ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Glava socken : Gillbergs härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 167 Naturnamn : 826 Bebyggelsenamn : 773 Naturnamn : 638
?Glava nu glasbruk, såg o. kvarn Abborrhålan tjärn Glava socken sn Glava socken sn
Glava sn Abborrmossen mosse Glava sn /Se Abborrhålet sjö
Glava sn Abborrmossen mosse Glava sn Abborrmossen mosse
Glava sn /Se Aborrtjärn sjö Blanken inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Glava sn /Se Aborrtjärn sjö Glavasvin inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Glava sn Abborrtjärn tjärn glavasvin inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Norra tjärn
Glava sn Abborrtjärn, Norra tjärn Glavasvin inbyggarbeteckning Abborrtjärn, Södra tjärn
Glava sn Abborrtjärn, Södra tjärn Glava svin inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Glava sn Ahå svedjefall /Se Glava svin inbyggarbeteckning Abborrtjärnet tjärn
Glava socken socken Aleviken vik Glava sn förklaringar Baggemyren, Norra o. Södra myr
Glafva sn Ammelamm, se Ammalamb tjärn Glava sn förklaringar Baggudden udde
Glava sn Ammelampi tjärn /Se Glava sn förklaringar Basthögstjärnet tjärn
Glafva sn Anngården terräng Adertondelen hmd Basthöjden höjd
Glafva sn Anngårdsholmen holme Albomstomten hmd? Basthöjden, Östra o. Västra höjder
Glafva sn Anngårdstjärnet tjärn Aldalen hmd? Bastutjärnet tjärn
Glava sn sn Arvikaberget berg Antehålet stuga Bastutjärnet tjärn
Glafva sn Atlesön Saknas Arstorpet torp Bergabäcken bäck
Glava sn /Se Badstugutjärn sjö Aspsäter hmd Bergsviken vik
Glava sn /Se Baggemossen mosse Backarna hmd Bergsviken vik
Glava sn /Se Baggemyrarna myrar Backarna hmd Bergsviken vik
Glava sn /Se Barlindshultsälven å Backen hmd Bergsviken vik /Se
Glava sn /Se Bastatjärn tjärn Backen riven lht Bergtjärn tjärn
Glava sn /Se Basthöjden höjd Backen hmd Bergsvikuddarna uddar /Se
Glava sn /Se Basthöjden höjd Backen, Där väst i hmd Bergviksuddarna uddar
Glava sn /Se Basthöjdsmyr myr Backen hmd Bergtjärn tjärn
Glava sn /Se Basthöjdstjärn tjärn Beckstugan lht Bibla berg
Glava bruk, samh., socken /Se Bastutjärn tjärn Bengterud, se Kråkviken torp Bjursjön sjö
Glava sn /Se Bengt-Anders-viken vik Bengtsrud torp Bjursjön sjö
Glava sn /Se Bengtsrud terräng Bengterud lht Bjursjöälven älv
Glava sn /Se Bergsholmen holme Berga by Bjurån vik?
Glava sn /Se Bergsviken vik Berga bebyggelse Bjuråsholmarna, se Kungkarorna holmar
Glava sn /Se Bergsviken vik Berga lht Bjurön ö
Glava svin inbyggarbeteckning /Se Bergtjärn sjö Berget stuga Bjurön ö
»aslakxrud», se Rud Saknas Bergtjärn tjärn Berget hmd Björnemyren myr
Berga Saknas Bjurdämman plats Berget hmd, (del av ås) Björnemyrsdalarna dalar
Bergha Saknas Bjurdämman myr- o. skogsmark Berget lht Björneviken vik
Berga gd /Se Bjurosholmarna holmar Berget hemmansdelar Björsjön sjö
?Björbol Saknas Bjursjöbäcken bk Berget hmd Björsjön sjö
Björbol by /Se Bjursjön Saknas Berget hmd Björtjärn tjärn
Brandsbol gård Bjursjön sjö Berget hmd Björtjärn tjärn
Brandzboll Saknas Bjursjön sjö Berget stuga Björtjärnet tjärn
Brandsbol gd /Se Bjursjön sjö Berglundslotten hmd Bläcktjärn tjärn
Brandsbol by /Se Bjursjön sjö /Se Björbol by Boholmen holme
Bråne by *Bjursjösund Saknas Björbol bebyggelse Boholmen holme
Bråne by Bjurtjärn sjö Björneborg hmd Brandflagan del el. utvidgning av Glaåkersälven
Bråne by /Se Bjurånaudden udde Björnetomten hmd Brandflagan sjö
By by Bjurånaviken vik Blankerud hmd Brandsbolsviken vik
Fallet by /Se Bjurånaälven bäck Blankerud hmd Brandsbolsviken vik
Fintorp tp /Se Bjurön ö Blindtomten hmd? Brandsbolsuddarna uddar
Fjall Saknas Bjällermyren myr Blåsåsen hmd Brandströmmen ström
Fjäll by /Se Bjällmossen mosse Blåsåsen hmd Brandviken vik
Fors Saknas Björnmyren myr Bockerud stuga Brandvikstjärn tjärn
Fors gård Björnmyren myr Boden del av hmd Bri(t)tjärn tjärn
Fors gd Björnmyren, Lilla myr Bogårdsviken = Hagen Saknas Brittjärn tjärn
Fors gd Björnmyren, Stora myr Bostället lht Brittjärnsbäcken bäck
Fors gd /Se Björnviken vik Bostället hmd Brunnsbäcken bäck
*Gladhæwals quern Saknas /Se Björnviken vik Boställsåsen stuga Brunstaden båtställe
Gladåker torp /Se Björtjärn tjärn Boställåsen stuga Bråneberget skifferbrott
Glaåker(n) torp /Se Björtjärnsbäcken bäck Brandsbol by Brånebäcken bäck
Glaåker torp /Se Björtjärnsåsen ås Brandsbol bebyggelse Bråtebäcken bäck
Glaåkern bebyggelse /Se Blafsfiolen, se Glafsfjorden sjö Brandsbol by /Se Brännerislyckan Saknas /Se
Glasfors vrk Bläcktjärn tjärn Brandserud torp Brännholmen holme
Glasfors vrk Bläcktjärn tjärn /Se Brandstorp avs Bränntjärn tjärn
Glafva glasbruk Bläcktjärn tjärn /Se Brandsviken lht Bränntjärnet tjärn
Grimsbol Saknas Borghöjden höjd Brandsåsen hmd Bränntjärnet tjärn /Se
Gränsjön by /Se Brandbolsudden Saknas Brandsängen hmd Bursjön, se Björtjärn tjärn
Gränsjön by /Se Brandflagan sjö Brandviken torp Buvattensudde udde
Gullbrandstorpet tp /Se Brandflagan utvidgning av Glaåkersälven /Se Brasilien arb.bost. Buvattnen tjärnar
Gängene gd:ar /Se Brandserud ägomark o. skogsmark Brasilien arb.bost. Buvattnet sjö
Halvarsnäs gd /Se Brandserudshöjden berg Broarna? hmd Buvattnet sjö
Haretorpet tp /Se Brandsbolsviken vik Brunna f.d. bodanstalt Buvattnet sjö
Hedene by Brandströmmen ägomark Bråne by Buvattnet, Västra sjö
Heden(e) by /Se Brandvikaudden udde Bråne by Buvattnet, Östra sjö
Hillringsberg gd Brandviken vik Bråne bebyggelse Buvattsholmen holme
Hillringsberg gd Brandviken vik /Se Bråtarne lht Buvattsundet sund
Hillringsberg gd /Se Brandvikstjärn sjö Bråtarna lht Byviken vik
