ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Boda socken : Jösse härad : Värmlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 185 Bebyggelsenamn : 882 Naturnamn : 503
Boda sn Aborrtjärn sjö Boda sn Boda socken förklaringar
Boda sn Abborrtjärn tjärn Boda sn teckenförklaring Boda socken förklaringar
Boda sn Abborrtjärnen tjärn Boda sn Boda socken förklaringar
Boda sn Abborrtjärnet tjärn Boda sn Boda socken förklaringar
Boda sn *Abborrtjärnsröset gränsmärke Boda sn Abborrbackarna backar
Boda sn /Se Askdrågen Saknas Boda sn Abborrbäcken bäck
Boda sn /Se Bergzhall Saknas Boda sn Abborrtjärnet tjärn
Boda sn /Se Bergstjärnet Saknas Boda sn sn Abborrtjärnet tjärn
Boda sn /Se Biörkebroon Saknas Boda kyrka kyrka Abborrtjärnsbergen berg
Björkenäs by med garveri Björndalstjärn tjärn bodaiter inbyggarbeteckning Amerikabacken landsvägsbacke
Boda sn Blomsterbäckrös (trol. en bäck) bugårdinger inbyggarbeteckning Askedrågen dalsänka
Boda by Bomossbäcken bäck bunöt, busocksnöt inbyggarbeteckning Asplundsbacken landsvägsbacke
Boda by Bomossbäcken bäck busockninger inbyggarbeteckning Backalänga igenlagd åker
Bodatorp by Bråtsjön Saknas buspecker inbyggarbeteckning Backgärdsbäcken bäck
Bredviken torp Bråtsjön sjö butjurar inbyggarbeteckning Bergtjärnet tjärn
Grimstad Saknas Bråtsjön sjö Butjurar inbyggarbeteckning Bergtjärnet, Västra tjärn
Grimstad by & gård Bråtarna skogsmark Fösken inbyggarbeteckning Bergtjärnet, Västra tjärn
Grimstad by och boställen Bråteån å Knapern inbyggarbeteckning Bjurdämmsmyren åker
Grimstad, Norra prästboställe Bråtängen Saknas Kongen inbyggarbeteckning Björknäsbäcken bäck
Grimstad, Södra by Bässbolstjärn tjärn Koten personnamn Björknäsviken vik
Grimstad, Norra med Gunnarstan prästboställe /Se Dammyren skogsmark lerbuinger inbyggarbeteckning Björknäsudden udde
Grimstad by /Se Dulpan åker /Se muddarna inbyggarbeteckning Björndalsbacken backe
Grimstad, södra by /Se Duschla, se Dusseln åker smedseringer inbyggarbeteckning Björndalsbäcken bäck
Grimstad by /Se Dusseln åker /Se ärtainger inbyggarbeteckning Björndalsbäcken bäck
Gunnarstan by Emsen, Stora sjö Alderdrågen beb Björndalstjärnet tjärn
Gunnarstan by Emsen sjö Alderhagen beb Björndalstjärnet tjärn
Gunnarstan prästboställe /Se Emserös Saknas Aldrågen gård Björndalsängen åker
Gunnarstan by /Se Emsälven å Alhagen gård Blind-Andersholmen holme
Högboda Saknas Emsön ö Amerika eller Backen beb Bläckmyrarna myrmark
Högboda by Enemyrsberget Saknas Amerika lht Bläckmyrsbergen berg
Högboda by Enträsholmen ö Anneberg gård Bläckmyrsbråtarna bråtar
Jonsbol hmn Fjället berg Annedal lht Bläckmyrsviken vik
Jonsbol by Fåfängan åker /Se Annelund avs Boenslandet skogsmark
Jonsbol gd /Se Fårön ö Backen, se Amerika beb Bofältsmossen mosse
Krokstad hg Saknas Saknas Backen beb Bomossbäcken bäck
Krokstad gård Gråmyren myr Backen lht Bomossbäcken bäck
Krokstad gård Grävlingen, Norra tjärn Backen lht Bomosstjärnet parti av Rinnen
Krokstad gdr /Se Hurttjärn tjärn Backen gård Boställskogen skogsskifte
Krokstad gd /Se Saknas Saknas Backen gård Brasmeviken vik
Lerboda Saknas Grävlingshöjden råmärke Backen riven gård Brattebacken backe
Lerboda by Halvardstjärnet Saknas Backgärdet beb Brattebackeås höjd
Lerboda by Halvardstjärn tjärn Backgärdet beb Brattåkern åker
Lerboda Saknas Halvardsön ö Backgärdet gård Brygghusvallen åker
Lerboda by Holmviken vik Backhällen riven gård Bråtsjön sjö
Lerbodatorp by Holmviken vik Backlyckan beb Bråtsjön sjö
Lerbotorp by Holtetjärnet, se Höjdtjärnet Saknas Backlycka gård Brännorna skogsskifte
Lerbodatorp Saknas Horttjärnet tjärn /Se Bakommen gård Bröta åker
Mosserud torp Hundnäshöjden Saknas Berg beb Brötningslanden åkrar
Nolby Saknas Hundnäsvik vik Berg gård Buviken vik
Nolsjö by Hägnet åker /Se Berga beb Buåsarna höjd
Nordsjö by Hästegårdshöjden råmärke Berga gård, snickerifabrik Byggmyren utäng
Olserud by Hästhagsudden udde Berga gård Bäckängen åker
Rennsta by Hästskoberget berg med triangelpunkt Bergen lht (riven) Bässbolstjärnet tjärn
Rennsta gård /Se Höjdtjärnet Saknas Bergen ödetorp Bässebolstjärnet tjärn
Rennsta by /Se Jonsbolstjärnet tjärn Berget beb Dalarna åker
