ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väse socken : Väse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 359 Naturnamn : 679 Bebyggelsenamn : 1231 Naturnamn : 557
Väse sn Abber sk:, se Välingsön udde Väse socken sn Väse socken förklaring
Väse sn Abborsk:, se Viskär skär Väse socken förklaringar Nummerförteckning förteckning
Väse sn *Abborskär skär Väse socken förklaringar Nummerförteckning förteckning
Väse sn Allmänningsholmen holme Väse socken förklaringar Nummerförteckning förteckning
Väse sn Allmänningsholmen holme Väse socken förklaringar Nummerförteckning förteckning
Väse sn o. hd Allmänningsholmen holme Väse hd Nummerförteckning förteckning
Väse sn Alm-skiär, se Allmänningsholmen holme Väse sn o. hd Nummerförteckning förteckning
Väse sn o. hd All män:sk:, se Allmänningsholmen holme Väse sn Nummerförteckning förteckning
Väse sn Alnöfjärden vik Väse sn Nummerförteckning förteckning
Väse sn o. hd Alnön ö Väse sn Nummerförteckning förteckning
Väse sn Andersholmen udde Väse sn /Se Nummerförteckning förteckning
Väse sn Arnefjärden Saknas Väse socken förkortningar Nummerförteckning förteckning
Väse sn /Se Arnö-Fiolen, se Arnöfjorden vik Väse socken förkortningar Nummerförteckning förteckning
Väse sn Arnöfjorden vik Väserävarna inbyggarbeteckning Nummerförteckninig förteckning
Väse sn Arnöfjorden vik Allmänningen, se Väse sn Nummerförteckning förteckning
Väse sn Arnöfjorden vik Allmänningen lht Nummerförteckning förteckning
Väse sn Arnöfjorden vik Allmänningstegen lht Nummerförteckning förteckning
Väse sn? Arnöfjorden vik Almet lht Nummerförteckning förteckning
Väsehärad, (numera Väse) sn Arnöfjorden vik Alstern bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Väse sn Arnöfjorden vik Alstern gd Abborrlyckan gärde
Väse sn *Arnögrunden grund Annedal avs. Allmänningsholmen holme
Väse sn Arnön f. ö, nu halvö Asmyrängen, se Asmyrängen Saknas Anberget berg
Väse sn Arnö förr ö, numera halvö Aspsäter lht Anbergsviken vik
Väse sn Arnö ö Aspsäter torp Arnfjorden, se Arnöfjorden Saknas
Väse sn Arnön halvö Aspsäter lht Arnö, se Arnön Saknas
Väse sn Arnön halvö Backa bebyggelse Arnöfjorden vik
+Väse sn Arnö ö Backa gd Arnöfjorden vik
Väse sn Arnön halvö Backa kvarn kvarn Arnön halvö
Väse sn Arnön f. ö, numera halvö Backaskog, se 1 Berg Saknas Arnön ö
Väse sn Arnön ö Backatorp lhtr Arnön halvö
Väse sn Arnön ö Backatorp lht Arnönäset näs
Väse sn Arnö ö Backen torp Arnöskogen skogsområde
Väse sn Arnö ö Backen lht Arnövägen väg
Väse sn Arnön ö Barsjöhöjden, se Barsjötorp Saknas Askholmen holme
Väse sn Arnön holme Barsjöhöjdtorpen lhter Askholmsklabben, Norra holme
Vessa Saknas Arnön ö Barsjötorp bebyggelse Askholmsklabben, Västra holme
Wässe Saknas Arnön ö Barsjötorp gd Badstuhagen hage
Väse sn Arnön ö Barsjötorp el. Sågartorp torp Barsjöarna Saknas
Väse sn Arnön ö Barsjötorp el. Gillermyren torp Barsjöhöjden höjd
Väse sn Arnön ö Bartensön, se Väse sn Barsjöhöjden höjd
Väse sn Arnön ö Bartna by Barsjölöterna sjöängar
Väse sn Arnön ö Bartna bebyggelse Södra Barsjömossen mosse
Väse sn Arnön ö Bartna gd Barsjön, Norra sjö
Väse sn Arnön halvö Bengtstorp lht Barsjön, Norra sjö
Väse sn Arnö ö /Se Bengtstorp lht Barsjön, Södra sjö
Väse sn Askholmen holme Benktstorp beb. Barsjön, Södra sjö
Väse sn Askholmen holme Berg gård Barsjönäset näs
Väse sn Askholmen holme Berg (sät.) Barsjöälven utlopp
Väse sn /Se Askholmen holme Berg gd Bartnabäcken bäck
Väse sn /Se Asplund terräng Berga lht Bartnaåsen ås
Väse sn o hd /Se Aspsätersmossen mosse Bergagården gård eller hmd Bergbäcken bäck
Väse sn o. hd /Se Barsjön, Norra o Södra sjöar Berget avs. Bergkorset vägkorsning
Väse socken /Se Barsjön, Norra sjö Berget torp (rivet) Björkbrobäcken bäck
»Wäsakyrkio gård» Saknas Södra Barsjön sjö Berget lht Björkbron bro
mostampar inbyggarbeteckning /Se Barsjön, Södra f.d. sankmark Berget torp Björkbromossen mosse
väserävar inbyggarbeteckning /Se Barsjöälven bäck Berget lht Björkviken vik
Arnö ö o. gård Bartnabäcken bäck Berget lht Björkåsen ås
Arnö Saknas Belten, se Bälten holme Berget torp Björkåsmossen mosse
Backa gd /Se Bergmossen mosse Berget avs. Björnkärret kärr
Bartna gd /Se Björkbrobäcken bäck Bergsgatan avs. Björnmossen mosse
Barna = Bartena Saknas Björkholmen holme Berjsua? torpet, se Bärsku? torpet torp Björnmossen mosse
Bartena by Björnkälkmyren myr Björkarna lht Björtorpsvägen väg
Bartna by Björnkärret kärr Björkbacken torp Bottenviken vik
Bartna gd /Se Björnmossen intaga /Se Björkbacken lht Bottenviken vik
Bartna gd /Se Björnmyren myr Björkbron bebyggelse Bottenvikskäret ö
?Berg herrgård Björnrukan, Lilla udde Björkbron gård Bottenviksmossen mosse
Berg herrgård Björnrukan, Stora udde Björkbron bebyggelse Bottviken, se Bottenviken Saknas
Bottenvik gd Björnrukan skär Björke lht Boxmossen, se Buxerudsmossen mosse
Bottenvik gd Blindtarmen sank mark Björkebron gd Boxmossen mosse
By gd Blåan skär Björklund, se Torpet Saknas Bregårdsbäcken bäck
By by Blåhallsberget berg Björklund lht Bromossen mosse
Bäck gård Bläckmyren myr Björklunden torp Bromossen mosse
Bäckaskog ödegård Bockberget berg Björklunden torp Brosättersbäcken bäck
Dröjforsen kvarn Bockholmen holme Björklunden hmd Broängen äng
Ekholmen by Bollskär udde Björklunden avs. Broängsmossen mosse
Ekholmen by Bollskär skär? Björkvik gård Bruket gärde
Ekmåsen gd Bottenviken vik Björkvik bebyggelse Buxerudsbäcken bäck
Ekmåsen gd Bottenviken vik Björkvik gd Buxerudsmossen mosse
Faxstad by Bottenviken vik Björkåsen gård Bäckbäcken bäck
Faxstad by Bottenviken vik Björkåsen bebyggelse Bäckelidsmossen mosse
Faxstad by Bottenviken vik Björkåsen gd Bäckelidsmossen mosse
Faxstad by Bottenviken vik Björnkärret lht Bäckfallet slänt
Faxstad by Bottenviken vik Björnmossen, se Backen torp Bäcklidbackarna backar
Fackstad Saknas *Bottenviksberget berg Björnmossen lht Bäcklidbäcken bäck
Faxstad by Bottenviksfjärden Saknas Björs torp Bäcktorpsvägen väg
Faxstad by Bottviken vik Björstorpet lht Bäckängen äng
Faxstad by Bottenviken vik Björstorpet, se Björstorpet Saknas Bälten ö
Faxstad by /Se Bottviks-Fiolen, se Bottenviken vik Blombacken hmd Bälten holme
Glumserud by Bottviks Fiolen, se Bottenviken vik Blomsterhult lht Bältholmen, se Bälten Saknas
Glumserud by Boudden udde Blåkall beb. Bältskären skär
Glumserud by Boxmossen mosse Bojens avs. Bältsundet sund
Glumserud by Bratteberg berg? Borgby lht Bärskutorpbackarna backar
Glumserud gd /Se Bron över Glumman å /Se Bottenvik gård Centralplatsen öppen plats
