
      Smaltjärnsdalen dal
      Smedens klev klev
      Smedjebacken backe
      Smedjebacken »backeknek»
      Smedjebergen berg
      Smedjehagen hage
      Smedjehagen hage
      Smedjehagskällan källa
      Smedjekullen kulle
      Smedjeudden udde
      Smedjeåkern åker
      Smedperstomten »gräsbacke»
      Smedtomten tomt
      Smockebron bro
      Smockebäcken bäck
      Smockemyren myr
      Smockemyrstjärnet tjärn
      Smocken åker
      Smocken del av nu rivet hus
      Smockeviken vik
      Smygholmen holme
      Småmyrarna åkerlappar på myrjord
      Småmyrarna myrar
      Smätten skogshult
      Smögen, Smögorna sund och vik
      Smögholmen holme
      Smörhålan åker
      Snubacken backe
      Snuhagen odlad mark
      Snurrebacken backe
      Snyttan äga
      Snyttebäcken bäck
      »Speckåsen» åsrygg
      Spjällgärdesåkern åker
      Spängemyren myr
      Spängerna myr
      Stallberget berg
      Stallgärdet åker
      Stallåkern åker
      Stampedammen f.d. damm
      Stampetjärn tjärn
      Starrmyren myr
      Starrängen, N. S. åkrar
      Stegsmossen mosse
      Stenbackarna backar
      Stenbackemyren myr
      Stenbrobackarna backar
      Stenbäck bäck
      Stenbäcksdrågen dråg
      Stenhålet äckra
      Stenkleven klev
      Stensholmen holme
      Stensholmen holme
      Stensjöbrännan skogstrakt
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stenslandsmossen mosse
      Stenstjärn tjärn
      Stenstjärn tjärn
      Stenstjärnet, St., L. tjärn
      Stensvattensmossen mosse
      Stensvattnet sjö
      Stensvattnet, Lilla sjö
      Stensvattnet, Stora sjö
      Stensvattnet sjö
      Stenvadet vad
      Stenäckran »äckra»
      Stickhyvelsviken vik
      »Stickle» område
      Stinas hål Saknas
      Stockedalen dal
      Stockemyren myr
      Stolpebäcken bäck
      Stolpedrågen »dråg»
      Stora bråtarna skog
      Stora myrar myrar
      Stora ön ö
      Stordammen damm
      Stordiket dike
      Storebron landsvägsbro
      Storegla åker
      Storegråhästen sten
      Storemon mo
      Storemossen mosse
      Storens bråte skogsmark
      Storestenen skär
      Storetjärn, se Strömstjärnet Saknas
      Storetjärn,se Strömstjärnen tjärn
      Storetjärn tjärn
      Storlidåsen ås
      Stormen udde
      Stormossen mosse
      Storstensmossen mosse
      Storvänden åker
      Storåkern åker
      Storåsen bergås
      Storäckran åker
      Storängen mosse
      Storängetjärnet tjärn
      Storängemossen mosse
      Storängen mosse (mossäng)
      Storängen mossäng
      Storön ö
      Storönsviken vik
      Strandbrännan terräng
      Strandbrännan skogsmark
      Strandbäcken bäck
      Strandbäcken bäck
      Stranddyveln göl
      Strandmarknaden f.d. marknadsplats
      Strandmon mo
      Strandmossen mosse
      Strandmossen mosse
      Strandsundet sund
      Strandtjärn tjärn
      Strandtjärnet tjärn
      Strandåsarna åsar
      Strömmenshölj hölj
      Strömmens hölj hölj
      Strömsbron bro
      Strömsfjället bergsträckningar
      Strömsforsen fors
      Strömsholt ägor
      Strömshultshöjden höjd
      Strömshultsälven älv
      Strömstjärn tjärn
      Strömstjärnen tjärn
      Strömstjärnet tjärn
      Strömstjärnet, St., och L. tjärn
      Stubberudsmossen mosse
      Stubberudsmyrarna myrar
      Stubberudstjärn tjärn
      Stubberudstjärn tjärn
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet gärde
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stutebråten åkrar