Rennsta, se Renstad gd Kallkällhögen skogshage /Se Berget, Nedre gård Dammyren myr, delvis åker
Renstad gd /Se Kalvnäset halvö Berget gård Dammyrsbäcken bäck
Rinnefors egd? Kamplången myr Berget gård Diket sund
Rinnefors egd Kattfjorden tjärn Berget gård Dikesudden udde
Rinnefors egd Klovstenen råmärke Bergåsen gård Djupedalsbacken landsvägsbacke
Rinnforsen bebyggelse /Se Klåmossen mosse Bergåsen gård Drågbäcken bäck
Rinnefors gd:ar /Se Knutbrötesmyren myr Betel missionshus Dulpa åker
*Rösstaka beb. /Se Korsön, se Krokstadön ö Bjurdämman beb ?Duschla åker
Smedserud by Kothöjden höjd Bjurdämman beb Dödlämmen plats
Smedserud by Kottjärn mosse(!) Bjurdämman gårdgrupp Emsälven älv
Smedserud by? Krokstadön ö Bjurdämman, Östra gård Emsälven älv
Smedserud by Krokstadön ö Björkenäs gd Enmyrarna myrar
Takene gård /Se Kullycken åker /Se Björkenäs by Enmyrsbäcken bäck
Takenetorp by Kvesundet sund Björkenäsboden gård o. affär Emsen eller Storemsen sjö
Vetom gd /Se Kyrktjärn sjö Björkhagen lht Emsen sjö
Ärtetan by Kyrktjärnet tjärn Boda, Södra by Emsälven älv
Ärtetan by /Se Saknas Saknas Boda, Norra o. Södra, se Bugården hmn Enträ holme
Ölserud by /Se Ledmossen mosse Boda gd Finnmyren åker
Ölserud by /Se Lensiön, se Bråtsjön sjö Boda gd Finnmyrsbacken landsvägsbacke
Ölserud by /Se Lerbodatjärn tjärn Boda by Fisklösa, Norra vik
Östmarken del av sn /Se Lerbodaälven älv Boda, Norra by Fisklösa, Södra vik
  Lerbodaelf älv Boda station beb Fjäll(säter)bäcken bäck
  Lerbodaälven å Boda station station Flaga del av sjö
  Lilleken sjö Bodatorp gd Flöttuva udde
  Lillön ö Bodatorp by Frälsaren berg
  Lyckaviken vik Bodgården, se Boda gd Fåfänga åker
  Saknas Saknas Bodgården, Norra beb Fårhagen åker
  Långtjärn sjö Bodgården, Södra beb Fårhaget skogsskifte
  Långtjärn tjärn Bofältet ställe Fävassviken vik
  Långtjärnet tjärn Bostället beb Gallmyren myr
  Saknas Saknas Bostället beb Granmyren åker
  Långön ö Bostället rivet soldatboställe Granmyren åker
  Melen, se Värmeln sjö Bostället gård (bolagstorp) Grimstadmossen mosse
  Mon ägomark Bostället, se Haga Saknas Grimstadmossen mosse
  Mörtbäcksviken vik Bostället gård Grimstadviken vik
  Necktjärnet tjärn /Se Brikere riven bs Grimstadviken vik
  Nolgården åker /Se Brikere riven bs ?Grynntrea skogsskifte
  Nordsjötjärn sjö /Se Brogård lht Gråssmyren åker
  Nordsjötjärnet tjärn /Se Bron gård Noler Grävlingen tjärn
  Noorebroo Saknas Brovik gård Grävlingen tjärn
  Norudden udde Bruket lht Grävlingsbergen berg
  Necktjärn sjö Bråbråten bebyggelse Grävlingstjärnet tjärn
  Näcktjärnet tjärn Bråtarna beb Grävlingtjärn tjärn
  Oxhagen skogsmark Bråtarna beb Gubbholmen del av holmar
  Oxögetjärnet tjärn Bråtarna beb Gubbängen skogsmark
  Raserholmen holme Bråtarna beb Gunnerstagärdet åker
  Rennstadsnipan berg Bråtarna gård Gunnerstamossen mosse
  Rennstadsnipan berg o. triangelpunkt Bråtarna gård Gärdet, Östra åker
  Rennstadstjärnet tjärn Bråtarna gårdar Gärdkällarbacken landsvägsbacke
  Renstadtjärn sjö Bråtarna gårdar Görsundet sund
  Rennstadön ö Bråten beb Hagarna åker
  Rinnen sjö Bråten beb Haglyckan åker
  Rinnen sjö Bråten gård Haglyckan åker
  Rinnen sjö Bråten gård Hagmyren åker
  Rinnen sjö Bråten gård Halvarstjärnet tjärn
  Rinnen sjö Bråten gård Halvardsön ö
  Rinnen sjö /Se Bråten gård Halvardsön ö
  Rinnen sjö /Se Bråten gård Hamplandet åker
  Rinnesnypa, se Rennstadsnipan berg Bråten gård Hemgärdet åker
  Rinnforstjärnet tjärn Bråten gård Herrgårdsbäcken bäck
  Rinnforstjärnet tjärn Bråtgärdet beb Herrgårdshaget skogsskifte
  Rinnforstjärnet tjärn /Se Bråtgärdet gård Holmviken vik
  Rinnforsälven å Bråthaget gård Holmviken vik
  Råstenen gräns Bråtängen hmd Hopnäset åker
  Römossa kulle Saknas Bråtängen beb Hopnäsviken vik
  Saknas Saknas Bråtängen gård (ställen) Horttjärnet tjärn
  Savellen, se Säveln sjö Bränna gård Hulten åkrar
  Savellen, se Säveln Saknas Brännan beb Hultet åker
  Silingebäcken vattendrag Bröttningslandet hmd Hundkoven åker
  Skallholmen ö Bröttningslandet beb Hundsnäsbergen berg
  Skitjärn sjö Bröttningslandet gård Hundsnäsviken vik