Glumserud by /Se Broängsmossen mosse Bottenvik bebyggelse Dalbäcken bäck (och lht)
Glumserud by /Se Brunnshusåsen ås Bottenvik gd Dalbäcken bäck
Glumserud gård /Se Bränneribäcken bäck Bottenvik, Norra, se Bottenvik Saknas Degermossen, se Truvmossen mosse
Glumshammar sg Bållsk: se Bollskär udde Bottenvik, Södra, se Bottenvik Saknas Degermossen mosse
Glumshammar gårdar /Se Båtstadudden udde Boxerud, se Buxerud Saknas Drängholmen ö
Grannäs gd Båtudden udde Brittåsen lht Drängholmen holme
Granäs gd Bäckelidsmossen mosse Brobacken torp Drögsforsen fors (och gård)
Gravendal förr gård? Bäckelidsmossen mosse Brobacken torp Drögsforsen fors
Gräsmyren lht /Se Bälten ö Brohagen lht Ekerudden udde
Gräsmyren lht /Se Bälten holme Brokullen, se Brobacken Saknas Ekholmsbäcken bäck
Gräsmyren lht /Se Bälten holme Bromyren hmd Ekholmslandet del av strand
Gummerud såg Bälten holme Bromyren lht Ekholmsudden udde
Hallanda el. Älmskog torp Bältskären skär Brosätter gård Ekholmsviken vik
Hallanda torp /Se Djupadal terräng Brosätter bebyggelse Ekholmsviken vik
Hammar by Djupedal dal Brosätter gd Ekmossbäcken bäck
Hammar herrgård Djupedal dal Broäng, se Broängen Saknas Ekmossen mosse
Hammar herrgård? Drängholmen holme Broängen avs. Enkullen kulle
?Hammar herrgård Drängholmen holme Broängen lht Faxstadgatan väg
?Hammar herrgård Drängholmen holme Brunnshuset anläggning Faxstadgärdena fält
Hammar Saknas Dykermossen mosse Bråten lht Fiskarlyckorna genväg
Hammar Saknas Dykärren kärr Bråten hmd Fiskartorpslöterna sjöängar
Hammar herrgård /Se Dynan udde Bränningarna, se Juttorpet torp Fiskviken vik
Hammar herrgård Edmossen mosse Buskarna beb. Fiskviksholmen holme
Hammar herrgård Eers hol-marne, se Gersholmarna holmar Buxerud by Flatviksvägen väg
Hammar herrgård *Ekeudden udde? Buxerud bebyggelse Forsåsbäcken bäck
Hammar hg Ekmossen mosse Buxerud gd Färjestället plats
Hammar herrgård Ekudd, se Ekudden udde Buxerud torp Galtryggen ås
Helgetorp gd Ekudden udde Buxerud, Lilla hmd Gapern sjö
Helgetorp gd Ekudden ö By bebyggelse Gapern sjö
Helgetorp gd Ekudden udde By gd Gapersbäcken bäck
Helgetorp gd Ekudden udde Bylunda lht Gersholmarne, se Järsholmarna öar
Helgetorp gd /Se Ekudden udde Bäck gård Gersholmarna holmar
Helgetorp gård /Se Ekudden udde Bäck bebyggelse Gersholmsskären skär
Helgetorp gd Ekudden udde Bäck gd Gersholmsudden udde
Hinket ödegård? Ekudden udde Bäckaskog, se Bäcktorpet avs. Gillermyren myr
Hogsterud förr gård? Ericksholmen, se Järsholmarna holmar Bäckaskog, se Bäckfallet Saknas Gillermyrsbäcken bäck
Hovlanda by Eriksholmen Saknas Bäckelid gård Glomman älv
?Hovlanda by Ersholm, se Gersholmarna öar Bäckelid bebyggelse Glomudden udde
Hoflanda by? Ersholmar., se Gersholmarna holmar Bäcken hmd Glumman älv
Hovlanda by Ersholmarna, se Gersholmarna holmar Bäcken avs. Glumman, se Glomman Saknas
Hovlanda by Ersholms skr., se Gersholmarna skär Bäcken hmd Glumserudsmossen mosse
Hovlanda gd /Se Ersholms skären, se Gersholmsskären skär Bäcken avs. Glumsfallet vattenfall
Hoflanda by Fallen förr ägomark? Bäcken lht Glumskorset vägskäl
Hovlanda by Fallet ägomark Bäckelid gd Glumstorpsmossen mosse
Hoflanda by Fallet terräng Bäckelid, Lilla lht Gottlandsmossen mosse
Hovlanda by Fallet terräng Bäcken lht Grindsholmsviken vik
Hovlanda by Fiskviken vik Bäckfalla, se Bäckfallet Saknas Gråbergsbäcken bäck
Hovlanda by Floholm, se Myrholmen holme Bäckfallet lht Gräsåsen ås
Hoflanda by Floholmen, se Myrholmen holme Bäckfallet torp Gräsåsmossen mosse
Hovlanda by Floo hol:, se Myrholmen holme Bäckfallet lht Gubbgrundet metgrund
Hovlanda by Flyet sank mark Bäcktorpet avs. Gubbholmen ö
Hoflanda by Fläskbäcken bäck Bäcktorpet lht Gubbholmen holme
Hovlanda gd /Se Forsmyren myr Bäckäng torp Gubbholmssundet sund
Hovlanda by /Se Forsåsbäcken bäck Bäckäng lht Gummerudsbron bro
Hovlanda gårdar /Se Forsåshöjden höjd Bärskubbfallet lht Gummerudsbäcken bäck
Hult gd Frukostberget berg Bärsku? torpet torp Gumme(rud)sön berg el. skog
Hultsberg hg /Se Fågelsången terrräng Centralen avs. Gunlashål tjärn
Intaget lht /Se Fårmyren myr Dalbacken, se Dalbäcken Saknas Hammarsbron bro
Jonsbol gd /Se Fäbron bro? Dalbäcken lht Hammarsbäcken bäck
Juttorpet förr torp? Galgmyren myr Dalbäcken hmd Hammarsgrinden grind
Karsvalla by Galtryggen höjd Dalbäcken avs. Hammarslöterna sjöängar
Karsvalla by Galtryggen skär? Dalbäcken lht Hammarsundet, se Välingesundet sund
Karsvalla by Gapern sjö Domarns hmd Hammarsvägen väg
?Karsvalla gd Gapern sjö Domre lht Hedetångsbäcken bäck
Karsvalla by Gapern sjö Drängholmen lht Hedetångskorset vägkorsning
Karsvalla gd Gersholmarna holmar Drögsforsen bebyggelse Hedetångsstolpen vägmärke
?Karsvalla by Gersholmarna öar Drögforsen gd Hedhöjden höjd
Kassvalla hytta Gersholmarna holmar Drögforsen gd Hedkorset vägkorsning
Karsvalla by Gersholmarna holmar Drögforsen gård Hedmossen mosse
Kalfsvall Saknas Gersholmarna holmar Drögforsens kvarn kvarn Hedningslottet berg
Karsvalla gd /Se Gersholmsskären skär Drögsforstorpet hmd Hedlångbacken backe
Klockaregården boställe /Se Gersholmsskären skär Drögforstorp lht *Helgtorpfallet Saknas
Klockaregården klockarebost. /Se Gersholmsskären skär Där framme hmd Henningsslottet bergklint
Klockaregården boställe /Se Gjuttorpbäcken bäck Där framme hmd Herrfallet backslänt
Klockaregården boställe /Se Gjuttorpsbäcken bäck Där framme hmd Hopflödet åmöte
Klockaregården Saknas Gjuttorpshöjden höjd Där framme hmd Hovlandalöterna sjöängar
Lermarken gd /Se Glaperen Lacus, se Gapern sjö Där framme hmd Hovlandaviken vik
Lidbäcken förr gård? Glomman å Där framme hmd Hultsbergsbäcken bäck
Linnäs Saknas Glomman elf Där framme hmd Hultsbergsåsen ås
*Linås förr gd? Glomman å Där framme hmd Husforsen fors
?Lund by Glomman å /Se Där framme hmd Hålbäcken bäck
?Lund by Glomman å /Se Där framme hmd Hällarna båtstad
Lund gd Glumman vattendrag /Se Där nere hmd Hällbergsmyren myr
Lund by Glumman bäck Där Nere hmd Hästen holme
Lund Saknas Glumman älv Där nere hmd Hästmarken skog
Lund by Glumsmossen mosse Där nere hmd Högforsen fors
Lund by /Se Glumsån, se Glomman å Där nere hmd Höjdnäset näs
Lövnäs gd *Govik vik Där nere, se Söder i gården hmd Intagsmossarna mossar
Lövstadfors förr bebyggelse? Granholmen udde Där nere hmd Intagsudden udde
Mellanviken gd /Se Granholmen udde Där nere hmd Jerikomossen mosse
Moen by Granh[olm]sudd, se Granholmen udde Där nere hmd Jonsbolsbäcken bäck
Mon, Norra el. Södra gårdar o. lhtr Gråberget berg Där norr hmd Jonsbolsmossen mosse
Mon, Södra hmn /Se Gråhäst åkerholme Där norr hmd Juthedarna skog