Hittaso hmndel /Se Britjärnet Saknas Bråten rivet torp Byviken vik
Holt Saknas Brittjärn sjö Bråten, Lilla o. Stora lägenheter Byxetjärnet tjärn
Hult gd Brittjärn sjö Bråten hmd Bålaren holme
Hult gd /Se Brittjärn tjärn Bråten hmd Bålarön ö
Hult by /Se Britjärnet tjärn /Se Bråten hmd Båsetjärn tjärn
Höge Saknas Brunnsbråten terräng Bråten, Nedre o. Övre hemmansdelar Dagsetjärnet tjärn
Saknas Saknas Brånerstaden vik Bråten hmd Dalbråtbäcken bäck
Höge by /Se Bråten skogsmark Bråten hmd Dammarälven älv
Hönacka Saknas Brännholmen holme Bråten lägenheter Dammtjärn tjärn
Hönacka by Bränntjärn tjärn Bråten lht Dammtjärnet tjärn
Hönacka by /Se Brännudden udde Bråten, Yttersta, se Yttersta Bråten lht Danmarksholmen holme
Hönacka gd /Se Buvattnet sjö Bräckan hmd Delemyren myr
Jäder hemmansdel Buvattnet sjö Bräckan hmd o. del av hmd Deletjärn tjärn
?Jäder hmd Buvattnet del av Övre Gla /Se Brändströmmerud kraftstation Djupedalen dal
Jäder hmndel /Se Buvattnet, Västra tjärn Bränna torp Djupviken vik
Knappstad Saknas Buvattnet, Östra tjärn Bränna torp Dolpan tjärn
Knappstad by Byviken vik Brännerislyckan lht Dolparna tjärn
Knappsta Saknas Byxtjärn tjärn Brännerilyckan torp Domartomten Saknas /Se
Knappstad gd:ar /Se Byxtjärnsåsen ås Brännmästerud hmd Drysstjärnet tjärn
Knappstad gd /Se Bålaren ö Brännmästerud hmd Dräckemyrarna myrar
Knoll by Bålaren ö /Se Bröten hmd Dräckemyren myr
Knåll by Båtviken vik Budalen torp Duveholmen holme
Knoll by Bässeberget berg Budalen torp Duvholmen holme
Knoll by Bässetjärn tjärn Bulterud hmd Ekbråtsbacken höjd
Knoll by Bössestenarna strandområde By by Ekorrarna holmar
Saknas Saknas Dammtjärn tjärn By bebyggelse Ekorremyrarna myrar
Knåll by /Se Dammviken vik Byggningen del av hmd Ekorretjärnen tjärn(ar)
Laskerud torp /Se Danmarksholmen ö Byggningen hmd Ekorrtjärn tjärn
Laskerud beb.namn /Se Danmarksholmen holme /Se Byggningen hmd Enemyr myr
Lenungen by /Se Delemyren myr Byggningen del av hmd Erstaviken vik
Lenungen by /Se Deletjärn tjärn Byggningen del av hmd Eskerudsmossen mosse
Lenungshammar gd Djupedrågen dal /Se Byggningen hmd Eskilstjärn, Norra o. Södra Saknas
Lenungshammar gd Djupsundet sund Byggningen hmd Eskilstjärnarna tjärnar
Lidungen, se Lenungen by Dolpan tjärn Byggningen, se Karlberg hemmansdelar Eskilstjärnarna tjärnar /Se
Lövås Saknas Dolpan tjärn Bylterud hmd? Eskilsön, se Älgsöklon ö
Löfås by? Dolpan tjärn /Se Bynningen hemmansdelar Eskilsön ö
Löfås by Dolpan tjärn /Se Bynningen, se Byggningen Saknas ?Feviken vik
Lövås by /Se Duschbäcken bäck Bynningen, se Byggningen Saknas Fintjärnet, se Tintjärnet Saknas
Prestebol Saknas Duveholmen holme Byåsen hmd Fintjärn tjärn
Prästbol gd /Se Duvholmen holme Bytorp torp Finndammen damm
Rud by? Dyssle udden udde /Se Bytorpet torp Finndammsudden udde
?Rud (Yttre el. Övre) by Dyssleudden udde /Se Bytorpet f.d. soldattorp Finnholmen ö
Rud, Yttre o. Övre gd:ar Dyveln tjärn Byviken torp Finntorpsälven älv
Rud Saknas Edelanit äng /Se Byåsen torp Fiskelösen tjärn
Rud by Ekbråtsmyren, Västra myr Bäcken torp Fiskemyrarna myrar
Rud, Yttre o. Övra byar /Se Ekbråtsmyren, Östra myr Dammarna lht Fisklösen sjö
Rämåna torp /Se Ekorrarna holmar Dammarne lht Flotjärn, se Flåtjärn tjärn
Sebbenebyn by Ekorrmossen mosse Dammarne torplht Floxen höjd
Semnebyn by /Se Ekorrtjärn sjö ?Djupsidan torp Floxen höjd
Semnebyn gd /Se Ekorrtjärn, Lilla tjärn Djupviken torp Fluxen höjd
Sigfridstorp by /Se Ekorrtjärn, Stora tjärn Djupviken torp Flytbäcken bäck
Sigfridstorp by /Se Ekorråsen ås Domaretomten hmd? Flytbäcken bäck
Sköllen hmndel /Se Erstaviken vik Domartomten hemmansdelar Flytetjärnet tjärn
Spässerud Saknas Eskilstjärn, Norra tjärn Dommartomten hmd Flytetjärnet tjärn
Spässerud by /Se Eskilstjärn, Södra tjärn Domartomten hemmansdelar Flyttjärn, Lilla, se Kamptjärn, Norra tjärn
Stommen f.d. prästgård Eteläniitty äng /Se Drammen hmd Flyttjärn, Stora, se Kamptjärn, Södra tjärn
Stommen f.d. prästgård /Se Falldrågen terräng Drammen hmd Flåtjärn tjärn
Stommen gd /Se Fanjunkarmyren myr Där Framme hmd Flåtjärnet tjärn
Stompnen Saknas Farrtjärn sjö /Se Där Framme hmd Fågelleksmossen mosse
Svenserud by? Finndammsudden udde Där Framme hmd Färgtjärn tjärn
Svenserud by Finnholmen ö Där Framme hmd (gård) Färgtjärnsmossen mosse
Svenserud by Finntjärn sjö Där Nere hmd Fölungetjärnet tjärn
Svenserud Saknas /Se Finntjärn tjärn /Se Där Nere hmd Gasteberget berg
Svenserud by /Se Fisklösa tjärn Där nere hmd Gengeneflytan bäck
Svenserud by /Se Fisklösan sjö Där nere del av hmd Gengenehöjden höjd
Saknas Saknas Fisklösen sjö /Se Där Nord torp Genståsen ås
Sälgen beb.namn /Se Fiskmyren myr Där Nord hmd Genståsmyren mosse
Sätern tp /Se Fjärhansmyr myr Där Nord hmd Getebergsudden udde
Timotorp torp /Se Flagan sjö Där norr, se Mosserud, där norr Saknas Getskär, se Kungkarorna holme
Tjärnebacka by /Se Flagan tjärn Där norr hmd Getön ö
Tuppetorp gård /Se Flatmyren myr Där norr hemmansdelar Gla, Stora sjö
Tuppetorp by /Se Flomyren, Nedre myr Där norr hmd Gla, Övre sjö
Tuppetorp by /Se Flomyren, Övre myr Där norr på Åsen, se Åsen Saknas Gla, Övre sjö
Tåkerud beb.namn /Se Flotjärn sjö Där norr hmd Glafsdammarna dammar
Töresbol Saknas Flotjärn tjärn Där norr hmd Glafsdammarna Saknas /Se
Töresbol gästgivaregård Floxen berg Där norr hemmansdelar Glafsfjorden fjord
?Töresbol Saknas Fluxen höjd /Se Där opp hmd Glafsfjorden sjö
Töresbol by Fluxen höjd /Se Där sö(de)r hmd Glafsfjorden sjö /Se
Töresbol by Flymyr myr Där Sö(de)r torp Glafsviken Saknas /Se
Töresbol by /Se Flytarna myr /Se Där Sör torp ?Glassnäs näs?
