ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Fågelviks socken : Nordmarks härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 392 Bebyggelsenamn : 574 Naturnamn : 549
Gräns Saknas Abborrtjärn tjärn Västra fågelvik socken sn Västra Fågelviks socken förklaringar
Gräns Saknas Abborrtjärn, Norra tjärn Västra Fågelviks sn förklaringar Nummerförteckning förteckning
Fågelvik, Västra socken Abborrtjärn, Södra tjärn Fågelvik, Västra sn Nummerförteckning förteckning
Fågelvik, Västra socken /Se *Askerdalen dal Västra Fågelvik sn Nummerförteckning förteckning
Fågelvik, Västra socken Aurriðavatn Saknas Amundstugan beb. Nummerförteckning förteckning
Fogelvik sn Balastad vik Amundsstugan hmd Nummerförteckning förteckning
Fogelvik sn Bastnäs Saknas Aspåsen hmd Abborrtjärn tjärn
Fogelvik socken *Berga tvärskogh Saknas Backarne hmd Abborrtjärn tjärn
Fågelbik, Västra sn *Berga tvärskog terräng Backås beb. Abborrtjärn, Norra tjärn
Fågelvik, Västra sn »Berge Trockongen» lokal Bakås hmd Abborrtjärn, Södra tjärn
Fågelvik, Västra socken *Berg i knatte, Lilla gränsmärke Berget beb. Abborrtjärn, N. S. tjärn
Fågelvik, Västra sn Bergtjärn gränstjärn Berget beb. Allmänningen båtplats
Fågelvik, Västra socken Bergtjärnet tjärn Berget hmd Allmänningen strandplats
Fogelvik socken *Bergtjärnsbotten Saknas Berget f.d. hmd Amundsmyren myr
Fogelvik socken Bergtjärnsröset riksröse Berget hmd Apalåsen ås
Fågelvik, Västra socken /Se Bærgakiersbotten Saknas Berget hmd Arbetsmossen mosse
Fågelvik socken Bergtjärnssundet gränsmärke Bergkvisterud hmd Askhultmossen mosse
Fågelvik, Västra socken /Se Bergtjärnssundet sund Bingen f.d. hmd Aspudden udde
Fågelvik, Västra socken /Se Bergviken vik Björkebo hmd Axelsmyren myr
Fågelvik, V. socken /Se Bergviksudden udde Björkås hmd Baggemossen mosse
Björnhålan förr bebyggelse Björnbacken terräng Björnhålan f.d. hmd Balastad vik
Boda, Västra by Björnesanden sandstrand Björnhålan beb. Bastuhagen hagmark
Boda, Östra by Bockehålan vik Björnhålan f.d. hmd Baastusanden sandstrand
Bostnäs by Bodabäcken bäck Blodsudden hmd Bergtjärn, se Bärtjärn tjärn
Bostnäs hmn Bodatjärn sjö Boda, Västra gd Bergtjärn tjärn
Båstenäs by Bodatjärn tjärn Boda Västra gård Bergviken vik
Bruntorp by? Bodaudden udde Boda, Östra gd Björnegranen ställe
Bruntorp by Bodaviken vik Boda, Östra utj. Björnehålan sänka
Bruntorp by Bomsundet sund Boda Östra gård Björnehålan mark
Bruntorp hmn ?Bredmossen mosse Bostället beb. Björnehålan skogsmark
Bruntorp by *Bredmossen mosse Bostället beb. Björnahålan skogsmark /Se
*Bråten ?torp Bredmossen mosse Bostället hmd Björnemossen, se Björningsmossen Saknas
Båstenäs by /Se Bredmossen mosse Bratten hmd Björningsmossen mosse
Djupedalen Saknas Bremosseröset ridsröse Broviken hmd Björnsanden sandstrand
Dusserud by Bredmosseröset riksröse Bruntorp hmn Björnsjödalarna dalar
Dusserud by Broviken vik Bruntorp gd Bockebergen berg
Dusserud by Bruntorpsudden udde Bruntorp el. Mörtnäs, Östra utj. Bockehålan Saknas
Finnbråten by /Se Brureberget berg Bruntorp gård Bockekleven berg
Flötane gd /Se Brännan åker /Se Bruntorpshagen, se Haget Saknas Bockekleven klev
Flötane by Burerud åker /Se Bråtarna beb. Bodalsälven vattendrag
Flötane by Burudden holme Bråtarna beb. Bodatjärn, se Kulåstjärnet tjärn
Flötane by *Bräcketjärnmossen mosse Bråtarna hmd Bodaudden udde
Fågelvik Saknas Brödraholmarna holmar Bråtarne hemmansdelar Bodaviken vik
*Järperud nyodling Byxen holme Bråten beb. Boddalen dal
Käringbråten förr torp Båstnästjärnet tjärn Bråten hmd Boddalsälven älv
*Kärud torp Båtstadviken vik Bråten hmd Bodudden udde
Lössbyn by Bäckeviken vik Bråten hmd Bommekastet timmerkast