Mon, Södra hmn /Se Gråskär, Lillsibben o. Storsibben holmar Där norr hmd Jutorpsbäcken bäck
Mon, Södra hmn /Se Gråskär skär Där norr hmd Jutorpsforsen fors
Mon, Södra hmn /Se Gräsmossen mosse Där norr hmd Jutängen äng
Mossen, se Norketorp stomhmn Gubbholmen holme Där norr hmd Järnvägen anläggning
Munkhättan lht /Se Gullusbäcken bäck Där norr hmd Järsholmarna öar
Munkhättan lht Gummerudsbäcken bäck Där norr hmd Karforsen fors
Munkhättan lht /Se Gunnlashål ägomark Där norr hmd Karforsen fors
Myrom, Norra gd /Se *Gåsholmen holme Där norr hmd Karforsmossen mosse
Måsen, se Norketorp stomhmn Göransskogen skogsmark Där norr hmd Karsvallavägen väg
Mölntorp by? Gösklinten skär Där norr hmd Klatterfallet slänt
?Mölntorp by Gösklinten grund Där norr hmd Klevarna berg
Mölntorp by Göstasviken vik Där norr hmd Klinten höjd
Mölntorp by Hackningen åker Där norr hmd Klinthöjden, se Klinten Saknas
Mjölnartorp kvarnar *Hafnäsudden udde Där norr hmd Klintmossen mosse
Mölntorp gårdar /Se *Hafnäsudden del av spets Där norr hmd Klönnersanden[?] vik
Nolby hg /Se Haghöjden höjd Där norr hmd Knappsjölöternsa sjöängar
Nordby Saknas Hallarna terräng Där norr hmd Knappsjön sjö
Nolby hgd *Hammaren skogstrakt /Se Där oppe hmd Knappsjön vik
Nolby hg Hammarsundet sund Där oppe hmd Knappsjösundet, se Sållaresundet, Östra Saknas
Nordby Saknas Havre-Larsviken vik Där oppe hmd Koberget berg
Nolby hg /Se Hedebackamossen mosse Där oppe hmd Koberget berg
Nolby gd Hedhöjden höjd Där oppe hmd Kobergsholmen holme
Nolby gd Hednaslottet terräng Där oppe hmd Kobergsmossarna mossar
Nolby hg Hedningeslottet Saknas Där oppe hmd Kobergsudd udde
Nolby Saknas Hedningeslottet Saknas Där oppe hmd Kobergsudden udde
Nolby gd Hedningslottet höjd /Se Där oppe hmd Kolbottvägen väg
Nolby herrgård Herrön, se Härö ö Där söder hmd Kolfallsängen äng
Nolby herrgård Hjortmossen mosse Där söder hmd Korpralsåsen ås
Nolby gd Hjortmossen mosse Där söder hmd Korpholmarna holmar
Nolby herrgård Hjortronmyren myr Där söder hmd Korpudden udde
Nolby herrgård Hjälmsholmen udde Där söder hmd Krontorpsmossen mosse
Norby, se även Nolby hg Hjälmsviken vik Där söder hmd Krösåsen ås
Norby Saknas Holmen åkerholme Där söder hmd Kullfallängen äng
?Norenberg by Hoflandssundet Saknas Där söder hmd Kvarnbäcken bäck
Norketorp stomhmn /Se Hovlandasundet f.sund, nu igenvuxet Där söder hmd Kvarnfallet vattenfall
Norketorp stomhmn /Se Hultön halvö Där söder hmd Kvarnmyren myr
Norketorp stomhmn /Se Hundändan udde Där söder, se Söder i gården hmd Kvarnängen äng
Norketorp stomhmn /Se Husforsen fors Där söder hmd Kvinnholmen ö
Norketorp stomhmn /Se Häggdalen sank mark Där söder hmd Kvinnholmen holme
Norketorp stomhmn /Se Hällbergsmyren ägomark? Där söder hmd Kvinnholmsklabben holme
Norketorp stomhmn /Se Härö ö Där söder hmd Kvinnholmsskären skär
Norketorp stomhmn /Se Hästen, Västra holme Där ute hmd Kyrkbron landsvägsbro
Nyland förr gård? Hästen, Östra holme Där väster hmd Kyrkogården kyrkogård
Näs Saknas Hästfallsberget berg Där väster hmd Kyrkovassen vassrugge
Persbol gård /Se Hästhagskullen kulle Där väster hmd Kyrkälven el. Römsån vattendrag
Perstorp gård /Se Hästholmarna Saknas Där Väster lht Käringberget berg
Prästgården kyrkoherdebostad /Se Höjdnäset ängs- och skogsmark Där Väster lht Käringskär ö
Prästgården gd Jans myr myr Där väster hmd Käringskär holme
Prästgården Saknas Jonsbolsmossen mosse Där väster hmd Kärren kärr
Prästgården Saknas Jordmyren myr Där väster hmd Kärrholmssundet sund
Prästgården Saknas Jungfruholmen holme Där väster hmd Kärrmossen mosse
Prästgården kyrkoherdebostad /Se Järsholmarna holmar /Se Där väster hmd Körvägsängen äng
Prästgården kyrkoherdebostad /Se Kallkällmyren myr Där väster hmd Laxhall skär
Rud gd Kalvmossen mosse Där väster hmd Lerställena platser
Rud gd Karforsmossen mosse Där väster hmd Lerviken vik
Rud gård Kastorget terräng Där väster hmd Lerviken vik
Rud gd Klatterstensbacken backe Där öster hmd Lidbäcken bäck
Rör by Klevberget berg Där öster hmd Lidbäcken bäck
Rör by Klevberget berg o. triangelpunkt Där öster hmd Lillbäcken bäck
?Rör Saknas Klevbäcken bäck Där öster hmd Lillmossen, se Slättåsmossen mosse
Rör by Klevbäcken bäck Där öster hmd Lillmossen mosse
Rör by? Klevhöjden berg Där öster hmd Lillsibben holme
Rör by Klinten höjd Där öster hmd Lillsjöbäcken bäck
Rör by Klintmossen mosse Där öster hmd Linddalen dal
Rör by Klommersandsudden udde Ed, se Glumstorp-Ed Saknas Linddalen dal
Rör by? Klommersandsviken vik Ed, se Smedstorp avs. Linddalsbäcken bäck
Rör by Klottermyren myr Ed, se Västanå-Ed Saknas Linddalsmossen mosse
Rör Saknas Knabbhaget terräng Ed hmd Lindalen dal
Rör by Knappsjön vik Edet lht Lindalsbäcken bäck
Rör by Knappsjön sjö Edstorpet lht Lindforsvägen väg
Rör by Knappsjön vik Ekholmen gård Lindrågen dal
Rör by Knektslätten terräng Ekholmen bebyggelse Lindåsen ås
Rösebäcken by Koberget berg Ekholmen gd Lummerviken vik
Röset förr bebyggelse? Koberget berg Ekmanstorpet Saknas Lundsåsen ås
Sandäs gd Koberget berg Ekmossen gård Lundsåskrönet backrön
Sandäs gd Koberget berg Ekmossen bebyggelse Lunnerviken binamn på Lummerviken
Sandenäs by Kobergsgrundet grund Ekmossen gd Lutängen äng
?Silkesta by Kobergsholmen holme Ekmosstorpet lht Långbansände gärde
Silkesta gd Kobergsudd udde? Ekudden lht Långörudden udde
Silkesta by Kofallsmyren myr Enbacken torp Långeruddsviken vik
Silkesta by Komyren, Lilla myr Enkullen avs. Långeruddsvägen väg
Silkesta by Komyren, Stora myr Enkullen lht Långerön, se Långholmen Saknas
Silkesta by /Se Korpsundet sund Enåsen lht Långeröskären skär
?Silkesta by /Se Korpudden udde Eriksberg torp Långeröudd udde
»Skogsberg» Saknas Korsbäcken bäck Eriksberg lht Långeröudd udde
Skogsberg by Krafudden, se Kravudden udde Eriksberg torp Långgärdet gärde
Skogstorpet förr torp? Krakgrundsbergen berg Erikslund, se Skogstorp hmd Långholmen holme
Skräddartorp förr torp? Kravudden udde Erikslund, se Truve Saknas Långholmsklabben holme
Snaversrud by Kravudden udde Erikslund, Stora avs. Långmyren myr
Snaversrudstorp gd /Se *Kravudden udde Fackstad, se Faxstad Saknas Långskären skär
Solberg by? Kravudden udde Fallen beb. Långskärsudden, se Långeröudd Saknas
Solberg gd /Se Kravudden udde Fallet hmd Långåsen ås
*Solskæstadum, se ?Silkesta by Krösåsen ås Fallet lht Långåsen ås
*Stommen, se Prästgården gd Kuthugget skogsmark Fallet lht Långåsmossen mosse
?Sund by Kvarnmossen mosse Fallet hmd Lämpundshålan håla
Sund by Kvinholmen Saknas Fallet lht Lötöarna öar
Sund by Kvinnholmen holme /Se Fallet lht Lövholmen avs.