Vala torp /Se Flytbäcken bäck Där Sör hmd Glastjärnet tjärn
Vissle Saknas /Se Flytbäcken bäck /Se Där sör hmd Glastjärnet tjärn
Vissle by Flytebäcken bäck Där sör, se Mosserud, där sör Saknas Glastjärnet tjärn /Se
Vissle Saknas Flyten myr /Se Där sör hemmansdelar Glavsfjorden sjö
Vissle by /Se Flytmossen mosse Där sör på Åsen, se Åsen Saknas Glaåkern sjö
Västby by Stora Flyttjärn sjö Dädr sör del av hmd Glaåkern sjö
Västby gd /Se Flytängen terräng Där sör hmd Glaåkern, Lilla sjö
Ås Saknas Forstorp terräng Där oppe hmd Glaåkersjön sjö
Ås(en) by Furukungsmossen mosse Där uppe hmd Glaåkerströmmen ström
Ås Saknas Fågelleksmossen mosse Där uppe hmd Glaåkersälven älv
Ås gd /Se Fågelmossen, Lilla mosse Där uppe torp Gluggeskåran bergsklyfta
  Fågelmossen, Stora mosse Där ute hmd Gluggskåran klyfta
  Fågelmyren myr Där ute del av hmd Gorr-, se Går- Saknas
  Färgtjärn tjärn Där Väst hmd Gorrmyren myr
  Fölungtjärnet sankmark Där väst hmd Gorrtjärnet tjärn
  Galten berg Där väst hmd Gorrtjärnsmyr myr
  Genståsen ås /Se Där väst hmd Gorrtjärnsmyr myr /Se
  Genståsmyren myr Där öst, se Timtjärn torp Gorrtjärnsmyrarna myrar
  Getberget berg Där öst hmd Gorrtjärnsmyrarna myrar /Se
  Getskär holme Där öst hmd Gor(r)älgemossen mosse
  Getön ö Där öst hmd Gorrmörttjärnet tjärn
  Stora Gla sjö Där öst hmd Granbäcksmyrarna myrar
  Stora Gla sjö Där öst hemmansdelar Granmon Saknas /Se
  Stora Gla sjö Där Öster hmd Granmossen Saknas /Se
  Gla, Stora sjö Ekstubben hmd Granön ö
  Gla, Stora sjö Erikstomten hemmansdelar Granön ö /Se
  Gla, St. sjö /Se Erikstomten hmd Granön, Lilla ö
  Gla, Stora sjö /Se Eskere, se Eskerud Saknas Granön, Stora ö
  Gla, Stora sjö /Se Eskerud (Eskere) hmd Gravhöjdsbacken höjd
  Gla, St. el. Nedre sjö /Se Eskerud hmd Grundforsen fors
  Gla, Stora insjö /Se Eskerud hmd Grundsundstjärnet tjärn
  Gla, Övre sjö Faktorslotten hmd Grundtjärnsvattnet sjö
  Gla, Övre sjö /Se Faktorstomten hmd? Gruvberget höjd
  Gla, Övre sjö Fallet, se Gränsjön bebyggelse Gränsjön sjö
  Glafsfjorden sjö Finserud hmd? Gränsjön sjö
  Glafsfjorden sjö Fintorp, se Timtjärn torp Gränsjön sjö
  Glafsfjorden sjö Fjäll by Gränsjön sjö /Se
  Glafsfjorden sjö Fjäll bebyggelse Gubbemossen mosse
  Glafsfjorden sjö Flakerud hmd Gubbetjärn tjärn
  Glafsfjorden sjö Flakerud hmd Gubbhålan (sjö), tjärn
  Glafsfjorden sjö Flaketomten hmd? Gunnarstomten Saknas /Se
  Glafsfjorden sjö Floet lht Gäddetjärnet tjärn
  Glafsfjorden sjö Fors gd Gäddeviken vik
  Glafsfjorden sjö Fors bebyggelse Gäddtjärn(et) tjärn
  Glafsfjorden sjö /Se Fors trämassefabrik Gäddtjärnet tjärn
  *Glafsskogen el. Glafsmarken skogsområde Forstorpet lht Gäddtjärnsmossen mosse
  Glaskogen skog /Se Fram(an)till hmd? Gårmörttjärn tjärn
  Glasviken skogsmark Framme, se även Där framme Saknas Gårtjärn tjärn
  Glasviken vik Framme hmd Gårtjärn tjärn
  Glasälven å Framme hmd Gårtjärnet tjärn
  Glasälven älv /Se Framme hmd Gårtjärnsbäcken bäck
  Glatjärn tjärn Framme hmd Gårtjärnsmyr myr
  Glafven Saknas Fridelund lht Hagtjärn tjärn
  *Glaven skog? Fridhem lht Hagtjärn tjärn
  Glafven Saknas Fridhem avs. Hagtjärnet tjärn
  Glafsfors Saknas Frisketomten hmd? Halvardsnäshöjden höjd
  Glafselfen älv Futten lht Halvardsnäsudden udde
  Glasfjälen, se Glafsfjorden sjö Flytten hmd Hareholmarna holmar
  Gladåkern sjö Fåfängan hemmansdelar Hareholmen holme
  Glaåkern sjö Gammeltomten hmd Harholmarna holmar
  Glaåkern sjö Gammeltomten hmd Harnäset holme
  Glaåkern ägomark Gjengene, se Gängene hmn Havreberget berg
  Glaåkern sjö /Se Gladisvall sn Hemtjärn tjärn
  Glaåkern sjö /Se Gladsholm, se Dammarne Saknas Hemtjärnet tjärn
  Glaåkern sjö /Se Glasviken del av hmd Hemtjärnet tjärn
  Glaåkern sjö /Se Glasviken del av hmd Henriketjärnet tjärn
  Glaåkern sjö /Se Glava glasbruk Saknas Herrgårdsholmen holme
  Glaåkern sjö /Se Glava kyrkogård avs. ?Herstjärnet Saknas /Se
  Glaåkern sjö /Se Glava Semnebyn poststation Holmtjärn, se Ljustjärn tjärn
  Glaåkern sjö /Se Glaåkern torp(?) Holmtjärn tjärn
  Glaåkern, Lilla vik Glaåkern torp Holmtjärn, Lilla tjärn
  Glaåkerssundet sund Gluggelyckan hmd Holmtjärn, Stora tjärn
  Glaåkersälven älv /Se Glugglyckan hmd Holmtjärnet tjärn
  Gojkärrsmyren myr Grabberud lht Holmtjärnsbäcken bäck
  Granmomossen mosse Granemo hmd Holmtjärnsnäset, Stora udde
  Granön, Lilla ö Granemo, se Granmon Saknas Hundasklätten berg
  Granön, Stora ö Granmon hmd Hundbäcken bäck
  Grundsund sund Granmon hmd Hurteviken vik
  Grundsundet sund Granmon bebyggelse Hyndasklätten höjd
  Grundsundet sund Grännetomten hmd? Hålbäcken bäck
  Grundsundsholmarna holmar Gränsjödalen torp Högfallet höjd
  Grundsundstjärn tjärn Gränsjön bebyggelse Höken holme
  *Grundtjärn Saknas Gräsbråten torp Hökåsen berg
  Grundtjärn tjärn Gräsbråten rivet torp Hökåsen höjd
  Gränssjöbäcken bk. Gullbrandstorp torp Hönackatjärn tjärn
  Gränsjömarken f.d. kronopark /Se Gullbrandstorpet torp Hönackebräcka väg
  Gränsjömarken f.d. kronopark /Se Gunnarstomten hmd? Hönacketjärnet tjärn
  Gränssjön sjö Gården hmd Hönackmossen mosse
  Gränsjön sjö Gängene hmn Igeltjärn tjärn
  Gränsjön sjö /Se Gängene bebyggelse Igeltjärn tjärn
  Gräsbråten skogsmark Gängene Saknas Igeltjärn tjärn
  Gräsviken vik Gängene, Norra hmd (del av ås) Jonsmyren myr
  Gubbtjärn sjö Gängene, Södra hmd (del av ås) Jonsmyrtjärn tjärn
  Gubbetjärnet tjärn Gär hemmansdelar Jonsmyrstjärnet tjärn
  Gunsta myr myr Gär hemmansdelar Jonsmyrstjärnet tjärn /Se
  Gårmossen mosse Gärdet torp Juterösen stenkummel
  Gårmyr myr Gärdet del av hmd Kakefjärdingsberget berg
  Gårmyren del av Stora Ristjärn Gästgivarlotten hmd Kakelugnstjärn tjärn
  Gårmörttjärn tjärn Göstasbråten torp Kalltjärn tjärn
  Gårtjärn tjärn Hacksbråten, Norra o. Södra hemmansdelar Kallåsåsen höjd
  Gårtjärnet tjärn Haga trämassefabrik Kamptjärn tjärn
  Gårtjärnsmyr, Långa myr Haga lht Kamptjärn, Norra tjärn
  Gårtjärnsåsen ås Haga torp Kamptjärn, Södra tjärn
  Gårälgmossen mosse Hagaberg avs. Kanflagan vattendrag[?]