Låssbyn gd /Se Bärekiärnsund, se Bergtjärnssundet sund Bråten hmd Bommesloren s.k. slor
Låssbyn gd /Se Bärön Saknas Byggningen beb. Brattstad timmerkast
Låssbyn gd /Se Bärön ö Byggningen hemmansdelar Bredmossen mosse
?Mon gd Bässebacken terräng Byxelknappen hmd Bredmossen mosse
*Motorpet, Östra torp Dalbäcken bäck Byxekullen hmd Bredmossen mosse
Nestwijken gård Dalåsen terräng Båstenäs hmn Bredviken vik
Nästeviken by Dammtjärn tjärn Båstenäs gd Bredviken vik
Nästeviken by Dammtjärn tjärn Båstnäs bebyggelse Bremosseröset riksröse
Nästeviken by Dammtjärn tjärn Båstnäs gård Bruntorpsudden udde
Risviken by Damtjärn sjö Bärön beb. Bruntorpudden udde
Risviken hmn Damtjärn sjö Dammyren f.d. hmd Bruseberget berg
Stommen by Dannemansön ö Dammyren f.d. hmd Bruseberget berg
Stommen Saknas Delesdalåsen ås Danielsstugan hmd Brännan skogsmark
Stommen gd /Se *Delingsdalen dal Danielsstugan hmd Brännan skog
Sundsbyn by? *Delingsknatten gränsmärke Danjelsstugan beb. Brännan åker
Sundsbyn by Djupdalen Saknas Djupedalen hmd Brännehålan Saknas
Sundsbyn by Docksviken vik Djupdalen, se 2 Väng el. Djupdalen utj. Brännorna skogsmark
Sundsbyn by /Se *Dufwelen göl Djupdalen, se 3 Väng el. Djupdalen utj. Bröderholmarna holmar
Tarm by Dusserudsholmarna holmar Djupedalen hemmansdelar Bröderholmarna (Brödraholmarna) holmar
*Terud torp Edshammaren höjd Djup(e)dalen Saknas /Se Burerud (?) åker
?Ton Saknas Edsviken vik Dusserud hmn Byxen åker
Upran by Ekespjället åker /Se Dusserud gd Byxen holme
Viken Saknas Erikshöjden höjd o. triangelpunkt Dusserud el. Töresrud utj. Båtstadviken, se Nästeviksviken, Östra vik
Viker, Västra by Evensmossen mosse Dusserud gård Båtstadviken vik
Viker, Östra by Fagerviksholmarna holmar Dusserudtorpet beb. Bäckemossen mosse
Viken byar Fiskhålssundet sund Dusserögården beb. Bäckeviken vik
Viker gårdar /Se Flaten åkrar /Se Där borta hmd Bäljarestad (?), se Balastad Saknas
Viker, Östra o. Västra byar /Se Flovik vik Där norde hmd Bärebråtmyren myr
Viker, Västra o. Östra byar /Se Flösebäcken bäck Där söre hmd Bärtjärn tjärn
Väng hmn Flötanemyren myr Där väste hmd Bärön ö
Väng by Flötefjorden vik Dölestugan hmd Bärön ö
Väng by Flötefjorden fjord Ekeliden ödetorp Bässebacken Saknas
Väng by Flötefjorden fjord Evenshulten ödetorp Dalåsen ås
Öjersbyn by Foxen sjö Everud ödetorp Dalåse bergås
Öjersbyn by Foxen sjö Fagervik gd Dammtjärn(et) tjärn
  Foxen sjö Fagervik gd Dammtjärn tjärn
  ?Foxen sjö Fagervik el. 2 Mörtnäs, Västra utj. Dammtjärn tjärn
  Foxen sjö Fagervik gård Dammtjärn tjärn
  Foxen sjö Fjusåsen hmd Dammtjärn tjärn
  Foxen sjö Fjusåsen beb. Dammtjärn tjärn
  Foxen sjö Fjusåsen, se Fäbusåsen Saknas Dammtjärnsbäcken bäck
  Foxen sjö Fjällbäck beb. Dammyren, se Torpemossen myr
  Foxen sjö Fjällbäck hemmansdelar Deledalarna dalar
  Foxen Saknas Flötane hmn Dirsmyren myr
  Foxen sjö Flötane gd Djupedalarna dal
  Foxen sjö Flötane gård Djupedalen dal
  Foxen sjö /Se Flötetomten, se tomten Saknas Djupedrågen dal
  Foxen sjö /Se Där framme hmd Djupedrågen dal
  *Frållholm holme Där främe hemmansdelar Djupgärdet gärde
  Galgemossen mosse Framme hmd Docksviken vik
  Getöarna öar Fågelmyren beb. Docksviken vik
  *Gevbackabro bro Fågelmyren hmd Docksviken vik /Se
  Gravaremossen terräng Fågelvik, se 1 Stommen gd Drivaremossen mosse
  Grindsbäcken terräng Fähusåsen hemmansdelar Dusserudkleven klev
  Grindsholmen holme Gapastad f.d. hmd Edshammarn bergudde
  Grindsmyren myr Gilltorp ödetorp Edsmyrarna myrar
  Gråhästen udde Glasåsen ödetorp Edsviken vik
  *Gränsönsheden gränsmärke Gröndalen beb. Ekebacken backe och vik
  Gröndalen terräng Gröndalen hmd Ekesanden åker
  Gröndalsnäset näs Gärdet, Södra beb. Ekespjället åker