Sund by Kvinnholmen holme /Se Fallet beb. Lövhöjden höjd
Sund by Kvinnholmen holme Fallet lht Lövnäsholmarna holmar
Sund by Kvinnholmen holme Fallet avs. Lövnäsudden udde
Sund gd Kvinnholmen ö Fallet lht Lövnäsviken vik
Sund by Kvinnholmen holme Fallet avs. Lövstafors fors
Suttlehem förr bebyggelse? Kvinnholmen holme Fallet avs. Lövåsen ås
Sågartorpet torp /Se Kvinnholmen holme Fallet beb. Marbäcken bäck
Såtång by Kvinnholmen holme Fallet, se Sörefallet Saknas Maren, Norra tjärn
Såtång by Kvinnholmen holme Fallet, se Höjdfallet Saknas Maren, Södra tjärn
Söre by Kvinnholms sand strandområde Fallkullen hmd Marmossarna mossar
Söre gd /Se Kvinnholmsslussen grund Fallkullen lht Marnäset näs
Toresgården gd Kvinnholmsslussen grund Faxstad gård Martjärnarna Saknas
?Torp gård *Kyrkströmmen ström /Se Faxstad bebyggelse Martjärn, Södra se Maren, Södra Saknas
?Torp gd Kånudden udde Faxstad gd Mellbykorset vägkorsning
?Torp gd Käringberg berg Fiskartorpet lht Mellbyängen äng
?Torp gd Käringskär skär Fiskartorpet torp Milfallet svedjefall
Torp gd Käringskär skär Fiskartorpet lht Milfallsängen äng
Tågås by Käringskär skär Fiskarvik, se Fiskvik Saknas Mjöviken vik
Tågås gd /Se Kärringstretan terräng Fisklyckan lht Mjöviksbäcken bäck
*Una Saknas Kölnkullen kulle? Fiskvik, se Tjurvik torp Mjöviksmossen mosse
Upsala gd Körvägsängen ägomark Fiskvik lht Mjöviksskäret skär
Uppsala gd Lanerstrana, se Lunnerviken vik Floden hmd Mjöviksudden udde
»Wee» Saknas Larhälla, se Gösklinten skär Flon lht Molkomsvägen väg
Södra Ve Saknas Laxhall ö Forsen arbetarbostad Mosarsberget berg
Ve gård Laxhallarna skär Forsås gård Mossbäckarna bäckar
Ve by /Se ?Lerviken vik Forsås bebyggelse Mossbäcken bäck
Ve gårdar /Se ?Lerviken vik Forsås gd Mossängen äng
Ve gd /Se Lerviken vik Forsåsbäcken lht Munkhättan höjd
Ve by /Se Lervik terräng Fridhem hmd Myren myr
Ve by /Se Lidbäck ängs- o. skogsmark Fridhem avs. Myrkullen höjd
Vee gd /Se *Lidhawik Saknas Fridlunda avs. Myromskröken kurva
Veskogen ödegård? Lillholmen åkerholme? Fräkne torp Myrängen äng
Välinge gd Lillmossen mosse Fräkne torp Märrberget skär
Välinge herrgård Lillmossen mosse Fräkne lht Märrholmen ö
Välinge hg Lillmossen mosse Färjestugan torp Märrholmen, se Märrberget Saknas
Välinge hg Lillmossen mosse Färjestugan lht Märrholmsberget, se Märrberget Saknas
Välinge herrgård Lillmossen mosse Galtryggen lht Mölntorpsbäcken bäck
Välinge herrgård Lillmossen mosse Gatan hmd Mölntorpsdammen damm
Vällinge herrgård Lillsibben o. Storsibben holmar Gatan lht Mölntorpsfallet vattenfall
Välinge herrgård Lillsibben, Storsibben o. Gråskär holmar Geijersberg bebyggelse Mörholmen holme
Välinge gd Lillsibben holme Geijersberg gd Mörholmssundet sund
Välinge hg /Se Lindön holme Gillermyren lht Mörtskär ö
Välinge herrgård Lortorpsmossen mosse Gillermyren, se 3 Barsjötorp Saknas Mörtskär holme
Välinge gd /Se Lummerviken vik Gillermyren Barsjötorp avs. Mörtskärsundet sund
Välinge gd /Se Lunder Wiken, se Lunnerviken vik Gillermyren avs. Möviken vik
Välinge herrgård /Se Lunder-wiken, se Lunnerviken vik Gillesmyren Saknas Möviksudden udde
Vällingstorp gård Lunerstran, se Lunnerviken vik Glomserud, se Glumserud Saknas Nolbyviken dal av Arnöfjorden
Västanå gd Lunnerna terräng Glumserud by Nolängen äng
Västanå by Lunnerviken vik Glumserud bebyggelse Noret sund?
Västanå by Lunnerviken vik Glumserud bebyggelse Norketorpsmossen mosse
Västanå by Lunnerviken vik Glumserud el. Glumshammaren Saknas Nygårdsbackarna backar
Vestanå by Lunnerviken, se Lummerviken vik Glumserud gd Nygårdsbäcken bäck
Vestanå by Lunnerviken vik Glumseruds ed hmd Nygårdsbäcken bäck
Åsbol lht /Se Lunnerviken vik Glumserudstorp, se Glumstorp Saknas Nytorpsmossen mosse
Åsen, se 1 Prästgården kyrkoherdebostad Lunnerviken vik Glumsfallet lht Nytthöjden höjd
Åtorp gd Lunderviken vik /Se Glumshammaren bebyggelse Nytthöjdskleven klev
»Öckn» Saknas Lutas mila terräng Glumshammaren, se 3 Glumserud Saknas Nytthöjdsmossen mosse
Ölmhult Saknas Lythervik Saknas Glumshammaren lht Nytthöjdsslänterna sluttningar
Ölmehult Saknas Långerh[olm]ssk[är], se Storskär skär Glumstorp bebyggelse Nyängen äng
Ulmehulten Saknas *Långerholmarna holmar Glumstorp gd Nyängsmossen, se Broängsmossen Saknas
Ölmhulten gårdar /Se Långerudden udde Glumstorp-Ed lht Näsbäckarna bäckar
Ölmskog el. Hallanda torp Långholmen, se *Långerholmarna holme Glumsängen lht Näsmossen mosse
Ölmskog gård Långholmen holme Gotland avs. Ormholmen holme
Ölmskog by Långholmen holme Gotland avs. Ormholmen, Lilla holme
Ölmskog gd Långholmen ö Gotland lht Ormholmsskären skär
Ölmskog gd Långholmen holme Gottland, Nedre lht Ormskären skär
Ölmeskogh Saknas Långholmen holme Graneberg, se Korpralens avs. Ormskären, Norra, se Ormskären Saknas
Ölmskog gd Långholms skr., se Storskär skär Grankärret beb. Ormskären, Södra, se Ormskären Saknas
Ölmskog by Långmyren myr Grannäs gård Panken sjö
Ölmskog by Långmyren myr Grannäs bebyggelse Panken sjö
Ölmskog gd Långmyren myr Grannäs gd Panklöterna sjöängar
Ölmskog by /Se Långmyren myr Gravendal lht Panksjön, se Panken Saknas
*Ölmskogs kvarn Saknas Långmyren myr Gravendal lht Panksjöälven älv
?Öna by Långskären, se *Långerholmarna skär Gravendal torp Pankälven annat namn på Panksjöälven
Öna by Långskären skär Grinden torp Pankälvsbron järnvägsbro
Öna by /Se *Långåsedjupet djup Grindsby lht Pirummossen mosse
  Långöre skiär, se Långholmen holme Grindsholm lht Pölsan gärde
  Lämpenshålan grop? Grindstugan, se Hammarsgrinden Saknas Riksmossen mosse
  Lönnberget berg Grindstuvan lht? Riksmossen mosse
  Lövstadsmyren myr Gristomten lht Riksmossbäcken bäck
  Norra Maren sjö Gråberg gård Risholmen ö
  Södra Maren sjö Gråberg, se 1 Slättfallet med Gråberg Saknas Risholmen holme
  Maren, N:a o S:a, äv. kallade Mosalen, N.a o. S:a sjöar /Se Gråberg, se Slättfallet med Gråberg Saknas Risholmssundet sund
  Mee viken, se Mjöviken vik Gråbergstorp hmd Risholmsudden udde
  Mellanviken vk? Gråbergstorp lht Runda tjärn tjärn
  Mewiken, se Mjöviken vik Gräsås gård Runda tjärnsmossen mosse
  Mjöviken vik Gräsås bebyggelse Russvillorna, se Svillorna Saknas
  Mjöviken vik Gräsås gd Råbäcken bäck
  Mjöviken vik Gummerud bebyggelse Råudden udde
  Mjöviken vik Gummerud gd Rödmossmossen mosse
  Mjöviken vik Gummeruds såg såg Römossbäcken bäck
  Mjöviksskär skär Gunlashål lht Römossen mosse
  Mjöviksudd udde Gustavsberg beb. Römossängen äng
  Mjöviksudden udde ner i Gården hmd Römsån, se Kyrkälven vattendrag
  Mjöviksudd udde Gärdet lht Rörmyren myr
  Moklösen sank mark Gärdet hmd Rösbäcksgreningen ställe
  Morrtsk:, se Mörtskär skär Gärdet hmd Rösebäcken bäck
  Mosaren, Norra tjärn Gärdet hmd Rösebäcken bäck
  Mosaren, Södra tjärn Gärdet hmd Sandbacksåsen ås
  Mosarsberget berg Göranstorp by Sandnäset näs
  Moskowudden udde Göranstorp gd Sandnäsbottnarna kolbottnar
  Mossbäcken bäck Haga, se Intaget Saknas Sandnäsmossen mosse
  Mosshöjden höjd Haga beb. Sandviksmossen mosse
  Mossängsbäcken bäck Hagaborg lht Serveringen anläggning
  Munkehättan Saknas Hagalund avs. Sibbarna öar
  Munkhättan Saknas Hagalund torp Sibbarna, se Sibberöarna Saknas