  Gåseholm, se Hönsholmen holme Hagalund torp Karisflagan vattendrag
  Gäddtjärn sjö Hagalund avs. Karisforsen fors
  Gäddtjärn tjärn Hagalund avs. Kartmossen mosse
  Gäddtjärn tjärn Hagalund avs. Kattetjärnet tjärn
  Gäddviken vik Hagalund lht Kattjärn tjärn
  Gängeneflyten bäck Hagen, se även Haga Saknas Kattjärnet tjärn
  Gängeneflyten kärr /Se Hagen lht Kavhöjden, Lilla o. Stora Saknas
  Haaskasuo myr /Se Hagen torp? Killingholmen holme
  Hagmyren myr Hagen, se Haget avs. Kingelsmyren myr
  Hagtjärn sjö Hagen hemmansdelar Klypa skog
  Hagtjärn tjärn Haget hmd Klättholmen holme
  Hagtjärn tjärn Haget lht Klättjärn tjärn
  Hagtjärn, Östra tjärn Haget torp Klättjärn tjärn
  Hagviken vik Haget hmd Knappstadsbäcken bäck
  Halludden udde Haget avs. Knappstadsviken vik
  Halvardsnäsudden ö Hallen hmd Knappstadsviken vik
  Handskehallen skogsmark Hallen hmd Knattjärn tjärn
  Hareholmarna holmar Halvardsnäs gd Knållstjärn tjärn
  Harnäset ö Halvardsnäs bebyggelse Knållstjärnet tjärn
  Harnäset holme /Se Halvardsnäs gd /Se Knållstjärnet tjärn /Se
  Haskasomyr myr Hansetomten hmd? Knållsviken vik
  Hattemyr myrmark Haretorpet, se Gullbrandstorpet torp Knållsviken vik
  Hemtjärn tjärn Hartorp, se Gullbrandstorp Saknas Knållsviken vik /Se
  Hemtjärnet tjärn Haskaso hmd? Knållsägorna ägor
  Herrholmarna holmar Hedene by Kodalarna dalar
  Hindrikstjärn tjärn Hedene bebyggelse Koftamossen mosse
  Hittasomossen mosse Hedkvarnen del av hmd Koftamossen Saknas /Se
  Hittasuo myr /Se Hedkvarnen del av hmd Kolsjöbäcken bäck
  Hollandsbrännan skogsmark Herrgården hmd Kolsjön sjö
  Holmbäcken sund Herrgårdsbråten lägenheter Kolsjön sjö
  Holmen ägomark Hildingrud stuga Kolsjönäset udde
  Holmtjärn vik Hillringsberg bruk Koltjärnet tjärn
  Lilla Holmtjärn sjö Hillringsberg, se Ås, Övra bebyggelse Koningskalvarna öar
  Stora Holmtjärn sjö Hillringsberg poststation Koningskalven holme
  Holmtjärnsmossen mosse Hisserud hmd? Koningskalven ö
  Hultsbäcken bäck Hittaso hmd Korsmossen mosse
  Hunddalklätten höjd Hittaso hmd Korsmossen mosse
  Hundholmen holme Holmen torp Kotjärn tjärn
  Hundmossen mosse Holmen Saknas Krokabborrtjärn tjärn
  Hundmossen mosse Hos bonden del av hmd Kroknosen holme?
  Hurteviken vik Hos grannen hmd Kullerudstjärnet tjärn
  Hurteviken vik /Se ?Hult by Kultantjur höjd
  Hurteviken vik /Se Hult bebyggelse Kultbäcken bäck
  Hurteviksudden udde Hult bebyggelse Kungkarorna holmar
  Hålberget skogsmark Hulta lht Kuvbäcken bäck
  Hässjemyren myr Hultet torp Kuvtjärn tjärn
  Hässjemyren myr Hultet torp Kuvtjärnet tjärn
  Hästmyren myr Hultslyckan ägor Kvarntjärn tjärn
  Högaåsmyr myr Hultstorpen hmd Kvarntjärn tjärn
  Högedrågen skogsmark Hultängen hmd Kvarntjärn, Lilla Saknas
  Högfallen terräng Hyttan hemmansdelar Kvarntjärnet tjärn
  Högholmen holme Hyttan hmd Kyrkestaduddarna uddar
  Höghultsåsen ås Hyttan hmd Källarsflagan utvidgning av Glaåkersälven
  Hökebäcken bäck Hyttan hmd Källarsflagan vattendrag[?]
  Höken holme o. udde Hyttan hmd Källarstomten Saknas /Se
  Hökuddarna holmar Hyttlotten hmd Källaråsen ås
  Hökudden udde Hållet, se Hultet Saknas Källingen, se Killingholmen holme
  Hönacketjärn sjö Höge by Kärnebackeviken vik
  Hönackatjärn tjärn Höge bebyggelse Kässel vik
  Hönsholmen holme Högen lht Kässel skogsmark
  Igeltjärn sjö Höglunda hmd? Kässeln kronopark
  Igeltjärnet tjärn Höglunda hmd Körnsta myr myr
  Jonsmyrstjärn sjö Höglunda hmd Ladviken vik
  Jonsmyrtjärn tjärn Högströmmerud lht Ladviken vik
  Jämnbergsholmen holme Höjden hmd Landholmen holme
  Jätteröset fornminne /Se Höja, se Höge by Laxetjärnet tjärn
  Kakarlampi tjärn /Se Höjda hmd Laxforsen fors
  Kakelugnstjärn tjärn Hönacka by Laxetjärnsmyrarna myrar
  Kallkällbackarna höjd Hönacka bebyggelse Laxtjärn tjärn
  Kalltjärn sjö Hönekullen lht Laxtjärn tjärn
  Kalltjärn tjärn Hönshem arb.bost. Laxtjärnsmyrarna myrar /Se
  Kallåsmossen mosse Hönstorpet, se Hönekullen Saknas Lelången sjö
  Kalvtjärn tjärn Hörnet hmd Lelången sjö
  Kalvudden, Västra udde Janstugan hmd Lelångsbron bro
  Kalvudden, Östra udde Jonsrarna hemmansdelar Lenungsbackarna backar
  Kamphålan sankmark (?)Jutarstorpet hmd? Lenungsälven, se Tuppälven älv
  Kamptjärn tjärn ?»Jyfsia» torp Lenungsälven älv
  Kamptjärn tjärn Jättetomten hmd? Lerbråttjärn tjärn
  Kamptjärn, Norra tjärn Kallåsen torp Lerviken vik
  Kamptjärn, Södra tjärn Kallåsen torp Lerviken vik
  Kamptjärnsholmen holme Kallåsen torp Lesjön sjö
  Kamptjärnshöjden höjd Kammarn f.d. torp? Lesjön sjö
  Kaneflagan utvidgning av Glaåkersälven /Se Karlberg hemmansdelar Lidtjärnet tjärn
  Kapellskogen skogsmark Karlslund hmd Lidtjärnsmossen mosse
  Kartmossen mosse Kasärn arb.bost. Lilla holmen holme
  Kartmossen mosse Katterud hmd Lillerudsviken vik
  Katthålan tjärn Katthålan lht Lilltjärn tjärn
  Kattjärn tjärn Klackerud hemmansdelar Lillängsbäcken bäck
  Kattjärnet tjärn /Se Klockerud hemmansdelar Linbråtfjället höjd
  Kattjärnsmossen mosse Klackerudstomten hmd? Listjärnsmossen mosse
  Kattstensåsen ås Kleven torp Ljustjärn tjärn
  Kavelbromyren myr Kleven torp Loberget berg
  Kerstismyren myr Kleven torp Lomtjärn tjärn
  Killingen ö Kleven torp Lomtjärn, se Kakelugnstjärn tjärn
  Kimpelampi tjärn /Se Klockargården hmd Lomtjärnsmyren myr
  Kleven berg? Klämman lht Lundtjärn tjärn
  Klevåsarna höjd Klätteviken torp Lurtjärn tjärn
  Klevåsarna åsar Klättviken torp Långemyren myr
  Klotholmen, se Klättholmen holme Klättviken torp Långflagan utvidgning av Glaåkersälven
  Klypan vik Knapperud torp Långflagan vattendrag[?]