  Skitjärnet tjärn Bugården hmn Hurttjärnet tjärn
  Slomudden udde Butorpkurn Saknas Hurttjärnet tjärn
  Småholmarna öar Butorpängen gård Hvalfjellet, se Valfjället Saknas
  Vestra Småtjärn sjö Båssebol Saknas Häggdalen dalgång
  Östra Småtjärn sjö Bäcken beb Häggdalsskiftet del av utskog
  Småtjärnen tjärnar Bässbol beb Hägnbråten åker
  Sparbössan åker /Se Bässebol gård Hägnet åker
  Sparrberget berg Bäcken gård ?Hässjkolsberget berg
  Sparrberget berg Bäcken, Nedre ödegård ?Hässjkolsängen åker
  Stenkelsviken vik Bäcken, Övre gård Hästhagsudden udde
  Stenstjärn sjö Dammyren riven lht Hästhagsudden udde
  Stenstjärnet tjärn Dan(n)mark beb Hästskoberget berg
  Stor-Emsen sjö Danmark gård Hästudden udde
  Stor-Emsen sjö Dråga gård Högbodbackarna backar
  Storhultet röjning Drågen beb Högbodtjärnet tjärn
  Stormossen mosse Drågen, Nedre gård Högbrönninga åker
  Storstrandhöjden berg o. triangelpunkt Dybråten beb Högbutjärnet tjärn
  Storön ö Dybråten gård Högbuälven älv
  Strandhöjden berg Där bort beb Högeberget berg
  Strandskogen skogsparti Där Borte gård Högebränna berg
  Strävan backe /Se Där framme beb Högebrännsbacke landsvägsbacke
  Svingbacken fornlämn. Där framme beb Höjdemyren myr
  Säveln sjö Där framme beb Höjdemyrsbäcken bäck
  Säveln sjö Där framme beb Imsälven, se Emsälven älv
  Säveln sjö Där framme beb Intaget åker
  Säveln sjö Där framme beb Intaget åkrar
  Säveln sjö /Se Där framme beb Intakbergen höjd
  Sävtorpet skogsmark Där framme beb Jan Anderssons udde udde
  Sörgårdsmossen mosse Där Framme gård Jonsbolsmossen mosse
  Trettonviken vik Där Framme bebyggelse Jonsbolsmossen mosse
  Trättjärn sjö Där Framme bebyggelse Jonsbolstjärnet tjärn
  Trättjärnet tjärn Där Framme gård Jonsbolstjärnet tjärn
  Udden udde Där Framme gård Jons äng åker
  Uggerudstjärnet tjärn Där Framme gård Jonsängsbäcken bäck
  Uggerudstjärnet tjärn Där Framme gård Jägershaget skogsmark
  Vadälven älv Där Framme gård Jägershaget skogsmark
  Valfjället berg Där Framme gård Jägershagsudden udde
  Valfjället berg Där Framme gård Jänken höjd
  Valfjället berg Där nere beb Kalholmen holme
  Vallviken vik Där nere beb Kallkällhögen skogshage
  Vassmossen mosse Där nere beb Kalvmyrarna myrmark
  Saknas Saknas Där nere beb Kalvnäset udde
  Vedhugget råmärke Där nere beb Kalvnäsgrundet grund
  Vitsandsälven älv Där Nere gård Kammersbacken landsvägsbacke
  Värmeln sjö Där Nere gård Kamplången myr
  Värmeln sjö Där Nere gård Kamplången göl
  Värmeln sjö Där Nere gård Kassviken vik
  Värmeln o. Lilla Värmeln sjöar Där Nere bolagstorp Katthålan göl
  Värmeln sjö Där Nere gård Kattjärnet tjärn
  Värmeln sjö Där Nere gård Killingsundet sund
  Värmeln sjö /Se Där Nole gård Killingängen åker
  Åsen Saknas Där Nole gård Klafsryängarna åkrar
  Älgmossåsen råmärke Där Nole gård Kleva skogsmark
  Älgmyren myr Där Nole gård Klingsängen åker
  Ängön ö Där Nole gård Klockarnäset udde
  Ökmossen mosse Där Nole gård Klåmossen myr
  Öna Saknas Där Nole gård Knemmersviken vik
  Östmarktjärnet tjärn Där Nole gård Knemmersviken vik
  Östmarkstjärn sjö Där Nole gård Kohaget åker
    Där Nole gård Kohagsviken vik
    Där Nole bolagstorp Kolbråten bråte
    Där Nole gård Kolbråtfällena kalhyggen
    Där Nole gård Kopparbergsmyren myr
    Där nord beb Korpdrågen dalsänka
    Där nord beb Korsmossen mosse
    Där nord beb Korsmossmossen mosse
    Där nord beb Kotbacken backe
    Där nord beb Kothagarna skogsallmänning
    Där nord beb Kothöjden höjd
    Där nord beb Kothöjden höjd
    Där nord beb Kottjärnet tjärn
    Där nord beb Kottjärnet tjärn
    Där nord beb Kottjärnet tjärn
    Där Oppe gård Kottjärnsbotten terräng
    Där Oppe lht Kottjärnsbotten f.d. sjö
    Där Oppe gård Kottjärnsbäcken bäck
    Där Oppe gård Kottjärnsbäcken (Kottjärnskanal) vattendrag
    Där Oppe bolagstorp Kristoffer Pålssons källa kallkälla
    Där Oppe gård Kristoffersgärdet åker
    Där syd beb Krokstadön ö
    Där syd beb Krokstadön ö
    Där Sö gård Krusbråte skogsskifte
    Där Sö gård Krusbråte skogsskifte
    Där Sö gård Krusbråtesmyren myr
    Där Sö gård Kråkängen åkrar
    Där Sö gård Kullarna åker