  Myrholmen holme Hagalund beb. Sibberskär skär
  Myrholmen holme Hágen avs. Sibberöarna öar
  Myrholmen holme Hágen hmd Sibberöarna, Mellra, se Sibberöarna Saknas
  Myrholmen holme Hagen hmd Sibberön, Västra, se Sibberöarna Saknas
  *Måseröset gränsröse Hagen hmd Sibberön, Östra, se Sibberöarna Saknas
  mälby mase, se Älgåsmossen mosse Hagen hmd Sibberöskären skär
  Märrberget holme Hágen avs. Silkestabäckarna bäck
  Märrberget skär Hagen hmd Silkestaåsen ås
  Märrholmen holme Hágen hmd Skalåsen ås
  Mörtskär skär Hagen hmd Skjortbergen berg
  Mörtskär skär Hagen, se Haget Saknas Skogsbergsåsen ås
  Mörtskär o. Tallskär skär Hagen, Övre lht Skogstorpsmossen mosse
  Mört-skä-rena, se Mörtskär o. Tallskär skär Haget hmd Skogstorpsåsen ås
  Niklasdal terräng Haget beb. Skolbacken backe
  Norsholmen f.d. holme Haget lht Skolbäcken bäck
  Norsholmen åkerholme Haget lht Skutholmen, se Skutskär Saknas
  Nybygget skogsmark Haget lht Skutskär holme
  Nygårdsbäcken bäck Haget-Sörshaget lht Skyttjärn tjärn (och gård)
  Nygårdskällan källa Hallanda, se Stocken lht Skyttjärn tjärn
  Nävertjärnsbäcken bäck Hallanda torp Skyttjärnen tjärn
  Nävertjärnsbäcken bäck Hallanda lht Skyttjärnsbäcken bäck
  Olleberget skär Hammar gård Skyttjärnsmossen mosse
  olmekefen, se Klevberget berg Hammar Saknas Skyttjärnssjön, se Skyttjärnen tjärn
  *Ormhalss botn ?vik Hammar gd Slägdmossen mosse
  Ormholmarna holmar Hammar-Bäckäng, se Bäckäng Saknas Slängserudsälven älv
  Ormholmen holme /Se Hammaren binamn på Glumshammaren Slättmyren myr
  Ormholmen holme Hammar-Lövnäs, Västra, se Lövnäs Saknas Slättmyren myr
  Ormholmen holme Hammar-Lindås, Östra, se Lindås Saknas Slättåsen ås
  Ormholmen ö Hammar-Lindås, Västra, se Lindås Saknas Slättåsmossen mosse
  Ormholmen holme Hammar-Lövnäs, Östra se Lövnäs Saknas Snaverudsbäcken bäck
  Ormholmen holme Hammar-Ryholm, se Ryholm Saknas Sorkdalen dal
  Ormholmen holme Hammar-Sjövik, se Sjövik Saknas Sorkdalsbäcken bäck
  Ormholmen, Lilla holme Hammarsgrinden se Grinden torp Stationsvägen väg
  Ormholmarna Saknas Hammarsgrinden lht Stavnäsvägen väg
  Ormholmsskiären, se Ormskären skär Hammars gård, se Hammar Saknas Stenåsen ås
  Ormholms skären, se Ormskären skär Hammarsjö lht Stenåsmossen mosse
  Ormkilen gränsmärke? Handelsboden hmd Stenåsmossen mosse
  Ormskären skär Hedbacka allmänning Saknas Stockmossen mosse
  Ormskären skär Hedbacka torp Stolpmyren myr
  Ormskären skär Hedebacka lht Stormossbäcken bäck
  Ormskären skär Heden bebyggelse Stormossen mosse
  Ormtjärnen tjärn Heden gd Stormossen mosse
  Orpholmen, se Ormholmen holme Hedetången gård Stråmyren myr (?)
  Paneksiön, se Panken sjö Hedetången bebyggelse Stubbängen äng
  Panken sjö Hedetången gd Sundet, se Välingesundet sund
  Panken sjö Hedfallet lht Sundet binamn på Panksjöälven
  Panken vik Hedhagen beb. Sundsbryggan brygga
  Panken sjö Hedhult avs. Sundstorpsbäcken bäck
  Panken sjö Hedås lht Sundstorpsmossen mosse
  Panken sjö Hedåsen lht Sutterhöjdsbäcken bäck
  Panken sjö /Se Helgtorp gård Svalskär ö
  Panken sjö Helgetorp bebyggelse Svalskär, se Svartskär Saknas
  Panksjön sjö Helgetorp gd Svartmyren myr
  Panksion, se Panken sjö Hellbergsmyren avs. Svartskär, se Svalskär ö
  Panksjön sjö Hellbergstorpet, se Hällbergshaget Saknas Svartskär holme
  Panksjön sjö Herrfallet hmd Svartån, se Östra älven älv
  Panksjön sjö Herrfallet lht Svartån å
  *Paradisviken vik Hibblet lht Svillorna skär
  Pirum delvis odlat område Hibblet torp Svillskären skär
  Predikstolarna höjd Hinket avs. Svältorna ö
  Prästfallet ägomark Hinket lht Sågbäcken bäck
  Prästgårdsbäcken bäck Hinket, se Rudsbäckhinket hmd Sållaresundet, Östra sund
  Prästgårdsåsen ås Hogstrud, se Högstrud Saknas Sållarevattnet del av Vänern
  Prästmossen mosse Hos Turk-Nils», se Smedby avs. Såtäng äng
  Qvinholmen, se Kvinnholmen holme Hovlanda by Såtängsmossen mosse
  Rafvel Sundet, se *Ravelsundet sund Hovlanda bebyggelse Sågfallet vattenfall
  *Ravelsundet sund Hovlanda hmd Särkarmen, Västra gärde
  *Ravelsundet igenväxt förbindelse Hovlanda gd Särkarmen, Östra gärde
  Riksmossen mosse Hovlanda, Norra avs. Särken gärde
  Riksmossen mosse Hovlanda, Södra del av Hovlanda Särken gärde
  Riksmossen mosse Hovlandatorp gd Säterholmsfjorden, se Säterholmsfjärden Saknas
  Riksmossen mosse Hovlandstorp bebyggelse Säterholmsfjärden fjärd
  Riksmåsen, se Riksmossen mosse Hugstrud, se Huxtrud torp Sävsjöbäcken utlopp
  Risholmen holme Hult, se 1 Hultsberg Saknas Sävsjömossarna mossar
  Risholmen holme Hultby lht Sävsjön, Västra sjö
  Risholmen holme Hulteby by Sävsjön, se Sävsjön, Västra Saknas
  Risholmen holme Hulteby bebyggelse Sävsjön, Västra sjö
  Risholmen holme Hulteby gd Sönnerängen äng
  Rockmyren intaga /Se Hulteby, Norra, se Hulteby Saknas Sörbyfälten gärden
  Russvillorna skär? Hulteby, Södra se Hulteby Saknas Sörbyviken vik
  Ryks måse, se Riksmossen mosse Hultebytorp lht Sörmo Saknas
  Rävboet skogshöjd Hultsberg gård Söråsen ås
  Rödmossen mosse Hultsberg bebyggelse Tallholmen, se Tallskär Saknas
  Rödmossängen ägomark? Hultsberg gd Tallskär ö
  Römyren myr Hultsbergsfallet lht Tallskär holme
  Römyren delvis odlat område Husforsen lht Tallskärsklabben holme
  Römyren ägomark Huxtrud torp Tenholmen ö
  Rönningen ängsmark Hyddan torp Tenholmen holme
  Rönningshöjden höjd Hyddan avs. Tennholmen, se Tenholmen Saknas
  Rörsmossen mosse Hyddan hmd Timmerkoja, se Timmerökojan Saknas
  Samuelskullen kulle? Hyttan anläggning Timmeröarna öar
  Sandnäset udde Hålbäcken lht Timmeröarna öar
  Sandnässkäret skär Högstrud lht Timmeröknarten höjd
  *Sandnäsudden udde Hälgetorp, se Helgetorp Saknas Timmerökojan holme
  Sandviken vik Hällbergshagen lht Timmerön, Västra, se Timmeröarna Saknas
  Saxen udde Hällbergsmyren lht Timmerön, Östra, se Timmeröarna Saknas
  *Sibbeskärsholmarna holmar Hästfallet lht Timmeröskären skär
  Sibbskiär, se Storsibben skär Hästås, se 1 Göranstorp Saknas Timmerösundet sund
  Sibb skärarne, se Lillsibben o. Storsibben holmar Hästås, se Göranstorp Saknas Tingsstället plats
  Sieppa, se Märrberget holme Högforsen hmd ?Tjockbänna Saknas
  Silkestamossen Saknas Högforskilarna hmd Tollansmossen, se Stockmossen mosse
  *Silkestamossen mosse Högåsen beb. Tollansmossen mosse
  Silkestaholmen udde (holme?) Högåsen hmd Tormesskären skär
  *Silkestadh siön sjö Höjden, se 1 Barsjötorp Saknas Tormessundet sund
  Silkestasjön sjö Höjden, se Barsjötorp Saknas Tormesvikarna vikar
  Sjumilahöjden höjd Höjdfallet torp Tormesöarna Saknas
  Skalleråsen ås Höjdfallet lht Tormesön ö
  Skogen terräng Höjdnäset, se Näset torp Tormesön, Västra ö
  Skogen delvis odlat område Högforsen och Kilarne avs. Torpbäcken bäck
  Skolbäcken ängs- och skogsmark Högås lht Tranängen äng
  Skyttetjärn sjö Höjdnäset lht Trollmyren myr
  Skyttjärnen tjärn Höjdtorpet, se Barsjöhöjdtorpen Saknas Truvemossen mosse
  Skyttjärnen tjärn Intagan lht Truvmossen mosse
  Skyttjärnen tjärn Intagan lht Truvmossen mosse
  Skyttjärnmossen mosse Intaget torp Tvärbäcken bäck
  Slättmyren ägomark Intaget avs. Tynmossen mosse