  *Grönsönsheden? Saknas Gärdet hmd Erikshöjden berg
  »grenssönsheedenn» Saknas Gärdet f.d. hmd Erikshöjden höjd
  *Gräsnäsmo gränsmärke Gärdet, N., S. hemmansdelar Erikshöjden bergshöjd
  Gubbemyren myr Gärdet rivet ställe Erikshöjden höjd /Se
  Gubben skär Gömmerud hmd Evensmossen mosse
  Gårhålan vik Gömmerud hemmansdelar Evensmyren förr odlad myr
  Gårstadviken vik Hagbacken f.d. lht Fiskhålsundet (?) inlopp
  Gårtjärn tjärn Hagen beb. Fjällbäckskastet höjd
  Gårtjärn tjärn Hagen hemmansdelar Flaten åker
  Gårviken vik Hagen f.d. hmd Flaten åker
  Hageludden udde Haget hmd Flovik vikar
  Haget terräng Haget beb. Flymyren myr
  Hagudden udde Haget beb. Flösebäcken bergbäck
  Hagviken vik Haget beb. Flötefjorden vik
  Hedmossen mosse Haget hmd Flötemossen mosse
  *Holbäcken gränsmärke Haget hmd Flötesätern ödesäter
  Holbækabro bro Haget hemmansdelar Foxen sjö
  Holebäcken bäck Haget hmd Foxen sjö
  Holefjället berg Hakerud hmd Foxen del av St. Le
  Holefjället berg Harsdalen(?) Saknas /Se Foxen del av Le
  Holen berg Hedåkern, Norra beb. Fölungemossen mosse
  Holeviken vik Hedåkern, Södra beb. Galgemossen mosse
  Holmtjärn tjärn Hedåkern hmd »Gartj.», se Gårtjärn Saknas
  Hyhlbeckebro, se *Hålebäcksbron bro Hjärperud hmd Gartjärn, se Gorrtjärn tjärn
  Hulabäcksbron, se Hålebäcksbron bro Holen, se På Holen beb. Getedrågen dråg
  Hulebäck bäck Holen, se 2 Viker, Västra el. Holen utj. Getöarna, se Getön Saknas
  Hulebäcksbro bro /Se Holen hemmansdelar Getöarna öar
  Hulebäcksröset riksröse Hulten beb. Getön ö
  Hålebäcken Saknas Hulten beb. Gorrtjärn tjärn
  Hålebäcksbron gränsmärke Hultet beb. Gorrtjärn tjärn
  *Hålebäcksbro bro Hultet hmd Gorrviken vik
  Hålebäcksbron bro Hultet hemmansdelar Graveremossen mosse
  *Hållbaksbron bro Hultet hmd Gravtjärn tjärn
  Hållnäs näs Håkerud hmd Gravtjärn tjärn
  Häcklefjäll berg Håkerud hemmansdelar Grindsbäcken bäck
  Hästholmarna holmar Hålvik, Västra beb. Grindsholmen holme
  Hästön ö Hålvik, Östra beb. Grindshöjden bergshöjd
  Högsätet terräng Hålvik hmd Grindsmyren myr
  Högviken vik Häftet hmd Grindsmyren myr
  Igeltjärn tjärn Hälle f.d. hmd Grinnsholmen holme
  Jyskarehaget terräng Hällebråten beb. Grinnshöjderna höjder
  Kabuholmarna holmar Hällebråten hmd Grisehögen område
  Kallehultet terräng Högen beb. Grytan håla
  Karslandsviken vik Högen beb. Gråhästen ö
  Kartbäcken bäck /Se Högen hmd Gråhästen skär
  Kartebäcken terräng Högen hemmansdelar Gråshästen bergudde
  Kistenäset näs Högen hmd Grånäs klosterkyrka?
  Klavenäset näs Högen hemmansdelar Gubbekastet timmerkast
  Klavenäsholmarna holmar Höglunda hmd Gubben ö
  Klinteholmen holme I backarna beb. Gubben holme
  Kläppan holme I Leviken beb. Gubbesanden sandstrand
  *Klövstenen el. Korsstenen gränssten Intaget beb. Går-, se Gorr- Saknas
  Knipåsen höjd? Intaget hmd Gåremyren myr
  Kollufjäll Saknas Intaget beb. Gårhålan vik
  *Kollsfjiæll gränsmärke Intaget lht Gårtjärn tjärn
  *Korssten, se Klöv- eller Korsstenen gränssten I uddarna beb. Gårtjärn tjärn
  Koveviken vik Jakobstomten beb. Gårviken vik
  *Kroppetjärnet Saknas Jonsstugan beb. Gårviken vik
  Kultholmen holme Jonsstuga hmd Gåsenäbben udde
  Kulåsen ås Jonsstugan hmd Gärdehögarna skogsdungar
  Kulåsen terräng Jonsstugan beb. Gökintaget gärde
  Kulåstjärnet tjärn Jonsstuga hmd Göransdrågarna dalsänkor
  Kuvetjärn, Norra tjärn Järperud beb. Hageluddarna uddar
  Kuvetjärn, Södra tjärn Kabbehulten hemmansdelar Hagudden udde
  Kyrkekleven höjd Kabbehulten beb. Hagåsen bergås
  Kyrkudden udde Kabuhulten hemmansdelar Hakegärdet gärde
  Kyrkviken, Västra vik Kallehultet beb. Hallen bergudde
  Kyrkviken, Östra vik Kallehultet hmd Hallen strand