    Där Sö riven gård ?Kullycken åker
    Där Sö gård Kusbråtarna åkrar
    Där Sö gård Kvarnfallet skogsmark
    Dädr Sö gård Kvarnstadbäcken bäck
    Där Sö gård Kvarntegen berg
    Där söder beb Kvarntegen berg
    Där söder beb Kvarntjärnet parti av Rinnen
    Där uppe beb Kvarnängbäcken bäck
    Där uppe beb Kvesundet sund
    Där uppe beb Kyrktjärnet tjärn
    Där uppe beb Kyrktjärnet tjärn
    Där uppe beb Källgärdet åker
    Där ute beb Käringen klippa
    Där Ute gård Kärrängsmossen Saknas
    Där Ute bolagstorp Köksgärdet åker
    Där väst beb Kölnbäcken bäck
    Där väst beb Ladugårdsgärdet åker
    Där väst beb Larsbacken landsvägsbacke
    Där väst beb Lasses hage betesmark
    Där väst beb Lemossen mosse
    Där väst beb Lenlyckan åker
    Där Väste gårdar Lerbodaälven älv
    Där Väste gård Lerbymossen mosse
    Där Väste gård (bolagstorp) Lerbutjärnet tjärn
    Där Väste gård Lerbynäset näs?
    Där Väste gård Lilldammyren åker
    Där Väste gård Lille äng åker
    Där Väste gård Lillforsen fors
    Där Väste i Bjurdämman gård Lillstrandhöjden höjd
    Där öst beb Lillstrandhöjden berg
    Där öst beb Lilltomtmossen mosse
    Där öste beb Lillvalfjället berg
    Där öste beb Lillälven älv
    Där öste beb Lillängen åker
    Där Öste riven gård Lillön ö
    Där Öste gård (bolagstorp) Lillön ö
    Där Öste gård Lindalshaget skogsskifte
    Där Öste gård Liskhaget åker
    Där Öste riven gård Liskhaget skogshag
    Där Öste gård Litjärnsbäcken bäck
    Där Öste gård ?Lunddrågen dalsänka
    Eklundsstugan beb Långeslätten skogsskifte
    Eklundsstugan bs Långeängsbacken landsvägsbacke
    Elsegården gård Långmyren myr
    England beb Långstarumpan åker
    England gård Långtjärnet tjärn
    Fallet gård Långtjärnet tjärn
    Fallsängen beb Långtjärnet tjärn
    Fallsängen gård Långtjärnet tjärn
    Farmen avs Långön ö
    Finnmyren gård Långön Saknas
    Fjället gård Länsmansmyren myr
    Fjällkalvhagen beb Lögforsen fall
    Fjällyckan beb Lögudden udde
    Fjällsätern beb Lövåshöjden höjd
    Fjällsäter gård Marrhålan vik
    Fjällsäter gård Marrmyren, Västra myr
    Fjällycka gård Marrmyren, Östra myr
    Forshaget riven gård Marrspränga göl
    Framgården gård Matteslyckan åker
    Framgården gård Mellanhaget åker
    Framgården gård Mellanstad båtställe
    Fram i hagen, se Kalvhagen eller Fram i hagen beb Mellängen åker
    Fram i hagen gård Misströstans dy göl
    Framnäs gård Mossbröta åker
    Fridhem beb Mossen åker
    Fridhem gård Mossen åker
    Fävassen beb Mossgärdet åker
    Fävassen gård Mosslyckan åker
    Föskansäter riven fäbod Mossändsfället hygge
    Gatbråten beb Moviken vik
    Gatbråten beb Muddersberget del av Bodatorp
    Gatbråten riven gård Myrarna, Västra åker
    Gorrmyren beb Myren åker
    Granmyren beb Myrkrokbäcken bäck
    Granmyren riven gård Månsgärdet åker
    Granås avs Nedom renen åker
    Grimmensbostället soldattorp Nilssonsfället skogsskifte
    Grimstad hmn Nordgärdet åker
    Grimstad beb ?Nordgärdstallsbacken landsvägsbacke
    Grimstad, Norra gd Nord i haget åker
    Grimstad, Norra gd Nord i lyckan åker
    Grimstad, Norra komministerboställe Nordsjöbergen berg
    Grimstad, Norra huvudgården Nordsjöbäcken bäck
    Grimstad, Södra gd Nordsjöhöjden höjd
    Grimstad, Södra gd Nordsjötjärnet tjärn
    Grimstad, Södra beb Nordsjötjärnet tjärn
    Grimstad, Södra beb Nordsjöön ö
    Grimstad, Södra by Noret plats
    Gruskullen beb Noret plats
    Gruskullen bs Nolgården åker
    Gråmyren riven gård Nolstegärdet åker
    Gubbröjningen beb Nolstemossen åker
    Gubbrönningen gård Nolsteudden udde
    Gunnarstan hmn Norudden udde
    Gunnarstan gd Norängen åkermark
    Gunnarstan gd Notbonäset udde
    Gunnarstan by Nytomtbäcken bäck
    Gunnarstan konninisterboställe Nytomtlyckan åker
    Gustavsvik lht Näcktjärnet tjärn
    Gärdet beb Näcktjärnet tjärn
    Gärdet beb Näcktjärnsbergen berg
    Gärdet gård Ola Bengtssonsbacken landsvägsbacke
    Gärdet gård Ormberget berg
    Görmyren gård Orrmossen mosse
    Haga bs Pissmossen mosse
    Haga gård Pissmossen mosse