      Stuterösen röse
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärn
      Stutögat tjärnspöl
      Stuttvänden åker
      Stutögesmyren Saknas
      Stättebergsdrågen dråg
      Stättebråtsdrågen dråg
      Stöperudbäcken bäck
      Stöveln åker
      Stöveln åker
      Sundet sund
      Sundsvattensbäcken bäck
      Sundsvattnet sjö
      Sundsvattnet, Norra sjö
      Sundsvattnet, Södra sjö
      Sundtjärn tjärn
      Sundtjärn tjärn
      Sundvattnet sjö
      Sundvattnet, N., S. sjöar
      Sundvattsbergen berg
      Sundvattsbäcken bäck
      Sundvattsdrågen dalsänka
      Sundvattshöjden höjd
      Sundvattsmossarna mossar
      Sunnare holmen holme
      Sunnerstetjärn tjärn
      Sunnerstetjärnsmossen mosse
      Surveltjärnet tjärn
      Svallaremyren myr
      Svallarhålet ställe
      Svarta movik vik
      Svartebäcken bäck
      *Svart(e)hålet Saknas
      Svart(e)hålet dalsänka
      Svartemyren delvis odlad myr
      Svartevik vik
      Svartevik vik
      Svartevik vik
      Svarteviken vik
      Svarteviksudden udde
      Svart(e)viksåsen bergås
      Svarthålsdrågen »dråg»
      Svartla berg och skog
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärnsdyvlar
      Svarttjärnet tjärn
      Svarttjärnsbäcken bäck
      Svarttjärnsmossen mosse
      Svarttjärnsmossen mosse
      Svarttjärnsmossen mosse
      Svartvik vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviksudden udde
      Svartögat tjärnshål
      Svenåsen ås
      Svinesund pöl
      Svingarn åker
      Sydliderna gärde
      Sydströmsbergen vägkorsning
      Sydstuggärdet åker
      Sydstugtorpet åkrar
      Sydtomteölen grund
      »Sydvesttjärn», se Sunnerstetjärn Saknas
      Sydvästtjärn, se Sönnerstjärn tjärn
      Sågebacken backe
      Sågebäcken bäck
      Sågebäcken bäck
      Sågedammen damm
      Sågedammen damm
      »Sågtjärn, se Södetjärn Saknas
      Sågtjärn tjärn
      Sågåsen bergås
      Sälge- se *Silje- Saknas
      Sällens slåttermyrar myrar
      Säterbacken backe
      Säterberget berg
      Säterbäcken bäck (»älv»)
      Säterdalen dal
      Säterdalen dal
      Säterhöjden höjd
      Säterknatten höjd
      Sätermyrarna myrar
      Sätertjärn, St., L. tjärn
      Sätertjärn tomt efter säter
      Sätertjärn tjärn
      Sätertjärnen tjärn
      Sätertjärnet tjärn
      Sätervägen väg
      Säteråsen bergås
      Sävtjärnen tjärn
      Sävviken vik
      Södermyren åker
      Södetjärn tjärn
      Sölvtopparna(?) berg
      Söndagsåsen bergås
      *Sönnarehävden åkrar och tomt
      Sönnerstjärn tjärn
      Söposteberget berg
      Söpostemyren myr
      Sörgårdsudden udde
      Sörgårdsviken vik
      Sörposteberget berg
      Söråkern åker
      Talgegärdet åker
      Tallehögen område
      Tallen metarställe
      Tallåkern åker
      Taskebergen berg
      Taskebergskleven klev
      Taskebergsmyren myrar
      Tegemossen mosse
      Tegstjärn tjärn
      Tegtjärnet tjärn
      Tegstjärn(et) tjärn
      Timfallstjärn tjärn
      Timmerkastet jordbrant
      Timmerliden sluttning
      Timmermossen mosse
      Timmermossen mosse
      Timmermossen mosse
      Timmermyren myr
      Timmertjärn tjärn
      Timmertjärn tjärn
      Timofallstjärnet? tjärn
      Tiomotejmyren åker
      Tistelman åker
      Tjusebacken backe
      Tjusegropen grusgrop
      Tjuvekistan trakt
      Tjytdyvlingarne höljar
      Tjäregravtegen åker
      Tjäregravshöjden, N., S. bergshöjder
      Tjäregravsåsen ås