  Klädsäckeberget berg Knapperud torp Långflagan sjö /Se
  Klässbolsdrågen skogsmark Knappkullen stuga Långkällan Saknas /Se
  Klättholmen holme Knappstad by Långmyren myr /Se
  Klättholmen holme Knappstad by Lårbenstjärn tjärn
  Klättholmen holme Knappstad bebyggelse Lämsundet sund
  Klättholmen holme Kniping hmd? Lämudden udde
  Klättholmen holme /Se Knollsviken arb.bost Lämön ö
  Klätthulten terräng Knollsviken hmd Lämön ö
  Klättjärn sjö Knåll by Lämösundet sund
  Klättjärn sjö Knåll, Västra bebyggelse Lämösundsuddarna uddar
  Klättjärn tjärn Knåll, Östra bebyggelse Länsöarna öar
  Klättjärn tjärn Kolsjötorp torp ?Löket tjärn
  Klättviken vik Kongerud torp Lömskedalarna sänka
  Knappstadsflagan sjö Kongerud lht Lövholmen holme
  Knappstadviken vik Korsmyren torp Lövholmen holme
  Knattjärn tjärn Korsmyren torp Lövholmen holme
  Norra Knolltjärn sjö Korsmyren torp Lövåsudden udde
  Knolltjärnsbäcken bk. Krefsegärdet hmd Lövön ö
  Knållstjärnet tjärn Krokarna hmd Majerudstjärnet tjärn
  Knållsviken vik Krokarna hmd Manjatjärn, se Majerudstjärnet tjärn
  Knöskebodalen dal Kroken hmd? Marrulstermyren myr
  Kodalsbäcken bäck Kroktorp, Västra lht Marulstersbäcken bäck
  Koftamossen mosse Kroktorp, Östra lht Mastebråtsmyren myr
  Kolsjöbäcken bk. Kråktorpet, se Kroktorp, Västra Saknas Matsestomten Saknas /Se
  Kolsjöklätten höjd Kråktorpet, Östra, se Kroktorp, Östra Saknas Midsommarsmyren myr
  Kolsjöklättviken vik Kråkviken torp Milemyr myr
  Kolsjön sjö Kulberget lht? Mjögsjön sjö
  Kolsjön sjö Kullen hmd Mjögsjön sjö
  Kolån å Kullen hmd Mjögsjöängarna ängar
  Komyren myr Kullen hmd Mjögtvengen, Övre och Yttre sjö
  Koningskalven ö /Se Kullen hemmansdelar Mosserudsmossen mosse
  Konungskalven udde Kullen hemmansdelar Musemyrarna myrar
  Korkenkotsbergen berg Kullen hmd Muttebäckuddarna uddar
  Korpberget berg Kullen, se Rasken Saknas Muttbäckuddarna Saknas /Se
  Korpbergsmyren myr Kullerud lht Muttebäckuddarna Saknas /Se
  Korsmossen, Lilla mosse Kulta torp Myskhöjden höjd
  Korsmossen, Stora mosse Kulta torp Månshöjden höjd
  Kos båtlandningsplats /Se Kulta torp Märrholmen holme
  Kosätt, se Kos landningsplats för båtar Kvarnemyren hmd Märrhålan vik
  Kotjärn tjärn Kvarnmyren hmd Märrsprängan höjd
  Krokabborrtjärn tjärn Kvarnmyren hmd Märrtjärn tjärn
  Krokabborrtjärn, Lilla tjärn Kyrkvärdstomten hmd? Märrtjärn tjärn
  Krokabborrtjärn, Nedre tjärn Kyrkvärdstomten hmd? Märrtjärnen tjärnar
  Kråkviken vik Källaren stuga Märrulsteråsen ås
  Kullerudstjärnet tjärn Källarstomten hmd? Märrviksudden udde
  Kulta terräng Källarstomten hmd? Möreholmen holme
  Kulta höjd /Se Källaråsen ägor Mörttjärn, Lilla, se Älgtjärn tjärn
  Kultabäcken bäck Källerud hemmansdelar Mörttjärn, Stora tjärn
  Kultahöjden höjd Källerud hemmansdelar Mörttjärn tjärn
  Kultantjur höjd Kälsegärdet hmd Mörttjärn tjärn
  Kultantjur(?) ås /Se Kärnebacka, se Tjärnebacka by Mörttjärn tjärn
  Kultantjur höjd /Se Kärvlotten hemmansdelar Mörttjärn tjärn
  Kultantjur höjd /Se Kässel torp Mörttjärn tjärn
  Kultebrännan höjd Kässeln bebyggelse Mörttjärnen tjärnar
  Kultebäcken bäck Kässelns kronopark Saknas Mörttjärnet tjärn
  Kulthulten terräng Labråten torp Mörttjärnsbäcken bäck
  Kungsåsen Saknas Labråten hmd Mörttjärnsbäcken bäck
  Kuvtjärn tjärn Labråten hmd Mösjön, se Mjögsjön sjö
  Kvarnhöjden höjd Labråten hmd Namnlösen tjärn
  Kvarnhöjden höjd Labråten torp Namnlösen sjö
  Kvarnmossen mosse Labråten hmd Nedre Gla, se Gla, övre sjö
  Kvarntjärn sjö Ladviken hmd Noret tjärn
  Kvarntjärn tjärn Laskerud torp Näbba udde
  Kvarntjärn, Lilla tjärn Laskerud torp Näbban udde
  Kvarntjärn, Stora tjärn Laskerud hemmansdelar Näbberudsviken vik
  Kvarntjärnsbäcken bk. Laskerud hemmansdelar Näsudden udde
  Kvarnåsarna höjder Laterud hmd Näsudden udde
  Kyrkebergsmyr myr Laxtjärnsbråten, se Lurbråten Saknas Nävermyrarna myrar
  Kyrkstadudden udde Lekvattnet lht? Nävermyren myr
  Kyrkstadviken vik Lekvattnet f.d. torp? Nöttjärnarna, se Mörttjärnen tjärnar
  Källarsflågan sjö Lenungen by Olastomten Saknas /Se
  Källarsflagan sjö Lenungen bebyggelse Ommen udde
  Källar(s)flagan utvidgning av Glaåkersälven /Se Lenungshammar hmd Orremyren myr
  Källedrågen skogsmark Lerbråten torp Orrholmen holme
  Källemyr myrmark Lerbråten torp Orrholmen holme
  Kältmyr myr Lerbråten lht Ormtjärn tjärn
  Käringmyr myr Lerviken lht Oxbrobackarna backar
  Käringsundet sund Lesjötorp torp Oxebron bro
  Kässeln kronopark /Se Lesjötorp Saknas Oxögat tjärn
  Kässelsudden ö Lesjötorp torp Pickbråtflagan vattendrag
  Kässelsviken vik Lesjötorpet torp Pickbråtströmmen ström
  Kölnstadmyren myr Lesjötorpet torp Prästbolsön ö
  Ladviken vik Lillbrorslotten hemmansdelar Prästbolsön ö
  Laggeberget berg Lillbråten torp? Pursa tjärn
  Laggebergsmyr myr Lillehagen stuga Påsselag berg
  Laggebergsviken vik Lillerud torp Påssetjärnet tjärn
  Landholmen ö Lillerud torp Påssetjärnet tjärn
  Landholmen udde Lillstugan, se Timtjärn torp Påssetjärnsmyren myr
  Laxforsen fors Lillestugan hmd Påssetjärnsudden udde
  Laxtjärn sjö Lillängen lht Påsstjärnsviken vik
  Laxtjärn sjö Linbråten torp *Påsstjärnsviken Saknas /Se
  Laxtjärn tjärn Linbråten torp Radhästen berg
  Laxtjärn, Stora tjärn Linbråtsängen torp Radhästen höjd
  Laxtjärn, Östra tjärn Lobråten torp Ramlekleven berg
  Laxtjärnsbäcken bäck Lobråten torp Ramlekleven höjd
  Laxtjärnsmyren myr Lodderud torp Ramleklöva berg
  Lelången sjö Losnara torp Raven, se Örtjärn tjärn
  Lelången sjö Lunden hmd Ravtjärnet tjärn
  Lelången sjö /Se Lunden hmd Ristjärn, Stora tjärn
  Lelången sjö Lurbråten hmd Ristjärnet tjärn
  Lenungsälven Saknas Lurebråten torp Ristjärnsbäcken bäck
  Lenungselfven älv Lyckan hmd Ristjärnshöjden höjd
  Lenungsälven älv /Se Lyckan lht Rotviken vik
  Lerbråtetjärn tjärn Lyckan avs. Rovtjärn, se Ravtjärn tjärn
  Lesjön, Lilla sjö Lyckan hmd Rovtjärn tjärn
  Lillerudsudden udde Lyckan, Nedre hmd Rudsholmen holme
  Lillerudsviken vik Lyckan, Nedra hmd Ruftjärn, se Kuvtjärnet tjärn
  Lilltjärn tjärn Lyckan, Övre hmd Ruvtjärn, se Kuvtjärn tjärn
  Lilltjärnsmossen mosse Lyckan, Övra hmd Rymanskarlsberget berg