    Hagaberg lht Pissmossen mosse
    Hagaberg gård Prästmyren myr
    Hagalund beb Präströnningsbacken landsvägsbacke
    Hagalund gård Raserholmen holme
    Hagarna beb Rennsnipan berg
    Hagarna gård Rensnipan berg
    Hagbacken gård Renstadsnipan berg
    Hagberget lht Renstadviken vik
    Hagberget beb Renstadtjärnet tjärn
    Hagberget affärslägenhet Renstadängarna, se Vassängarna terräng
    Hagbråten beb Renstadön ö
    Hagbråten gård Renstadör ö
    Hagen beb Renstatjärnet tjärn
    Hagen el. Söder i gården beb Rinneforsbergen berg
    Hagen beb Rinneforstjärnet tjärn
    Hagen beb Rinneforsälven älv
    Hagen beb Rinnen sjö
    Hagen beb Rinnen sjö
    Hagen beb Rinnforsbergen berg
    Hagen beb Rinnforstjärnet tjärn
    Hagen beb Rinnforsälven älv
    Hagen beb Rolfsdalen skogsskifte
    Hagen gård Rävgropbacken landsvägsbacke
    Hagen gård Rävåsen höjd
    Hagen gård Römossen mosse
    Hagen gård Rönningen åker
    Hagen gård Rörängsudden udde
    Hagen gård Röstegen landsvägsbacke
    Hagen gård Sandbackbäcken bäck
    Hagen riven bs Sexmarkberget berg
    Hagen gård Sjöbrådhaget åker
    (På) Hagen gård Sjögärdet åker
    Hagen gård Sjömyren myr
    Hagen gård Skavelsmyren åker
    Hagen gård Skitjärnet tjärn
    Haget beb Skitjärnet tjärn
    Haget beb Skitjärnsbäcken bäck
    Haget beb Skriver-Jansdalarna åker
    Haget gård Skräppe åker
    Haget gård Slomudden udde
    Haget, Övre gård Slätthaget skogsmark
    Haget gård Slättviken vik
    Haget gård Smedberget bergmark
    Haget, Västra gård Smedberget bergmark
    Haget gård Smedhaget åkrar
    Haget bs Småholmen holme
    Haget gård Småtjärnarne tjärnar
    Hagkullen beb Småtjärn, Norra tjärn
    Hagkullen lht Småtjärn, Södra tjärn
    Hagkullen, Norra gård Småtjärnet, Norra och Södra tjärnar
    Hagkullen, Södra gård Småtjärnsbäcken bäck
    Haglyckan beb Snålängen åker
    Haglyckan gård Sparrbergen berg
    Haglycka gård Sparrbergen berg
    Herrgården gård Sparrbergen höjd
    Hos Fösk-Nils beb Sparrbergsdrågen dråg
    Hos skomakaren beb Sparbössan åker
    Hultet beb Stackängen åker
    Hultet gård Stackängsudden udde
    Hyet Saknas Stad, Norra båtställe
    Hålan beb Stad, Södra båtställe
    Hålan gård Stenbråtmyren åker
    Högboda hmn Stenstjärnet tjärn
    Högboda hmn Stenstjärnet tjärn
    Högboda gd Stentjärnsbäcken bäck
    Högboda gd Stenstjärnsängen åker
    Högboda by Store grund grund
    Högboda by Stora höjden berg
    Högboda järnvägsstation station Storemsen, se Emsen eller Storemsen sjö
    Högboda järnvägsstation station Stormossen mosse
    Högan bebyggelse Stormossuddarna uddar
    Högen Saknas Storstrandhöjden eller Varden höjd
    Höglunda beb Storstrandhöjden berg
    Höglunda gård Storsundet sund
    Höglunda gård Stortomtmossen mossmark
    Höglunda gård Storön ö
    Högåsen eller Nypan beb Storön ö
    Högåsen beb Strandhöjden, Lilla, se Lillstrandhöjden höjd
    Högåsen lht Strandhöjden, Stora, se Storstrandhöjden höjd
    Högåsen gård Strandhöjden berg
    Högåsen lht (snickerifabrik) Sträva landsvägsbacke
    Höjdemyran gård Stupet berg
    Höjen gård Stänkersviken vik
    Höjen gård Sundsbråten åker
    Hörnet lht Sundsbråtudden udde
    I backen beb Svinhusbacken landsvägsbacke
    I kveden? beb Svinmyren myr
    I mossen beb Systebackarna landsvägsbackar
    Intagan Saknas Sävdrågen skogsmark
    Intaget hmd? Sävelmansmyren myr
    Intaget beb Säveln sjö
    Intaget gård Säveln sjö
    Intaget gård Säveln sjö
    Intaget gård Sävlyckan åker
    I Rud beb Sävstaholm åker
    I Ryen beb Sörgårdsbäcken bäck
    Janneberg gård Sörgårdslandet strand
    Jonsbol gd Sörgårdsviken vik
    Jonsbol by Söstegärdet åker
    Kallmyren gård Takenehöjden berg
    Kalvhagen eller Fram i hagen beb Takenmossen, se Orrmossen mosse
    Kalvhagen gård Tjuvhålsbäcken bäck
    Kalvmyren bebyggelse Tjärnbäcken bäck
    Kalvmyren gård Tjärnsmossen åker
    Kammarn gård Tjärnsängmossen mosse
    Kammarn gård Tomtmossen mosse
    Kammaren riven lht Torkesöla grund
    Kammarn gård Torpmossen åker
    Kampenhof gård Torsbergsklätten höjd