  Smeddungen skogsdunge? Intaget torp Tågåsen ås
  Solaren, se Sållaren, Yttre o. Inre öar Intaget hmd Tågåsmossen mosse
  Sorkdalshöjden höjd Intaget lht Tågåstorpmossarna mossar
  Spickeruds bäcken, se Spikerudsälven å Intaget hmd Ullholmen ö
  Spikerudsälven å Intaget, se Intagan Saknas Ullholmen holme
  Stacktomten udde? Jannelund lht Ullholms laxhall, se Ullholmsskäret och Laxhall Saknas
  Stolpmyren myr? Johannesberg torp Ullholms laxhallar ö
  Storholmen skogsmark? Johannesberg, se Johannisberg Saknas Ullholmsskäret skär
  Storholmen skogsområde Johannestorp torp Vebäcken bäck
  Stormossen mosse Johannestorp lht Vedängen gärde
  Storsibben o. Lillsibben holmar Johannisberg lht Vekorset vägkorsning
  Storsibben skär Jonsbol bebyggelse Veskogen skogsområde
  Storsibben, Lillsibben o. Gråskär holmar Jonsbol gd Veskogshöjden höjd
  Storsibben holme Jutorpet lht Vevägen väg
  Storskär skär Jutorpet lht Vikudden udde
  Storskär skär Juttorpet torp Vimyren myr
  Storskär skär Jutängen lht Vinterskären skär
  Strandkärrsmyren myr Järdet, se Gärdet Saknas Viskär holme
  Stråmyren förr ägomark? Jönsarnas hmd Välingesundet sund
  Stördrågen skogsmark Jöranstorp bebyggelse Vänern sjö
  Stördrågsbäcken bäck Karforsen bebyggelse Väsbybäcken bäck
  Sundet terräng Karforsen gd Väsbymossen mosse
  Svalskär skär Karforsängarna hmd Väse Tormesö, se Tormesön, Västra Saknas
  Svalskär skär Karlslund lht Västanåmossen mosse
  Svalskär skär Karlslund avs. Västanåmyren myr
  Svalskär skär Karlslund lht Västra mossen, se Älggårdsmossen mosse
  Svartbäcken bäck Karlslund arbetarbostad Västra älven, se Ölmälven älv
  Svatesten skär? Karsvalla gård Åsen ås
  Svartån å Karsvalla bebyggelse Åsen ås
  Svartån å Karsvalla gd Åsmyren myr
  Svessholmen udde Kilen torp Åsmyrängen äng
  Sågaretorp ägomark Kilen lht Åstorpmossen mosse
  Sållaren, Yttre o. Inre öar Kilen beb. Älggårdshöjden höjd
  Sättersholmsfjärden fjärd Kilen lht Älggårdsmossen mosse
  Sättersholmsfjärden del av Vänern Kilarna, se Högforsen och Kilarne Saknas Älggårdstjärn, se Älgåtjärn Saknas
  Sättersholmsfjärden del av Vänern Kilarna, se Svartmyra Saknas Älgmossbäcken bäck
  Sävsjöhöjden höjd Kilvåla lht Älgåmossen mosse
  Sävsjömyrarna myrar Klatterfallet lht Älgåsen ås
  Sävsjön, Västra sjö Kleven gård Älgåtjärn tjärn
  Sävsjön, Västra sjö Kleven bebyggelse Ängebäcken bäck
  Säsvsjön, Västra sjö Kleven gd Ängebäcksmossen mosse
  Sönderängen ägomark Klevkärret avs. Ölman å
  Söön, Östra ö Klockaregården Saknas Ölmbäckbackarna backar
  *Tagelbron bro Klockaregården gd Ölmbäckbäcken bäck
  Tallholm:, se Tallskär holme Klönnersanden?? torp Ölmbäcken bäck
  Tallskär holme Kofallet avs. Ölmhultsbäcken bäck
  Tallskär o. Mörtskär skär Kofallet lht Ölmhultsbäcken bäck
  Tallskär skär Kolbotten hmd Ölmån, se Ölman Saknas
  Tallskärsviken vik Kolbotten lht Ölmälven älv
  Tandvärkstallen tall Kolfallsängen lht Österåsmossen mosse
  Tenholmen, se Lindön holme Korpralberget lht Östra mossen, se Älggårdsmossen mosse
  Tenholmen holme Korpralens avs. Östra älven älv
  Tenholmen ö Korpralstorp bebyggelse  
  Tenholmen holme Korpralstorp torp  
  Tenholmen ö Korpralstorp bebyggelse  
  Tenholmen holme Korpralstorp, Övre lht  
  Tenholmen holme Korpralstorp gd  
  Tenholmen holme Krogen hmd  
  Tenholmen holme Krogen lht  
  Timmerholmarna Saknas Kron lht  
  Timmeröarna öar Kronbostället, se Kärr Saknas  
  Timmeröarna öar Krontorp hmd  
  Timmeröarna holmar Krontorp lht  
  Timmeröarna öar Krustorpet lht  
  Timmeröarna öar Krösåsen torp  
  Timmeröarna öar Krösåsen lht  
  Timmeröarna öar Kul, se Kullen Saknas  
  Timmeröarna, Västra o. Östra öar Kullen, se Enkullen Saknas  
  Timmeröarna öar Kullen hmd  
  Timmeröarna ögrupp /Se Kullen hmd  
  Timmerököjan holme Kullen hmd  
  Timmerön, Västra ö Kullen hmd  
  Timmerön, Östra ö Kullen lht  
  Timmeröskären skär Kullen hmd  
  Timmeröskärsgrundet grund Kullen hmd  
  Tjurviken vik Kullfallängen lht  
  Tjuvviken vik Kutthugget?? torp  
  Tjärnbäcken bäck Kvarned lht  
  Tormessundet, Inre sund Kvarnen lht  
  Tormessundet, Yttre sund Kvarnkil lht  
  *Tormesögrunden grund Kvarnmyren lht  
  Tormesön, Västra ö Kvarntorpet, se Myroms kvarntorp Saknas  
  Tormessön ö Kvarntorpet avs.  
  Tormesön, Västra ö Kvarnängen lht  
  Tormesön, Västra ö Kyrkan, se Väse Kyrka Saknas  
  Tormesön, Västra ö Kyrkovassen lht  
  Tormesön, Västra o. Östra öar Käringtorpet lht  
  Tormesön, Västra ö Kärr bebyggelse  
  Tormesön ö /Se Kärr gd  
  Tormesön, V:a ö /Se Kärrhaget lht  
  Tornisön = Tormesön ö Kärrmossen lht  
  Torpbäcken bäck Körvägsängen lht  
  Tranhöjden höjd Ladubråten avs.  
  Trollmyren myr? Ladubråten hmd  
  Trollmyren ängsmark Ladubråten lht  
  Truvemossen mosse Laggaregården gård  
  Tågåsmossen mosse Laggaregården bebyggelse  
  Tällnässkäret udde Laggaregården gd  
  Törmossen mosse Landet lht  
  Ulholmen, se Ullholmen holme Larstorp, se Björs torp  
  Ullholmen holme Larstorpet, se Lortorpet Saknas  
  Ullholmen ö Lermarken gård  
  Ullholmen holme Lermarken bebyggelse  
  Ullholmen holme Lermarken gd  
  Ullholmen holme Lermarken eller Öckna kvarn avs.  
  Ullholmen holme Lermarken eller Öckna såg avs.  
  UlholmsLaxhall, se Ullholms Laxhall skär Lervik torp  
  Ullholms Laxhall skär Lervik lht  
  Ullholms Laxhall skär Lervikens avs.  
  Ullholms Laxhall skär Lervikstorp lht  
  Ullholms Laxhall skär Lidbäck torp  
  Ulvön mossudde Lidbäck lht  
  Vadholmen Saknas Lidbäcken lht  
  Vadholmen f. holme Lillbäck hmd  
  Vadholmen udde Lillbäck lht  
  Vaggern del av Västra Tormesön Lillbäcklid hmd  
  Valludden udde Lillskogen hmd  
  Valluddsskären skär Lindarna lht  
  Vebäcken bäck Linddalen gård  
  Vedtorget terräng Linddalen bebyggelse  
  Vennrosfallsbäcken bäck Linddalen gd  
  Veskogsmossen mosse Linddalen torp  
  ?Viskär skär Linddalsgatan avs.  
  Viskär skär Linddalsgatan lht  
  Viskär skär Linddalstruve hmd  
  Wålingssund, se Välingesundet älv Linddalstruve lht  
  Välingesundet sund Lindalen lht  
  Välingesundet älv Lindarna lht  
  Välingesundet förbindelse Lindesberg lht  
  Välingsön udde Lindorna hmd  
  Vällingbäcken bäck Lindorna hmd  
  Välingesundet sund Lindorna hmd  
  Välingesundet Saknas Lindrågen, se Bärskutorpet Saknas  
  Välingesundet sund Lindrågen torp  
  Välingsön halvö Lindrågen lht  
  Väsehäradsskogen Saknas Lindås lht  
  Väsehäradsviken vk. Lindås torp  
  *Väsehäradsskogen skog Lindås lht  
  *Väsehäradsviken vik Lindås, Västra, se Lindås Saknas  
  Väsehäratz elff, se Glumman vattendrag Lindås, Östra, se Lindås Saknas  
  Väseån å Lo(ga)rtorpet hmd  
  Västgötbäcken bäck Logärdet lht  
  Västgötbäcken bäck Lortorpet lht  
  Västra hamnen vik Lugnet backstuga  
  Ågårdsåsen ås Lugnet torp  
  Åsen höjd o. triangelpunkt Lugnet arbetarbostad  
  Åstorpsängen förr äng? Lugnet lht  
  Åsviken sank mark Lund by  
  Åsåsen ås Lund bebyggelse  
  Älggårdshöjden höjd Lund gd  
  Älgmyren myr Lundarna torp  
  Älgstenen sten? Lunden, se Lund Saknas  
  Älgåmossen mosse Lunderna lht  
  Älgåmossen mossar Lundstorp avs.  