  Linbråtefjället berg Lyserud torp Ryttarkällan källa
  Ljustjärn tjärn Lyserud torp? Rågärdsviken vik
  Loberget berg Lyserud torp Rågärdsviken vik
  Lobråten skogsmark Långbråten lht Rämmingarna sjöar
  Locket tjärn Långemyren avs. Rämmingen sjö
  Lommossen, Övre mosse Långkällan hmd Rämmingen, Lilla sjö
  Lomskäret skär Långkällan hmd Rämmingen, Stora sjö
  Lomtjärn tjärn Långtorn hemmansdelar Rämånsviken vik
  Lomtjärnsudden udde Långtorn hemmansdelar Rämåtjärn, se Glastjärnet Saknas
  Lomviken vik Lövenborg avs. Rävbråtsbacken backe
  Luntegubbhöjden höjd Löverud hmd Räven ö
  Lurtjärn tjärn Löverud hmd Rävtjärn tjärn
  Lurtjärnsbråten skogsmark Lövnäs avs. Rödfjället berg
  Lyserudsåsen höjd Lövås by Rödvattnet tjärn
  Lågmyr myr Lövås bebyggelse Rödvattnet, Ö. tjärn
  Lågmyren myr Lövåsen stugor Röfjället, se Rövattenshöjden höjd
  Långbromossen mosse Majendal torp Rövattenshöjden höjd
  Långe mosse mosse Majendal del av hmd Rövattensmossen, Lilla mosse
  Långemyr myr Manilla hmd Rövattensmossen, Stora mosse
  Långeudde udde Manilla lägenheter Sarvetjärn, se Kvarntjärn, Lilla tjärn
  Långmyren myr Manilla hmd Sarvtjärn tjärn
  Långflagan del av Glasälven Mannebostället f.d. soldattorp Sikeviken vik
  Långflagan utvidgning av Glaåkersälven /Se Mariendal torp Sikholmen holme
  Långviken vik Marrviken hmd Sitjärn,se Gårtjärnet tjärn
  Lårbenstjärn tjärn Marterud lht Skagarna uddar
  Lämsundet sund /Se Matsestomten hmd? Skagen skog
  Lämön ö /Se Mattebråten torp Skagen holme
  Länkbackmyr myr Mellantomten del av hmd Skagen holme
  Länssundet sund Mollbacken hmd? Skagermyren myr
  Länsöarna öar Mon hmd Skamtjärn tjärn
  Lömskedalarna dal /Se Mosselyckan hmd? Skarptjärn tjärn
  Lövholmen Saknas Mossen hmd Skarptjärnet tjärn
  Lövholmen ö Mossen hmd Skarptjärnet tjärn /Se
  Lövåsudden udde med triangelpunkt Mossen hmd Skavmyren myr
  Lövön ö Mosserud torp ?Skopperstjärnet Saknas /Se
  Manjatjärn tjärn Mosserud, där norr hmd Skottjärn, Lilla tjärn
  Marterudsbäcken bäck Mosserud, där sör hmd Skottjärn, Stora tjärn
  *Mastängen förr äng /Se Motterud hmd Skottjärnet tjärn
  Mjögsjömyren myr Mufferud hmd? Skåpedstjärn tjärn
  Mjögsjön sjö Muggan hmd Skåpedstjärnet tjärn
  Mjögsjön sjö Munkbacken hmd Skåperudstjärnet tjärn
  Mjögtvängen sjö Myrbacken arb.bost. Skårtjärnet tjärnar
  Mjögtvängen sjö /Se Myrbacken arb.bost. Sköllemyren myr
  Mjögtvengen sjö /Se Myren lht Slåckeberget berg
  Mjötvängen sjö /Se Myren hmd Slåtberget berg
  Moltemossen mosse Myråsen hmd Slättbråtarna Saknas /Se
  *Mon terräng Myråsen hmd Smaltjärn tjärn
  Mossvattnet sjö Månserud hmd Smaltjärnet tjärn
  Mossviken vik Månserud hmd Smaltjärnet tjärn /Se
  Musmyren myr Månserud hmd Smedbråtsbäcken bäck
  Myrholmen holme Mästerud hmd Smöcketjärn tjärn
  Myskehöjden höjd /Se Mörtnäs lht? Soltjärnet tjärn
  Månsemyr myr Nilsonstomten hmd? Spesserudsviken vik
  Månshöjden höjd Nordstugan hmd Spesserudsviken, se Lillerudsviken vik
  Märrelstersbäcken bäck Norstetomten hmd? Spjutmyren myr
  Märrelstersåsen berg Nygård hmd Stenbäcken Saknas /Se
  Märrholmen holme Nygård hmd Stendammen damm
  Märrhålan vik Nyhem hmd Stenmyren myr
  Märrsprängan skogsmark Nyhem hmd Stocktjärnsmyren myr
  Märrtjärn sjö Nylandet hmd Stockviken vik
  Märrtjärn tjärn Nylandstomten hmd? Stora berget berg
  Märrtjärn, Lilla tjärn Nylénstomten hmd? Stora Gla, se Gla övre sjö
  Märrtjärn, Stora tjärn Nystugan hmd Stora mosse mosse
  Märrviken vik Nystugan hmd Storkoftshöjden berg
  Mörtebäcken bäck Nystugan hmd Stormossen mosse
  Mörtebäcksviken vik Nystugan hmd Stormossen mosse
  Mörtevall strandområde Nystugan hmd Stormossen mosse
  Mörttjärn sjö Nystugan hmd Stormossen Saknas /Se
  Mörttjärn sjö Nytomten hmd Storrämmingen sjö
  Mörttjärn sjö Nytomten hmd Storskagen holme
  Mörttjärn tjärn Nytomten hmd Storskogen Saknas /Se
  Mörttjärn tjärn Nytomten hmd Storrönningen Saknas /Se
  Mörttjärn tjärn Nytomten hmd Stråmyrsmossen mosse
  Lilla Mörttjärn sjö Nytomten hmd Strömshultsälven älv
  Mörttjärn, Lilla tjärn Nytomten hmd Sundsholmen holme
  Mörttjärn, Stora tjärn Nytomten hmd Sundsudden udde
  Mörttjärn, Södra tjärn Nytorp stuga Svaletjärnet tjärn
  Mörttjärnet tjärn Näbberud, Norra o. Södra hemmansdelar Svaltjärn tjärn
  Mörttjärnshöjden höjd När Britten hmd? Svarthagstjärn, se Svarttjärn tjärn
  Mösjön sjö /Se När domarn(a) hemmansdelar Svartholmen holme
  Mösjön sjö /Se När Kajsen hmd? Svartholmen holme
  Namnlösa tjärn När Magnus hmd Svarttjärn tjärn
  Namnlösen sjö /Se När Möggen hmd Svarttjärn tjärn
  Nilsholme holme ?När Potta hmd? Svarttjärn tjärn
  Nilsholme holme När smeden hmd Svarttjärn tjärn
  Nolamossen mosse Näset torp? Svarttjärn tjärn
  Norra båtstaden båtplats Näset arb.bost. Svarttjärnet tjärn
  Norra dolpan tjärn Olastomten hmd? Svarttjärnshöjden höjd
  Notebodmyren myr Olovstomten hmd Svarvletjärnet tjärn
  Näbban udde Oskarslund lht? Svedholmen holme
  Nävermyr myrmark Pelletomten hemmansdelar Svedholmen holme
  Nävermyren myr Perslyckan lht Svältan holme
  Nöttjärnarna tjärnar Petterstomten hmd? Svältan holme
  Nöttjärnsbäcken bäck Pickebråten torp Syrakshålan tjärn
  Ockermyren myr Pickebråten torp Sätermyrarna myrar
  Ol-Hansonsåsen berg Pickebråten lht Sävtjärnen tjärnar
  Ormkleven höjd /Se Pikebråten torp Säljevalstjärn tjärn
  Ormtjärn tjärn Pikebråten torp Sävtjärn tjärn
  Orreholmen holme Prästbol, se Stommen bebyggelse Söltjärnet tjärn
  Orremossen mosse Prästbol, se Stommen gd Tafot höjd
  Orremossen mosse Pytterud torp Timmerviken vik
  Orremossen mosse Rankedalen torp Tinbotjärn, se Fintjärn tjärn
  Orremyren myr Rasken lht Tinntjärnet tjärn
  Orremyren, Lilla myr Rasken, Raskekullen lht Tintjärn, se Fintjärn tjärn
  Orrenäset näs Remåna lht Tintjärnet tjärn
  Orrholmen holme Rosenlund avs. Titthögstjärn tjärn
  Orrmossen, Södra mosse Rud by Tittögstjärn tjärn
  Oxtjärn tjärn Rud by Timbotjärnet tjärn
  Oxtjärn tjärn Rud, på hemmansdelar Tjuretjärnet tjärn
  Oxögat tjärn Rud, Yttre bebyggelse Tjurtjärn tjärn
  Parklugnen skogsglänta o. bergsluttning Rud, Övre by Tjärnbackestaden vik(?)