  Kålsängeviken vik Kallserud beb. ?Halsen, Inre o. Yttre näs
  Kåpestenen sten? Kallserud hmd Halsen vinterväg
  Käringen skär Kalsåsen hmd Halvardsnäset näs
  Kärrenäset ägomark Karsland hemmansdelar Halvardsnäset kyrkudde
  Kärrholmen holme Karsland hemmansdelar Halvardsåsen bergås
  Köna riksrös Karslan Saknas /Se Hansedammen damm
  Könemyren terräng? Karsland, Norra beb. Hasemyren myr
  Könemyren lg /Se Karsland, Södra beb. Hedmossen mosse
  ?Könenäbbe udde Kasekullen beb. Holebäcken bäck
  Könenäbba udde med riksröse Kastbäcken hemmansdelar Holefjället berg
  Könenäbban udde Kattbäcken beb. Holekleven berg
  Könenäbban udde Kattbäcken Saknas Holeskogen skogstrakt
  Könenäbbsrösen riksröset Klevbacken torp Holeviken vik
  Könenäbbsröset riksröse Kleven beb. Holmtjärn tjärn
  Könenäbbsröset riksrös /Se Kleven torp Holmtjärnsbäcken bäck
  ?Könenäbbsröset riksröse Kullen hmd Hoppasken skogspark
  Ladviken vik Kullen beb. Horemyren myr
  Le, Stora sjö Kullen hmd Hulabäck bäck
  Le, Stora sjö Kullen beb. Hulebäck bäck
  Lee siö,se Le, Stora sjö Kullen hmd Hulabäcken, se Hålebäcken bäck
  Leesiön, se Le, Stora sjö Kullen beb. Hulebäcksröset riksröse
  Lee Siöö, se Foxen sjö Kullen hemmansdelar Hundemossen mosse
  Leesjön, se Foxen sjö Kullen f.d. hmd Hundmosshöjden höjd
  Le, Stora sjö Kullen beb. Håkansfallet fall
  Le, Stora sjö Kullen hmd Hålebäck, se Hulabäck bäck
  Stora Le sjö Kullen beb. Hålebäcken bäck
  Le, Stora sjö Kullen hemmansdelar Häcklefjäll berg
  Le, Stora sjö Kulleröjningen beb. Häcklefjäll berg
  Le, Stora sjö Kullingrönningen hmd Hällebäcken bäck
  Le, Stora sjö /Se Kulten beb. Hästholmarna holmar
  Le, se Foxen sjö Kulåsen hmd Hästöholmarna holmar
  Lee-Lacus, se Foxen sjö Kulåsen beb. Hästön ö
  Lelången lacus, se Le, Stora sjö Kulåsen hmd Hästön ö
  Lerhalsen sund Kuttertorpet hmd Höge mosse mosse
  Lerhalsen sund /Se Kvarnbacken f.d. lht Högsäte berg berg
  *Lesjön sjö Källaren hmd Högsätet avsats
  Leviken vik Källaren hmd Högås(en) bergås
  *Limheden terräng Källaren f.d. hmd Höjdemossen mosse
  *Linneheden gränsmärke Käringbråten torp Igeltjärn tjärn
  Lius Högz Kiärr, se Lystjärnen tjärn Käringbråten torp Jutehålet terräng
  Lyshollzkiern, se Lystjärnen tjärn Kärret beb. Jutehålet inägor
  Lyshögkierrnitt Saknas Kärret hmd Jyskarehaget skogsmark
  Lystjärn tjärn /Se Kölnemyren? beb. Järpedrågen dalsänka
  Lystjärnen tjärn Könemyren hmd Jätteskiftet skogsskifte
  Lystjärnet Saknas Labråten hmd Kelveton(et) berg
  Lystjärnen tjärn Ladbråten beb. Kalvetonsnäbban och Kalvetonsundet Saknas
  Lystjärn tjärn Laråten hmd Kampehålan förr slaktplats
  Lystjärn tjärn Leran hmd Kampudden udde
  Lystjärnen tjärn Leviken, se I Leviken beb. Kaninholmarna holmar
  Lystjärnsröset riksröse Leviken hmd Karis udde udde
  Långebrottningen gärde /Se Lund, se På Lund beb. Kartbäcksholmen holme
  Långefjällen berg o. triangelpunkt Lund hmd Kastet bergsstup
  Långefjällen berg Lund hmd Kattudden udde
  Stora Lången, se Foxen sjö Lundberg hmd Kattuggleudden udde
  Långesand terräng Låssbyn gd Kesarn backe
  Långtjärn sjö Låssbyn gård Kistenäset näs
  Långtjärn tjärn Låssbyn, se Lössbyn hmn Kiståsen ås
  Långön Saknas Lösehaget Saknas Kittlarna jättegrytor
  Långön, Västra ö Lösfeldterud hmd Klavenäs(et) näs
  Långön, Östra ö Lössbyn hmn Klavenäsholmarna holmar
  Låssbyn berg o. triangelpunkt Lössfälterud beb. Klavenäsholmen holme
  Låssbytjärn tjärn Marboåsen beb. Klavnäsholmarna holmar
  ?Lövön holme Marboåsen hmd Klevåsen bergås
  Lövön ö Mellanhögen beb. Klinteholmen holme
  Lövön ö Mellannäset beb. Klockarn buske
  Mellanmossen mosse Mellannäset hmd Kloppåkern åker
  Mellantjärn tjärn Mellanås beb. Klåveberget berg