    Kampstugan bebyggelse Trettonviken, Norra vik
    Kampstugan gård Trettonviken, Södra vik
    Kampstugan gård Trettonvikholmen holme
    Kamrarna bebyggelse Trinnemyren inägor
    Kanten riven bs Trättjärnet tjärn
    Karlberg bebyggelse Trättjärnet tjärn
    Karlberg affärslht Trättjärnet tjärn
    Karlslund gård Trättjärnsbäcken bäck
    Karlslycka bebyggelse Trättjärnshöjden berg
    Karlslycke gård Täppbacken landsvägsbacke
    Karolinska Institutet lht Uddviken vik
    Klafsrya, Norra riven gård Vadälven älv
    Klafsrya, Södra gård Vadälven älv
    Klafsryen bebyggelse Valfjället, se Vardfjället höjd
    Klafsryen, Norra bebyggelse Valfjället skogshöjd
    Klafsryen, Södra bebyggelse Valfjällsrönningen åker
    Knapere riven lht Vallbäcken bäck
    Knektlyckan, se Hagaberg Saknas Vallhagen åker
    Kojan bebyggelse Vallviken vik
    Kolbråten bebyggelse Vallängen utäng
    Kolbråten gård Vallön ö
    Kongsstugan riven lht Varden, se Storstrandhöjden eller Varden höjd
    Kopparberget riven bs Vardfjället höjd
    Korsmossen, Nedre bebyggelse Vassmossen mosse
    Korsmossen, Övre bebyggelse Vassmossen mosse
    Korsmossen gård Vassängarna terräng
    Korsmossen, Nedre gård Vassängarna eller Renstadängarna terräng
    Korsmossen, Övre gård Viken åker
    Kosterud riven bs Viken, Norra (Östra) vik
    Kothagsstugan bs Viken, Södra vik
    Kothöjden riven bs Vilåsen skogsmark
    Krogstad, se Krokstad Saknas Vindelåga plats i skog
    Krokstad hmn Vinterbråtarna åkrar
    Krokstad gd Vinterviken vik
    Krokstad by Vinterviken vik
    Krokstadön bebyggelse Vitsandsälven älv
    Kuja lht Vitsandsälven älv
    Kullen bebyggelse Vården, se Storstrandhöjden eller Varden höjd
    Kullen bebyggelse Vårdfjället, se Vardfjället höjd
    Kullen bebyggelse Värmeln sjö
    Kullen gård Värmeln sjö
    Kullen gård Värmelsbergen skogsmark
    Kullen gård Västersjön del av Rinnen
    Kullen gård Åkerbråten, Nedre åker
    Kullen bs Åkerbråten, Övre åker
    Kullen gård Årnäsudden udde
    Kvarnbacken gård Åsgärdet åker
    Kvarnkullen bebyggelse Åsgärdet åker
    Kvarnkullen gård Älgensbacken backe
    Kvarnstad riven bs Älgensbacken landsvägsbacke
    Kvarnängen bebyggelse Älgmossdiket bäck
    Kvarnängen gård Älgmossen myr
    Kvea gård Ängbråten åker
    Kyrkåsen bebyggelse Änglandet åker
    Kyrkåsen gård Ängviken vik
    Kärrsängen gårdar Ängön ö
    Kärrsängen gård Ängön ö
    Kölnhagen gård Ärtetaudden udde
    Lenaslotten gård Ölserudsmossen mosse
    Lerboda hmn Ölserudsmossen mosse
    Lerboda gd Ön, Södra ö
    Lerboda by Ön, Södra ö
    Lerbo(da)torp by Örke myr
    Lerbodtjärnsängen bebyggelse Örkemossen mosse
    Lerbotorp gd Örketjärnet tjärn
    Lerbotorptjärnsängen, se Tjärnsängen bebyggelse Östegärdet åker
    Lerstensbostället soldatboställe Östersjön del av Rinnen
    Lerstugan bebyggelse Öst i ängen åker
    Lerudden bebyggelse Östmarkbergen berg
    Lerudden gård Östmarkbergen höjd
    Lerudden, Södra gård Östmarken terräng
    Lillgården lht Östmarken tjärn
    Lillhagen bebyggelse Östmarken tjärn
    Lillhagen bs Östmarkstjärn, se Östmarken tjärn
    Lillhagen gård Östmarktjärnet tjärn
    Lillhem lht  
    Lillmossen bebyggelse  
    Lillmossen gård och gårdgrupp  
    Lillstuga gård  
    Lilltomta gård  
    Lilltomta, Nedre gård  
    Lilltomta, Övre gård  
    Lilltomta gård  
    Lilltomten bebyggelse  
    Lilltomten bebyggelse  
    Lillåsen gård  
    Lin(n)dalen bebyggelse  
    Lindalen gård  
    Liseberg gård  
    Ljungby gård  
    Ljungby gård  
    Lobacken gård  
    Lovbacken bebyggelse  
    Lugna riven lht  
    Lyckan bebyggelse  
    Lyckan bebyggelse  
    Lyckan gård  
    Lyckan gård  
    Lyckan gård  
    Lyckorna bebyggelse  
    Lyckorna gård  
    Lyckorna gård  
    Långmyren bebyggelse  
    Långmyren gård  
    Långbråtåsen bs  
    Långvänden? bebyggelse  
    Långvänna gård  
    Långön gård  
    Lövnäs gård  
    Lövåsen bebyggelse  
    Lövåsen bebyggelse  
    Lövåsen bebyggelse  
    Lövåsen avs  
    Lövåsen riven gård  
    Lövåsen gård  
    Lövåsen gård (avs.)  