      Tjärnbackebron bro
      Tjärnbäcken(?) bäck
      Tjärnsbackarna backar
      Tjärnsbergen berg
      Tjärnsbråtarna skogsmark
      Tjärnsbäcken annat namn på Kvarnbäcken
      Tjärnshaget förr inhägnat »hag»
      Tjärnsmyren myr
      Tjärnsudden udde
      »Tjööna» ö
      Tomossen mosse
      Tomtebackarna backar
      Tomtebackarna backar
      Tomtebackarna backar
      Tomtekullen höjd
      Tomterna gräsbackar (äng)
      Tomtåkrarna åkrar
      Tomtälven å
      Toresskåp stenar
      Torkhusbråtarna skogsmark
      Torkhusåsen bergås
      Torpegärdet åker
      Torpekleven klev
      Torpekullen kulle
      Torpmyren myr
      Torrfurmyren myr
      Torrfurmyren myr
      Torsbackekällan källa
      Torvtjärn tjärn
      Tostens bråte skogstrakt
      Tranebäcken bäck
      Tranebäckshöjderna bergshöjder
      Tranemyren myr
      Tranemyren myr
      Tranemyrsbäcken bäck
      Trantjärn tjärn
      Trantjärn tjärn
      Trantjärn tjärn
      Trantjärn tjärn
      Trantjärn tjärn
      Trantjärnshöjden höjd
      Tranåkern åker
      Trappsteget trappstegsliknande avsats
      Tretjärnen, se Prästtjärnen tjärn
      Trindtjärn tjärn
      Trindtjärnsmossen mosse
      Trintehagen hage (nu igenvuxen)
      Trollemyren myr
      Trollhättan puss i haget
      Trollskäret grund
      Trollåsen bergås
      Trollögat, Västra tjärn
      Trollögat, Östra tjärn
      Trollögat, V., Ö. tjärn
      Trollögonen träskhålor
      Tronbykullen höjd med forngravar
      Trossbäcken bäck
      Trossbäcken bäck
      Trummeskrovdrågen dalsänka
      Trytjärnarna tjärn
      Trytjärnen tjärn
      Tråssnäs åker
      Trädesåkern åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trätedrågen »dråg»
      Tuppebråten skog
      Tuppebråten skog
      Tutarebergen, Tutareberget berg
      Tutjärnarna tjärn
      Tutjärnen tjärn
      Tutjärnen tjärn
      »Tvärsjön», se Tvärvattnet Saknas
      Tvärsjön sjö
      Tvärgsmideommarna? hål
      Tvärlinjen tvärlinje
      Tvärsmedberget berg
      Tvärsmeddrågen? dalsänka
      Tvärsmyrdrågen? dalsänka
      Tvärvattnet sjö
      Tvärvattnet sjö
      Tvärvattshöjden höjd (berg)
      Tvättarn udde
      Tvättudden udde
      Täljstensberget berg
      Täljstensberget berg
      Täljstensdyvel göl
      Tösungehöljen hölj
      Uddarne uddar
      Udden gärde
      Udden, se Sörgårdsudden udde
      Uddetjärn tjärn
      Uddetjärn tjärn
      »Ullanakrarna», se *Olandåkrarna Saknas
      Ulvehidet, se Ulvestad Saknas
      Ulvehålet f.d. ulvegrop
      Ulveknatten höjd
      Ulveknatten höjd
      Ulvemyren, Ulvemyrarna myr(ar)
      Ulvemyrhalsen dråg
      Ulvetjärn tjärn
      Ulvetjärn tjärn
      Ulvsjömossen mosse
      Ulvsjömossen mosse
      Ulvsjön sjö
      Ulvsjön, Lilla sjö
      Ulvsjön sjö
      Ulvtjärnshöjden höjd
      »Uplian» utjord
      Utgärdet åker
      Vackerängstjärn tjärn
      Vadbacken, N. S. åkrar
      Vadbron bro
      Vadmyren myr
      Vadnäset udde
      Valfjället berg
      Vallbergen berg
      Vallehaget »hag»
      »Valltjärn, se Slättjärn Saknas
      Valltjärn, se Hundtjärnstjärnet tjärn
      Vammenevattskollen, Ö:a, V:a bergskullar
      Vammenevattnet sjö
      Vammenevattnet sjö
      Vamnevattnet sjö
      Vantetjärn tjärn
      Vardfjället, se Vålfjället berg
      »Varmaretj.», se Vattnaretjärn Saknas
      Varmaretjärn, se Vattnaretjärn tjärn
      Varpet »vattnarestö»
      Vassbubråten Saknas
      Vassbudalen(?) dal
      Vassbudalsbäcken bäck