  Missekemyren myr Mellanås hmd Kläppan holme
  Mobråten terräng Mellomstugan beb. Knektestaden landningsställe
  Mofors fors Mellomstugan f.d. hmd Knipebacken backe
  Mofors fors Mellstuga hemmansdelar Knipåsen ås
  *Mofors f.d. fors Mobråten hmd Knipåsen bergås
  Mofors fors Mobråten hmd Knottebacken backe
  Mofors fors Mohålan beb. Kodrågen dalsänka
  Mofors fors Mohålan hemmansdelar Kolebukten bukt
  Moröset, Södra o. Norra riksröse Mon beb. Kollebergen berg
  Moröset, Norra riksröse Mon hmd Kolleholmen holme
  Moröset, Södra riksröse Mon beb. Komossen mosse
  Motorpsrösena, se Moröset, Södra o. Norra riksröse Myren f.d. hmd Kornhagen åker
  *Mueltjärn tjärn Myren f.d. hmd Korset ställe i skog
  *Mulletjärn Saknas Myren beb. Koudden udde
  *Mullokiern tjärn Myren f.d. hmd Koudden udde
  »Mullokiernn» tjärn Myrudden hmd Kristoffersmyren myr
  Måkeskären skär Myrås f.d. hmd Kråktjärn, se Gorstjärn tjärn
  ?Nickesundet sund Målerud hmd »Kråktj.» tjärn
  Nickesundet sund Målerud beb. Kulletjärn tjärn
  Notebodholmen holme /Se Målerud hmd Kulletjärnet tjärn
  Näckesanden sandstrand Mällstugan beb. Kultholmen holme
  Näset näs Mörtnäs, Västra, se 2 Fagervik el. Mörtnäs, Västra utj. Kulåsen bergknalle
  Näsholmen holme Mörtnäs, Östra, se 2 Bruntorp el. Mörtnäs, Östra utj. Kulåstjärnet tjärn
  Nästeviksviken, Västra vik Ned i stugan hmd Kulåstjärnet tjärn
  Nästeviksviken, Östra vik Nedstugan? beb. Kumminhålan äng
  Ofredsmyren terräng Nistuga hmd Kutjärnsdalen dal
  Orrenäbban udde Nordgömmerud beb. Kutterhögen höjd
  Otterbäcken bäck Nordhåkerud beb. Kuvetjärn tjärn
  Prästen udde Nord i beb. Kuvtjärn tjärn
  Rannsholmen holme Nordi hmd Kuvtjärnsdalen dal
  Ribbingen hlp Nordnäset beb. Kuvtjärn tjärn
  Ribbingen holme Nordnäset hmd Kvarnbrobäcken bäck
  Risviksudden udde Nordslätten beb. Kvarnebäcken bäck
  Risön ö Nordstugan beb. Kvarnebäcken bäck
  Risön ö Nordstuga hmd Kvarnehöjden bergshöjd
  Romme mosse mosse Nordstugan beb. Kvarnåkern åker
  Ropareberget berg Nordstuga hmd Kyrkekleven klev
  Ropareberget berg /Se Nordstugan beb. Kyrkemyren odlad myr
  Rosttjärn sjö Nordstuga hmd Kyrkudden udde
  Rosttjärn tjärn Nordstugan beb. Kållebergen berg
  Rosttjärnsmossen mosse Nordstuga hmd Kålsängeviken vik
  Rosttjärnsmossen mosse Nordstugan beb. Kåpesten bukt
  Ränketorpet f.d. torp? Nordstuga hmd Kåveviken vik
  Rönningen terräng Nordstugan rivet ställe Käringen ö
  Rönningholmen holme Norra tomten beb. Käringen holme
  Rönäset näs Norra torpen beb. Käringmyren myr
  Rönäset näs Nygård hmd Kölnedrågen gärde
  Sandholmen holme Nygården beb. Könenäbban udde
  Sjögårdsviken vik Nystugan beb. Könenäbbsrösen riksröse
  Skatehöggarna åkrar /Se Nystuga hmd Ladviken vik
  Skavhålshultet terräng Nystugan beb. Lakestad vik
  Skiärr i måsen, se Skärimosseröset riksröse Nystuga hmd Landsbron bro
  Skomsnässundet sund Nystugan beb. Laxebråten skogsmark
  Skrucklan holme Nystuga hmd Lerhalsen sund
  Skylarna gärde /Se Nystuga hmd Limskälsdrågarna dalsänkor
  Skåken vik Nystugan beb. Linällsmyrarna? myrar
  Skåkeviken vik Nystuga hmd Lugnestad strand
  Skær? Saknas Nystugan beb. Lugnestad strand
  *Skär i mossen vid Lyshögstjärnet Saknas Nystugan hmd Lustige kulle kulle
  »Skär i mossa» riksrös Nystugan beb. Lystjärn tjärn
  *Skärimossen mosse Nystugan hemmansdelar Lystjärn tjärn
  Skär i mosse mosse? Nystugan hmd Lystjärn tjärn
  Skär i mosse mosse Nystuga hmd Lystjärn tjärn
  »Skär i mosse» mosse /Se Nytomt beb. Lystjärn tjärn
  Skärimosseröset riksröse Nytomt hmd Lystjärnsdyveln tjärn
  Skärimosseröset riksröse Nytomt hmd Lystjärnsdyveln tjärnshål
  Skärimosseröset riksröse Nytomt hmd Lystjärnsmossen mosse