    Lövåsen gård  
    Marieberg handelslht  
    Mellanberget gård  
    Mellandråga gård  
    Mellanstugan bebyggelse  
    Mellastuga gård  
    Mobacken bebyggelse  
    Mobacken gård  
    Mocka riven bs  
    Molycka gård  
    Mon, Nedre gård  
    Mon, Övre gård  
    Mosstorpet gård  
    Mossändan bebyggelse  
    Mossändan gård  
    Muddere gård  
    Myren bebyggelse  
    Myren bebyggelse  
    Myren bebyggelse  
    Myren bebyggelse  
    Myren gård  
    Myren gård  
    Myren gård  
    Myren gård  
    Myren gård  
    Myrkroken bebyggelse  
    Myrkroken gård  
    Nedre berget bebyggelse  
    Nedre mon bebyggelse  
    Nedre tomten bebyggelse  
    Nedre torpet bebyggelse  
    Ner i stugan gård  
    Nolgården lht  
    Nolhagen gård  
    Nordhagen bebyggelse  
    Nordhagen bebyggelse  
    Nordhagen gård  
    Nordhagen gård  
    Nord i stugan gård  
    Nordsjö gd  
    Nordsjö eller Nolsiö by  
    Nordsjöbråtarna riven lht  
    Nordsjöskogen eller Norr om sjön bebyggelse  
    Nordsjöön, se På Långön eller Nordsjöön bebyggelse  
    Nordsjöön gård  
    Norge riven gård  
    Norr om sjön, se Nordsjöskogen eller Norr om sjön bebyggelse  
    Norslund gård  
    Norängsbråten gård  
    Norängsbråten gård  
    Nygård bebyggelse  
    Nygård gård och handelsbod  
    Nyhem lht  
    Nypan, se Högåsen eller Nypan bebyggelse  
    Nystugan bebyggelse  
    Nystugan bebyggelse  
    Nystugan bebyggelse  
    Nystugan bebyggelse  
    Nystugan bebyggelse  
    Nystuga gård  
    Nystuga gård  
    Nystuga gård  
    Nystuga gård (bolagstorp)  
    Nystuga gård  
    Nystuga gård  
    Nystuga gård  
    Nytomta ödegård  
    Nytomta gård  
    Nytomta gård  
    Nytomta gård  
    Nytomten bebyggelse  
    Nytomten bebyggelse  
    Nytomten bebyggelse  
    Nytorpet bebyggelse  
    Nytorpet gård  
    När boen gård  
    När Engström gård  
    När fryksdalingen riven lht  
    När Fösken gård  
    När Föske-Nils gård  
    När garvaren gård  
    När gärsen gård  
    När Idasjohannes gård  
    När Jan Bengtsson gård  
    När Karolins lht  
    När klockaren gård  
    När kopparslagaren gård  
    När Kyrkvärd-Nils gård  
    När mölnaren gård  
    När Ola Bengtsson gård  
    När Olle gård  
    När Otto gård  
    När skräddaren gård  
    När skräddaren riven gård  
    När Skräddar-Magnus gård  
    När stenhuggaren gård  
    När Svarvar-Ola gård  
    När Tapp-Rina gård  
    När Tvärmans gård  
    När urmakaren gård  
    Näset gård  
    Näset riven gård  
    Nötterbråten hmd  
    Nötterbråten bebyggelse  
    Nötterbråten gård  
    Olserud hmn  
    Olserud gd  
    Olserud by  
    Oppgården gårdar  
    Opp i gården gård  
    Orrnäset bebyggelse  
    Orrnäset, Nedre bebyggelse  
    Orrnäset, Övre bebyggelse  
    Oskarsborg lht  
    Otterstorpet gård  
    Oxhagen bebyggelse  
    Oxhagen gård  
    Oxhaget gård  
    Pilen gård  
    På fjället bebyggelse  
    På Hyen, se Tjärntorpet el. På Höjden el. På Hyen bebyggelse  
    På Höjen [?], se Tjärntorpet bebyggelse  
    På hörnet bebyggelse  
    På kanten bebyggelse  
    På Långön eller Nordsjöön bebyggelse  
    På skogen bebyggelse  
    På tegen bebyggelse  
    På »Vet-om»! bebyggelse  
    Rennstad bebyggelse  
    Rennsta gd  
    Rensta Saknas  
    Renstad by  
    Renstadhaget gård  
    Renstadön gård  
    Renstasnipan bebyggelse  
    Rinforskvarnen bebyggelse  
    Rinnefors by (hemman)  
    Rinnefors by (hemman)  
    Rinneforshaget gård  
    Rinnforsbergen bebyggelse  
    Rinnforsen bebyggelse  
    Rinnforsen bruk  
    Rinnforsen gd  
    Rinnforsen gd  
    Rinnforshage bebyggelse  
    Rinnforsälven bebyggelse  
    Roshill lht  
    Rud gård  
    Rya gård  
    Råbråten bebyggelse  
    Råbråten gård  
    Råbråten gård  
    Rävgropbacken lht  
    Röjningen bebyggelse  
    Rönningen gård  
    Salem bönhus  
    Sandbacken bebyggelse  
    Sandbacken riven lht  
    Saxbohagen Saknas  
    Saxbyhaget bebyggelse  
    Saxbyhaget gård  
    Sjöbråten bebyggelse  
    Sjöbråten hmd  
    Sjöbråten gård  
    Sjön gård  
    Sjövik lht  
    Skogen gård  
    Skogen gård  
    Skogslund lht  
    Skomakarudden bebyggelse  
    Skräddarbråten bebyggelse  
    Skräddarbråten bebyggelse  
    Skräddarbråten gård  
    Skräddarbråten, se Norge Saknas  
    Skräddarbråten gård  
    Slutet lht?  