  Älgåsmossen mosse Lundsås lht  
  Elgåtjärn sjö Lundsåsen torp  
  Älgåtjärn tjärn Lundsängen lht  
  Älvängen ägomark Lundås, se Mossen hmd  
  Älvängen ägomark Lunnarstugan, se Dalbäcken avs.  
  Ängberget höjd Lure lht  
  Öboängarna ägomark Lutängen avs.  
  Ölman å Lyckan lht  
  Ölman älv Lyckan hmd  
  Ölman bäck Långgärdet hmd  
  Ölman älv Långgärdet lht  
  Ölman bäck Långmyren avs.  
  Ölmbäcken bäck Långmyren lht  
  Ölmskogsmossen mosse Långmyren torp  
  Örnbomossen mosse Långmyren, Södra lht  
  *Örnboviken vik Långmyren, Västra lht  
  *Örneboviken vik Långåsen, se Långåsändan Saknas  
  Öster Soön, se Söön, Östra ö Långåsen hmd  
  Östra hamnen vik Långåsändan lht  
  Ö: Tenholmen, se Tenholmen holme Lämpenshålan lht  
    Lämpenshålan lht  
    Lötsidan torp  
    Lövhagen lht  
    Lövhöjden gård  
    Lövhöjden bebyggelse  
    Lövhöjden gd  
    Lövhöjdängarna hmd  
    Lövnäs lht  
    Lövnäs torp  
    Lövnäs lht  
    Lövnäs, Västra, se Lövnäs Saknas  
    Lövnäs, Östra, se Lövnäs Saknas  
    Lövsta lht  
    Lövsta fors avs.  
    Lövstafors lht  
    Lövås bebyggelse  
    Lövås gård  
    Lövås bebyggelse  
    Lövåsen gd  
    Marieberg, se Hurtrud torp  
    Maryland avs.  
    Mellangården hmd  
    Mellangården hmd  
    Mellanviken gård  
    Mellanviken bebyggelse  
    Mellanviken gd  
    Mellby bebyggelse  
    Mellby gård  
    Mellby bebyggelse  
    Mellby, Mellbyn, se Mällby Saknas  
    Mellbyängen lht  
    Mellviktorpet torp  
    Mellvikstorp lht  
    Mellviktorpet torp  
    Milfallängen lht  
    Mjög-, se Mjö- Saknas  
    Mjölnartorpet lht  
    Mo by /Se  
    Mo bebyggelse  
    Mo gd  
    Moholm torp  
    Mokärret lht  
    Momosserud hmd  
    Mon, Norra bebyggelse  
    Mon hmd  
    Mon, Norra gd  
    Mon, Södra bebyggelse  
    Mon, Södra gd  
    Moskog avs.  
    Moskog torp  
    Moskva lht  
    Mossby bebyggelse  
    Mossby gd  
    Mossbäcken torp  
    Mossbäcken lht  
    Mossen torp  
    Mossen lht  
    Mossen torp  
    Mossen lht  
    Mossen lht  
    Mossen hmd  
    Mosserud bebyggelse  
    Mosserud gd  
    Mosstorp lht  
    Mosstorpet, se Mossen hmd  
    Mossvik lht  
    Mossängen avs.  
    Mossängen avs.  
    Mossängen lht  
    Munkhättan torp  
    Munkhättan lht  
    Myren beb.  
    Myren lht  
    Myren torp  
    Myren avs.  
    Myren torp  
    Myren torp  
    Myrkullen torp  
    Myrkullen lht  
    Myrom gård  
    Myrom, Norra bebyggelse  
    Myrom, Norra gd  
    Myroms kvarn, se Norra Myroms kvarntomt Saknas  
    Myromskvarnen avs.  
    Myroms kvarntorp lht  
    Myrtorp arbetarbostad  
    Myrtorp lht  
    Myrängen lht  
    Myrängstorpet, se Myrängen Saknas  
    Målartorpet lht  
    Måsby, se 1 Mossby Saknas  
    Måsen, se Mossen hmd  
    Måserud, se 1 Mosserud Saknas  
    Mällby gd  
    Mölntorp gård  
    Mölntorp bebyggelse  
    Mölntorp gd  
    Mölntorp, Östra, se Mölntorp Saknas  
    Mölntorps kvarn kvarn o. lht  
    Mölntorps såg såg o. lht  
    Mörerud, se Söre Saknas  
    Norgården hmd  
    Nolby gård  
    Nolby bebyggelse  
    Nolby gd  
    Nolgården, se Hulteby Saknas  
    Nolmon Saknas  
    Nolås lht  
    Nolängen lht  
    Nord-, se äv. Nol- Saknas  
    Nordbråten hmd  
    Nordås hmd  
    Norenberg by  
    Norenberg bebyggelse  
    Norenberg gd  
    Norenberg, Norra avs.  
    Norketorp bebyggelse  
    Norketorp gd  
    Norketorp, se Norrtorpet hmn  
    Norra Myroms kvarntomt lht  
    Norrtorpet hmn  
    Norrängen avs.  
    Nybacka torp  
    Nybacka lht  
    Nyborg, se 1 Viberg Saknas  
    Nyborg avs.  
    Nybrotten, se Nybråten Saknas  
    Nybrotten hmd  
    Nybrotten avs.  
    Nybråten lht  
    Nybygget lht  
    Nygård gård  
    Nygård bebyggelse  
    Nygård gd  
    Nygårdsskogen lht  
    Nyholm beb.  
    Nyland lht  
    Nylund avs.  
    Nylund avs.  
    Nytorp torp  
    Nytorp lht  
    Ny(hy)ttehöjden lhtr  
    Nytthöjden lht  
    Nyängen lht  
    Näs lht  
    Näs lht  
    Näsbäckarna lht  
    Näset torp  
    Olstorpet lht  
    Paradiset torp  
    Paradis torp  
    Persbo lht  
    Persbol, se Berget Saknas  
    Persbol, se Perstorp Saknas  
    Persbol lht  
    Perstorp torp  
    Perstorp lhter  
    Perstorpslyckan lht  
    Petersborg Saknas  
    Petter Svenstorpet lht  
    Pickarbo? avs.  
    Pickas beb.  
    Pirum hmd  
    Pirum lht  
    Pottåker torp  
    Prästgården, se Åsen Saknas  
    Prästgården bebyggelse  
    Prästgårdsängen lht  
    Prästängen torp  
    Påtåker, se Pottåker torp  
    Påtåker lht  
    Risa lht  
    Rosenberg beb.  
    Rosenberg lht  
    Rosendal torp  
    Rosenlund se Näset torp  
    Rosenlund hmd  
    Rud gård  
    Rud bebyggelse  
    Rud gd  
    Rudheden hmd  
    Rudheden lht  
    Rudheden avs.  
    Rudsbäckhinket hmd  
    Rudshaget lht  
    Ruds kvarn avs. och kvarn  
    Rybergs, se Ryholmen Saknas  
    Rydbergs torp  
    Ryholm, se Rydbergs torp  
    Ryholm lht  
    Råbäcken hmd  
    Råbäcken lht  
    Röd-, se äv Rö- Saknas  
    Rödmossen bebyggelse  
    Rödmossen gd  
    Rödmossängen hmd  
    Rödmossängen, Nedre hmd  
    Römossängen lht  
    Römyren lht  
    Rör bebyggelse  
    Rör gd  
    Rörfältshaget lht  
    Rörmyren lhter  
    Rörs soldattorp lht  
    Rösebäcken gård (och bäck)  
    Rösebäcken bebyggelse  
    Rösebäcken gd  
    Röset lht  
    Sandbacken bebyggelse  
    Sandbacken gd  
    Sandbäcken beb. (avs.)  
    Sandenäs, se Sandnäs Saknas  
    Sandnäs gård  
    Sandnäs bebyggelse  
    Sandnäs gd  
    Sandtorp lht  
    Sandtorpet torp  
    Sandtorpet lht  
    Sandtorpefallet, se Sandtorpet Saknas  
    Sandvik lht  
    Sandviken lht  
    Sandviken torp  
    Sergeantens förr sergantboställe  
    Silkesta by  
    Silkesta bebyggelse  
    Silkesta gd  
    Silskestatorp bebyggelse  
    Silkestatorp gd  
    Sjötorp, se 2 Buverud Saknas  
    Sjöttorp, se Skyttorpet Saknas  
    Sjövik lht  
    Sjöängen hmd  
    Sjöängen lht  
    Sjöängen, Östra lht  
    Skalåsen lht  
    Skalåsen torp  
    Skogen avs.  
    Skogen lht  
    Skogen hmd  
    Skogen torp  
    Skogen lht  
    Skogsberg gård  
    Skogsberg bebyggelse  
    Skogsberg gd  
    Skogsberg, Norra hmd  
    Skogsberg, Södra, se Skogsberg Saknas  
    Skogstorp hmd  
    Skogstorp lht  
    Skogvaktartorpet lht  
    Skolbäcken avs.  
    Skolbäcken lht  
    Skyttjärn gård  
    Skyttjärn Saknas  
    Skyttjärn gd  
    Skyttorpet, se 2 Buxerud Saknas  
    Skyttorpet torp  
    Skyttorpet avs.  