  Skärimosseröset riksröse Nytomt hmd Lystjärnsröset riksröse
  *Skär vid Lyshögstjärn gränsmärke Näset beb. Låge mosse mosse
  Slagehellemon Saknas Näset hmd Långebrottningen gärde
  *Slagehellemon gränsmärke Näset hmd Långedrågen dalsänka
  *Slahällemo gränsmärke Näset bostäder Långefjällen berg
  *Slahällemo gränsmärke Näset, se Vikenäset el. Näset beb. Långefjällen bergsträckning
  Slaklev Saknas Nästeviken hmn Långemyr myr
  Slakleven gränsmärke Nästeviken gd Långemyr myr
  Slaklevsröset riksröse Nästeviken utj. Långemyr myr
  Slakklevsröset riksröse Nästeviken gård Långesanden sandstrand
  Slakklevsröset riksröse Oppstugan beb. »Långtjärn», se Låssbytjärn Saknas
  Slaklevrösen riksröse Oppstuga hmd Långtjärn, se Lössbytjärnet tjärn
  Slakeklevsröset riksröse Parken hmd Långtjärn tjärn
  Slaklevsröset riksrös /Se Parken hmd Långudden udde
  Slakklevsröset riksröse Petters-Skackerud ställe Långön, Västra ö
  *Slædaklæif gränsmärke /Se På Holen beb. Långön, Östra ö
  Sledaklefven Saknas På källarn beb. Långön, Ö., V. öar
  Slädeklefuan, se Slakklevsröset riksröse På Lund beb. Lämmedrågen gärde
  Släde Kleeff, se Slakklevsröset riksröse På norra Upprannsön beb. Lördagsbackarna backar
  *Smugesund sund På sanden beb. Lössbyfjällen berg
  *Smug sund sund På sanden beb. Lössbytjärnet tjärn
  Småmossen terräng På Slängom beb. Lössbyälven älv
  Snipptjärnen tjärn På södra Upprannsön beb. Lövön ö
  *Staffskönan riksröse På trappan beb. Lövön ö
  Staffrylönan, se Könenäbbsrösen riksröse Rabben beb. Lövön ö
  »Staffz skönan» gränsmärke Rabben hmd Lövön ö
  *Stavsköna gränsmärke Risberg hmd Lövön ö
  Sternasmir Saknas Risviken hmn Maden mark
  Stocketjärn tjärn Risviken gd Matteshålan håla
  Stocktjärn sjö /Se Risviken gård Matteskullen gruskulle
  Stomviken vik Rosttjärnshultet ödetorp Mattesmyren myr
  Storeviken vik Rutan lht Mellantjärn tjärn
  Stornäset ägomark Rävestugan beb. Mellantjärn tjärn
  Stuguholmen holme Rödhusen? beb. Mellanholmen holme
  Sundsbysundet Saknas Röjningen beb. Metebänken berg
  Svartedalsviken vik Röjningen beb. Meteviken vik
  Svartedalsviken vik Röjningen beb. Middagsmyren myr
  Svarttjärn tjärn Röjningen beb. Missekemyren myr
  Svartviken vik Röjningen beb. Mollnäs klosterkyrka?
  Svartviken vik Röjningen beb. Momossen mosse
  Sågviken vik Rönneberg hmd Morösen riksröse
  Söggemyren myr Rönningen hmd Mossatjärn tjärn
  Tarmsälven å Rönningen hmd »Mosseröset» Saknas
  Tarsudden udde Rönningen hmd Munkebräckan timmerkast
  Tegelberget berg Rönningen hmd Myrberget berg
  Tjockemyren myr Rönningen hmd Myrekilen gärde
  Tjuvholmen holme Rönningen hemmansdelar Mäkeskären skär
  Tjärnsmyren terräng Rönningen hmd Måkeskäret skär
  Tjärugnsåsen ås Rösen hmd Målerudkastet berg
  Tolstjärn tjärn Samuelstomten hmd Mörttjärn tjärn
  Tornö udde Saknas Sand hmd Nilsemyren myr
  Torpmossen mosse Sand hmd Notebodberget berg
  Torrkopp sandåkrar /Se Sand f.d. hmd Notebodholmen holme
  *Trinnekönekulle gränsmärke Sand hmd Notebodviken vik
  Trollsundet sund Sanden beb. Näckesanden badstrand
  Trollsundet, Norra sund Sandgärdet hmd Nästeviksdalarna dalar
  Trollön ö Sandhögen hmd Nästeviksviken, Västra vik
  Trollön ö Sandtomten hmd Nästeviksviken, Östra vik
  Trollön ö Sjövik lht Näsudden udde
  Trollön ö Skackerud hmd Näsudden udde
  Trollön ö Skakerud beb. Näverhålorna åker
  Trollön ö Skackerud hmd Ofredsmyren myr
  Trolön Saknas Skåkene hmd Olyckan vägstycke
  Trollön Saknas Skåkene beb. Ormemyren myr
  Trollön ö Skåkene hmd Orremossen mosse
  Trollöröset riksröse Skäktan f.d. hornblåsareboställe Orremossen mosse
  Träteparken terräng Slakkleva gård Orremossen mosse