    Slätten, Nedre bebyggelse  
    Slätten, Nedre gård  
    Slätten, Övre bebyggelse  
    Slätten, Övre gård  
    Smedserud gd  
    Smedserud by  
    Smedserud by  
    Smedserudshaget bebyggelse  
    Smedserudshaget gård  
    Smedserudshaget torp  
    Smedserudsstugan? bebyggelse  
    Smedserudsöstmarken bebyggelse  
    Smedåsen bebyggelse  
    Smedåsen, Västra gård  
    Smedåsen, Östra gård  
    Snålängen hmd  
    Solhem lht, (villa)  
    Solhem gård  
    Solvik gård  
    Stortamta gård  
    Stortomten bebyggelse  
    Storåsen riven gård  
    Strand hmn  
    Strand gård  
    Styvern gård  
    Svenstugan riven gård  
    Svingen el. Svängen bebyggelse  
    Svingen gård  
    Svingen gård  
    Svängen, se Svingen eller Svängen bebyggelse  
    Sätra Saknas  
    Sätrarna bebyggelse  
    Sättrarna gård  
    Sättrarna gård  
    Sättrarna gård  
    Sävhaget gård  
    Sävtorpet gård  
    Söder i gården, se Hagen bebyggelse  
    Södervik gård  
    Sörgården bolagstorp  
    Sörgården bolagstorp  
    Takene bebyggelse  
    Takenehaget gård  
    Takenetorp gd  
    Takenetorp gd  
    Takenetorp by  
    Takenetorp by  
    Takeneängarna Saknas  
    Takenhaget, se Takenängarna aller Takenhaget bebyggelse  
    Takentorpöstmarken, se Takenöstmarken bebyggelse  
    Takenängarna eller Takenhaget bebyggelse  
    Takenöstmarken eller Takentorpöstmarken bebyggelse  
    Tegen gård  
    Tjärnbråten riven bs  
    Tjärnet gård  
    Tjärnsängen eller Lerbotorptjärnsängen bebyggelse  
    Tjärntorp gård  
    Tjärntorpet el. På Höjerv el. På Hyen bebyggelse  
    Tomta, Nedre gård  
    Tomta, Övre gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomta gård  
    Tomtebo avs  
    Tomten beb  
    Tomten beb  
    Tomthaget beb  
    Tomthaget gård  
    Torget riven gård  
    Torget riven gård  
    Torp bebyggelse  
    Torp bebyggelse  
    Torpet gård  
    Torpet gård  
    Torpet gård  
    Torpet gård  
    Torpet gård  
    Torpet gård  
    Tronerud bebyggelse  
    Tronnere gård  
    Trynet bebyggelse  
    Trynet bs  
    Trynet bs  
    Tunnan gård  
    Udden i Rensta bebyggelse  
    Udden gård  
    Utterstorpet bebyggelse  
    Valfjället riven bs  
    Vallen bebyggelse  
    Vallen gård  
    Vallängen riven bs  
    Vassmossen bebyggelse  
    Vassmossen riven lht  
    Vettom gård  
    Vid bäcken bebyggelse  
    Vid kyrktjärnet bebyggelse  
    Vid pilen bebyggelse  
    Vid sjön bebyggelse  
    Vid tjärnet bebyggelse  
    Viken gård  
    Vrånga bebyggelse  
    Vrångan riven gård  
    Västby gård  
    Västgård bebyggelse  
    Västgård gård  
    Västgården bebyggelse  
    Västgården gårdgrupp  
    Västgården gård  
    Västkammarn lht  
    Västmyren lht  
    Årdrågen bebyggelse  
    Årnäset, Nedre gård  
    Årnäset, Övre gård  
    Årnäset, Övre gård  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen bebyggelse  
    Åsen gård  
    Åsen lht  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Älvbacka gård  
    Älvnäs bebyggelse  
    Älvnäs gård  
    Älvtorp gård  
    Älvvik bebyggelse  
    Älvvik gård  
    Ängbacken lht  
    Ängbråten bebyggelse  
    Ängbråten avs  
    Ängen beb  
    Ängen beb  
    Ängen beb  
    Ängen gård  
    Ängen gård  
    Ängkullen bebyggelse  
    Ängkullen bebyggelse  
    Ängkullen gård  
    Ängslyckan Saknas  
    Ärtabråtarna, Norra gård  
    Ärtabråtarna, Södra gård  
    Ärtetan gd  
    Ärtetan by  
    Ölserud by  
    Ölserud by  
    Örke? bebyggelse  
    Örken riven bs  
    Östangård gård  
    Östby gård  
    Östgården gårdgrupp  
    Östmarken bebyggelse  
    Östmarken bebyggelse  
    Östmarken bebyggelse  
    Östmarken bydel  
    Östmarken del av sn  
    Östmarken del av sn  
    Östmarkgården bydel  
    Övre berget bebyggelse  
    Övre mon bebyggelse  
    Övre torpet bebyggelse  
    Övre tomten bebyggelse  

  ^  

Värmlands läns socknar m.m.