    Skyttorpet Buxerud avs.  
    Skönvik lht  
    Skönvik, se Tranan lht  
    Slåttermyren lht  
    Slättfallet med Gråberg bebyggelse  
    Slättfallet med Gråberg gd  
    Slättfallet med Gråberg, se Gråberg gd  
    Slättmyren, se Myren torp  
    Slättmyren hmd  
    Slättmyren lht  
    Slättmyren avs.  
    Slättmyren lht  
    Slättåsarna gård  
    Slättåsen bebyggelse  
    Slättåsen gd  
    Smedby avs.  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp avs.  
    Smedstorp lht  
    Smedstorpet avs.  
    Snappens beb.  
    Snavershaga, se Intaget Saknas  
    Snaversrud bebyggelse  
    Snaversrud gd  
    Snaversrudstorp bebyggelse  
    Snaversrudstorp gd  
    Snippen torp  
    Snippen lht  
    Sockenallmänninngen bebyggelse  
    Sockenstugan lht  
    Solberg gård  
    Solberg bebyggelse  
    Solberg gd  
    Soldattorpet lht  
    Sonlyckan lht  
    Sorkdalen gård  
    Sorkdalen bebyggelse  
    Sorkdalen gd  
    Spikhammaren anläggning  
    Stalpet lht  
    Stationssamhället samhälle  
    Stavnäs hållplats järnvägsanhalt  
    Stenstorp, se 1 Tågåstorp Saknas  
    Stenstorp, se Tågåstorp Saknas  
    Stentorpängen hmd  
    Stenåsen lht  
    Stocken lht  
    Stocken hmd  
    Stocken, se Hallanda Saknas  
    Stolpen torp  
    Stolpen lht  
    Stolpen torp  
    Stolpmyran lht  
    Storängsskiftet lht  
    Strandkärr hmd  
    Strandkärr lht  
    Strandvik, se Färjstugan torp  
    Stridbacka lht  
    Stubbängen hmd  
    Stubbängen lht  
    Sund gård  
    Sund bebyggelse  
    Sund gd  
    Sundet lht  
    Sundstorp lht  
    Sundstorp torp  
    Sundstorp lht  
    Svartbergsängen hmd  
    Svartmyra, se 1 Myrom, Norra Saknas  
    Svartmyra lht  
    Svartmyren lht  
    Svartå kvarn kvarn  
    Svartåsågen såg  
    Svenstorp, se Forsen arbetarbostad  
    Svenstorp, se Ängen Saknas  
    Svenstorp torp  
    Svenstorp lht  
    Sågarbacken avs.  
    Sågarebacken lht  
    Sågaretorpet lht  
    Sågartorpet, se 2 Barsjötorp Saknas  
    Sågen sågverk  
    Sågen torp  
    Sågen lht och såg  
    Sågtorp lht  
    Såtebacken lht  
    Såtång bebyggelse  
    Såtäng gd  
    Såtängs kvarn kvarn  
    Såtängs såg såg  
    Söderbråten hmd  
    Söderby torp  
    Söder[gården] hmd  
    Söder i gården hmd  
    Söderängen avs.  
    Sönnerängen lht  
    Sörby lht  
    Söre bebyggelse  
    Söre by  
    Söre med ett torp Mörerud bebyggelse  
    Söre med Mörerud gd  
    Sörefallet lht  
    Sörgården, se Hulteby Saknas  
    Sörhagen lht  
    Sörås lht  
    Sörängen lht  
    Tallås lht  
    Tallåsen avs.  
    Tallåsen lht  
    Tegelbruket lht  
    Timmeröarna avs.  
    Timmerökojan koja  
    Tjurvik torp  
    Tomtebo avs.  
    Tomten hmd  
    Tomten torp  
    Tomten lht  
    Tomthagen lht  
    Toresgården, se Torsgården Saknas  
    Torp gård  
    Torp lht  
    Torp bebyggelse  
    Torp gd  
    Torpet torp  
    Torpet torp  
    Torsborg torp  
    Torsgården gård  
    Torsgården bebyggelse  
    Torsgården gd  
    Tranan lht  
    Tranan torp  
    Tranan, se Skönvik Saknas  
    Trollmyren lht  
    Truve lht  
    Truve torp  
    Truve hmd  
    Truve lht  
    Tugga litet torp  
    Tuvan lht  
    Tvärbäcken hmd  
    Tvärbäcken lht  
    Tyfors, se Tyn avs.  
    Tyn lht  
    Tyn avs.  
    Tyn avs.  
    Tyn lht  
    Tågås bebyggelse  
    Tågås gd  
    Tågåstorp bebyggelse  
    Tågåstorp gd  
    Tågåstorp, Södra lht  
    Uppsala bebyggelse  
    Uppsala gård  
    Uppsala bebyggelse  
    Uppsala gd  
    Vallen hmd  
    Vasse lht  
    Vasserud, se Vasse Saknas  
    Vasserud hmd  
    Ve, se 1 Östra Ve, 1 Västra Ve Saknas  
    Ve, Norra, se 1 Östra Ve Saknas  
    Ve, Norra, se Ve, Östra Saknas  
    Ve, Södra, se 1 Västra Ve Saknas  
    Ve, Södra, se Ve, Västra Saknas  
    Ve, Västra gd  
    Ve, Östra gd  
    Vebäcken lht  
    Vedtorpet torp  
    Vedtorget lht  
    Veskogen hmd  
    Veskogen lht  
    Vestandå, se Västanå Saknas  
    Vestanåmyran, se Myrängen Saknas  
    Viberg bebyggelse  
    Viberg bebyggelse  
    Viken torp  
    Viken lht  
    Viljamsbol, se 1 Heden Saknas  
    Viljamsbol lht  
    Vimyren lht  
    Vimyren, se 1 Backa Saknas  
    Vimyren lht  
    Vivsta lht  
    Vrångan avs.  
    Vålen, se Där väster hmd  
    Välinge gård  
    Välinge bebyggelse  
    Välinge gd  
    Välingsberget lht  
    Välings torp gård  
    Välingstorp bebyggelse  
    Välingstorp gd  
    Välingsön lht  
    Välingsön, Västra torp  
    Välingsön, Östra torp  
    Väsby bebyggelse  
    Väsby gd  
    Väsbysågen såg  
    Väse kyrka kyrka  
    Väse skola skolhus  
    Väse station jvst  
    Väselund lht  
    Västanå bebyggelse  
    Västanå gd  
    Västanåed hmd  
    Västanå-Ed lht  
    Västerhagen, se Hagen hmd  
    Västerhagen hmd  
    Västerhagen lht  
    Västermölntorp, se Mölntorp Saknas  
    Västra Ve bebyggelse  
    Ågården gård  
    Ågården bebyggelse  
    Ågården gd  
    Åkermyren, se Gerjersberg Saknas  
    Ålderdomshemmet hmd  
    Ås lht  
    Ås, se Åsen Saknas  
    Åsarna avs.  
    Åsarna lht  
    Åsbacka lht  
    Åsbo torp  
    Åsbo lht  
    Åsen, se 1 Prästgården Saknas  
    Åsen gård  
    Åsen avs.  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen hmd  
    Åsen lht  
    Åsen hmd  
    Åsen avs.  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen gd  
    Åsfallet torp  
    Åsfallet lht  
    Åshed, Östra gd  
    Åsmyrängen lht  
    Åstorp lht  
    Åstorp torp  
    Åstorp lht  
    Åstorp lht  
    Åtorp gård  
    Åtorp bebyggelse  
    Åtorp gd  
    Älgånäs bebyggelse  
    Älgånäs gd  
    Älgånäs, Södra hmd  
    Älven hmd  
    Älven lht  
    Älvstrand lht  
    Älvtorp lht  
    Älvvik lht  
    Ängarna, se 1 Forsås Saknas  
    Ängarna, se Lövhöjdängarna hmd  
    Ängbråten lht  
    Ängebäck, se Nybygget Saknas  
    Ängen hmd  
    Ängen lht  
    Ängen avs.  
    Ängen eller Svenstorp lht  
    Ängtorpet lht  
    Öckna bebyggelse  
    Ödebotten, se 1 Björkvik Saknas  
    Ödebotten Saknas  
    Ökna gd  
    Ökna kvarn, se Lermarken eller Öckna kvarn Saknas  
    Ökna, Norra hmd  
    Ökna såg, se Lermarken eller Öckna såg Saknas  
    Ölmbäck bebyggelse  
    Ölmbäck gd  
    Ölmhult by /Se  
    Ölmhult, Norra bebyggelse  
    Ölmhult, Norra gd  
    Ölmhult, Norra, se Ölmhulten gård  
    Ölmhult, Södra bebyggelse  
    Ölmhult, Södra gd  
    Ölmhult, Södra, se Ölmhulten gård  
    Ölmhulten gårdar  
    Ölmhulten Saknas  
    Ölmskog by  
    Ölmskog Saknas  
    Ölmskog gd  
    Ölmskog, se 2 Hallanda och Stocken Saknas  
    Ölmskog, se 3 Aspsäter Saknas  
    Öna gård  
    Öna bebyggelse  
    Öna lht  
    Öna gd  
    Östermölntorp, se Mölntorp Saknas  
    Österhagen hmd  
    Österhagen, se Hagen hmd  
    Österhagen lht  
    Österås lht  
    Östra Ve bebyggelse  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.