  Pelemickel tjärn Rud, Övre bebyggelse Tjärnbackestaden båtställe?
  Pikebråten skogsmark Rudsberg lht Tjärnsåsen höjd
  Pikebråtesflagan sjö Rudbergsbostället f.d. soldattorp Torpelyckan gärde
  Pikkasohakka hagmark(?) /Se Rudsgården gd Torpetjärnet tjärn
  Pilgrimsvägen väg Rudstaden, se Staden bebyggelse Torptjärn tjärn
  Pilgrimsvägen väg Rukan hmd:r Trollhålsberget berg
  Pilso myr /Se Rukan hemmansdelar Tuppdammen damm
  Pilsomossen mosse Rundalsbråten hemmansdelar Tuppebron bro
  Porstjärn tjärn Rämåna lht Tuppälven älv
  Prinskällan källa Ränkedalen, se Rankedalen Saknas Tvängen sjö
  Prästbolsön ö Rävängen hmd Tvängen, Övre o. Yttre, se Mjögtvängen, Ö. o. Y. sjö
  Prästmossen mosse Rävängen hmd Tyven holme
  Pussen tjärn Römåna(?), se Sätern Saknas Töresbolssätern Saknas
  Pusshålsmossen mosse Rönningen hmd Törjäl höjd
  Påssetjärn tjärnar Rönningen hmd Ulvforsflagan vattendrag?
  Påsstjärn tjärn Rönningen hmd Undasklätten, se Hundasklätten berg
  Rahästen berg Rönningskullen lht ?Undasklätten Saknas /Se
  Rahästen höjd /Se Rönningskullen hmd Vadbråten gärde
  Ramlekleven skogsmark o. triangelpunkt Rösen hemmansdelar Vassholmen holme
  Ramlekleven höjd /Se Rösen hemmansdelar Vedviken vik
  *Rankelyckan lycka /Se Sakerud hmd Vedviksbäcken bäck
  Rimmakalsberget berg Sakrud hmd Vintermyren myr
  Ristjärn, Lilla del av Stora Ristjärn Sebbenebyn, se Semnebyn by Vissleuddarna uddar
  Ristjärn, Stora sjö Semnebyn by Vittemyren myr
  Ristjärnet Saknas Semnebyn bebyggelse Vivangen myr
  Rotviken vik Sigfridstorp bebyggelse Ågärdsbacken backe
  Rovtjärn tjärn Sigfridstorp, se Tuppetorp gd Åltjärn tjärn
  Ruftjärn sjö Skomakaretorpet hmd? Åltjärnet tjärn
  Rukeberget berg Skomakerud hmd Åtjärnet tjärn
  Rundaholmen ö Skåningstomten hmd? Åltjärnsmossen mosse
  Rundnäset näs Skåperud lht Åtjärnet tjärn
  Ryttarkällan källa /Se Skåperud lht Åviken vik
  Rågårdsviken vik Skåperud torp Åviken vik
  Rågärdsmossen mosse Skåperud bebyggelse Åviksmossen mosse
  Rågärdsviken vik Skäggberget lht Älgemossarna mossar
  Råtakshöjden höjd /Se Skölla hemmansdelar Älg(e)sjön sjö
  Lilla Rämningen sjö Slättbråtarna torp Älgesjön sjö
  Rämmingen, Lilla sjö Slättbråten, se Slättbråtarna torp Älgsjön sjö
  Rämmingen sjö /Se Slättbråten torp? Älgsjöviken vik
  Rämmingen, L. o. St. sjöar /Se Slättbråten lht Älgsöklon ö
  Rämmingstjärn, Lilla tjärn Smedjebacken hmd Älgtjärn tjärn
  Rämmingstjärn, Stora del av sjö Smedjebacken hmd Älgtjärn tjärn
  Rämån å /Se Smedmyren hmd Älgsöklon, se Eskilsön ö
  Rämånatjärn sjö /Se Smedserud lht Älgtjärnet tjärn
  Rämånaviken vik Smedserud lht Älgtjärnsmossen mosse
  Rämånaälven bäck Smedserud torp Älgön ö
  Rämåtjärn sjö Snickarns hmd Älgön ö
  Rävberget berg Snickaretomten hmd? Älven älv
  Räven holme Snipa arb.bost. Ängsholmen holme
  Rävmyren myr Snipa arb.bost. Ölkytan tjärn
  Rävstenen udde Snurrerud hmd? Örkyttjärn tjärn
  Rävtjärn, Lilla tjärn Snulterud lht Örkyttejärnet tjärn
  Rävtjärn, Stora tjärn Snultåsen lht? Örnnäsuddarna uddar
  Rävviken vik Snylterud, se Snulterud lht Örsundet sund
  Rödvattensberget berg Snylterud torp? Örtjärn tjärn
  Vestra Rödvattnet sjö Snåret lht Örtjärn, se Svarttjärn tjärn
  Rödvattnet sjö Spiksmedbyggningen arb.bost. Örvattnet tjärn
  Rödvattnet, Östra sjö Spåsserud bebyggelse Örvattnet sjö
  Rödvattshöjden höjd Spässerud by  
  Rödvattsmossen mosse Staden hmd  
  Rödvattsmossen mosse Staden bebyggelse  
  Röfjället berg o. triangelpunkt Stamperud hmd  
  Rökholmen udde Stenbäcken hemmansdelar  
  Rösudden udde Stenbäcken hemmansdelar  
  Sarvtjärn tjärn ?Stjärnatomten hmd?  
  Sigfridsdamm göl Stolpen hmd  
  Sikviken vik Stolpen hmd  
  Singelsmyren myr Stolpen, Yttre hemmansdelar  
  Sitjärn tjärn Stommen gd  
  Sjöändsholmen ö Stommen bebyggelse  
  Skagen holme /Se Storbråten, se Bråten, Lilla o. Stora Saknas  
  Skagern udde Stormossen torp  
  Skagern, Yttre ö Stormossen hmd  
  Skamtjärn tjärn Storrönningen torp  
  Skamtjärnsmossen mosse Storrönningen, se Rönningskullen lht  
  Skarpetjärnet tjärn Strandberg, se Strandbergsrud Saknas  
  Skarptjärn sjö Strandbergerud torp  
  Skavmyren myr /Se Strandbergsrud riven lht  
  Skiljeholmarna holmar Stråmyr torp  
  Lilla Skottjärn sjö Stråmyren hmd  
  Stora Skottjärn sjö Ståkärret lht  
  Skottjärnet, Lilla tjärn Stångjärnsbyggningen arb.bost.  