  Tulltjärnsmyren myr Slarverud hmd Orrenäbban del av Långudden
  Tutjärn tjärn Slarverud hmd Pottalsberget bergkulle
  Upprannsön ö Sloren f.d. torp Prästen berg
  Vallporten terräng Slängom, se På Slängom beb. Prästen udde
  Valåsen ås Slängom hemmansdelar Ribbingen holme
  Valåstjärnen tjärn Slätten hemmansdelar Ribbingen holme
  Vinterstadviken vik Snippen lht Risvikeudden udde
  Vålemyr myr Snorinshaget beb. Risvikudden udde
  Vältorna åker /Se Snorinshaget hmd Risön ö
  Vängstjärn sjö Solhem hmd Risön holme
  Vängsviken del av sjö Stenarsbyn, se 2 Öjersbyn el. Stenarsbyn utj. Romele klint sten
  Vessletjärn sjö Stenarsbyn, se 3 Öjersbyn el. Stenarebyn utj. Romme mosse mosse
  Vässletjärn tjärn Stenerud hmd Ropareberget berg
  Västnäset näs Stenerud beb. Rosttjärn tjärn
  Västnäsviken vik Stenerud hmd Rosttjärn tjärn
  Älgedrågen dal Stenshulten beb. Rosttjärn tjärn
    Stenshultet hmd Rosttjärnshöjden höjd
    Stommen gd Ros(t)tjärnsmossen mosse
    Stommen gård Rosttjärnsälven älv
    Stora [?] beb. Rovhålan bukt
    Storstugan, Nedre beb. Rumpeholmen holme
    Storstugan, Övre beb. Runde mosse mosse
    Storstuga hmd Räverumpan gärde
    Sundet lht Räveudden udde
    Sundsbyn by /Se Rönningen gärde
    Sundsbyn hmn Rönningholmen holme
    Sundsbyn gd Röremyren myr
    Sundsbym utj. Sandekastet bergsbrant
    Sundsbyn utj. Sandholmen holme
    Sundsbyn gård Sandholmen holme
    Svartebråten beb. Sandkastet berg
    Svartebråtan hmd Simmasgärdet gärde
    Svensnäset hmd Skackemyrarna myrar
    Svensstugan hmd Skallen holme
    Svingen beb. Skatehögarna åkrar
    Svingen hmd Skaven udde
    Sydstuga hmd Skavvålshultet skogstrakt
    Sydstugan beb. Skottmyren myr
    Sydstuga hmd Skrucklan ö
    Sydstugan beb. Skruklan ö
    Sydstuga hmd Skrucklan ö
    Sydstugan beb. Skutan udde
    Sydstugan hmd Skylarna gärde
    Sydstugan beb. Skåken vik
    Sydstuga hmd Skälet trakt
    Sydstugan beb. Skällareviken gärden
    Sydstugan hmd Skärimosse mosse
    Sågetorpet område Skärimosse mosse
    Sälgerud beb. Skärimosseröset riksröse
    Säljerud hmd Slahallen vägstycke
    Säljerud beb. Slaklev(s)rösen (?) riksröse
    Sätern ödesäter Sloremyren myr
    Säterstugan beb. Släppan timmerkast
    Säterstugan hmd Smedjeberget berg
    Södgömmerud beb. Smedjeudden udde
    Södra näset beb. Snårbäcken bäck
    Södra tomten beb. Sol-och-månemyr myr
    Södra torpen beb. Solåsarna åsar
    Sörhåkerud beb. Spelarehålet ställe
    Sörnäset hmd Stenbysjön sjö
    Sörslätten beb. Sten i tallen ställe
    Tallåsen lht Stenurden berg
    Tarm, se 1 Fagervik gd Stenurden berg
    Tarm gård Stenurn Saknas
    Tarmsögården beb. Stockemyr myr
    Tegelbruket nedrivet tegelbruk Stocktjärn tjärn
    Tjäregraven beb. Stocktjärn tjärn
    Tjäregraven hmd Stocketjärn tjärn
    Tjärnsmyrn beb. Store Le, se Foxen Saknas
    Tomtebo hmd Storeviken vik
    Tomten beb. Stornäset näs
    Tomten hmd Stråmyren myr
    Tomten beb. Stuguviken vik
    Tomten hmd Ståareudden udde
    Tomten hmd Sundholmen holme
    Tomten beb. Sundsbysundet sund
    Tomten hmd Sundsbysundet sund
    Tomten beb. Svarttjärn tjärn
    Tomten beb. Svarttjärn tjärn
    Tomten hmd Svartvik vik
    Tomten hmd Svartvik vik
    Tomten beb. Svartvik vik
    Tomten hmd Svartvik vik
    Torperud beb. Svindalarna dalar
    Torperud hmd Sågeviken vik
    Torpet beb. Säljerumpan åkerflik
    Torpet hmd Säljåkern åker
    Torpet hemmansdelar Sätermyren myr
    Torstugan? beb. Sätern f.d. säter
    Tranestugan beb. Sätern skog
    Transtugan, S. hmd *Södeskäret skär
    Trappen f.d. bostad Södudden udde
    Tullen beb. »Söggeskäret», se *Södeskäret Saknas
    Tullen hmd Tallrikbäcken bäck