      Vassbudalshöjden bergshöjd
      Vassbudalsmossen, St. och L. mossar
      Vassbukleven klev
      »Vasstjärn, se Rassbåran Saknas
      Vattnarestödet vattningsställe
      Vattnaretjärn tjärn
      Vattnaretjärn(et) tjärn
      Vattnaretjärnsbergen berg
      Vattnaretjärnskullen kulle
      Vedkastekleven klev
      Vekättne tjärn
      Vessletjärn tjärn
      Videbusken, *Viderbusken tjärn
      Vilareberget Saknas
      Vilareberget bänkliknande bergkant
      Vilarestenen sten
      Vilarstenen sten
      Vilarudden udde
      Vinden åker
      Vingårdsmyren Saknas
      Vinterhålet »område»
      Vinterluvan tjärn
      Vintermyren myr
      Vinterstadbacken backe
      Vinterstaden udde
      Vinterstaden bukt
      Vinterstadviken vik
      Virbusken tjärn
      Virkebotten, se Damtjärnshöjden höjd
      Vinterluva tjärn
      Vrån åker
      Vålbackemyren, Vålbackemyrarna myrar
      Vålfjället berg
      Vålen område
      Våxlandabråten skogsmark
      Våxlandatjärn tjärn
      Våxlandatjärnet tjärn (sjö)
      Våxmansmyren myr
      Våxlandsåsen bergås
      Våxmans myr myr
      Väfseberget berg
      Vägmyren myr
      Välan hage
      Välan åker
      Världen åker
      Värmsletjärn(?) tjärn
      Värsletjärn, se Värmsle- Saknas
      Västareholmen holme
      Västbyhöljen hölj
      Västtorpet åker
      »Vättkättorna», Ö. V. »Vättkättan» myrar med tjärndyvlar
      »Vättkättsbäcken» el. Vättjärnsälven bäck (»älv»)
      Yrvädersmarken skogsmark
      Yxnetjärn tjärn
      Yxnetjärn tjärn
      Yxnetjärn tjärn
      Yxnetjärn tjärn
      Yxtjärnsbäcken bäck
      Yxtjärnsdalarna, Yxtjärnsdalen dalar
      Yxtjärnsdalen dal
      Åbäcken bäck
      Åbäcken bäck
      Åkerhagen åker
      Årjängsviken vik
      Årsnäsviken vik
      Årviksand vik
      Årviksandsbäcken bäck
      Åsbackarna backar
      Åsebackarna, N:a, S:a Åsebacken backar
      Åsebacken backe
      Åseberget berg
      Åseskären skär
      Åseviken vik
      Åshaget betesmark
      Åslandasätern igenvuxen säterplan
      Äckran åker
      Älgegrundan grund
      Älgehålet dalsänka
      Älgekleven, Ö., V. Mell. klevar
      Älgemossen mosse
      Älgetången udde
      Älgsjön?, se Edssjön Saknas
      Älgtjärn tjärn
      Älgtjärn tjärn
      Älleckemossen mosse
      Älvebackarna åkrar
      Älvemulen hölj
      Älvudden udde
      Ängarne, se Asmundtjärnsängarne ängar
      Ängdalarna sänka
      Ängedrågen dalsänka
      Ängekällan källa
      Ängemyrarna myrar
      Ängemyrdalen dal
      Ängemyrsdyveln göl
      Ängen sank åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängesundet sund
      Ängkroken ägor
      Änglidkroken åker
      Ängmossen mosse
      Ögårdarna äga
      Ögårdarna åkrar
      Ögården åkrar
      Ögården åker
      Ögårdsgatan del av landsväg
      Lilla Ögårdssjön puss
      Ögårdsäckran, V., Ö. åker
      Ökeslätten åker
      Ölslanden stränder
      »Ölen» bergudde
      »Ölen» grund
      Öna, se Storön ö
      Ösjöbrännan skogsmark
      Ösjömossen mosse
      Ösjömossen mosse
      Ösjön sjö
      Ösjön sjö
      Ösjötjärn, Stora tjärn
      Ösjötjärn, Lilla tjärn
      Ösjötjärnet, St., L. tjärn
      Östgärdet åker
      Östhögen höjd
      Öst-i-myren åker
      Östnäset näs
      Öststugbråten åkrar
      Öststugbrännan skogsmark
      Öststugtorpet åkrar
      Öxtjärn tjärn
      Öviken, S:a vik
      Öxtjärn, se Yxtjärn tjärn

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.