  Skottjärnet, Stora tjärn Stångjärnsmedbyggningen lht  
  Skottjärnet, L. o. St. tjärnar /Se Ståstilla hemmansdelar  
  Skåltjärn tjärn Stå stilla hemmansdelar  
  Sköllemyrarna myrar Stälpet torp  
  Slåttermyr myr Sundet hmd  
  Slåttmyr, Norra myr Sundet, se Vid sundet hmd  
  Slåttmyr, Södra myr Svaletomten hmd?  
  Slättbråten skogsmark Svarterud torp  
  Smaltjärn sjö Svartviken lht  
  Smaltjärn tjärn Svenserud by  
  Smalviken vik Svenserud bebyggelse  
  Smibråtebäcken bäck Svenserudsgärdet hmd  
  Smockebergen höjd Svinglyckan förp. lht  
  Smockemyr, Höga myr Svålen ägor  
  Smockemyr, Låga myr Sydstugan hmd  
  Smocketjärn tjärn Sågen lht  
  Småholmarna holmar Sågerud torp  
  Sovholmen holme Sågerud, se Mellantomten del av hmd  
  Sovtjärn tjärn Sågtorpet hmd  
  Spisemyr, Nedre myrmark Sälgen hmd  
  Spisemyr, Övre myrmark Sälgen avs.  
  Spjuttjärn, Västra tjärn Sälgen hmd  
  Spässerudsviken vik Sätern, se Gränsjödalen torp  
  Stenmyren myr Sätern torp  
  Stockviken vik Sätern lht  
  Store mosse mosse Sätern arb.bost.  
  Store mosse mosse Sätern lht  
  Stormossen mosse Sätern lht  
  Stormossen mosse Sätern lht  
  Stormossen mosse Sävsundsholmen avs.  
  Stormossen mosse Tallen hmd  
  Storsten sten? Tavlan lht  
  Strykjärnsåsen ås Tavlan lht  
  Stråmyren myrmark Timanstorp torp  
  Sundet sund Timanstorp torp  
  Sundsholmen ö Timanstorp, se Torpet Saknas  
  Sundsholmen holme Timanstorp Saknas /Se  
  Sundsudden, Norra udde Timtjärn torp  
  Sundsudden, Södra udde Tjärnebacka by  
  Svaletjärnet tjärn Tjärnebacka bebyggelse  
  Svartbergshöjden höjd Tjärnet hemmansdelar  
  Svarthagstjärn tjärn Tomtelyckorna hmd?  
  Svartholmen holme Tomten torp  
  Svarttjärn sjö Tomten hmd  
  Svarttjärn sjö Tomten hmd  
  Svarttjärn sjö Tomten hmd  
  Svarttjärn tjärn Tomten lht  
  Svarttjärn tjärn Torpen hmd?  
  Svarttjärn tjärn Torpet torp  
  Svartviken, Östra vik Torpet hmd  
  Svedholmen holme Torpet hmd  
  Svedholmen holme Trollhultet torp  
  Svinholmen udde Trollhålet torp  
  Svulthålet myrmark Trollåsen torp  
  Svältan ö Tuppebyggningen hmd?  
  Sågudden udde Tuppetorp gd  
  Sälgårdstjärn tjärn Tuppetorp, se Sigfridstorp bebyggelse  
  Sätermyren myr Tåkbråten avs.  
  Mellersta Säftjärn sjö Tåkbråten avs.  
  Sävtjärnet, Mellersta tjärn Tåkerud hemmansdelar  
  Vestra Säftjärn sjö Tåkerud hemmansdelar  
  Sävtjärnet, Västra tjärn Tåkerudsbråten, se Grabberud Saknas  
  Östra Säftjärn sjö Töresbol by  
  Sävtjärnet, Östra tjärn Töresbol bebyggelse  
  Södra båtstaden båtplats Töresbol gårdar  
  Södra dolpan tjärn Töresbol by /Se  
  Tafot höjd /Se Töresbolssätern, se Losnara Saknas  
  Tammalamp tjärn /Se Udden hmd  
  Tammalampi tjärn /Se Vallgrensrud hmd  
  Tattardalen dalgång Vedviken lht  
  Tattarudden holme Vedviken hmd  
  Tattarviken, Norra vik Vedviken, Norra torp  
  Tattarviken, Södra vik Vedviken, Södra lht  
  Tegsmossen mosse Vid Le hmd?  
  Timanstjärn tjärn Vid Sundet hmd  
  Timmerviken vik Vid sågen arb.bost.  
  Tinbotjärn(et) tjärn /Se Viktoria avs.  
  Tinkullen höjd Vilhelmsberg avs.  
  Tinkullen höjd /Se Vinterstaden torp  
  Tintjärn tjärn Vinterstaden del av hmd  
  Tintjärnet tjärn /Se Vinterstaden del av hmd  
  Tithöjden höjd Vissle by  
  Tithöjdstjärn tjärn Vissle bebyggelse  
  Tjurtjärn tjärn Vissle led hmd  
  Tjädermossen mosse Viviken, se Vedviken, Norra torp  
  Tjärnebackeviken vik Vädret hmd  
  Tjärnebackeviken vik Västby hmd?  
  Tithöjden berg /Se Västby, se By bebyggelse  
  Tithöjden höjd /Se Västlundstomten hmd?  
  Tjaftaso myr /Se Väststugan hmd  
  Tjurtjärn sjö /Se Ytefloet, se Floet lht  
  Tornåsen ås Yttersta Bråten f.d. soldattorp  
  Tranbäcken bäck Yttre Rud, se Rud by  
  Tranmyren myr Ås bebyggelse  
  Tretjärnshålan sankmark Ås, Övra bebyggelse  
  Trindemosse mosse Åsbråten lht  
  Trindemosse mosse Åsegården hmd  
  Trinnbråten skogsmark Åsen hmd  
  Trångstadviken vik Åsen hemmansdelar  
  Tunnåsen berg o. triangelpunkt Åsen hmd  
  Tuppälven sjöparti Äckera lht  
  Tuppälven älv /Se Äckera torp  
  Tvängarna sjö /Se Ängebråtarna torp  
  Tvängen, Övre sjö /Se Ängbråtarna del av hmd  
  Tvängen, Övre sjö /Se Ängen lht  
  Tvängen sjö /Se Ängen hemmansdelar  
  Tvärmossen mosse Ängen, se Linbråtsängen torp  
  Tyven holme Ängen hmd  
  Törehjällen höjd /Se Ängen lht  
  Ugnsholmen holme Ängåsen lht  
  Vassholmen holme Övre Rud, se Rud, Övre by  
  Vassholmen holme    
  Vassholmen holme    
  Vassholmen ö    
  Vassmyren, Nedre myr    
  Vassmyren, Övre myr    
  Vassmyrsmossen mosse    
  Vassviken vik    
  Vattjärn tjärn    
  Vedviken vik    
  Vedviken vik /Se    
  Videbuskmyr myr    
  Vindlamyr myr    
  Vinterstadsviken vik    
  Vinttilä myr /Se    
  Visslebäcken bäck    
  Visslemossen mosse    
  Vite rös gränsröse    
  Vittenbergskätten höjd    
  Vivangen terräng    
  Vålandsmyren myr    
  Vålandsåsen ås    
  Åltjärn sjö    
  Åltjärn tjärn    
  Åltjärnsbäcken bk.    
  Åltjärnsbäcken bäck    
  Åltjärnsmossen mosse    
  Åstorpet terräng    
  Åtjärn sjö    
  Åtjärn tjärn    
  Åviken vik    
  Åviksmossen mosse    
  Äckerna ägomark    
  Äckernaflagan sjö    
  Ädlanytto tjärn    
  Älgmossen mosse    
  Älgsjön sjö    
  Älgsöklon ö    
  Älgsöklon ö /Se    
  Älgtjärn tjärn    
  Älgtjärn tjärn    
  Älgtjärn tjärn    
  Älgön ö    
  Älveberget udde    
  Ängeholmen holme    
  Ängmyren myr    
  Ängsmyren myr    
  Ängudden udde    
  Äskerudsmossen mosse    
  Ölkytetjärnet tjärn    
  Örkyttjärn sjö    
  Örkyttjärn tjärn    
  Örkyttjärn tjärn    
  Örvattnet sjö    

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.