    Tullen hmd Tallriksbäcken bäck
    Tärningnäset f.d. hmd Tarmsholmarna holmar
    Töresrud, se 2 Dusserud el. Töresrud utj. Tarmsudden udde
    Udden beb. Tarsudden udde
    Udden beb. Tegelberget berg
    Udden hmd Teneskäret skär
    Udden hmd Tjuveholmen holme
    Upprann hmn Tjuvekistan bukt
    Upprann gd Tjuvholmen holme
    Uppran gård Tjägerabacken backe (med sandjord)
    Upprannsön, Norra, se På norra Upprannsön beb. Tjäregrav, se Tjägera Saknas
    Upprannsön, Södra, se På södra Upprannsön beb. Tjäregravshålan Saknas
    Valbacken beb. Tjärugnsåsen bergås
    Valbacken hmd Tolsnilsholmen, V., Ö. holmar
    Vallen beb. Tolstjärn (?) tjärn
    Vallen hmd Toltjärn, se Torstjärnet tjärn
    Vallen hmd Tomtåsen bergås
    Vallen beb. Torget berg
    Vallen hmd Torget vägskäl
    Vallporten beb. Torkopp sandåkrar
    Vallporten hmd Torpemossen mosse
    Valtern beb. Torpenäset näs
    Valtern hmd Torsbacken backe
    »Vattenviksbråten» hmd Torstjärnet tjärn
    Vid Broviken beb. Torsviken vik
    Vikenäset el. Näset beb. Trollemyrarna myrar
    Viker, Västra gd Trollemyren myr
    Viker, Västra gd Trolludden udde
    Viker, Västra el. 2 Holen utj. Trollön ö
    Viker, Västra gård Trollön ö
    Viker, Östra gd Träteparken skogpark
    Viker, Östra gd Tutjärn tjärn
    Viker, Östra gård Tutjärn tjärn
    Viteberget hmd Tutjärn tjärn
    Vitteberget beb. Täljestensberget berg
    Väng gd Täljstensbrottet f.d. täljstensbrott
    Väng el. 2 Djupdalen utj. Undervänden åker
    Väng el. 3 Djupdalen utj. Uppransön ö
    Väng gård Uppransön ö
    Värststugan hmd Vaktstugeåsen bergås
    [?] Väslögården beb. Vaktåsen ås
    Västgård hmd Vaktåsen bergås
    Västhögen beb. Valås ås
    Västi beb. Valåsen bergås
    Västi hmd Valåsen bergshöjd
    Väst i stugan beb. Valåstjärn tjärn
    Väst i stugan hmd Valåstjärn tjärn
    Västnäset beb. Vattenviken vik
    Västnäset hmd Vattenviken vik
    Västparken beb. Vessletjärn tjärn
    Väststugan beb. Vessletjärnen tjärn /Se
    Väststuga hmd Vikbacken timmerkast
    Väststugan beb. Vikedalen dal
    Väststugan beb. Vikedet landtunga
    Väststuga hemmansdelar Vintermyren myr
    Väststugan beb. Vinterstadviken strand
    Väststuga hmd Vålemyr myr
    Väststuga hmd Vängstjärn, se Västbodatjärnet Saknas
    Åsen beb. Vängsviken vik
    Åsen hmd Vältan virkesplan
    Åsen beb. Vältorna åker
    Åsen hmd Vängstjärn, se Västbodtjärnet tjärn
    Åsen beb. Vängsviken, se Bredviken vik
    Åsen hemmansdelar Vässlehaget hag
    Åsen beb. Vässletjärn tjärn
    Åsen hmd Vässletjärn tjärn
    Åsen hmd Västbodatjärnet tjärn
    Åsen hemmansdelar Västbodtjärnet tjärn
    Äckeran beb. Västen åker
    Äckran hmd Åsekastet berg
    Älven backstuga Älgegropen Saknas
    Änden förr bostad Älgemossen mosse
    Ögården hemmansdelar Älgemossen mosse
    Ögården hmd Ängedalen dal
    Ögården beb. Äskedalen dal
    Ögården hmd Öbråten skogsmark
    Ögården beb. Öedet del av Uppransön
    Ögården hmd Öjersbyfjällen berg
    Ögårdsbacken beb. Öjersbymossen mosse
    Ögårdsbacken hmd  
    Öjersbyn hmd  
    Öjersbyn gd  
    Öjersbyn el. Stenarsbyn utj.  
    Öjersbyn el. Stenarsbyn utj.  
    Öjersbyn gård  
    Östgård hmd  
    Östhögen beb.  
    Östi beb.  
    Östi hmd  
    Östnäset beb.  
    Östnäset, se Sörnäset Saknas  
    Östparken beb.  
    Öststugan beb.  
    Öststuga(n) hmd  
    Öststuga hmd  
    Öststuga hmd  
    Öststuga hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststuga hmd  
    Öststuga f.d. hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststugan hmd  
    Öststugan beb.  
    Öststuga hmd  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.